Uitslagenlijst Douwe Kleefstraloop

Leeuwarden - Zondag 8 januari 2012

JNGN, 1 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Nick Agterberg
Ingelum
-97
4:13
2
Jing Oldhoff
Lionitas
-98
4:30
3
Joost Smit
Lionitas
-99
4:34
4
Evan van der Voort
Lionitas
-99
4:35
5
Merijn van der Voort
Boksum
-97
4:39
6
Finn Wright
Stiens
-97
4:52
7
Raymon Pietersma
Lionitas
-98
4:54
8
Mathijs Pietersma
Lionitas
-96
4:58
9
Hessel Bakker
Lionitas
-95
5:03
10
Eljo van der Zee
Leeuwarden
-96
5:16
11
Yenti Smeding
Leeuwarden
-95
5:48
12
Cas Pieter Kuipers
Stiens
-94
6:02
13
Nick Jellema
Franeker
-93
6:47
14
Jort Jellema
Leeuwarden
-93
7:35
MEISJ, 1 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Annika Huizing
Lionitas
0
4:25
2
Esmee Teinsma
Lionitas
-1
5:01
3
Eline Ruige
Lionitas
-96
5:30
4
Ilsa Noa Kuipers
Stiens
-98
5:51
5
Danielle Teinsma
Stiens
-98
5:54
6
Lisca van Gelder
Leeuwarden
-95
5:55
7
Mayke Ruige
Leeuwarden
-94
7:10
8
Dione van Gelder
Leeuwarden
-93
7:29
JNGN, 2.5 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Jesse Wright
Stiens
-1
11:43
2
Sieger Wijnsma
Lionitas
0
11:47
MEISJ, 2.5 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Mare te Biesebeek
Lionitas
0
10:38
2
Paola Bakker
Lionitas
-1
10:50
3
Lisa Muizer
Lionitas
-1
10:57
4
Berber Struiksma
Lionitas
-1
11:42
VROUW, 2.5 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Maaike Kuipers
Stiens
-28
12:35
2
Monique Seerden
Lionitas
-36
13:15
3
Miranda Posthumus
Leeuwarden
-27
16:39
MAN, 5 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Giorgio Delea
Friesland
-24
19:28
2
Laurens Hendriksen
Assen
-3
19:38
3
Egbert-Jan Flik
Techum
-31
19:47
4
Jelmer van der Veen
Lionitas
-3
20:02
5
Daniel de Jong
Lionitas
-25
20:35
6
Jeroen Wels
Lionitas
-24
22:00
7
Rutger Struiksma
Lionitas
-4
22:19
8
William Teinsma
Stiens
-36
22:38
9
Wiard van der Logt
Goutum
-8
23:18
10
Rens Holtrigter
Lionitas
-5
23:19
11
Auke Fennema
Sneek
-2
24:20
12
Erik Fennema
Sneek
-34
24:24
13
Freek Boesjes
Wergea
-2
24:26
14
Patrick Reitsma
Impala
-5
24:44
15
Niels van Deutekom
Lionitas
-1
24:51
16
Jouke van der Veer
Lionitas
-4
25:03
17
Mart van Deutekom
Leeuwarden
-28
25:08
18
Egbert Smit
Stiens
-44
25:23
19
Wilcs Ebbers
Lionitas
-1
25:49
20
Joeri Zuidersma
Lionitas
-1
26:46
21
Gijs Boesjes
Lionitas
0
27:11
22
Jaan van der Zee
Lionitas
-48
27:18
23
Koos Pietersma
Lionitas
-62
27:18
24
Michiel Kingma
Leeuwarden
-35
28:14
25
Bart van Duijvenvoorde
Leeuwarden
-26
29:01
26
Djurre van der Schaaf
Friesland
-49
29:26
27
Rutger Schaaf
Lionitas
-2
29:33
28
Leffert Jullens
Lionitas
-2
29:39
29
Roel Riemersma
Lionitas
-3
30:08
30
Piter Reitsma
Lionitas
-2
30:08
31
Gilliën
Leeuwarden
-2
30:09
32
Klaas Duits
Horror
-56
33:47
33
Siep Tilstra
Friesland
