Uitslagenlijst Impala Cross

Bakkeveen - Zondag 11 januari 2015

RECRM, RECREANTEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Christian Schneiders
Hoogezand
16:06
2
Mark Smit
IJlst
17:12
3
Martin de Jonge
Nietap
22:16
4
Jeroen Loonstra
Drachten
22:49
5
Peter van der Zande
Steenwijkerwold
25:57
6
Tabe Weening
surhuisterveen
26:21
7
Roelof Postma
Boornbergum
28:58
8
Anton Tuinstra
Impala
29:05
9
Huib van Zwet
Bakkeveen
29:47
10
Atte Visser
Friesland
30:18
11
Douwe Klokman
Ureterp
30:53
12
Thijs Veenstra
Aduard
31:38
13
Geert Schneiders
Hoogezand
31:46
14
Sipke de Vries
Drachten
32:23
15
Peter van der Bij
Wijnjewoude
32:25
16
Pieter van der Bij
Athleta
36:32
17
Martin Dijkstra
Surhuisterveen
36:37
18
Edwin Brinksma
Nes gem Boarnsterhim
40:58
19
Dirk van der Klooster
Drachten
41:04
20
Alexander van Duinen
Kornhorn
42:00
21
André Dijkstra
Ureterp
42:02
22
Jurjen Jagersma
IJlst
42:17
23
Willem de Haan
Impala
42:39
24
Peter Liemburg
Drachten
44:16
25
Goos Tuinstra
Drachten
44:59
26
Henk Piek
Drachten
45:19
27
Rinke Booi
Burgum
45:47
28
Jan van der Draai
Drachten
46:24
29
Riemer Bosma
Haulerwijk
46:42
30
Patrick Hoekstra
Drachten
46:48
31
Luitzen Nijdam
Lippenhuizen
46:51
32
Alco de Jong
Friesland
48:13
33
Klaas Jan van der Kooi
Burgum
48:25
34
Peter Klokman
Ureterp
48:32
35
Theo Besselink
Drachten
48:57
36
Harrie Wetterhahn
Lionitas
48:59
37
Roy Witte
Bakkeveen
49:30
38
Rinze Dijkstra
Ureterp
49:37
39
Pieter de Jong
AV Heerenveen
49:39
40
Lucas Olthof
Bakkeveen
49:40
41
Ronald Danhof
Onderdendam
49:48
42
Henk Hoekstra
Bakkeveen
49:52
43
Dennis Smit
IJlst
50:08
44
Jelle Jagersma
IJlst
50:08
45
Niels Hellinga
Drachten
50:11
46
Remko van der Heide
Impala
50:34
47
Fred Hoogenboom
Bakkeveen
50:36
48
Michel Doornkamp
Tolbert
50:44
49
Siebe de Vries
Drachten
51:00
50
Stefan de Vries
Drachten
51:13
51
André Jellema
Lionitas
51:15
52
Richard de Graaf
Mantgum
51:28
53
Geert van der Veen
Friesland
51:42
54
Sander Mientjes
Drachten
51:45
55
Bertus van der Tuuk
Beetsterzwaag
51:54
56
Jan van Dalen
Bakkeveen
52:02
57
Jan Bosgraaf
Impala
52:10
58
Wietze Westerhuis
Impala
52:12
59
Sietse Veenstra
Groningen
52:14
60
Johan Beintema
Friesland
52:22
61
Guus Dirksen
Impala
52:32
62
Gerrit Leistra
Impala
52:43
63
Karst Anema
Friesland
52:44
64
Heije Schaper
Loopgroep Stiens
53:18
65
Sjoerd Tolsma
Impala
53:32
66
Nico Hooisma
Friesland
53:41
67
Arnold Zwaagstra
Drachten
53:45
68
Roeland van der Wijk
Impala
53:45
69
Peter Bax
Drachten
53:54
70
Robert Zijlstra
Impala
53:57
71
Erik Veenstra
Drachten
54:01
72
Johannes van Zandbergen
Bakkeveen
54:13
73
Johan Greydanus
Wijnjewoude
54:15
74
Karel Harkema
Leeuwarden
55:45
75
Wieger van Keulen
Leeuwarden
55:54
76
Ronals Stoffelsma
Norg
56:41
77
Jakob Veenstra
Impala
57:47
78
Harold ten Dam
Drachten
58:10
79
John Douwes
