Uitslagenlijst Oerpolderloop

It Heidenskip - Zondag 28 februari 2016

MSEN, 7,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Niek Zijlstra
Horror
27:05
2
Jetze Genee
Horror
28:40
3
Wouter van Gesel
Zwolle
28:58
4
Auke Veldman
Harich
29:02
5
Dani van Eijk
Arum
29:32
6
Harold Brouwer
Heerenveen
30:38
7
Sijtse de Vries
Warns
30:51
8
Redmar Boerties
Bolsward
33:26
9
Peter Rijpma
Sneek
34:22
10
Harmen van Meekeren
Horror
34:42
11
Lammert van der Veen
Horror
36:49
12
Hayo Jorritsma
Lollum
37:25
13
Jitze Kuiper
Bolsward
37:55
14
Mark van Lingen
St. Nicolaasga
38:12
15
Maarten Oostenveld
Workum
42:48
16
Sander Hollander
Workum
42:48
17
Steinar de Vries
AV Heerenveen
44:36
18
Ricardo Wijngaarden
Dronrijp
57:05
M40, 7,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Richard Aalders
Nietap
31:06
2
Sieberen de Jong
Vegelinsoord
33:04
3
Anske Schotanus
Koudum
33:58
4
Jelle de Haan
Haskerhorne
42:01
5
Rein Tjeerd Postma
Koudum
43:14
6
Rintje Schilstra
Lollum
45:12
M50, 7,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Eeuwe Schot
Groningen Atletiek
30:54
2
Appie Bles
Friesland
31:07
3
Jacob Tichelaar
Friesland
31:35
4
Meine Hoitsma
Friesland
32:05
5
Nolle Lam
Friesland
32:14
6
Pieter van der Bij
Friesland
36:00
7
Peter Boersen
Friesland
37:09
8
Jos Bruin
AV Heerenveen
37:56
9
Klaas van der Ploeg
Lemmer
38:48
10
Wijbrand de Groot
Friesland
40:37
11
Rudie Vallinga
Bolsward
46:16
12
Theo Runia
Friesland
48:04
13
Henk Linde
Amsterdam
49:27
14
Hidzer Groenhof
Friesland
50:10
M60, 7,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Cor van Sluis
Friesland
33:12
2
Peter de Vries
Friesland
35:42
3
Johan Zwerver
Friesland
40:04
4
Rinze Kooistra
Friesland
40:37
5
Djurre Johannes vd Schaaf
Friesland
41:18
6
Klaas Dijkstra
Grijpskerk
41:35
7
Jurjen Schirm
Aduard
44:22
8
Appie de Vries
Friesland
44:36
9
Herman Hoekstra
Friesland
48:04
10
Willem van der Werf
Workum
50:18
11
Annemarten Groenman
Groningen
50:45
12
Joop Boonstra
Friesland
52:25
13
Jippe Bokma
Friesland
52:25
14
Klaas Duits
Friesland
57:05
VSEN, 7,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erika Broekema
Loopgroep Aart Stigter
31:28
2
Hinke Goemaat
Horror
34:41
3
Bernardine de Vries
Horror
35:50
4
Linda Peereboom
AV Heerenveen
35:58
5
Erika Slegter
Sneek
37:06
6
Yske Balacer
Workum
37:45
7
Chantal Grasman
Aldeboarn
37:58
8
Anouk de Vries
Friesland
39:16
9
Geartsje van Lingen
Sint Nicolaasga
39:46
10
Irene Hooghiemstra-de Jong
Workum
41:44
11
Anke Fekken
It Heidenskip
43:20
12
Jantina Fekken
It Heidenskip
43:20
13
Geartsje Algra
Lollum
43:31
14
Ytje Holtrop
AV Heerenveen
44:36
15
Ilse Verbeek
Scharnegoutum
46:30
16
Tiny van Kalsbeek
Gaast
46:57
