Uitslagenlijst Running Center Cross Circuit

Bakkeveen - Zondag 15 januari 2012

MAN, RECREANTEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tom Algera
Makkum
11:06
2
Quinten Hartman
Makkum
12:08
3
Joey Scholte
Bakkeveen
15:44
4
Arjan Biedema
Heerenveen
19:31
5
W. van rossum
Joure
22:43
6
Sander Miedema
Heerenveen
23:55
7
Jan Jorna
Harlingen
24:30
8
Louwrens Tolman
Lippenhuizen
24:36
9
Hero Polet
Sneek
24:48
10
Michiael van der Werff
Franeker
26:23
11
Jlikert de Vries
Lippenhuizen
26:26
12
Edwin Rinsma
Drachten
26:50
13
Lucas de Vroedt
Haren Gn
27:15
14
Harro Arkoma
Lippenhuizen
28:45
15
Ate Durk Travaille
Leeuwarden
29:24
16
B. van der Meer
Heerenveen
29:38
17
Martin Hozeman
Drachtstercompagnie
29:50
18
Emiel de Wit
Drachten
30:04
19
Geert Dantema
Leeuwarden
30:17
20
Hans Kerkhoven
Leeuwarden
32:13
21
Martin de Jonge
Nietap
33:12
22
Jan Wester
Drachtsercompagnie
33:57
23
Kevin Kuipers
Marum
34:00
24
Sjoerd Edelenbos
Leeuwarden
34:01
25
Cor de Groot
Minnertsga
34:05
26
Anne Cuperus
Hurdegaryp
34:21
27
Girbe Zwaagstra
Donkerbroek
34:41
28
Joost Smit
Stiens
35:05
29
Hans van der Sluis
Schettens
35:16
30
Egbert Smit
Stiens
35:24
31
Johan Hiemstra
Drachten
35:53
32
Jan Reiffers
Groningen
36:26
33
Jouke Andringa
Oudehorne
36:46
34
Gonny Beuinsma
Drachten
37:31
35
Sije Boskma
Hurdegaryp
37:52
36
Robin de vries
De Wilp
37:55
37
Eeuwe Aardema
De Wilp
37:55
38
Rinke Booi
Burgum
38:04
39
Arie de Jong
Oosterwolde
38:14
40
Collin Kuipers
Marum
38:31
41
Cor Ton
Waskermeer
39:33
42
Henk van der Heide
Boornbergum
40:12
43
Gertjan Hijstek
Berltsum
40:15
44
Sjoerd Tolsma
Drachten
40:34
45
Bert van de Vaart
Lutjegast
40:37
46
Dennis van der Woude
Munnekeburen
41:08
47
Mark Zondervan
Leeuwarden
41:50
48
Henk Hoekman
Leeuwarden
42:13
49
William Teinsma
Stiens
42:29
50
Maurice Tax
Sneek
42:57
51
Luutzen Nijdam
lippenhuizen
43:27
52
Jelle Jagersma
IJlst
43:37
53
Jurjen Jagersma
IJlst
43:38
54
Stefan van der Wal
Drachten
44:16
55
Anton Stempher
Leek
44:26
56
Bernardus Rinsema
Berltsum
44:30
57
Ronald Hoekstra
Reduzem
44:38
58
Alex van Zurk
Leeuwarden
44:38
59
Aise Bouma
Kimswerd
44:54
60
Sytze Bouma
bakkeveen
44:58
61
Dirk Muizer
Leeuwarden
45:04
62
Klaas Jan van der Kooi
Burgum
45:08
63
Ome Joop
Leeuwarden
45:18
64
Jelle Werfenhof
Drachten
45:23
65
Harrie Wetterhahn
Leeuwarden
45:32
66
R. Van Rossum
Joure
45:40
67
Lambert Sijbring
Oosterwolde
45:47
68
Jacco Joustra
Oosterwolde
45:54
69
Ben Kok
Kampen
45:55
70
Fred hoogenboom
Bakkeveen
45:59
71
Rudy Miedema
Heerenveen
46:19
72
Menno Steenstra
Berlikum
46:24
73
Tjisse Schaap
Engelum
46:32
74
Peter Witsmeer
Leeuwarden
46:44
75
Robert Oybiagbonhia
Drachten
46:50
76
Piet Visser
Driesum
