Uitslagenlijst Cees Clement Cross

Sneek - Zondag 13 december 2015

MANTR, TRAIL 6.3 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Auke Veldman
Harich
24:01
2
Sander van Hoorn
Lionitas
24:06
3
Jalino Sapulette
Sneek
25:04
4
Bert Hogeterp
Joure
25:08
5
Paulus Folmer
Workum
25:18
6
O. Kistenmacher
Sneek
30:24
7
Ruurd van Wieren
Heeg
33:24
8
Roeland v/d Lei
Sneek
34:07
9
Bouw Bruinsma
Bolsward
34:09
10
Luc Vinen
Heeg
34:39
11
Jouke Hoekstra
IJlst
34:41
12
Aise Bouma
Friesland
34:43
13
Andrew Quest
Sneek
35:01
14
K. Jager
Dronrijp
35:10
15
Halbe Huitema
Dearsum
35:29
16
Jelle Jagersma
IJlst
35:29
17
Thomas Stobbe
Leeuwarden
35:33
18
Symen v/d Velde
Waaksens
35:51
19
Joost Bijlsma
Makkum Fr
36:19
20
Rudie v/d Weij
Sint Nicolaasga
36:20
21
Bernard Dames
Horror
36:24
22
Andre de Vries
Joure
38:03
23
Klaas Faber
Sneek
38:27
24
Douwe van der Bij
Jirnsum
38:33
25
Cor Visser
Heeg
38:40
26
Paul Ypma
Oosthem
39:26
27
Pieter van der Bij
Athleta
39:48
28
Jan Feenstra
Workum
39:56
29
Frank de Vries
Joure
40:16
30
Klaas v/d Ploeg
Lemmer
40:23
31
Gerben Brouwer
Sneek
41:39
32
Wessel de Vos
Sneek
42:22
33
Rudolf Bergsma
Harlingen
45:01
34
Patrick Dijkhuizen
Horror
49:47
VR-TR, TRAIL 6.3 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ylona Kruis
Horror
25:06
2
Silke Jellesma
Ysbrechtum
36:10
3
Henriët Kuipers-Bremer
Workum
36:32
4
Jolanda de Vries
Akkrum
38:25
5
Renetta Kistenmacher
Sneek
38:36
6
Saakje Regnerus
Friesland
39:01
7
Mirjam
Workum
39:20
8
Ingrid deinum
Joure
39:37
9
Margreet Osinga
Oudega Sudwest-Fryslan
40:44
10
Ester Douma
Horror
40:50
11
Antje van der Wal
Ysbrechtum
41:04
12
Anja Poiesz
Ysbrechtum
41:05
13
Gerdi de Vries
Sneek
42:23
14
Priscilla Feenstra
Horror
45:05
15
Esther Bakker
Groningen
45:06
16
Alice Fortuin
Joure
45:21
17
Dieuwke Couperus
Workum
45:31
18
Marga Funk
Harlingen
46:20
19
Marjo Zeilstra
Harlingen
49:32
20
Karin Zijlstra
Harlingen
49:32
21
Sietske van der Bij
Friesland
49:53
JPUP, PUPILLEN 1000M
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sam van der Werf
Horror
3:56
2
Vasco Mosselman
SAV
3:57
3
Aaron Ponne
SAV
4:03
4
Roel Troost
Bolsward
4:08
5
Mats Kolkman
ATC '75
4:33
6
Kamiel Both
ATC '75
4:39
7
Jiri Heppener
Bolsward
4:46
8
Ben Huddleston Slater
ATC '75
4:58
9
Jari Heppener
Bolsward
5:21
10
Hans Koopmans
Sneek
5:21
11
Sander de Haan
Horror
5:27
12
Mariel Palstra
Workum
6:30
MPUP, PUPILLEN 1000M
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Charlot Jacobs
ATC '75
4:03
2
Femke Yska
Nijland
4:05
3
Yara de Boer
Exmorra
4:24
4
Anthe Troost
Horror
4:44
5
Jara Heppener
Bolsward
5:18
6
Jennisja Palstra
Workum
5:51
7
Milou Sieperda
Bolsward
5:59
8
Marrit Boele
Workum
6:24
JJUND, JONGENS JUN D
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
René Schultinga
AV Heerenveen
8:12
2
Julian Vries
AV Heerenveen
8:27
3
Dylan Lucas
HAC '63
8:47
4
Jarmo Bijlsma
Scharnegoutum
9:20
5
Tim van Es
HAC '63
9:38
6
Jelte Bouma
Spartacus
9:42
MJUND, MEISJES JUN D
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ella Mosselman
SAV
7:51
2
Britt Roos
Ruinen
7:57
3
Brecht Frensel
AV Heerenveen
8:04
4
Hannah Talstra
Impala
8:31
5
Suze de Vries
Horror
8:47
6
Kike Velting
HAC '63
9:10
7
Ylse Barkmeijer
AV Heerenveen
9:18
JJUNC, JUNIOREN C 2000
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ruben Talstra
Impala
7:26
2
Sil de jong
AV Heerenveen
7:54
3
Wim Foekema
Sneek
7:59
4
Jing Oldhoff
Leeuwarden
8:07
5