Roden
58:20
80
Hendry Westerhof
Impala
58:29
81
Klaas Peereboom
AV Heerenveen
58:38
82
Leo Versteeg
Friesland
59:27
83
Johan Teake Dekker
Gorredijk
59:59
84
Ron Pander
Impala
1:00:59
85
Jan Woudstra
Impala
1:01:30
86
Tjeerd Visser
Friesland
1:02:13
87
Gabriel Dijkstra
Bakkeveen
1:03:04
88
Don van de Winkel
Witte Paarden
1:03:13
89
Teun v.d. Meij
Friesland
1:03:27
90
Staphan Leistra
Leeuwarden
1:05:17
91
Jess Wattimena
Drachten
1:05:17
92
Henk Westerink
De Knipe
1:13:05
RECRV, RECREANTEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerbina Weening
Surhuisterveen
17:28
2
Nynke Weening
Surhuisterveen
17:28
3
Melissa van der Zande
Steenwijkerwold
25:57
4
Tineke de Boer
Kornhorn
27:20
5
Elske Alma
Surhuisterveen
27:55
6
Jane Klaarwater
Bakkeveen
29:55
7
Els Kalis
Impala
31:14
8
Esther Hofman
Ureterp
32:37
9
Jorinde van der Kan
Groningen
34:51
10
Nynke van der Molen
Drachten
37:12
11
Marije Dweeker
Gorredijk
37:20
12
Jannie Tjassing
Bakkveen
40:52
13
Folkje de Vries
Impala
41:22
14
Foske Bloem
Beetsterzwaag
42:15
15
Karin Gijzemijter
Beetsterzwaag
42:46
16
Bea de Vries
Ureterp
44:01
17
Lenie Wilms
Ureterp
46:18
18
Mariska Veldman
Nieuwehorne
48:37
19
Femke v.d. Velde-Giebels
Impala
50:57
20
Karin van Gog
Impala
53:39
21
Janny Hofman
Impala
53:48
22
Janny Hooijsma
Impala
54:40
23
Corina Stok
Boksum
55:18
24
Rixt Leenstra
Heerenveen
58:25
25
Karin Danhof
Irnsum
58:31
26
Renske Postma
Leeuwarden
59:11
27
Ienskje van der Weg
AV Heerenveen
59:15
28
Linda Pereboom
AV Heerenveen
59:22
29
Jennie van der Goot
Sneek
59:28
30
Judith Ongersma
Impala
1:01:16
31
Monique Eman
Drachten
1:01:16
32
Anita van der Ven
Heerneveen
1:01:23
33
Anne van der Tuuk
Amsterdam
1:01:24
34
Klaske Visser
Friesland
1:02:13
35
Dieneke Marinus
Impala
1:03:49
MPC, MPC
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lieke van Linde
Impala
4:59
JPC, JPC
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marne van der Kooi
Impala
4:06
2
Ruben Piek
Impala
4:09
3
Ruben Tamourt
Impala
4:38
4
Rienk Loonstra
Impala
4:44
5
Dion Luinge
Drachten
6:52
MPB, MPB
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Charlot Jacobs
ATC '75
3:50
2
Anke Hoekstra
Impala
4:52
JPB, JPB
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Elzinga
AV Heerenveen
3:49
2
Julian Luinge
Drachten
4:01
3
Thomas Ruiter
Impala
4:02
4
Timen de Boer
Wommels
4:13
5
Simon Bouma
Impala
4:18
MPA1, MPA1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jorien Spikman
Groningen Atletiek
3:55
2
Lean Jellema
AV Heerenveen
4:00
3
Sarah de Vries
Impala
4:16
4
Fleur de Vries
Impala
4:30
5
Iris Elzinga
Akkrum
4:35
6
Julia Rinsma
Impala
4:41
7
Amarins Loonstra
Impala
5:03
MPA2, MPA2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hannah Talstra
Impala
3:46
2
Noa Tilkema
Impala
3:54
3
Karin Vlasblom
Impala
