Uitslagenlijst Rūnom Mantgum

Mantgum - Zondag 28 juni 2015

J4-12, 1.0 KM KIDSRUN
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jasper Koopmans
Mantgum
4:37
2
Melle Bouma
IJlst
4:40
3
Hessel Jonker
Mantgum
4:44
4
Tyme Jonker
Mantgum
4:51
5
Taeke Jan Heeringa
Mantgum
5:02
6
Wouter IJpma
Mantgum
5:28
7
Harm Nijboer
Mantgum
6:05
8
Kian van der Schors
Mantgum
6:06
9
Tjitte Reitsma
Mantgum
6:09
10
Jarno Benedictus
Warten
6:16
11
Thijs de Wit
Mantgum
6:33
12
Jente Bouma
Easterlittens
6:33
13
Jurre Kuipers
Mantgum
6:34
14
Fabrice van de Ridder
Mantgum
6:34
15
Romke Jepma
Mantgum
6:35
16
Geart Jepma
Mantgum
6:35
17
Matthijs Quak
Mantgum
6:43
18
Dietmer Benedictus
Warten
6:43
19
Rimmer Kaastra
Mantgum
6:58
20
Luuk Zogaj
Mantgum
7:05
21
Ate Kaastra
Mantgum
7:20
22
Thies Feitsma
Mantgum
7:29
23
Jimte Tilma
Mantgum
7:52
24
Hidde Benedictus
Mantgum
8:40
25
Jeltric Tack
Mantgum
8:50
26
Arjen van der Meer
Mantgum
8:50
27
Kaj Zogaj
Mantgum
9:31
28
Siepko Tack
Mantgum
10:20
29
Anne Jesse Heeringa
Mantgum
11:08
M4-12, 1.0 KM KIDSRUN
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sinne Kooistra
Easterwierrum
5:33
2
Marike Hessels
Mantgum
5:39
3
Hester Reitsma
Easterwierrum
5:39
4
Nynke Talman
Mantgum
6:05
5
Liesbeth IJpma
Mantgum
6:07
6
Ineke Reitsma
Easterwierrum
6:08
7
Joryke Jansen
Mantgum
6:10
8
Sterre Vogelzang
Mantgum
6:16
9
Froukje Binnema
Mantgum
6:16
10
Femke van der Wal
Mantgum
6:16
11
Megan Haerden
Mantgum
6:33
12
Lyanne Wiedijk
Mantgum
6:33
13
Kaylee van der Weide
Mantgum
6:43
14
Rixt Nijboer
Mantgum
6:43
15
Rikst Mulder
Mantgum
6:49
16
Annika de Ruiter
Mantgum
6:49
17
Sanne de Heer
Mantgum
7:09
18
Kyra Brouwer
Mantgum
7:22
19
Daphne Metz
Buren Fr
7:22
20
Marieke Visser
Mantgum
7:28
21
Linde Feitsma
Mantgum
7:34
22
Jet Nijboer
Mantgum
7:34
23
Tanja Visser
Mantgum
7:41
24
Lize Postma
Sint Annaparochie
7:41
25
Iris Jonker
Mantgum
7:57
26
Trynke Nijman
Mantgum
8:01
27
Britt Metz
Buren Fr
8:01
28
Anna-Rika Jansen
Mantgum
8:14
29
Nynke Binnema
Mantgum
8:20
30
Ilse van der Wal
Mantgum
8:29
31
Talitha Lemstra
Wiuwert
8:31
32
Janne Tilma
Wiuwert
8:56
33
Isabeau van Baarle
Mantgum
8:59
34
Janneke Nijman
Mantgum
9:08
35
Eke Kaastra
Mantgum
10:06
HEREN, 2.5 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jelmer van der Weij
Weidum
12:11
2
Hidde van der Weij
Weidum
12:12
3
Joeri Oosterhof
Stiens
16:05
4
Jesse Rienstra
Sneek
16:22
5
Jasper Veldman
Stiens
17:26
6
Marco Veldman
Stiens
17:27
7
Klaas Abma
Mantgum
17:49
DAMES, 2.5 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tessa Quak
Mantgum
14:21
2
Gerda Oosterhof
Stiens
17:12
3
Ytsje Frankena
Mantgum
17:49
4
Janny Yntema
Witmarsum
