Uitslagenlijst Slachtemarathon (hardlopen)

Friesland - Zaterdag 16 juni 2012

MSEN, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Paul Zwama
Leens
2:38:18
2:38:16
2
Willem de Boer
Exmorra
2:43:24
2:43:24
3
Dirk Londema
Loopgroep PK
2:47:16
2:47:15
4
Jan-Jouke Vos
AV Heerenveen
2:50:30
2:50:28
5
Alex Bergsma
AV Heerenveen
2:50:52
2:50:51
6
Franke Smidstra
Leeuwarden
2:51:34
2:51:33
7
Jendo Visser
Friesland
2:56:29
2:56:27
8
Teade Rispens
AV Heerenveen
2:59:59
2:59:56
9
Hessel Wijnja
Harich
3:07:29
3:07:26
10
Doeke van der Weide
Joure
3:12:35
3:12:14
11
Albert de Bakker
Pallas '67
3:14:43
3:14:37
12
Richard Velzen
Friesland
3:16:36
3:16:24
13
Leander de Graaf
Leeuwarden
3:17:14
3:16:47
14
Ruben Ruigendijk
Loopgroep Aart Stigt
3:20:24
3:19:45
15
Evert Jan Heringa
Groningen Atletiek
3:20:40
3:20:21
16
Hein Dijkstra
Oosterbierum
3:21:01
3:20:36
17
Maurits Oosterlaar
Triathlon
3:24:47
3:24:05
18
Harm van Duinen
Surhuisterveen
3:26:02
3:25:23
19
Joppe de Haan
Wittelte
3:26:10
3:25:20
20
Michael van Wegen
Amersfoort
3:28:09
3:27:53
21
Anton Kingma
Leeuwarden
3:28:41
3:28:07
22
Nico de Jong
Loopgroep Hugo Veenk
3:29:35
3:29:03
23
Mechiel Zantema
Friesland
3:30:34
3:30:29
24
Reimer Strikwerda
Arum
3:30:59
3:29:23
25
Jacob Posthumus
Hantumeruitburen
3:31:24
3:30:58
26
Arjen Wassenaar
Menaam
3:31:39
3:31:17
27
Cornelis van der Sluis
Rotterdam
3:32:24
3:32:04
28
Arjen Wibbens
Friesland
3:33:16
3:32:41
29
Jan-Marten Hoitsma
Groningen
3:34:47
3:34:10
30
Willem Jellema
Rotterdam
3:37:45
3:36:50
31
Peter Sibma
Athleta
3:40:13
3:39:34
32
Remco Dijkstra
Leeuwarden
3:40:28
3:39:23
33
Jelco Blok
Nieuwehorne
3:40:41
3:39:26
34
Martijn Otten
Heerenveen
3:40:43
3:40:26
35
Harmen Westra
Tzum
3:40:54
3:40:08
36
Tsjerk-sake Castelein
Athleta
3:41:03
3:39:47
37
Jaap Karssenberg
Eindhoven
3:41:09
3:40:25
38
Frank Verbeek
Groningen
3:41:28
3:40:52
39
Melchior Ram
Harlingen
3:42:41
3:42:20
40
Walle Jelsma
IJlst
3:42:47
3:41:34
41
Onno den Otter
Zaandijk
3:42:50
3:42:04
42
Sander Moen
Nes gem Boarnsterhim
3:43:20
3:40:19
43
Joost Tijsen
Sneek
3:43:26
3:42:32
44
Teije Velds
Reduzum
3:43:43
3:43:18
45
Ties van Dijk
Amsterdam
3:44:11
3:43:47
46
Jonathan Wisgerhof
Veenendaal
3:44:12
3:43:30
47
Henrik Looij
Utrecht
3:45:41
3:44:17
48
Irolt Dijkstra
Oosterbierum
3:46:11
3:45:44
49
Gearard Posthumus
AV Heerenveen
3:46:54
3:46:32
50
Remco Klinker
Heerenveen
3:48:06
3:46:49
51
Fokke van Duinen
Surhuisterveen
3:48:58
3:48:18
52
Klaas Jan Miedema
Goutum
3:49:15
3:48:47
53
Sonny Teunissen
Bolsward
3:49:42
3:48:21
54
Simon Visser
Isala '96
3:50:26
3:48:51
55
Foppe Jan Palsma
Leeuwarden
3:50:59
3:49:51
56
Gerrit Duits
Horror
3:51:13
3:50:51
57
Niels Poortema
Sloten Fr
3:51:14
3:50:39
58
Wiebe Kaspers
Jorwert
3:52:02
3:48:49
59
Jan Rispens
Wommels
3:52:46
3:52:02
60
Gert-Jan de Vries
Wormerveer
3:53:43
3:52:57
61
Gertjan Hessels
Wommels
3:53:44
3:52:48
62
Jacco Altena
Bolsward
3:54:15
3:52:54
63
Matthijs Nauta
Amersfoort
3:55:59
3:54:56
64
Christian Tepper
Lemmer
3:57:34
3:56:46
65
Jeroen Tiesma
Bolsward
3:58:28
3:57:33
66
John van Oosten
Emmeloord
3:59:45
3:58:47
67
Tsjipke Klaas Okkema
Wommels
3:59:49
3:57:53
68
Oane Koree
Anjum
4:00:39
3:58:45
69
Jacob Munneke
Leeuwarden
4:01:44
3:58:42
70
Durk Tigchelaar
Harlingen
4:02:56
4:02:43
71
Oetse Wijma
Hurdegaryp
4:03:24
4:02:41
72
Bart van der Veen
Friesland
4:06:09
4:04:43
73
Folkert Brijker
Leeuwarden
4:08:25
4:08:04
74
Sunny Schippers
Amsterdam
4:08:58
4:07:46
75
Dirk Boonstra
Nieuwegein
4:10:48
4:09:35
76
Dennis Greeven
De Meern
4:10:48
4:09:34
77
Steven Visbeek
Sexbierum
4:12:00
4:09:55
78
Tsjeard Hofstra
Wommels
4:14:10
4:12:24
79
Taco van Gerven
Rotterdam
4:15:41
4:12:33
80
Gerlof Veldstra
Heerenveen
4:15:43
4:13:30
81
Syb Overal
Easterein
4:17:15
4:15:18
82
Renaldo Koopman
Oldeberkoop
4:17:39
4:15:58
83
Koen Zijlstra
Oudeschoot
4:18:01
4:17:36
84
Wiebe de Roos
Leeuwarden
4:18:17
4:16:01
85
Wytze Anema
Leeuwarden
4:18:18
4:16:01
86
Harold Brouwer
Heerenveen
4:19:00
4:16:53
87
André Steenbergen
Blauwhuis
4:19:49
4:17:15
88
Martijn Rispens
Wommels
4:20:06
4:17:48
89
Yuri Koolwijk
Wirdum Fr
4:20:27
4:16:59
90
René Keuter
Lionitas
4:20:43
4:17:29
91
Jan Gerben Strikwerda
Itens
4:21:32
4:19:59
92
Jildert Hijlkema
Easterein
4:22:40
4:20:57
93
Alexander Dijkstra
Wommels
4:23:24
4:21:33
94
Paulus Schakel
Balk
4:23:26
4:21:02
95
Peter van der Zee
Leeuwarden
4:24:12
4:21:02
96
Rogier den Heijer
Heerenveen
4:24:32
4:23:35
97
Jasper Doornbos
Groningen
4:24:34
4:22:33
98
Jos Postma
Loopgroep Leeuwarden
4:29:14
4:27:17
99
Jan Siep van den Bos
Sneek
4:29:41
4:28:56
100
Wim Stob
Raalte
4:29:45
4:26:45
101
Jort Oving
Raerd
4:30:10
4:27:24
102
Goasse Venema
Ternaard
4:30:14
4:27:04
103
Luitzen Hoekstra
Oudehorne
4:32:16
4:31:34
104
Sybren van Dijk
Hitzum
4:32:23
4:29:16
105
Rang Friso Douwstra
Leeuwarden
4:34:37
4:32:18
106
Jeroen van Dijk
Lollum
4:38:35
4:35:46
107
Joël Postma
Nijemirdum
4:38:44
4:37:03
108
Arjen Goodijk
Ternaard
4:39:01
4:35:51
109
Willem Postma
Friesland
4:39:16
4:36:22
110
Bouwe Tichelaar
Bolsward
4:49:35
4:46:45
111
Rinse Joustra
Wommels
4:51:52
4:49:19
112
Ids de Boer
Easterein
4:51:52
4:49:19
113
Paul van Eijden
Amsterdam
4:53:11
4:51:14
114
Andries Reitsma
Groningen
5:00:02
4:58:38
115
Martijn Kloppenburg
Joure
5:00:52
4:58:49
116
Jelle Wielsma
Leeuwarden
5:02:21
4:58:56
M35, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Erik Negerman
Hilversum
2:29:12
2:29:12
2
Harry Wiersma
Friesland
2:45:40
2:45:40
3
Martin Ketellapper
Lionitas
2:48:45
2:48:45
4
Laurent Krausse
Passais (FRA)
3:08:43
3:08:38
5
Giorgio Delea
Friesland
3:11:27
3:11:17
6
Murk Falkena
Spirit Lelystad
3:12:17
3:12:16
7
Mark Peereboom
Loopgroep Leeuwarden
3:15:42
3:15:37
8
Dirk Kuiken
Oentsjerk
3:16:35
3:16:15
9
Bernd Horsman
Prins Hendrik
3:16:47
3:16:36
10
Richard Lemstra
Herbaijum
3:19:31
3:19:19
11
Imre Niels van Hijum
AV Heerenveen
3:20:31
3:20:24
12
Hayo Bootsma
Lionitas
3:20:56
3:20:37
13
Mark de Vries
Groningen
3:21:09
3:21:03
14
Erik van der Sluis
Rotterdam
3:24:14
3:23:54
15
Ronald Apeldoorn
Loopgroep De Drentsc
3:26:22
3:25:41
16
Rob Kelder
Dutch Runners
3:28:31
3:27:57
17
Mark Hilberts
GAC Hilversum
3:28:42
3:28:22
18
Robert Jan Eggens
Eelde
3:28:43
3:28:12
19
Jaap de Vries
Assen
3:30:58
3:30:28
20
Jogchum Dijkstra
Friesland
3:33:50
3:33:33
21
Bert van Slooten
Urk
3:34:44
3:34:26
22
Wessel Geursen
Ermelo
3:35:57
3:35:22
23
Ate Bijlsma
Athleta
3:36:23
3:35:44
24
Marco Pappot
Amstelveen
3:39:57
3:38:27
25
Siedo vd Heide
Berltsum
3:40:57
3:39:53
26
Almer Scholten
Loopgroep Leeuwarden
3:41:39
3:39:58
27
Freek Jaarsma
Makkum Fr
3:42:34
3:40:59
28
Ludo Abbink
Grijpskerk
3:42:52
3:42:32
29
Rudy Francke
Loopgroep Hugo Veenk
3:42:59
3:42:10
30
Rogier Etman
Rotterdam
3:43:29
3:42:49
31
Martijn Dashorst
Heerenveen
3:43:53
3:43:47
32
Rutger Kluiver
Groningen
3:44:56
3:44:24
33
Ronald de Haan
Dutch Runners
3:45:19
3:44:29
34
Remko Boer
Rotterdam Running Am
3:45:59
3:45:17
35
Wiebe Bareld Kootstra
Friesland
3:46:22
3:45:46
36
Mark van Krimpen
Berltsum
3:48:34
3:47:30
37
Gaatse Westra
Leeuwarden
3:50:54
3:49:30
38
Martijn Venhorst
NOP
3:53:37
3:52:39
39
Dennis Opdam
Oostzaan
3:53:43
3:52:56
40
Wieger Zigterman
Tolbert
3:53:53
3:51:47
41
André Kort
Heerenveen
3:54:39
3:53:49
42
Joeri Hendriks
Spartacus
3:55:27
3:54:21
43
Nico Geels
Franeker
3:55:48
3:52:55
44
Barry Masclee
Amsterdam
3:56:54
3:54:53
45
Emiel de Jong
Franeker
3:56:58
3:55:39
46
Wiebe Koopmans
Friesland
3:58:01
3:57:32
47
René Sjoerdsma
Leeuwarden
3:58:21
3:56:41