-61
33:48
VROUW, 5 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Ydwine van der Veen
Lionitas
-7
21:37
2
Merijne Houwink
Lionitas
0
22:12
3
Saskia Scholtens
Lionitas
-21
26:08
4
Welmoed Mink
Lionitas
-3
26:50
5
Elsa Rijpstra
Lionitas
-99
26:50
6
Alinda Houwink
Boksum
-26
26:51
7
Gooitske Beimers
Spartacus
-30
26:57
8
Irene van der Logt
Goutum
-4
27:34
9
Willy van Asperen
Leeuwarden
-23
29:01
10
Gerarda Teinsma
Stiens
-32
30:17
11
Astrid Zijlstra-Edens
Friesland
-40
30:25
12
Nely Nicolai
Leeuwarden
-33
30:30
13
Ina Kleefstra-Buis
Lionitas
-47
31:05
14
Nynke Kloosterman
Leeuwarden
-26
31:22
15
Gerda Jantina Bakker
Franeker
-8
31:37
16
Elske Posthuma
Lionitas
-27
31:44
17
Lonneke Abma
Stiens
-27
33:23
18
Nelleke van der Meer
Leeuwarden
-10
34:09
19
Judith
Warstiens
-27
35:19
20
Tineke Pronk
Leeuwarden
-36
35:21
21
Klazien vd MeerScheeps
Leeuwarden
-39
36:00
22
Sandra Straatman
Loopgroep Leeuwarden
-28
36:04
23
Ria Wiersma
Loopgroep Leeuwarden
-45
36:04
MAN, 10 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Arjen van der Logt
Groningen Atletiek
-10
37:14
2
Daan van der Geest
Friesland
-38
39:39
3
Patrick Sinnema
AV Heerenveen
-7
39:54
4
Daan van der Hoek
Tilburg Road Runners
-15
41:16
5
Richard van Lunzen
Lionitas
-34
42:18
6
Dirk Muizer
Friesland
-46
42:33
7
Rob Kelder
Dutch Runners Basic
-27
42:50
8
Joost Bartels
Wirdum Fr
-7
43:15
9
Lammert Odinga
Lionitas
-32
43:35
10
Gerald Hoogeveen
Horror
-35
43:47
11
Elmar Otter
Lionitas
-21
43:47
12
Nico Jan Hoekstra
Lionitas
-38
44:29
13
Jan Jepma
Lionitas
-45
45:04
14
Klaas Jan Huizing
Lionitas
-36
45:12
15
Nolle Lam
Friesland
-42
46:10
16
Geert Boesjes
Wergea
-39
46:22
17
Dré Bartels
Wirdum Fr
-37
46:27
18
Gjalt Weistra
Drachten
-32
46:27
19
Theo Zijlstra
Sneek
-32
46:33
20
Edwin Kalksma
Lionitas
-20
46:43
21
Rutger Boesjes
Wergea
-4
46:51
22
Jan Hiemstra
Berltsum
-29
46:52
23
Wiep van der Heide
Drachten
-33
47:12
24
Niels van der Hem
Dronryp
-28
47:34
25
Hans Willems
Lionitas
-49
47:39
26
Dick Henkes
Lionitas
-45
48:24
27
Alastair Wright
Stiens
-32
49:05
28
Kees Oosterbaan
Lionitas
-45
49:10
29
Sierk-Joop Werner
Goutum
-29
49:14
30
Edo Eisma
Goutum
-42
49:21
31
Tom Vellinga
Lionitas
-47
49:23
32
Peter Londema
Horror
-55
49:29
33
Wiebren Postma
Loopgroep Leeuwarden
-31
49:34
34
Martin de Boer
Lionitas
-48
49:44
35
Peter Visser
Friesland
-30
49:51
36
Anne Miedema
Grou
50:19
37
André Bär
Lionitas
-37
50:22
38
Richard Stillebroer
Goutum
-38
50:25
39
Kees Jan de Vries
Lionitas
-45
50:44
40
Johan Zwerver
Friesland
-51
51:02
41
Peter Bär
Lionitas
-47
51:37
42
Karst Anema
Friesland
-54
51:50
43
Aad van der Windt
Friesland
-45
52:07
44
Bennie Mous
Friesland
-39
52:37
45
Edwin Bakker
Leeuwarden
-28
52:43
46
Geert Vogelzang
