Uitslagenlijst Boerenloop

Abbega - Zaterdag 9 juni 2012

MAN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerrit Kramer
Horror
34:46
2
Siep Nota
Horror
36:35
3
Erik Bouma
Horror
36:36
4
Tiedo Tinga
Horror
36:47
5
Harmen Jorritsma
38:19
6
Teade Rispens
38:35
7
Klaas Willem Zwaagstra
38:56
8
Ynze Stienstra
39:05
9
Imre van Hijum
39:12
10
Hein Keekstra
Bolsward
42:14
11
Jan Uiterwijk
Loopgroep Beilen
42:14
12
Douwe de Jong
42:33
13
Siep de Boer
42:34
14
Herman Geritz
Friesland
42:36
15
Peter Bil
Horror
42:49
16
Jelle Wolthuizen
Horror
42:49
17
Bert Barhorst
43:57
18
Willem Biemolt
44:27
19
Nolle Lam
44:35
20
Arjen Wibbens
Friesland
45:09
21
Ruurd Hans de Boer
45:56
22
Ruurd Jouke van Wieren
46:10
23
Jaap Ypma
46:10
24
Anno Zwerver
46:27
25
Ysbrand Valkema
46:36
26
Sytse Jansma
46:37
27
ErikFennema
46:50
28
Gert-Jan Zeelen
Makkum Fr
47:15
29
Hein Keekstra
Bolsward
48:02
30
Luut de Jong
48:41
31
Peter Londema
49:29
32
Jan Dotinga
Horror
49:29
33
Halbe Huitema
49:49
34
Albert Schootstra
50:36
35
Sybren Nijdam
50:36
36
Durk Douma
50:48
37
Simon Leeverink
51:31
38
Rene Dijkstra
Stiens
52:12
39
Pim van Dieken
Akkrum
52:20
40
Bauke van der Wijk
Horror
52:48
41
Robert-Jan Roozen
Bakkeveen
54:08
42
Theo Weidenaar
Sneek
56:33
43
Wiebe Boersma
57:01
44
Menno Roskam
IJlst
1:00:45
45
Fokke Fokkema
Leeuwarden
1:02:03
46
Meindert Roosjen
1:08:02
VROUW, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Andrea Hofstra
Bolsward
42:32
2
Liesbeth Steenbergen
Horror
43:18
3
Esther van Vroonhoven
Groningen Atletiek
44:22
4
Franciska Ydema
49:49
5
Marijke de Jong
49:59
6
Linda Galema
50:36
7
Karin Danhof
Jirnsum
51:31
8
Fokje Lutgendorff
52:48
9
Hiltsje Brandsma
52:49
10
Adri Sluis
Start '78
53:06
11
Klaske Falkena
57:27
12
Jose Arriu
Oosthem
57:38
13
Sjoukje de glee
Sneek
57:45
14
Hinke Osinga
57:47
15
Siety Harkema Jaarsma
59:12
16
Jose Baas Zondag
59:14
17
Jeltsje Hoeksma
1:00:30
18
Liset Zwaan
1:00:39
19
Rina Fokkema
Hommerts
1:02:03
20
Thea Hofstra
1:02:44
21
Anita Hendriksma
Sneek
1:02:59
22
Ankie Boschma
1:03:55
23
Anita Haarsma
1:10:06
MAN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jeroen Koot
the Hague Road Runne
17:27
2
Marco van Meerveld
19:08
3
Dirk Slot
19:57
4
Murk Keekstra
Bolsward
21:27
5
Auke Fennema
21:43
6
Oeli Reitsma
22:01
7
Rene Miedema
22:13
8
Koos Klopwijk
22:14
9
Piet Boelens
22:18
10
Klaas Douwe Yska
Nijland
24:03
11
Rienk Schootsra
26:00
12
Marcel Langeland
Heeg
28:51
13
Ate van der Werff
29:55
14
Wilco van der Kamp
31:36
15
Wiebe van der Kamp
31:39
16
Dukkie Vlas
32:09
17
Ton Terpstra
32:09
VROUW, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anita van der Wal
Friesland
22:39
2
Getty Dotinga
Horror
24:11
3
Albien Koot
the Hague Road Runne
24:24
4
Klazien Bijlsma
25:34
5
Dianne Schootstra
26:14
6
Pytsje Rypma Tjalma
26:48
7
Marcella Ypma
27:32
8
Krista van Eekeren
Heeg
28:51
9
Aaltsje Witteveen
29:10
10
Merel Witteveen
Bolsward
29:10
11
Cilia Brandsma
30:07
12
Chiela Kempenaar
31:02
13
Karin Lanting
IJlst
31:36
14
Gatske v/d Meer-eilers
Heeg
32:09
15
Cordula Paques
32:36
16
Aly Schootsra
35:08
JONGE, 1500 METER JEUG
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
LuukVisser
5:19
2
Klaas Reijenga
6:21
MEISJ, 1500 METER JEUG
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jenda de Boer
5:20
2
Roeline Yska
5:25
3
Lois van Berkum
6:28
4
Fardau de Jong
6:47
5
Nynke Witteveen
6:50
6
Hinke van der Veen
7:22
7
Nora Altena
7:26
JONGE, 500 METER JEUGD
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Luukde Vries
2:57
2
Hendrik
3:09
MEISJ, 500 METER JEUGD
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
YmiePosthuma
2:35
JONGE, 1000 METER JEUG
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yme Scharringa
2:52
2
Ronan van Berkum
3:14
3
Jellevan der Veen
4:20
4
Siebe Scharringa
4:21
5
Ype de Wolff
4:25
MEISJ, 1000 METER JEUG
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Femke Yska
3:39
2
Marit de Jong
4:02
3
Fenna van Dijk
4:32
4
Leny Posthumus
5:04
5
Nynke Brouwer
5:05
Opmerkingenover deze uitslag:
jjorritsma@versatel.nl
Met dank aan alle vrijwilligers en sponsoren !
Uitslagen.nl
11-06-2012 17:53