Uitslagenlijst 42e Sneek-Bolsward-Sneek

Sneek - Zaterdag 27 augustus 2011

MAN, 20 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Venhuizen
Smilde
1:06:35
2
Jan Stuursma
Sappemeer
1:07:07
3
Martin Ketelapper
Leeuwarden
1:09:56
4
Riekele Kobes
Oudehaske
1:10:27
5
Willem de Boer
Exmorra
1:11:24
6
Niek Adema
Wons
1:11:49
7
Johan van der Dennen
Enschede
1:11:57
8
Johannes Postma
Leeuwarden
1:12:08
9
Jan Albert Veenema
Sneek
1:12:11
10
Huub Bots
Wergea
1:12:36
11
Dirk Londema
Arnhem
1:13:21
12
Gerrit Kramer
Bolsward
1:13:42
13
Roeland Slagter
Modena (ITA)
1:14:36
14
Joshua Groen
Amersfoort
1:15:24
15
Jacob vd Ley
leeuwarden
1:16:00
16
Anko Top
Wieringerwerf
1:16:29
17
Klaas Kroese
Scharnegoutum
1:16:39
18
Klaas Oudman
Winschoten
1:18:07
19
Gerrit Duits
Sneek
1:18:24
20
Chris Draijer
Oudega Sm.
1:19:02
21
Jasper Keizer
Sint Annaparochie
1:19:03
22
Inne van Hijum
Heerenveen
1:19:32
23
Johannes van de Veen
Goutum
1:19:37
24
Otte de Boer
Leeuwarden
1:19:42
25
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
1:19:54
26
Tjerk Bruinsma
Makkum
1:21:45
27
Heerke Postma
De Blesse
1:22:06
28
Piter Kool
Kubaard
1:22:11
29
Christian Tepper
Lemmer
1:22:29
30
Hans Versteeg
Wolvega
1:22:38
31
Jetze Genee
Makkum
1:22:42
32
Eddy van Bemmel
Ede Gld
1:22:59
33
Gerald Hoogeveen
Bolsward
1:23:12
34
Willie Kiewiet
Mantgum
1:23:34
35
Beke Cnossen
Boazum
1:23:41
36
Harmen de Hoop
Sneek
1:23:59
37
Remco Visser
Joure
1:24:34
38
Johan van Noordenburg
Jubbega
1:25:42
39
Durk Bouma
Oppenhuizen
1:25:50
40
Henk Ruiter
Sneek
1:25:52
41
Mildo Kock
Balk
1:26:11
42
Jasper Stein
Sneek
1:26:17
43
Hans Andringa
Drachten
1:26:32
44
Rene Beetsma
Bolsward
1:27:24
45
Reinier de Vries
Sneek
1:27:33
46
Wiebe Koopmans
Ysbrechtum
1:27:58
47
Hans Nagtegaal
Grou
1:28:05
48
Stojan Bergsma
Sneek
1:28:21
49
Alco Kruithof
Lemmer
1:28:29
50
Jacob Jan de Vries
Tytsjerk
1:28:38
51
Sybo de Haan
Sneek
1:28:44
52
Ruben Ruigendijk
Purmerend
1:28:45
53
W Zantema
Heeg
1:28:55
54
Peter Westerhof
Sneek
1:29:06
55
Bert Barhorst
IJlst
1:29:49
56
Wim Kuipers
Sneek
1:30:07
57
Julius vd Werf
Leeuwarden
1:30:17
58
Jan van der Zweep
Sneek
1:30:18
59
Martin Brouwer
Sneek
1:30:25
60
Freark Kaspersma
Abbega
1:30:27
61
Johan de Witte
makkum
1:30:32
62
Johan Wolthuizen
Sneek
1:30:38
63
JH Hartman
Makkum
1:30:39
64
Freek Jaarsma
Makkum
1:30:40
65
Willem Biemolt
Utrecht
1:30:57
66
Sytze Wetting
Leeuwarden
1:30:59
67
Wietse Dijkstra
Sneek
1:31:12
68
Cor Wijnja
Heerenveen
1:31:20
69
Bert Kobus
Leeuwarden
1:31:57
70
Mertijn Otten
heerenveen
1:32:03
71
Koos Jacobsen
Sneek
1:32:17
72
Wim Blok
Oudkarspel
1:32:24
73
Marcel Stein
Sneek
1:32:27
74
IJpe de Boer
it heideskip
1:32:30
75
Luut de Jong
Woudsend
1:32:38
76
Peter Groothoff
Sneek
1:32:55
77
Oeli Reitsma
Sneek
1:33:35
78
Johan Leeverink
Bolsward
1:34:03
79
Symen van der Velde
Waaksens
1:34:28
80
Wilco Tijmes
Friezenburg
1:34:33
81
Klaas Abma
Wommels
1:34:49
82
Jeroen Tiesma
Bolsward
1:34:50
83
Piet Miedema
IJlst
1:34:59
84
Bouwe Bruinsma
Bolsward
1:35:05
