Uitslagenlijst Oerpolderloop

It Heidenskip - Zondag 24 februari 2013

MSEN, 14 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Willem de Boer
Lionitas
52:34
2
Eelke Boonstra
Sneek
54:24
3
Jetze Genee
Horror
55:34
4
Wiebe Koopmans
Friesland
55:42
5
Walter Schirm
Amersfoort
1:01:44
6
Jan Monsma
Hindeloopen
1:02:13
7
Saco Bootsma
Workum
1:02:14
8
Peter Hoekstra
IJlst
1:02:23
9
Jeroen Wels
Lionitas
1:02:29
10
Jente Renema
It Heidenskip
1:02:33
11
Theunis Wouda
Workum
1:02:49
12
Sten Renema
It Heidenskip
1:04:40
13
Gerrit Duits
Horror
1:05:27
14
Richard Velzen
Horror
1:07:56
15
Gerrit Dijkstra
Berlikum
1:09:42
16
Jente Schirm
Amsterdam
1:09:55
17
Johan Bokma
Hindeloopen
1:10:04
18
Harry Werkman
Lemmer
1:10:33
19
Jacco Altena
Bolsward
1:13:37
20
Raymond Reekers
Horror
1:28:06
M40, 14 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Saco Hemstra
Friesland
53:33
2
Wabe Roskam
Horror
53:34
3
Anko Top
Wieringermeer
56:03
4
Gerald Hoogeveen
Horror
57:38
5
Fjodor van der Sluijs
Gieterveen
57:39
6
Siebolt Haijtema
Workum
58:17
7
Klaas Willem Zwaagstra
Ylst
58:19
8
Albert van Ramshorst
Horror
59:11
9
Egbert Top
Tolbert
59:59
10
Syb van der Ploeg
Friesland
1:01:10
11
Marten Sjoerds
Workum
1:01:20
12
Douwe de Jong
Wolsum
1:01:35
13
Luitzen de Vries
Friesland
1:01:53
14
Fekke Fekkes
Koudum
1:02:29
15
Frank de Ruiter
Friesland
1:03:23
16
Willem Biemolt
Utrecht
1:03:43
17
Tjitte de Vries
Oranjewoud
1:04:54
18
Rene Miedema
Bolsward
1:05:11
19
Arnold Huisman
1:05:27
20
Raymond Blaeser
Bolsward
1:05:43
21
Henk Wetting
Bolsward
1:05:49
22
Adries van Dijk
Lemmer
1:06:15
23
Geert Broeksma
Loopgroep Hugo Veenk
1:06:29
24
Erik Pepping
Zweeloo
1:06:52
25
Jaap Zijlstra
Hindeloopen
1:06:54
26
Auke Ykema
Friesland
1:07:35
27
Izaak Talsma
Achlum
1:07:56
28
Andries Kramer
Ijlst
1:08:35
29
Tom Stellingwerf
Koudum
1:08:40
30
Peter Weijer
Winsum Fr
1:08:52
31
Hendrik Oosterhoff
Heerenveen
1:09:23
32
Gertjan Hijstek
Friesland
1:09:42
33
Tjerk de Vries
Scharnegoutum
1:09:55
34
Jan van Zalinge
Dronrijp
1:10:04
35
Ysbrand Valkema
Ysbrechtum
1:11:17
36
Geert Slump
Warns
1:11:51
37
Eelco van der Werff
It Heidenskip
1:12:42
38
Sicco Hylkema
Aldega
1:12:47
39
André Siesling
Bolsward
1:12:50
40
Klaas van Tricht
Sneek
1:12:58
41
Peter Yntema
Ypecolsga
1:13:11
42
Bas Brouwer
Blauwhuis
1:13:21
43
Ronald Hettinga
Bolsward
1:13:24
44
Simon Regnerus
Friesland
1:14:25
45
Thony van der Veen
Loopclub Burgum
1:14:49
46
Eric Wiersma
Amsterdam
1:16:12
47
Hendrik Westerhuis
Hilversum
1:16:14
48
Fokke Hoeksma
Friesland
1:16:21
49
Albert van Ramshorst
Horror
1:16:28
50
Marten van der Wal
It Heidenskip
1:16:28
51
Folkert Jellesma
Horror
1:17:11
52
Dennis van der Veen
Workum
1:18:53
53
Jouke Hoekstra
Ylst
1:18:55
54
Anthoon Haagsma
Sneek
1:20:29
55
Berhardus Renzema
Friesland
1:23:47
56
Alexander Wiersma
Bolsward
1:26:39
57
Jelle Breeuwsma
Horror
1:26:39
58
Patrick Dijkhuizen
Friesland
1:38:39
M50, 14 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hero Polet
Horror
55:50
2
Henk Ruiter
Horror
59:16
3
Beke Cnossen
Horror
1:00:47
4
Jan Uiterwijk
Loopgroep Beilen
1:02:41
5
Nolle Lam
Friesland
1:02:58
6
Johannes de Boer
It Heidenskip
1:03:30
7
Acronius Kramer
It Heidenskip
1:03:36
8
Freark Kaspersma
Friesland
1:03:55
9
Jaap Baalbergen
Loopgroep Dokkum
1:06:35
10
Wiebe Jongsma
AV Heerenveen
1:06:54
11
Sjoerd Andela
Rijs