46:58
77
Hugo de Jong
Franeker
47:04
78
Robert Hoekstra
Drachten
47:20
79
Elbe van der Molen
Groningen
47:46
80
André Jellema
Leeuwarden
47:55
81
Heije Schaper
Oude Bildtzijl
48:11
82
Fedde Beijert
Ureterp
48:12
83
Jan Woudstra
Drachten
48:23
84
Gerard Jansma
Goutum
48:44
85
Jan Bosgraaf
Drachten
48:45
86
Henk Hoekstra
Bakkeveen
48:52
87
peter Bax
Drachten
49:18
88
Marcel Copini
Leeuwarden
49:20
89
Johan Beintema
Leeuwarden
49:22
90
A. de bakker
Groningen
49:27
91
Gjalt Weistra
Drachten
49:31
92
Fokko Bokster
Lippenhuizen
49:57
93
Nico Hooisma
Dronryp
50:04
94
John Diepenmaat
Leeuwarden
50:12
95
Wietze Westerhuis
Marrum
50:14
96
Renaldo Koopman
Oldebekoop
50:21
97
Guus Dirksen
Drachten
50:32
98
Pascal Wolf
Tuk
50:35
99
Martin van Ooijen
Drachten
50:50
100
Jorrit Zuidema
Groningen
50:50
101
Johannes van Zandberge
Bakkeveen
51:11
102
Jan Kempenaar
Zwagerbosch
51:14
103
Wieger van Keulen
Leeuwarden
51:23
104
Jan van Dalen
Bakkeveen
51:58
105
Hans Nagtegaal
Grouw
52:07
106
Patrick Derks
Drachten
52:09
107
Meinderd de Boor
Burgum
52:15
108
Marten van der Kamp
Nij Beets
52:28
109
Peter Klokman
Ureterp
52:31
110
Jan herdrik Hartman
Makkum
52:35
111
Jakob Veenstra
Drachten
52:35
112
Sijbe Knol
Berlstum
52:39
113
Goos Tuinstra
Drachten
52:53
114
Koen Grave
Drachten
52:53
115
Raymond v.d. Werff
Franeker
52:57
116
Karst Anema
Stiens
53:15
117
Remco Visser
Oudega
53:17
118
André Tieman
Groningen
53:19
119
Meinte Jelsma
Leeuwarden
53:24
120
Geart Sierd v.d. Zee
Leeuwarden
53:29
121
Herman v.d. Geest
Oude Bildtzijl
53:46
122
Wiep van der Heide
Drachten
53:52
123
Douwe Dijkstra
Oosterwolde
54:00
124
Jo Berger
Torsby (Zweden)
54:11
125
Dirk Berger
Heerenveen
54:11
126
Hilbert Mast
Drachten
54:31
127
W. Tolman
Lippenhuizen
54:35
128
Jillard Faber
Drachten
54:39
129
Arjo van Lier
Hilaard
54:59
130
Marc Kitslaar
Leeuwarden
55:08
131
Reint Jonker
Stiens
55:34
132
Ian Bal
Leeuwarden
55:47
133
Daan Hessels
Haulerwijk
55:48
134
Riekend Koopman
Bontebok
56:01
135
Kees Versprille
Burgum
56:12
136
Jorrit Booi
Burgum
56:24
137
Johnannes van der Wal
Burgum
56:24
138
Peter Kuiper
Marum
56:31
139
Homme Kalma
Drachten
57:59
140
Tjeerd Visser
Franeker
58:01
141
Jelte Nijhoft
Oosterwolde
58:10
142
Klaas Peereboom
Heerenveen
58:22
143
berend Schaap
Gytsjerk
58:25
144
Lammert van Dijk
De Wilp
1:02:19
145
Andries Oenema
Heerenveen
1:02:22
146
Henry Westerhof
Drachten
1:02:31
VROUW, RECREANTEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Carmen van de Heide
Boornbergum
11:56
2
Jannie Bekkema
12:04
3
Lieke Hartman
makkum
12:52
4
Danielle Teinsma
Stiens
15:42
5
Werena Tuinstra
Drachten
16:37
6
Shannon van der Werff
Franeker
16:42
7
Jelly Dantuma
Leeuwarden