85
Tjeerd Visser
Franeker
1:35:14
86
Fekke Fekkes
koudum
1:35:57
87
Jildert Andringa
Oenkerk
1:36:01
88
Klaas Hiemstra
Koudum
1:36:19
89
Ben de Boer
Amsterdam
1:36:33
90
Harmen Wesselius
Sneek
1:36:54
91
Jan Tienstra
Bodegraven
1:37:06
92
Anno Zwerver
IJlst
1:37:23
93
Uillke Bosma
Joure
1:37:26
94
Jan Teernstra
Bolsward
1:38:21
95
Marco Leeverink
Bolsward
1:38:35
96
Simon Jellema
Sneek
1:38:40
97
Rinus Witte
Bolsward
1:38:41
98
Jaap de Graaf
Wijckel
1:38:45
99
Wietze Jonker
Luxwoude
1:38:46
100
Arjen Douma
Sneek
1:40:26
101
Willem van Buuren
drachten
1:40:44
102
Gijs de Graaff
Almere
1:40:59
103
Peter van der Meeren
Jutrijp
1:41:06
104
Dennis Rouw
groningen
1:41:18
105
Mulder
lemmer
1:41:26
106
Marco List
Joure
1:41:47
107
Ronald Hettinga
Bolsward
1:42:08
108
Eric Ringma
Sneek
1:42:21
109
ReneSalverda
Bolsward
1:42:29
110
Jetze Buma
Schettens
1:42:43
111
Edwin vd Veen
Sneek
1:42:44
112
Pedro Bakker
Schettens
1:42:52
113
Gerrit Boorsma
Sneek
1:43:17
114
Luuk Naarding
oosthem
1:44:51
115
Simon Leeverink
Bolsward
1:44:53
116
Eddy Grootebraak
gorredijk
1:44:54
117
Eric Peereboom
gorredijk
1:44:54
118
Wieger van Keulen
Leeuwarden
1:45:58
119
Herman Hommen
Wieringerwerf
1:46:42
120
Pim van Dieken
Akkrum
1:46:43
121
Peter Glim
Hippolytushoef
1:47:44
122
Aad van den Brug
easterlitles
1:48:04
123
Gerard Houberg
franeker
1:48:39
124
R van Marrum
Franeker
1:49:24
125
Jan Panhuis
Leeuwarden
1:50:56
126
Djurre van der Schaaf
Oentsjerk
1:54:15
127
Hendrik Hiemstra
Franeker
1:54:39
128
Pierre Hoekstra
Sneek
1:54:44
129
Marc van Gelder
Leeuwarden
1:56:15
130
Jan Bouma
Middenmeer
1:57:25
131
Gert Kraak
heerenveen
1:57:59
132
De Vries
Assen
1:58:08
133
Albert van den Belt
vledder
1:58:09
134
Jan Bert Kuipers
Sneek
1:58:55
135
Freek Bron
Sonnega
2:01:35
VROUW, 20 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yvonne Kassenberg
Leeuwarden
1:17:17
2
Bertha Bruggenkamp
Smilde
1:22:04
3
Inge van Schaick
Leeuwarden
1:24:07
4
Wilma van Galen
Wolvega
1:30:13
5
Jacintha Fancel
Leeuwarden
1:30:55
6
Anneke de Boer
Nijland
1:33:57
7
Andrea Hofstra
Bolsward
1:35:45
8
Janet Werkema
Sneek
1:39:20
9
Saskia Smits
jutrijp
1:41:21
10
Corry Buma
Sneek
1:42:03
11
Tineke Bajema
Wommels
1:43:38
12
Rixte Mulder
Joure
1:44:27
13
Evelien Buma
Nederhost den berg
1:45:15
14
Yolanda Brouwer
Heerenveen
1:45:45
15
Karen Koopman
groningen
1:46:10
16
Petra Ferwerda
1:49:48
17
Trudy Sanders
Sneek
1:51:21
18
Jeannette Schrom
Wolvega
1:51:37
19
Marja van der Werf-Zoe
Joure
1:54:31
20
Inge Helder
De Knipe
1:56:04
21
T Yntema
Sneek
1:59:08
22
Ooy van Dillen
Bolsward
2:03:07
23
Klaske Falkena
Nijland
2:07:17
MAN, 10 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Patrick Postma
De Blesse
35:46
2
Richard de Jong
Sneek
37:58
3
Erik Verdoorn
Leeuwarden
39:09
4
Albert van Ramshorst
Sneek
39:35
5
Mechiel Zantema
Leeuwarden
39:36
6
Willem de Haan
garijp
39:51
7
Julius Buwalda
Heerenveen
40:01
8
Thilo Strack
Ober-ramstadt (Duits
40:29
9
Robert Bus
Laren Nh
40:43
10
Hein Keekstra
Bolsward