48
Niels van der Hem
Dronryp
3:59:54
3:58:13
49
Jan Hiemstra
Berltsum
4:01:17
4:00:11
50
Richard Heeres
Ried
4:01:20
3:58:42
51
Alle Sterk
Friesland
4:03:40
4:03:03
52
Eldert Teijema
Heerenveen
4:05:07
4:04:07
53
Jeffrey Severijn
Trecho
4:05:55
4:02:49
54
Wilco Tijmes
Bolsward
4:15:45
4:13:55
55
Murk Dalstra
Loopgroep Leeuwarden
4:17:14
4:15:16
56
Doede Hettinga
Klooster Lidlum
4:20:13
4:16:52
57
Michel van Lunteren
Leeuwarden
4:23:20
4:21:45
58
Bauke van Houten
Leeuwarden
4:26:29
4:25:58
59
Jeroen Meiberg
Leeuwarden
4:27:38
4:26:35
60
EJ Broersma
Franeker
4:28:29
4:27:44
61
Edwin Goezinne
Amstelveen
4:28:44
4:27:59
62
Peter de Jong
AV Heerenveen
4:29:15
4:27:02
63
Halbe Huitema
AV Heerenveen
4:29:28
4:27:04
64
Remco van der Meulen
Oranjewoud
4:30:33
4:27:57
65
Dedde de Vries
Leeuwarden
4:32:12
4:30:24
66
Hans Pitstra
Loopgroep Leeuwarden
4:32:17
4:29:36
67
Dominicus Mulder
Loopgroep Leeuwarden
4:34:28
4:31:46
68
Peter Wijnia
Wommels
4:43:50
4:41:55
69
Sybrand Metz
Heerenveen
4:44:15
4:41:07
70
Joris van Althuis
Arum
4:45:36
4:42:28
71
Edward Plantinga
Loopgroep Leeuwarden
4:54:17
4:51:34
72
Siebren Zijlstra
Nijkerk Gld
4:57:27
4:54:11
73
Jan Vriesinga
Nieuwerkerk ad IJsse
5:10:15
5:07:12
74
Tjalko Bouma
Franeker
5:11:58
5:09:57
75
Edgar Koster
Lelystad
5:19:16
5:16:59
M40, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Remmon van Lunzen
Leeuwarden
2:33:00
2:33:00
2
Peter Bruinsma
Atletics Nijverdal
2:37:29
2:37:29
3
Paul Gillan
Woonona (AUS)
2:54:51
2:54:49
4
Eelco Hoogeveen
Friesland
2:56:09
2:56:06
5
Kllaas-Jan Elzinga
Friesland
2:59:50
2:59:47
6
Wabe Roskam
Horror
3:00:08
3:00:02
7
André Postema
Maastricht
3:08:00
3:07:46
8
Theo Haarsma
Loopgroep PK
3:13:08
3:13:03
9
Saco Hemstra
Friesland
3:15:05
3:14:51
10
Garco van den Berg
Artemis
3:15:43
3:15:39
11
Bob van der Weg
AV Heerenveen
3:16:42
3:16:35
12
Jaap Vink
Friesland
3:17:52
3:17:40
13
Harmen Jorritsma
AV Heerenveen
3:17:59
3:17:56
14
Egbert Kats
HAC '63
3:18:07
3:17:58
15
Klaas Kroese
Horror
3:18:28
3:18:26
16
Foppe van der Heide
Impala
3:18:38
3:18:36
17
Benno Schippers
Leeuwarden
3:19:47
3:19:26
18
Gosse Osinga
Culemborg
3:20:06
3:19:46
19
Robin Hooghiemstra
Atletiek Maastricht
3:21:07
3:20:54
20
Siebolt Haijtema
Workum
3:21:15
3:20:53
21
Douwe Yska
Nijland
3:21:38
3:21:10
22
Harold Oeverhaus
NOP
3:22:16
3:22:02
23
Danny Hajos
Den Helder
3:22:42
3:22:22
24
Kees van Zantwijk
Hellas
3:23:25
3:23:06
25
Jacob van der Ploeg
Damwald
3:23:40
3:23:36
26
Harrie Wetterhahn
Lionitas
3:24:14
3:23:40
27
Pieter Tolsma
Arum
3:24:54
3:24:17
28
Klaas Willem Zwaagstra
Horror
3:26:17
3:26:06
29
Peter Westerhof
Sneek
3:26:50
3:26:13
30
Siske Klaassens
Haren Gn
3:27:02
3:26:58
31
Piet van der Steeg
Lionitas
3:27:25
3:27:08
32
Peter Groothoff
Sneek
3:27:45
3:27:23
33
Arnold Vandenberg
MarathonPlus
3:28:03
3:27:27
34
Edwin Gerritsma
Makkum Fr
3:28:07
3:27:40
35
Johan de Jong
Haren Gn
3:28:23
3:28:07
36
Alfred Kuiper
Leek
3:28:36
3:28:32
37
Mark de Boer
Energie
3:28:48
3:28:32
38
Robert Ovbiagbonhia
Impala
3:29:06
3:28:55
39
Jouke Annema
Wassenaar
3:29:14
3:28:52
40
Ben Timmer
ATC '75
3:29:27
3:29:14
41
Luuk Dijkhuis
Leeuwarden
3:29:51
3:29:22
42
Keimpe de Vries
Gytsjerk
3:30:25
3:29:42
43
Douwe de Jong
Wolsum
3:30:32
3:29:44
44
Tjitte de Vries
Oranjewoud
3:30:42
3:30:38
45
Fekke Fekkes
Koudum
3:30:55
3:30:33
46
Marcel Hoekstra
Friesland
3:31:37
3:30:57
47
Stefan Bayens
Amsterdam
3:34:12
3:33:32
48
Dirk Huisman
Horror
3:35:01
3:32:09
49
Ernst Jan Meindersma
Zoetermeer
3:36:29
3:36:29
50
Hielke Nienhuis
Friesland
3:37:10
3:36:51
51
Radmer Schalkx
De Bilt
3:38:28
3:37:17
52
Fred van der Roest
Dutch Runners
3:40:09
3:38:31
53
Evert Metz
Alkmaar
3:41:42
3:40:32
54
Eric-Jan Zijdel
Hilversum
3:41:47
3:40:16
55
Richard van der Werff
Usquert
3:41:47
3:40:13
56
Marten Jager
Friesland
3:42:22
3:42:22
57
Koen van der Graaf
Limmen
3:42:32
3:41:45
58
Haitze de Vries
Haren Gn
3:42:42
3:41:32
59
Boele Ytsma
Loopgroep Astrea
3:43:20
3:42:47
60
Donald Koster
Loopgroep Leeuwarden
3:43:34
3:41:53
61
Dick Schuurman
Joure
3:44:09
3:43:46
62
Ruurd Jouke van Wieren
Heeg
3:44:12
3:43:25
63
Erik Bakker
Friesland
3:45:02
3:44:35
64
Wiebren Postma
Loopgroep Leeuwarden
3:45:08
3:44:39
65
Durk Polet
Loopclub Burgum
3:45:13
3:44:59
66
Hans Bartman
Rotterdam Running Am
3:46:13
3:45:32
67
Peter Brink
Grou
3:47:19
3:46:49
68
Wiebe Meilema
Friesland
3:47:41
3:47:05
69
Marten Sjoerds
Workum
3:48:10
3:47:23
70
Tako Molanus
Meppel
3:48:31
3:46:40
71
Silvio Teunissen
MarathonPlus
3:49:43
3:48:22
72
Guus Hoekstra
Friesland
3:49:47
3:49:09
73
Peter Bouwsema
Wenum Wiesel
3:50:39
3:49:29
74
Edwin Boes
Franeker
3:50:41
3:49:18
75
Hotze Brouwer
Rinsumageast
3:51:05
3:50:15
76
Joost Postma
Sneek
3:52:49
3:49:40
77
Gjalt Weistra
Drachten
3:53:02
3:51:34
78
Jaap Schut
Grou
3:53:06
3:51:41
79
Bart van Tuinen
Amsterdam
3:53:31
3:51:38
80
Jurgen van der Wal
Leeuwarden
3:53:36
3:52:13
81
Walter Bruinsma
Leeuwarden
3:54:00
3:52:21
82
Hans de Lang
Leeuwarden
3:54:08
3:52:28
83
Albert de Ruiter
Loopgroep Leeuwarden
3:54:19
3:52:36
84
Tjisse Berend Schaap
Ingelum
3:55:32
3:53:39
85
Erwin Bethlehem
Joure
3:55:47
3:53:41
86
Sjoerd Talsma
Rotterdam Atletiek
3:56:06
3:55:12
87
Anne Dijkstra
Mantgum
3:56:09
3:53:57
88
Koos Adema
Loopgroep Nienoord
3:56:33
3:55:24
89
Johan de Witte
Makkum Fr
3:56:58
3:55:23
90
Gerben Groenewoud
Loopgroep Leeuwarden
3:57:04
3:55:24
91
Marco van der Bos
Sneek
3:57:29
3:57:02
92
Louis Ubbens
Sneek
3:57:31
3:56:06
93
Ton Visser
Bolsward
3:57:31
3:55:47
94
Martin Willems
AAC '61
3:58:15
3:57:03
95
Jan Berkvens
Made
3:58:24
3:57:01
96
Pascal Wolf
Tuk
3:58:49
3:58:11
97
Pieter van DerLuit
Sneek
3:59:00
3:56:47
98
Rob Dijkstra
Loopgroep Leeuwarden
3:59:46
3:57:06
99
Harold Mous
Beetsterzwaag
3:59:46
3:57:46
100
Peter Drijver
Dronryp
4:00:24
3:59:16
101
Robert Zijlstra
Impala
4:00:27
3:59:20
102
Jan eelke Sikkema
Gytsjerk
4:00:27
3:59:04
103
Henk Heeringa
Eelderwolde
4:01:39
4:00:43
104
Ronald Hofkens
Raamsdonksveer
4:01:42
3:58:16
105
Peter Weijer
Winsum Fr
4:02:45
4:01:11
106
Johan Klein
Zeist
4:02:47
3:59:19
107
Paul Jansen
Bolsward
4:03:55
4:02:11
108
Menno Oomkens
Groningen
4:04:22
4:02:22
109
Cees Ullersma
Amsterdam
4:04:48
4:03:50
110
Martijn van der Werf
Groningen
4:06:31
4:05:17
111
Jan-Willem Oudhof
Spijkerboor Nh
4:06:44
4:06:03
112
Jacco Dijkstra
Baard
4:07:09
4:05:58
113
Cees Bouma
Biddinghuizen
4:08:33
4:07:14
114
Arend de Haan
Jubbega
4:08:34
4:07:41
115
Albert Kingma
Loopgroep Hugo Veenk
4:08:50
4:07:41
116
Hendrik Hoekstra
AV Heerenveen
4:09:32
4:08:48
117
Anko de Jong
Lionitas
4:09:48
4:06:20
118
Remco van Reij
Bussum
4:10:11
4:07:38
119
Durk Haitsma
Franeker
4:10:26
4:09:14
120
Ruurd Hans de Boer
Friesland
4:11:03
4:10:05
121
Robin de Vries
Heerenveen
4:11:58
4:09:28
122
Henk de Vries
De Veenhoop
4:12:42
4:10:43
123
Sybo Glas
Eelderwolde
4:13:05
4:12:10
124
Hans Hut
Veenhuizen
4:14:03
4:12:02
125
Gielt Algra
Heeg
4:14:26
4:13:00
126
Bouwe van der Meer
AV Heerenveen
4:14:29
4:13:38
127
Chris Adema
Uithoorn
4:14:49
4:13:37
128
Abe Glazema
Langezwaag
4:15:02
4:12:50
129
Marten van der Kamp
Nij Beets
4:15:09
4:11:56
130
Erik de Vries
Assen
4:15:31
4:13:25
131
Hans van Krimpen
Rotterdam
4:15:44
4:13:24
132
Gerard Zandkuil
Heerenveen
4:15:51
4:14:49
133
Jeroen Recourt
Haarlem
4:16:48
4:15:06
134
Frank Ottenhof
Loopgroep Beilen
4:17:07
4:14:15
135
Wim Pitstra
Aldtsjerk
4:17:50
4:16:46
136
Hein Damstra
Folsgare
4:18:16
4:17:28
137
André Duinstra
Sneek
4:18:31
4:15:55
138
Jaap de Haan
Heerenveen
