Uitslagenlijst Noorder Fitrun

Leeuwarden - Zaterdag 12 oktober 2013

J-14, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Oldhoff
Leeuwarden
9:20
2
Nick Agterberg
Lionitas
9:42
3
Jarin v.d. Kooi
Burgum
9:55
4
Stefan van Lunzen
Spartacus
10:19
5
Melle Ketellapper
Leeuwarden
11:13
6
Jing Oldhoff
Leeuwarden
11:15
7
Stefan Gerkes
Hempens
11:57
8
Cas Pieter Kuipers
Stiens
13:48
9
Wiebe Hallema
Leeuwarden
14:13
10
Sybren van Reemst
Leeuwarden
14:34
11
Lars van der Meulen
Leeuwarden
14:51
12
Daniel Mendelts
Leeuwarden
17:02
13
Tjitze Tjalf Kuipers
Deinum
17:32
14
Jouke jan Kuipers
Deinum
17:39
15
Rens van der Meij
Leeuwarden
17:57
M-14, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marene Scholtens
Leeuwarden
9:45
2
Mare te Biesebeek
Lionitas
10:00
3
Eva van Beusekom
Leeuwarden
11:14
4
Ellis Maurits
Leeuwarden
11:45
5
Eline Ruige
Lionitas
12:02
6
Renske Drenten
Lionitas
12:04
7
Annika Huizing
Leeuwarden
12:30
8
Jannine Wijkhuijs
Franeker
12:37
9
Lois van der Leest
Hurdegaryp
13:21
10
Rixt Tuinstra
Leeuwarden
13:22
11
Esmay de Jonge
Leeuwarden
14:26
12
Dana van der Wal
Deinum
16:19
MAN, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Repke van der Leest
Burgum
11:34
2
Jan van der Wal
Gemeente Leeuwarden
16:14
3
Otto de Boer
Leeuwarden
16:35
4
Jan Jorna
Friesland
25:39
VROUW, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Petra Brandsma
Leeuwarden
15:50
2
Nynke R. Nieuwdam
Leeuwarden
15:50
3
Eva Koopman
Noordwolde Fr
16:10
4
Elly Krist
Groningen
16:10
5
Linda Timmerman
Leeuwarden
16:26
6
Anna-Frouk Hoogsteen
Leeuwarden
19:57
7
Tamara de Jonge
Leeuwarden
20:04
ZNB, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rinske Wolbers
Oosterbierum
20:26
J-14, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rinze Hallema
Leeuwarden
21:33
2
Twan Zondervan
Leeuwarden
22:16
3
Harmen-Tjeerd Meijer
Leeuwarden
23:39
4
Jouke van der Veen
Loopclub Burgum
25:06
5
Hidde Hallema
Leeuwarden
25:19
6
Alex Mendelts
Leeuwarden
28:08
7
Hidde van der Weg
Leeuwarden
29:53
8
Renzo Balk
Leeuwarden
35:39
M-14, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marit Albada
Wommels
35:00
2
Hester Kuipers
Deinum
39:29
MAN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Steven Koffijberg
Lionitas
17:32
2
Geale Simon Postma
Kollum
17:50
3
Jelmer v.d. Veen
Goutum
17:56
4
Gideon Rinsma
Weidum
18:28
5
Sibbele van der Meulen
Lionitas
19:06
6
Joris van den Bosch
Nes gem Boarnsterhim
20:17
7
Jeremy Deug
Leeuwarden
21:02
8
Adze Bos
Stiens
21:10
9
Harry Reitsma
Buitenpost
22:22
10
Pieter Hallema
Leeuwarden
22:52
11
Ronald Hoekstra
Lionitas
23:33
12
Evan Schaafsma
's-Gravenhage
25:36
13
Kenan Gegerlier
Leeuwarden
25:38
14
Arjan Oosterhuis
Oentsjerk
26:37
15
Marco van der Leest