16:56
8
Nynke Bruinsma
Sneek
18:14
9
Yang-Lin Zijlstra
Schettens
18:19
10
Marije van der Sluis
Schettens
18:20
11
Sonja Tuinstra-Hogerhu
Berlikum
21:29
12
Nienke Okkema
Beetserzwaag
22:39
13
Christa Aarends
Oudwolde
23:25
14
Linda Peereboom
Heerenveen
23:25
15
Doutsen Tilstra
Tytsjerk
24:00
16
Geke Brader
Heerenveen
24:38
17
Fanny Postma
Sneek
24:46
18
Hinke Tolman
Lippenhuizen
25:05
19
Antje Hoeskma
Drachten
25:18
20
Hinke Tjalma
Slappeterp
25:28
21
Lisa Keuken
Sneek
26:03
22
Andrea Michielsen
Ylst
26:32
23
Jeannette Brandsma
Lippenhuizen
26:53
24
Brit Janssen
Oudwoude
27:01
25
Ank Joner
Leeuwarden
27:03
26
Yaslin van der Mei
Drachten
27:18
27
Linda Cazemier
Stiens
27:23
28
Renny Osinga
Marrum
27:47
29
Hiske Schaap
Groningen
30:46
30
Janet Osinga
Berlikum
31:47
31
Hester Groenveld
Bolsward
31:51
32
Esmee Teisma
Stiens
32:24
33
Marida Prins
Oosterwolde
32:41
34
Jolanda Muizer
Leeuwarden
34:47
35
Janke Dijkstra-Jongedi
Oosterwolde
35:00
36
Wybertha Brouwer
Bolsward
35:10
37
Jannie Tjassing
Bakkeveen
36:51
38
Danielle Teinsma
Stiens
37:16
39
Froukje Mulder
Drachten
37:33
40
Regina Liekelema
Drachten
37:50
41
Kirsten Nienhuis
Oosterwolde
38:31
42
Francien Geertsema
Eenrum
38:50
43
Marjan Bijlsma-Ruiter
Drachten
39:05
44
Hennie van Beek
Haren Gn
39:09
45
Alien de Vries
Drachten
39:55
46
Ineke Kijstra-Bruinsma
Drachten
40:39
47
Helga Manten
Groningen
40:53
48
Renny Stolte
Drachten
40:56
49
Marlene van der Leeuw
42:03
50
C. Dijnedam
Franeker
42:20
51
Esther Hozeman
Drachtstercompagnie
42:21
52
Gerarda Teinsma
Stiens
42:29
53
Eelkje ven der Sluis
Schettens
43:21
54
Willie Muizer
Leeuwarden
43:33
55
Helma SChut
IJlst
43:54
56
J. J. Poortvliet
Donkerbroek
44:31
57
Sjoedtje Veenstra
Bergum
44:40
58
Merel Nienhuis
Groningen
44:51
59
Tineke Algera
Makkum
44:53
60
Rixt van der Sluis
Schettens
45:10
61
Alien de Vries
Drachten
45:18
62
Henny Veenstra
Drachten
45:45
63
Jeltsje van der Wal
Leeuwarden
46:37
64
Klaske Schaap- Dijkstr
Engelum
47:18
65
Leonie Nienhuis
Oosterwolde Fr
47:39
66
Moniek Boskma
Hurdegaryp
47:42
67
Erelyre Abeln-arezaat
Smalle Ee
48:08
68
Karin Ploeg
Drachten
48:15
69
Jeannet Huitema
Leeuwarden
49:07
70
Jonna Visser
Oudega
49:21
71
Jelly Dantuma
Leeuwarden
49:24
72
Fransica Vreeling-Spa
Siegerswoude
49:45
73
Ingrid Kuipers
Marum
50:22
74
Jenny Tolsma
Drachten
51:10
75
Janneke Nienhuis
Oosterwolde Fr
52:39
76
Marian Brouwer
Drachten
53:03
77
Trees van Veen
Wolvega
53:25
78
Liesbeth Faber
Drachten
54:39
79
Joke Nicolai
Oosterwolde
55:14
80
Wendelien Schalij
Leeuwarden
56:19
81
Liset de Groot
Roden
56:33
82
berber Rijpstra
Stiens
56:57
83
Klaske Veenstra
Franeker
58:00
84
Aly Prins Olijve
Oosterwolde
58:21
85
