Uitslagenlijst Douwe Kleefstraloop

Leeuwarden - Zondag 2 januari 2011

JNGNS, 1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Niels Plomp
Leeuwarden
4:26
2
Stefan van Lunzen
Franeker
4:31
3
Niels Daniël Smit
Leeuwarden
4:34
4
Boite Kuin
Barendrecht
4:35
5
Patrick Plomp
Leeuwarden
5:30
6
Raymon Pietersma
Leeuwarden
5:36
7
Mathijs Pietersma
Leeuwarden
5:43
8
Jorrit Kuin
Barendrecht
7:40
MSJS, 1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rosa Los
Leeuwarden
4:37
2
Nina Boomstra
Leeuwarden
4:59
3
Floor Boomstra
Leeuwarden
5:05
JNGNS, 2,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Evan van der Voort
Boksum
15:58
MAN, 2,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Dirk van Beelen
Hurdegaryp
15:58
MAN, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Joop Lusthof
Jirnsum
20:08
2
Durk Polet
Burgum
20:25
3
Klaas Miedema
Franeker
20:32
4
Klaas Jan van der Kooi
Burgum
20:35
5
Meine van Koeveringe
Leeuwarden
22:04
6
Wiard van der Logt
Goutum
22:44
7
Robert Smit
Leeuwarden
23:37
8
Jarin van der Kooi
Burgum
25:30
9
Paul Caron
Goutum
25:49
10
Peter van der Logt
Goutum
27:27
11
Koos Pietersma
Leeuwarden
28:24
12
Paul van der Wolf
Leeuwarden
31:18
13
Jan van der Hoek
Sint Annaparochie
31:37
14
Hessel Bouma
Burgum
32:49
15
Lammert Odinga
Leeuwarden
34:14
16
Appie Kuipers
Leeuwarden
37:35
VROUW, 5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Irene van der Logt
Goutum
29:21
2
Monique Kobus
Leeuwarden
30:00
3
Ina Kleefstra-Buis
Leeuwarden
30:51
4
Fokje van der Meer
Tytsjerk
30:52
5
Grytsje Nicolaij
Leeuwarden
31:55
6
Gea de Boer
Leeuwarden
31:57
7
Astrid Zijlstra-Edens
Lekkum
32:08
8
Gea van Dijk
Goutum
32:31
9
Veronique Heidema
Leeuwarden
33:01
10
Ria van Dijk
Leeuwarden
33:42
11
Sjoukje v.d. Velde
Leeuwarden
33:56
12
Miranda Overwijk
Leeuwarden
34:15
13
Lies Melchers
Leeuwarden
35:10
14
Mettienna Leemeijer
Leeuwarden
35:12
MAN, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Geart Sierd v.d. Zee
Leeuwarden
38:34
2
Paul Monden
Etten-Leur
38:50
3
Martijn Toering
Groningen
39:34
4
Daan van der Geest
Stiens
40:06
5
Menno Cramer
Leeuwarden
41:09
6
Patrick Sinnema
Leeuwarden
41:44
7
Giorgio Delea
Franeker
42:41
8
Jappie Doller
Waskemeer
42:46
9
Sander Velt
Leeuwarden
42:48
10
Richard van Lunzen
Franeker
43:29
11
Eelco Jan de Graaf
Leeuwarden
43:57
12
Klaas-Jan Huizing
Leeuwarden
44:11
13
Nico Jan Hoekstra
Leeuwarden
44:13
14
André Jellema
Leeuwarden
44:38
15
Henk Muller
Marssum
44:53
16
Sije Boskma
Hurdegaryp
45:04
17
Marco Pietersma
Leeuwarden
45:42
18
Stephan Dijkstra
Leeuwarden
45:47
19
Jacco den Hollander
Utrecht
46:39
20
Tjerk Haagsma
Leeuwarden
47:20
21
Teun Tolman
Leeuwarden
47:20
22
Peter Boersen
Leeuwarden
47:43
23
Harry Pechler
Leeuwarden
47:46
24
Keimpe Wiersma
Leeuwarden
47:49
25
Erwin Kuin
Barendrecht
48:21
26
Cris Oosterbaan
Harlingen
48:41
27
Mile Pajic
Ulft
49:13
28
Johan Zwerver
Leeuwarden
49:28
29
Edwin Deelstra
Leeuwarden
49:32
30
Kees Oosterbaan
Leeuwarden
49:32
31
Edo Eisma
Goutum
49:32
32
Karst Anema
Stiens
49:49
33
Peter Bär
Leeuwarden
50:30
34
Jan Wester
Drachtstercompagnie
51:02
35
Benny Bijlsma
Marssum
