Uitslagenlijst 24e strontraceloop

Workum - Zaterdag 18 oktober 2014

M1, 1 R. (7.1KM)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ynte Lemstra
Lemmer
25:54
2
Richard Velzen
Achlum
27:00
3
Wabe Roskam
Easterlittens
28:01
4
Folkert Visser
Burgum
29:21
5
Klaas de Groot
Workum
30:45
6
Raymond Blaeser
Bolsward
30:55
7
Hendrie van der Werf
Bolsward
31:10
8
Siebrant Koek
Workum
31:27
9
Arjen Nauta
Workum
31:45
10
Karst Ketelaar
Workum
32:43
11
Arjen Bokma
Workum
32:48
12
Ate Bergsma
Aldeboarn
33:01
13
Durk Ozinga
Workum
33:01
14
Jan Anne
Zwagerbosch
33:29
15
S.H. Gene
Makkum
33:51
16
Bernd Berse
Haltern Amsee
34:27
17
Henk Kooiman
Den Helder
34:50
18
Gerrit Kreuze
Workum
35:23
19
Rick Poiesz
Sneek
36:23
20
Pieter van der Bij
Jirnsum
37:08
21
Lars Woudstra
Workum
37:11
22
Lars van der Heide
Den Helder
37:26
23
Wouter Mollema
Nijland
37:31
24
Koos Jacobsen
Sneek
37:50
25
Peter van der Heide
Den Helder
38:12
26
Bauke Molenaar
Groningen
38:23
27
Ed Agema
Julianadorp
38:23
28
Arjen Kemker
Koudum
38:40
29
Theunis Nijdam
Workum
38:47
30
Chris van Kooten
Den Helder
38:57
31
Jan Nauta
Workum
42:12
32
Jan van der Veen
Achlum
42:37
33
Tjalling Visser
Bolward
43:16
34
Frank Visser
Oppenhuizen
44:33
35
H. de Vries
Parrega
45:13
36
J. Helder
De Knipe
47:06
37
John Hukom
Den Helder
47:15
38
Jan Grasman
Workum
47:41
39
Willem van der Werf
Workum
48:26
40
Toni Macaroni
Julianadorp
57:08
V1, 1 R. (7.1KM)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Noglik Kerstim
Soest (D)
30:57
2
Hilde Bakema
Groningen
32:43
3
Herma Bakker
Workum
33:48
4
Hinke Goemaat
Idsegahuizum
34:00
5
Inkje Ozinga
Haren Gr
34:40
6
Marijke de Jong
Wolsum
35:26
7
Wieke Nijdam
Workum
35:44
8
Nieskje de Groot
Harlingen
37:01
9
Maike Berse
Haltern Amsee
37:28
10
Carla Flapper
Workum
37:34
11
Natasja Viersen
Workum
37:49
12
Sylvia Koopman
Hindeloopen
38:37
13
Sandra Willeboordse
Julianadorp
38:58
14
Elske Folmer
Hindeloopen
39:05
15
Hinke Stellingwerf
Workum
39:10
16
Inez Overwijk
Workum
39:13
17
Marijke Nijdam
Workum
39:27
18
Ineke Hofstra
Witmarsum
39:33
19
Anita Post
Den Helder
39:59
20
Femka Wesselius
Workum
40:07
21
Tineke Albada
Stavoren
40:28
22
Suzanne Zwaan
Workum
40:43
23
Liset Zwaan
Workum
40:45
24
Frieda Wijnia
Joure
42:02
25
Grietsje Stienstra
Winsum
43:12
26
Maria Krüper Schütte
Haltern Amsee
43:50
27
Nicolien Opdam
Hilversum
43:53
28
Geertje Nijholt
Joure
43:55
29
Esther Hofstra
Witmarsum
44:18
30
Claartje Opdam
Utrecht
44:41
31
Chantal Valkema
Offingawier
45:08
32
Liesbeth Olijmulder va
Den Helder
45:19
33
Afke Weerstra
Workum
45:41
34
Marga van de Maagdenbe
Julianadorp
47:15
35
Jeltsje Visser
Winsum
47:39
36
Annie Wijnstra
