Uitslagenlijst Glazenstadloop

Berlikum - Zaterdag 8 september 2012

J 1-4, 1.5 KM GRP 1-4
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roelof de Vries
St. Annaparochie
7:34
2
Jens Aukema
Lionitas
7:48
M 1-4, 1.5 KM GRP 1-4
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ymke Wiersma
Blije
8:50
2
Annarens van der Hem
Dronryp
8:50
3
Fenna Bouma
Kimswerd
10:33
J 5/6, 1.5 KM GRP 5-6
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nick Agterberg
Lionitas
5:58
2
Jan Anne Postma
Friesland
6:28
3
Marc van der Heide
Berlikum
6:39
4
Sander Deinum
Menaldum
7:18
5
Luuk Hoekman
Leeuwarden
7:36
6
Jelte Bouma
Spartacus
7:43
7
Tom Osinga
Berltsum
7:59
8
Werner Iedema
Menaldum
8:30
9
Lijsbert Zwager
Berlikum
8:42
10
Wessel van der Sluis
Leeuwarden
9:17
11
Lars van Schepen
Berlikum
9:25
12
Mathijs Pietersma
Lionitas
9:57
M 5/6, 1.5 KM GRP 5-6
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rigt Osinga
Berltsum
6:44
2
Mare Wiersma
Loopgroep Hugo Veenk
7:03
3
Roos Dijkstra
Berlikum
10:38
J 7/8, 1.5 KM GRP 7-8
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Robert Zwier
Berltsum
7:08
2
Jesper Hoeksma
Menaam
7:15
3
Bart Vink
Beetgum
7:37
4
Klaas Peter Osinga
Berltsum
7:46
5
Jurgen Gerlofsma
Berlikum
8:32
6
Nils Aukema
Lionitas
8:47
M 7/8, 1.5 KM GRP 7-8
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anna Rixtt Iedema
Menaldum
7:47
2
Jenda de Boer
Horror
7:48
3
Annika Huizing
Lionitas
7:50
4
Marije Postuma
Berlikum
8:42
5
Marije Dusselaar
Berltsum
9:46
6
Britt Postema
Menaldum
11:00
7
Rianne Hoekstra
Menaam
11:00
8
Danique Wieringa
St. Annaparochie
11:27
9
Suela Dijkstra
St. Annaparochie
11:30
10
Mirjam Veenstra
St. Annaparochie
11:31
11
Marrit Stoffers
Berlikum
11:54
12
Esther van Zalinge
Dronrijp
12:09
MEISJ, 1.5 KM OVERIG
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Elise van Zalinge
Friesland
10:38
M -16, 4.0 KM T/M 16 J
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Panhuis
Leeuwarden
18:32
2
Cosmo Bulthuis
Dronrijp
18:34
3
Welmer de Boer
Nijland
18:37
4
Ties Gerbrands
Folsgare
19:21
5
Mente de Boer
Nijland
19:23
6
Ramon van der Heide
Berlikum
19:43
7
Jesse Iedema
Menaam
22:12
V -16, 4.0 KM T/M 16 J
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lois Oldhoff
Leeuwarden
15:49
2
Sara van Zalinge
Dronrijp
19:27
3
Lisanne Vink
Bitgum
22:56
4
Roelien Hoeksma
Menaldum
22:56
5
Ilse van der Sluis
Leeuwarden
24:27
M17+, 4.0 KM 17 JAAR
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Douwe Jan Krol
Mantgum
14:45
2
Henk Hoekman
Friesland
15:29
3
Klaas Jan Huizing
Lionitas
16:32
4
Dikkie van der Werff
Friesland
18:52
5
Paul van der Wolf
Leeuwarden
24:20
6
Pier van der Sluis
Leeuwarden
24:28
7
Herman Hoekstra
Friesland
24:55
8
Dirk van Beelen
Hurdegaryp
25:56
9
Simon Regnerus
Friesland
27:41
10
Berend Schreuder
Friesland
32:56
V17+, 4.0 KM 17 JAAR
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Liseth Breidenbach
Friesland
22:10
2
Jikkie Bonnema
Friesland
22:45
3
Stephanie Wessels
Oenkerk
23:41
4
Tineke Bosma de Ree
Joure
26:50
5
Miranda Overwijk
Lionitas
27:19
6
Saakje Regnerus
Friesland
27:41
7
Anneke Regnerus
Marrum
27:41
8
Anna Hester Slob-van D
Harlingen
27:59
9
Mettiena Leemeijer
Lionitas
28:06
MSEN, 8.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roelof de Roos
Leeuwarden
29:42
2
Chris van Dijk
Friesland
33:34
3
Klaas Werkhoven
NOP
33:42
4
Johan Kooistra
Friesland
36:59
5
Adrie Hoks
Joure
38:59
6
Bart van der Veen
Friesland
41:43
7
Jeroen Boshuijzen
Loopgroep Leeuwarden
46:14
8
Jelmer Smid
Hindeloopen
46:35
9
Rein Postma
Eenrum
48:02
10
Andre Dijkstra
Leeuwarden
48:50
M40, 8.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ritske Flootman
Friesland
30:56
2
Klaas Jan Elzinga
Friesland
33:10
3
Jelle Steensma
Feanwalden
33:15
4
Bart bij de Leij
Gorredijk
35:09
5
Marco Pietersma
Lionitas
36:04
6
Hanno Zomermaand
Franeker
36:42
7
Lammert Odinga
Lionitas
36:57
8
Sikko Ros
St. Annaparochie
37:02
9
Wouter Slob
Harlingen
38:08
10
Bram Bakker
Wommels
38:29
11
Jan van Zalinge
Friesland
38:29
12
Klaas Hiemstra
Berltsum
39:37
13
Jitse Werkman
St.-Annaparochie
42:40
14
Marc van Gelder
Friesland
46:26
15
Johan Kuipers
Menaam