Leeuwarden
26:59
16
Marko Oosterhuis
Leeuwarden
27:32
17
Peter Nelisse
Sevenum
27:46
18
Rudolf Knegtering
Leeuwarden
28:20
19
Niels Zwaagstra
Leeuwarden
28:29
20
Ruurd Sonnega
Leeuwarden
28:31
21
Chris Fahner
Leeuwarden
28:39
22
Johann Zandberg
Joure
28:50
23
Holger Bakker
Lollum
29:13
24
Paul vd Wolf
Leeuwarden
29:32
25
Dirk van Beelen
Hurdegaryp
29:33
26
Rob Meijer
Leeuwarden
29:47
27
Patrick van`t Hul
Surhuizum
30:13
28
Herman Hoekstra
Goutum
32:58
29
Reinder Sinnema
Leeuwarden
33:02
30
Forrest Gump
Leeuwarden
37:55
VROUW, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Berber Bergsma
Reduzum
21:52
2
Petra Lok
Lionitas
25:08
3
Wytske v.d. Kooi
Burgum
25:18
4
Greetje van Reemst
Leeuwarden
27:01
5
Anke de Jong
Leeuwarden
27:04
6
Mina Manhajay
Heerenveen
28:16
7
Nina van Dijk
Leeuwarden
28:24
8
Lammie van Engen
Lionitas
28:40
9
Karlien de Boer
Leeuwarden
28:45
10
Anna Regina Venema
Franeker
28:47
11
Wiljo Sijbrandij
Dearsum
29:20
12
Klaske de Jong
Leeuwarden
29:21
13
Anna de Ruiter
Leeuwarden
29:31
14
Daphne Kiewiet
Leeuwarden
29:55
15
Lotte ter Wal
Leeuwarden
29:59
16
Marja de Graaf
Leeuwarden
30:02
17
Jeltsje Ottema
Easterlittens
30:15
18
Rinny Polet
Burgum
30:18
19
Jantina Smink
Goutum
30:33
20
Eva Hengst
Leeuwarden
30:48
21
Joukje Procee
Loopclub Burgum
31:03
22
Semna Otten
Leeuwarden
31:35
23
Joke Hoftijser
Leeuwarden
31:36
24
Stephanie van Zuijlen
Leeuwarden
31:43
25
Marja Muller
Mantgum
31:54
26
Aukje Jagersma
Harkema
32:03
27
Merel van Keulen
Leeuwarden
32:09
28
Susan Janssen
Leeuwarden
32:23
29
Nienke Oosterbaan
Leeuwarden
32:29
30
Jenny Ann Oosterbaan
Leeuwarden
32:29
31
Janneke Wobbes
Harkema
32:58
32
Yu Ayang
Amsterdam
33:21
33
Rixt Bergsma
Reduzum
33:58
34
Anja Visser
Leeuwarden
34:54
35
Janneke Gerritsen
Leeuwarden
34:54
36
Margot Visser-Bochane
Leeuwarden
34:57
37
Femke Hylkema
Wommels
34:59
38
Marcelle Balk
Leeuwarden
35:52
39
E. Terwisscha van Sche
Leeuwarden
37:37
40
Tjitske Smits
Leeuwarden
37:55
41
Agnes Gjaltema
Lekkum
37:55
42
Anneke Wobbes
Kootstertille
40:30
ZNB, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Harrie Wetterhahn
Lionitas
19:20
2
Thony van der Veen
Loopclub Burgum
20:31
3
Froukje van Althuis-Lu
Leeuwarden
25:16
4
Aleida Vanger
Burgum
31:02
5
Aukje Steringa
Leeuwarden
34:52
6
Janet Albada
Wommels
35:05
7
Annemieke de Vries
Tzum
35:07
8
Jorieke de Jong
Leeuwarden
36:42
9
Tea Atsma -van der Sch
Surhuisterveen
36:53
10
Jeanine Spanjer
Deinum
39:31
11
Bote van Dijk
Berltsum
40:10
MAN, 7.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Djurre van der Schaaf
Oentsjerk
40:17
2
Dirk Rosendal
Goutum
43:23
3
Wouter-Geert Meijer
Leeuwarden
45:07
VROUW, 7.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Haidy Jansen
Sneek