Sint Johannesga
49:42
M2, 2 R. (11.2KM)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ilan Palstra
Workum
46:01
2
Johan Hofstra
Witmarsum
46:01
3
Henk Ruiter
Sneek
47:04
4
Pascal van de Vendel
Den Helder
47:34
5
Ronald de Fries
Bakhuizen
47:47
6
Niels Nagelhout
St. Nicolaasga
48:34
7
Tjeerd de Vries
Groningen
50:11
8
Arjen Siersma
Hemelum
50:38
9
Nolle Lam
Elahuizen
50:50
10
Johan de Witte
Makkum
50:58
11
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
52:15
12
Hartger Stellinga
Workum
52:22
13
K.J. Wiersma
Oppenhuizen
53:24
14
Floris Bottema
Nijland
53:53
15
Klaas Halma
Gaast
54:26
16
Theo Boorsma
Sneek
55:09
17
K. Jager
Dronrijp
55:12
18
Gerard Postma
Koufurderrige
56:32
19
Johan Noordenburg
Jubbega
57:01
20
Age Dijkstra
Koudum
57:31
21
Herman Wassenaar
Menaam
58:30
22
Wiets Jonker
Wommels
58:38
23
Harry Kraak
Julianadorp
1:00:04
24
Johan Bandstra
Workum
1:00:44
25
Sjoerd Hiemstra
Ferwoude
1:01:01
26
Hans van de Deurne
Deventer
1:01:28
27
Rob Spaans
Workum
1:01:38
28
Berrie Weijenberg
Workum
1:03:36
29
J. Meindersma
Goutum
1:04:05
30
Pé de Jong
Workum
1:05:50
31
Wim Bakker
Workum
1:09:12
32
Dave de Jong
Sneek
1:16:02
V2, 2 R. (11.2KM)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Regina Postma
Heeg
46:59
2
Jantje Haagsma
Hindeloopen
52:06
3
Hella Yntema
Bolsward
53:12
4
Marrit Hospes - Postma
Sondel
54:17
5
Baudien de Boer
Sneek
55:06
6
Caroline Huitema
Bolsward
56:22
7
Jelske Galema
Workum
58:06
8
Mirjam Feenstra
Workum
58:06
9
Diana Venema
Hindeloopen
58:43
10
Theresia Offringa
Nijland
1:00:38
11
Yvon Spaans
Workum
1:01:38
12
Anja Hoekstra
Witmarsum
1:03:03
13
Dieuwke Visser
Workum
1:04:04
14
Sigrid Flapper - Folke
Workum
1:04:32
15
Else Burger
Leeuwarden
1:06:19
16
Marianne de Vries
Ureterp
1:06:20
17
Ybeltsje Lemstra
Lemmer
1:08:06
18
Pauline Wetting
Bolward
1:10:38
19
A van de Velde - de Bo
Bolsward
1:13:48
20
Nienke Dijkstra
Koudum
1:14:11
M3, 3 R. (15.3KM)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jetze Genee
Makkum
59:41
2
Freek Jaarsma
Makkum
1:01:50
3
Marcel Hoekstra
Harlingen
1:02:57
4
Saco Bootsma
Workum
1:03:05
5
J. Posthumus
Rottevalle
1:04:58
6
Thijs Tuinstra
Hemelum
1:05:06
7
Chris Draijer
Oudega SM
1:05:18
8
Rients Kuipers
Workum
1:05:30
9
Beke Cnossen
Boazum
1:09:15
10
Tjerk Bruinsma
Makkum
1:09:42
11
Fekke Fekkes
Koudum
1:09:46
12
Wim Kuipers
Sneek
1:09:55
13
Aise Bouma
Kimswert
1:10:10
14
Marten Sjoerds
Workum
1:10:39
15
Kees Visser
De Knipe
1:11:08
16
Cor Wijnja
Heerenveen
1:13:31
17
Johannes de Boer
It Heidenskip
1:13:41
18
Johannes de Ringh
Workum
1:15:58
19
Bauke Jansen
Bolsward
1:16:15
20
Dries Wedzinga
Drachten
1:17:27
21
Auke de Boer
Delft
1:18:23
