Uitslagenlijst Running Center Cross Circuit

Leeuwarden - Zondag 13 november 2011

MAN, RECREANTEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nick Jellema
Franeker
9:32
2
Jouke van der Meer
Leeuwarden
9:43
3
Gilliën Fransz
Leeuwarden
19:00
4
Andre Meijer
Hurdegaryp
19:56
5
Anne van der Berg
Hurdegaryp
20:00
6
Lucas de Vroedt
Haren Gn
20:30
7
Wilco Ebbers
Oenkerk
21:00
8
Jan Anne Postma
Kollum
21:30
9
Roel Riemersma
Leeuwarden
23:18
10
Emiel de Wit
Drachten
24:30
11
Geart Sierd v.d. Zee
Leeuwarden
24:36
12
Halbe Huitema
Dearsum
24:48
13
Rutger Schaaf
Leeuwarden
25:16
14
Joeri Zuidersma
Leeuwarden
25:16
15
Sije Boskma
Hurdegaryp
27:13
16
Jauk Stavenga
Oenkerk
27:40
17
Jim van Wiltenburg
Noordhorn
27:51
18
Niels van Deutekom
Leeuwarden
29:42
19
Egbert Jan Flik
Leeuwarden
29:43
20
Geriel v.d. Adel
Suwald
30:10
21
Frank Leegstra
Groningen
30:18
22
Leffert Jullens
Leeuwarden
31:15
23
Ronald Hoekstra
Reduzum
32:35
24
Robin van de Alhen
Hardegarijp
32:56
25
Patrick Derks
Drachten
33:15
26
Bart van der Veen
Kollum
34:39
27
Rik. Dijkstra
Dokkum
35:05
28
Mark van Deutekom
Leeuwarden
37:14
29
Bram Streefland
Leeuwarden
38:07
30
Anne Cuperus
Hurdegaryp
38:28
31
Megiel Kerkhoven
Leeuwarden
39:31
32
Franke Smidstra
Leeuwarden
39:40
33
Johannes Postma
Leeuwarden
39:55
34
Jacob van der Ley
Leeuwarden
40:19
35
Ben Kok
Kampen
40:39
36
Alfred Kuiper
Leek
40:58
37
Roelof de Roos
Leeuwarden
41:16
38
Menno Mud
Tytsjerk
42:08
39
Sjoerd Edelenbos
Leeuwarden
42:35
40
Mark Zondervan
Leeuwarden
42:58
41
Henk Hoekman
Leeuwarden
44:03
42
Gerard Jansma
Goutum
44:28
43
Jorrit Booi
Burgum
44:50
44
Rinke Booi
Burgum
44:50
45
Koen Kiestra
Leeuwarden
45:12
46
Dirk Muizer
Leeuwarden
45:34
47
Roland Dijkstra
Leeuwarden
45:36
48
Ed Velderman
Gytsjerk
45:40
49
Willem Pier Vellinga
Groningen
46:03
50
Ed van der Steeg
Feanwalden
46:17
51
Hein Vogt
Stiens
46:32
52
André Zuiderveld
Leeuwarden
46:38
53
Jefta Bogaard
Grouw
47:14
54
Richard van Lunzen
Franeker
47:28
55
Dennis van der Woude
Munnekeburen
47:42
56
Feike Politiek
Leeuwarden
48:08
57
Ties v.d. Laan
Oude Pekela
48:09
58
Hugo de Jong
Franeker
48:22
59
Jan Kempenaar
Zwagerbosch
48:36
60
Aise Bouma
Kimswerd
48:50
61
Alco de Jong
St.-Annaparochie
48:59
62
Tjisse Berend Schaap
Ingelum
49:04
63
Nico Hooisma
Dronryp
49:26
64
Aldert Cuperus
Dronryp
49:41
65
Hans Kerkhoven
Leeuwarden
49:46
66
Meinte Jelsma
Leeuwarden
50:00
67
Marc Kitslaar
Leeuwarden
50:11
68
Marcel Copini
Leeuwarden
50:49
69
Egbert Allema
Leeuwarden
51:01
70
Oebele Boomsma
Britsum
51:06
71
Tom Mollinga
Makkum Fr
51:10
72
Geert Jan Bosma
Leeuwarden
51:20
73
Jeffrey Robbers
Leeuwarden
51:26
74
Arjo van Lier
Hilaard
51:45
75
Herman v.d. Geest
Oude Bildtzijl
51:45
76
Tjalling Westerhuis
Leeuwarden
51:55
77
Johan Beintema
Leeuwarden
52:03
78
Heije Schaper
Oude Bildtzijl
52:10
79
Kees Oosterbaan
Leeuwarden
52:29
80
Gjalt Weistra
Drachten
52:32
81
Klaas Peereboom
Heerenveen
52:40
82
Pascal Wolf
Tuk
52:48
83
John Diepenmaat
Leeuwarden
52:50
84
Herman Wassens
Leeuwarden
53:58
85
Wiep van der Heide
Drachten
54:05
86
Wieger van Keulen
Leeuwarden
54:13
87
Edser Kuiper
Dronryp
54:40
88
Carlo Loos
Leeuwarden
