Uitslagenlijst Rondje Goutum

Leeuwarden - Zondag 1 maart 2015

J-15, 1 KM KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Einar Kuiper
Lionitas
3:41
2
Stefan van Lunzen
Lionitas
3:45
3
Melle Ketellapper
Lionitas
3:48
4
Sven Pultrum
Luxwoude
4:00
5
Quieroz Kuijper
Hollandia
4:18
6
Joshua Dikken
Lionitas
4:21
7
Luc van der Wal
Lionitas
4:35
8
Stein Boringa
Lionitas
5:20
9
Teun Leeuwangh
Hempens
6:03
10
Luca Breidenbach
Franeker
6:10
11
Jesco van Gelder
Leeuwarden
7:00
M-15, 1 KM KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lisanne Haasdijk
Lionitas
3:55
2
Eline Ruige
Lionitas
3:57
3
Renske Drenten
Lionitas
4:01
4
Elza van der Meulen
Lionitas
4:32
5
Sanne Pultrum
Luxwoude
4:33
6
Lisca van Gelder
Lionitas
4:36
7
Rixt Drenten
Leeuwarden
4:53
8
Mayke Ruige
Lionitas
5:12
9
Tessa de Roos
Lionitas
5:37
10
Dione van Gelder
Lionitas
5:40
11
Eline Juria van Tuinen
Lionitas
5:58
12
Marleen de Roos
Leeuwarden
6:09
13
Naima Folbert
Ternaard
6:54
J-15, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mark van Ginkel
Ten Boer
8:25
2
Glenn de Vries
Lionitas
10:29
3
Jort oosterveld
Lionitas
12:17
4
Igor de Haan
Lionitas
12:53
M-15, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jente Leeuwangh
Lionitas
15:41
2
Annika Brummer
Lionitas
15:41
MAN, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Eduard oosterveld
Leeuwarden
12:17
MAN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rob Vijver
Lionitas
17:47
2
Geale Simon Postma
Lionitas
17:47
3
Jens Dijkstra
Emmeloord
19:05
4
Sibbele van der Meulen
Lionitas
20:07
5
Wouter de Vries
Lionitas
20:58
6
Mark Folbert
Ternaard
21:23
7
Theo Borawitz
Lionitas
21:28
8
Matthijs Pultrum
Luxwoude
21:39
9
Paul Lups
Leeuwarden
22:16
10
Kristian Kruis
Leeuwarden
22:31
11
Dannie van der Naald
Leeuwarden
23:54
12
Ron Fonville
Leeuwarden
24:50
13
Kris Huizinga
Leeuwarden
24:54
14
Paul Pultrum
Luxwoude
25:03
15
Dikkie van de Werf
Bolsward
26:15
16
E. de Jong
Leeuwarden
26:28
17
Sander Bus
Leeuwarden
26:30
18
Willem Lautenbag
St.-Annaparochie
26:44
19
Wim de Vries
Leeuwarden
26:56
20
Wim van der Meulen
Leeuwarden
27:08
21
Gatze Wiersma
Gytsjerk
27:18
22
Derk Boschman
Gytsjerk
29:00
23
Reinder Sinnema
Lionitas
32:30
24
Sander Dortland
Hoogezand
33:57
25
Hoekstra
Goutum
34:26
26
Hidzer Groenhof
St.-Jacobiparochie
36:32
VROUW, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marinka Pultrum
AV Heerenveen
22:42
2
Debora Peter
Lionitas
25:11
3
Erica Verdegaal
Lionitas
25:33
4
Annika Huizing
Lionitas
26:10
5
Kim Dekker
St.-Annaparochie
26:39
6
Welmoed Mink
Lionitas
26:41
7
Dian Koreya
Burgum
27:03
8
Dorien Maassen
Goutum
27:11
9