48:50
16
Theo Runia
Leeuwarden
57:29
M50, 8.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yeme de Boer
Horror
32:33
2
Johan Bloemhof
Bolsward
33:45
3
Hendrie van der Werf
Friesland
33:54
4
Otto de Boer
Friesland
34:29
5
Aise Bouma
Friesland
35:58
6
Theo de Vries
Friesland
36:16
7
Jildert Andringa
Friesland
39:08
8
Harm Postma
Friesland
45:45
9
Marten Kingma
Friesland
47:44
10
Appie de Vries
Broek Fr
48:15
11
Bert van Oosten
Lionitas
51:30
12
Reinder Sinnema
Lionitas
52:09
M60, 8.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Keimpe Jager
Friesland
36:55
2
Piet Kerstholt
Friesland
42:07
3
Djurre van der Schaaf
Friesland
42:31
4
Rinze Kootstra
Friesland
45:08
5
Jan Kalsbeek
Friesland
47:34
6
Lubbert Kloosterman
De Westereen
48:12
7
Klaas Duits
Friesland
52:09
VSEN, 8.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jantien Hoekstra
Berltsum
37:22
2
Nynke van der Veen
Nij Altoenae
43:15
3
Miranda Zwiggelaar
NOP
45:41
4
Ida Greydanus
Nij Altoenae
45:53
5
Hiskia Haarsma
Franeker
51:13
V35, 8.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Grietje van der Schaaf
Berltsum
39:13
2
Hester Groenveld
Horror
39:38
3
Marjan Rodenhuis
Lionitas
40:14
4
Yvonne de Vries
Wommels
42:17
V45, 8.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lydia Klessens
Friesland
34:01
2
Liesbeth Steenbergen
Horror
36:08
3
Dieneke de Groot
Friesland
42:46
4
Wilma Hemstra
Friesland
42:48
5
Froukje Ubels
Leeuwarden
43:52
6
Mettje Elzinga
Friesland
44:39
7
Hennie Steensma
Feanwalden
45:47
8
Jeannet Huitema
Lionitas
47:04
9
Jacqueline Wijbenga
St. Annaparochie
47:29
10
Tjitske Anema
St.-Annaparochie
47:43
11
Inge Kools
Friesland
52:09
12
Tineke Dijkstra
Friesland
52:39
V55, 8.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lies de Vries-Groen
Broek Fr
57:29
MSEN, 16.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Willem de Boer
Lionitas
56:52
2
Harry Wiersma
Lionitas
1:00:44
3
Jan Albert Veenema
Horror
1:02:10
4
Roelof Oostra
Mantgum
1:04:59
5
Willi-Jan Veltman
Friesland
1:06:03
6
Emiel Adema
Menaam
1:08:34
7
Siedo van der Heide
Berlikum
1:14:15
8
Fokko Smedema
Leeuwarden
1:15:28
9
Kristiaan Kaper
St. Annaparochie
1:29:24
M40, 16.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerrit Kramer
Horror
58:24
2
Kosta Poltavets
AV Heerenveen
1:00:54
3
Richard Kienstra
Lionitas
1:03:03
4
Jaap Sije Bosgraaf
Friesland
1:18:00
5
Jeffery Robbers
Friesland
1:26:20
M50, 16.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacob.van der Leij
Friesland
1:02:47
2
Sieds Wiersma
Friesland
1:03:07
3
Henk van Eldik
Lionitas
1:05:16
4
Jasper Keizer
Friesland
1:06:15
5
Beke Cnossen
Horror
1:10:58
6
Lutsen Wijma
Friesland
1:14:20
7
Murk Postma
Nijland
1:15:47
8
Laas Bonnema
Friesland
1:16:08
9
Wieger van Keulen
Friesland
1:24:39
10
Henk Schaafsma
Stiens
1:25:04
11
Bouke Fennema
Friesland
1:30:08
M60, 16.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ype Bosma
Friesland
1:15:47
2
Karst Anema
Friesland
1:24:57
3
Jaap Dijkstra
Friesland
1:25:51
4
Cor van Sluis
Friesland
1:27:48
5
Jaap Wit
Loopgroep Hoorn
1:30:26
6
Jan Hubers
Goutum
1:31:17
7
Peter Glim
Friesland
1:31:28
8
Joop Boonstra
Friesland
1:38:15
9
Dick Sanders
Horror
1:44:49
VSEN, 16.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tessa Boot
Horror
1:19:00
2
Liset Bosma
St. Annaparochie
1:52:08
V45, 16.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacinta Fancel
Lionitas
1:11:24
2
Anneke de Boer
Horror
1:13:25
3
Hilde Mulder
Jorwert
1:14:20
4
Inge van Schaick
Lionitas
1:14:42
5
Stienke Bosma
St. Annaparochie
1:56:48
V55, 16.0 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Trudy Sanders
Horror
1:29:29
2
Aafke Keizer-Zijlstra
Friesland
1:48:04
NVT, NU 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ronald Mikots
AAC '61
59:04
2
Niels van der Hem
Dronryp
1:00:19
3
Johan Beintema
Friesland
1:04:09
NVT, NU 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Loek Smid
Hindeloopen
41:43
2
Jan Panhuis
Friesland
47:32
3
Domien Adema
Menaam
1:40:36
NVT, NU 4 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Patrick Dijkhuizen
Friesland
25:21
2
Wybren Visser
Friesland
52:00
Uitslagen.nl
08-09-2012 17:02