54:43
89
Andries Oenema
Heerenveen
54:53
90
Henk Velkers
Leeuwarden
54:55
91
Berend Schaap
Gytsjerk
55:15
92
Erna Dalemans
Goutum
56:38
VROUW, RECREANTEN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lyan Miedema
Tytsjerk
6:20
2
Marleen van der Veen
Burgum
6:20
3
Fenna Bouma
Kimswerd
9:37
4
Judith Michielsen
IJlst
13:07
5
Lisa Keuken
Sneek
13:07
6
Elles Koops
Hurdegaryp
15:42
7
Tineke Dantuma
Utrecht
17:31
8
Elsa Rijpstra
Oentsjerk
17:35
9
Jelly Dantuma
Leeuwarden
18:12
10
Johanna Noot
Feanwalden
21:32
11
Tabitha Dijkman
Leeuwarden
23:01
12
Monique Pascha
Leeuwarden
23:45
13
Hennie van Beek
Haren Gn
27:29
14
Linda Werner
Goutum
28:02
15
Linda Peereboom
Heerenveen
28:05
16
Doutzen Tilstra
Tytsjerk
28:15
17
Gelske Rozema
Goutum
30:33
18
Ank Jonker
Leeuwarden
31:00
19
Raissa Wetselaar
Leeuwarden
31:00
20
Marjan Postma
Stiens
31:25
21
Ageeth Boomsma
Britsum
32:27
22
Leona Boomsma
Britsum
32:28
23
Jorin Dijkstra
Leeuwarden
33:06
24
Leonie Nienhuis
Oosterwolde Fr
33:12
25
Inez van der Veen
Burgum
33:15
26
Jeannet Huitema
Leeuwarden
34:00
27
Willie Muizer
Leeuwarden
35:52
28
Berber Dijkstra
Groningen
35:52
29
Alie Postma
Stiens
36:30
30
Alie Numan
Grou
37:56
31
Aukje Kracht
Leeuwarden
39:04
32
Jildou v.d. Adel
Suwald
39:10
33
Merel Nienhuis
Groningen
40:13
34
Jittie Oosterdijk
Burgum
43:49
35
Marrit Jonker
Stiens
44:36
36
Jolanda Muizer
Leeuwarden
44:50
37
Elly Westerhuis
Leeuwarden
45:33
38
Fenna Mulder
Tytsjerk
45:45
39
Roelie van Apken
Wolvega
46:50
40
Inge Wulffelé
Leeuwarden
46:55
41
Fokje Boers
Leeuwarden
47:16
42
Petra Joustra
Oosterwolde Fr
49:48
43
Linda Nutma
Hallum
50:44
44
Liesbeth van den Berg
Engwierum
50:53
45
Annemarie de Jong
Leeuwarden
51:04
46
Marian Brouwer
Drachten
52:40
47
Anneke van der Meer
Leeuwarden
52:42
48
Ingrid van der Veen
Leeuwarden
53:18
49
Moniek Boskma
Hurdegaryp
55:08
50
Trees van Veen
Wolvega
55:43
51
Janneke Nienhuis
Oosterwolde Fr
56:05
MPC, MEISJES PUP. C
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Joukje Kramer
Horror
4:00
2
Nynke Geerders
Start '78
4:09
3
Jorien Spikman
Groningen Atletiek
4:09
4
Carian Buisman
Groningen Atletiek
4:17
5
Julia Rinsma
Impala
4:38
6
Jildou Binnema
AV Heerenveen
5:18
JPC, JONGENS PUP. C
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pjotr ter Doest
Impala
3:36
2
Mathijs Mulder
Start '78
3:38
3
Mathijs Pietersma
Lionitas
3:58
MPB, MEISJES PUP. B
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ilse Meerding
Horror
3:25
2
Anke Binnema
AV Heerenveen
3:36
3
Mileen Bruinewoud
Start '78
3:39
4
Selma Spikman
Groningen Atletiek
3:46
5
Anna Ooms
AV Heerenveen
3:46
6
Eke Tibben
Start '78
3:48
7
Anneke Grondsma
Spartacus
3:51
8
Agnes Martens
Spartacus
3:54
9
Rivka de Haas
Lionitas
6:04
JPB, JONGENS PUP. B
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Milan Spijker
Groningen Atletiek
3:15
2
Stefan van Lunzen
Spartacus
3:28
3
Sietse Drost
Groningen Atletiek
3:28
4
Florian van der Dussen
Impala
3:54
5
Bjorn Rinsma
Impala
3:56
6
Robin Zwager
Spartacus
4:22
7
Jelte Bouma
Spartacus
4:46
MPA1, MEISJES PUP. A1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Evelien Honebecke
ATC '75
3:21
2
Elle Biemans