22
Klaas Jan Dijkstra
Makkum
1:20:13
23
Jan Teerstra
Bolsward
1:20:14
24
Henk Eekma
Bolsward
1:20:15
25
Symen van de Velde
Waaksens
1:20:15
26
Reinder Tol
Surhuizum
1:23:08
27
Jaap Poel
Haren Gr
1:23:25
28
Bert Rienstra
Sneek
1:25:28
29
Bart van der Veen
Zwagerbosch
1:25:47
30
Sybren Nijdam
Workum
1:26:03
31
V. Voordenhout
Joure
1:26:38
32
Hans van Egmond
Drachten
1:26:48
33
Haarsma
Sneek
1:27:18
34
Jasper de Noord
Leeuwarden
1:27:28
35
Richard Kuijer
Den Helder
1:28:10
36
Frits Kraaij
't Zand
1:28:10
37
Gerard Houbein
Franeker
1:28:54
38
Rinze Kooistra
Harlingen
1:31:02
39
Sybren Couperus
Workum
1:34:21
40
Ebel Beute
Heerenveen
1:38:54
V3, 3 R. (15.3KM)
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Baukje Doedeé
Driebergen
1:08:44
2
Liesbeth Steenbergen
Sneek
1:10:00
3
Henriët Kuipers - Brem
Workum
1:16:00
4
Johanna de Vries
Oudega SWF
1:18:47
5
F. de Boer
Joure
1:20:13
6
Marja van de Werf - Zo
Joure
1:22:49
7
Pietsje FEkkes
Koudum
1:23:59
8
Karin Danhof
Irnsum
1:23:59
9
Ida Hylkema
It Heidenskip
1:24:37
10
José Faber
Workum
1:25:52
11
Inkjen Borrel-Rijpma
Heerenveen
1:30:10
12
Inge Helder
De Knipe
1:31:03
13
Pytsje Rijpma
Heeg
1:36:38
14
Inge Faber
Hindeloopen
1:39:56
JONG, JEUGDLOOP
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jaldert Sjoerds
Workum
2:34
2
Julian Kuipers
Workum
2:35
3
Evert Sjoerds
Workum
2:45
4
Koen de Haan
Workum
2:46
5
Teake Cees Deinum
Workum
2:51
6
Guus Limonard
Workum
2:53
7
Ruben Visser
Workum
2:53
8
Jetse de Groot
Workum
2:54
9
Jelle Siersma
Hemelum
2:56
10
Jeroen Wesselius
Workum
2:57
11
Jelle Blaeser
Bolsward
2:59
12
Christiaan Koek
Workum
3:01
13
Douwe de Jager
Workum
3:09
14
Ivan Kint
Driewegen
3:14
15
Tygo Flapper
Workum
3:14
16
Erik Kint
Driewegen
3:17
17
Lasse Galema
Workum
3:18
18
Marlon Overwijk
Workum
3:23
19
Jelmer Kuipers
Workum
3:24
20
Fix
Workum
3:27
21
Ben Wesselius
Workum
3:29
22
Thijs Blaeser
Bolsward
3:31
23
Rutger Overwijk
Workum
3:31
24
Tom v/h Reve
Workum
3:35
25
Ditmer Deinum
Workum
3:41
26
Berend Hoekstra
Sneek
4:04
27
Chiel v/h Reve
Workum
4:19
28
Leon Brou
Groningen
4:21
29
Gijs Windt
Boerakker
4:25
MEIS, JEUGDLOOP
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tess Jaarsma
Makkum
2:34
2
Jildou Folkertsma
Workum
2:46
3
Josine de Haan
Workum
2:58
4
Nynke Kuipers
Workum
3:16
5
Jo-An Wesselius
Workum
3:21
6
Ivy
Workum
3:27
7
Rayna Abma
Workum
3:37
8
Marrit Boele
Workum
4:13
9
Rosa van den Hoeven
Sibrandabuorren
4:19
10
Aryanne Abma
Workum
4:20
11
Janna Koek
Workum
4:25
12
Ylse de Jager
Workum
4:25
Ook de jeugd is verwerkt.
Zijn er nog opmerkingen, graag reactie naar
shaijtema@cs.com

Siebolt Haijtema
Uitslagen.nl
23-10-2014 00:29