Uitslagenlijst Douwe Kleefstraloop

Leeuwarden - Zondag 3 januari 2016

J-15, 1 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Hidde Wagenaar
Leeuwarden
2006
4:33
2
Sten Iedema
Leeuwarden
2007
4:33
3
Stein Boringa
Lionitas
2008
5:27
4
Tom Rusman
Lionitas
2008
5:32
5
Hessel Pijlman
Lionitas
2008
5:35
6
Kasper Lubbers
Leeuwarden
2011
6:07
7
Finn Knol
Leeuwarden
2010
6:26
8
Ids Douma
Leeuwarden
2012
6:27
9
Jesco van Gelder
Leeuwarden
2009
7:02
10
Naut Kuipers
Lekkum
2009
7:02
11
Kevin Jaarsma
Leeuwarden
2006
7:02
M-15, 1 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Renske Drenten
Lionitas
2005
4:01
2
Lisca van Gelder
Lionitas
2005
5:07
3
Dione van Gelder
Lionitas
2007
5:39
4
Shanara van Zandvoort
Lionitas
2006
5:58
5
Famke Douma
Leeuwarden
2011
6:07
J-15, 2.5 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Rinze Hallema
Leeuwarden
2002
10:11
2
Lidde Hallema
Leeuwarden
2004
11:17
3
Bartele Bies
Leeuwarden
2006
12:27
M-15, 2.5 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Ylse Barkmeijer
AV Heerenveen
2003
11:19
2
Eline Ruige
Lionitas
2004
11:31
3
Josefien Bies
Lionitas
2009
12:27
4
Elza van der Meulen
Lionitas
2006
12:34
5
Tessa de Roos
Lionitas
2006
12:47
6
Julia de Jager
Lionitas
2006
13:31
7
Noa Faber
Lionitas
2002
17:10
8
Beau Faber
Lionitas
2006
17:25
VROUW, 2.5 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Linda Ritskes
Sneek
1982
15:22
2
Audrey van Gelder
Leeuwarden
1975
16:10
MAN, 5 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Jan Jacob van der Zee
Garyp
1991
19:00
2
David van Oosten
Lionitas
1990
19:21
3
Pieter Hallema
Leeuwarden
1972
23:10
4
Sven Keller
Leeuwarden
1993
23:47
5
Douwe van der Bij
Jirnsum
1999
24:13
6
Jeroen Wels
Lionitas
1976
24:22
7
Henk van Vilsteren
Athleta
1965
24:31
8
Roelof de Roos
Lionitas
1978
24:32
9
Rudolf Kuipers
Lionitas
1983
24:50
10
Erik Daling
Leeuwarden
1979
25:08
11
Wim van der Meulen
Leeuwarden
1970
27:05
12
Marinus de Haan
Leeuwarden
1978
27:24
13
Jilles van der Lende
Drachten
2000
28:27
14
Eelko Wester
Ureterp
1985
28:56
15
Marc Wiersma
Loopgroep Hugo Veenker
2002
29:30
16
Chris Fahner
Lionitas
1955
29:34
17
Remy Borawitz
Lionitas
2000
30:31
18
Johan Koning
Lionitas
1948
31:00
19
Paul Faber
Leeuwarden
1968
31:41
20
Hidzer Groenhof
Friesland
1965
37:19
21
Jan van der Hoek
Friesland
1951
43:15
VROUW, 5 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Lisa Muizer
Lionitas
1999
21:37
2
Debora Peter
Lionitas
1975
21:45
3
Lydia de Roos
Leeuwarden
1978
24:34
4
Lisa Oegema
Leeuwarden
1992
25:44
5
Femke Salverda
Bolsward
1996
26:21
6
Ines Jonker
Leeuwarden
1972
27:26
7