4:08
JPA1, JPA1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nils Postma
Impala
3:18
2
Marijn Piek
Impala
3:19
3
Ese Andela
Impala
3:47
4
Liam Kramer
Impala
3:49
5
Arnold Boltjes
Impala
3:51
6
Dennis van Doorn
Harkema
4:01
7
Kieran Schra
Impala
4:07
8
Jesse Grijpstra
Impala
4:14
9
Aaron Smedinga
Impala
4:28
JPA2, JPA2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jesse Kwint
Jupiter
3:21
2
Pjotr ter Doest
Impala
3:29
3
Rutger Berends
AV Heerenveen
3:38
4
Tim Schultinga
Oldeholtpade
3:46
5
Tom Bouwknegt
HAC '63
3:51
6
Erik bekkema
Impala
3:52
MD1, MD1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Britt Roos
HAC '63
4:39
2
Eke Tibben
Start '78
4:56
3
Amber van Doorn
Harkema
5:16
4
Selma Spikman
Groningen
5:20
MD2, MD2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Emma van Wieren
Impala
5:11
2
Nikita Heuvelman
HAC '63
5:48
3
Anna-Bo van der Wal
Impala
5:53
JD1, JD1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Stafan van Lunzen
Horror
4:43
2
René Schultinga
AV Heerenveen
4:45
3
Bjorn Rinsma
Impala
4:46
4
Espen Postma
Impala
4:48
5
Brend Andela
Tijnje
4:53
6
Mark Terpstra
Impala
5:11
7
Florian van der Dussen
Impala
5:37
8
Jetze Veldman
Groningen
6:12
JD2, JD2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Floris Libbers
Groningen Atletiek
4:39
2
Einar Kuiper
Lionitas
4:41
3
Jorrit Studa
Groningen Atletiek
4:44
4
Harm Jan Kootstra
Impala
4:48
5
Ramon de Jong
Impala
5:09
6
Tobias Bouma
Impala
5:10
7
Ids Bosveld
Impala
6:04
MJC, MJC
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Evelien Kuiper
Groningen Atletiek
8:40
2
Iris Velting
HAC '63
8:56
3
Suzanne Libbers
Groningen Atletiek
9:09
4
Annet Fledderus
De Sperwers
9:12
5
Fanny Spikeman
Groningen Atletiek
9:58
JJC, JJC
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Thomas Kwint
Groningen Atletiek
8:06
2
Jan Bouwknegt
HAC '63
8:20
3
Ruben Talstra
Impala
8:34
4
Carlo Sikkens
Groningen Atletiek
8:38
5
Justin Martena
Jahn II
8:53
6
Jarin van der Kooi
Impala
9:08
7
Sjoerd de Boer
Horror
9:09
8
Gijs van der Wijk
Impala
9:36
9
Lex Spoelstra
Impala
10:13
10
Axel Spoelstra
Impala
10:24
11
Joost Iedema
SV Veendam
10:34
MJB, MJB
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Susan van Weperen
LSV Invictus
8:36
2
Emma Verkaaik
SV Veendam
8:37
3
Milou de Vries
Groningen Atletiek
9:46
MJA, MJA
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Petra Leferink
Groningen
22:49
JJB, JJB
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tom Hendrikse
AAC '61
14:30
2
Ruard Smeenge
Groningen Atletiek
15:02
3
Thijs Borcheld
Groningen Atletiek
15:29
4
Ephrem Been
HAC '63
16:15
5
Janco Rijpstra
Lionitas
16:27
6
Mark van Ginkel
SV Veendam
16:37
7
Samuel Hofman
HAC '63
17:00
8
Gerwin in 't Veld
Groningen Atletiek
17:14
JJA, JJA
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bram Kielman