Groningen Atletiek
3:22
3
Marene Scholtens
Lionitas
3:23
4
Jessica van Weperen
LSV Invictus
3:26
5
Julie Hoekstra
Jupiter
3:31
6
Sanne Bijlsma
Impala
3:33
7
Marieke Brondijk
Spartacus
3:45
8
Meike Guikema
Jupiter
3:49
9
Charlotte Schuurman
Impala
3:54
10
Yasmin Nauta
Groningen Atletiek
3:57
11
Mare Wiersma
Blije
3:59
12
Anna-Bo van der Wal
Impala
4:01
13
Yassine Bulthuis
Impala
4:06
14
Leandra Kingma
Spartacus
4:07
MPA2, MEISJES PUP. A2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Emy Guikema
Jupiter
3:15
2
Aukje Vellinga
Groningen Atletiek
3:20
3
Vera Derksema
Groningen Atletiek
3:40
4
Terri Talan
AV Heerenveen
3:42
5
Elvira Ooms
AV Heerenveen
3:45
6
Gytte van Hoeven
AV Heerenveen
3:47
7
Elina Ettes
Groningen Atletiek
3:51
8
Femke van der Galien
Impala
3:56
9
Christie van Dijk
Impala
4:06
10
Lisanne van Dijk
Impala
4:09
11
Gwen Diepenmaat
Lionitas
4:13
JPA1, JONGENS PUP. A1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jort van Deutekom
Lionitas
3:15
2
Jarno Kuiper
Start '78
3:16
3
Jesper Tolsma
Athleta
3:22
4
Marijn de Vroedt
ATC '75
3:23
5
Allard Voorwinde
Athleta
3:28
6
Fabian Tros
LSV Invictus
3:32
7
Harm Jan Kootstra
Impala
3:34
8
Tobias Bouma
Impala
3:36
9
Jing Oldhoff
Lionitas
3:37
10
Jelle van der Veen
Athleta
3:37
11
Quinten Nauta
Groningen Atletiek
3:38
12
Luuk Geerders
Start '78
3:40
13
Jorrit Stada
Groningen Atletiek
3:44
14
Ids Bosveld
Impala
3:47
15
Devin Mennink
Impala
4:03
16
Marnix Wecke
Groningen Atletiek
4:05
JPA2, JONGENS PUP. A2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Leon van Lunzen
Lionitas
3:06
2
Sjoerd de Boer
Horror
3:10
3
Finn van Pijkeren
Fivelstreek
3:13
4
Gijs van de Ploeg
Jupiter
3:16
5
Rein Kramer
Horror
3:21
6
Mitchel Kemkers
Jupiter
3:23
7
Tim Nieland
Aquilo
3:25
8
Thomas de Boer
AV Heerenveen
3:26
9
Arnold Hiemstra
Sibrandahus
3:27
10
Patrick Philips
AAC '61
3:28
11
Olaf Tempelman
Jupiter
3:39
12
Moos Bootsman
Spartacus
3:43
13
Johan Polet
Impala
4:25
MD1, MEISJES D1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Fanny Spikman
Groningen Atletiek
4:15
2
Evelien Kuiper
Groningen Atletiek
4:23
3
Marjolein Kuiper
Groningen Atletiek
4:25
4
Mare te Biesebeek
Lionitas
4:27
5
Marit van der Schaaf
Groningen Atletiek
4:30
6
Laila van der Meer
AV Heerenveen
4:32
7
Isabelle Semler
Groningen Atletiek
4:33
8
Elyne Kingma
Spartacus
4:34
9
Aaricia Veenstra
Spartacus
4:37
10
Rixt van der Heide
Impala
4:47
11
Noa Knip
Spartacus
4:48
12
Nanke van den Brink
ATC '75
4:52
13
Merle Louwinger
Athleta
4:53
14
Thirza Kuiper
Start '78
4:56
15
Annika Huizing
Lionitas
5:10
16
Femke van der Veen
Athleta
5:13
17
Anna Pruntel
LSV Invictus
5:43
18
Ellis de Wit
Impala
5:50
MD2, MEISJES D2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Emma Verkaaik
Hunzerunners Loopgro
4:08
2
Paola Bakker
Lionitas
4:19
3
Milou de Vries
ATC '75
4:20
4
Lisa Muizer
Lionitas
4:26
5
Rianne Nyenhuis
Lionitas
4:27
6
Marinde Schuitema
Groningen Atletiek
4:36
7
Eef Bosveld
Impala
4:38
8
Mara Leistra
Spartacus
4:42
9
Romylie Leegwater
Groningen Atletiek
5:06
10
Nynke Bouma
Groningen Atletiek
5:27
11
Marrit van der Heide
Impala
6:48
JD1, JONGENS D1
