Uitslagenlijst Rondje Goutum

Leeuwarden - Zondag 6 maart 2011

JNGNS, 1 KM KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Oldhoff
Leeuwarden
3:52
2
Sven Atsma
Leeuwarden
4:13
3
Teun de Kluyver
Leeuwarden
4:47
4
Hessel Bakker
Leeuwarden
5:32
5
Eljo v.d. Zee
Leeuwarden
5:32
6
Yannick Agbagni
Leeuwarden
5:47
7
Kassim Agbagni
Leeuwarden
6:06
MSJS, 1 KM KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marene Scholtens
Leeuwarden
3:55
2
Nina Boomstra
Leeuwarden
4:16
3
Floor Boomstra
Leeuwarden
4:18
4
Annika Huizing
Leeuwarden
4:22
5
Suzanne Nicolai
Leeuwarden
4:33
6
Jildou van Egmond
Goutum
4:40
7
Fera de Vries
Bontebok
4:43
8
Lisa Dian Smit
Leeuwarden
4:49
9
Muriel de Vries
Bontebok
4:56
10
Eline Ruige
Leeuwarden
5:48
11
Lisca van Gelder
Leeuwarden
6:02
12
Mayke Ruige
Leeuwarden
7:10
13
Dione van Gelder
Leeuwarden
7:42
JNGNS, 2.5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Niek van Egmond
Goutum
9:45
2
Niels Daniël Smit
Leeuwarden
10:49
3
Raymon Pietersma
Leeuwarden
11:31
4
Timme Bontes
Leeuwarden
12:46
MSJS, 2.5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Loïs Oldhoff
Leeuwarden
8:59
2
Mare te Biesebeek
Leeuwarden
9:10
3
Lisa Muizer
Leeuwarden
9:35
4
Aniek Osinga
Goutum
10:10
5
Merijn Hiemstra
Leeuwarden
13:48
6
Tessa Zwart
Leeuwarden
14:51
VROUW, 2.5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frederike Draaisma
Leeuwarden
12:18
2
Lies Melchers
Leeuwarden
13:41
MAN, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jarin van der Kooi
Burgum
19:56
2
Harmen Dijkstra
Leeuwarden
21:18
3
Wiard van der Logt
Goutum
22:15
4
Lammert Odinga
Leeuwarden
22:42
5
Jan Jepma
Leeuwarden
23:31
6
Sjoerd willem de Vries
Mantgum
25:41
7
Erwin van der Blom
Leeuwarden
25:48
8
Johan Miedema
Leeuwarden
25:59
9
Cliff van Zuidam
St. Annaparochie
26:41
10
Uif van Driel
Leeuwarden
28:19
11
Harrie Moerings
Leeuwarden
29:31
12
J. de Vries
Leeuwarden
30:16
13
Martien Pannekoek
Leeuwarden
30:45
14
Jurjen Bekkema
Gorredijk
31:01
15
Willem Hooghiemstra
Leeuwarden
31:03
16
Thijs Hofstra
Wytgaard
31:19
17
Jurjen de Vries
Bedum
32:22
18
Mischa Hofman
Leeuwarden
32:28
19
Gerrit
Beetgumermolen
32:55
20
Scott Forster
Leeuwarden
33:36
VROUW, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jeltsje Osinga
Groningen
22:15
2
Welmoed Mink
Leeuwarden
23:12
3
Maaike Osinga
Groningen
25:28
4
Carla Hoogerman
Harlingen
25:57
5
Sandra Wierda
Hurdegaryp
26:01
6
Karin Steenbeek
Leeuwarden
26:48
7
Larissa Bakker
Leeuwarden
26:59
8