Irene van der Logt
Goutum
1996
27:36
8
Marijke Kooistra
Stiens
1982
29:32
9
Britt Noorlander
Loopgroep Leeuwarden
1986
29:38
10
Trynsje Tamminga
Loopgroep Leeuwarden
1978
29:44
11
Froukje Bijma-Striesenou
Loopgroep Leeuwarden
1975
29:57
12
Karin Lebbink
Leeuwarden
1961
30:01
13
Carla Pijlman
Leeuwarden
1979
30:11
14
Joan Stinstra
Deinum
1977
30:39
15
Liesbeth Wijtsma
Loopgroep Leeuwarden
1971
30:42
16
Helen Schaap
Dutch Runners
1969
30:45
17
Marije Miedema
Leeuwarden
1985
30:55
18
Denise Vrakking
Deinum
1968
30:56
19
Jannie Van Vilsteren
Grou
1970
30:57
20
Annemieke Fortuin
Leeuwarden
1979
33:29
21
Anna Catharina Haelen
Burgum
1982
33:44
22
Amarins Wijma
Ureterp
1987
34:13
23
Trijntje van Dekken
Leeuwarden
1976
34:23
24
Petra Tuithof
Leeuwarden
1966
34:23
25
Tini van Vilsteren-Talsma
Athleta
1968
37:27
26
Minke Fokkens
Hurdegaryp
1987
37:28
27
Marijke van der West
Hurdegaryp
1997
37:28
28
Neeltje Schuurmans
Leeuwarden
1977
38:12
29
Marije van der Veer
Leeuwarden
1981
38:12
MAN, 10 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Douwe Nauta
Lionitas
1977
36:46
2
Gerrit Pijpker
Hallum
1991
38:09
3
Jan-Simon Pieterson
Drachten
1981
39:14
4
Mark Wierstra
Marsumm
1989
39:50
5
Marco Kingma
Sneek
1988
40:56
6
Klaas van Heeringa
Lionitas
1962
41:32
7
Simon Regnerus
Friesland
1968
41:47
8
Egbert-Jan Flik
Leeuwarden
1969
42:01
9
Auke Kuipers
Leeuwarden
1963
42:17
10
Menno Cramer
Loopgroep Leeuwarden
1967
42:48
11
Auke Postma
Lionitas
43:12
12
Andre Atsma
Leeuwarden
1972
43:17
13
Ytsen de Boer
Steenwijk
1966
43:20
14
Sijtse Keekstra
Leeuwarden
1972
44:44
15
Jort van Zutphen
Friesland
1984
45:06
16
Willem van Zutphen
Friesland
1956
45:06
17
Tom Schipper
Groningen
1982
45:14
18
Goos Bies
Leeuwarden
1967
45:23
19
Wouter van der Meer
Lionitas
1968
45:25
20
Nico Hoekstra
Lionitas
1962
45:26
21
Richard Spoelstra
Lionitas
1980
45:43
22
Keimpe de Jong
Drachten
1979
46:13
23
Marco Vijver
Franeker
1969
47:17
24
Sjors Tissingh
Lionitas
1971
47:46
25
Eddy Kuiper
Leeuwarden
1970
48:01
26
Klaas Jan Huizing
Lionitas
1964
48:05
27
Klaas de Ruiter
Leeuwarden
1969
48:24
28
Minder-Andrys Kamstra
Hallum
1992
49:10
29
Chris Vreugdenhil
Leeuwarden
1971
49:15
30
Hans Nagtegaal
Friesland
1956
49:30
31
Harry Papjes
Loopgroep Hugo Veenker
1964
49:45
32
Hein Riewald
Dronryp
1976
49:54
33
Peter Nijholt
Loopgroep Leeuwarden
1964
50:05
34
Jan Sikke Postma
Loopgroep Leeuwarden
1966
50:12
35
Carlo Loos
Lionitas
1971
50:13
36
Richard de Vries
Leeuwarden
1985
50:25
37
Jan van der Zwaag
Stiens
1965
50:33
38
Mile Pajic
'sHeerenberg
1955
50:36
39
Michael Damm
Heerenveen
1960
51:25
40
Jeep van Walling
