Uitslagenlijst Douwe Kleefstraloop

Leeuwarden - Zondag 8 januari 2012

JNGN, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nick Agterberg
Ingelum
4:13
2
Jing Oldhoff
Lionitas
4:30
3
Joost Smit
Lionitas
4:34
4
Evan van der Voort
Lionitas
4:35
5
Merijn van der Voort
Boksum
4:39
6
Finn Wright
Stiens
4:52
7
Raymon Pietersma
Lionitas
4:54
8
Mathijs Pietersma
Lionitas
4:58
9
Hessel Bakker
Lionitas
5:03
10
Eljo van der Zee
Leeuwarden
5:16
11
Yenti Smeding
Leeuwarden
5:48
12
Cas Pieter Kuipers
Stiens
6:02
13
Nick Jellema
Franeker
6:47
14
Jort Jellema
Leeuwarden
7:35
MEISJ, 1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Annika Huizing
Lionitas
4:25
2
Esmee Teinsma
Lionitas
5:01
3
Eline Ruige
Lionitas
5:30
4
Ilsa Noa Kuipers
Stiens
5:51
5
Danielle Teinsma
Stiens
5:54
6
Lisca van Gelder
Leeuwarden
5:55
7
Mayke Ruige
Leeuwarden
7:10
8
Dione van Gelder
Leeuwarden
7:29
JNGN, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jesse Wright
Stiens
11:43
2
Sieger Wijnsma
Lionitas
11:47
MEISJ, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mare te Biesebeek
Lionitas
10:38
2
Paola Bakker
Lionitas
10:50
3
Lisa Muizer
Lionitas
10:57
4
Berber Struiksma
Lionitas
11:42
VROUW, 2.5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Maaike Kuipers
Stiens
12:35
2
Monique Seerden
Lionitas
13:15
3
Miranda Posthumus
Leeuwarden
16:39
MAN, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Giorgio Delea
Friesland
19:28
2
Laurens Hendriksen
Assen
19:38
3
Egbert-Jan Flik
Techum
19:47
4
Jelmer van der Veen
Lionitas
20:02
5
Daniel de Jong
Lionitas
20:35
6
Jeroen Wels
Lionitas
22:00
7
Rutger Struiksma
Lionitas
22:19
8
William Teinsma
Stiens
22:38
9
Wiard van der Logt
Goutum
23:18
10
Rens Holtrigter
Lionitas
23:19
11
Auke Fennema
Sneek
24:20
12
Erik Fennema
Sneek
24:24
13
Freek Boesjes
Wergea
24:26
14
Patrick Reitsma
Impala
24:44
15
Niels van Deutekom
Lionitas
24:51
16
Jouke van der Veer
Lionitas
25:03
17
Mart van Deutekom
Leeuwarden
25:08
18
Egbert Smit
Stiens
25:23
19
Wilcs Ebbers
Lionitas
25:49
20
Joeri Zuidersma
Lionitas
26:46
21
Gijs Boesjes
Lionitas
27:11
22
Jaan van der Zee
Lionitas
27:18
23
Koos Pietersma
Lionitas
27:18
24
Michiel Kingma
Leeuwarden
28:14
25
Bart van Duijvenvoorde
Leeuwarden
29:01
26
Djurre van der Schaaf
Friesland
29:26
27
Rutger Schaaf
Lionitas
29:33
28
Leffert Jullens
Lionitas
29:39
29
Roel Riemersma
Lionitas
30:08
30
Piter Reitsma
Lionitas
30:08
31
Gilliën
Leeuwarden
30:09
32
Klaas Duits
Horror
33:47
33
Siep Tilstra