Durkje Keizer
Goutum
27:28
9
Lonneke Abma
Stiens
27:46
10
Frouke Rullmann
Leeuwarden
28:15
11
Paulien Lamsma
Leeuwarden
28:17
12
Janneke van der Veer
Leeuwarden
28:22
13
Sabine Sijbesma
Leeuwarden
28:23
14
Alice Beimers
St.-Annaparochie
28:32
15
Gelna Beimers
St.-Annaparochie
28:37
16
Tiny Drijver
Leeuwarden
28:53
17
Dorien Kooistra
Lytsewierrum
29:08
18
Monique Walstra
Leeuwarden
29:10
19
Jannet Wiersma
Gouda
29:28
20
Brecht Moerings
Leeuwarden
29:31
21
Ina kleefstra Buijs
Leeuwarden
29:51
22
Carolien Rinsema
Leeuwarden
29:55
23
Anja Lautenbach
Leeuwarden
31:02
24
Tiny Reinsma
Leeuwarden
31:12
25
Miriam Tadema-Bokma
Leeuwarden
31:12
26
Sonja Poelstra
Hurdegaryp
31:23
27
Linda Visser-Stam
Leeuwarden
31:26
28
Petra Kerkstra
Goutum
31:29
29
Gea de Boer
Leeuwarden
31:31
30
Miranda Overwijk
Leeuwarden
31:49
31
Hofman
Leeuwarden
32:59
32
Geertruida Santhuizen
Leeuwarden
33:08
33
Antje de Boer
Leeuwarden
33:08
34
Nanette Caviet
Dokkum
33:34
35
Feikje Huizinga
Leeuwarden
34:53
36
Petra de Leeuw
Leeuwarden
36:53
37
Ilse Zijlstra
Leeuwarden
36:53
38
Catrien Molenaar
Buren
38:22
MAN, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Harie Pot
Bakkeveen
37:43
2
Jacob v.d. Ploeg
Damwoude
39:04
3
Patrick Sinnema
Leeuwarden
40:39
4
Klaas Jan van der Kooi
Burgum
40:56
5
Freerk Bokma
Scharnegoutum
42:32
6
Rinse Smits
Hyrdegaryp
42:59
7
Ydo de Vries
Bontebok
43:47
8
Klaas Jan Miedema
Goutum
43:56
9
Klaas-Jan Huizing
Leeuwarden
44:04
10
Lee Smith
Sunderland (GBR)
44:26
11
Edwin Keizer
Heerenveen
44:31
12
Johannes Althuisius
Leeuwarden
44:35
13
Marco Pietersma
Leeuwarden
45:16
14
Kees Jan de Vries
Leeuwarden
46:07
15
Keimpe Jager
Dronrijp
46:14
16
Mile Pajic
Ulft
46:25
17
Bram de Boer
Leeuwarden
47:18
18
Robin Boor
Leeuwarden
47:35
19
Kees Keegstra
Leeuwarden
47:47
20
Eric Rozema
Sneek
47:53
21
Piet Struiksma
Boksum
49:10
22
Tim Berg
Leeuwarden
49:41
23
Jeroen Wels
Leeuwarden
50:19
24
Peter van der Logt
Goutum
50:44
25
Wieger Lammers
Leeuwarden
50:45
26
Dirk Venema
Leeuwarden
51:02
27
Berend Boom
Leeuwarden
51:16
28
Willem de Graaf
Leeuwarden
51:31
29
Klaas Sipma
Ee
51:35
30
Matthijs Vleugel
Menaldum
51:47
31
Bennie Miedema
Leeuwarden
52:04
32
Peter Nijholt
Leeuwarden
52:39
33
Goos Bies
Leeuwarden
52:45
34
Albert Raap
Leeuwarden
53:15
35
Robert Roosjen
Leeuwarden
55:03
36
Simon Vlas
Nes gem Boarnsterhim
55:39
37
Koos Pietersma
Leeuwarden
55:42
38
Piet Runia
Stiens
55:50
39
Gerard Hendriksma
Leeuwarden
56:40
40
Rense Zwerver
Leeuwarden