Mirjam Boomsma
Loopgroep Witmarsum
27:29
10
Therese Rijken
Leeuwarden
28:50
11
Vanessa Rijken
Leeuwarden
28:50
12
Jeltje Boschman
Gytsjerk
29:00
13
Sara Kok
Leeuwarden
31:00
14
Ingrid Veenstra
Leeuwarden
31:25
15
Miranda Fokkema
Leeuwarden
31:25
16
Jitske de Boer
Noardburgum
31:52
17
Yodi Vellinga
Leeuwarden
33:23
18
Annet Reitsma
Impala
33:46
19
Susanne Spaan
Leeuwarden
33:48
20
Ypie Duursma - Groenewoud
Gytsjerk
33:54
21
Jolies Dortland
Leeuwarden
33:57
22
Marijke Kooistra
Stiens
34:21
23
Astrid Zijlstra
Lekkum
34:27
24
Lies Split
Leeuwarden
35:08
25
Petra Tuithof
Leeuwarden
35:54
26
Aaltjes Dijksta
Leeuwarden
36:35
MAN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerrit Wolbers
Lionitas
36:03
2
Ynte Lemstra
Lemmer
36:48
3
Paul Geertsma
Lionitas
37:18
4
Jorn Lemmen
Groningen
40:09
5
Will-jan Veltman
Leeuwarden
40:57
6
Marcel Hoekstra
Harlingen
41:35
7
Eelke Cramer
Oudega Sudwest-Fryslan
42:19
8
Cor de Vries
Lionitas
43:14
9
Cor Ottens
Leeuwarden
43:19
10
Yori Bogenaar
Leeuwarden
45:09
11
Cor Wetting
Lionitas
45:13
12
Marco Pietersma
Lionitas
45:45
13
Martinus Hoekstra
Joure
45:56
14
Tsjerk-Sake Castelein
Athleta
46:23
15
Hendrie van der Werf
Bolsward
46:55
16
Cor van der sluis
Franeker
47:23
17
Sytse Jansma
Harlingen
48:30
18
Bas Kalkman
Leeuwarden
48:41
19
Pim Rasing
Leeuwarden
48:49
20
Gouke Reitsma
Buitenpost
48:56
21
Martijn Rispens
Wommels
50:12
22
Jan Sjoerd Tolsma
Deinum
50:21
23
Hendrik Tolsma
Leeuwarden
50:21
24
Sander Moojen
Leeuwarden
50:51
25
Erik Visser
Leeuwarden
50:52
26
Marco Balk
Leeuwarden
50:54
27
Michiel Baake
Leeuwarden
50:56
28
Erwin Boontjes
Leeuwarden
51:10
29
Peter Boersen
Friesland
51:17
30
Jan Miedema
Friesland
51:18
31
Hessel van Tuinen
Leeuwarden
51:26
32
Rik Troostheide
Leeuwarden
53:04
33
Auke Baron
Hurdegaryp
53:10
34
Rudolf Kuipers
Lionitas
53:22
35
Jefta Bogaard
Lionitas
54:00
36
Anco Buning
Goutum
54:00
37
Erik Veenstra
Leeuwarden
54:17
38
Henk Visser
Zwagerbosch
54:44
39
Bertus Procee
Franeker
54:56
40
Aad van der Windt
Lionitas
54:59
41
Pieter van der bij
Jirnsum
55:36
42
Heino van der meer
Leeuwarden
55:44
43
Bertus Nijholt
Goutum
55:47
44
Oane Rinkema
Oudebildtzijl
55:47
45
Ronald Danhof
Onderdendam
55:51
46
Willem Reitsma
Leeuwarden
55:54
47
Gerard Hendriksma
Lionitas
56:56
48
Richard Weel
Leeuwarden
57:49
49
Jasper Heidstra
Twijzel
59:03
50
Harry Reitsma
Buitenpost
59:17
51
Harry van der Velde
Leeuwarden
59:36
52
Albert Hoorn
Drachten
59:51
53
Jan Panhuis
Friesland
1:00:08
54
Berend Boom
Leeuwarden
1:00:16
55
John Moninx
Friesland
1:00:29
56
Djurre van der schaaf
Oentsjerk
1:00:37
57
Emiel Woortman
Leeuwarden
1:01:13