4:19:27
4:16:46
139
Cor Visser
Heerenveen
4:19:28
4:16:24
140
Frank Hijlkema
Hunzerunners Loopgro
4:20:40
4:18:38
141
Sjoerd Feenstra
Sneek
4:21:19
4:18:35
142
Jelle de Boer
Bolsward
4:21:41
4:20:20
143
Ronald Hettinga
Bolsward
4:21:59
4:20:11
144
Libbe Zijlstra
Koudum
4:22:05
4:20:18
145
Dennis van den Broek
Amsterdam
4:22:53
4:21:48
146
Andy Hofstede
Hanzesport
4:24:01
4:22:36
147
Arie Brink
Leek
4:24:10
4:22:05
148
Jan Norder
Sexbierum
4:24:16
4:21:56
149
Wietse Ligthart
Wommels
4:25:59
4:23:46
150
Mark Zuidema
Running Holland
4:27:28
4:24:00
151
Jan de Wolde
Almere
4:28:26
4:26:03
152
Hylke Zijlstra
Harlingen
4:28:35
4:26:41
153
Albert van den Belt
Vledder
4:29:54
4:27:48
154
Menno van der Zee
Veendam
4:30:11
4:27:17
155
Carlo Pappot
Mijdrecht
4:30:15
4:29:03
156
Bauke Jacob van der Po
Harlingen
4:30:36
4:28:02
157
Egbert van Reenen
Loopclub Burgum
4:30:46
4:29:35
158
Rene Swart
Loopgroep Leeuwarden
4:32:29
4:29:14
159
Jeroen Kooijman
Zeist
4:33:32
4:30:22
160
Jan van der Bijl
Kollum
4:34:09
4:31:06
161
MSP Wiersma
Harlingen
4:35:05
4:31:42
162
Jan Binnema
Loopgroep Hugo Veenk
4:35:28
4:33:03
163
Bernardus Renzema
Berltsum
4:35:50
4:32:27
164
Remco de Vries
Wommels
4:37:24
4:35:11
165
Arjen Bouma
Leiden
4:37:30
4:36:12
166
Edwin Winter
Zeist
4:39:47
4:36:19
167
Jan Steenstra
Ferwert
4:40:38
4:39:56
168
Maarten Vrakking
Friesland
4:41:29
4:38:33
169
Jan Joostema
Berltsum
4:56:46
4:54:44
170
Dennis Zijlstra
Bolsward
4:58:14
4:56:08
171
Ynze Bleeker
Bolsward
4:58:21
4:55:03
172
Edwin Dijkstra
Loopgroep Hugo Veenk
4:59:44
4:57:28
173
Albert Wester
Garyp
5:00:48
4:57:50
174
Gerwin van Oene
Loopclub Burgum
5:01:32
4:58:29
175
Huub van Exel
Raamsdonksveer
5:04:01
5:00:35
176
Klaas Jan van der Kooi
Burgum
5:08:17
5:06:09
177
Johan Ligthart
Harlingen
5:09:27
5:06:07
178
Freek Bron
Sonnega
5:14:05
5:13:03
179
Allard van der Meer
Eindhoven
5:14:37
5:11:18
180
Olaf Schrama
Biddinghuizen
5:22:15
5:20:56
181
Ot Klunder
Franeker
5:31:48
5:28:41
M45, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Alemayehu Sitotaw
Flaktveit, Bergen (N
2:40:51
2:40:51
2
Albert van der Ziel
Friesland
2:47:02
2:47:02
3
Henri Veldman
AV Heerenveen
2:51:54
2:51:53
4
Sicco Roukema
Hellas
2:55:41
2:55:38
5
Frederik Wilbrenninck
Rou-marson (FRA)
3:02:17
3:02:10
6
Chris Gerlagh
ATC '75
3:04:14
3:04:14
7
Albert van Ramshorst
Horror
3:06:25
3:06:21
8
Michel Entius
Loopgroep Aart Stigt
3:07:36
3:07:33
9
Ignas Dümmer
AAC '61
3:08:40
3:08:36
10
Adrie Boermans
Friesland
3:09:57
3:09:54
11
Peter Ipema
Loopgroep De Drentsc
3:11:00
3:10:56
12
Florian Koopmans
Running AP
3:12:02
3:11:55
13
Jørgen Mous
Rotterdam
3:14:22
3:14:17
14
Jan Dubelaar
Dutch Runners
3:14:27
3:14:07
15
Gerrit H Kramer
Bolsward
3:15:52
3:15:52
16
Hans de Jong
Leeuwarden
3:16:50
3:16:40
17
Eite Everts
Arena
3:17:54
3:17:50
18
Hans Korbijn
Amstelveen
3:19:14
3:19:03
19
Jan Wijnsma
Lionitas
3:19:45
3:19:33
20
Marten Oosterkamp
AV Heerenveen
3:20:20
3:20:07
21
Peter van der Voort
Boksum
3:21:52
3:21:33
22
Thijs Tuinstra
Hemelum
3:22:54
3:22:21
23
Ronald vd Haak
Loopgroep PK
3:23:40
3:23:30
24
Frank Zondag
avVN
3:25:14
3:25:11
25
Tjerkb Bruinsma
Friesland
3:25:22
3:25:11
26
Louis Dam
Zaanland
3:25:45
3:25:45
27
Peter Berghuis
Loopgroep De Drentsc
3:26:22
3:25:41
28
Reno Papa
Leeuwarden
3:26:40
3:26:12
29
Frank de Ruiter
Friesland
3:27:10
3:26:42
30
Jan Piet Quarré
Berltsum
3:28:13
3:27:55
31
IJme Woensdregt
Groningen
3:28:22
3:28:06
32
Bart Trip
De Sperwers
3:29:15
3:28:42
33
Sietze Hoogsteen
De Sperwers
3:29:15
3:28:42
34
Johannes de Boer
It Heidenskip
3:29:30
3:29:08
35
Egbert Oosterhoff
Aquilo
3:30:17
3:29:15
36
Jan Schipper
Loopgroep Bedum
3:30:19
3:30:03
37
Jelte Reitsma
Ryptsjerk
3:30:27
3:29:42
38
Jan van der Meij
Friesland
3:30:38
3:30:25
39
Niels Taatgen
Groningen Atletiek
3:31:03
3:30:44
40
Arnold Schiphof
Loopgroep Aart Stigt
3:31:26
3:29:47
41
Patrick de Vries
Wildervank
3:32:47
3:32:33
42
Aris Leijendekker
Tjalleberd
3:32:50
3:31:59
43
Klaas Bult
Appingedam
3:32:58
3:32:32
44
Sietze Pieter Stilma
Koudum
3:33:40
3:33:15
45
Remco Visser
Friesland
3:33:51
3:33:28
46
Jaap Roording
De Bilt
3:33:58
3:32:47
47
Rients Kuipers
Workum
3:34:05
3:33:17
48
Jouke Jorritsma
Impala
3:34:50
3:34:39
49
Rob Mulder
Vijfhuizen
3:34:52
3:34:31
50
Jaap Sije Bosgraaf
Friesland
3:35:12
3:34:35
51
Jan Provoost
Loopgroep PK
3:35:49
3:35:24
52
Pieter Dijkstra
Stiens
3:35:59
3:34:52
53
Jelle Wolthuizen
Horror
3:36:57
3:36:33
54
Niek van der Molen
Westergeest
3:37:54
3:37:06
55
François Flisijn
SV Sportlust
3:38:20
3:35:01
56
Auke Freark Douma
Fivelstreek
3:38:46
3:38:01
57
Auke Nauta
Wijk en Aalburg
3:39:44
3:38:41
58
Frank Veugen
Munstergeleen
3:40:08
3:39:51
59
Aede Bakker
Kiel-Windeweer
3:40:23
3:39:33
60
Karel Vis
Hemelum
3:40:29
3:39:56
61
Ronald van Etten
Friesland
3:40:44
3:39:14
62
Henk Veenstra
Dronryp
3:40:46
3:39:32
63
Klaas Jan Wiersma
Oppenhuizen
3:40:59
3:40:25
64
Bram Bakker
avVN
3:41:13
3:41:13
65
Klaas Ypma
Witmarsum
3:41:33
3:41:15
66
Tjitze van der Valk
Waterford (IRL)
3:41:37
3:41:28
67
Keimpe Wiersma
Leeuwarden
3:41:50
3:41:15
68
Jacob van der Meulen
WZK Tri Team Wassena
3:41:52
3:40:40
69
Leo Tolboom
MarathonPlus
3:42:01
3:40:29
70
Rob Oud
Hylas
3:42:18
3:41:25
71
Dick Huizing
Garmerwolde
3:42:43
3:41:14
72
Martin Jan Visser
AV Heerenveen
3:43:19
3:42:55
73
Gerard Nijmeijer
Tjalleberd
3:43:20
3:42:28
74
Casper van de Kamp
Nes Ameland
3:43:56
3:43:18
75
Frans van Vliet
Amsterdam
3:44:04
3:43:33
76
Jan Koert Schipper
Hunzerunners Loopgro
3:44:33
3:44:11
77
Jan Hartman
Makkum Fr
3:44:50
3:43:16
78
Nico Hooisma
Friesland
3:45:04
3:44:38
79
Jurjen van der Kooi
Ferwert
3:45:11
3:44:52
80
Marco Sluijk
Burgum
3:45:13
3:44:31
81
Arnold Nijp
Grou
3:45:22
3:43:58
82
Gert er Haar
Groningen
3:45:36
3:45:02
83
Cees Dijkstra
Friesland
3:45:45
3:45:22
84
Bouke de Roos
Burgum
3:45:49
3:45:00
85
Raymond Bouwman
Hengelo Gld
3:45:53
3:45:15
86
Nico Rawee
Haren Gn
3:46:26
3:45:31
87
Han Peter Kelder
Haren Gn
3:46:26
3:45:31
88
Ronald Bakker
Amsterdam
3:46:46
3:45:57
89
Jacco Schuurkamp
Santpoort-Zuid
3:47:01
3:43:36
90
Nanne Heida
Mildam
3:47:10
3:46:27
91
Jort van Ast
Rotsterhaule
3:47:16
3:46:08
92
Johannes Meijer
De Knipe
3:47:16
3:45:43
93
Age Dijkstra
Spartacus
3:47:42
3:46:37
94
Thys Visser
Grou
3:47:43
3:46:11
95
Ron Blom
Zeist
3:47:47
3:47:11
96
Tinus Dijkstra
Bolsward
3:47:55
3:46:50
97
André Bosgraaf
Overdinkel
3:47:59
3:47:33
98
Egbert Top
Loopgroep Nienoord
3:48:36
3:47:34
99
Peter Schrier
De Knipe
3:48:41
3:45:16
100
Gerhard Pool
Luttelgeest
3:48:56
3:48:42
101
Hermen Grasman
ATC '75
3:49:30
3:49:17
102
Arnoud Kunst
Prins Hendrik
3:50:14
3:49:18
103
Carel Bouma
Biddinghuizen
3:50:22
3:49:04
104
Bart van den Akker
Zeist
3:50:48
3:49:46
105
Gerrie Boersma
Friesland
3:51:15
3:49:50
106
Willem de Vries
Minnertsga
3:51:17
3:50:24
107
George-Jan Blok
Nieuwehorne
3:52:04
3:50:48
108
Kees Heida
Heerenveen
3:52:09
3:50:29
109
Jack Cöp
Sint Nicolaasga
3:52:23
3:49:13
110
Rudolf Das
Leeuwarden
3:52:34
3:52:05
111
Edward Pechler
Loopgroep Bedum
3:52:44
3:52:01
112
Paulus Dompeling
Leeuwarden
3:52:57
3:52:25
113
Anno van den Bosch
SV Sportlust
3:52:58
3:49:38
114
Marco Bena Brandini
SV Sportlust
3:53:00
3:49:39
115
Cees Hoekstra
Loopgroep De Drentsc
3:53:09
3:51:20
116
Richard Leeuwis
Alblasserdam
3:53:32
3:52:06
117
Bert van Orden
Ede Gld
3:53:50
3:52:20
118
Chris Dol
Runners Stadskanaal
3:53:55
3:53:10
119
Olav Hoekzema
Doorn
3:54:10
3:52:21
120
Eddy Goossen
Breda
3:54:16
3:52:23
121
Arjan Griffioen