Leeuwarden
-46
52:43
47
Henk Postma
Friesland
-41
52:45
48
Wiebe Sierksma
Marrum
-40
53:56
49
Eddy Nieuwenweg
Assen
-31
54:04
50
Rense Zwerver
Leeuwarden
-48
54:24
51
Chrid Fahner
Lionitas
-45
54:30
52
Anne Flapper
Leeuwarden
-33
55:01
53
Ruud Glas
Wirdum Fr
-37
55:12
54
Hans Reijgerdberg
Drachten
-37
55:34
55
Jurjen Vriesinga
Leeuwarden
-19
55:48
56
Johan Reitsema
Leeuwarden
-19
55:59
57
Jefta Bogaard
Lionitas
-32
56:03
58
René Sjoerdsma
Loopgroep Leeuwarden
-27
56:45
59
Arjen Spijkstra
Leeuwarden
-49
57:04
60
Dirk Jan Kuipers
Stiens
-31
57:12
61
Femme de Bruin
Friesland
-47
57:42
62
Sytze Hoekstra
Loopgroep Leeuwarden
-37
58:04
63
André Jager
Loopgroep Leeuwarden
-40
58:22
64
Dirk Fedde Wielenga
Leeuwarden
-38
58:30
65
Jouke de Vries
Lionitas
-44
58:33
66
Sipke
Leeuwarden
-46
58:49
67
Willem Reitsma
Friesland
-46
59:01
68
Gerard Rietdijk
Leeuwarden
-44
59:11
69
Meindert Roosjen
Friesland
-57
59:38
70
Bertus Jaarsma
Heerenveen
-32
59:55
71
Joop Boonstra
Friesland
-56
1:00:40
72
Jippe Bokma
Friesland
-51
1:00:40
73
Gerben de Vries
Leeuwarden
-42
1:02:55
74
Martien Pannekoek
Lionitas
-37
1:03:52
75
Frans Hoitinga
Leeuwarden
-51
1:05:09
76
Reinder Sinnema
Lionitas
-42
1:05:09
77
Herman Hoekstra
Friesland
-48
1:05:09
78
Jan v.d. Hoek
Friesland
-49
1:08:12
VROUW, 10 KILOMETER
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Immy Kersbergen
Lionitas
-13
39:16
2
Corine Visser
Friesland
-28
46:01
3
Linda Werner
Lionitas
-26
46:30
4
Janneke Spronk
Leeuwarden
-21
49:21
5
Marjan Rodenhuis
Lionitas
-23
49:24
6
Geja Droogsma
Loopgroep Leeuwarden
-25
50:27
7
Gerda v. Klaarbergen
Lionitas
-17
50:34
8
Jeannemiek Miltenburg
Hilaard
-45
51:56
9
Ellen van der Kooi
Loopgroep Leeuwarden
-39
52:43
10
Anke Peterson
Lionitas
-50
52:51
11
Willie Muizer
Friesland
-46
52:53
12
Tjitske van Lien
Lionitas
-25
53:26
13
Margret Jagersma
Leeuwarden
-34
54:43
14
Joël Weerts
Leeuwarden
-21
55:06
15
Sonja vd Veen
Leeuwarden
-17
56:13
16
Carin Kuiper
Lionitas
-34
56:49
17
Jeannet Huitema
Lionitas
-40
56:52
18
Hester Adema
Leeuwarden
-16
56:53
19
Gitte Brugman
Leeuwarden
-36
57:13
20
Bettie Bruijnzeel
Lionitas
-38
57:16
21
Linda Hogerhuis
Hilaard
-31
58:04
22
Evelyn Miedema
Loopgroep Leeuwarden
-27
58:04
23
Tea Busstra
Lionitas
-36
58:33
24
Anneke Sijtsma
Friesland
-48
58:44
25
Ria Rozeboom
Leeuwarden
-37
59:01
26
Tineke Tjepkema
Franeker
-46
59:15
27
Gea Huisman
Drachten
-31
59:17
28
Els Postma
Lionitas
-29
59:32
29
Riek van der Meulen
Lionitas
-53
59:38
30
Alice Beimers
Lionitas
-40
59:49
31
Gelna Beimers
St.-Annaparochie
-39
59:49
32
Silvia Remery
Sneek
-31
1:00:00
33
Christina Poorte
Goutum
-37
1:00:24
34
Sarah Miedema
Goutum
-23
1:00:25
35
Carolien Rinsema
Lionitas
-38
1:01:42
36
Marijke Bos
Lionitas
-39
