Uitslagenlijst Leeuwarden - Marssum - Leeuwarden

Leeuwarden - Zaterdag 5 februari 2011

JNGNS, 1 KM KIDSRUN
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rik Groenewoud
Leeuwarden
4:11
2
Marnix Hamersma
Leeuwarden
4:12
3
Jan Oldhoff
Leeuwarden
4:17
4
David Korte
Leeuwarden
5:04
5
Hessel Bakker
Leeuwarden
5:23
6
Thomas Korte
Leeuwarden
5:30
7
Luuk Hoekman
Leeuwarden
5:59
8
Eljo van der Zee
Leeuwarden
6:02
9
Sam Verheij
Leeuwarden
6:10
10
Yannick Agbani
Leeuwarden
6:32
11
Kassim Agbagni
Leeuwarden
7:18
JNGNS, 2.5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Niels van Deutekom
Leeuwarden
10:57
2
Jesse Jongbloed
Twijzelerheide
13:53
3
Berend Adema
Boksum
18:42
MSJS, 2.5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lois Oldhoff
Leeuwarden
10:31
2
Mare te Biesebeek
Leeuwarden
10:48
3
Lisa Muizer
Leeuwarden
11:32
4
Yasmin de Groot
Nietap
11:42
MAN, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Adwin de Kluyver
Leeuwarden
18:30
2
Menno Mud
Tytsjerk
19:35
3
Joop Lusthof
Jirnsum
19:42
4
Edward
Harlingen
20:06
5
Steven Koffijberg
Leeuwarden
20:12
6
Wiard van der Logt
Goutum
21:47
7
Jelmer van der Veen
Goutum
21:57
8
Folkert Visser
Burgum
22:01
9
Johannes van der Veen
Goutum
22:46
10
Jitze Kuiper
Bolsward
25:34
11
Jan v.d. Beukel
Berltsum
25:41
12
Startnummer 171
27:02
13
Koos Pietersma
Leeuwarden
27:04
14
Yoeri Koen
Leeuwarden
27:45
15
Cliff van Zuidam
St.-Annaparochie
28:09
16
Ad Slagter
Goutum
28:21
17
Jacco Wiffers
Leeuwarden
28:24
18
Remco Bleeker
Goutum
28:31
19
Robert Brouwer
Holwerd
29:32
20
Dirk van Beelen
Hurdegaryp
29:57
21
Thijs Hofstra
Wytgaard
31:52
22
Jan van der Hoek
Sint Annaparochie
34:30
23
Klaas Duits
Sneek
35:19
24
Siep Tilstra
Harlingen
35:19
VROUW, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lisanne Jager
Leeuwarden
22:44
2
Vera Keidel
Wirdum Fr
25:15
3
Fennie Rinzema
Garyp
25:48
4
Tabitha Dijkman
Leeuwarden
25:59
5
Linda Werner
Goutum
25:59
6
Michelle de Goede
Leeuwarden
26:39
7
Tineke Acda
Franeker
26:44
8
Charlotte Fiets-Van de
Leeuwarden
26:53
9
Pauline van Delden
Leeuwarden
27:24
10
Durkje Keizer
Goutum
27:56
11
Welmoed Mink
Leeuwarden
28:06
12
Larissa Bakker
Leeuwarden
28:51
13
Marieke Bos
Leeuwarden
28:52
14
Lonneke Abma
Stiens
29:03
15
Anneke Roorda
Leeuwarden
29:46
16
Bettie Bruijnzeel
Mantgum
30:11
17
Ina Kleefstra Buijs
Leeuwarden
30:46
18
Margriet Bakker
Leeuwarden
31:04
19
Klaske Meersma
Reduzum
31:26
20
Petra Torenga
Leeuwarden
31:43
21
Rommy Wiersma
Bolsward
32:28
22
Claudia Verdoorn
Leeuwarden
33:33
23
Angela Klijnstra
Bolsward
37:32
24
Catrien Molenaar-de Jo
Buren Fr
38:50
25
Catrien Schade-Melein
Leeuwarden
38:50
MAN, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Naol Ghari Beritite
Amsterdam
36:27
2
Henri Harmsen
Woerden
37:30
3