Herdrika Posthumus
59:45
86
Mariska Veldman
1:00:02
87
Wytske van der Kooi
Burgum
1:00:05
88
Jannet de Vries
Drachten
1:01:04
89
Minke Oord
Joure
1:01:21
90
Petra Joustra
Oosterwolde Fr
1:02:32
91
Gea Huisman
Drachten
1:02:37
MPC, MEISJES PUP. C
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke Geerders
Start '78
4:15
2
Joukje Kramer
Horror
4:38
3
Jorien Spikman
Groningen Atletiek
4:41
4
Carian Buisman
Groningen Atletiek
4:51
5
Floor Dekker
Impala
5:10
6
Julia Rinsma
Impala
5:10
7
Jildou Binnema
AV Heerenveen
5:19
8
Ellis van Leeuwen
Groningen
5:43
JPC, JONGENS PUP. C
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mathijs Mulder
Start '78
3:53
2
Pjotr ter Doest
Impala
4:01
3
Jesse Kwint
Jupiter
4:09
MPB, MEISJES PUP. B
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ilse Meerding
Horror
3:58
2
Selma Spikman
Groningen Atletiek
4:05
3
Anke Binnema
AV Heerenveen
4:08
4
Quinty Martena
4:11
5
Mileen Bruinewoud
Start '78
4:13
6
Anneke Grondsma
Spartacus
4:17
7
Anna Ooms
AV Heerenveen
4:23
8
Eke Tibben
Start '78
4:24
9
Agnes Martens
Spartacus
4:27
JPB, JONGENS PUP. B
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Milan Spijker
Groningen Atletiek
3:34
2
Sietse Drost
Groningen Atletiek
3:52
3
Florian van der Dussen
Impala
4:14
4
Jelle Otter
Impala
4:17
5
Robin Zwager
Spartacus
4:17
6
Bjorn Rinsma
Impala
4:21
7
Jort Dijkstra
Horror
4:28
8
Jelte Bouma
Spartacus
4:40
MPA1, MEISJES PUP. A1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marene Scholtens
Lionitas
3:32
2
Sofie Bakker
Groningen Atletiek
3:36
3
Elle Biemans
Groningen Atletiek
3:47
4
Jessica van Weperen
LSV Invictus
3:49
5
Evelien Honebecke
ATC '75
3:51
6
Sanne Bijlsma
Impala
3:55
7
Charlotte Schuurman
Impala
3:59
8
Julie Hoekstra
Jupiter
4:01
9
Yasmin Nauta
Groningen Atletiek
4:22
10
Marieke Brondijk
Spartacus
4:25
11
Meike Guikema
Jupiter
4:28
12
Anna-Bo van der Wal
Impala
4:32
13
Yassine Bulthuis
Impala
4:36
14
Emma van Wieren
Impala
4:37
15
Leandra Kingma
Spartacus
4:39
16
Mare
4:44
MPA2, MEISJES PUP. A2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Emy Guikema
Jupiter
3:34
2
Aukje Vellinga
Groningen Atletiek
3:40
3
Elvira Ooms
AV Heerenveen
3:56
4
Gytte van Hoeven
AV Heerenveen
3:57
5
Terri Talan
AV Heerenveen
3:59
6
Vera Derksema
Groningen Atletiek
4:10
7
Elina Ettes
Groningen Atletiek
4:11
8
Femke van der Galien
Impala
4:20
9
Gwen Diepenmaat
Lionitas
4:44
10
Berber Otter
Impala
5:17
JPA1, JONGENS PUP. A1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jesper Tolsma
Athleta
3:42
2
Jort van Deutekom
Lionitas
3:44
3
Marijn de Vroedt
ATC '75
3:49
4
Allard Voorwinde
Athleta
3:50
5
Luuk Geerders
Start '78
3:52
6
Fabian Tros
LSV Invictus