1:02:53
37
Ramona Bakker
Berltsum
-23
1:03:21
38
Wytske Vermeulen
Leeuwarden
-17
1:03:26
39
Margriet Postmus
Loopgroep Leeuwarden
-37
1:04:04
40
Hikmet Kesici
Leeuwarden
-26
1:05:09
41
Gonda Hondema
Lionitas
-26
1:05:09
42
Thea de Vries
Lionitas
-39
1:05:09
43
Ina Veenstra
Sint Nicolaasga
-39
1:05:09
44
Greetje Bijlsma
Lionitas
-49
1:06:39
45
Willeke Bruinsma
Loopgroep Leeuwarden
-36
1:08:12
46
Rita van Zurk
Loopgroep Leeuwarden
-40
1:08:12
47
Marjan van Huizen
Loopgroep Leeuwarden
-25
1:10:08
48
Sylvia van Balen
Loopgroep Leeuwarden
-36
1:10:08
49
Catrien Schade-Melein
Loopgroep Leeuwarden
-38
1:14:47
MAN, 10 EM
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Jan Stuursma
SV Veendam
-13
56:12
2
Huub Bots
Lionitas
-33
1:00:18
3
Johannes Postma
Lionitas
-27
1:00:51
4
Arie de Jong
Oosterwolde Fr
-28
1:01:04
5
Martin Ketellapper
Lionitas
-27
1:01:14
6
Jacob van der Leij
Friesland
-42
1:01:39
7
Franke Smidstra
Lionitas
-15
1:04:02
8
Willi-Jan Veltman
Friesland
-25
1:05:12
9
Johannes van der Veen
Lionitas
-43
1:05:12
10
Henk van Eldik
Lionitas
-40
1:05:26
11
Huib Jan Imbens
Friesland
-38
1:06:01
12
Cor de Vries
Lionitas
-34
1:07:27
13
Hans van der Steen
Lionitas
-45
1:07:59
14
Marcel Hoekstra
Friesland
-33
1:08:00
15
Mechiel Zantema
Friesland
-14
1:09:11
16
Koen Kiestra
Lionitas
-50
1:09:22
17
Harrie Wetterhahn
Lionitas
-33
1:10:28
18
Willie Kiewiet
Lionitas
-43
1:10:44
19
Jan Roelof Hofstra
Leeuwarden
-37
1:11:05
20
Peter van der Voort
Boksum
-36
1:11:09
21
Hans Breuker
Loopgroep Leeuwarden
-39
1:11:18
22
Meint Lei
Hempens
-40
1:11:37
23
Harmen Dijkstra
Lionitas
-22
1:11:39
24
Donald
Loopgroep Leeuwarden
-31
1:11:41
25
Julius vd Werf
Loopgroep Leeuwarden
-42
1:11:42
26
Ritske Flootman
Lionitas
-36
1:11:50
27
Jan Wijnsma
Lionitas
-36
1:12:12
28
Fokko Smedema
Leeuwarden
-14
1:12:12
29
Dimitri Ravensbergen
Grou
-32
1:12:31
30
Pieter Tolsma
Arum
-31
1:12:40
31
Jan van der Meij
Friesland
-38
1:13:06
32
Hayo Bootsma
Lionitas
-24
1:13:27
33
Hans Nagtegaal
Lionitas
-44
1:14:19
34
Roelof Houttuin
Loopgroep Leeuwarden
-42
1:14:40
35
Herman Wassens
Lionitas
-40
1:15:04
36
Keimpe Jager
Friesland
-55
1:15:52
37
Bauke van der Loon
Loopgroep Nienoord
-43
1:16:06
38
Anko de Jong
Lionitas
-29
1:16:17
39
Arnold Hager
Leeuwarden
-31
1:16:25
40
Rudolf Das
Leeuwarden
-38
1:17:18
41
Klaas Jan Miedema
Goutum
-21
1:17:31
42
Rudy Miedema
AV Heerenveen
-40
1:18:17
43
Jos Buma
AV Heerenveen
-43
1:18:17
44
Albert Dijkstra
Wergea
-54
1:18:18
45
Oeli Reitsma
Horror
-46
1:18:21
46
André Jellema
Lionitas
-31
1:18:27
47
Sije Boskma
Lionitas
-34
1:19:23
48
Lex van Houte
Leeuwarden
-46
1:19:41
49
Douwe Walda
Leeuwarden
-45
1:19:48
50
Gerard Schade
Lionitas
-40
1:20:53
51
Barend Visser
Loopgroep Leeuwarden