Albert van der Ziel
Berlikum Fr
37:34
4
Jan de Vries
Drachten
39:54
5
Maurits Greving
Leeuwarden
40:12
6
Cor Wetting
Leeuwarden
40:36
7
Johan Meinsma
Leeuwarden
41:40
8
Foppe van der Heide
Drachten
41:58
9
Mechiel Zantema
Leeuwarden
42:03
10
Patrick Sinnema
Leeuwarden
42:03
11
Jan Uiterwijk
Eesveen
42:16
12
Jogchum Dijkstra
Dokkum
42:24
13
Ed v.d. Steeg
Feanwalden
43:08
14
Eelco de Graaf
Leeuwarden
43:15
15
Richard van Lunzen
Franeker
43:17
16
Hans Nagtegaal
Grou
44:13
17
Syb van der Ploeg
Wytgaard
44:18
18
Herman Wassens
Leeuwarden
45:12
19
Nico Jan Hoekstra
Leeuwarden
45:30
20
Marco Pietersma
Leeuwarden
45:41
21
Wim Burgers
Mildam
45:42
22
Cor van Sluis
Franeker
45:58
23
H. Schaafsma
Leeuwarden
46:02
24
Peter Boersen
Leeuwarden
46:11
25
Cornelis Boschma
Schalsum
46:23
26
Johannes Althuisius
Leeuwarden
46:28
27
Martin van den Burg
Sneek
46:40
28
Arnold Hager
Leeuwarden
47:23
29
Peter de Jong
Leeuwarden
47:29
30
Tjalling Hielkema
Leeuwarden
47:59
31
Jappie v/d Veer
Oudebildtzijl
48:13
32
Johannes Postma
Leeuwarden
48:19
33
Ruurd Veenstra
Twijzelerheide
48:23
34
Jan-Jaap Dicke
Leeuwarden
48:51
35
Johan Schaap
Akkrum
49:08
36
Karst Anema
Stiens
49:13
37
Dennis Stulp
Joure
49:16
38
Edo Eisma
Goutum
49:18
39
Sytse Jansma
Harlingen
49:22
40
Theo Zijlstra
Sneek
49:29
41
Kees Oosterbaan
Leeuwarden
49:40
42
Edwin Deelstra
Leeuwarden
49:52
43
Peter Bär
Leeuwarden
49:53
44
Tim Berg
Leeuwarden
50:07
45
Broer Giesing
Wyns
50:13
46
Rutger Struiksma
Boksum
50:16
47
Andre Bär
Leeuwarden
50:17
48
Johan Zwerver
Leeuwarden
50:37
49
Cor Pijlman
Leeuwarden
50:39
50
Wiebren Postma
Leeuwarden
50:50
51
Piet Struiksma
Boksum
50:52
52
Klaas Kempenaar
Zwagerbosch
50:56
53
Michiel Baake
Leeuwarden
51:04
54
Jaap Bruijnzeel
Mantgum
51:09
55
Nico van der Woude
Leeuwarden
51:10
56
Peter van der Logt
Goutum
51:11
57
Djurre van der Schaaf
Oentsjerk
51:35
58
Robin Boor
Leeuwarden
51:37
59
Christiaan Fahner
Leeuwarden
51:39
60
Gerrit Jousma
Skingen
51:42
61
Lex van Houte
Leeuwarden
51:43
62
Ed van den Berg
Leeuwarden
51:54
63
Benny Bijlsma
Marsum
51:59
64
Jan Miedema
Boijl
52:17
65
Jan Kalsbeek
Stiens
52:39
66
Kor Oosterhuis
Leeuwarden
52:43
67
Bennie Miedema
Leeuwarden
52:55
68
Geert Vogelzang
Leeuwarden
53:04
69
Niels van der Hem
Dronryp
53:06
70
Ton Timmermans
Heerenveen
53:10
71
Rinze Kootstra
Harlingen
53:20
72
Harold ten Dam
Drachten
53:23
73
Berend Boom
Leeuwarden
53:34
74
Peter Nijholt
Leeuwarden
53:35
75
Sjouke Kuindersma
Heerenveen
53:46
76
Wieger Lammers
Leeuwarden
53:47
77
Klaas Sipma
Ee
53:59
78
Jaap Stienstra
Slappeterp
54:10
79
Maurits Hercules
Witmarsum
54:22
80
Albert Raap
Leeuwarden
54:47
81
Willem de Beuker
Leeuwarden
55:26
82
Wybe Sierksma
Marrum
55:32
83
Rijk van Elteren
Leeuwarden
55:34
84
Ooij van Dillen
Bolsward
