Uitslagenlijst 4e Patersrûntsje

Workum - Zaterdag 13 juni 2015

MAN, PATERSRUNTSJE
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ynte Lemstra
Lemmer
47:12
2
Ilan Palstra
Workum
48:47
3
Robbie Terpstra
Workum
52:25
4
Saco Bootsma
Workum
52:54
5
Marten Sjoerds
Workum
54:24
6
Gerald Hoogeveen
Bolsward
54:51
7
Johannes de Boer
It Heidenskip
55:36
8
Johan de Witte
Makkum
55:36
9
Eelke Cramer
Oudega SWF
55:43
10
Willem Biemolt
Utrecht
56:12
11
Rein van der Wal
Parrega
56:31
12
Lars van Bauel
Bolsward
56:39
13
Jan Uiterwijk
Mildam
56:40
14
Martin van den Burg
Workum
57:51
15
Jildert Mulder
Workum
58:25
16
Eelco van der Werff
It Heidenskip
1:03:54
17
Barry Lammers
Workum
1:04:09
18
Gerben Brouwer
Sneek
1:07:13
19
Rients de Jager
Workum
1:08:01
20
Tjerk Viersen
Hommerts
1:11:59
21
Djurre van der Schaaf
Oentsjerk
1:14:56
22
Sybren Evert Couperus
Workum
1:18:40
23
Willem van der Werf
Workum
1:26:50
24
Dave de Jong
Sneek
1:34:08
VROUW, PATERSRUNTSJE
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Welmoed Offinga
Workum
55:50
2
Hella Yntema
Bolsward
57:02
3
Jolien Bandstra
Balk
58:29
4
Corine Visser
Leeuwarden
59:55
5
Mirjam Feenstra
Workum
1:06:27
6
Karin Danhof
Irnsum
1:07:02
7
Therese Meuke
Leeuwarden
1:08:30
8
Jelske Galema
Workum
1:08:35
9
Ida Hylkema
It Heidenskip
1:08:36
10
Inez Overwijk
Workum
1:09:28
11
Sigrid Flapper
Workum
1:09:28
12
Dieuwke Visser
Workum
1:10:04
13
Mirjam van der Helm
Exmorra
1:11:33
14
Christina Buma
Oudega DFM
1:11:54
15
Liset Zwaan
Workum
1:12:08
16
Djoke de Boer
It Heidenskip
1:12:19
17
Heidi Wesselius
Workum
1:12:19
18
Marloes Flapper
Workum
1:13:05
19
Natasja Viersen
Workum
1:15:13
20
Anne Hilarides
Hindeloopen
1:15:37
21
Femka Wesselius
Workum
1:15:38
22
Nandy Dijkstra
Workum
1:15:38
23
Minke Oord
Joure
1:20:16
Zijn er nog opmerkingen dan graag mailen naar
shaijtema@hotmail.nl
Afstand 12.5 km (Vorig jaar 13.1 km !!)

Sportieve groet, Siebolt Haijtema
Uitslagen.nl
13-06-2015 14:58