3:58
7
Quinten Nauta
Groningen Atletiek
3:58
8
Jelle van der Veen
Athleta
4:08
9
Tobias Bouma
Impala
4:10
10
Harm Jan Kootstra
Impala
4:10
11
Jarno Kuiper
Start '78
4:12
12
Jing Oldhoff
Lionitas
4:12
13
Jorrit Stada
Groningen Atletiek
4:14
14
Marnix Wecke
Groningen Atletiek
4:25
15
Roy Frederiksz
Impala
4:35
16
Ids Bosveld
Impala
4:36
17
Devin Mennink 408
Impala
4:36
JPA2, JONGENS PUP. A2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sjoerd de Boer
Horror
3:40
2
Finn van Pijkeren
Fivelstreek
3:43
3
Tim Nieland
Aquilo
3:45
4
Gijs van de Ploeg
Jupiter
3:46
5
Bouwe van Leeuwen
Groningen Atletiek
3:53
6
Arnold Hiemstra
Sibrandahus
3:55
7
Olaf Tempelman
Jupiter
3:57
8
Mitchel Kemkers
Jupiter
3:58
9
Rein Kramer
Horror
3:58
10
Patrick Philips
AAC '61
4:02
11
Moos Bootsman
Spartacus
4:18
12
Johan Polet
Impala
4:21
MD1, MEISJES D1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Fanny Spikman
Groningen Atletiek
3:41
2
Evelien Kuiper
Groningen Atletiek
3:43
3
Marjolein Kuiper
Groningen Atletiek
3:47
4
Thirza Kuiper
Start '78
3:48
5
Marit van der Schaaf
Groningen Atletiek
3:53
6
Mare te Biesebeek
Lionitas
3:59
7
Elyne Kingma
Spartacus
4:02
8
Laila van der Meer
AV Heerenveen
4:05
9
Isabelle Semler
Groningen Atletiek
4:07
10
Carlijn Grave
Impala
4:13
11
Rosalie Tissingh
Start '78
4:15
12
Aaricia Veenstra
Spartacus
4:17
13
Noa Knip
Spartacus
4:20
14
Merle Louwinger
Athleta
4:21
15
Esther van der Pol
Impala
4:30
16
Femke van der Veen
Athleta
4:36
17
Nanke van den Brink
ATC '75
4:47
18
Anna Pruntel
LSV Invictus
4:49
19
Ellis de Wit
Impala
4:57
20
Mèrcènnè Meijer
SV Veendam
MD2, MEISJES D2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Emma Verkaaik
Hunzerunners Loopgro
3:40
2
Paola Bakker
Lionitas
3:42
3
Milou de Vries
ATC '75
3:43
4
Lisa Muizer
Lionitas
3:54
5
Rianne Nyenhuis
Lionitas
3:59
6
Marinde Schuitema
Groningen Atletiek
4:00
7
Eef Bosveld
Impala
4:21
8
Mara Leistra
Spartacus
4:30
9
Nynke Bouma
Groningen Atletiek
5:11
10
Marrit van der Heide
Impala
6:14
JD1, JONGENS D1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Thomas Kwint
Jupiter
3:28
2
Jeroen van Weperen
LSV Invictus
3:29
3
Roman de Boer
Horror
3:39
4
Justin Martena
3:41
5
Jarin Hedzer van der K
Impala
3:44
6
Remco Mulder
Start '78
3:46
7
Jarno Honebecke
ATC '75
3:47
8
Gijs van der Wijk
Impala
3:49
9
Jord van der Ploeg
Jupiter
4:14
10
Twan Pruntel
LSV Invictus
4:18
11
Matthijs Bouma
Impala
4:28
12
Sieger Wijnsma
Lionitas
4:29
13
Jilles van der Heide
Impala
5:19
14
Wolter Freerk Nijmeije
Start '78
5:27
JD2, JONGENS D2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lars van Hoeven
AV Heerenveen
3:24
2
Amaru Wijman
Groningen Atletiek
3:26
3