17
Sijtske Engelsma
It Heidenskip
48:51
18
Rianne Hiemstra
Tjerkwerd
48:51
19
Annet Dijkstra
Hindeloopen
55:08
V35, 7,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hannie Gijlers-van Rijs
LAAC Twente
32:00
2
Sandra Hofstra
NOP
33:43
3
Corine Visser
Friesland
33:54
4
Nolina Sjoerds
Workum
35:39
5
Dieuwke Couperus
Workum
41:38
6
Roelie van der Ziel
Friesland
42:19
7
Rixt de Jong
Bolsward
43:10
8
Boudina Rijpma
Blauwhuis
44:59
9
Antsje Hornstra
Nijhuizum
46:44
10
Rommy Wiersma Kuiper
Bolsward
48:26
11
Sandra Palsma
Friesland
57:05
V45, 7,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Grytsje Miedema-vd Wal
Workum
40:49
2
Christa van Koeveringe
Heeg
42:05
3
Etty Spriensma
It Heidenskip
42:14
4
Ina Veenstra
AV Heerenveen
43:43
5
Monique Boogmans
Amsterdam
46:26
6
Hennie Smid-Hooijer
Hindeloopen
47:30
7
Sietske van der Bij-Elzinga
Friesland
48:04
8
Betty Bakker
It Heidenskip
55:44
9
Thea Miedema
It Heidenskip
55:44
V55, 7,2 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mattie de Boer
Joure
41:23
2
Ybeltsje Lemstra
Lemmer
43:25
3
Willem Runia
Friesland
44:43
4
Inge Kools
Friesland
45:37
5
Aafke Keizer-Zijlstra
Friesland
46:32
6
Martha Scheeren
Amsterda
46:55
7
Mariëtte Spierings
Amsterdam
49:27
8
Astrid Zijlstra
Friesland
49:35
9
Lies de Vries-Groen
Friesland
50:47
10
Anneke Sijtsma
Goutum
53:15
MSEN, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Riekele Kobes
Friesland
47:57
2
Paul Geertsma
Lionitas
50:07
3
Ynte Lemstra
Horror
53:25
4
Dick Wobbes
Friesland
55:09
5
Freek Welbedacht
Loopgroep Astrea
57:17
6
Jappie Brandenburg
Horror
58:27
7
Ewold Kooistra
Friesland
58:31
8
Saco Bootsma
Workum
58:39
9
Jelte Hijlkema
Achlum
59:00
10
Melchior Ram
Friesland
59:10
11
Lieuwe Palstra
Horror
1:01:23
12
Reimer Strikwerda
Arum
1:04:15
13
Joël Postma
Nijemardum
1:04:22
14
Theunis Wouda
Workum
1:04:50
15
Rossier den Heyer
Friesland
1:07:39
16
Johan Bokma
Hindeloopen
1:08:19
17
Theo Zeinstra
Workum
1:08:58
18
Ate Bergsma
Aldeboarn
1:09:47
19
Sander Bokma
It Heidenskip
1:12:07
20
Wiebe Terwisscha van Scheltinga
Reahus
1:13:54
21
Cor de Hoop
Heeg
1:15:37
22
Kees Koopmans
Lollum
1:18:04
23
Wessel de Vries
Leeuwarden
1:20:38
M40, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yke Zoetendal
Horror
50:25
2
Fjodor van der Sluijs
SV Veendam
56:30
3
Siebolt Haijtema
Workum
57:56
4
Thijs Tuinstra
Hemelum
58:43
5
Marten Sjoerds
Workum
59:50
6
Herman Westerhuis
Tzum
1:00:29
7
Willem Biemolt
Friesland
1:01:09
8
Ruurd van Wieren
Heeg
1:01:15
9
Jochum Prins
Lionitas
1:01:37
10
Edwin Eijgelaar
Sintjohannesga
1:02:03
11
Tjilte de Vries
AV Heerenveen
1:02:24
12
Rients Kuipers
Workum
1:03:18
13
Pieter Tolsma
Arum
