Uitslagenlijst Morra Run voor Kika

Hemelum - Zondag 22 november 2015

M5, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jelmer Smid
Hindeloopen
20:41
2
Wouter Baljet
Oosthem
20:48
3
Gielt Algra
Heeg
20:55
4
Pieter Baljet
Oosthem
21:05
5
Robert Kingsma
Kollummerpomp
22:26
6
Anske Schotanus
Koudum
22:39
7
Sander Haitsma
Balke
22:40
8
Dirk Jan Rienstra
Oudemirdum
22:41
9
Luc Visser
Heeg
23:00
10
Douwe van der Bij
Jirnsum
24:03
11
Fokke van den Akker
Hemelum
24:53
12
Dikkie van der Werf
Bolsward
25:05
13
Fanfai Tsjang
Bolsward
25:28
14
Wiebe van der Eems
Hemelum
26:48
15
Jorn
Bakhuizen
26:59
16
Mart Dooper
Blauwhuis
27:00
17
Cor Visser
Heeg
27:20
18
Robert van Bodegraven
Harich
27:38
19
Teake Smid
Hemelum
27:49
20
David van der Wal
Hemelum
27:50
21
Erik Rademaker
Lemmer
27:58
22
Sjoerd Wilschut
Hemelum
28:09
23
Martijn van Beenen
Warns
28:15
24
Bart Lyklema
Bakhuizen
28:29
25
Edward Flapper
Workum
28:29
26
Wessel de Vos
Sneek
29:05
27
Stijn Wikkervink
Utrecht
29:06
28
Yannick Wiersma
Oppenhuizen
29:31
29
Tim Douma
Hemelum
29:33
30
Sef Siersma
Hemelum
29:34
31
Jelle Siersma
Hemelum
29:35
32
Rudy de Boer
Hemelum
29:37
33
Wieger Gase
Warns
29:47
34
Donald Gase
Warns
29:48
35
De Groot
Bakhuizen
30:48
36
M Pieters
Hemelum
31:07
37
Kyran Pieters
Hemelum
31:08
38
Piet Bosma
Bakhuizen
31:28
39
Ploegstra
Bakhuizen
31:28
40
Ulke Hidde Lanting
Hemelum
32:41
41
Douwe Zeldenrust
Balk
33:46
42
Theo de Wreede
Sneek
33:52
43
Berend Jan
Koudum
35:03
44
Koen Kiestra
Leeuwarden
38:13
45
Gosse Wybren Jongsma
Koudum
38:53
46
Klaas Jansma
koudum
38:54
47
Hessel Katerberg
Hemelum
42:22
48
Ezra Schilder
Harlingen
42:34
49
Martijn van der Wal
Hemelum
43:09
50
Jelle Oeds Wijbenga
Hemelum
43:09
V5, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Fleur Baljet
Oosthem
19:49
2
Hella Yntema
Bolsward
22:15
3
Hester Groenveld
Bolsward
23:04
4
Samantha Hettinga
Ylst
23:21
5
Theuny Reiker
Scharnegoutum
23:51
6
Marloes van Leeuwen
Leeuwarden
25:43
7
Marije Baert de la Faille
Amsterdam
25:53
8
Joukje Kramer
Bolsward
26:09
9
Marije Troost
Bolsward
26:25
10
Janneke Kreeft - vd Kooij
Folsgare
26:30
11
Christa van Koeveringe
Heeg
28:20
12
Meenskje van der Leij
Kollumerpomp
28:22
13
Anne Hilarides
Hindeloopen
28:22
14
Froukje van der Meer
Oudega
28:23
15
Lisanne Biekart
Eindhoven
28:32
16
Joke Muizelaar
IJlst
28:33
17
Baukje Wijnja
Heeg
29:04
18
Marte Stellingwerf
Hemelum
29:04
19
Elbrich
Bolsward
29:34
20
Hendrika Troost
Bolsward
29:58
21
Marlies Voogd
Wijckel
29:59
22
Sonja Wiersema-Eiling
Leeuwarden
30:13
23
Ilse Postma
Koudum
30:16
24
Symona Wildschut
Hemelum
30:17
25
Judith Veldhuizen
IJlst
30:18
26
Berber Werkman
Hemelum
30:22
27
Lydia Rademaker
Lemmer
30:54