28:17
2
Geke Sinnema
Leeuwarden
38:33
3
Lucia Hollander
Leeuwarden
39:15
4
Nienke Sinnema
Stiens
40:50
5
Gerdi Luurs
Sneek
41:39
6
Hella van Ellen
Leeuwarden
42:29
7
Monique Medema
Leeuwarden
43:20
8
Jelly Koopmans
Marsum
43:25
9
Mildred Braams
Leeuwarden
43:53
10
Manon Drenten
Leeuwarden
44:32
11
Petra Beista
Hurdegaryp
44:56
12
Trijntje van Dekken
Leeuwarden
47:53
13
Sandra Wiggers
Leeuwarden
48:57
14
Nicole Pater
Leeuwarden
48:57
15
Marijke Troostheide
Leeuwarden
50:44
16
Janet van der Molen
Leeuwarden
52:14
17
Margriet Verlaan
Leeuwarden
54:15
ZNB, 7.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Aletta Kampen
Drachten
39:35
2
Femke Zandberg
Joure
40:37
3
Betty Bleijenberg
Leeuwarden
49:16
MAN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Menno Mud
Tytsjerk
35:04
2
Eelco Hoogeveen
Blije
37:40
3
Simon Regnerus
Marrum
38:10
4
Fokko Smedema
Leeuwarden
38:18
5
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
38:22
6
Henk van Eldik
Lionitas
38:25
7
Erik Verdoorn
Leeuwarden
38:40
8
Jacob van der Leij
Leeuwarden
39:01
9
Anton Kingma
Leeuwarden
39:13
10
Ronald vanger
Burgum
39:42
11
Gerald Hoogeveen
Bolsward
39:51
12
Hans van der Steen
Lionitas
39:57
13
Rob Vijver
Lionitas
40:30
14
Ralph Nicolai
Leeuwarden
40:37
15
Harmen Dijkstra
Lionitas
41:30
16
Klaas Jan Miedema
Goutum
42:21
17
Rienk Kuipers
Groningen
42:22
18
Piet v.d. Steeg
Leeuwarden
42:44
19
Richard van Lunzen
Lionitas
43:09
20
Peter Boersen
Leeuwarden
43:37
21
Elger Spijksma
Leeuwarden
43:56
22
Arjan Merkus
Loopgroep Leeuwarden
44:09
23
Herre Smit
Sneek
44:20
24
Gerrit Duits
Horror
44:29
25
Pierre Zondervan
Leeuwarden
44:44
26
Jaap Bruynzeel
Mantgum
44:59
27
Benno de Boer
Leeuwarden
45:13
28
Carel Harkema
Leeuwarden
45:22
29
Jelmer Schaaf
Dokkum
45:31
30
Marcel de Roo
Leeuwarden
46:15
31
Paul Neven
Leeuwarden
46:27
32
Kees Oosterbaan
Lionitas
46:29
33
Karst Anema
Stiens
46:31
34
Benny Bijlsma
Marsum
46:43
35
Johan Beintema
Leeuwarden
46:45
36
Wieger van Keulen
Leeuwarden
46:52
37
Marco Mooij
AV Heerenveen
46:59
38
Lammert Heidstra
Feanwalden
47:55
39
Jesper Keidel
Lionitas
47:55
40
Sierk Postma
Ryptsjerk
48:07
41
Amir Amini
Leeuwarden
48:18
42
Damiand Ramalli
Leeuwarden
48:21
43
Syds Homan
Leeuwarden
48:27
44
Ewout Jansma
Groningen
48:30
45
Pieter de Roos
Leeuwarden
48:30
46
Herman Wassens
Leeuwarden
48:34
47
Robin Telgenhof
Leeuwarden
48:35
48
Hans Willems
Leeuwarden
48:46
49
Jan Jaap Dicke
Lionitas
49:03
50
Theo Jager
Leeuwarden
49:27
51
Edo Eisma
Goutum
49:30
52
T. Velling
Akkrum
49:38
53
Edwin Deelstra
Leeuwarden
50:05
54
Peter Tjallema
Sneek
50:12
55
Rik Troostheide
Leeuwarden
50:13
56
Raymond Buis
Harlingen
50:17
57
Klaas de Vries
Leeuwarden
50:18
58
Gerben Brouwer
Sneek
50:21
59
