Uitslagenlijst Oerpolderloop

It Heidenskip - Zondag 15 maart 2015

MSEN, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ynte Lemstra
Horror
51:30
2
Willem de Boer
Lionitas
51:31
3
Wilko Bakker
Horror
54:03
4
Erik Bouma
Lionitas
54:15
5
Siep Nota
Horror
54:55
6
Tim Stoffelsma
Groningen
56:30
7
Jente Renema
It Heidenskip
57:00
8
Saco Bootsma
Workum
57:48
9
Jappie Brandenburg
Horror
59:10
10
Remco Wouda
Scharnegoutum
1:00:35
11
Eelke Cramer
Oudega
1:02:15
12
Boyan Bakhuizen
Sneek
1:02:15
13
Chris Draijer
Blauwhuis
1:02:15
14
Mathijs Mulder
Joure
1:03:45
15
Martijn Bergsma
Balk
1:05:38
16
Jacco Altena
Bolsward
1:06:31
17
Douwe Postma
Exmorra
1:08:18
18
Marco Leeverink
Horror
1:09:56
19
Johan Kooistra
Friesland
1:10:26
20
Bart van der Veen
Friesland
1:10:26
21
Rogier den Heyer
Friesland
1:10:58
22
Melchior Ram
Friesland
1:11:15
23
Ben Renema
It Heidenskip
1:11:36
24
Feike Talen
Sneek
1:12:18
25
Sander Sieperda
Bolsward
1:13:02
26
Raymond Beintema
Bolsward
1:15:58
27
Johannes Haanstra
Workum
1:17:11
28
Jeen Osinga
Groningen
1:17:11
M40, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lutsen de Vries
Friesland
57:18
2
Thijs Tuinstra
Hemelum
57:29
3
Siebolt Haijtema
Workum
59:03
4
Wieger Schotanus
Balk
59:20
5
Herman Westerhuis
Tzum
59:44
6
Marten Sjoerds
Workum
1:00:43
7
Frank de Ruiter
Friesland
1:01:56
8
Jolle de Vries
Maasrunners
1:02:04
9
Tjitte de Vries
AV Heerenveen
1:02:15
10
Harry Schaafsma
Friesland
1:02:15
11
Fekke Fekkes
Koudum
1:03:13
12
Henk Eekma
Bolsward
1:04:14
13
Sjoerd Bijlsma
Horror
1:05:38
14
Wytze Bouma
Balk
1:05:38
15
Jouke Hoekstra
Horror
1:05:45
16
Lars van Bavel
Bolsward
1:05:45
17
Tom Stellingwerf
Koudum
1:07:48
18
Chris Vessies
Koudum
1:09:28
19
Ysbrand Valkema
Loopgroep Sneek
1:09:44
20
Jaap Zijlstra
Hindeloopen
1:09:51
21
Eelco van der Werff
It Heidenskip
1:11:38
22
Joop Tromp
AAA
1:11:53
23
Bert Rienstra
Sneek
1:11:53
24
Cees-Jan Jorna
Bolsward
1:11:58
25
Eric Wiersma
Amsterdam
1:14:54
26
Harry Werkman
Lemmer
1:15:03
27
Ronald Hettinga
Bolsward
1:15:14
28
Sicco Hylkema
Aldegea
1:16:13
29
Marten van der Wal
It Heidenskip
1:16:41
30
Hendrik Westerhuis
Hilversum
1:17:36
31
Johan Hylkema
Reahûs
1:19:27
32
Ben Kok
Isala '96
1:19:58
M50, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Albert VAn Ramshorst
Horror
56:37
2
Daan van der Geest
Friesland
57:41
3
Teatse Tichelaar
Harlingen
59:46
4
Henk Ruiter
Horror
1:00:07
5
Ritsert Haitsma
Phanos
1:02:15
6
Johannes de Boer
It Heidenskip
1:02:28
7
Bert Barhorst
Horror
1:03:19
8
Andries van Dijk
Lemmer
1:04:53
9
Umberta Tan
Hilversum
1:05:05
10
Age Bangma
Bolsward
1:05:38
11
Henk Canrinus
Nijland
1:05:38
12
Wisse Zantema
Friesland
1:05:45
13
Symen van der Velde
Horror