Dutch Runners
3:54:32
3:54:14
122
Marcel Copini
Leeuwarden
3:54:43
3:53:05
123
Martin Link
Grou
3:55:48
3:54:24
124
Andries Kramer
IJlst
3:55:57
3:54:20
125
Alco de Jong
Friesland
3:56:18
3:55:19
126
Syb van der Ploeg
Damwald
3:56:39
3:56:16
127
Aan Dirk van der Meule
Hiaure
3:56:44
3:55:29
128
Wim van Kouteren
Almere
3:56:48
3:55:11
129
Rien Diepenbroek
Grou
3:57:16
3:56:26
130
Ids Hoogland
Apeldoorn
3:57:52
3:55:34
131
Coos Veltman
Hommerts
3:57:53
3:56:45
132
Marco Schoen
Loopgroep Hoorn
3:58:05
3:57:37
133
Dirk-Jan van der Schul
Gorredijk
3:58:30
3:57:59
134
Harm Kuipers
Dutch Runners
3:58:37
3:56:53
135
Anno Zwerver
IJlst
3:58:42
3:57:36
136
Gerard Bartelsman
MarathonPlus
3:58:49
3:58:11
137
Mente Wiersema
Loopgroep Bedum
3:59:02
3:56:12
138
Mik Borsten
Amersfoort
3:59:16
3:57:21
139
Jaap de Graaf
Wijckel
3:59:24
3:57:44
140
Chris Jansen
Horror
3:59:32
3:58:49
141
Jan Hielema
Loppersum
3:59:37
3:58:23
142
Hero Nieveen
Indijk
3:59:51
3:59:40
143
Lourens Dijkstra
Bovensmilde
3:59:55
3:58:05
144
Bert vd Veen
Hijum
4:00:01
3:57:55
145
Aalt Smienk
Atos
4:00:42
3:59:45
146
Frans Faber
Sexbierum
4:01:06
3:58:46
147
Herman de Boer
Oostzaan
4:01:09
4:00:21
148
John Zwartenkot
Artemis
4:01:56
4:00:40
149
Martin Doornebosch
Zutphen
4:02:10
4:00:45
150
Kees Larooij
Haarlem
4:03:21
4:01:18
151
Eric Helmantel
Garrelsweer
4:03:42
4:01:41
152
Auke Ykema
Sexbierum
4:04:20
4:02:00
153
Piet de Jager
Blauwhuis
4:04:33
4:03:06
154
Remmelt Bakker
Gauw
4:06:03
4:04:36
155
Sijtsma Broer
Loopgroep Hugo Veenk
4:06:39
4:05:50
156
Uwe Baldamus
Loopclub Burgum
4:06:55
4:05:58
157
Jochem Hoekstra
Buitenpost
4:07:47
4:06:49
158
Tom du Maine
Phanos
4:07:56
4:06:04
159
Henk-Jan Kloosterman
Augustinusga
4:08:12
4:05:57
160
Jack Graumnans
Biddinghuizen
4:08:35
4:07:19
161
John de Boer
Running AP
4:08:38
4:05:32
162
Danny Jaspers
Heemstede
4:08:43
4:07:13
163
Matthijs Wiggers
OLDENZAAL
4:09:27
4:07:58
164
Tjerk Bootsma
Kubaard
4:09:44
4:07:34
165
Jac Vuist
Assen
4:09:55
4:08:09
166
Jan Meijning
Amsterdam
4:10:18
4:07:04
167
Peter Nijholt
Loopgroep Leeuwarden
4:10:22
4:09:15
168
Hans Groen
Raalte
4:10:24
4:08:46
169
Jaap Zijlstra
Hindeloopen
4:10:28
4:08:34
170
Hernan Wassenaar
Friesland
4:10:55
4:09:47
171
Jelle Koen
De Knipe
4:11:15
4:09:20
172
Kees Peereboom
Santpoort-Zuid
4:12:24
4:11:49
173
Heine de Vries
Boornbergum
4:12:28
4:10:30
174
Jan Lont
Boornbergum
4:12:29
4:10:31
175
Henk Meijers
Horror
4:12:51
4:11:06
176
Harmen van der Ende
West-Terschelling
4:14:36
4:13:33
177
Pyter Brandsma
Sneek
4:15:14
4:13:11
178
Kees Afman
Loopgroep Zuidhorn
4:15:56
4:12:55
179
Theo Brandsma
Nieuwegein
4:16:09
4:14:00
180
Gerard Timmer
Warnsveld
4:16:24
4:14:57
181
Sije Roolvink
Burgum
4:16:26
4:13:40
182
Broer Feenstra
Tjerkwerd
4:16:30
4:15:00
183
Onno Hoitinga
Nij Beets
4:16:45
4:13:40
184
Fan Fai Tsang
Bolsward
4:16:59
4:15:07
185
Jan Pilon
Garrelsweer
4:17:08
4:14:52
186
Aldert Cuperus
Dronryp
4:17:21
4:15:55
187
Tjalling Rekker
Atos
4:17:36
4:16:39
188
Johan Troelstra
Oldeouwer
4:17:41
4:16:12
189
Arjen Douma
Sneek
4:17:47
4:15:45
190
Arnold Veenema
Horror
4:18:01
4:16:34
191
Harry Jorritsma
AV Heerenveen
4:18:06
4:18:05
192
Michel Deckers
Amsterdam
4:18:39
4:16:22
193
Kienstra Jan
Nes Ameland
4:18:42
4:18:03
194
Jappie Walstra
Tijnje
4:18:43
4:17:37
195
Joost Kote
Zeijen
4:18:51
4:16:30
196
Koert van der Meer
Garrelsweer
4:18:52
4:16:36
197
Peter Yntema
Ypecolsga
4:19:21
4:17:00
198
Raymond Barkman
EUR Roadrunners
4:19:54
4:17:06
199
Gerard Popma
Blauwhuis
4:20:40
4:19:15
200
Han Ordelman
Dutch Runners
4:21:25
4:18:05
201
Fred Moolenaar
Phanos
4:23:06
4:21:46
202
John de Wit
SAV
4:24:02
4:22:38
203
Marten Polet
Hurdegaryp
4:24:16
4:22:02
204
Erik van der Kam
Friesland
4:24:44
4:21:54
205
Jan Koster
Drachten
4:24:50
4:23:21
206
Luuk Naarding
Horror
4:25:03
4:22:33
207
Rinus van der Wal
MarathonPlus
4:25:40
4:23:10
208
Peter Disseldorp
Loopgroep Zuidhorn
4:25:46
4:22:44
209
Anton Sikkes
Sloten Fr
4:25:47
4:24:51
210
Auke Galema
Franeker
4:26:05
4:23:30
211
Hendrik Hiemstra
Friesland
4:26:07
4:26:07
212
Heine Hogeveen
Surhuisterveen
4:26:42
4:25:49
213
William Teinsma
Stiens
4:29:14
4:28:12
214
Herman Dubbelboer
Emmen
4:29:28
4:26:50
215
Cor de Groot
Minnertsga
4:30:57
4:29:35
216
Jodi Kremer
Loopgroep Zuidhorn
4:31:26
4:28:32
217
Rik Plakke
MarathonPlus
4:32:24
4:29:30
218
Rene Langeslag
Almere
4:32:49
4:29:29
219
Gertjan Hijstek
Friesland
4:32:56
4:29:34
220
Hindrik Drenth
Sneek
4:34:00
4:31:27
221
Erik Smit
Terherne
4:34:14
4:32:04
222
Cock Qualm
Rozenburg Zh
4:34:18
4:30:54
223
Dirk Jan Silver
Julianadorp
4:35:42
4:32:21
224
Ronald Zuidema
Groningen
4:35:46
4:34:32
225
Izaak Talsma
Achlum
4:35:48
4:33:01
226
Geert Jan Bosma
Loopgroep Leeuwarden
4:35:54
4:32:38
227
Yme Rutger Jongema
Drachten
4:36:18
4:33:41
228
Jan Ruiter
avVN
4:39:31
4:36:45
229
Mart van de Kamp
Gouda
4:40:10
4:38:33
230
Jeffery Robbers
Friesland
4:40:36
4:38:34
231
Haye Postma
Reahus
4:41:08
4:37:37
232
Gerard Breuker
Groningen
4:43:14
4:41:12
233
Simon Friso
Jonkerslan
4:45:14
4:42:32
234
Wietze Lei
Dokkum
4:46:49
4:43:44
235
Wietze Hofman
It Heidenskip
4:48:10
4:45:04
236
Jan de Jong
Buitenpost
4:48:39
4:45:36
237
Kor Oosterhuis
Leeuwarden
4:51:27
4:48:08
238
Onno Dijkstra
Wierum
4:52:13
4:49:14
239
Rense Veenstra
Haren Gn
4:53:55
4:50:59
240
René Neuman
Westzaan
4:56:53
4:56:04
241
Eric Pronk
Loopgroep Leeuwarden
4:57:07
4:55:23
242
Bart Lekkerkerker
Woudsend
4:58:51
4:55:41
243
Arnold van der Kraan
Delft
5:01:13
4:58:37
244
Rinke Booi
Burgum
5:03:37
5:00:24
245
Johannes Attema
Bolsward
5:06:19
5:03:15
246
Bouke jan Visser
Wijk bij Duurstede
5:10:25
5:06:55
247
Tjerk van Dijk
Dutch Runners
5:17:17
5:14:18
248
Erwin Groenewold
Eersel
5:18:27
5:15:50
249
Bob Vos
Amsterdam
5:22:12
5:18:44
250
Andries Oenema
AV Heerenveen
5:29:58
5:29:58
M50, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Sieds Wiersma
Impala
3:00:30
3:00:27
2
Huib-Jan Imbens
Friesland
3:01:54
3:01:52
3
Harry Wijnja
AV Heerenveen
3:01:59
3:01:56
4
Jacob van der Leij
Friesland
3:04:18
3:04:16
5
Willy Kanters
Griendtsveen
3:06:39
3:06:38
6
Johannes van der Veen
Lionitas
3:12:04
3:12:03
7
Henk van Eldik
Lionitas
3:13:22
3:13:15
8
Daan van der Geest
Friesland
3:13:59
3:13:56
9
Henk van Laar
Running AP
3:15:45
3:15:39
10
Harry Bos
Friesland
3:17:04
3:16:33
11
Gerard Mulder
ATC '75
3:17:56
3:17:45
12
Henk Ruiter
Horror
3:17:57
3:17:51
13
Kees Visser
AV Heerenveen
3:19:28
3:19:16
14
Sjirk Overal
Kiel-Windeweer
3:20:09
3:19:38
15
Durk Bouma
Friesland
3:23:08
3:22:58
16
Gert Evers
AV '34
3:23:12
3:23:02
17
Piet la Roi
Punthorst
3:23:24
3:22:53
18
Joep Jillings
Ciko '66
3:24:57
3:24:22
19
Han de Hair
AV Heerenveen
3:25:52
3:25:22
20
Klaas de Haan
Start '78
3:26:01
3:25:02
21
Julius vd Werf
Loopgroep Leeuwarden
3:26:09
3:25:38
22
Titus Hensen
ATC '75
3:27:50
3:27:37
23
John Ruijg
Houten
3:28:06
3:25:22
24
Geert Bleeksma
Dutch Runners
3:28:14
3:27:48
25
Kor Luttje
Loopgroep De Drentsc
3:28:47
3:28:26
26
Rinze Kramer
Loopgroep Bedum
3:29:34
3:29:17
27
Hans Breuker
Loopgroep Leeuwarden
3:30:03
3:29:34
28
Erik Brandsema
VAV
3:30:30
3:29:20
29
Frits Berkhout
Rotterdam Running Am
3:30:39
3:30:24
30
Harm Veenstra
Impala
3:30:52
3:30:27
31
Freddie Bouma
Start '78
3:31:11
3:30:54
32
Dirk Groen
Lionitas
3:31:29
3:31:07
33
Philippus van't Riet
Loopgroep Groningen
3:31:35
3:30:57
34
Piet van der Heide
Friesland
3:31:56
3:31:09
35
Pieter Maas
NOP
3:32:52
3:32:38
36
Jan Doorduin
ATC '75
3:33:29
3:33:29
37
Wiebe Jongsma
AV Heerenveen