51:12
36
Johan Huitema
Leeuwarden
51:25
37
Tieme te Berge
52:09
38
André Bär
Leeuwarden
52:24
39
Robert-Jan Heizenberg
Leeuwarden
52:30
40
Geert Vogelzang
Leeuwarden
52:45
41
Saïd Henstra
Leeuwarden
52:48
42
Bertus Nijholt
Goutum
53:03
43
Rint van der Meulen
Heerenveen
53:25
44
Robert van der Plaats
Harlingen
53:32
45
Jos Preusting
Leeuwarden
54:05
46
Arjen Spijkstra
Leeuwarden
55:05
47
Wybrand de Groot
Feanwalden
55:10
48
Cor van Sluis
Franeker
55:10
49
Remmelt Kootstra
Wirdum Fr
55:15
50
Jan Zwerver
Dronrijp
55:21
51
Klaas Peereboom
Heerenveen
55:33
52
Chris Kalsbeek
Leeuwarden
56:08
53
Siebe Annema
Leeuwarden
56:13
54
Wouter Papenhove
Leeuwarden
56:24
55
Jefta Bogaard
Leeuwarden
56:30
56
Luuk Westra
Leeuwarden
56:48
57
Ray Lebert
Leeuwarden
57:01
58
Erik
Rottevalle
57:15
59
Ruben Korte
Leeuwarden
57:48
60
Ane de Jong
Leeuwarden
57:53
61
Rense Zwerver
Leeuwarden
57:59
62
Piet Runia
Stiens
58:02
63
Jan Kalsbeek
Stiens
58:03
64
Hans Vogelzang
Leeuwarden
58:06
65
Willem de Beuker
Leeuwarden
58:31
66
Harmen de Vries
Leeuwarden
58:47
67
Startnummer 307
58:48
68
Gerben Yedema
Leeuwarden
59:15
69
Willem Reitsma
Leeuwarden
59:43
70
Gerard Rietdijk
Leeuwarden
59:43
71
Jeroen Boshuijzen
Leeuwarden
59:53
72
Simon Vlas
Nes gem Boarnsterhim
1:00:50
73
Jacco Wiffers
Leeuwarden
1:02:07
74
Siegfried Weitenberg
Leeuwarden
1:03:30
75
Startnummer 308
1:03:56
76
Reinder Sinnema
Leeuwarden
1:04:09
77
Herman Hoekstra
Leeuwarden
1:04:11
78
Atte Visser
Leeuwarden
1:04:11
79
Pieter Oosterhof
Gytsjerk
1:08:00
VROUW, 10 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Freke Kloek
Leeuwarden
48:47
2
Elisabeth Plokhooij
Bussum
49:33
3
Annemarie Schrak
Leeuwarden
53:40
4
Janine Kamphuis
Groningen
53:46
5
Griteke Preusting
Leeuwarden
54:05
6
Anneke Prins
Leeuwarden
54:05
7
Monique Pascha
Leeuwarden
54:06
8
Hilda Brouwer
Leeuwarden
54:07
9
Jetty Taal
Deinum
54:11
10
Marijke de Boer
Sneek
54:38
11
Jeldau Bollema
Utrecht
55:14
12
Carin Kuiper
Leeuwarden
55:16
13
Inge Tuinhof
Leeuwarden
55:16
14
Bettie Koops
Leeuwarden
55:44
15
Jeannet Huitema
Leeuwarden
56:52
16
Evelyn Miedema
Leeuwarden
56:52
17
Cora van Zwol
Leeuwarden
56:59
18
Mariëtte Meijerink
Leeuwarden
57:12
19
Hanny van der Bij
Leeuwarden
57:51
20
Gitte Brugman
Leeuwarden
58:42
21
Lucia Hollander
Leeuwarden
59:00
22
Frouke Rullmann
Leeuwarden
59:23
23
Alice Beimers
Sint Annaparochie
59:24
24
Margaret van der Werf
Leeuwarden
59:36
25
Geiske Zijlstra
Leeuwarden
59:43
26
Laura Copini
Marssum
1:00:46
27
Yvonne Bijman
Leeuwarden
1:00:46
28
Mettje Elzinga
Leeuwarden
1:00:46
29
Inge Kools
Leeuwarden
1:01:00
30
Femke Wijnstra
Leeuwarden
1:01:36
31
Anneke Sijtsma
Leeuwarden
1:01:43
32
Yvonne Hagels
Wirdum Fr
1:02:38
33
Lenny Diepenmaat
Leeuwarden
1:04:09
34
Martha Tiedema
Leeuwarden
1:04:11
35
Jildou Oosterhof
Leeuwarden
1:04:11
36
Ina Veenstra
Sint Nicolaasga
1:04:11
37
Karin Bouius
Leeuwarden
1:04:36
38
Alie Numan
Leeuwarden
1:05:01
39
Sandra Wiggers
Leeuwarden
1:08:40
40
Greetje Bijlsma
Leeuwarden
1:08:43
41
Willeke Bruinsma
Marssum
1:13:36
42
Catrien Schade - Melei
Leeuwarden
1:16:09
MAN, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Franke Smidstra