22:05
HEREN, 5.0 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Paul Steen
Damwāld
18:23
2
Marco van Meerveld
Sneek
18:32
3
Timo Schraa
St.-Annaparochie
18:42
4
Douwe Jan Krol
Mantgum
20:20
5
René Edens
Goutum
21:09
6
Rutger Feitsma
Mantgum
21:42
7
Wesley de Jong
Leeuwarden
21:57
8
Dannie van der Naald
Leeuwarden
23:23
9
Martijn Oosterhuis
Heino
23:31
10
Remon Rienstra
Leeuwarden
25:51
11
Meinte Bonekamp
Mantgum
26:26
12
Jorrit Noordmans
Tzum
27:00
13
Rients Rienstra
Sneek
27:36
14
Mathijs de Groot
Mantgum
27:57
15
Jelmer van der Valk
Mantgum
28:18
16
Sybren van der Meer
Mantgum
28:32
17
Lucas Rienstra
Mantgum
29:03
18
Rinse Westerdijk
Mantgum
29:24
19
Geert Veenstra
Mantgum
29:30
20
Sieger Jan Bosma
Weidum
29:51
21
Mathieu van den Boogaard
Jorwert
31:21
22
Nico Hettinga
IJlst
31:25
23
Mark Feikema
Boazum
31:34
24
Auke Rienstra
Leeuwarden
31:40
25
Jan Tsjeard Hoekstra
Easterein
32:16
26
Eelke van der Heide
Kollumerzwaag
33:19
27
Thijs Hofstra
Wytgaard
33:34
28
Hidzer Groenhof
Sint Jacobiparochie
33:34
29
Herman Hoekstra
Goutum
33:49
30
Pier Jan Noordmans
Iens
38:21
DAMES, 5.0 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Charissa Zijlstra
Lekkum
21:47
2
Samantha Kouwenhoven
IJlst
21:55
3
Ilse Esmee Teitsma
Leeuwarden
24:16
4
Leontien Wijbenga
Mantgum
29:32
5
Inge Dijkstra
Mantgum
30:18
6
Jeltsje Ottema
Easterlittens
31:25
7
Laura Veer
Easterein
32:16
8
Aline Rienstra
Mantgum
32:21
9
Gearte Kingma
Weidum
32:22
10
Esther Statema
Goenga
32:25
11
Trees Fopma
Mantgum
32:36
12
Roelie Rozenberg
Mantgum
33:12
13
Enith Geertsma
Easterwierrum
33:19
14
Amber Zaagemans
Witmarsum
33:22
15
Janny van der Heide
Kollumerzwaag
33:23
16
Willy Brouwer
Arum
33:23
17
Astrid Zijlstra
Lekkum
34:21
18
Marian van Bijleveld
Winsum
36:15
19
Jeltje Terpstra
Witmarsum
36:31
20
Jantsje Kirkenier
Jorwert
36:32
21
Christina Krol
Mantgum
36:33
22
Coby Kirkenier
Mantgum
36:35
23
Margreet Buwalda
Witmarsum
36:43
24
Nynke Wiedijk-Gierman
Mantgum
36:53
25
Renske Vellenga
Wommels
36:57
26
Ellen van der Zwaag
Mantgum
37:16
HEREN, 10.0 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erik Bouma
IJlst
35:59
2
Roelof Oostra
Mantgum
36:35
3
Ate Bijlsma
Garijp
38:22
4
Geart Sierd van der Zee
Leeuwarden
38:30
5
Pieter Talsma
Mantgum
39:47
6
Koen Blaauw
Groningen
40:19
7
André Zuiderveld
Leeuwarden
40:53
8
Theo Brouwer
Mantgum
41:03
9
Klaas Kroese
Scharnegoutum
41:24
10
Evert Westerhof
Sneek
41:45
11
Cor de Vries
Leeuwarden
41:47
12
Alle Jacob Bremer
Wiuwert
43:19
13
Sjoerd Talsma
Franeker
43:30
14
Ids Terpstra
Mantgum
43:48
15
Nyckle Vollema
Mantgum
43:49
16
Willie Kiewiet
Mantgum
44:06
17
Jan van der Veen
Hardegarijp