28
Antsje Hornstra
Nijhuizum
31:03
29
Hendina van Kalsbeek
Ferwoude
31:04
30
Emilie Pieters
Utrecht
31:14
31
Lenne Brugman
Utrecht
31:14
32
Tryntsje van Dijk
Elahuizen
31:23
33
Annemieke vd Velde de Boer
Bolsward
31:27
34
Marijke de Boer
It Heidenskip
31:29
35
Amarens Veenstra
Oppenhuizen
31:29
36
Kristen Henderson
Hemelum
31:29
37
Dauina Schaap
Heeg
31:30
38
Pytsje Reinderink
Bolsward
31:32
39
Jantine de Boer
Bolsward
31:33
40
Reny van der Veen
Leeuwarden
31:37
41
Elbrich de Boer
Sneek
31:38
42
Annie van der Bos
Warns
31:44
43
Lies van Bodegraven
Harich
31:45
44
Petra Visser
Sneek
31:45
45
Irma Heis
Balk
31:48
46
Erna de Vries
Koudum
31:58
47
Ellen de Vries
Koudum
31:58
48
Carla Ansman
Sneek
32:03
49
Angela Jansen
Warns
32:08
50
Tiny van Kalsbeek
Gaast
32:10
51
Lia Bandstra
Warns
32:13
52
Elles Dam
Drachten
32:15
53
Anskje Schaap
Heeg
32:22
54
Yvonne van der Meer-Brouwer
Blauwhuis
32:30
55
Tjalsa Terpstra
Hommerts
32:41
56
Lian van der Valk
Ferwoude
32:44
57
Sytsje de Jong
Heeg
32:59
58
Wilma Feenstra
Workum
33:02
59
Karin Boltjes
Bakhuizen
33:13
60
Amel Jaafar
Sneek
33:51
61
Lucie Foekema
Blauwhuis
34:27
62
Anna Sophie Kleinnulen
Amsterdam
34:39
63
Yvonne van der Heide
Workum
34:39
64
Marielle Klein Nulent
Rotterdam
34:40
65
F Draaijer-Keuning
Harich
34:52
66
Lenie Keijzer
Harich
34:55
67
Judith Jager
Workum
35:03
68
Martina Pool
Sneek
35:10
69
Jellie Sirag
Hemelum
35:13
70
Veerle de Vos
Rijs
35:13
71
Dolleke van Hettema
Hemelum
35:22
72
Rixt Siersma-Lunter
Hemelum
35:25
73
Geeske Cnossen
IJlst
36:47
74
Aileen Bus
Sneek
37:24
75
Brenda Bijlsma
Workum
37:32
76
Joke Tjalsma
Bakhuizen
37:45
77
Inge Wulffelé
Leeuwarden
38:12
78
Wietske Oostenkamp
Eindhoven
39:26
79
Mirthe de Boer
Hemelum
40:02
80
Klaske Smid
Hemelum
40:02
81
Mara van de Wal
Hemelum
42:33
82
Femke de Boer
Hemelum
42:38
83
Annet Spek
Hemelum
42:39
84
Leah Schilder
Harlingen
42:44
M10, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Riekele Kobes
Nijbeets
34:55
2
Erik Bouma
Ijlst
35:50
3
Ynte Lemstra
Lemmer
36:09
4
Johannes Postma
Leeuwarden
36:20
5
Petrus Lenes
Almere
37:48
6
Wiebe Koopmans
Scharnegoutum
39:43
7
Marco Kingma
Sneek
40:13
8
Hendrik Hoekstra
Joure
40:48
9
Klaas van Heeringen
Hurdegarijp
40:56
10
Herman Westerhuis
Tzum
41:00
11
Luitzen de Vries
Koudum
41:32
12
Nanne Jagersma
Joure
42:08
13
Sytse Algera
Zeewolde
43:18
14
Martin Brouwer
Sneek
44:09
15
Bauke Triemstra
Bakhuizen
44:21
16
Jan Dales
Lemmer
44:26
17
Edwin Troost
Bolsward
44:26
18
Chris Jansen
Sneek
44:28
19
Alex de Lange
Balk
44:30
20
Jouke Hoekstra
IJlst
45:06
21
Peter Tjallema
Sneek
45:10
22
Hendrie van der Werf
Bolsward
46:08
23
Henk Reinderink
Bolsward
46:11
24
Jacob van den Berg