56:55
41
Wyger Smits
Damwald
59:20
42
Peter Spiekstra
Leeuwarden
59:20
43
Meindert Roosjen
Leeuwarden
1:01:02
44
F. Hoitinga
Leeuwarden
1:01:32
45
Arndt Lodema
Leeuwarden
1:01:42
46
Iede Lodema
Leeuwarden
1:01:42
47
Herman Hoekstra
Leeuwarden
1:02:07
48
Frank Hoekstra
Leeuwarden
1:02:29
49
Johan Tichelaar
Grou
1:02:48
50
Frits Bruinsma
Easterlittens
1:04:07
51
Johannes Osinga
Goutum
1:05:23
52
Willem Reitsma
Leeuwarden
1:11:15
VROUW, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Immy Auck Kersbergen
Wommels
42:07
2
Ilse Nieuwhof
Leeuwarden
45:36
3
Ydwine van der Veen
Goutum
47:39
4
Tracy v.d. Ploeg
Damwoude
47:51
5
Vera Keidel
Wirdum Fr
50:35
6
Annet Everaarts
Haarlem
50:59
7
Gerrie de Jong
Ee
51:35
8
Kiki Boomgaard
De Knipe
52:19
9
Jeannet Huitema
Leeuwarden
52:49
10
Grietje Dijkstra
Joure
52:59
11
Lucia Hollander
Leeuwarden
53:32
12
Hilde Brouwer
Leeuwarden
54:06
13
Willie Muizer
Leeuwarden
54:06
14
Mariette Mengerink
Leeuwarden
54:15
15
Jeanine Pelgrum
Goingarijp
54:24
16
Nynke Rixt Jukema
Mantgum
55:45
17
Inez Boonstra
Leeuwarden
55:54
18
Inge Kools
Leeuwarden
56:01
19
Karin Westra
Leeuwarden
56:20
20
Tineke Rodenhuis
Menaam
57:19
21
Fenna van der Leeuw
Sintjohannesga
57:23
22
Corina Stok
Boksum
57:26
23
Wike Bruinsma
Leeuwarden
58:22
24
Mirjam Potjewijd
Goutum
58:24
25
Ingrid van der Veen
Leeuwarden
58:26
26
Linda van der Veen
Leeuwarden
58:26
27
Annemiek Oldenburg
Leeuwarden
58:55
28
Annalies Rosier
Leeuwarden
58:57
29
Mathilde Hol
Reduzum
59:08
30
Anneke Sijtsma
Leeuwarden
59:13
31
Hannie Keidel
Wirdum
59:39
32
Ria Rozeboom
Leeuwarden
59:53
33
Anneke Kiewiet
Leeuwarden
1:00:05
34
Yvonne Volbeda
Leeuwarden
1:00:23
35
Marijke Bos
Leeuwarden
1:00:32
36
Riek v.d. Meulen
Leeuwarden
1:00:32
37
Marion van der Harst
Leeuwarden
1:00:51
38
Hikmet Kesici
Leeuwarden
1:01:34
39
Irma Miedema
Leeuwarden
1:01:34
40
S.M. Hogerhuis
Hilaard
1:02:31
41
Antje Zeldenrust
Leeuwarden
1:02:33
42
Anne Cecile Houttuin
Leeuwarden
1:02:38
43
Elles de Vries
Leeuwarden
1:02:38
44
Pytsje Melein
Joure
1:02:48
45
Lenny Diepenmaat
Leeuwarden
1:04:07
46
Ilse Hiemstra
Leeuwarden
1:04:07
47
Ingrid Prins
Leeuwarden
1:05:15
48
Paula Schuurman
Beetsterzwaag
1:05:28
49
Thea de Vries
Deinum
1:05:36
50
Margiet Postmus
Leeuwarden
1:05:51
51
José Smits
Leeuwarden
1:07:52
MAN, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Harry Wiersma
Blije
1:01:43
2
Cor de Vries
Leeuwarden
1:04:34
3
Otto de Boer
Leeuwarden
1:04:36
4
Arjen van der Logt