Leeuwarden
1973
51:27
41
Eeuwe Drijfhout
Lionitas
1972
51:32
42
Marcel Bomas
Friesland
1959
51:42
43
Pieter van der Bij
Athleta
1957
51:53
44
Henk Betten
Leeuwarden
1956
51:59
45
Richard Nieuwland
Leeuwarden
1977
52:00
46
Edo Eisma
Goutum
1958
52:04
47
Paul van der Weid
Hurdegaryp
1975
52:10
48
Sytze Wetting
Lionitas
1947
52:15
49
Marco Tuithof
Leeuwarden
1986
53:13
50
Karst Anema
Friesland
1946
54:10
51
Geert Vogelzang
Leeuwarden
1959
54:22
52
Ben Staal
Groningen
1961
54:39
53
Evert Siderius
Ried
1955
54:44
54
Albert van der Voorn
Ried
1953
54:45
55
Piet Runia
Stiens
54:48
56
Jan Brouwer
Wirdum Fr
1985
54:51
57
Peter Bär
Lionitas
1953
55:17
58
Jorn Boringa
Friesland
1976
55:59
59
Han Jensma
Vrouwenparochie
1965
56:04
60
Robert-Jan Heizenberg
Lionitas
1984
56:05
61
Wybe Sierksma
Friesland
1960
56:12
62
Benjo Pelder
Loopgroep Leeuwarden
1961
56:13
63
Rense Zwerver
Leeuwarden
1952
57:36
64
Harrie Moerings
Leeuwarden
1967
57:49
65
Anne Martin de Jong
Leeuwarden
1970
57:57
66
Niels Veenstra
Leeuwarden
1976
58:39
67
Djurre van der Schaaf
Friesland
1951
59:02
68
Benny Bijlsma
Friesland
1951
59:02
69
Ralph Zuidema
Leeuwarden
1975
59:39
70
Koos Pietersma
Lionitas
1938
1:00:00
71
Roelof Leunge
Leeuwarden
1971
1:03:23
72
Sytse Wagenaar
Leeuwarden
1970
1:03:23
73
Femme de Bruin
Friesland
1953
1:07:07
74
Leo Modderman
Loopgroep Leeuwarden
1966
1:09:42
75
Marc van Gelder
Lionitas
1968
1:09:42
76
Reinder Sinnema
Lionitas
1958
1:09:42
77
Thijs Hofstra
Friesland
1946
1:09:42
78
Herman Hoekstra
Friesland
1952
1:09:42
VROUW, 10 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Miny Verheij
Leeuwarden
1982
46:33
2
Jolanda Muizer
Friesland
1976
49:05
3
Tamara van der Leij
Drachten
1974
50:03
4
Jantsje Viëtor
Lionitas
1982
51:10
5
Sabine Bomas
Friesland
1987
51:41
6
Marijke Terpstra-Hobert
Loopgroep Leeuwarden
1953
52:35
7
Monique Medema
Friesland
1970
52:50
8
Anneke Lubbers van der Zwaag
Leeuwarden
1978
55:00
9
Wilma Hemstra
Friesland
1966
55:03
10
Rinyanne Dirksma
Friesland
1983
56:10
11
Jetty Sinnema
Lionitas
1962
57:49
12
Lianne van Mourik
Hurdegaryp
1976
58:24
13
Marijke de Boer
Lionitas
1964
58:58
14
Janny Fennema
Britsum
1965
59:10
15
Froukje Hietkamp
Loopgroep Leeuwarden
1962
59:17
16
Yvonne Hagers
Loopgroep Leeuwarden
1970
59:17
17
Stephanie Siahaija
Leeuwarden
1986
59:23
18
Willy de Jong
Leeuwarden
1967
59:44
19
Tine Visser
Lionitas
1948
1:02:37
20
Linda Zeggelaar
Lionitas
1974
1:02:43
21
Anneke Sijtsma
Friesland
1952
1:03:51
22
Tanja Postma
Deinum
1977
1:04:35
23
Carla Buurman
Lionitas
1959
1:05:16
24
Celesta Braaksma
Leeuwarden
1980
1:06:29
25
Hannie Leijstra