41:03
11
Bauke Scheffer
Bolsward
41:46
12
Ronnie Wind
IJlst
41:55
13
Jacob van den Berg
Harlingen
42:05
14
K Miedema
Franeker
42:08
15
Jaap Ypma
Hartwerd
42:12
16
Henri Hofman
Sneek
42:20
17
Jan de Groot
Steenwijk
42:41
18
Jacob Tichelaar
Franeker
42:44
19
Stephan Dijkstra
Leeuwarden
43:00
20
K W Zwaagstra
IJlst
43:17
21
Andrew Guest
Sneek
43:24
22
Janaldo Keulen
Sneek
43:26
23
Cor Trompeher
wolvega
43:28
24
Murk Postma
tramstrjitte
43:30
25
Wennie Brouwer
Sneek
43:56
26
R Blaesser
Bolsward
44:29
27
Piet Boelens
Kollumerzwaag
44:38
28
Peter Hoekstra
IJlst
45:15
29
Theo Zijlstra
Sneek
45:22
30
G.M. Greydanus
Sneek
45:23
31
Wim Hospes
Balk
45:24
32
Johan Buist
Hollandscheveld
45:40
33
Joost Bijlsma
Makkum
45:46
34
Erik Siemonsma
Sneek
45:57
35
Hemke Rozema
Sneek
46:48
36
Niels van der Hem
Drongrijp
46:49
37
Peter De Haas
Ylst
46:55
38
Ysbrand Valkema
Sneek
46:56
39
Cor van der Sluis
Franeker
47:25
40
Niels Vervoorn
Schettens
47:36
41
André Jerusalem
Sneek
47:53
42
Jaap Dijkstra
Franeker
47:58
43
Rein Hottinga
IJlst
48:26
44
Theo Roorda
Sneek
48:31
45
Bert Rienstra
Sneek
48:35
46
Jan Boerema
Sneek
48:44
47
Rinus Rankenberg
teridzard
49:12
48
Gerben Brouwer
Sneek
49:19
49
Ralf Piepers
Wageningen
49:25
50
Ate Altenburg
Reahus
49:52
51
Henk Sterk
Gauw
49:58
52
Jurgen Spoelstra
Leeuwarden
50:03
53
Ton Baris
Valkensburg
50:07
54
Thijs Sijbranda
Sneek
50:21
55
Wietse Jonker
Wommels
50:24
56
Geert Sibma
Sneek
50:37
57
Alex Bergsma
wolvega
50:49
58
Johannes van Diggelen
Sneek
50:50
59
Peter Faber
Workum
50:53
60
Peter Boersen
Leeuwarden
50:55
61
Dick Heinen
Sneek
50:57
62
Cor Bron
Sneek
51:04
63
Jan Feenstra
workum
51:10
64
Durk Douma
Woudsend
51:25
65
Pluister
Ysbrechtum
51:26
66
Klaas van Kalsbeek
scharnegoutum
51:56
67
Jort Verwer
Sneek
52:41
68
Dennis Reijmer
Nijland
53:12
69
Bert de Jong
Nijland
53:13
70
Matthijs Kroon
Bolsward
53:30
71
Sjouke Veldhuizen
Wolvega
53:30
72
Tjitte Westrik
Ysbrechtum
53:31
73
Eric Eisenga
Sneek
54:43
74
J W Kars
Sneek
54:44
75
Peter Thiescheffe
Sneek
54:45
76
P de Vos
emmeloord
54:55
77
Jouke Andringa
Oudehorne
55:13
78
Jeffrey Matitawaer
Sneek
55:17
79
Ton van der Mark
Sneek
55:48
80
L Buma
Witmarsum
55:58
81
B Wolthuizen
Sneek
55:59
82
Meindert Roosjen
Leeuwarden
56:03
83
Andries van der Greft
Goenga
56:25
84
Durk Brouwer
Sneek
56:44
85
DR Ketelaar
Ysbrechtum
57:14
86
Steven Bootsma
Sneek
57:24
87
Herman Hoekstra
Leeuwarden
58:08
88
Rienk Doevendans
Sneek
58:08
89
Jelte Anema
Sneek
58:31
90
Arjan de Boer
Sneek
59:34
91
Sybrand de Groes
Sneek
1:02:24
92
A Oudendag
Sneek
1:15:30
93
Yde Haarsma
Sneek
2:00:10
VROUW, 10 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Immy Kersbergen
Wommels
38:39
2
Ylona Kruis
Ysbrechtum
39:07
3
Sanne Tamminga
Heerenveen
40:11
4
Hinde Fokkema
Heerenveen
40:34
5
Tessa Boot
Sneek
43:45
6
Lavina Wind
Sneek
44:45
7
Itty Speelman
Heerenveen
46:14
8
Hanneke Schreuder
Oostraan
47:35
9
Thea van der Meulen
Sneek
47:59
10
Karin Danhof
Irnsum
48:23
11
Marga Zwanenburg
Sneek
48:24
12