Goutum
1:05:19
5
Cor Wetting
Leeuwarden
1:06:03
6
Benno Schippers
Leeuwarden
1:06:11
7
Johannes van der Veen
Goutum
1:07:09
8
Willi-Jan Veltman
Leeuwarden
1:07:35
9
Eelco Jan de Graaf
Leeuwarden
1:08:54
10
Hans Groenewoud
Menaam
1:09:19
11
Chris Draijer
Oudega gem Smallinge
1:09:46
12
Richard van Lunzen
Franeker
1:10:03
13
Donald Koster
Leeuwarden
1:10:54
14
Jan Roelof Hofstra
Leeuwarden
1:10:54
15
Roelof Houttuin
Leeuwarden
1:11:21
16
Jan Baan
Nijverdal
1:11:32
17
Harrie Wetterhahn
Leeuwarden
1:12:31
18
Nico Jan Hoekstra
Leeuwarden
1:12:56
19
Fokko Smedema
Leeuwarden
1:13:19
20
Rudolf Das
Leeuwarden
1:14:14
21
Wim Burgers
Mildam
1:14:17
22
Herman Wassens
Leeuwarden
1:15:34
23
Murk Postma
Nijland
1:15:56
24
Hans Nagtegaal
Grou
1:16:26
25
Peter de Jong
Leeuwarden
1:16:28
26
Peter Boersen
Leeuwarden
1:16:40
27
Cor van Sluis
Franeker
1:17:03
28
Louis Bakker
Rypsterk
1:17:17
29
Hayo Bootsma
Leeuwarden
1:17:26
30
Theo Zijlstra
Sneek
1:17:55
31
Arnold Hager
Leeuwarden
1:18:37
32
Gerrit Baan
Noardburgum
1:18:59
33
Johan Zwerver
Leeuwarden
1:19:03
34
Johan de Lange
Munein
1:19:16
35
André Jellema
Leeuwarden
1:19:28
36
André Bär
Leeuwarden
1:19:32
37
Edo Eisma
Goutum
1:19:53
38
Jan-Jaap Dicke
Leeuwarden
1:20:24
39
Pieter Jellema
Leeuwarden
1:20:53
40
Koos Jacobsen
Sneek
1:20:57
41
Jappie v/d Veer
Oudebildtzijl
1:21:00
42
Jaap Bruijnzeel
Mantgum
1:21:04
43
Peter Bär
Leeuwarden
1:21:14
44
Acronius Hettinga
Deinum
1:21:30
45
Cor Pijlman
Leeuwarden
1:21:38
46
Edwin Deelstra
Leeuwarden
1:21:42
47
Jan Watse Jousma
Leeuwarden
1:21:56
48
Dick van Egmond
Goutum
1:22:03
49
Otto Postma
Hempens
1:22:12
50
Bennie Mous
Deinum
1:22:45
51
Bert Kobus
Leeuwarden
1:22:49
52
Edwin Bakker
Leeuwarden
1:22:57
53
Gerwin Meijwaard
Feanwalden
1:23:03
54
Kees Oosterbaan
Leeuwarden
1:23:25
55
Willem Kalksma
Leeuwarden
1:23:25
56
Jelle Lodewijks
Leeuwarden
1:23:28
57
Wiebren Postma
Leeuwarden
1:24:09
58
Chris Fahner
Leeuwarden
1:24:23
59
Alfred Knobbe
Leeuwarden
1:25:54
60
Michiel Baake
Leeuwarden
1:26:09
61
Gerrit Jousma
Skingen
1:26:28
62
Gerben Brouwer
Sneek
1:26:37
63
Fokke van der Veen
Leeuwarden
1:27:12
64
Niels van der Hem
Dronryp
1:27:23
65
Ed van den Berg
Leeuwarden
1:28:03
66
Ton Timmermans
Heerenveen
1:28:13
67
Sido v.d. Leij
Leeuwarden
1:28:21
68
Wijbrand de Graaf
Berltsum
1:29:13
69
Henk Nijp
Mantgum
1:29:21
70
Jan Miedema
Boijl
1:29:59
71
Damiano Ramalli
Leeuwarden
1:29:59
72
Nico van der Woude
Leeuwarden
1:30:19
73
Chris Kalsbeek
Leeuwarden
