Uitslagenlijst Loop door Workum

Workum - Zondag 1 juli 2012

MAN, 6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerrit Kramer
Bolsward
20:45
2
Nyk Adema
Wons
20:58
3
Willem de Boer
Exmorra
21:39
4
Douwe Yska
Nijland
22:51
5
Jan Hartman
Makkum
23:51
6
Jaco Bootsma
Workum
26:48
7
Tjalling Heeringa
Leeuwarden
26:58
8
Klaas Douwe Yska
Nijland
27:21
9
Karst Jellesma
Workum
28:00
10
Cor Sijtsma
Workum
28:29
11
Arjen Bootsma
Workum
29:32
12
Jan Nauta
Workum
30:00
13
Jouke Postma
Workum
30:53
14
Fedde Bergsma
Workum
31:38
15
Jan Grasman
Workum
37:13
16
Piter Hofstrra
Weidum
42:44
VROUW, 6 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tineke van der Vliert
Sneek
25:10
2
Anita van der Wal
Harlingen
28:00
3
Linda Galema
Workum
28:30
4
Welmoed Offinga
Workum
29:17
5
Nynke Steigenga
Exmorra
29:53
6
Jose Faber
Workum
30:51
7
Audrey Genee
Makkum
31:00
8
Nolina Sjoerds
Workum
31:48
9
Lysanne Gietema
Amsterdam
32:28
10
Natasja Viersen
Workum
33:26
11
Jelske Galema
Workum
33:48
12
Dyla Bosma
Workum
33:52
13
Jantina Fekken
It Heidenskip
34:26
14
Alisa Blom
Workum
34:32
15
Annet Vreeling
Meppel
34:34
16
HF Breimer
Warns
36:19
17
Chantal Grasman
Workum
36:32
18
Dieuwke Visser
Workum
36:34
19
Titia Brouwer
Sneek
37:28
20
Hubertina Yntema
Workum
37:35
21
Carla Schulker
Raalte
40:18
22
Femke Nauta
Workum
41:01
23
Charlotte Doorn
Weidum
41:23
24
Tialda Brouwer
Sneek
42:01
JNG 9, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rudmer Blom
Workum
3:49
2
Sem Visser
Workum
4:05
3
Jaldert Sjoerds
Workum
4:10
4
Mervin Blom
Workum
4:11
5
Teake Cees Deinum
Workum
4:16
6
Rienco Flapper
Workum
4:25
7
Lucas Galema
Workum
4:25
8
Sjoerd Bakker
Workum
4:25
9
Rudmer Zijlstra
Workum
4:26
10
Jorn vd Meer
Workum
4:29
11
Sem van der Meer
Workum
4:29
12
Milan de Ringh
Workum
4:30
13
Hidde de Vries
Workum
4:31
14
Yara de Boer
Exmorra
4:31
15
Jesse de Vries
Workum
4:32
16
Kees van Asbeck
Amsterdam
4:34
17
Joris
Workum
4:40
18
Quinten Hartmnan
Makkum
4:41
19
Jesper Wielinga
Workum
4:42
20
Tjitze Yntema
Workum
4:42
21
Mart Troelstra
Workum
4:43
22
Dankom Minnema
Workum
4:44
23
Jeroen Wesselius
Workum
4:44
24
Sem van der Meer
Workum
4:44
25
Ruben Visser
Workum
4:44
26
Ditmer Deinum
Workum
5:00
27
Pyke Lammers
Workum
5:01
28
Nils Visser
Workum
5:05
29
Laurens Bergsma
Workum
5:07
30
Thijs Kiwiet
Workum
5:12
31
Gwen Visser
Workum
5:13
32
Keyton Genee
Makkum
5:22
33
Lasse Galema
Workum
5:24
MS 9, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jenda de Boer
Nijland
4:01
2
Femke Yska
Nijland
4:11
3
Ilsa Atsma
Workum
4:17
4
Elbrich Haijtema
Workum
4:25
5
Margriet Sjoerds
Workum
4:26
6
Amy Berk
Workum
4:31
7
Bente Miedema
Workum
4:33
8
YlsaDijkstra
Workum
4:35
9
Silke Cramer
It Heidenskip
4:37
10
Mara Hofstra
Workum
4:42
11
Julia van Netten
Workum
4:43
12
Rayna Abma
Workum
4:43
13
Tess Flapper
Workum
4:43
14
Ilsa Atsma
Workum
4:44
15
Jenna Bakker
Workum
4:56
16
Fenna de Vries
Workum
4:57
17
Meike de Jong
Workum
4:58
18
Britt Troelstra
Workum
4:59
19
Inge de Vries
Workum
5:02
20
Mare Galema
Workum
5:03
21
Myra lammers
Workum
5:04
22
Lindy Talsma
Workum
5:06
23
Anouk Galema
Workum
5:08
24
Jo-An Wesselius
Workum
5:10
25
Anna Venema
Workum
5:11
26
Ilse Kiwiet
Workum
5:14
27
Jildau Vroljk
Workum
5:15
28
Jennisja Palstra
Workum
5:21
29
Noa de Boer
Exmorra
5:23
30
Minke Bakker
Workum
5:25
31
Marrit Boelsma
Workum
5:26
JNG12, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Axel Tijhuis
Workum
3:26
2
Jorrit Miedema
Workum
3:27
3
Nick Leen
Workum
3:35
4
Melle van Asbeck
Amsterdam
3:37
5
Rein Kramer
Bolsward
3:44
6
Niels de Jong
Workum
3:48
7
Luuc Visser
Heeg
3:57
8
Stijn van Poelje
Workum
4:00
9
Mirscha Jan Zijlstra
Workum
4:09
10
Rudmer de Ringh
Workum
4:10
11
Menno
Workum
4:21
12
Jorn Ketelaar
Workum
4:30
13
Daan
Workum
4:46
14
Jesse Yntema
Workum
4:54
MS 12, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roeline Yska
Nijland
3:54
2
Inge Wesselius
Workum
4:24
3
Inge Demmer
Workum
4:25
4
Fenna Hofstra
Workum
4:29
5
Ivana Blom
Workum
4:48
6
Martine Meijer
Leeuwarden
4:51
7
Jildou Folkertsma
Workum
4:55
Helaas is het niet gelukt om alle jeugd te
registreren met een tijd. Voor wijzigingen:
Mail: jjorritsma@versatel.nl
Met dank aan alle sponsors en vrijwilligers
Uitslagen.nl
08-07-2012 21:23