AV Heerenveen
22:02
2
Thom Klein
LSV Invictus
26:10
3
Dave Hulzebos
HAC '63
26:53
VSEN, VROUWEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacelyn Gruppen
HAC '63
24:15
2
Sanne Tamminga
SV Veendam
26:16
3
Ine Snoeken
HAC '63
26:59
4
Susanne Lijzenga
Impala
27:42
5
Christina Draijer
Vitalis
27:48
6
Vera Keidel
Lionitas
28:23
7
Hilde van Loo
Groningen
28:53
8
Ineke Ligthart
LSV Invictus
29:45
9
Sandra Sikkema
Impala
29:50
10
Kristie hoeksma
AV Heerenveen
32:01
11
Lilian van Stratum
Groningen
35:59
12
Berber Hulscher
Lionitas
37:15
13
Vera Kuiken
Lionitas
40:14
V40, VROUWEN MASTERS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jeannet Roos
HAC '63
30:48
2
Jelly Fledderus
De Sperwers
32:08
3
Erica Verdegaal
Lionitas
36:01
MSEN, MANNEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Freek Lier
Vitalis
37:10
2
Jan sytze Jonker
AV Heerenveen
37:14
3
Erwin Akkerman
HAC '63
37:19
4
Siep Nota
Horror
37:34
5
Hilbert de Haan
AV Heerenveen
39:19
6
Roelof Oostra
Friesland
39:28
7
Frederique Cotin
Gent
39:48
8
Robert Huisjes
AAC '61
40:01
9
Folkert Visser
Impala
40:46
10
Duco van der Kuijl
Groningen
40:56
11
Gerben Douma
Groningen
41:08
12
Frank Janssen
Groningen
42:10
13
Edwin Dasselaar
Groningen
44:18
14
Arnoud van Waardenburg
Loopgroep Groningen
45:08
15
Andres Faber
AV Heerenveen
47:08
M40, MAN MASTERS 40+
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lamko Hulzebos
HAC '63
39:14
2
Menno Mud
Lionitas
39:43
3
Foppe van der Heide
Impala
40:06
4
Ludy Timmer
AAC '61
40:24
5
Sietze Jan Boer
Loopgroep Astrea
42:20
6
Erik van Dijken
Loopgroep Bedum
42:59
7
Stefan van der Wal
Impala
43:07
8
Richard Aalders
Nietap
44:22
9
Jouke-Atze Posthumus
ATC '75
44:54
10
Harold van Wieren
Drachten
47:57
M50, MAN MASTERS 50+
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter van Ravenswaaij
avVN
42:14
2
Johannes van der Veen
Lionitas
42:51
3
Sieds Wiersma
Impala
44:42
4
Chris Draijer
Impala
46:52
5
Benno Leferink
Loopgroep Groningen
48:09
6
Georg Diemmer
Impala
49:40
7
Cor Wetting
Lionitas
51:09
8
Eeuwe Schot
Groningen Atletiek
51:20
MJB, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marjolein Kuiper
Groningen Atletiek
4:28
2
Anneke Kootstra
Impala
4:33
JJB, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Niels Visser
Jahn II
3:47
MJA, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Cato Bontekoe
Impala
4:11
JJA, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Justin Postma
Impala
3:32
MSEN, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Stefan Wessel
Groningen Atletiek
3:28
2
Jitse de Boer
Impala
4:12
3
Hedser de Boer
Impala
4:20
M40, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Joost ter Doest
Impala
4:03
Voor vragen, opmerkingen: WCIMPALA@GMAIL.COM
Uitslagen.nl
30-01-2015 13:40