Friesland
33:48
VROUW, 5 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ydwine van der Veen
Lionitas
21:37
2
Merijne Houwink
Lionitas
22:12
3
Saskia Scholtens
Lionitas
26:08
4
Welmoed Mink
Lionitas
26:50
5
Elsa Rijpstra
Lionitas
26:50
6
Alinda Houwink
Boksum
26:51
7
Gooitske Beimers
Spartacus
26:57
8
Irene van der Logt
Goutum
27:34
9
Willy van Asperen
Leeuwarden
29:01
10
Gerarda Teinsma
Stiens
30:17
11
Astrid Zijlstra-Edens
Friesland
30:25
12
Nely Nicolai
Leeuwarden
30:30
13
Ina Kleefstra-Buis
Lionitas
31:05
14
Nynke Kloosterman
Leeuwarden
31:22
15
Gerda Jantina Bakker
Franeker
31:37
16
Elske Posthuma
Lionitas
31:44
17
Lonneke Abma
Stiens
33:23
18
Nelleke van der Meer
Leeuwarden
34:09
19
Judith
Warstiens
35:19
20
Tineke Pronk
Leeuwarden
35:21
21
Klazien vd MeerScheeps
Leeuwarden
36:00
22
Sandra Straatman
Loopgroep Leeuwarden
36:04
23
Ria Wiersma
Loopgroep Leeuwarden
36:04
MAN, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Arjen van der Logt
Groningen Atletiek
37:14
2
Daan van der Geest
Friesland
39:39
3
Patrick Sinnema
AV Heerenveen
39:54
4
Daan van der Hoek
Tilburg Road Runners
41:16
5
Richard van Lunzen
Lionitas
42:18
6
Dirk Muizer
Friesland
42:33
7
Rob Kelder
Dutch Runners Basic
42:50
8
Joost Bartels
Wirdum Fr
43:15
9
Lammert Odinga
Lionitas
43:35
10
Gerald Hoogeveen
Horror
43:47
11
Elmar Otter
Lionitas
43:47
12
Nico Jan Hoekstra
Lionitas
44:29
13
Jan Jepma
Lionitas
45:04
14
Klaas Jan Huizing
Lionitas
45:12
15
Nolle Lam
Friesland
46:10
16
Geert Boesjes
Wergea
46:22
17
Dré Bartels
Wirdum Fr
46:27
18
Gjalt Weistra
Drachten
46:27
19
Theo Zijlstra
Sneek
46:33
20
Edwin Kalksma
Lionitas
46:43
21
Rutger Boesjes
Wergea
46:51
22
Jan Hiemstra
Berltsum
46:52
23
Wiep van der Heide
Drachten
47:12
24
Niels van der Hem
Dronryp
47:34
25
Hans Willems
Lionitas
47:39
26
Dick Henkes
Lionitas
48:24
27
Alastair Wright
Stiens
49:05
28
Kees Oosterbaan
Lionitas
49:10
29
Sierk-Joop Werner
Goutum
49:14
30
Edo Eisma
Goutum
49:21
31
Tom Vellinga
Lionitas
49:23
32
Peter Londema
Horror
49:29
33
Wiebren Postma
Loopgroep Leeuwarden
49:34
34
Martin de Boer
Lionitas
49:44
35
Peter Visser
Friesland
49:51
36
Anne Miedema
Grou
50:19
37
André Bär
Lionitas
50:22
38
Richard Stillebroer
Goutum
50:25
39
Kees Jan de Vries
Lionitas
50:44
40
Johan Zwerver
Friesland
51:02
41
Peter Bär
Lionitas
51:37
42
Karst Anema
Friesland
51:50
43
Aad van der Windt
Friesland
52:07
44
Bennie Mous
Friesland
52:37
45
Edwin Bakker
Leeuwarden
52:43
46
Geert Vogelzang
Leeuwarden