1:07:27
12
Symen van der Velde
Horror
1:07:34
13
Jitte Roosendaal
De Bilt
1:07:51
14
Rj Heida
Wergea
1:08:35
15
Sjoerd Fennema
Groningen Atletiek
1:08:35
16
Johannes Dijkstra
Easterwierrum
1:08:46
17
Nico Veninga
Wijnjewoude
1:09:07
18
Loek Smid
Hindeloopen
1:10:23
19
Hessel de Boer
Loopgroep Leeuwarden
1:10:57
20
Jildert Andringa
Friesland
1:11:06
21
Jan Dotinga
Horror
1:11:51
22
Epke Wiersma
De Sperwers
1:12:18
23
Leo van der Meulen
Sneek
1:12:42
24
Gijs de Graaff
Almere
1:12:58
25
Sjoerd Hiemstra
Ferwoude
1:13:24
26
Gerben Kozijn
Sneek
1:13:24
27
Rob Spaans
Workum
1:14:21
28
Reinder Tel
Surhuizum
1:16:28
29
Koos Jacobsen
Horror
1:17:11
30
PD Meesters
Amsterdam
1:17:16
31
Yde de Boer
Bolsward
1:17:34
32
Nico Sikkes
AV Heerenveen
1:18:02
33
Rudolf Botma
Franeker
1:18:08
34
Peter van Capelleveen
Friesland
1:19:15
35
Paul van Capelleveen
Amsterdam
1:19:39
36
Wim Manshande
Lionitas
1:20:57
37
Teun van der Meij
Friesland
1:21:01
38
Peter Faber
Friesland
1:21:26
39
Piet Sikkema
Grou
1:22:09
40
Douwe Bokma
Hindeloopen
1:22:34
41
Alfons Crijnen
Amsterdam
1:24:36
M60, 14 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter Londema
Horror
1:11:50
2
Karst Anema
Friesland
1:12:58
3
Piet Kerstholt
Friesland
1:13:24
4
Albert Buwalda
Heerenveen
1:13:24
5
Yde Haarsma
Friesland
1:13:45
6
Gerben Brouwer
Friesland
1:13:52
7
Klaas Peereboom
AV Heerenveen
1:16:14
8
Rob Goethals
Heerenveen
1:17:44
9
Leo Versteeg
Friesland
1:18:46
10
Djurre Joh van der Sch
Friesland
1:20:43
11
Klaas Dijkstra
Grijpskerk
1:21:11
12
Sijbren Couperus
Workum
1:22:36
13
Bokke Haanstra
Swifterbant
1:22:52
14
Pé de Jong
Workum
1:22:58
15
Henk Bruinenberg
Glimmen
1:25:17
16
Greult de Vries
Workum
1:27:17
17
Jurjen Schirm
Aduard
1:35:40
VSEN, 14 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Andrea Hofstra
Horror
1:01:28
2
Nynke Steigenga
Friesland
1:07:29
3
Hinke Wijbenga
Makkum
1:09:48
4
Miranda Hornstra
Friesland
1:10:17
5
Diane Pijl
Utrecht
1:10:50
6
Janneke Plaisier
Amersfoort
1:11:26
7
Gatske de Jong
Horror
1:13:00
8
Annemarie Speerstra
Harlingen
1:14:14
9
Regine Postma
Horror
1:15:16
10
José Faber
Workum
1:21:26
11
Natasja Viersen
Workum
1:26:24
12
Anneke Feenstra
Deventer
1:27:43
13
Marrit Hoekstra
Blauwhuis
1:29:23
V35, 14 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ylona Kruis
Horror
58:19
2
Nolina Sjoerds
Workum
1:09:55
3
Herma Bakker
Workum
1:10:38
4
Marijke de Jong
Wolsum
1:13:24
5
Karin Danhof
Friesland
1:14:40
6
Gerian Huitema
Hoorn Nh
1:15:16
7
Agnes Winia-Heida
Elahuizen
1:15:51
8
AnnA Ykema
Sexbierum
1:16:52
9
Antje van der Wal
IJsbrechtum
1:17:11
10
Roeline Adema
Hommerts
1:21:08
11
Renskje van der Weg
AV Heerenveen
1:22:56
12
Pietsje Fekkes-vd Goot
Koudum
1:24:01
13
Baukje Atsma
Horror
1:26:39
14
Jitske Yntema
Scharnegoutum
1:30:26
V45, 14 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Liesbeth Steenbergen
Horror
1:01:50
2
Jacinta Fancel
Lionitas
1:02:36
3
Marjan de Ruiter - Abm
Friesland
1:04:15
4
Maaike Hornstra
Friesland
1:05:16
5
Janet Werkema
Horror
1:08:08
6
Anita Boschma
Horror
1:13:21
7
Yvon Spaans
Workum
1:14:21
8
Saakje Regnerus
Friesland
1:14:25
9
Tineke Bajema
Wommels
1:15:11
10
Fokje Lutgendorff
Makkum Fr
1:16:14
11
Anne Hilandes
Hindeloopen
1:19:36
12
Lysbet Faber
Lemmer
1:21:26
13
Annechien van der Veen
Lionitas
1:23:20
14
Ida Hylkema
It Heidenskip
1:24:01