1:05:45
14
Sjoerd Andela
Rijs
1:05:45
15
Gerard Postma
Koufurderige
1:06:21
16
Wieger Van Keulen
leeuwarden
1:07:13
17
Jaap Baalbergen
Loopgroep Dokkum
1:07:19
18
Willem van Zutphen
Friesland
1:07:25
19
Jan Kuiper
Hemelum
1:08:12
20
Jon Landman
Blauhús
1:08:14
21
Jan van Zalinge
Friesland
1:08:55
22
Klaas Halma
Gaast
1:09:00
23
Freark Kaspersma
Horror
1:09:02
24
Otto de Bboer
Friesland
1:09:57
25
Rob Spaans
Workum
1:10:27
26
Epke Wiersma
Zweeloo
1:11:00
27
Ronald Stoffelsma
Norg
1:11:02
28
Jacob Dijkstra
Friesland
1:11:24
29
Duco Zijlstra
Friesland
1:11:24
30
Cronius Kramer
It Heidenskip
1:11:40
31
Ibo Grouwstra
Sondel
1:11:58
32
Douwe Attema
Heeg
1:13:38
33
Leo van der Meulen
Sneek
1:14:21
34
Gijs de Graaff
Almere
1:15:17
35
Peter Faber
Friesland
1:15:25
36
Peter van der Meer
Franeker
1:15:40
37
Reinder Tel
Friesland
1:15:48
38
Henk Waterlander
Witmarsum
1:15:58
39
Pieter van der Zee
Witmarsum
1:15:58
40
Paul Meesters
Amsterdam
1:18:08
41
Lolke Cnossen
Horror
1:18:19
42
Alfons Crijnen
Amsterdam
1:18:20
43
Henk Velkers
Horror
1:20:55
44
Ytzen Renema
It Heidenskip
1:21:01
45
Wietze Hofman
It Heidenskip
1:23:39
46
Leo Cnossen
Abcoude
1:28:07
47
Paul van Cappeleveen
Amsterdam
1:29:29
M60, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Oeli Reitsma
Horror
1:03:27
2
Arned Netjes
Friesland
1:07:15
3
Benny Bijlsma
Friesland
1:11:40
4
Jan Bosma
Lemmer
1:12:03
5
Karst Anema
Friesland
1:12:27
6
Gerben Brouwer
Friesland
1:12:55
7
Tjeerd Visser
Friesland
1:15:25
8
Bolke Haanstra
Flevo Delta
1:16:47
9
Henk Blaauw
Franeker
1:16:57
10
Leo Versteeg
Friesland
1:17:11
11
Johannes Feenstra
Lemmer
1:17:24
12
Ernst Meijer
Workum
1:19:05
13
Gerard Houbein
Spartacus
1:21:02
14
Jan Lootsma
Menaam
1:21:14
15
Teun van der Meij
Friesland
1:22:19
16
Pé de Jong
Workum
1:22:20
17
Jan van Oers
Wieringerwerf
1:23:47
18
Cees Kamminga
Friesland
1:24:42
19
Sijbren Evert Couperus
Workum
1:25:12
VSEN, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Immy-Auck Kersbergen
Lionitas
54:17
2
Nynke Steigenga
Friesland
1:03:23
3
Andrea Kroes
Makkum
1:07:21
4
Diane Pijl
Dronrijp
1:09:19
5
Jelske Galema-Harkema
Workum
1:14:30
6
Maria van der Meer
Franeker
1:15:40
7
Tineke Romkema
Bolsward
1:18:31
8
Marrit Hoekstra
Blauwuis
1:18:52
9
Hedwig Brandsma
Wommels
1:23:21
10
Sieuwke van der Velde
Witmarsum
1:23:21
11
Djoke de Boer
It Heidenskip
1:24:16
12
Anneke Wiersma
Hommerts
1:25:20
V35, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ylona Kruis
Horror
57:47
2
Saskia Smits
Horror
1:09:50
3
Henrieta Oosterbaan
Horror
1:11:53
4
Clara de Boer
Bolsward
1:11:53
5
Karin Danhof
Friesland
1:12:55
6
Anke de Graaf
Balk
1:15:58
7
Pietsje Fekkes
Koudum
1:19:00
8
Erna de Vries-Lageweg
Koudum