-43
1:21:00
52
Wieger van Keulen
Friesland
-41
1:21:17
53
Murk Dalstra
Loopgroep Leeuwarden
-27
1:21:21
54
Jeffrey Robbers
Friesland
-37
1:21:43
55
Jan-Watse Jousma
Leeuwarden
-38
1:21:50
56
Koos Keegstra
Leeuwarden
-38
1:22:09
57
Frank van Zeijl
Leeuwarden
-35
1:22:23
58
Tim ter Berg
Leeuwarden
-40
1:22:38
59
Johan Beintema
Friesland
-41
1:22:58
60
Jaap Bruijnzeel
Lionitas
-37
1:23:06
61
Cor Pijlman
Leeuwarden
-23
1:23:08
62
Piet van der Heide
Friesland
-42
1:23:33
63
André van den Heuvel
Loopgroep Leeuwarden
-41
1:23:58
64
Henk Wiersma
Loopgroep Leeuwarden
-45
1:24:17
65
Klaas Jasper
Friesland
-33
1:25:04
66
Peter Nijholt
Loopgroep Leeuwarden
-36
1:25:11
67
Henk Betten
Leeuwarden
-44
1:25:12
68
Acronius Hettinga
Friesland
-48
1:25:16
69
Peter Witsmeer
Lionitas
-48
1:25:29
70
Gerben Brouwer
Friesland
-50
1:25:41
71
Luuk Westra
Leeuwarden
-39
1:26:32
72
Aad van der Burg
Friesland
-47
1:26:44
73
Wijbrand de Graaf
Friesland
-51
1:27:03
74
Eric Pronk
Loopgroep Leeuwarden
-34
1:27:46
75
Jappie v.d. Veer
Friesland
-41
1:28:00
76
Jesse Smaal
Harlingen
-42
1:28:15
77
Titus Wesselius
Harlingen
-38
1:28:45
78
Jacob Dijkstra
Friesland
-41
1:29:05
79
Frank Lubbers
Friesland
-23
1:29:36
80
Sjoerd Anno van der Bi
Loopgroep Leeuwarden
-44
1:29:47
81
Jan Hubers
Goutum
-49
1:30:05
82
Erik Gorter
Rottevalle
-30
1:30:35
83
Sido v.d. Leij
Leeuwarden
-39
1:31:23
84
A. Zijlstra
Leeuwarden
-42
1:31:47
85
Marcel van der Wal
Loopgroep Leeuwarden
-33
1:32:38
86
Jan-Jaap Dicke
Lionitas
-32
1:32:45
87
Harrie Moerings
Loopgroep Leeuwarden
-33
1:34:15
88
Jeroen Boshuijzen
Oentsjerk
-18
1:34:41
89
Jos Tempelman
Friesland
-51
1:35:59
90
Marc van Gelder
Lionitas
-32
1:36:01
91
Patrick Dijkhuizen
Friesland
-28
1:43:54
VROUW, 10 EM
Plts
Naam
Gebjr
Tijd
1
Yvonne Kassenberg
Lionitas
-26
1:02:04
2
Inge van Schaick
Lionitas
-39
1:08:42
3
Jacinta Fancel
Lionitas
-37
1:09:35
4
Elles de Vries
Friesland
-32
1:14:40
5
Ellis Heshusius
Leeuwarden
-34
1:21:50
6
Jeltsje van der Wal
Lionitas
-50
1:24:25
7
Anneke Prins
Lionitas
-41
1:26:10
8
Jolanda Muizer
Loopgroep Leeuwarden
-24
1:27:46
9
Ingrid Alkema Nagel
Leeuwarden
-26
1:30:10
10
Silke Visser
Hurdegaryp
-18
1:30:24
11
Annemieke van Dijk
Leeuwarden
-20
1:31:56
12
Karin Woldringh
Loopgroep Leeuwarden
-33
1:32:38
13
Marijke Westra
Loopgroep Leeuwarden
-27
1:32:38
14
Minke Oord
Friesland
-44
1:33:01
15
Jetty Sinnema
Lionitas
-38
1:34:15
16
Marloes v.d. Wal
Loopgroep Leeuwarden
-17
1:34:16
17
Monique Jager
Lionitas
-35
1:35:59
18
Wini Bergsma
Leeuwarden
-28
1:40:46
19
Ilse Hiemstra
Leeuwarden
-32
1:42:52
20
Mariam van der Horst
Lionitas
-31
1:45:15
Voor aan- of opmerkingen over de uitslag kun je
een mailtje sturen naar wocweg@lionitas.nl
www.uitslagen.nl
08-01-2012 00:00