Mark Aukema
Leeuwarden
50:34
60
Peter Nijholt
Leeuwarden
50:45
61
Simon Smeding
Leeuwarden
50:51
62
Cor van Sluis
Franeker
51:20
63
Jefta Bogaard
Leeuwarden
51:24
64
Wybrand de Groot
Feanwalden
51:29
65
Taco van Veen
Loopgroep Leeuwarden
51:37
66
Erust Mulder
IJlst
51:48
67
Philip Bakker
Lollum
51:48
68
Bauke van Houten
Leeuwarden
51:53
69
Jonas Tjallema
Sneek
52:07
70
Koen Nijdam
Sneek
52:07
71
Hidde Hofland
Sneek
52:38
72
Meine Hoitsma
Kollum
52:41
73
Dirk-Jan Koehoorn
Ureterp
52:41
74
Rense Zwerver
Leeuwarden
53:30
75
Rens de Vries
Sneek
53:40
76
Marco de Vries
Sneek
53:41
77
Menno Hayma
Goutum
53:54
78
Peter Hoekstra
Leeuwarden
53:57
79
Andras Eisenga
Sneek
54:00
80
Aad v.d. Burg
Easterlittens
54:42
81
Femme de Bruin
Friesland
55:17
82
Meindert Roosjen
Leeuwarden
55:49
83
Lubbert Kloosterman
De Westereen
55:50
84
Jan Panhuis
Leeuwarden
55:50
85
Dick Wielenga
Leeuwarden
55:51
86
Arjen Spijkstra
Leeuwarden
56:49
87
Siebe Annema
Leeuwarden
56:51
88
Friso Annema
Amsterdam
56:52
89
Friso Venema
Heeg
57:04
90
Guido van der Leij
Sneek
57:04
91
Hidde Damstra
Sneek
57:04
92
Dirk Jan Kuipers
Stiens
57:11
93
Rijk van Elteren
Leeuwarden
57:35
94
Bouke Fennema
Britsum
58:27
95
Joop Boonstra
Leeuwarden
58:40
96
Koos Pietersma
Leeuwarden
58:54
97
Jens van der Weide
Ysbrechtum
1:00:21
98
Endre Eisenga
Sneek
1:00:24
99
Karst Spinder
Leeuwarden
1:01:14
100
Rones Spinder
Buitenpost
1:01:14
101
Maarten Pais
Sneek
1:04:04
102
Hugo Meerman
Sneek
1:04:05
103
Jippe Bokma
Leeuwarden
1:05:07
104
Harry Kuiper
Leeuwarden
1:06:50
VROUW, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Trienke Zijlstra
Berltsum
45:39
2
Gerda van Klaarbergen
Leeuwarden
47:55
3
Miny Verheij
Leeuwarden
48:31
4
Sarina Jannes
Heerenveen
48:49
5
Willie Muizer
Leeuwarden
50:01
6
Jeannette Medema
Leeuwarden
50:10
7
Saakje Regnerus
Broeksterwald
50:16
8
Sonja v.d. Veen
Leeuwarden
50:21
9
Joke de Graaf
Leeuwarden
51:30
10
Hennie Steensma
Feanwalden
51:40
11
Evy Sloots
Drachten
51:59
12
Nathalie Boelens
Leeuwarden
52:06
13
Sylvana Pruiksma
Leeuwarden
53:47
14
J.E. Weerts
Leeuwarden
53:50
15
Marije van der Werf
Lionitas
53:51
16
Baukje v.d. Burg
Koarnjum
54:07
17
Ingrid Prins
Leeuwarden
54:17
18
Henny Zijlstra
Lionitas
55:08
19
Charlotte van der Veen
Leeuwarden
56:29
20
Karin van Beusekom
Leeuwarden
56:41
21
Liesbeth Mulder
Leeuwarden
56:57
22
Janny Fennema
Britsum
58:26
23
Hannie Keidel
Wirdum Fr
59:01
24
Linda Zeggelaar
Leeuwarden
59:25
25
Wendy Boterhoek
Leeuwarden
59:26
26
Rand Al-Najim
Leeuwarden
59:30
27
Wilma Landstra
Loopgroep Leeuwarden
59:54
28
Carla Buurman
Leeuwarden
59:55
29
Aukje Kracht
Loopgroep Leeuwarden
1:00:02
30
Anneke v.d.Meer
Loopgroep Leeuwarden
1:00:02
ZNB, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Martin Ketellapper