Bea Visser
Joure
49:06
13
Grietje Dijkstra
Joure
50:14
14
Wietske Schraa
IJlst
50:29
15
Jvan Delden
Joure
51:27
16
Margreet Brinksma
Sneek
51:37
17
Sarina Jannes
Heerenveen
51:54
18
Grietje Valkema
Sneek
52:26
19
Jan Atsma
Sneek
52:40
20
Pytsje Rijpma
Heeg
52:58
21
Mila Tristán Jover
Wieringerwerf
53:00
22
Anneke Steinfort
bolsward
53:21
23
Janke van der Heide
Scharnegoutum
53:28
24
Esther
Sneek
55:15
25
Leny Visser
Sneek
56:25
26
Marijke de Boer
Sneek
56:25
27
Rita Bijlsma
Makkum
56:37
28
Margriet van der Weg
Sneek
57:42
29
Sjikkie de Boer
Sneek
57:57
30
Rika de Boer
Sneek
57:57
31
Inge Kools
Leeuwarden
58:06
32
Lieneke Luijt
Hardegarijp
58:32
33
Judith de Vries
Nijland
59:24
34
Aafke Keizer
Sint Annaparochie
1:00:52
35
Jannie van der Wal
Sneek
1:02:03
36
Nel Doevendans
Sneek
1:02:57
37
Margot Tuinsma
IJlst
1:03:09
38
Yvonne de Jong
Sneek
1:09:23
MAN, 5 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tjeerd Popkema
Tollebeek
17:23
2
Marcel Adema
Akkrum
18:13
3
Geart Jorritsma
Sneek
18:17
4
Folkert Visser
Burgum
19:04
5
Jelmer van der Veen
Goutum
20:39
6
Arnold van der Meulen
Sneek
21:16
7
Sven Bus
Laren Nh
21:41
8
Henk Wind
IJlst
23:09
9
William Reekers
IJlst
23:53
10
Erik Reinink
Drachten
26:40
11
Peter Nonhof
Sneek
26:48
12
Rients Hilverda
Nijland
31:19
13
Geert Sierdsma
Luinjeberd
35:10
14
Meindert Engwerda
Sneek
35:35
VROUW, 5 KILOMETER
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ingrid Lemke
Apeldoorn
18:23
2
Rosanne Stoelwinder
heerenveen
22:12
3
Floor Kerkhof
Borne
24:00
4
Thea Grasman
Nijmegen
27:37
5
Silvia Remery
Sneek
27:38
6
Ellen Grasman
Nijmegen
28:09
7
Hennie van der Veer
Oosterwolde
28:37
8
Judith Zijlstra
Warstiens
32:45
9
Ella vd Far
Nijland
33:24
10
Diana Huitema
IJlst
35:45
11
Joska Huitema
Wommels
35:45
J 8, JEUGDLOOP
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jesse Yntema
Sneek
6:09
2
Sander Wolthuizen
Sneek
6:28
3
Erik Bouma
Heeg
6:29
4
Jelle Blaesser
Bolsward
7:19
5
Thijs Blaesser
Bolsward
9:32
M 8, JEUGDLOOP
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ilse Jeruzalem
Sneek
7:03
2
Demelza Guest
Sneek
7:31
3
Bethe Siemonsma
Sneek
7:36
J 11, JEUGDLOOP
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wouter Baljet
oosthem
5:51
2
Alan Guest
Sneek
5:57
3
Rein Kramer
Bolsward
5:58
4
Endre Yzinga
Sneek
6:16
5
Sven Yntema
Sneek
6:19
6
Andras Yzinga
Sneek
6:37
7
Meinte Hibma
Oosthem
7:00
M 11, JEUGDLOOP
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jenda de Boer
Nijland
6:20
2
Vera de Vries
Sneek
6:21
3
Nikee Siemonsma
Sneek
6:51
4
Silke Hoekstra
Oudega W
7:22
5
Emma Wolthuizen
8:42
J 15, JEUGDLOOP
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter-jan de Jong
Joure
5:05
2
Lars van Hoeven
Nes
5:17
M 15, JEUGDLOOP
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nicole Steigenga
Exmorra
5:56
2
Marleen Sibma
Sneek
6:26
3
Marianne Galama
Sneek
7:26
Reactie op deze uitslag?: jjorritsma@versatel.nl
Met dank aan alle sponsors en vrijwilligers!
www.uitslagen.nl
16-12-2011 16:48