15
Ilse Bos
Amsterdam
1:24:36
16
Mila Tristán Jover
Wieringermeer
1:24:36
17
Liesbeth Zegwaard
Amsterdam
1:29:08
18
Femke E Dijkstra
Amsterdam
1:29:09
19
Monique Boogmans
Amsterdam
1:38:49
V55, 14 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marga Zwanenburg
Horror
1:09:23
2
Christien de Graaff
Groningen
1:13:52
3
Reina Wijnia-Kwant
avVN
1:14:00
4
Jose Baas-Zondag
Athleta
1:23:06
5
Minke Oord
Friesland
1:23:23
6
Jitske Rinsma
Glimmen
1:25:17
MSEN, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roelof Oostra
Friesland
26:44
2
Jappie Brandenburg
Horror
28:11
3
Sijmen Bekhof
Bolsward
31:21
4
Fons Heida
Goutum
33:16
5
Catharinus Schuurmans
Wergea
34:45
6
Arjen Bokma
Workum
37:24
7
Richard de Graaf
Mantgum
37:43
8
Marcel Swart
Sneek
37:49
9
Arjen Kemker
Koudum
38:05
10
Bernard Brouwer
Blauwhuis
39:21
11
Rudolf Bergsma
Harlingen
40:10
12
Freark Kramer
It Heidenskip
41:00
13
Wisse Renema
It Heidenskip
41:09
M40, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erik Oevering
Flevo Delta
32:15
2
Pieter Bootsma
Hindeloopen
40:53
3
Herman Rouppé
Appingedam
42:10
4
Jaap-Jan van der Meer
Grou
43:12
M50, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gert Jan Zeelen
Makkum
30:57
2
Henk Postma
Friesland
35:41
3
Carlos Kribben
Sneek
37:42
4
Hans Kort
Bolsward
38:12
5
Ytzen Renema
It Heidenskip
41:28
6
Harry Zwanenburg
Horror
42:52
7
Rudie Vallinga
Bolsward
43:11
8
Henk Linde
Amsterdam
44:52
9
Reinder Sinnema
Lionitas
51:59
M60, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Kramer
Groningen Atletiek
39:45
2
Annemarten Groenman
Groningen
48:51
3
Klaas Duits
Friesland
48:58
VSEN, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Simone van Dijk
Makkum Fr
31:02
2
Hester Salverda
Oudemirdum
33:45
3
Linda Peereboom
Heerenveen
38:40
4
Femke Hemstra
Weidum
38:42
5
Diana Lautenbag
Hindeloopen
40:01
6
Sara van Zalinge
Dronrijp
40:37
7
Ans Booij
Oppenhuizen
40:53
8
Esther van der Veen
Oppenhuizen
42:07
9
Mariëlle Scheltinga
Bolsward
42:30
10
Grietje Roskam
Bolsward
42:36
11
Hester Slootjes
Bolsward
44:47
12
Maaike Dekker
Amsterdam
48:19
13
Brenda grace Dijkstra
Koudum
51:24
V35, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hester Groenveld
Bolsward
35:55
2
Monique Ketelaar
Blauwhuis
37:31
3
Diana Venema
Hindeloopen
40:29
4
Els Draaisma Sterenbor
Bolsward
40:44
5
Jeltsje Venema
Koudum
43:30
6
Geertje Brouwer
Blauwhuis
44:25
7
Rixt de Jong
Bolsward
44:47
8
Nynke Hettinga
Bolsward
44:59
9
Rommie Schipper
Elahuizen
46:25
10
Judith van der Zee
Bolsward
50:24
11
Debby Nota
Bolsward
50:37
V45, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marga Funk
Harlingen
39:24
2
Anja Jongsma
AV Heerenveen
39:44
3
Adri Sluis
Start '78
40:02
4
Imelda Bootsma
Parrega
43:37
5
Inge Kools
Friesland
44:59
6
Jitske Cnossen
Wommels
44:59
7
Feikje Reekers Bakker
Woudsend
45:35
8
Thea de Vries
Lionitas
45:54
9
Rieteke Douma
It Heidenskip
46:20
10
Liesbeth Reijenga
Abbega
51:36
11
Alet Hoeksma
Menaldum
51:47
V55, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Eddy Sterenborg
Bolsward
39:02
2
Tecla Sikkes
AV Heerenveen
45:50
3
Griet Atsma de Jong
Woudsend
47:48
4
Tonnie Roorda
Woudsend
48:05
5
Gineke Kuipers-Agricol
Woudsend
48:12
6
Mariette Spierings
Amsterdam
48:20
7
Pauline Baart
Amsterdam
48:27
Koud, gure wind, temp. 2 graden, lichte sneeuwval
Uitslagen.nl
25-02-2013 19:44