Harlingen
46:15
25
Ivor Beem
Amsterdam
46:26
26
Kristian de Vries
Sneek
46:36
27
Loek Smid
Hindeloopen
47:24
28
Remco Kuperus
Leeuwarden
47:32
29
Peter Rijpsma
Sneek
47:33
30
Peter de Haas
IJlst
47:39
31
Jelle Folmer
Balk
47:50
32
Rijpsma
Sneek
47:57
33
Folkert Attema
Heeg
48:16
34
Freark Kaspersma
Abbega
48:43
35
Henk Groen
Sneek
48:53
36
Rinnie van de Pal
Stavoren
48:55
37
Sven Kalsbeek
Scharnegoutum
48:56
38
Martinus Meulman
Sneek
49:05
39
Tally Ho van der Sluis
Sneek
49:06
40
Jaap Dijkens
Zeewolde
49:25
41
Janco de Vries
Gorredijk
49:41
42
Auke van der Sluis
Sneek
49:41
43
Frank Wessel
Harich
49:42
44
Henk Onsman
Sneek
50:10
45
J De Boer
Stavoren
50:17
46
Hendrik vd Zee
Balk
51:01
47
Tjardo Stellingwerf
Hemelum
51:08
48
Pieter Stellingwerf
Hemelum
51:10
49
Sjoerd Hiemstra
Ferwoude
51:12
50
Pieter van der Bij
Jirnsum
51:20
51
Arend de Haan
Jubbega
51:27
52
R vd Brug
Molkwerum
51:29
53
L van der Pol
Heeg
51:30
54
Paul van Goor
Sneek
51:31
55
Obe Mous
Bakhuizen
51:31
56
Douwe Attema
Heeg
52:05
57
Gerrit Wijnja
Harich
52:25
58
Ralph Simmers
Zwolle
52:51
59
Jan Feenstra
Workum
52:54
60
Raymond Beintema
Bolsward
53:14
61
Loeke Cnossen
Sneek
53:57
62
Kaj van der Plas
Eelde
54:39
63
Jan Pieter Dijkstra
Warns
54:50
64
Cor van Wieren
Scharnegoutum
55:08
65
Onno Verkuyl
Amsterdam
55:13
66
Rutgert Oldenburger
Sneek
55:22
67
Roel Kooijker
Tijnje
55:43
68
Bouwe van der Meer
Jubbega
55:47
69
Gerben Brouwer
Sneek
55:50
70
H Nooitgedagt
Sneek
57:03
71
Thijs Balder
Amsterdam
57:08
72
Age Dijkstra
Koudum
57:13
73
Henk Lageveen
Folsgare
57:17
74
Jos Wiegers
Balk
57:18
75
Cor Schuurma
Balk
57:19
76
Cor Rameau
Sneek
57:26
77
Butz
Nijemirdum
57:32
78
Hendrik Rijkens
Hemelum
57:33
79
Abe Dijkstra
Harlingen
57:35
80
Peter van Capelleveen
Hemelum
58:11
81
Cor de Hoop
Heeg
58:19
82
Joop Bosma
Sneek
58:32
83
Jan Willem Kram
IJlst
58:52
84
Koos Jacobsen
Sneek
58:53
85
Bert de Vos
Sneek
59:22
86
Remco van Hettema
Hemelum
1:00:26
87
Age van der Veer
Warns
1:01:07
88
Ype Haytema
Koudum
1:02:38
89
Bart Smit
Sneek
1:02:50
90
Henk Breimer
Warns
1:03:40
91
Gerwin Boersma
Hemelum
1:05:18
92
Rieks Smit
Lemmer
1:06:38
93
Djurre Joh van der Schaaf
Oentsjerk
1:08:58
94
Pim Smit
Sneek
1:11:03
95
Dave de Jong
Sneek
1:16:51
V10, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Andrea Hofstra
Bolsward
41:42
2
Simone van Dijk
Makkum Fr
42:38
3
Bettie Agricola
Goingarijp
43:43
4
Hester Salverda
Oudermirdum
45:06
5
Andrea Kroes
Makkum Fr
45:38
6
Saskia Smits
Jutrijp
48:03
7
Evelien van Leeuwen
Utrecht
48:16
8
Wilma van der Wal
Joure
48:49
9
Ingrid Dijkstra
Ysbrechtum
48:57
10
Marije Steigenda
Wons
49:41
11
Henrieta Oosterbaan
Goenga
50:10
12
Roelina Adema
Hommerts
50:11
13