Dronryp
1989
1:06:35
26
Marcella Eijer
Leeuwarden
1973
1:07:25
27
Jesse Versteegh
Loopgroep Leeuwarden
1979
1:09:00
28
Gea Zijlstra
Burgum
1972
1:09:42
29
Anneke Regnerus
Marrum
1975
1:09:42
30
Jacqueline Boetes
Lionitas
1972
1:09:42
31
Sietske van der Bij
Friesland
1961
1:09:42
32
Anne Cecile Houttuin
Loopgroep Leeuwarden
1958
1:10:23
MAN, 10 EM
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Marcel Adema
Lionitas
1972
59:38
2
Huub Bots
Lionitas
1964
1:00:25
3
Wilco Kooistra
Leeuwarden
1979
1:01:49
4
Geale Simon Postma
Kollum
1989
1:01:54
5
Johannes Postma
Lionitas
1973
1:03:18
6
Harry Wiersma
Lionitas
1972
1:03:25
7
Dick Wobbes
Lionitas
1992
1:03:26
8
Steven Hemstra
Weidum
1995
1:03:43
9
Wim Douma
Lionitas
1983
1:04:11
10
Anton Kingma
Lionitas
1977
1:04:23
11
Menno Mud
Lionitas
1974
1:04:23
12
Egbert Allema
Lionitas
1986
1:04:44
13
Rutger Wagenaar
Loopgroep Leeuwarden
1981
1:04:44
14
Saco Hemstra
Friesland
1968
1:04:46
15
Mark Peereboom
Loopgroep Leeuwarden
1977
1:05:39
16
Jelle Coen Bijlsma
Lionitas
1977
1:07:39
17
Abdelkader Ben Boudjema
Leeuwarden
1956
1:09:18
18
Edser Kuiper
Britsum
1970
1:09:37
19
Vincent Houttuin
Leeuwarden
1990
1:09:44
20
Andre Ydema
Dronryp
1970
1:09:50
21
Theo Borawitz
Lionitas
1959
1:09:56
22
Richard Jonkman
Loopgroep Leeuwarden
1968
1:09:56
23
Sander van Hoorn
Lionitas
1986
1:09:56
24
Dirk Muizer
Friesland
1954
1:10:38
25
Martijn Schmit
Grou
1973
1:13:40
26
Edwin Voorwinde
Grou
1973
1:13:50
27
Willem Biemolt
Friesland
1966
1:13:51
28
René van der Baan
Loopgroep Leeuwarden
1963
1:13:52
29
Frans Haitsma
Loopgroep Leeuwarden
1974
1:13:52
30
Erik Verdoorn
Lionitas
1980
1:13:52
31
Dennis Knol
Leeuwarden
1979
1:13:52
32
Harrie Wetterhahn
Lionitas
1967
1:13:56
33
Rob Kelder
Leeuwarden
1973
1:14:38
34
Gerwin Meijwaard
Feanwalden
1969
1:15:50
35
Iede Lodema
Leeuwarden
1962
1:16:09
36
Harry Oosterhuis
Friesland
1971
1:16:11
37
Julius vd Werf
Loopgroep Leeuwarden
1958
1:16:14
38
Klaas Jan Miedema
Goutum
1979
1:16:25
39
Pieter Miedema
Leeuwarden
1:16:30
40
André Jellema
Lionitas
1969
1:16:34
41
Hans Breuker
Loopgroep Leeuwarden
1961
1:16:56
42
Arnold Hager
Leeuwarden
1969
1:17:22
43
Jacob van der Leij
Lionitas
1958
1:17:28
44
Gjalt Weistra
Drachten
1968
1:17:29
45
Niels de Vos
Leeuwarden
1968
1:17:36
46
Peter Boersen
Friesland
1964
1:17:42
47
Roelof houttuin
Loopgroep Leeuwarden
1958
1:17:50
48
Donald Koster
Loopgroep Leeuwarden
1969
1:17:50
49
Wiep van der Heide
Drachten
1967
1:17:50
50
Tjebbe Hettinga
Deinum
1984
1:17:50
51
Andries Meijer
Leeuwarden
1978
1:18:01
52
Josse Postma
Lionitas
1980
1:18:16
53
Ferry Wijngaarden