52:43
47
Henk Postma
Friesland
52:45
48
Wiebe Sierksma
Marrum
53:56
49
Eddy Nieuwenweg
Assen
54:04
50
Rense Zwerver
Leeuwarden
54:24
51
Chrid Fahner
Lionitas
54:30
52
Anne Flapper
Leeuwarden
55:01
53
Ruud Glas
Wirdum Fr
55:12
54
Hans Reijgerdberg
Drachten
55:34
55
Jurjen Vriesinga
Leeuwarden
55:48
56
Johan Reitsema
Leeuwarden
55:59
57
Jefta Bogaard
Lionitas
56:03
58
René Sjoerdsma
Loopgroep Leeuwarden
56:45
59
Arjen Spijkstra
Leeuwarden
57:04
60
Dirk Jan Kuipers
Stiens
57:12
61
Femme de Bruin
Friesland
57:42
62
Sytze Hoekstra
Loopgroep Leeuwarden
58:04
63
André Jager
Loopgroep Leeuwarden
58:22
64
Dirk Fedde Wielenga
Leeuwarden
58:30
65
Jouke de Vries
Lionitas
58:33
66
Sipke
Leeuwarden
58:49
67
Willem Reitsma
Friesland
59:01
68
Gerard Rietdijk
Leeuwarden
59:11
69
Meindert Roosjen
Friesland
59:38
70
Bertus Jaarsma
Heerenveen
59:55
71
Joop Boonstra
Friesland
1:00:40
72
Jippe Bokma
Friesland
1:00:40
73
Gerben de Vries
Leeuwarden
1:02:55
74
Martien Pannekoek
Lionitas
1:03:52
75
Frans Hoitinga
Leeuwarden
1:05:09
76
Reinder Sinnema
Lionitas
1:05:09
77
Herman Hoekstra
Friesland
1:05:09
78
Jan v.d. Hoek
Friesland
1:08:12
VROUW, 10 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Immy Kersbergen
Lionitas
39:16
2
Corine Visser
Friesland
46:01
3
Linda Werner
Lionitas
46:30
4
Janneke Spronk
Leeuwarden
49:21
5
Marjan Rodenhuis
Lionitas
49:24
6
Geja Droogsma
Loopgroep Leeuwarden
50:27
7
Gerda v. Klaarbergen
Lionitas
50:34
8
Jeannemiek Miltenburg
Hilaard
51:56
9
Ellen van der Kooi
Loopgroep Leeuwarden
52:43
10
Anke Peterson
Lionitas
52:51
11
Willie Muizer
Friesland
52:53
12
Tjitske van Lien
Lionitas
53:26
13
Margret Jagersma
Leeuwarden
54:43
14
Joël Weerts
Leeuwarden
55:06
15
Sonja vd Veen
Leeuwarden
56:13
16
Carin Kuiper
Lionitas
56:49
17
Jeannet Huitema
Lionitas
56:52
18
Hester Adema
Leeuwarden
56:53
19
Gitte Brugman
Leeuwarden
57:13
20
Bettie Bruijnzeel
Lionitas
57:16
21
Linda Hogerhuis
Hilaard
58:04
22
Evelyn Miedema
Loopgroep Leeuwarden
58:04
23
Tea Busstra
Lionitas
58:33
24
Anneke Sijtsma
Friesland
58:44
25
Ria Rozeboom
Leeuwarden
59:01
26
Tineke Tjepkema
Franeker
59:15
27
Gea Huisman
Drachten
59:17
28
Els Postma
Lionitas
59:32
29
Riek van der Meulen
Lionitas
59:38
30
Alice Beimers
Lionitas
59:49
31
Gelna Beimers
St.-Annaparochie
59:49
32
Silvia Remery
Sneek
1:00:00
33
Christina Poorte
Goutum
1:00:24
34
Sarah Miedema
Goutum
1:00:25
35
Carolien Rinsema
Lionitas
1:01:42
36
Marijke Bos
Lionitas
1:02:53
37
Ramona Bakker
Berltsum
1:03:21