3:34:42
3:34:00
38
Jacob Oden
Horror
3:35:35
3:35:23
39
Roelof Houttuin
Loopgroep Leeuwarden
3:36:03
3:35:33
40
Lolke Okkema
Burgwerd
3:36:08
3:35:53
41
Aise Bouma
Friesland
3:36:55
3:35:58
42
Marcel Bomas
Loopgroep Leeuwarden
3:38:42
3:38:00
43
Kaz De Jong
Amsterdam
3:39:30
3:38:55
44
Mient van der Meulen
Hoogezand
3:40:00
3:39:08
45
Peter de Jong
Loopgroep Leeuwarden
3:40:07
3:39:36
46
Bouwe Bruinsma
Bolsward
3:40:47
3:39:33
47
Kees de Zeeuw
Phanos
3:41:30
3:40:09
48
Jaap Baalbergen
Dokkum
3:41:32
3:40:41
49
Jan Bosgraaf
Impala
3:41:33
3:41:07
50
Ed van der Steeg
Friesland
3:41:46
3:40:20
51
Koert Velders
AV Gouda
3:42:19
3:41:40
52
Cees Masteling
NOP
3:42:24
3:41:24
53
John van de Wiel
Horror
3:43:08
3:42:42
54
Jan van Erp
Raerd
3:43:33
3:41:41
55
Joost Jan den Otter
Kopenhagen (DEN)
3:43:38
3:40:18
56
Martien Slagt
Hilversum
3:43:45
3:42:10
57
Paul Hienekamp
Parthenon
3:43:51
3:43:15
58
Rob Huisman
Hilversum
3:44:33
3:43:02
59
Johan Barnard
's-Gravenhage
3:44:41
3:43:40
60
Peter Detroy
Bochum (GER)
3:45:29
3:44:22
61
Domen André
Mijdrecht
3:46:00
3:44:25
62
Peter van den Brink
Loopgroep Aart Stigt
3:47:06
3:47:01
63
Tjeco Smits
AV Gouda
3:47:31
3:45:42
64
Ger Coster
Loopgroep Bedum
3:47:33
3:46:25
65
Han Korhorn
Artemis
3:48:08
3:46:52
66
Gerard van Es
Rijsenhout
3:48:54
3:46:15
67
Joop Walvius
ATC '75
3:49:31
3:49:18
68
Herman Geritz
Friesland
3:49:41
3:47:47
69
Piet Streefkerk
Friesland
3:51:18
3:49:53
70
Cees Banning
AV Castricum
3:51:30
3:48:05
71
Henk Poortinga
Loopgroep Hugo Veenk
3:52:01
3:51:09
72
Klaas Abma
Wommels
3:52:12
3:50:50
73
Dick van den Berg
Stedum
3:53:03
3:51:48
74
Meindert Mak
Dutch Runners
3:53:14
3:51:57
75
Marti Schoenmakers
Schiedam
3:53:29
3:51:46
76
Ruud Verhoef
Ron Clarke
3:53:34
3:51:54
77
Henk Geilen
MarathonPlus
3:53:56
3:52:10
78
Roel van Kuppevelt
Zeist
3:54:10
3:53:36
79
Henk Miedema
Groningen
3:54:57
3:53:43
80
Bert Bor
Groningen Atletiek
3:55:33
3:54:37
81
Piet Struiksma
Lionitas
3:55:52
3:54:44
82
Wiebe Amels
Joure
3:55:55
3:55:09
83
Paul Selten
De Keien
3:56:05
3:54:31
84
Geert Boesjes
Wergea
3:56:46
3:55:32
85
Emiel van der Graaf
Groningen Atletiek
3:56:47
3:53:21
86
Ton van den Berg
Hylas
3:56:55
3:55:51
87
Hans van Ginneken
Parthenon
3:57:26
3:56:37
88
Gijs Lensink
Anloo
3:57:29
3:55:48
89
La Paz Hulman
Salland
3:58:03
3:57:31
90
Bert Keek
Biddinghuizen
3:58:32
3:57:14
91
Rense Buimer
Leeuwarden
3:58:36
3:57:31
92
André van der Niet
Brussel (BEL)
3:59:01
3:57:11
93
Rob Kuipers
Sneek
3:59:10
3:58:45
94
Yde de Boer
Bolsward
4:00:02
3:59:05
95
Anne de Vries
Leeuwarden
4:00:15
3:59:17
96
Bareld Kuilman
Dutch Runners
4:00:40
3:59:08
97
Peter Hoekendijk
Gelre
4:00:48
3:57:30
98
John Walker
Artemis
4:00:55
3:59:39
99
Marco Mooij
AV Heerenveen
4:01:08
3:58:39
100
Kor Brandts
Loopgroep De Drentsc
4:01:24
3:59:36
101
Tjeerd Jongsma
Loopgroep Hugo Veenk
4:02:08
4:00:32
102
Bauke Jansen
Bolsward
4:02:20
4:01:25
103
Ate Brand
Oldeholtpade
4:02:22
4:00:19
104
Victor Claessens
Amsterdam
4:02:48
3:59:21
105
Tseard Wijma
Feanwalden
4:03:24
4:02:41
106
Meinte Wesselius
Wommels
4:05:59
4:04:54
107
Henk Lotterman
De Sperwers
4:06:22
4:04:17
108
Peter Medema
Loopgroep De Drentsc
4:06:51
4:06:06
109
Sikke Witteveen
Blauwhuis
4:07:14
4:05:47
110
Frans van der Velde
NOP
4:07:58
4:06:58
111
Jan Brinkman
Dutch Runners
4:08:05
4:06:23
112
Gosse Koopmans
Dokkum
4:08:18
4:06:42
113
Jans Kiers
De Sperwers
4:08:36
4:06:31
114
Gerrit Jousma
Skingen
4:09:17
4:07:58
115
Freark Kaspersma
Horror
4:09:39
4:09:28
116
Marinus Voskuil
Horror
4:09:46
4:09:22
117
Wim Vuist
Bolsward
4:09:54
4:08:08
118
Tjeerd Fopma
Friesland
4:10:13
4:09:19
119
Jos Reekers
Gouda
4:10:23
4:09:37
120
Will Theunissen
Molenhoek Lb
4:10:23
4:07:01
121
Fred Kamp
Rottevalle
4:10:27
4:07:36
122
Harrie Geerlings
Groningen Atletiek
4:11:07
4:10:35
123
Paul Neven
Leeuwarden
4:11:14
4:08:36
124
Tijmen Velsma
Dronryp
4:11:20
4:08:43
125
Wim Loos
Groningen Atletiek
4:11:27
4:09:58
126
Lolke Cnossen
Horror
4:11:30
4:10:04
127
René Kokke
Rotterdam Running Am
4:12:47
4:10:24
128
Siebolt de Boer
Nijmegen
4:13:07
4:09:59
129
Albert Heikens
ATC '75
4:13:27
4:10:04
130
Jan van Dalen
Bakkeveen
4:14:30
4:11:12
131
Berend Wezeman
Emmeloord
4:14:42
4:12:28
132
Andre van den Heuvel
Loopgroep Leeuwarden
4:14:46
4:13:06
133
Rienk Wiersma
Wommels
4:15:04
4:12:52
134
Harrie Strubbe
Wommels
4:15:06
4:13:18
135
Rob Kocks
Ridderkerk
4:16:08
4:14:16
136
Arjen Santema
Diepenveen
4:16:47
4:15:22
137
Wybe Sierksma
Friesland
4:16:50
4:14:28
138
Piet Sikkema
Grou
4:16:54
4:16:54
139
Folkert Sonsma
Loopgroep Leeuwarden
4:17:46
4:15:03
140
Uilke Bosma
AV Heerenveen
4:18:55
4:18:20
141
Gerrit Benjamin Tammin
Boksum
4:19:48
4:17:21
142
Siegfried Weitenberg
Leeuwarden
4:20:55
4:18:34
143
Johan Kamps
ATC '75
4:21:26
4:20:16
144
Benne Vellema
Reitsum
4:22:13
4:20:13
145
Dick Abee
Aquilo
4:22:20
4:19:27
146
Bouke Cornelis Agricol
Scharsterbrug
4:22:22
4:19:37
147
Wouter Hijlkema
Easterein
4:22:41
4:20:58
148
Loek Smid
Hindeloopen
4:23:24
4:20:50
149
Sietze van der Meer
Surhuisterveen
4:24:38
4:21:34
150
Jan Vos
Uithuizen
4:25:27
4:24:11
151
Hans Meijer
Schiedam
4:25:48
4:24:04
152
Harry Kaspers
Jorwert
4:26:24
4:23:12
153
Siebe Postma
Loopgroep Leeuwarden
4:26:40
4:23:56
154
Arie van der Wal
Hoogeveen
4:26:43
4:24:43
155
Johan Beintema
Friesland
4:27:15
4:24:58
156
Henk Sterk
Gauw
4:27:37
4:24:28
157
Hans Kroeze
De Sperwers
4:29:56
4:27:45
158
Leo Birkenholz
Franeker
4:30:11
4:27:16
159
Ale Hijma
Grou
4:30:20
4:27:59
160
Kees Mulder
De Groeve
4:30:40
4:28:21
161
Jos Cornelissen
Aalsmeer
4:31:36
4:28:21
162
Henk de Groot
Loopgroep Hugo Veenk
4:32:32
4:30:07
163
Bertus de Vries
Scherpenzeel Fr
4:32:34
4:29:12
164
Jan Leijstra
Witmarsum
4:33:51
4:31:16
165
Kees Visser
Tjerkgaast
4:33:57
4:31:22
166
Henk Rosendal
Leiden
4:35:28
4:32:55
167
Peter van der Meeren
Horror
4:36:32
4:33:13
168
Anne Zijlstra
Leeuwarden
4:38:28
4:36:12
169
Bennie Mous
Friesland
4:39:23
4:36:04
170
Jan Boonstra
Wjelsryp
4:40:31
4:37:19
171
Bert Hulsing
Groningen
4:41:22
4:38:43
172
Gerben de Vries
Leeuwarden
4:41:30
4:39:46
173
Nico Sikkes
AV Heerenveen
4:41:51
4:39:21
174
Jacob Dijkstra
Friesland
4:42:07
4:39:37
175
Wim Manshande
Harlingen
4:44:43
4:42:34
176
Henk Dijkstra
Zeijen
4:48:51
4:46:30
177
Ahmad Ghelichkhani
Loopgroep Leeuwarden
4:50:24
4:49:54
178
Henk-Jan Westra
Loopgroep Leeuwarden
4:51:38
4:48:57
179
Reinder Tel
Surhuizum
4:52:51
4:50:32
180
Durk Reinsma
Athleta
4:56:11
4:56:11
181
Leo van Herksen
Friesland
4:56:16
4:53:44
182
Gooitzen Greidanus
Friesland
5:00:18
4:57:23
183
Frans van der Molen
Spartacus
5:02:18
4:58:54
184
Dirk Draaisma
Drachten
5:02:22
4:59:23
185
Jacob Gerben Wijnja
Scharsterbrug
5:07:59
5:06:24
186
Pieter W J van der Haa
Groningen
5:12:37
5:09:37
187
Meint Lei
Hempens
5:22:32
5:19:28
188
Vincent Fennis
Annen
5:23:14
5:21:33
M55, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Jeroen Auener
Loopgroep De Drentsc
3:01:29
3:01:28
2
Auke Postma
Lionitas
3:03:53
3:03:52
3
Theo Boekema
Loopgroep Aart Stigt
3:08:07
3:07:11
4
Willie Kiewiet
Lionitas
3:18:50
3:18:38
5
Ruud Kok
AV '34
3:18:59
3:18:55
6
Chris Draijer
Impala
3:19:22
3:19:20
7
Mathij van der Meulen
Rotterdam Running Am
3:19:29
3:19:14
8
Rienk de Vries
Friesland
3:21:31
3:21:23
9
Wander Bod
Atletico '73
3:23:49
3:23:24
10
Wisse Zantema
Friesland
3:25:07
3:25:02
11
Wim Wuestenenk
NOP
3:25:28
3:25:14
12
Willem Houg
Altena Road Runners
3:26:34
3:25:59
13
Wijbrand Schouten
ACW '66
3:27:59
3:27:14
14
Dirk Muizer
Friesland