Annie Vogelenzang
Hindeloopen
50:40
14
Audrey Eysberg
Makkum
52:39
15
Marga Zwanenburg
Sneek
53:14
16
Gea Elgersma
Sneek
54:11
17
Jaqueline Swart
Haskerhorne
54:30
18
De Graaf
Balk
54:47
19
Margreet Osinga
Oudega
55:08
20
Femke Hendriksma-Ozinga
Lemmer
55:09
21
Priscilla Feenstra
Sneek
55:56
22
Liset Zwaan
Workum
56:47
23
Janette Ozinga
Follega
56:47
24
Pytsje Rijpma
heeg
56:48
25
Nelja Kaspersma
Sneek
56:51
26
Carla Flapper
Workum
57:05
27
Willy van Beek
Ysbrechtum
57:05
28
Sophie Kroon
Amsterdam
57:08
29
Ybeltsje Lemstra
Lemmer
57:19
30
Minke Oord
Joure
57:32
31
Juscha Knuttel
Amsterdam
57:35
32
Willemieke Dijkstra
Warns
57:51
33
Wendy Visser
Heeg
58:05
34
Margriet Rosendaal
Oosterhout Nb
58:36
35
Tille Paanakker
Hemelum
58:59
36
Siska Folkertsma
Heerenveen
58:59
37
Ria Stellingwerf Mollema
Hemelum
59:00
38
Ingrid Talsma
Heeg
59:02
39
Kim Haytema
Koudum
59:18
40
Djuke Elzinga
Joure
59:31
41
Marjan van der Laan
Sneek
59:41
42
H Gall
Sint Nicolaasga
59:50
43
Marieke de Vries
Woudsend
1:00:02
44
Yvette Alkema
Sneek
1:00:48
45
Ellen Konst
Hindeloopen
1:01:15
46
Iemkje Klein
Lemmer
1:01:21
47
Marri√ęt Boomstra
Balk
1:01:48
48
Thea Stornebrink
Warns
1:02:03
49
Jelleke de Vries
Warns
1:02:03
50
Klaske Betsema
Ten Boer
1:02:04
51
Sippie van der Veer
Warns
1:02:17
52
Ankie Boschma
Tijnje
1:02:35
53
Marjan Jaarsma
Hommerts
1:03:03
54
Sietske de Vries
Bolsward
1:03:44
55
Ciska Kuiper
Sneek
1:03:51
56
Willeke Schotanus
Hemelum
1:04:29
57
Paula Kramer
Harich
1:04:30
58
Hennie Smid
Hindeloopen
1:05:05
59
Bregtje van Vugt
Hommerts
1:08:41
60
Lina Tuinstra
Hemelum
1:08:45
61
Gea Zijlstra-vd Schaaf
Burgum
1:08:57
62
Esther Hoekstra
Sneek
1:09:39
63
Sietske van der Bij
Jirnsum
1:10:52
64
Liesbeth Reyenga
Abbega
1:15:01
65
Boukje Wymans
Joure
1:15:49
M16, 16.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yke Zoetendal
Joure
58:54
2
Ilan Palstra
Workum
1:00:57
3
Dick Wobbes
Veenwoude
1:01:50
4
Sipke Schaap
Lemmer
1:02:26
5
Richard Velzen
Achlum
1:03:08
6
Gerrit Kramer
Bolsward
1:03:20
7
Jetze Genee
Makkum Fr
1:03:35
8
Freek Jaarsma
Makkum
1:04:04
9
Wim Douma
Leeuwarden
1:04:55
10
Jan Monsma
Hindeloopen
1:05:30
11
Tjitte jan de Vries
Warns
1:05:54
12
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
1:06:40
13
Wabe Roskam
Wommels
1:06:41
14
Stefan van der Wal
Drachten
1:06:50
15
S Bootsma
Workum
1:07:10
16
Sander van Hoorn
Burgum
1:07:15
17
Klaas Willem Zwaagstra
IJlst
1:07:47
18
Marten Sjoerds
Workum
1:09:19
19
Evert Westerhof
Sneek
1:09:29
20
Peter Liemburg
Drachten
1:10:51
21
Berend Schotanus
Emmeloord
1:11:02
22
Willem Biemolt
Utrecht
1:12:23
23
Pieter Alberda
Midlum
1:12:42
24
Fekke Fekkes
Koudum
1:13:39
25
Johannes de Boer
It Heidenskip