Niels Visser
Jahn II
3:35
4
Eric Stuiver
Start '78
3:39
5
Emo Boven
Impala
3:43
6
Wesley Hoeksra
Start '78
3:48
7
Kars Doedens
Spartacus
3:49
8
Chris Wever
AV Heerenveen
4:00
9
Niels Bouma
Impala
4:08
10
Niels de Jong
Drachten
4:09
11
Sven Smeman
Impala
4:11
12
Tom Speelman
Jahn II
4:12
MB, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ellen Jansen
Start '78
3:26
2
Anke Zonderland
Impala
3:36
3
Floor Buigel
Groningen Atletiek
3:38
4
Sacha Martini
Groningen Atletiek
3:44
5
Birgit Scheffer
Impala
3:55
MA, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anniek de Jong
AV Heerenveen
3:40
2
Getty Dotinga
Horror
3:45
3
Susanne lijzinga
Impala
3:46
4
Wieke Nijmeijer
Start '78
5:15
JB, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bram Buigel
Groningen Atletiek
2:54
JA, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Elmor de Jong
Start '78
2:57
2
Jesse Buiteveld
LSV Invictus
3:00
3
Alger Hiemstra
Impala
3:30
MAN, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Kevin Damstra
AV Heerenveen
2:48
2
S.M. Postma
AV Heerenveen
2:50
3
Lowie van der Woude
Start '78
2:53
4
Douwe Jan Krol
Lionitas
2:58
5
Chiljen Velvis
Groningen Atletiek
2:59
6
Marco Wels
Impala
2:59
7
Joost ter Doest
Impala
3:03
8
Arjan Portema
AV Heerenveen
3:06
9
Jappie Doller
Friesland
3:10
10
Peter Peereboom
AV Heerenveen
3:21
VROUW, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marijke Portema
AV Heerenveen
3:33
2
Sandra Sikkema
Impala
3:37
3
Harmke Robijns
Impala
3:39
4
Jolanda Smedinga
AV Heerenveen
4:30
MC, MEISJES C
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Susan van Weperen
LSV Invictus
6:47
2
Leonie Glazenborg
Aquilo
6:53
3
Silke Jonkman
Groningen Atletiek
6:57
4
Ineke van Koldam
Groningen Atletiek
7:24
5
Marieke van den Brink
ATC '75
7:26
6
Loïs Oldhoff
Lionitas
7:27
7
Irma Michielsen
Horror
7:43
8
Anneke Kootstra
Impala
7:46
9
Dominique Veninga
SV Veendam
7:48
10
Aline de Jong
Friesland
7:54
11
Henrike Vellinga
Groningen Atletiek
8:02
12
Maaike Wiersma
Impala
9:17
13
Welmoed Mink
Lionitas
9:28
14
Mare van der Weg
AV Heerenveen
9:30
15
Edina Fillekes
Impala
10:01
MB, MEISJES B
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tessa den Heijer
Groningen Atletiek
6:42
2
Claudia Oosterkamp
Start '78
7:10
3
Lynn van der Schaaf
Groningen Atletiek
7:15
4
Mathilde Spitzen
Start '78
7:39
5
Geesje Nijmeijer
Start '78
8:39
JC, JONGENS C
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mike Meijer
AAC '61
6:16
2
Robin Wassens
Groningen Atletiek
6:20
3
Justin Postma
Impala
6:24
4
Jelmer van der Veen
Lionitas
6:29
5
Wouter vd Spek
Impala
6:30
6
Peter-Jan de Jong
AV Heerenveen
6:31
7
Piet Wiersma
SV Veendam
6:32
8
Robin Honebecke