Daniël Veen
ATC '75
8:56
MJUNC, JUNIOREN C 2000
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Suzanne Libbers
Groningen Atletiek
7:34
2
Elsa Rijpstra
Lionitas
7:37
3
Jenda de Boer
Horror
7:58
4
Marene Scholtens
Lionitas
8:04
5
Evelien Honebecke
ATC '75
8:07
6
Sanne Niestijl
AAC '61
8:34
7
Shannon Huitema
Horror
8:41
8
Nikita Heuvelman
HAC '63
9:11
JJUNB, JUNIOREN B JON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Thijs Borcheld
Groningen Atletiek
13:53
2
Mark van Ginkel
SV Veendam
13:59
3
Jan Bouwknegt
HAC '63
14:14
4
Ephrem Been
HAC '63
14:22
5
Klaas Douwe Yska
Horror
14:31
6
Janco Rijpstra
Lionitas
14:48
7
Pascal Sinnema
Lionitas
15:11
8
Gilbert van der Sluis
Groningen Atletiek
15:20
9
Jan Oldhoff
Lionitas
15:30
10
Welmer de Boer
Horror
15:35
11
Michiel Osinga
Oudega swf
17:47
MJUNB, JUNIOREN B MEIS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Evelien Kuiper
Groningen Atletiek
11:43
2
Iris Velting
HAC '63
12:01
3
Mare te Biesebeek
Lionitas
12:12
4
Marit v/d Schaaf
Leek
12:13
JJUNA, JUNIOREN A JON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tom Hendrikse
AAC '61
20:15
2
Djurre Hoeksema
AAC '61
20:38
3
Robin Honebecke
ATC '75
20:47
4
Jelmer van der Veen
Lionitas
21:56
5
Gerwin in't Veld
Groningen
22:49
MJUNA, JUNIOREN A MEIS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marieke van den Brink
ATC '75
17:37
2
Welmoed Offinga
Horror
17:56
MANSC, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Alwin Hoorn
HAC '63
3:04
2
Jorick Nijenhuis
Ansen
3:05
3
Peter-Jan de Jong
Horror
3:05
4
Niels Visser
Jahn II
3:09
5
Dave Hulzebos
HAC '63
3:17
6
Rinse Altena
Sneek
3:23
7
Wouter Baljet
Horror
3:29
MSEN, 10 KM MANNEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Geart Jorritsma
Horror
33:38
2
Gerrit Wolbers
Lionitas
36:05
3
Jordi Stam
Dieven
38:17
4
Bas van Delden
ATC '75
45:53
5
Jacob Bijlsma
Scharnegoutum
51:07
MMA35, 10 KM MANNEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Willem de Boer
Lionitas
36:01
2
Ilan Palstra
Horror
37:51
3
Jetze Genee
Horror
39:32
MMA45, 10 KM MANNEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Douwe Yska
Horror
36:37
2
Anno Huizinga
Assen
36:39
3
Johannes van der Veen
Lionitas
41:17
4
Thijs Tuinstra
Hemelum
42:05
5
Jeroen Vels
Emmeloord
42:29
6
Teatse Tichelaar
Harlingen
43:01
7
Dirk Muizer
Friesland
43:46
8
Auke Postma
Lionitas
44:42
9
Syb v/d Ploeg
Jorwerd
44:54
10
Gerard Postma
Koudfurderrige
47:27
11
Bauke van der Loon
Lionitas
47:30
12
Cor Wetting
Leeuwarden
48:07
13
Henkjan de Jong
Broek Fr
54:00
14
Joop Keizer
Loopgroep Aart Stigter
54:12
VSEN, 6 KM VROUWEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Leoni Glazenborg
Apeldoorn
22:56
2
Jacolien Ruizendaal
Emmeloord
24:08
3
Regine Postma
Horror
25:39
4
Renske de Vries
Horror
26:12
5
Ilona Bosma
Groningen
27:01
6
Nynke Steigenga
Exmorra
28:05
7
Vera Fledderus
Nieuw-Amsterdam
29:30
VMA35, 6 KM VROUWEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ine Snoeken
HAC '63
24:38
2
Yvette Alkema
Sneek
40:01
VMA45, 6 KM VROUWEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anja Bennink
HAC '63
29:41
2
Liesbeth Mulder
Lionitas
29:54
3
Jelly Bakker
Nieuw-Amsterdam
30:42
4
Wendy Schuurman
ATC '75
31:34
5
Erica Verdegaal
Leeuwarden
32:20
6
Mariëtte Mengerink
Leeuwarden
33:29
7
Tineke Onnes
Harlingen
35:57
Opmerkingen ? uilke@avhorror.nl
Dank aan alle sponsoren en vrijwiligers
Uitslagen.nl
13-12-2015 15:34