1:30:33
74
Wieger Scholte
Hurdegaryp
1:30:41
75
Jan Panhuis
Leeuwarden
1:30:42
76
Guido Vink
Leeuwarden
1:31:07
77
Herman Oost
Leeuwarden
1:31:17
78
Jan Hubers
Goutum
1:31:23
79
Sebastiaan Hartman
Groningen
1:31:29
80
Joop Boonstra
Leeuwarden
1:32:14
81
Cees Kamminga
Leeuwarden
1:32:29
82
Jaring Siemensma
Leeuwarden
1:32:34
83
Wijbe Visser
Hardegarijp
1:33:44
84
Joop Stienstra
Slappeterp
1:33:45
85
Sipke Glas
Leeuwarden
1:34:08
86
Marc van Gelder
Leeuwarden
1:34:30
87
Jos Postma
Leeuwarden
1:34:42
88
Siebe Annema
Leeuwarden
1:35:08
89
Tjibbe Sikkes
Leeuwarden
1:35:53
90
Frank L. van Zeijl
Leeuwarden
1:35:54
91
Harry Meijer
Leeuwarden
1:36:34
92
Jeroen Boshuijzen
Leeuwarden
1:36:36
93
Wim Manshande
Harlingen
1:36:47
94
Hans Flaman
Menaam
1:42:03
95
Jippe Bokma
Leeuwarden
1:42:18
96
Watze J. van der Meer
Leeuwarden
1:42:28
VROUW, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Corelien Kloek
Utrecht
1:05:29
2
Annie Oostenbrink
Oldeberkoop
1:19:39
3
Dineke Dankert
St. Annaparochie
1:20:37
4
Debora Peter
Leeuwarden
1:23:34
5
Ellis Heshusius
Leeuwarden
1:24:56
6
Hilda van Kalsbeek
Leeuwarden
1:25:48
7
Marieke van Houten
Leeuwarden
1:27:27
8
Akke Kuipers-ten Kate
Leeuwarden
1:27:44
9
Cora van der Haar
Leeuwarden
1:29:50
10
Koby Bernoud
Oud Biltzijl
1:31:09
11
Eveline Adrichem
Leeuwarden
1:31:09
12
Jetty Taal
Deinum
1:31:52
13
Carin Kuiper
Leeuwarden
1:31:56
14
Sandra Tamminga
Leeuwarden
1:33:13
15
Silke Visser
Hardegarijp
1:33:44
16
Alie Louwsma
Leeuwarden
1:35:54
17
Anneke Triemstra
St.-Annaparochie
1:36:47
18
Afke Brandenburg
Wirdum
1:36:56
19
Mattie de Boer
Joure
1:37:23
20
Henny de Jong
Leeuwarden
1:37:38
21
Annemieke van Dijk
Leeuwarden
1:38:09
22
Inge Hop
Groningen
1:41:12
23
Ingrid Alkema Nagel
Leeuwarden
1:41:36
24
Greetje Bijlsma
Leeuwarden
1:42:41
25
Aaltsje Hulder
Leeuwarden
1:42:43
26
Irma Pronk
Stiens
1:42:54
27
Hinke van der Honing
Leeuwarden
1:42:54
28
Nanette Kalisvaart
Leeuwarden
1:44:28
29
Lidwien Broenink
Joure
1:45:48
30
Cisca de Vries
Leeuwarden
1:48:40
31
Tine Visser
Leeuwarden
1:50:36
32
Henrietta van der Pol
Franeker
1:54:59
MAN, 30 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remon van Lunzen
Leeuwarden
1:44:57
2
Huub Bots
Wergea
1:56:55
3
Richard Kienstra
Dronrijp
2:04:52
4
Huib-Jan Imbens
Wirdum
2:07:32
5
Harmen Jorritsma
Joure
2:08:20
6
Dirk Muizer
Leeuwarden
2:10:00
7
Koen Kiestra
Leeuwarden
2:10:16
8
Evert-Jan Heringa
Marum
2:10:26
9
Teade Rispens
Heerenveen
2:10:42
10