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Thomas Kwint
Jupiter
3:56
2
Jeroen van Weperen
LSV Invictus
4:05
3
Roman de Boer
Horror
4:07
4
Jarin Hedzer van der K
Impala
4:11
5
Jarno Honebecke
ATC '75
4:15
6
Julian van der Laan
Aquilo
4:17
7
Ingmar Hoekstra
Jupiter
4:20
8
Gijs van der Wijk
Impala
4:30
9
Jan Oldhoff
Lionitas
4:31
10
Remco Mulder
Start '78
4:32
11
Jord van der Ploeg
Jupiter
4:35
12
Sieger Wijnsma
Lionitas
4:48
13
Twan Pruntel
LSV Invictus
5:13
14
Matthijs Bouma
Impala
5:27
15
Jilles van der Heide
Impala
6:30
16
Wolter Freerk Nijmeije
Start '78
6:45
JD2, JONGENS D2
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lars van Hoeven
AV Heerenveen
3:57
2
Niels Visser
Jahn II
3:59
3
Amaru Wijman
Groningen Atletiek
4:03
4
Wesley Hoeksra
Start '78
4:11
5
Eric Stuiver
Start '78
4:13
6
Thijs Borcheld
Groningen Atletiek
4:17
7
Emo Boven
Impala
4:19
8
Sven Smeman
Impala
4:26
9
Jouke van der Veen
Burgum
4:36
10
Tim Schipper
Impala
4:37
11
Niels de Jong
Drachten
4:49
MB, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ellen Jansen
Start '78
3:58
2
Floor Buigel
Groningen Atletiek
4:11
MA, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anniek de Jong
AV Heerenveen
4:04
2
Getty Dotinga
Horror
4:27
3
Wieke Nijmeijer
Start '78
5:56
JB, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bram Buigel
Groningen Atletiek
3:20
2
Vinicius de Nekker
Start '78
3:46
JA, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jesse Buiteveld
LSV Invictus
3:31
MAN, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerko Floor
LSV Invictus
3:19
2
Kevin Damstra
AV Heerenveen
3:21
3
Wouter Visch
Groningen Atletiek
3:26
4
Jeen Nauta
Start '78
3:29
5
Lowie van der Woude
Start '78
3:30
6
Ronnie Jeeninga
AV Heerenveen
3:38
7
Jappie Doller
Friesland
3:42
8
Lars Zwaaneveldt
LSV Invictus
3:47
9
Peter Peereboom
AV Heerenveen
3:48
VROUW, SPRINTCROSS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sandra Sikkema
Impala
4:03
2
Els Kalis- van der Vee
Impala
4:32
3
Jolanda Smedinga
AV Heerenveen
4:48
4
Lilian `van Stratum
Groningen Atletiek
5:15
MC, MEISJES C
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Danaid Prinsen
Aquilo
6:19
2
Susan van Weperen
LSV Invictus
6:25
3
Silke Jonkman
Groningen Atletiek
6:38
4
Ineke van Koldam
Groningen Atletiek
6:45
5
Irma Michielsen
Horror
7:01
6
Marieke van den Brink
ATC '75
7:02
7
Loïs Oldhoff
Lionitas
7:05
8
Aline de Jong
Friesland
7:30
9
Henrike Vellinga
Groningen Atletiek
7:32
10
Anneke Kootstra
Impala
8:14
11
Welmoed Mink
Lionitas
8:26
12
Mare van der Weg
AV Heerenveen
8:41
13
Edina Fillekes
Impala
9:59
MB, MEISJES B
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tessa den Heijer
Groningen Atletiek
8:33
2
Bernice Meijer
SV Veendam
8:48
3
Claudia Oosterkamp
Start '78
8:54
4
Lynn van der Schaaf
Groningen Atletiek
9:31
5
Mathilde Spitzen
Start '78
10:07
6
Sanne Matthijsse
Groningen Atletiek
10:56
7
Geesje Nijmeijer
Start '78
10:59
JC, JONGENS C
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Djurre Hoeksema
AAC '61
7:43
2
Tom Hendrikse
AAC '61
7:46
3
Robin Wassens
Groningen Atletiek
8:02
4
Mike Meijer
AAC '61
8:08
5
Jelmer van der Veen
Lionitas