Leeuwarden
1979
1:19:03
54
Duco Zijlstra
Friesland
1957
1:19:03
55
Timo Schraa
Lionitas
1990
1:19:52
56
Denis van Raalte
Lionitas
1971
1:19:52
57
Sjouke Touber
Friesland
1950
1:19:53
58
Edwin Haasdijk
Leeuwarden
1971
1:20:17
59
Lars Nomden
Leeuwarden
1993
1:21:05
60
Marcel de Roo
Lionitas
1980
1:21:47
61
Louis Bakker
Friesland
1955
1:21:48
62
Marco Balk
Leeuwarden
1973
1:21:49
63
Andre Bär
Lionitas
1963
1:21:57
64
Bauke van der Loon
Lionitas
1957
1:22:44
65
Wieger van Keulen
Friesland
1959
1:23:58
66
Marcel Perdu
Leeuwarden
1971
1:23:49
67
Robin Telgenhof
Lionitas
1980
1:24:07
68
Carel Harkema
Friesland
1950
1:24:29
69
Winnie de Groot
Loopgroep Leeuwarden
1953
1:25:27
70
Peter Feenstra
Leeuwarden
1967
1:25:31
71
Jasper de Noord
Lionitas
1979
1:25:36
72
Henk Hienstra
Spartacus
1960
1:25:38
73
Gerard Schade
Lionitas
1960
1:25:43
74
Jacob Dijkstra
Friesland
1959
1:26:03
75
Jan Nanninga
Leeuwarden
1961
1:26:30
76
Marco Van der Wal
Lionitas
1978
1:27:38
77
Bouke Fennema
Friesland
1962
1:27:53
78
Acronius Hettinga
Friesland
1952
1:28:00
79
Johan Zwerver
Friesland
1949
1:28:08
80
Geert Peereboom
Loopgroep Leeuwarden
1951
1:28:49
81
Jeffery Robbers
Friesland
1963
1:29:04
82
Herman Wassens
Lionitas
1960
1:30:05
83
Wim Manshande
Lionitas
1958
1:33:31
84
Jan Feenstra
Friesland
1941
1:38:24
85
Harry Meijer
Leeuwarden
1951
1:41:19
86
Buijtenhuijs
Dutch Runners
1959
1:41:48
87
Lieuwe Visser
Dokkum
1981
1:45:30
88
Henk Wiersma
Loopgroep Leeuwarden
1955
1:47:40
89
Joop Boonstra
Friesland
1944
1:58:56
90
Jippe Bokma
Friesland
1949
1:58:56
VROUW, 10 EM
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Samantha Wolfslag
Lionitas
1986
1:08:13
2
Simone van Dijk
Lionitas
1978
1:13:56
3
Femke Hemstra
Weidum
1993
1:16:28
4
Anita Bouma
Leeuwarden
1987
1:17:12
5
Inge van Schaick
Lionitas
1961
1:18:42
6
Liesbeth Mulder
Lionitas
1967
1:22:44
7
Kim Boonstra
Leeuwarden
1980
1:23:22
8
Tabitha Dijkman
Lionitas
1973
1:23:25
9
Marja van der Werf- Zoer
AV Heerenveen
1963
1:27:39
10
Annechien van der Veen
Lionitas
1961
1:32:16
11
Piety Feenstra
Leeuwarden
1966
1:32:18
12
Jose Arniu
Oosthem
1971
1:32:46
13
Verona Fortuin
Broek Fr
1966
1:32:48
14
Wieke de Haan
Lionitas
1959
1:34:58
15
Anke Peterson
Lionitas
1950
1:35:37
16
Margriet Schonenburg
Leeuwarden
1979
1:45:30
17
Dora Birkenholz
Loopgroep Leeuwarden
1966
1:47:40
18
Inge Kools
Friesland
1959
1:58:56
19
Mattie de Boer
Joure
1:58:56
20
Lidwien Broenink
Joure
1960
1:58:56
Opmerkingen uitslag naar wocweg@lionitas.nl
Er zitten enkele verschuivingen in de tijden.
Als je tijd niet klopt, geef dit even door.
www.uitslagen.nl
06-01-2016 17:25