3:28:27
3:27:57
15
Frank Troelstra
Horror
3:33:42
3:33:11
16
Johan Kuperus
Loopgroep Leeuwarden
3:34:00
3:33:31
17
Rudi van der Werf
Joure
3:34:31
3:33:33
18
Lútsen Wijma
Friesland
3:35:15
3:34:30
19
Oeli Reitsma
Horror
3:36:25
3:36:08
20
Jasper Keizer
Friesland
3:38:13
3:37:58
21
Eddie van der Wal
Buitenpost
3:39:16
3:38:29
22
Peter van der Hulst
Loopgroep Bedum
3:39:40
3:38:32
23
Jochum Roorda
Loopgroep Leeuwarden
3:40:34
3:40:04
24
Wim Burgers
Mildam
3:40:44
3:40:01
25
John Boer
Ron Clarke
3:41:05
3:41:01
26
Peter van Wouwe
LVA Plantaris
3:41:18
3:38:22
27
Jan Bootsma
Horror
3:42:35
3:41:50
28
Boele Geerts
Loopgroep De Drentsc
3:43:04
3:42:23
29
Andries Tolman
Oldeholtpade
3:43:31
3:42:31
30
Cor Wijnja
AV Heerenveen
3:44:09
3:43:58
31
Bert de Rouw
Roderwolde
3:45:36
3:44:51
32
Laas Bonnema
Friesland
3:46:19
3:45:17
33
Jacob Bottema
Leeuwarden
3:47:04
3:46:15
34
Jildert Andringa
Friesland
3:47:11
3:45:17
35
Gjalt de Groot
Grou
3:48:50
3:48:25
36
Henk Bos
Oudwoude
3:49:19
3:48:28
37
Jan Bosma
Lemmer
3:49:32
3:48:04
38
Wijnand Bok
NOP
3:50:19
3:48:41
39
Henk van Hamersvelt
Molenhoek Lb
3:50:38
3:47:18
40
Gerrit Jan Zeelen
Makkum Fr
3:51:38
3:50:02
41
Robert Eggink
ATC '75
3:52:10
3:51:01
42
Mink van der Weg
Sint Nicolaasga
3:52:13
3:51:15
43
Siem Hornyak
Drachten
3:52:22
3:51:46
44
Anne de Jong
Leeuwarden
3:52:57
3:52:25
45
Wim Verhage
avVN
3:53:23
3:50:28
46
Jan Broers
Zwartebroek
3:53:47
3:52:58
47
Wim Mulder
Stiens
3:53:58
3:52:24
48
Jippe Hogeveen
Heerenveen
3:54:11
3:53:53
49
Jaap Slabbekoorn
Haarlem
3:54:57
3:53:53
50
Ab van der Roest
VAV
3:55:07
3:52:59
51
Manfred Schöpper
Franeker
3:55:47
3:52:57
52
Murk Postma
Nijland
3:56:21
3:55:25
53
Siebren Bosma
AV Heerenveen
3:56:34
3:56:00
54
Ype Bosma
Zwolle
3:56:35
3:56:03
55
Jan Teernstra
Bolsward
3:57:31
3:56:36
56
Jos Ewalts
Venray
3:57:45
3:56:16
57
Rones Spinder
Buitenpost
3:57:46
3:57:21
58
Hans Nagtagaal
Lionitas
3:58:34
3:57:11
59
Henk Wiersma
Loopgroep Leeuwarden
3:59:20
3:57:40
60
Doeke Otter
Drachten
3:59:28
3:59:11
61
Bert Barhorst
IJlst
3:59:44
3:58:07
62
Jan Reekers
Nieuwe Niedorp
4:00:00
3:58:27
63
Lútsen Wijngaard
Zutphen
4:00:33
3:58:59
64
Nico Ruiter
AV '23
4:01:07
3:59:44
65
Mo Idrissi
MarathonPlus
4:01:24
3:59:45
66
Keesjan de Vries
Lionitas
4:01:26
3:59:43
67
Hessel de Boer
Loopgroep Leeuwarden
4:02:06
3:59:25
68
Adrie van Dijk
ATC '75
4:02:44
3:59:50
69
Piet Jetze Faber
St.-Annaparochie
4:04:44
4:04:02
70
Jaap Bakker
Wageningen
4:05:10
4:01:37
71
Douwe Walda
Leeuwarden
4:05:37
4:04:34
72
Jan Hazelzet
Rotterdam Running Am
4:05:49
4:05:08
73
Jan van Katwijk
Rhoon
4:05:52
4:04:50
74
Gerrit Baan
Noardburgum
4:06:19
4:05:06
75
Lou Rijk
Usquert
4:07:02
4:05:41
76
Pieter Keulen
Lollum
4:07:08
4:04:43
77
Cor Ruigendijk
Loopgroep Aart Stigt
4:07:33
4:06:55
78
Henk Nauta
Bolsward
4:07:45
4:07:35
79
Dries Tulner
St.-Annaparochie
4:07:55
4:07:03
80
Jan Wijnia
Harlingen
4:08:52
4:07:09
81
Anton de Bruin
Kraggenburg
4:10:26
4:08:37
82
Anne Hoekstra
Haulerwijk
4:10:29
4:07:52
83
Zutphen Van
Friesland
4:11:35
4:10:42
84
Louke Berretty
Wommels
4:12:52
4:09:52
85
Henk Pelsma
Drachten
4:13:23
4:11:51
86
Herman Euverman
Friesland
4:13:37
4:11:42
87
Johan Neeft
Heerhugowaard
4:14:04
4:13:00
88
Thom Wennekes
Amsterdam
4:14:30
4:12:54
89
Sierk Postma
Ryptsjerk
4:14:55
4:12:57
90
Henk Robaard
De Sprinter
4:16:18
4:14:40
91
Bert Bos
Loopgroep Bedum
4:18:02
4:15:45
92
Bertus Sasbrink
Veenendaal
4:19:17
4:17:28
93
Jaap Vellenga
Beetsterzwaag
4:19:20
4:17:20
94
Sip Boelens
Nes Ameland
4:19:37
4:18:58
95
Bauke de Jong
Goutum
4:21:03
4:19:21
96
John van Belle
Rotterdam Running Am
4:22:48
4:22:48
97
Anne Bloemhoff
De Wilgen
4:23:04
4:21:18
98
Cor van der Meer
Oppenhuizen
4:23:11
4:20:46
99
Jan Feenstra
Workum
4:23:13
4:21:24
100
Harm Postma
Friesland
4:24:08
4:21:14
101
Dik Jagersma
Friesland
4:24:09
4:22:10
102
Peter van Ooijen
ATC '75
4:24:35
4:22:33
103
Willem Meffert
Aquilo
4:26:48
4:25:14
104
Bouwe van Dijk
De Keien
4:27:18
4:24:30
105
Joop Rikkelman
Hoorn Nh
4:28:25
4:26:07
106
Kees van den Berg
NSL
4:30:03
4:29:19
107
Hans Recourt
Loopgroep De Drentsc
4:30:35
4:28:53
108
Henk vd Meer
Easterein
4:31:02
4:29:56
109
Bert Fleer
Joure
4:31:16
4:30:20
110
Jan Jonkman
NOP
4:31:48
4:28:37
111
Tjeerd Visser
Friesland
4:33:04
4:30:29
112
Peter Waterkoort
Nijmegen
4:33:47
4:30:26
113
Klaas Schutter
Aquilo
4:38:12
4:35:13
114
John Buter
Aquilo
4:38:12
4:35:13
115
Jan van Dijk
Avanti-Wilskracht
4:38:35
4:35:46
116
Sandro Schutte
Loopgroep De Drentsc
4:39:23
4:36:44
117
Remmelt K Kootstra
Wirdum Fr
4:39:48
4:36:56
118
Rinse Tichelaar
De Knipe
4:41:20
4:40:02
119
Karst Vaartjes
AAC '61
4:41:25
4:39:36
120
Sipke Freerk Glas
Leeuwarden
4:42:08
4:39:58
121
Riekend Koopman
Bontebok
4:43:23
4:40:26
122
Ben Koopmans
Weert
4:43:56
4:41:11
123
Jaap Anema
Arum
4:44:15
4:41:07
124
Henk Nijp
Mantgum
4:44:26
4:42:19
125
Douwe Bokma
Hindeloopen
4:45:09
4:42:35
126
Hein Nicola
Joure
4:45:30
4:43:02
127
Bram Tjaden
Zeist
4:46:17
4:43:19
128
Gerard Peters
Nijmegen
4:47:03
4:43:41
129
Peter Knollema
Houten
4:47:38
4:44:41
130
Arnout Wentholt
's-Gravenhage
4:50:12
4:47:28
131
Wouter Smid
De Sperwers
4:50:42
4:48:31
132
Theun Oenema
Dokkum
4:50:55
4:48:24
133
Jan Nauta
Workum
4:51:54
4:50:07
134
Meindert van der Hulst
NOP
4:52:15
4:49:40
135
Teun van der Meij
Friesland
4:56:10
4:53:01
136
Dirk van Terwisga
Sneek
4:56:15
4:54:24
137
Wilco de Vries
Almere
4:56:34
4:53:21
138
Jan Nijmeijer
Start '78
4:58:13
4:55:31
139
Wietse van der Heide
AV Heerenveen
4:59:42
4:57:43
140
Lieuwe Visser
Franeker
5:02:20
4:59:43
141
Jelle Hagen
Impala
5:08:58
5:05:55
142
Bart Bosma
Bolsward
5:10:37
5:07:13
143
Arie Roest
Lionitas
5:13:13
5:09:56
144
Yme Hempenius
Allingawier
5:23:13
5:19:54
145
Albert Bos
Friesland
5:28:28
5:26:22
M60, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Wim Elshout
avVN
3:18:42
3:18:39
2
Koos Heijmans
PEC 1910
3:20:51
3:20:38
3
Cor van der Steen
Parthenon
3:28:18
3:27:43
4
Johan van Noordenburg
AV Heerenveen
3:29:48
3:29:36
5
Jan Ulfman
Hurdegaryp
3:33:23
3:33:01
6
Ype Bosma
Friesland
3:37:24
3:37:01
7
Harry Keizer
Loopgroep PK
3:38:43
3:38:26
8
Jaap Alberda van Ekens
Staphorst
3:39:49
3:39:27
9
Koen Kiestra
Lionitas
3:41:14
3:40:57
10
Johannes de Jong
Parthenon
3:42:16
3:41:40
11
Jan van Nuenen
Loopgroep Aart Stigt
3:43:54
3:43:44
12
Bram van Gosliga
Nijland
3:44:48
3:43:49
13
Henk Berkelaar
Nederhorst den Berg
3:48:01
3:47:37
14
Menno de Jager
LAAC Twente
3:49:24
3:48:46
15
Albert Posthumus
NOP
3:50:27
3:49:28
16
Mike Parramore
Phanos
3:53:37
3:52:14
17
Herman K Wierenga
Zeist
3:55:02
3:54:28
18
Bruno van Rijsingen
Prins Hendrik
3:55:14
3:53:34
19
Pieter Anjema
VAV
3:55:52
3:54:05
20
Peter Akerboom
LVA Plantaris
3:57:57
3:55:01
21
Gerard Hooghiem
Ferwert
3:58:08
3:55:32
22
Jan Lebbink
Tollebeek
3:58:33
3:57:34
23
Anne Stobbe
NOP
3:59:02
3:58:04
24
Martin Kwakkel
avVN
4:00:01
3:58:29
25
Herman de Boer
's-Gravenhage
4:02:36
4:00:03
26
Geert Holtrop
Loopclub Burgum
4:02:41
4:01:48
27
Geert Peereboom
Loopgroep Leeuwarden
4:03:01
3:59:44
28
Benn Hoekman
Friesland
4:04:14
4:02:19
29
Ed Kronenburg
Langbroek
4:07:10
4:04:49
30
Bote Engwerda
Amersfoort
4:07:16
4:04:11
31
Peter Witsmeer
Lionitas
4:09:32
4:08:10
32
Fre Kaman
Heiligerlee
4:11:46
4:09:26
33
Waling Meijer
Wildervank
4:11:55
4:09:57
34
Karel Moojen
Friesland
4:12:09
4:09:47
35
Harry Wolters
ATC '75
4:13:26
4:10:03
36
Koos Boorsma
Britsum
4:14:11
4:13:10
37
Jan de Heer
Loppersum
4:14:13
4:11:40
38
Yde Haarsma
Sneek
4:14:21
4:11:49