8:12
6
Piet Wiersma
SV Veendam
8:26
7
Peter-Jan de Jong
AV Heerenveen
8:34
8
Robin Honebecke
ATC '75
8:37
9
Leon van der Laan
Aquilo
8:53
10
Rowan Veenhuizen
AAC '61
9:07
11
Rinse Altena
Horror
9:13
12
Corné Dijkstra
Impala
9:30
13
Jelmer Kootstra
Impala
9:38
14
Roan Stienstra
Impala
10:01
15
Rense Negenman
Impala
10:05
16
Jeffrey Roseboom
Impala
10:07
17
Obbe Tibben
Start '78
10:23
JB, JONGENS B
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tim de Boer
Start '78
12:15
2
Geart Jorritsma
AV Heerenveen
12:26
3
Wessel van Veenen
AAC '61
12:30
4
Martijn de Vries
AV Heerenveen
12:38
5
Patrick Reitsma
Impala
12:48
6
Mark Houwaart
Aquilo
13:02
7
Jari van Ravenstein
AV Heerenveen
13:04
8
Rembert Korrenhorst
AV Heerenveen
13:06
9
Martijn de Vreeze
Horror
13:06
10
Folkert Visser
Impala
13:10
11
Rens Holtrigter
Lionitas
14:59
12
Jarno van der Weg
AV Heerenveen
15:37
MA, MEISJES A
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tessa de Boer
AV Heerenveen
14:03
2
Bente Vrijenhoek
Aquilo
15:07
3
Ydwine van der Veen
Lionitas
15:21
VSEN, WEDSTIJD VROUW
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jessica Oosterloo
LSV Invictus
27:33
2
Marieke van der Vegt
Vitalis
28:47
3
Jelly van der Kloet
Groningen Atletiek
30:10
4
Vera Keidel
Lionitas
30:22
5
Tessa Boot
Horror
30:35
6
Brenda de Jong
Impala
31:19
V35+, WEDSTIJD VROUW
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yvonne Kassenberg
Lionitas
26:15
2
Geke Venema
Friesland
30:45
3
Tracy van der Ploeg
Friesland
36:13
V45+, WEDSTIJD VROUW
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tineke van de Vliert
Horror
29:02
2
Toos de Vries
AV Heerenveen
34:06
JA, JONGENS A
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
David Hofstee
Impala
20:23
2
Gerrit Wolbers
Lionitas
20:56
3
Frank Buigel
Vitalis
24:00
MSEN, WEDSTRIJD MAN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter Janssen
Lionitas
37:14
2
Willem de Boer
Horror
37:44
3
Rene Jaasma
Impala
38:22
4
Jasper Mulder
AV Heerenveen
38:47
5
Douwe Nauta
Lionitas
39:12
6
Siep Nota
Horror
40:01
7
Jan Sytze Jonker
AV Heerenveen
40:27
M35+, WEDSTRIJD MAN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remon van Lunzen
Lionitas
36:22
2
Jan Albert Veenema
Horror
38:04
3
Huub Bots
Lionitas
38:35
4
Jacob v.d. Ploeg
Friesland
41:59
5
Foppe van der Heide
Impala
42:18
6
Eddy Elsinga
AV Heerenveen
44:24
7
Klaas Miedema
Spartacus
47:16
M45+, WEDSTRIJD MAN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Adriaan Huisman
LSV Invictus
41:28
2
Johannes van der Veen
Lionitas
41:39
3
Peter van Ravenswaaij
avVN
41:42
4
Ritske Flootman
Lionitas
41:50
5
Jaring de Groot
Lionitas
42:56
6
Willie Kiewiet
Lionitas
43:18
7
Kor van der Kooi
Groningen Atletiek
43:58
8
Jan Driessen
LSV Invictus
44:40
M55+, WEDSTRIJD MAN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Auke Postma
Lionitas
41:48
2
Rink Post
LSV Invictus
42:15
3
Cor Wetting
Lionitas
45:55
4
Sietse van der Mei
AV Heerenveen
46:52
5
Adrie van Dijk
ATC '75
47:52
6
Jan Nijmeijer
Start '78
59:52
Voor opmerkingen over de uitslag, kun je mailen
naar wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
16-11-2011 11:47