55:59
85
Jan van der Wal
Stiens
56:36
86
Jos Postma
Leeuwarden
56:59
87
Chris Kooistra
Makkum Fr
57:12
88
Joop Boonstra
Leeuwarden
57:15
89
Wieger Scholte
Hurdegaryp
57:36
90
Frank van Zeijl
Leeuwarden
57:51
91
Klaas Kuilman
Boksum
58:07
92
Piet Runia
Stiens
58:12
93
Henk Nijp
Mantgum
58:26
94
Rense Zwerver
Leeuwarden
58:38
95
Ronald Lenters
Lemmer
59:03
96
Simon Vlas
Nes gem Boarnsterhim
59:10
97
Cor Zeemans
Goutum
59:26
98
Auke Baron
Hurdegaryp
59:26
99
Andre Fonteijn
Leeuwarden
1:00:28
100
Wim Manshande
Harlingen
1:01:07
101
Pyter Boomsma
Leeuwarden
1:02:11
102
Lambertus Jaarsma
Heerenveen
1:02:36
103
Johan Reitsema
Leeuwarden
1:03:24
104
Jurjen Vriesinga
Leeuwarden
1:03:26
105
Willem Hooghiemstra
Leeuwarden
1:03:34
106
Wyger Smits
Damwald
1:03:36
107
Patrick Dijkhuizen
Sneek
1:04:02
108
Jippe Bokma
Leeuwarden
1:04:35
109
Gerard Hendriksma
Leeuwarden
1:04:40
110
Herman Hoekstra
Leeuwarden
1:05:41
111
Meindert Roosjen
Leeuwarden
1:05:43
112
Raymond van Dongelen
Goutum
1:05:56
113
Hans Flaman
Menaam
1:06:14
VROUW, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Elles de Vries
Leeuwarden
48:28
2
Janet Krooshof
Grou
49:11
3
Annie Oostenbrink
Oldeberkoop
49:49
4
Geja Droogsma
Leeuwarden
50:23
5
Debora Peter
Leeuwarden
50:59
6
Piety Feenstra
Leeuwarden
51:43
7
Marieke van Houten
Leeuwarden
51:45
8
Lydia Klessens
Leeuwarden
51:45
9
Hendrike Landman
Sneek
53:02
10
Marije van der Kooij
Heerenveen
53:07
11
Corrie Meijer
Leeuwarden
53:32
12
Grietje Dijkstra
Joure
53:35
13
Ydwine van der Veen
Leeuwarden
53:44
14
Gerrie de Jong
Ee
54:02
15
Klaske van Lunzen
Leeuwarden
54:39
16
Mariette Mengerink
Leeuwarden
54:39
17
Karin Danhof
Jirnsum
54:57
18
Hilde Brouwer
Leeuwarden
55:07
19
Jeanine Pelgrum
Goingarijp
55:27
20
Jetty Taal
Deinum
55:33
21
Carin Kuiper
Leeuwarden
56:29
22
Antsje Boersma
Heerenveen
57:02
23
Siri Lianne Mauer
Leeuwarden
57:33
24
Jeannet Nagtegaal
Grou
57:42
25
Joanneke Holtrup
Goutum
57:53
26
Grietje Cazemier
Leeuwarden
57:55
27
Henny
Leeuwarden
57:58
28
Annie Roosjen
Leeuwarden
59:08
29
Margreet van der Werf
Leeuwarden
59:44
30
Aaltsje Hulder
Leeuwarden
59:45
31
Anneke Sijtsma
Leeuwarden
1:00:24
32
Hannie Keidel
Wirdum Fr
1:00:34
33
Irma Miedema
Leeuwarden
1:00:58
34
Corina Stok
Boksum
1:01:05
35
Gretha Hoekstra
Deinum
1:01:18
36
Antje Zeldenrust
Leeuwarden
1:01:23
37
Mattie de Boer
Joure
1:01:26
38
Ilse Schumacher
Leeuwarden
1:02:23
39
Alice Beimers
Sint Annaparochie
1:02:42
40
Gelna Beimers
St.-Annaparochie
1:02:42
41
Irma Pronk
Stiens
1:03:06
42
Hinke van der Honing
Leeuwarden
1:03:06
43
Greetje Bijlsma
Leeuwarden
1:03:26
44
Esther Anema
Leeuwarden
1:03:28
45
Pytsje Melein
Joure
1:03:51
46
Cynthia Dijkstra
Damwald
1:04:05
47
Jeanette Medema
Leeuwarden
1:04:08
48
Riek v.d. Meulen-v.d.