38
Wytske Vermeulen
Leeuwarden
1:03:26
39
Margriet Postmus
Loopgroep Leeuwarden
1:04:04
40
Hikmet Kesici
Leeuwarden
1:05:09
41
Gonda Hondema
Lionitas
1:05:09
42
Thea de Vries
Lionitas
1:05:09
43
Ina Veenstra
Sint Nicolaasga
1:05:09
44
Greetje Bijlsma
Lionitas
1:06:39
45
Willeke Bruinsma
Loopgroep Leeuwarden
1:08:12
46
Rita van Zurk
Loopgroep Leeuwarden
1:08:12
47
Marjan van Huizen
Loopgroep Leeuwarden
1:10:08
48
Sylvia van Balen
Loopgroep Leeuwarden
1:10:08
49
Catrien Schade-Melein
Loopgroep Leeuwarden
1:14:47
MAN, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Stuursma
SV Veendam
56:12
2
Huub Bots
Lionitas
1:00:18
3
Johannes Postma
Lionitas
1:00:51
4
Arie de Jong
Oosterwolde Fr
1:01:04
5
Martin Ketellapper
Lionitas
1:01:14
6
Jacob van der Leij
Friesland
1:01:39
7
Franke Smidstra
Lionitas
1:04:02
8
Willi-Jan Veltman
Friesland
1:05:12
9
Johannes van der Veen
Lionitas
1:05:12
10
Henk van Eldik
Lionitas
1:05:26
11
Huib Jan Imbens
Friesland
1:06:01
12
Cor de Vries
Lionitas
1:07:27
13
Hans van der Steen
Lionitas
1:07:59
14
Marcel Hoekstra
Friesland
1:08:00
15
Mechiel Zantema
Friesland
1:09:11
16
Koen Kiestra
Lionitas
1:09:22
17
Harrie Wetterhahn
Lionitas
1:10:28
18
Willie Kiewiet
Lionitas
1:10:44
19
Jan Roelof Hofstra
Leeuwarden
1:11:05
20
Peter van der Voort
Boksum
1:11:09
21
Hans Breuker
Loopgroep Leeuwarden
1:11:18
22
Meint Lei
Hempens
1:11:37
23
Harmen Dijkstra
Lionitas
1:11:39
24
Donald
Loopgroep Leeuwarden
1:11:41
25
Julius vd Werf
Loopgroep Leeuwarden
1:11:42
26
Ritske Flootman
Lionitas
1:11:50
27
Jan Wijnsma
Lionitas
1:12:12
28
Fokko Smedema
Leeuwarden
1:12:12
29
Dimitri Ravensbergen
Grou
1:12:31
30
Pieter Tolsma
Arum
1:12:40
31
Jan van der Meij
Friesland
1:13:06
32
Hayo Bootsma
Lionitas
1:13:27
33
Hans Nagtegaal
Lionitas
1:14:19
34
Roelof Houttuin
Loopgroep Leeuwarden
1:14:40
35
Herman Wassens
Lionitas
1:15:04
36
Keimpe Jager
Friesland
1:15:52
37
Bauke van der Loon
Loopgroep Nienoord
1:16:06
38
Anko de Jong
Lionitas
1:16:17
39
Arnold Hager
Leeuwarden
1:16:25
40
Rudolf Das
Leeuwarden
1:17:18
41
Klaas Jan Miedema
Goutum
1:17:31
42
Rudy Miedema
AV Heerenveen
1:18:17
43
Jos Buma
AV Heerenveen
1:18:17
44
Albert Dijkstra
Wergea
1:18:18
45
Oeli Reitsma
Horror
1:18:21
46
André Jellema
Lionitas
1:18:27
47
Sije Boskma
Lionitas
1:19:23
48
Lex van Houte
Leeuwarden
1:19:41
49
Douwe Walda
Leeuwarden
1:19:48
50
Gerard Schade
Lionitas
1:20:53
51
Barend Visser
Loopgroep Leeuwarden
1:21:00
52
Wieger van Keulen
Friesland
1:21:17
53