44:21
18
Wietze Veenstra
Mantgum
44:23
19
Marco van der Schors
Mantgum
44:32
20
Martin Kuipers
Mantgum
44:52
21
Cor van Sluis
Franeker
45:07
22
Frits Feddema
Heerenveen
45:15
23
Beke Cnossen
Boazum
45:20
24
Duco Zijlstra
Lekkum
45:22
25
Aise Bouma
Kimswert
45:26
26
Joop Scherpenzeel
Leeuwarden
45:33
27
Tsjerk Sake Castelein
Grou
45:53
28
Thomas Frietema
Amsterdam
47:02
29
Taeke vd Woud
Berltsum
48:20
30
Wim Mulder
Stiens
48:23
31
Jelmer Dijkstra
Mantgum
48:33
32
Jeppe Kok
Mantgum
48:38
33
Rutger Oostra
Weidum
48:44
34
Tjipke Keuning
Wiuwert
48:46
35
Adrie Hoks
Joure
49:21
36
Hessel de Boer
Leeuwarden
49:27
37
Jo-Albert Kooistra
Easterwierrum
49:51
38
Carel Harkema
Leeuwarden
49:59
39
Melle Tilma
Wiuwert
50:09
40
Siebren de Jong
Vegelinsoord
50:11
41
Wieger van Keulen
Leeuwarden
50:34
42
Folkert Koopmans
Mantgum
51:00
43
Johannes van der Weij
Weidum
51:11
44
Pieter van der Bij
Jirnsum
52:28
45
Jan Willem Kram
IJlst
53:13
46
Daniėl Veenstra
Damwoude
55:09
47
Cor Kloostra
Leeuwarden
55:13
48
Jaap Mulder
Mantgum
56:06
49
Henk Nijp
Mantgum
56:18
50
Jelle Veenma
Mantgum
56:21
51
Bennie Bijlsma
Marssum
56:40
52
Karst Anema
Stiens
56:42
53
Wybe Sierksma
Marrum
57:13
54
Anne G. Terpstra
Mantgum
57:29
55
Ronald
Orré
57:38
56
Meinte Buwalda
Schettens
57:45
57
Jelle Anema
Mantgum
59:07
58
Tjepko Jansen
Mantgum
59:37
59
Jan Panhuis
Leeuwarden
59:42
60
Johan Muizer
Hardegarijp
1:00:13
61
Femme de Bruin
Leeuwarden
1:00:20
62
Albert Tilma
Mantgum
1:00:26
63
Mark Postma
Leeuwarden
1:00:30
64
Steven Vellinga
Wommels
1:00:30
65
Aad van der Burg
Easterlittens
1:00:30
66
Marten Kingma
Leeuwarden
1:00:54
67
Luit Jan Lukkes
Weidum
1:01:52
68
Nanning Orré
Mantgum
1:03:38
69
Rob van der Meer
Veenwoudsterwal
1:07:50
70
Meindert Roosjen
Leeuwarden
1:08:27
DAMES, 10.0 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Femke Hemstra
Weidum
45:35
2
Marrit Mulder
Leeuwarden
48:24
3
Sietske Dijkstra
Groningen
51:41
4
Nynke Noordmans
Amsterdam
52:38
5
Karin Danhof
Irnsum
54:14
6
Wieke de Haan
Mantgum
55:45
7
Petra Dijkstra
Mantgum
56:14
8
Nynke-Rixt Jukema
Mantgum
57:51
9
Mattie de boer
Joure
58:02
10
Lisette Oosterhuis
Heino
58:32
11
Riekie van der Meulen
Leeuwarden
59:08
12
Nynke Nijp
Amsterdam
1:01:12
13
Bettie de Graaf
Mantgum
1:02:07
14
Paulien roest
Leeuwarden
1:04:50
15
Lidwien Broenink
Joure
1:04:54
16
Nynke Lont
Mantgum
1:06:24
17
Janneke Bouwmeester
Bolsward
1:08:29
18
Yvonne Sieswerda
Pingjum
1:08:57
19
Anna Rijpma-Faber
Kimswerd
1:08:57
20
Miranda van der Steen
Mantgum
1:09:02
21
Aafke Jukema
Dronrijp
1:09:02
Met dank aan Poeisz, Run2Day, De Twadde Tak, Bouwbedrijf Klaversma
www.uitslagen.nl
02-07-2015 17:15