Leeuwarden
1:04:17
49
Inge Hop
Groningen
1:04:41
50
Gelske Rozema
Goutum
1:05:00
51
Yvonne Volbeda
Leeuwarden
1:05:03
52
Els Postma-v.d. Meulen
Leeuwarden
1:05:10
53
Inge Kools
Leeuwarden
1:05:43
54
Ilse Nieuwhof
Leeuwarden
1:05:49
55
Nanette Kalisvaart
Leeuwarden
1:06:07
56
Rinske v.d. Meulen-v.d
Stiens
1:06:23
57
Sandra Wiggers
Leeuwarden
1:07:18
58
Anneke Korte
Leeuwarden
1:07:18
59
Henrietta van der Pol
Franeker
1:08:05
60
Paula Schuurman
Beetsterzwaag
1:11:35
61
Patricia Stoppels
Stiens
1:15:20
MAN, HALVE MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remon van Lunzen
Leeuwarden
1:16:16
2
Huub Bots
Wergea
1:22:34
3
Douwe Nauta
Leeuwarden
1:23:50
4
Harrie Wiersma
Blije
1:24:38
5
Huib Jan Imbens
Wirdum Fr
1:29:17
6
Willie Kiewiet
Mantgum
1:31:06
7
Koen Kiestra
Leeuwarden
1:34:31
8
Henk van Eldik
Leeuwarden
1:34:45
9
Rienk de Vries
Burgum
1:36:03
10
Herman Geritz
Midlum
1:36:55
11
Gerrit Duits
Sneek
1:37:19
12
Harry Oosterhuis
Stiens
1:38:44
13
Piet Scholten
Leeuwarden
1:38:45
14
Ype Bosma
Franeker
1:40:56
15
Jacob Munneke
Leeuwarden
1:42:09
16
Geert Meeme Keizer
Leeuwarden
1:44:30
17
Sytze Wetting
Leeuwarden
1:44:33
18
Stoffer Havinga
Thesinge
1:44:38
19
Adrie Atsma
Leeuwarden
1:45:05
20
Klaas Schutter
Heiligerlee
1:49:18
21
Tseard Wijma
Feanwalden
1:49:18
22
Rones Spinder
Buitenpost
1:50:02
23
B. Fennema
Britsum
1:50:51
24
Peter Glim
Hippolytushoef
1:52:14
25
Marcel Hoekstra
Harlingen
1:55:12
26
Richard Koerts
Groningen
1:55:34
27
Paulus Dompeling
Leeuwarden
1:55:56
28
Bauke van Houten
Leeuwarden
1:55:57
29
Lammert de Jong
Leeuwarden
1:56:00
30
Wieger van Keulen
Leeuwarden
1:56:01
31
Jacob Dijkstra
Bitgummole
1:59:59
32
Albert van der Belt
Vledder
2:00:02
33
Jan Panhuis
Leeuwarden
2:01:58
34
Herman van der Donk
Grootegast
2:02:24
35
Jaap Wit
Slootdorp
2:03:29
36
Jos van den Nieuwenhof
Weert
2:03:54
37
Bertus Nijholt
Goutum
2:04:08
38
Reinder Tel
Surhuizum
2:04:19
39
Damiano Ramalli
Leeuwarden
2:06:55
40
Arjan Hulsebos
Amsterdam Zuidoost
2:21:50
VROUW, HALVE MARATHON
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Berdina Seinstra
Leeuwarden
1:36:27
2
Inge van Schaick
Leeuwarden
1:39:05
3
Inge Wulffelé
Leeuwarden
1:43:18
4
Neel van Mourik
Ravenswoud
1:58:39
5
Anke Peterson
Leeuwarden
1:58:39
6
Monique Medema
Leeuwarden
2:06:55
7
Cora v.d. Donk
Grootegast
2:45:09
Voor aan- of opmerkingen over de uitslag kun je
een mailtje sturen naar wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
18-02-2011 09:22