58
Bram van Hulsen
Leeuwarden
1:01:27
59
Sander de Vries
Loopgroep Bedum
1:03:07
60
Symon Bruinsma
Warten
1:04:08
61
Peter van Noort
Lionitas
1:04:31
62
Anne Kooistra
Jirnsum
1:06:33
63
Jelle Bralts
Menaam
1:07:57
64
Henk Hulscher
Leeuwarden
1:08:44
VROUW, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Eva Koopman
Groningen
43:27
2
Mirna Boonstra
Oosterwolde Fr
47:16
3
Anita Bouma
Leeuwarden
48:07
4
Gerda van Klaarbergen
Lionitas
49:03
5
Wytske Kok
Joure
49:11
6
Freke Kloek
Lionitas
51:40
7
Suzanne Persoon
Houten
51:50
8
Marjan Rodenhuis
Lionitas
52:08
9
Monique Medema
Leeuwarden
53:08
10
Ytske Poelstra
Lionitas
55:11
11
Jeannette Clemens
Wiuwert
55:15
12
Martine van der Galien
Lionitas
55:49
13
Berber Hulscher
Lionitas
56:10
14
Tjitske van Lien
Loopgroep Goutum
56:18
15
Nathalie Oermann
Leeuwarden
56:27
16
Ellen Pietersen
Tytsjerk
57:47
17
Paulien Roest
Leeuwarden
58:59
18
Henny Zijlstra
Marrum
59:06
19
Jeannet Huitema
Lionitas
59:09
20
Riek V d meulen
Lionitas
59:11
21
Lisette Doze
Goutum
59:18
22
Martha Buning
Goutum
1:00:16
23
Alie Numan
Lionitas
1:00:16
24
Mattie de Boer
Joure
1:00:16
25
Miloeska Fennema
Leeuwarden
1:00:25
26
Willy de Jong
Leeuwarden
1:01:27
27
Afina van der Galiën
Lionitas
1:01:44
28
Maaike van der Veen
Drachten
1:01:46
29
Ybeltsje Lemstra
Lemmer
1:02:16
30
Sieuwke van der Velde
Witmarsum
1:02:50
31
Therese Wester
Lionitas
1:03:07
32
Lidwien Broenink
Joure
1:03:09
33
Anneke Sytsma
Goutum
1:03:17
34
Celeste Braaksma
Leeuwarden
1:03:29
35
Marloes van der Leij
Lionitas
1:03:48
36
Henriëtte Doeser
Goutum
1:04:26
37
Anna Walstra
Lionitas
1:04:30
38
Alberdina Bakker
Leeuwarden
1:05:09
39
Yfke Poortman
Lionitas
1:05:36
40
Helga Boekhout
Lionitas
1:05:36
41
Inge Kools
Friesland
1:05:39
42
Jorine post
Joure
1:05:45
43
Femke Hijlkema
Franeker
1:07:13
44
Hedwig Brandsma
Wommels
1:12:33
45
Berber Hofstra
Wommels
1:12:33
46
Joke Stielstra
Leeuwarden
1:12:57
MAN, 10 ENGELSE MIJL
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wilco Kootstra
Leeuwarden
1:04:40
2
Egbert Allema
Lionitas
1:09:23
3
Matthijs Duenk
Leeuwarden
1:10:32
4
Johannes van der Veen
Lionitas
1:11:45
5
Willie Kiewiet
Lionitas
1:11:48
6
Richard van Lunzen
Lionitas
1:13:16
7
Adrie Atsma
Leeuwarden
1:13:39
8
Klaas Jan Miedema
Goutum
1:13:54
9
Elger Spijkstra
Goutum
1:14:04
10
Jacob Munneke
Leeuwarden
1:14:49
11
Pieter miedema
Leeuwarden
1:15:17
12
Hugo Reitsma
Lionitas
1:15:53
13
Arnold Hager
Leeuwarden
1:15:56
14
Tom Rijpma
Leeuwarden
1:18:33
15
Gerben Groeneboom
Leeuwarden
1:18:33
16
John Grotenboer
LSV Invictus
1:19:47
17
Albert van der Ven
Harlingen
1:19:54
18
Eddy Kuiper