1:04:15
14
Jouke Hoekstra
Horror
1:04:24
15
Douwe de Jong
Wolsum
1:04:58
16
Jan Hartman
Makkum
1:05:16
17
Anne Floris Bottema
Horror
1:07:07
18
Marc Wouda
Koudum
1:07:16
19
Wieger Schotanus
Balk
1:08:06
20
Sjors Tissingh
Lionitas
1:08:08
21
Richard van Lunzen
Lionitas
1:08:27
22
Peter Stokje
Loopgroep Aart Stigter
1:08:51
23
Tom Stellingwerf
Koudum
1:10:14
24
Rintje Joustra
Lollum
1:11:42
25
Bert van der Lijn
Balk
1:11:54
26
Menno Boelens
Dokkum
1:12:42
27
Alex de Lange
Balk
1:13:43
28
Johan Jorritsma
Friesland
1:13:57
29
Marten van der Wal
It Heidenskip
1:16:01
30
Jan Willem Kram
IJlst
1:16:09
31
Halbe Huitema
AV Heerenveen
1:17:15
32
Johan Feenstra
Sneek
1:21:23
33
Hendrik Westerhuis
Hilversum
1:21:26
34
Anton Langeberg
Friesland
1:23:44
35
Cor van Wieren
Scharnegoutum
1:23:56
M50, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sieds Wiersma
Friesland
56:27
2
Albert van der Ziel
Friesland
57:56
3
Jasper Keizer
Friesland
59:12
4
Daan van der Geest
Friesland
59:29
5
Gerald Hoogeveen
Horror
59:38
6
Riemer Bosma
Haulerwijk
1:01:24
7
Henk Ruiter
Horror
1:01:31
8
Egbert Top
Tolbert
1:01:39
9
Jaap de Graaf
Wijckel
1:02:14
10
Gerard Postma
Koufurderrige
1:03:58
11
Arie Steneker
St. Nicolaasga
1:04:03
12
Einbert van Rees
Sneek
1:05:02
13
Duco Zijlstra
Friesland
1:05:21
14
Jan Uiterwijk
Loopgroep Beilen
1:05:36
15
Johannes de Boer
It Heidenskip
1:06:16
16
Henk Miedema
Leeuwarden
1:08:01
17
Jan van Zalinge
Dronrijp
1:08:31
18
Wieger van Keulen
Friesland
1:08:34
19
Jaap Baalbergen
Loopgroep Dokkum
1:09:00
20
Sjoerd Andela
Rijs
1:09:47
21
Cronius Kramer
It Heidenskip
1:10:48
22
Rien Vlak
Purmerend
1:11:52
23
Andries Kramer
Ylst
1:12:21
24
Klaas Halma
Gaast
1:12:51
25
Pieter van Dijk
AV Heerenveen
1:12:59
26
Ibo Grouwstra
Sondel
1:13:29
27
Reinder Tol
Friesland
1:13:54
28
Loek Smid
Hindeloopen
1:14:09
29
Gijs de Graaff
Almere
1:14:11
30
Sjoerd Hiemstra
Ferwoude
1:14:24
31
Domien Mulder
Friesland
1:15:05
32
Rinze Nieuwhof
Franeker
1:15:06
33
Eric Wiersma
Amsterdam
1:15:11
34
Jan Feenstra
Workum
1:15:36
35
Herman Wassenaar
Friesland
1:15:56
36
Paul David Meesters
Amsterdam
1:18:18
37
Jacob Dijkstra
Friesland
1:18:31
38
Douwe Attema
Heeg
1:18:58
39
Rob Spaans
Workum
1:19:27
40
Peter Faber
Friesland
1:20:53
41
Egbert Geertsma
Groningen
1:20:55
42
Yde de Boer
Bolsward
1:23:22
43
Leo Cnossen
Abcoude
1:25:06
44
Fred Visser
Tjerkgaast
1:25:13
45
Jos Wieggers
Balk
1:26:25
46
Ronald Danhof
Onderdendam
1:26:31
47
Roel Kooyker
Tijnje
1:26:32
48
Nico Sikkes
Horror
1:26:36
49
Jan Grasman
Workum
1:27:06
50
Marten Kingma
Friesland
1:27:50
51
Ronald Hoekstra
Reduzum
1:28:31
52
Ytzen Renemk
It Heidenskip
1:30:44
53
Paul van Capelleveen