39
Martin den Heijer
Heerenveen
4:15:42
4:14:04
40
Acronius Hettinga
Friesland
4:16:29
4:13:53
41
Johan Mulder
Horror
4:17:51
4:16:05
42
Herman Haan
Artemis
4:18:19
4:15:44
43
Sybe Swart
Franeker
4:18:50
4:17:31
44
Klaas Glas
LSV Invictus
4:19:22
4:16:59
45
Febo Perdok
AV Heerenveen
4:19:43
4:17:14
46
Geert de Vries
Zuidland
4:21:00
4:20:36
47
Martin Kemperman
Doorn
4:21:12
4:17:59
48
Piet Wieringa
Rotterdam
4:22:18
4:20:41
49
Daan Kraan
Breda
4:22:48
4:20:25
50
Kees van der Werf
De Glind
4:27:46
4:27:31
51
Cor Steenstra
Loopgroep Hugo Veenk
4:28:07
4:26:18
52
Hennie Zonderland
Zeist
4:29:49
4:27:26
53
Sietze Houwen
ATC '75
4:30:06
4:26:40
54
Jaap IJpma
Horror
4:31:01
4:30:59
55
Geert Jan Reinders
Artemis
4:38:21
4:35:31
56
Rudy Veen
Slochteren
4:38:57
4:36:41
57
Willem Tanja
Zwolle
4:41:09
4:38:21
58
Bas van Riel
Lisse
4:41:38
4:38:54
59
Mart Verboord
Prins Hendrik
4:41:53
4:39:15
60
Jan Zondag
Friesland
4:42:22
4:39:30
61
Judo Bakker
NOP
4:43:11
4:39:59
62
Jaap de Kam
Amstelveen
4:43:18
4:40:07
63
Tjibbe Sikkes
Loopgroep Leeuwarden
4:43:28
4:40:46
64
K- van Dijk
Franeker
4:44:48
4:41:39
65
Gerben Glas
Leeuwarden
4:45:51
4:42:37
66
Ab de Boer
Zeist
4:46:17
4:43:19
67
Anne Engwerda
Steggerda
4:48:27
4:45:22
68
Loek Mensinga
Texel
4:48:42
4:45:41
69
Wiebren Couperus
Rottum Fr
4:51:38
4:49:29
70
Hyacinth Richardson
Groningen
4:51:41
4:48:54
71
Cor Appelman
Friesland
4:52:08
4:50:35
72
Cor Zeemans
Friesland
4:55:54
4:53:35
73
Dick van Huisstede
Nederhorst den Berg
4:59:43
4:56:11
74
Lolke van der Zee
Horror
5:02:00
4:58:49
75
Paul Zeegers
Rotterdam Running Am
5:05:37
5:05:21
76
Jurjen Hazekamp
Middelstum
5:13:44
5:11:08
77
Piet Mulder
Friesland
5:21:38
5:18:34
78
Rex Leber
Loopgroep Astrea
5:28:35
5:25:05
79
Henk van der Land
Friesland
5:33:29
5:30:32
M65, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Tiny Raijmakers
De Keien
3:49:26
3:47:49
2
Johan de Lange
Munein
3:52:56
3:52:03
3
Sjoerd Meekma
Dronryp
3:56:40
3:55:21
4
Karst Anema
Friesland
4:10:30
4:09:05
5
Rudolph Stevens
Alkmaar
4:11:00
4:09:56
6
Albert Dijkstra
Lionitas
4:11:25
4:10:08
7
Boudewijn Haverkorn
Rotterdam Running Am
4:27:54
4:25:28
8
Meindert Dijk
Tytsjerk
4:28:41
4:26:09
9
Simon Andringa
Tytsjerk
4:30:06
4:26:49
10
Wilfried Crauwels
Mechelen (BEL)
4:31:36
4:28:45
11
Gijs Honing
avVN
4:41:34
4:38:18
12
Gelt van der Veen
Hippolytushoef
4:51:24
4:49:18
13
Bert Niemarkt
Artemis
5:10:22
5:07:48
M70, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Wim Baars
Delfzijl
4:35:07
4:32:56
2
Bé Kloezen
Loopgroep Zuidhorn
4:48:48
4:45:45
3
Erich Edema
LSV Invictus
4:55:02
4:54:09
4
Geert Kraak
AV Heerenveen
5:02:42
4:59:19
5
Wiebe Alma
Joure
5:18:20
5:17:26
VSEN, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Mariska Kramer
Drachten
2:41:42
2:41:42
2
Andrea Hofstra
Horror
3:37:44
3:37:33
3
Ann-Marie Pluim
Amsterdam
3:40:56
3:40:33
4
Mirjam Steunebrink
Eelde
3:41:08
3:39:57
5
Jantien Hoekstra
Berltsum
3:43:40
3:42:20
6
Emmie Sloot
AV Heerenveen
3:46:09
3:44:51
7
Hedwig Ponjee
Edinburgh (GBR)
3:49:06
3:48:16
8
Christel Westerveen
Amsterdam
3:52:28
3:51:23
9
Geertje de Schiffart
Deventer
3:58:08
3:57:15
10
Marije van der Kooij
Heerenveen
3:58:36
3:56:08
11
Laetitia Ouillet
Utrecht
3:59:08
3:57:49
12
Regine Postma
Horror
4:02:01
4:01:37
13
Elbrig Hofstra
Dutch Runners
4:05:09
4:03:14
14
Hetty Vossen
Impala
4:05:10
4:03:43
15
Joke Broekmans
PAC
4:08:07
4:05:46
16
Christel Jaarsma
Utrecht
4:08:37
4:05:32
17
Petra Bijlsma
Sexbierum
4:09:45
4:07:40
18
Berber Akkerman
Wommels
4:14:10
4:12:23
19
Maaike Baakman
Sneek
4:18:06
4:16:30
20
Hedwig Brandsma
Wommels
4:18:10
4:15:52
21
Annemieke van Dijk
Leeuwarden
4:24:17
4:21:26
22
Marloes van der Wal
Leeuwarden
4:25:36
4:23:17
23
Lydia Ardjosoediro
Loopgroep Leeuwarden
4:25:37
4:23:18
24
Truus Overal
Tzum
4:26:50
4:24:10
25
Vera Ensing
Oranjewoud
4:31:27
4:28:08
26
Sharareh Farmani
Loopgroep Leeuwarden
4:39:33
4:37:13
27
Anneke Lubbers-vd Zwaa
Leeuwarden
4:42:51
4:40:42
28
Hanneke Kreling
Leeuwarden
4:43:24
4:41:03
29
Siri Lianne Mauer
Loopgroep Leeuwarden
4:47:01
4:44:21
30
Jildou Oosterhof
Loopgroep Leeuwarden
4:52:16
4:49:33
31
Willy Drummen-Sikma
Geleen
4:58:28
4:55:26
32
Femke Hulzinga
Wommels
4:58:48
4:55:42
33
Cindy Verdegaal
Nijland
4:59:30
4:56:36
34
Margriet Brouwer
Rotterdam
5:02:00
4:58:57
35
Esther Anema
Leeuwarden
5:14:26
5:11:46
36
Magdalena Folkerts
Lollum
5:20:06
5:17:17
V35, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Yvonne Kassenberg
Lionitas
2:49:48
2:49:47
2
Ylona Kruis
Horror
3:05:26
3:05:21
3
Liesbeth Holwerda
Dutch Runners
3:20:24
3:19:47
4
Sandra van Strien
Friesland
3:24:13
3:23:39
5
Esther de Joode
Statina
3:55:18
3:54:23
6
Geja Droogsma
Loopgroep Leeuwarden
3:56:33
3:55:06
7
Stefani Nellen
Groningen Atletiek
4:00:32
3:59:23
8
Leonie Wigger
De Sprinter
4:01:31
3:59:51
9
Henriët Kuipers
Workum
4:02:13
4:00:25
10
Jose van der Lijke
Joure
4:04:25
4:02:38
11
Annemarie Bakker
Waterland
4:05:08
4:04:23
12
Marjan Rodenhuis
Lionitas
4:06:19
4:04:29
13
José van Egmond
Leeuwarden
4:09:16
4:06:25
14
Mieke Dousma
Leeuwarden
4:10:13
4:07:22
15
Trudy Reinders
Ten Post
4:17:19
4:15:05
16
Eelje Dijk
AAC '61
4:17:37
4:15:49
17
Jolanda Muizer
Loopgroep Leeuwarden
4:19:47
4:18:03
18
Evelyn Miedema
Loopgroep Leeuwarden
4:20:55
4:18:33
19
Anneke Sterkenburgh-Jo
Kubaard
4:21:51
4:19:39
20
Gertine Dijkstra
Almere
4:24:27
4:22:08
21
Marijke Westra
Loopgroep Leeuwarden
4:25:05
4:22:24
22
Imas Wiggers
OLDENZAAL
4:34:04
4:31:59
23
Elizabeth ten Hoeve
Feanwalden
4:35:54
4:32:38
24
Marieke de Boer
Wommels
4:46:40
4:43:55
25
Hilde Koopman
Kubaard
4:48:13
4:46:00
26
Ingrid Alkema
Leeuwarden
4:53:31
4:50:40
27
Alie Postma-Kooistra
Makkum Fr
4:58:01
4:55:30
28
Wytske van der Kooi-Po
Burgum
5:08:18
5:06:09
29
Ramona Tietje Bakker
Berltsum
5:33:29
5:30:27
V40, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Nancy Sommer
Flaktfeit, Bergen (N
3:14:39
3:14:37
2
Elles de Vries
Friesland
3:21:58
3:21:28
3
Marjan de Ruiter Abma
Friesland
3:27:10
3:26:44
4
Tieneke de Jong-Brouwe
Zwolle
3:28:44
3:28:16
5
Jeannet Leppink- de Ha
PEC 1910
3:29:12
3:28:44
6
Monique van der Aa
Prins Hendrik
3:29:32
3:29:26
7
Hermina van Dijk-Hak
MarathonPlus
3:32:42
3:32:21
8
Bettie Agricola
AV Heerenveen
3:44:05
3:43:13
9
Petra Bus
Loopgroep Bedum
3:45:37
3:44:29
10
Esther van Duijnhoven
De Keien
3:45:38
3:44:43
11
Janke Pranger-Douma
Lichtaard
3:47:44
3:46:52
12
Marieke Bruininga
Emmen
3:50:40
3:48:36
13
Claudia Wesselman
Friesland
3:52:14
3:50:48
14
Jeanette Dijkstra
Atletiek Maastricht
3:56:57
3:55:01
15
Tineke van Dijk
WZK Tri Team Wassena
3:58:59
3:57:47
16
Wendy Wisse
NOP
3:59:01
3:58:01
17
Jolanda Akkermans
NOP
3:59:34
3:58:32
18
Betty van Zoelen
Parthenon
4:00:05
3:58:21
19
Gerdi Wicherson
NOP
4:01:54
4:00:15
20
Marian van der Hoek
Impala
4:05:10
4:03:43
21
Tracy van der Ploeg
Damwald
4:07:06
4:06:43
22
Eeke Bouma
Heiloo
4:07:34
4:05:40
23
Monique Vernooij
Trecho
4:08:38
4:08:38
24
Rixt de Lang
Haren Gn
4:08:52
4:07:01
25
Gerda van Hattem
MarathonPlus
4:10:28
4:08:33
26
Johanna de Vries-Weste
Oudega gem Wymbritse
4:12:15
4:10:45
27
Carla Vogelvanger
Horror
4:12:49
4:11:04
28
Ina Oortwijn
Dutch Runners
4:14:19
4:13:08
29
Irma Brandsma-Westerho
Nieuwegein
4:16:09
4:14:00
30
Pietsje Fekkes
Koudum
4:16:10
4:14:28
31
Christina de Haan
Bolsward
4:16:59
4:15:07
32
Marijke de Jong
Wolsum
4:19:01
4:16:37
33
Patricia Hollander
Loopgroep Leeuwarden
4:19:45
4:18:04
34
Carla K Smink
Gistrup (DEN)
4:22:24
4:20:57
35
Klaske van Lunzen - Mi