Leeuwarden
1:20:09
19
Chris Vugteveen
Lionitas
1:20:32
20
Wiebren Postma
Leeuwarden
1:20:40
21
Edwin Haasdijk
Leeuwarden
1:21:04
22
Frans Haitsma
Loopgroep Leeuwarden
1:21:08
23
Erwin Krikke
Leeuwarden
1:21:41
24
Klaas de Vries
Leeuwarden
1:22:05
25
Herman Wassens
Lionitas
1:22:21
26
Marcel Copini
Leeuwarden
1:22:29
27
Rene van der Baan
Tytsjerk
1:23:48
28
Jeroen Boshuijzen
Hoogeveen
1:23:52
29
Bouwe Hiddinga
Lionitas
1:24:06
30
Paul Neven
Leeuwarden
1:24:21
31
Jaap Bruijnzeel
Lionitas
1:24:29
32
Johannes Postma
Lionitas
1:24:32
33
Ralph Ferwerda
Wirdum Fr
1:24:33
34
Harry Papjes
Burgum
1:24:46
35
Edo Eisma
Goutum
1:25:31
36
Ferry Wijngaarden
Leeuwarden
1:25:35
37
Richard de Vries
Leeuwarden
1:26:03
38
Sierk Postma
Loopgroep Leeuwarden
1:26:23
39
Lammert Heidstra
Feanwalden
1:26:23
40
John Adema
Goutum
1:27:58
41
Henk Onsman
Sneek
1:28:02
42
Wieger Scholte
Hurdegaryp
1:28:04
43
Hans Nagtegaal
Friesland
1:28:11
44
Geert Peereboom
Tytsjerk
1:29:55
45
G. Snijder
Stroobos
1:29:58
46
Jan Meindertsma
Goutum
1:30:24
47
Johan Zwerver
Goutum
1:30:29
48
Jorn Boringa
Leeuwarden
1:31:37
49
Marco Tuithof
Leeuwarden
1:31:40
50
Peter Bos
Leeuwarden
1:32:27
51
Marc van Gelder
Lionitas
1:35:58
52
Jaap Wit
Heerhugowaard
1:37:16
53
Rense Zwerver
Leeuwarden
1:41:01
54
Kees Kamminga
Leeuwarden
1:46:15
55
Joop Boonstra
Leeuwarden
1:56:49
VROUW, 10 ENGELSE MIJL
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Allienka Huft
Leeuwarden
1:19:47
2
Femke Hemstra
Weidum
1:19:48
3
Janet Krooshof
Lionitas
1:20:42
4
Vera Keidel
Lionitas
1:21:58
5
Gerda Mulder
Leeuwarden
1:22:14
6
Nynke de Jong
Goutum
1:22:25
7
Inge van Schaik
Lionitas
1:23:11
8
Anneke de Valk
Witmarsum
1:23:32
9
Tabitha Dijkman
Lionitas
1:24:32
10
Susan Hesselink
Enschede
1:29:14
11
Iemkje Postma
Raerd
1:30:01
12
Sanne de Jong
Leeuwarden
1:30:31
13
Johanna de Groot
Loopgroep Leeuwarden
1:32:28
14
mevr. Duursma
Munein
1:32:36
15
Petra Pol
Loopgroep Leeuwarden
1:33:23
16
Kim Boonstra
Leeuwarden
1:34:07
17
Karin Machiela
Leeuwarden
1:34:46
18
Manja Zuiderveld
Leeuwarden
1:34:46
19
Dieuwke Hettinga
Hempens
1:41:24
20
Wike Bruinsma
Lionitas
1:41:55
21
Afke Brandenburg
Wirdum Fr
1:46:13
22
Carla Buurman
Lionitas
1:46:15
23
Anneke de Valk
Witmarsum
1:54:16
24
Anna Rijpma-Faber
Loopgroep Witmarsum
1:54:16
MAN, 30 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Douwe Nauta
Lionitas
1:57:18
2
Harry Wiersma
Lionitas
1:59:15
3
Anne Wiersma
Climax
2:04:03
4
Jan Venhuizen
Lionitas
2:05:14
5
Martin Ketellapper
Lionitas
2:05:45
6
Fokko Smedema
Leeuwarden
2:07:59
7
Erik Verdoorn
Lionitas
2:08:38
8
Roelof de Roos
Leeuwarden
2:08:38
9