1:20:52
9
Dieuwke Visser
Workum
1:21:22
10
Tietsje Abma
Hommerts
1:24:23
11
Helen Schilt
Idskenhuizen
1:24:51
12
Hedwig Falkena
Hommerts
1:25:19
V45, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marjan de Ruiter-Abma
Friesland
1:02:28
2
Hester Groenveld
Horror
1:05:38
3
Janet Werkema
Horror
1:07:17
4
Ankie Hanzens
Sleat
1:10:06
5
Agnes Winia
Elahuizen
1:15:40
6
Pietie Visser
Loopgroep Sneek
1:15:58
7
Antje van der Wal
IJsbrechtum
1:15:58
8
Ida Hylkema
It Heidenskip
1:17:11
9
Alie Piersma
Balk
1:17:23
10
Sarina Jannes
Friesland
1:18:11
11
Thea Mooij
AV Heerenveen
1:19:07
12
Liset Zwaan
Workum
1:19:39
13
Willy de Jong
Leeuwarden
1:23:04
14
Tienek Bajema
Wommels
1:23:21
15
Anky Cusiel
AV Heerenveen
1:24:14
16
Rieteke Douma
It Heidenskip
1:27:02
V55, 14 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lysbet Faber
Lemmer
1:15:25
2
Tineke Blaauw
Franeker
1:16:13
3
Inge Helder
AV Heerenveen
1:18:22
4
Cileke Schakel-Andela
Balk
1:26:16
MSEN, 7 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jetze Genee
Horror
27:22
2
Jens Dijkstra
NOP
28:04
3
Wouter van Gessel
Zwolle
31:01
4
Jan Anne Postma
Friesland
31:14
5
Tjeerd de Vries
Groningen
32:14
6
Sijtse Jansma
Friesland
33:48
7
Lars de Vries
Koudum
35:48
8
Arjen Kemker
Koudum
37:51
9
Wisse Renema
It Heidenskip
39:02
10
Yannick van der Lei
Wijnjewoude
44:03
M40, 7 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Simon Regnerus
Friesland
27:43
2
Edwin Gerritsma
Makkum
31:30
3
Johan Greydanus
Friesland
32:49
4
Sieberen de Jong
Vegelingsoord
33:15
5
Gerald Hoogeveen
Horror
36:16
6
Hidzer Groenhof
St.-Jacobiparochie
53:46
M50, 7 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Arie Steneker
St. Nicolaasga
31:44
2
Nolle Lam
Elahuizen
32:08
3
Appie Bles
Friesland
32:25
4
Jacob Tichelaar
Friesland
32:29
5
Frans Mulder
Harich
33:39
6
Joop Lusthof
Friesland
34:49
7
Domien Mulder
Friesland
35:32
8
Pieter van der Bij
Athleta
37:07
9
Theo Anjema
Indijk
42:19
10
Meine Visser
Bolsward
45:38
11
Reinder Sinnema
Lionitas
51:17
12
Sjoerd Hiemstra
Ferwoude
1:13:58
M60, 7 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Cor van Sluis
Friesland
32:09
2
Sjouke Touber
Friesland
34:48
3
Wim Mouwer
avVN
36:38
4
Jan Martin Kramer
Groningen
37:07
5
Johan Zwerver
Friesland
38:48
6
Piet Kerstholt
Friesland
38:57
7
Rinze Kootstra
Friesland
39:52
8
Henk Bruinenberg
Glimmen
40:24
9
Klaas Dijkstra
Grijpskerk
40:41
10
Djurre Joh. van der Schaaf
Friesland
41:15
11
Anne Marten Groenman
Groningen
49:53
12
Alle Kampen
It Heidenskip
50:01
13
Joop Boonstra
Friesland
51:17
14
Jan Kooistra
Friesland
56:40
15
Jan van der Hoek
Friesland
1:00:44
16
Berend Schreuder
Friesland
1:01:53