1:13:39
26
Ronalnd de Fries
Bakhuizen
1:13:47
27
Robert Zondervan
Koudum
1:13:59
28
Wink
Oudega
1:14:17
29
Arjan Siersma
Hemelum
1:14:18
30
Yuri Gotoh
Amsterdam
1:14:30
31
Wibe Jan Elgersma
Harich
1:15:34
32
Hugo Reitsma
Hurdegaryp
1:15:44
33
Bas de Best
Sneek
1:16:27
34
Fimme Jan van der Wal
Oudega Gaast Sleat
1:16:28
35
Anne Floris Bottema
Nijland
1:16:28
36
Klaas Jan Wiersma
Oppenhuizen
1:16:29
37
Nanne van der Veer
Elahuizen
1:16:29
38
Atze Wiepke Merkus
Winsum
1:16:30
39
Wouda
Koudum
1:16:57
40
Martijn Bergsma
Balk
1:17:11
41
Geert van der Veen
Wijnjewoude
1:17:58
42
Luuk Naardings
Oosthem
1:19:29
43
John van de Wiel
Sneek
1:19:54
44
Gilles Rattink
Deventer
1:20:19
45
Thomas van Vuuren
Tienhoven
1:20:20
46
S H Boschma
IJlst
1:20:24
47
J Kuiper
Hemelum
1:20:35
48
Tom Stellingwerf
Koudum
1:20:35
49
Cees Methorst
Zegveld
1:21:33
50
Jaap Zijlstra
Hindeloopen
1:21:34
51
Simon Speelman
Sneek
1:21:50
52
Luuk Jeeninga
Leeuwarden
1:21:58
53
Jo-Albert Kooistra
Easterwierrum
1:22:01
54
Sikke Witteveen
Blauwhus
1:22:03
55
Bert van der Lijn
Balk
1:23:25
56
S Olof
Idskenhuizen
1:23:26
57
Barry Lammers
Workum
1:24:25
58
Tabitha Dijkman
Leeuwarden
1:24:33
59
Mildo Kock
Balk
1:24:38
60
Douwe Smit
Groningen
1:25:07
61
Ibo Grouwstra
Sondel
1:26:10
62
Wiebren Minnema
Bolsward
1:27:45
63
Gert Jan Jorna
Bolsward
1:27:52
64
J Bandstra
Workum
1:28:40
65
Johan Feenstra
Sneek
1:29:48
66
Yvo Pijlman
Sneek
1:30:56
67
Wim Manshande
Harlingen
1:33:42
68
Rob Wiersma
Leeuwarden
1:34:10
69
Johan Betsema
Ten Boer
1:34:35
70
Pieter Bootsma
Hindeloopen
1:36:42
71
Jelle de Haan
Haskerhorne
1:39:28
72
Meinte Buurwalda
Schellens
1:41:42
73
Patrick Dijkhuizen
Sneek
1:42:24
V16, 16.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ylona Kruis
Ysbrechtum
1:06:52
2
Samantha Wolfslag
Leeuwarden
1:07:37
3
Nynke Rinsma-Rijpkema
Rottevalle
1:18:32
4
Nynke Steigenga
Exmorra
1:18:44
5
Alie Brouwer
Joure
1:20:44
6
Nolina Sjoerds
Workum
1:20:46
7
Ytsje Talsma-Kingma
Hilaard
1:22:01
8
Coby de Vries
Oldelamer
1:24:37
9
Theresia Offringa
Nijland
1:25:31
10
Femke Boersma
Balk
1:25:49
11
Foekje de Boer
Joure
1:25:51
12
Sylvia Koopmans
Hindeloopen
1:27:46
13
Roely Hoekstra
Nijemardum
1:30:14
14
Menke Antonides
Holwerd
1:30:14
15
Marieke Pijlman
Sneek
1:30:55
16
Hilly van der Molen
Scharnegoutum
1:31:05
17
Akkie van Wezep-Zuidema
Nunspeet
1:31:15
18
Marja van der Werf-Zoer
Joure
1:31:42
19
Lysbet Faber
Lemmer
1:31:48
20
Dieuwke Visser
Workum
1:34:45
21
Ans Agricola
Joure
1:35:10
22
Ciska Sterk
Sneek
1:37:36
23
Jeltje Ferwerda
Joure
1:38:11
Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren !
Opmerkingen over deze uitslag: uilke@avhorror.nl
Uitslagen.nl
25-11-2015 11:16