Amsterdam
1:40:35
M60, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Teatse Tichelaar
Harlingen
59:25
2
Chris Draijer
Friesland
1:02:53
3
Hessel de Boer
Friesland
1:08:21
4
Joost Bijlsma
Makkum
1:08:47
5
Piet Boelens
Friesland
1:09:04
6
Jan Kuiper
Hemelum
1:10:14
7
Douwe Jan Talman
Harlingen
1:12:20
8
Leo van der Meulen
Horror
1:13:44
9
Acronius Hettinga
Friesland
1:13:57
10
Carel Harkema
Friesland
1:14:51
11
Karst Anema
Friesland
1:15:02
12
Harm de Boer
AV Heerenveen
1:15:09
13
Klaas Peerenboom
AV Heerenveen
1:15:20
14
Gerben Brouwer
Friesland
1:16:10
15
Bokke Haanstra
Flevo Delta
1:17:34
16
Leo Versteeg
Friesland
1:17:48
17
Tsjerk Viersen
Hommerts
1:19:47
18
Piet Kerstholt
Friesland
1:20:18
19
Gert Jan Zeelen
Lionitas
1:20:50
20
Alfons Crijnen
Amsterdam
1:22:24
21
Teun van der Meij
Friesland
1:23:51
22
Jan van Oers
Wieringerwerf
1:25:35
23
Pe de Jong
Workum
1:27:11
VSEN, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Regine Postma
Horror
1:01:03
2
Antje Hofman
Koudum
1:03:08
3
Andrea Kroes
Makkum
1:04:29
4
Veerle de Vries
AV Heerenveen
1:11:45
5
Renske Terwisscha van Scheltinga
Wiuwert
1:17:16
6
Erna Bloemsma
Franeker
1:17:44
V35, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jantje Haagsma
Hylpen
1:08:35
2
Henriët Kuipers-Bremer
Workum
1:08:36
3
Saskia Smits
Horror
1:09:10
4
Herma Bakker Agricola
Workum
1:09:14
5
Sylvia Koopman
Hindeloopen
1:11:47
6
Rixt Leenstra
AV Heerenveen
1:13:44
7
Linda de Vries
Horror
1:13:57
8
Karin Danhof
Friesland
1:15:08
9
Anita van der Wal
Friesland
1:15:08
10
Anita Hettenvan
Franeker
1:16:08
11
Sandra Tamminga
Leeuwarden
1:17:42
12
Anneke Feenstra
Groningen
1:18:49
13
Nicole van der Laan
Wierden
1:20:14
14
Hilly van der Molen
Scharnegoutum
1:21:24
15
Pietsje Fekkes
Koudum
1:23:31
V45, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ankie Hanzens
Sloten
1:11:01
2
Coby Bouma
Spartacus
1:13:54
3
Marijke de Jong
Wolsum
1:15:10
4
Siska Folkertsma
AV Heerenveen
1:17:47
5
Klaske van Lunzen
Leeuwarden
1:18:16
6
Ida Hylkema
It Heidenskip
1:18:59
7
Titia Knip
Spartacus
1:19:25
8
Sjoerdtje Keizer
Spartacus
1:19:32
9
Antje van der Wal
Ysbrechtum
1:22:18
10
Jaqueline Vogelaar
AV Heerenveen
1:26:58
11
Alice Fortuin
Joure
1:27:53
12
Liesbeth Zegwaard
Amsterdam
1:29:28
13
Ankie Boschma
Tijnje
1:30:04
14
Femke Dijkstra
Amsterdam
1:31:39
V55, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lijsbet Faber
Lemmer
1:18:38
2
Yvon Spaans
Workum
1:19:27
3
Annelies de Jong
Wommels
1:21:46
4
Minke Oord
Friesland
1:24:02
5
Lietje Boswijk
Amsterdam
1:27:33
6
Rieteke Douma
It Heidenskip
1:30:44
Fout in uitslagen? Mail naar info@svfriesland.nl
Uitslagen.nl
06-03-2016 19:43