Murk Dalstra
Loopgroep Leeuwarden
1:21:21
54
Jeffrey Robbers
Friesland
1:21:43
55
Jan-Watse Jousma
Leeuwarden
1:21:50
56
Koos Keegstra
Leeuwarden
1:22:09
57
Frank van Zeijl
Leeuwarden
1:22:23
58
Tim ter Berg
Leeuwarden
1:22:38
59
Johan Beintema
Friesland
1:22:58
60
Jaap Bruijnzeel
Lionitas
1:23:06
61
Cor Pijlman
Leeuwarden
1:23:08
62
Piet van der Heide
Friesland
1:23:33
63
André van den Heuvel
Loopgroep Leeuwarden
1:23:58
64
Henk Wiersma
Loopgroep Leeuwarden
1:24:17
65
Klaas Jasper
Friesland
1:25:04
66
Peter Nijholt
Loopgroep Leeuwarden
1:25:11
67
Henk Betten
Leeuwarden
1:25:12
68
Acronius Hettinga
Friesland
1:25:16
69
Peter Witsmeer
Lionitas
1:25:29
70
Gerben Brouwer
Friesland
1:25:41
71
Luuk Westra
Leeuwarden
1:26:32
72
Aad van der Burg
Friesland
1:26:44
73
Wijbrand de Graaf
Friesland
1:27:03
74
Eric Pronk
Loopgroep Leeuwarden
1:27:46
75
Jappie v.d. Veer
Friesland
1:28:00
76
Jesse Smaal
Harlingen
1:28:15
77
Titus Wesselius
Harlingen
1:28:45
78
Jacob Dijkstra
Friesland
1:29:05
79
Frank Lubbers
Friesland
1:29:36
80
Sjoerd Anno van der Bi
Loopgroep Leeuwarden
1:29:47
81
Jan Hubers
Goutum
1:30:05
82
Erik Gorter
Rottevalle
1:30:35
83
Sido v.d. Leij
Leeuwarden
1:31:23
84
A. Zijlstra
Leeuwarden
1:31:47
85
Marcel van der Wal
Loopgroep Leeuwarden
1:32:38
86
Jan-Jaap Dicke
Lionitas
1:32:45
87
Harrie Moerings
Loopgroep Leeuwarden
1:34:15
88
Jeroen Boshuijzen
Oentsjerk
1:34:41
89
Jos Tempelman
Friesland
1:35:59
90
Marc van Gelder
Lionitas
1:36:01
91
Patrick Dijkhuizen
Friesland
1:43:54
VROUW, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yvonne Kassenberg
Lionitas
1:02:04
2
Inge van Schaick
Lionitas
1:08:42
3
Jacinta Fancel
Lionitas
1:09:35
4
Elles de Vries
Friesland
1:14:40
5
Ellis Heshusius
Leeuwarden
1:21:50
6
Jeltsje van der Wal
Lionitas
1:24:25
7
Anneke Prins
Lionitas
1:26:10
8
Jolanda Muizer
Loopgroep Leeuwarden
1:27:46
9
Ingrid Alkema Nagel
Leeuwarden
1:30:10
10
Silke Visser
Hurdegaryp
1:30:24
11
Annemieke van Dijk
Leeuwarden
1:31:56
12
Karin Woldringh
Loopgroep Leeuwarden
1:32:38
13
Marijke Westra
Loopgroep Leeuwarden
1:32:38
14
Minke Oord
Friesland
1:33:01
15
Jetty Sinnema
Lionitas
1:34:15
16
Marloes v.d. Wal
Loopgroep Leeuwarden
1:34:16
17
Monique Jager
Lionitas
1:35:59
18
Wini Bergsma
Leeuwarden
1:40:46
19
Ilse Hiemstra
Leeuwarden
1:42:52
20
Mariam van der Horst
Lionitas
1:45:15
Voor aan- of opmerkingen over de uitslag kun je
een mailtje sturen naar wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
17-01-2012 13:51