Leeuwarden
35:20
2
Henk Elzinga
Earnewald
41:47
3
Willy Heidinga
Leeuwarden
47:14
4
Betty Osinga
Leeuwarden
47:40
5
Martin de Boer
Leeuwarden
48:14
6
Elly Bunt
Leeuwarden
51:02
7
Alie Louwsma
Leeuwarden
51:53
8
Remmelt K Kootstra
Wirdum Fr
51:58
9
Esther Fogl
Sneek
53:34
10
Anke Peterson
Leeuwarden
53:53
11
Sandra van der Werk
Stiens
59:03
12
Joke Dijkstra
Bolsward
59:05
13
Sigriet van Oostveen
Leeuwarden
59:26
14
Nynke van der Goot
Sneek
59:51
15
Sonja Poelstra
Hurdegaryp
1:00:45
16
Helga Boekhout
Leeuwarden
1:01:26
17
Audrey Westendorp-IJde
Grou
1:01:38
BEDRF, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johannes van der Veen
Friese Poort 1
38:22
2
Gerrit Kramer
Friese Poort 1
38:40
3
Stephan Versteeg
Rentex Floron
38:45
4
Timo Schraa
Gem. Menameradiel 1
38:57
5
Willie Kiewiet
Gem. Menameradiel 1
40:13
6
Johan Meinsma
Friese Poort 1
40:18
7
jan van der Meij
Wonen NW Friesland
40:30
8
Ruben Muller
Friese Poort 1
40:59
9
Gerlof van Minnen
Gemeente Leeuwarden
42:22
10
Jacob van der Ploeg
Friesland Zorgverzek
42:57
11
Nico Spitzen
Enexis
44:49
12
Zlatko Pejic
Enexis
44:49
13
Dooitze van den Berg
Rentex Floron
45:05
14
Henk Poortinga
IzoreRunners
45:33
15
Hester Groenveld
Friese Poort 1
46:28
16
Erik Mulder
Gem. Menameradiel 1
46:37
17
Germ Reitsma
Wonen NW Friesland
46:55
18
Joop Bosch
IzoreRunners
47:17
19
Geeske Zonderland
IzoreRunners
47:26
20
Willem Seepma
Wonen NW Friesland
48:10
21
Lieuwe Visser
Wonen NW Friesland
48:12
22
Willem Struijk
Friesland Zorgverzek
48:56
23
Theo Szarnynski
Friesland Zorgverzek
49:02
24
Janny Veenstra
IzoreRunners
49:21
25
Mariska Kamerbeek-vd H
Gem. Menameradiel 2
49:28
26
Rindert Meijer
Enexis
49:56
27
Robert Knoppers
Wonen NW Friesland
49:57
28
Anton Wijkhuis
Gemeente Leeuwarden
50:21
29
Harm Andringa
Friesland Zorgverzek
50:51
30
Ingrid van der Heide
Gemeente Leeuwarden
50:51
31
Jacqueline Sollie
Enexis
51:06
32
Clara de Boer
Rentex Floron
51:28
33
Annemarie de Jong
Friese Poort 2
52:41
34
Andre Dijkstra
Elkien
52:57
35
Tracy van der Ploeg
Friesland Zorgverzek
53:15
36
Peter Helmus
Gem. Menameradiel 1
53:46
37
Winant Boomsma
Gem. Menameradiel 2
53:46
38
Jan Kalsbeek
Gemeente Leeuwarden
54:15
39
Hanny Algra
Gemeente Leeuwarden
55:12
40
Tjepke Ypma
Elkien
55:20
41
Afke Brandenburg
IzoreRunners
57:18
42
Linda Dekker
Friese Poort 2
59:00
43
Andries Oenema
Rentex Floron
59:35
44
Tineke ter Burg
Friese Poort 2
59:40
45
Henk Mulder
Gem. Menameradiel 2
1:00:12
46
Annet Stam
Elkien
1:03:51
47
Marika Postma
Friese Poort 2
1:03:52
48
Brigitte Matter
Gem. Menameradiel 2
1:05:23
Voor opmerkingen over de uitslag, stuur een mail
naar wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
15-10-2013 21:13