Leeuwarden
4:22:47
4:20:54
36
Paulien Koopman
NOP
4:24:11
4:23:10
37
Geeske Zonderland
Impala
4:26:39
4:25:32
38
Hester Schotanus
Loopgroep Leeuwarden
4:30:07
4:27:24
39
Sandra Tamminga
Leeuwarden
4:30:34
4:28:41
40
Jelanda Kloosterman
Hoornsterzwaag
4:31:00
4:28:34
41
Maria Tooker
Alagan Michigan (USA
4:34:00
4:30:34
42
Antsje Smeding
Sint Nicolaasga
4:34:01
4:31:29
43
Diana Ruygrok
Wassenaar
4:36:16
4:35:03
44
Gretha Waterlander
Bolsward
4:41:11
4:39:19
45
Madelon Nijssen-Gerrit
Nijmegen
4:43:13
4:39:51
46
Corina Stok
Lionitas
4:44:44
4:42:06
47
Renate Boes
Franeker
4:46:31
4:43:36
48
Dieuwke Bootsma
Horror
4:46:50
4:44:18
49
Mia Stumpf
Loopgroep Leeuwarden
4:47:00
4:44:38
50
Sarina Jannes
AV Heerenveen
4:47:22
4:44:54
51
Roelie Kooistra
AV Heerenveen
4:47:45
4:45:15
52
Simona van den Bergs
Heerenveen
4:49:39
4:46:58
53
Lina Hendriks
Zuidlaren
4:53:17
4:50:11
54
Monique Witteveen
Blauwhuis
4:54:08
4:51:37
55
Urtha deb Zeeuw
Phanos
4:54:52
4:53:28
56
Anneke Steinfort
Bolsward
4:55:11
4:52:14
57
DongBack Seo
Groningen
4:55:26
4:53:16
58
Lisa Ligthart
Harlingen
4:55:39
4:52:19
59
Ida Veenstra - vd Veld
Burgum
4:56:33
4:54:26
60
Yvonne Hagels
Loopgroep Leeuwarden
4:57:27
4:54:43
61
Joce Poutsma
Horror
4:57:59
4:55:10
62
Joke Regeling
Bolsward
4:58:16
4:56:12
63
Neeltje Lefferts
AV Heerenveen
4:59:42
4:57:15
64
Margreet van der Meer
Horror
5:05:36
5:03:39
65
Ienskje van der Weg
AV Heerenveen
5:06:30
5:04:02
66
Saskia Kuiper
Dronryp
5:18:14
5:15:21
67
Gerrie Folkerts-Schils
Lollum
5:20:07
5:17:18
68
Nienke Huizenga
AV Heerenveen
5:25:58
5:23:05
69
Kiki de Boer
IJlst
5:33:28
5:30:08
V45, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Petra Hasper
De Sprinter
3:08:20
3:08:17
2
Polly Nkambi
Athlos
3:12:06
3:12:02
3
Anneke de Boer
Horror
3:27:29
3:27:14
4
Irma van Steijn
Leeuwarden
3:28:52
3:27:42
5
Mirjam Bijlsma
Loopgroep De Drentsc
3:31:25
3:31:20
6
Gerry Visser
LAAC Twente
3:34:02
3:33:58
7
Liesbeth Steenbergen
Horror
3:35:05
3:34:58
8
Inge Wulffele
Lionitas
3:41:14
3:40:57
9
Hanneke van de Velde
ATC '75
3:44:32
3:44:12
10
Evelien Schoon-Buma
Nederhorst den Berg
3:44:45
3:44:45
11
Christine Toonstra
GAC Hilversum
3:45:38
3:44:09
12
Hilda Broekhuizen
Artemis
3:47:51
3:46:35
13
Jenni de Grot
Friesland
3:51:06
3:50:05
14
Mirjam Sutman Meijer
Leeuwarden
3:52:59
3:52:08
15
Karien Guinee
Tempo
3:53:17
3:52:22
16
Aly Waninge
Loopgroep De Drentsc
3:53:57
3:53:16
17
Geke Venema
Friesland
3:55:50
3:55:22
18
Ank van de Wiel
Nijmegen
3:56:06
3:52:44
19
Annie Oostenbrink
Friesland
3:57:35
3:55:29
20
Petra Domhof
Harreveld
3:59:59
3:58:01
21
Hettie Hellinga
Schiermonnikoog
4:01:08
3:59:53
22
Klaske Post
Athleta
4:04:47
4:03:15
23
Alie Louwsma
Leeuwarden
4:09:15
4:07:19
24
Ankie Hanzens
Sloten Fr
4:10:12
4:07:46
25
Ingrid Peperkamp
Pallas '67
4:10:12
4:08:45
26
Irma de Leeuw
Hilversum
4:10:23
4:08:52
27
Marianne van Os
Erica
4:10:53
4:08:41
28
Tineke Hoekstra
Gouda
4:11:23
4:09:28
29
Marjolein Tiemens-Huls
Driebergen-Rijsenbur
4:15:20
4:12:53
30
Fokje Lutgendorff
Makkum Fr
4:15:42
4:14:06
31
Alie Piersma
Balk
4:16:52
4:14:30
32
Tineke Lautenbach
AV Heerenveen
4:17:48
4:15:19
33
Annemieke van Ameronge
Prins Hendrik
4:20:04
4:17:21
34
Bea Visser
Friesland
4:20:12
4:18:06
35
Tineke Bajema
Wommels
4:21:51
4:19:40
36
Geke Driesprong
Earnewald
4:23:26
4:21:24
37
Piety Feenstra
Leeuwarden
4:27:57
4:26:04
38
Ria de Wolde-van den B
Almere
4:28:25
4:26:02
39
Anja lettinga-Hiemstra
Ferwert
4:28:52
4:27:51
40
Evelyn Schipper
Loopgroep Bedum
4:29:23
4:27:19
41
Hilde Brouwer
Lionitas
4:29:27
4:26:40
42
Liz Boers-Maynard
Dutch Runners
4:31:46
4:29:01
43
Geja Sikkes
Sloten Fr
4:31:49
4:29:24
44
Ikkelien Cornelis
Blauwestad
4:33:31
4:31:53
45
Klaske Veenstra
Franeker
4:33:41
4:31:06
46
Karen de Kruif
Blauwhuis
4:33:51
4:31:19
47
Portena Klaske
Sint Nicolaasga
4:33:59
4:31:28
48
Martha Elzinga
Dokkum
4:39:05
4:36:07
49
Corlienke de Jong
Jutrijp
4:39:57
4:37:01
50
Karin Woldringh
Loopgroep Leeuwarden
4:42:04
4:39:42
51
Afke Brandenburg
Friesland
4:43:56
4:41:01
52
Christa Verver
Loopgroep Astrea
4:51:42
4:48:54
53
Kiek van den Tweel
Bemmel
4:52:04
4:48:55
54
Ernestine Stipkovits
Horror
4:55:56
4:53:06
55
Lian IJdema
Bolsward
4:56:01
4:53:04
56
Janet Degenhart
Aquilo
4:59:29
4:56:35
57
Rita Wierda
AV Heerenveen
4:59:43
4:57:44
58
Karin Boersma
AV Heerenveen
4:59:45
4:57:18
59
Jellie Bosgra
AAA
5:01:50
4:59:46
60
Hilda Tjeerdsma
Brummen
5:12:40
5:09:29
V50, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Inge van Schaick
Lionitas
3:21:41
3:21:37
2
Mariëtte ten Bokkel
Atletico '73
3:43:09
3:42:48
3
Catharina Kosse
Phanos
3:51:28
3:50:05
4
Tini Visker
Artemis
3:53:01
3:51:45
5
Eke van der Schaaf
De Sperwers
3:54:20
3:52:09
6
Engelien de Boer
Zwolle
3:55:26
3:53:56
7
Ineke Opstal
Hylas
3:57:57
3:56:53
8
Janet Werkema
Horror
3:58:43
3:57:50
9
Fokje Blokstra
De Sperwers
3:59:57
3:57:46
10
Clasien Andela
Oudega Gaast Sleat
4:04:00
4:01:34
11
Corry Buma
Sneek
4:05:09
4:03:41
12
Frouwkje Herder
LSV Invictus
4:10:11
4:09:52
13
Dieneke de Groot
Friesland
4:10:27
4:09:25
14
Alet Fransen
De Sperwers
4:10:53
4:08:42
15
Aafke van der Wal
Loopgroep Leeuwarden
4:15:32
4:12:49
16
Wilma Kocks
Antilope
4:16:08
4:14:16
17
Yvonne Fromm
Altena Road Runners
4:17:16
4:14:54
18
Rixte Mulder
Friesland
4:18:26
4:16:21
19
Marjo Doeven
AV Heerenveen
4:19:44
4:17:15
20
Sjoerdtje Keizer
Spartacus
4:20:43
4:17:51
21
Marjo Fleuren
Loopgroep Bedum
4:21:24
4:18:34
22
Riekie van den Berg
Stedum
4:22:26
4:20:10
23
Sabina Oudman
Loopgroep Bedum
4:23:31
4:21:14
24
Ineke Plant
Groningen
4:24:09
4:22:10
25
Mettje Elzinga
Friesland
4:27:28
4:24:57
26
Tineke Mous
Fortuna '67
4:27:55
4:26:24
27
Ineke Alers-Beukers
De Sperwers
4:29:28
4:29:28
28
Caroline van der Goot
AV Heerenveen
4:29:42
4:27:15
29
Annelies Appelhof
AAC '61
4:31:57
4:30:07
30
Karin van Eck
Deventer
4:32:17
4:29:23
31
Fenna Jansen de Vries
Loopgroep Leeuwarden
4:34:56
4:32:33
32
Anja Pieterman-Dijkste
Roodeschool
4:35:06
4:32:54
33
Lucy de Vries
Groningen Atletiek
4:37:25
4:34:55
34
Erna van Houten
Leeuwarden
4:39:33
4:37:13
35
Gerda Breeuwsma
Schettens
4:39:46
4:37:12
36
Henny Huisken-Fleerkat
Markelo
4:39:50
4:37:54
37
Anke van Dijk
Wommels
4:40:33
4:37:32
38
Dora Hettinga
Loopgroep Leeuwarden
4:43:57
4:40:55
39
Nelja Kaspersma
Sneek
4:46:46
4:43:55
40
Sjoukje Koetje
Sneek
4:48:33
4:45:42
41
Neel van Mourik
Friesland
4:52:03
4:51:42
42
Ciske Kroets
Witmarsum
4:53:06
4:49:55
43
Erna van Dijk
Avanti-Wilskracht
5:10:23
5:07:35
44
Ina Veenstra
AV Heerenveen
5:10:38
5:08:10
45
Ms Zylstra
Sneek
5:14:27
5:11:04
V55, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Gabriëlle Limonard
AV '23
3:50:46
3:49:24
2
Marja Bosje
Loopgroep Aart Stigt
3:52:13
3:50:04
3
Marijke Terpstra-Hober
Stiens
3:54:35
3:53:35
4
Carla Rooijers
Haarlem
3:56:58
3:54:20
5
Elly Reekers-Sonsma
Nieuwe Niedorp
3:59:11
3:57:38
6
Anneke Wester
Friesland
4:02:38
4:01:22
7
Sjoerdtje de Boer
Ede Gld
4:17:16
4:15:37
8
Agnes Miedema
Loopgroep Hugo Veenk
4:33:51
4:31:34
9
Willie Muizer
Friesland
4:41:00
4:38:19
10
Minke Oord
Friesland
4:42:30
4:42:01
11
Inge Helder-van Gelder
AV Heerenveen
5:06:30
5:04:02
12
Lenie de Visser
Waterweg
5:20:52
5:19:46
13
Elly van der Bijl
Makkum Fr
5:23:13
5:19:55
V60, MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Jeltsje van der Wal
Lionitas
4:16:10
4:14:48
2
Tineke van Mensfoort
Prins Hendrik
4:20:04
4:17:22
3
José Kloosterman
AV Houten
4:21:48
4:19:04
4
Anke Peterson
Friesland
4:42:34
4:39:53
Uitslagen.nl
20-06-2012 19:21