VSEN, 7 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Fleur Baljet
Horror
28:12
2
Anneke Heida
Horror
33:52
3
Hinke Goemaat
Idsegahuizum
34:19
4
Silke Jellesma
Ysbrechtum
36:01
5
Yske Bakker
Workum
37:53
6
Johanna Albada
Loopgroep Sneek
41:22
7
Evelien Galema
Workum
41:49
8
Marloes Flapper
Workum
43:06
9
Irene Hooghiemstra
Workum
43:50
10
Jessye Greidanus
Tzum
43:54
11
Marije Hospes
Wijnjewoude
43:58
12
Marije Zijlstra
Heeg
44:13
13
Ingrid Talsma
Heeg
44:14
14
Djoke Koopen-Schijffelen
Workum
45:27
15
Wietske Terpstra
It Heidenskip
45:33
16
Elora van der Veen
Sneek
46:27
17
Hester Hoogland
Oudega
46:34
18
Froukje van der Meer
Oudega
46:34
19
Taetske Albada-Veenstra
Warns
47:13
20
Marijke de Boer
It Heidenskip
48:09
21
Annemieke van der Weide-de Boer
Bolsward
48:10
22
Amarins Bakker
It Heidenskip
50:47
23
Eline Wind
St. Nicolaasga
53:48
24
Yasmiin van der Haven
Franeker
54:57
25
Lisette Kooistra
Friesland
56:30
V35, 7 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Herma Bakker-Agricola
Workum
34:01
2
Anske Schotanus
Koudum
36:02
3
Diana Venema
Hindeloopen
37:52
4
Sylvia Koopman
Hindeloopen
38:22
5
Brenda Albertsma
Horror
40:48
6
Linde Hartman
Leeuwarden
41:39
7
Natascha Voncker
Sint Geertruid
41:57
8
Djûke Elzinga
Joure
43:22
9
Geke van der Hoek
Twijzelerheide
44:12
10
Rixt de Jong
Bolsward
44:22
11
Hester van der Schaaf
Friesland
44:22
12
Barbara Hoekstra
Oudega
46:10
13
Tryntje van Dijk
Elahuizen
46:53
14
Petra Wieringa
Friesland
47:49
15
Susan Bosch
Franeker
48:25
V45, 7 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lucia van der Bijl
Horror
36:16
2
Ria Leeverink
Friesland
37:42
3
Saakje Regnerus
Friesland
38:01
4
Henny Coerts
It Heidenskip
39:37
5
Tineke Onnes
Harlingen
39:57
6
Epie Coerts-Jelsma
It Heidenskip
40:41
7
Adri Sluis
Friesland
40:43
8
Maureen Claassen
Beetgum
40:49
9
Nelja Kaspersma
Horror
41:38
10
Sietske Yske
Loopgroep Sneek
42:21
11
Feikje Reekers-Bakker
Woudsend
45:37
12
Femke Dijkstra
Amsterdam
45:39
13
Wilma de Vreeze
Witmarsum
45:46
14
Ine Paans
Franeker
46:00
15
Liesje Haanstra
Franeker
46:38
16
Ingeborg Hofland
Elahuizen
46:53
17
Karin Zwerver-Bosma
IJlst
47:17
18
Reina Woudstra
Workum
47:28
19
Baukje Vergonet
Horror
47:49
20
Clarie Waterlander
Witmarsum
49:03
21
Sophia Volbeda
Harlingen
50:37
22
Mirjam Kuipers
Franeker
50:37
23
Jantina Hiemstra
Harlingen
51:41
24
Hipkje Ketelaar
Blauwhuis
51:48
25
Trees Hettinga
Bolsward
54:57
26
Betty Bakker
It Heidenskip
54:57
27
Klaske Atsma
Oppenhuizen
1:19:30
V55, 7 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ybeltsje Lemstra
Lemmer
42:22
2
Anneke Sytsma
Friesland
44:47
3
Inge Kools
Friesland
51:17
4
Mattie de Boer
Joure
51:17
5
Pauline Baart
Amsterdam
54:01
Uitslagen.nl
18-03-2015 20:12