Johannes Postma
Leeuwarden
2:11:19
11
Jacob van der Ley
Leeuwarden
2:11:20
12
Sieds Wiersma
Drachten
2:12:41
13
Willie Kiewiet
Mantgum
2:13:12
14
Duurt Dijkman
Groningen
2:13:41
15
Henk van Eldik
Leeuwarden
2:14:25
16
Hans van der Steen
Leeuwarden
2:15:57
17
Harry Jorritsma
Sneek
2:16:10
18
Piet Scholten
Leeuwarden
2:16:58
19
Rienk de Vries
Burgum
2:18:30
20
Ahmad Ghelichkhani
Leeuwarden
2:18:33
21
Peter van der Voort
Boksum
2:18:45
22
Albert Hans de Ruiter
Leeuwarden
2:25:08
23
Jan Wierstra
St. Annaparochie
2:25:56
24
Dirk-Jan van der Schul
Gorredijk
2:28:05
25
Jan van der Meij
Berltsum
2:28:34
26
Edwin Boes
Franeker
2:29:26
27
Cor Appelman
Wirdum Fr
2:30:45
28
Hans Breuker
Leeuwarden
2:31:00
29
Thierry van Groen
Gorredijk
2:31:19
30
Adrie Atsma
Leeuwarden
2:33:43
31
Marcel Hoekstra
Harlingen
2:34:32
32
Marcel Bomas
Leeuwarden
2:35:13
33
Jan Durk Bosgraaf
Drachten
2:36:16
34
Wiebe Kootstra
Twijzelerheide
2:37:25
35
Wietze Jonker
Luxwoude
2:37:39
36
Jasper Stein
Sneek
2:38:15
37
Piet Boelens
Kollumerzwaag
2:40:12
38
Marcel Stein
Sneek
2:40:37
39
Jacob Munneke
Leeuwarden
2:41:13
40
Peter Witsmeer
Leeuwarden
2:43:44
41
Andries van Dijk
Lemmer
2:46:28
42
Bouke Fennema
Britsum
2:48:05
43
Wieger van Keulen
Leeuwarden
2:50:08
44
Jurgen v.d. Wal
Leeuwarden
2:50:08
45
Bennie Koning
Sappemeer
2:54:08
46
Jacob Dijkstra
Bitgummole
2:54:54
47
Sjoerd Holtrop
Leeuwarden
2:55:50
48
Feike Politiek
Leeuwarden
2:58:36
49
Albert van den Belt
Vledder
3:02:48
VROUW, 30 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Berdina Seinstra
Leeuwarden
2:16:58
2
Inge van Schaick
Leeuwarden
2:21:09
3
Patricia Hollander
Goutum
2:25:08
4
Inge Wulffelé
Leeuwarden
2:34:57
5
Mirjam Ruiter
Oostwoud
2:35:10
6
Jeltsje van der Wal
Leeuwarden
2:50:30
7
Anke Peterson
Leeuwarden
2:54:37
8
Jolanda Muizer
Leeuwarden
2:56:07
9
Renate Boes
Franeker
3:02:48
10
Walda van Gosliga
Franeker
3:02:48
11
Marja van der Werf-Zoe
Joure
3:06:42
12
Nienke Huizinga
Nes
3:10:00
13
Miriam de Groot
Oentsjerk
3:11:37
JNGNS, 600M KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Thygo
Bontebok
4:40
MAN, 7,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Edward
Harlingen
24:56
2
Job Luinstra
Leeuwarden
27:50
VROUW, 7,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bernardine de Vries
Workum
27:35
2
Lisanne Jager
Leeuwarden
28:09
Voor aan- of opmerkingen over de uitslag kun je
een mailtje sturen naar wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
11-03-2011 13:50