Saco Hemstra
Weidum
2:08:47
10
Ate Bijlsma
Garyp
2:10:01
11
Pieter Talsma
Mantgum
2:11:34
12
Werner Dijkstra
the Hague Road Runners
2:12:44
13
Peter Sibma
Garyp
2:13:41
14
Ronald Sluiter
Hellas
2:13:54
15
Mark Peereboom
Leeuwarden
2:16:03
16
Andre Zuiderveld
Leeuwarden
2:16:04
17
Stefan Woudwijk
Emmeloord
2:19:15
18
Ytsen de Boer
Steenwijk
2:19:41
19
Huib-jan Imbers
Wirdum Fr
2:21:55
20
Ahmad Ghelichkhani
Leeuwarden
2:23:04
21
Harrie Wetterhahn
Lionitas
2:26:50
22
Foppe Jan Palsma
Leeuwarden
2:27:12
23
Siem Pool
Leeuwarden
2:27:27
24
Jacob van der Ley
Leeuwarden
2:28:30
25
Klaas van Heeringen
Hurdegaryp
2:28:51
26
Chris Draijer
Oudega gem Smallingerlnd
2:29:31
27
Johan Wolthuizen
Sneek
2:31:04
28
Rienk de Vries
Friesland
2:31:09
29
Rob Dijkstra
Leeuwarden
2:31:17
30
Richard de Graaf
Mantgum
2:31:23
31
Deli Reitsma
Sneek
2:32:17
32
Bert Barhorst
IJlst
2:32:31
33
Henk Miedema
Leeuwarden
2:32:35
34
Jouke Jorritsma
Drachten
2:34:39
35
Rick Sterenborg
Hylas
2:34:55
36
Roelof Houttuin
Loopgroep Leeuwarden
2:35:21
37
Freek Schonewille
Hoogeveen
2:36:23
38
Jochem Prins
Franeker
2:37:48
39
Hans Breuker
Leeuwarden
2:38:12
40
Pieter Alberda
Midlum
2:39:02
41
Dirk jelke de Boer
Ferwert
2:40:36
42
Bauke van der Loon
Lionitas
2:41:22
43
Marten van der Kamp
Impala
2:42:11
44
Eldert Berends
Leeuwarden
2:45:25
45
Karst Annema
Stiens
2:45:43
46
Gouk de Vries
Gorredijk
2:48:01
47
Robin de Vries
Heerenveen
2:51:56
48
Bouke Fennema
Britsum
2:53:25
49
Wietze Jonker
AV Heerenveen
2:59:18
50
Siebren Boerma
Loopclub Burgum
3:00:09
51
Jacob Dijkstra
Friesland
3:00:11
52
Jochum Roorda
Leeuwarden
3:01:19
53
Jered Nuwolt
Impala
3:01:55
54
Rogier den Heijer
Dronryp
3:02:31
55
Peter Rutkens
Lionitas
3:07:44
56
Hein Slagman
Gorredijk
3:08:08
57
Wieger van Keulen
Friesland
3:09:29
58
Richard van der Wal
Zwolle
3:13:38
59
Femme de Bruin
Friesland
3:13:56
60
Arnold Bloem
Marum
3:16:02
VROUW, 30 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wilma van Galen
Wolvega
2:32:14
2
Jantsje Lageveen
Drachten
2:34:39
3
Jolanda Muizer
Loopgroep Leeuwarden
2:38:20
4
Wietske Beenen
Gorredijk
2:45:28
5
Anja van Zutphen
Lionitas
2:45:55
6
Berber Akkerman
Lionitas
2:47:55
7
Liesbeth Mulder
Lionitas
2:48:00
8
Hetty Vossen
Impala
2:51:37
9
Roos Boerma
Loopclub Burgum
3:00:11
10
Hester Schotanus
Loopgroep Leeuwarden
3:02:40
11
Marja van der Werf- Zoer
AV Heerenveen
3:07:09
12
Anke Peterson
Lionitas
3:09:45
13
Ineke Scheffer
avVN
3:26:50
Indien je opmerkingen hebt over de uitslag, stuur
dan een mail naar wocweg@lionitas.nl
Omstandigheden: droog, zonnig, maar zeer harde wind. Dus zwaar !!
Uitslagen.nl
09-03-2015 14:16