ATC '75
7:04
9
Rinse Altena
Horror
7:18
10
Jan-Douwe Mooij
Aquilo
7:18
11
Corné Dijkstra
Impala
7:32
12
Jelmer Kootstra
Impala
7:36
13
Rense Negenman
Impala
7:38
14
Roan Stienstra
Impala
7:56
15
Jeffrey Roseboom
Impala
8:05
JB, JONGENS B
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jordi Stam
AV Heerenveen
9:13
2
Bram Kielman
AV Heerenveen
9:19
3
Maarten Hindriks
AAC '61
9:24
4
Tim de Boer
Start '78
9:25
5
Wessel van Veenen
AAC '61
9:29
6
Geart Jorritsma
AV Heerenveen
9:33
7
Vinicius de Nekker 159
Start '78
9:49
8
Patrick Reitsma
Impala
9:49
9
Rembert Korrenhorst
AV Heerenveen
10:12
10
Folkert Visser
Impala
10:13
11
Jari van Ravenstein
AV Heerenveen
10:20
12
Jarno van der Weg
AV Heerenveen
11:28
MA, MEISJES A
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ydwine van der Veen
Lionitas
18:21
VSEN, WEDSTIJD VROUW
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Stefanie Bouma
Impala
23:08
2
Marieke van der Vegt
Vitalis
24:53
3
Brenda de Jong
Impala
26:50
4
Vera Keidel
Lionitas
28:00
V35+, WEDSTIJD VROUW
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yvonne Kassenberg
Lionitas
23:35
2
Geke Venema
Friesland
26:33
3
Margreet Wagteveld
Start '78
28:56
V45+, WEDSTIJD VROUW
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tineke van de Vliert
Horror
24:55
JA, JONGENS A
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
David Hofstee
Impala
21:23
2
Gerrit Wolbers
Lionitas
22:24
3
Bert Bos
Groningen Atletiek
24:53
MSEN, WEDSTRIJD MAN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Jouke Vos
AV Heerenveen
35:16
2
Riekele Kobes
AV Heerenveen
35:55
3
Erwin Akkerman
HAC '63
36:43
4
Siep Nota
Horror
37:02
5
Rene Jaasma
Impala
37:23
6
Jan Sytze Jonker
AV Heerenveen
37:25
7
Marwin Iedema
Impala
37:28
M35+, WEDSTRIJD MAN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remon van Lunzen
Lionitas
34:47
2
Harry Wiersma
Friesland
37:02
3
Huub Bots
Lionitas
38:12
4
Ralf de Jong
Impala
38:33
5
Frank Marks
Groningen
39:30
6
Foppe van der Heide
Impala
42:26
M45+, WEDSTRIJD MAN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaas Talma
Impala
38:26
2
Sieds Wiersma
Impala
38:55
3
Peter van Ravenswaaij
avVN
39:26
4
Adriaan Huisman
LSV Invictus
40:14
5
Ritske Flootman
Lionitas
40:47
6
Johannes van der Veen
Lionitas
41:52
7
Jan Driessen
LSV Invictus
43:27
8
Willie Kiewiet
Lionitas
43:31
9
Symen van der Velde
Horror
44:42
M55+, WEDSTRIJD MAN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rink Post
LSV Invictus
39:34
2
Chris Draijer
Impala
42:02
3
Adrie van Dijk
ATC '75
45:58
4
Jan Nijmeijer
Start '78
57:46
Voor opmerkingen over de uitslag, kun je mailen
naar wcimpala@gmail.com
Uitslagen.nl
25-01-2012 16:50