Leeuwarden
58:41
2
Douwe Nauta
Leeuwarden
59:51
3
Bjorn de Laat
Diessen
1:00:59
4
Johannes Postma
Leeuwarden
1:01:46
5
Harry Wiersma
Blije
1:02:14
6
Cor de Vries
Leeuwarden
1:04:31
7
Willie Kiewiet
Mantgum
1:05:35
8
Huib Jan Imbens
Wirdum Fr
1:07:00
9
Cor Wetting
Leeuwarden
1:08:30
10
Willijan Veltman
Leeuwarden
1:08:48
11
Jacob van der Ley
Leeuwarden
1:09:10
12
Henk v. Eldik
Leeuwarden
1:09:25
13
Otto de Boer
Leeuwarden
1:09:31
14
Hans Nagtegaal
Grou
1:10:39
15
Dirk-Jan van der Schul
Gorredijk
1:10:59
16
Peter v.d. Voort
Boksum
1:11:25
17
Theo Wolfs
Warstiens
1:12:12
18
Rienk de Vries
Burgum
1:13:15
19
Jan Roelof Hofstra
Leeuwarden
1:13:17
20
Harrie Wetterhahn
Leeuwarden
1:13:45
21
Hans Breuker
Leeuwarden
1:14:05
22
Mark Peereboom
Leeuwarden
1:14:05
23
Roelof Houttuin
Leeuwarden
1:14:05
24
Rob Kelder
Leeuwarden
1:15:03
25
Jan v.d. Meij
Berlikum Fr
1:15:04
26
Auke Postma
Damwoude
1:15:35
27
Herman Wassens
Leeuwarden
1:15:39
28
Keimpe Jager
Dronrijp
1:15:56
29
Sytze Wetting
Leeuwarden
1:16:58
30
Louis Bakker
Ryptsjerk
1:17:22
31
Douwe Walda
Leeuwarden
1:17:32
32
Mink v.d. Weg
Sint Nicolaasga
1:17:55
33
Jos Bruin
Sint Nicolaasga
1:18:15
34
Peter de Jong
Leeuwarden
1:18:36
35
Johan de Lange
Munein
1:18:48
36
Jan Hooghiemstra
Oentsjerk
1:19:36
37
Anko de Jong
Schiermonnikoog
1:20:17
38
Arnold Cornelis Hager
Leeuwarden
1:20:31
39
Eco Wagendorp
Stiens
1:21:34
40
Martin de Boer
Leeuwarden
1:21:58
41
Johan Beintema
Leeuwarden
1:22:31
42
Hessel de Boer
Leeuwarden
1:22:59
43
Klaas Jasper
Berlikum Fr
1:22:59
44
Acronius Hettinga
Deinum
1:23:46
45
Jan Watse Jousma
Leeuwarden
1:23:50
46
Djurre v.d. Schaaf
Oentsjerk
1:24:51
47
Chris Faner
Leeuwarden
1:24:52
48
Peter Witsmeer
Leeuwarden
1:25:21
49
Jorn Boringa
Leeuwarden
1:25:22
50
Geert Peereboom
Tytsjerk
1:25:24
51
Jurjen Stellingwerf
Ryptsjerk
1:25:24
52
Sytze Hoekstra
Leeuwarden
1:26:27
53
Jappie v.d. Veer
Oude Bildtzijl
1:26:56
54
Marco H. Baijs
Surhuisterveen
1:27:36
55
Andre Hoeksema
Leeuwarden
1:28:29
56
Sido v.d. Leiju
Leeuwarden
1:28:56
57
Gerarde Schade
Leeuwarden
1:29:43
58
Alfred Knobbe
Leeuwarden
1:31:21
59
Wijbrand de Graaf
Berlikum Fr
1:31:23
60
Femme de Bruin
Leeuwarden
1:31:50
61
Harry Jaakke
Jelsum
1:32:14
62
Reinder Tel
Surhuizum
1:32:53
63
Damiano Ramalli
Leeuwarden
1:33:38
64
Jaap de Groot
Leeuwarden
1:35:06
65
Willem Visser
Hurdegaryp
1:35:33
66
Joop Boonstra
Leeuwarden
1:35:42
67
Jippe Bokma
Leeuwarden
1:35:49
68
Wieger Klijnstra
Heerenveen
1:36:26
69
Wijbe Sierksma
Marrum
1:38:42
70
Jeen Holwerda
Earnewald
1:38:42
71
Jan Miedema
Boijl
1:38:42
72
B. Fennema
Britsum
1:42:46
VROUW, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yvonne Kassenberg
Burgum
1:05:48
2
Inge van Schaick
Leeuwarden
1:10:41
3
Marijke Terpstra
Stiens
1:21:34
4
Inge Wulffelé
Leeuwarden
1:21:58
5
Ellis Heshusius
Leeuwarden
1:23:50
6
Jeltsje van der Wal
Leeuwarden
1:26:25
7
Monique Jager
Leeuwarden
1:29:43
8
Nienke Baijs
Surhuisterveen
1:31:23
9
Janny Fennema
Britsum
1:42:47
Voor aan- of opmerkingen over de uitslag kun je
een mailtje sturen naar wocweg@lionitas.nl
Uitslagen.nl
02-01-2011 21:36