Uitslagenlijst Oudejaarsloop

Marrum - Zaterdag 18 december 2010

MSEN, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ben Stellingwerf
Loopgroep PK
1:13:38
2
Franke Smidstra
Lionitas
1:14:21
3
Jan Albert Veenema
Horror
1:19:19
4
Douwe Nauta
Lionitas
1:20:03
5
Harry Wiersma
Friesland
1:20:20
6
Roij Vervoort
Groningen
1:22:15
7
Gerrit Duits
Horror
1:22:22
8
Peter Sibma
Athleta
1:30:54
9
Willijan Veltman
Friesland
1:31:55
10
Wiebe Koopmans
Friesland
1:32:32
11
Jacob Jan de Vries
Tytsjerk
1:35:21
12
Alle Sterk
Friesland
1:35:58
13
Klaas Stielstra
Stiens
1:38:54
14
Wiebe Kootstra
Friesland
1:39:32
15
Sjoerd de Vries
Hallum
1:46:23
16
IJne Terpstrra
Marrum
1:46:56
17
Chris Oosterbaan
Harlingen
1:47:31
18
Sander Reenink
Harlingen
1:47:32
19
Paul Smeding
Boelenslaan
1:47:47
M40, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remon van Lunzen
Lionitas
1:13:46
2
Jan Verhuizen
Groningen Atletiek
1:16:44
3
Eelco Hoogeveen
Friesland
1:20:05
4
Albert van der Ziel
Friesland
1:20:14
5
Saco Hemstra
Friesland
1:21:49
6
Richard Kienstra
Lionitas
1:22:13
7
Sieds Wiersma
Impala
1:22:59
8
Tjerk Bruinsma
Friesland
1:23:28
9
Jacob v.d. Ploeg
Friesland
1:25:35
10
Daan van der Geest
Friesland
1:26:35
11
Jouke Jorritsma
Impala
1:31:49
12
Dirk van der Schulp
Heerenveen
1:35:38
13
Jaap Bosgraaf
Friesland
1:37:10
14
Menno Cramer
Friesland
1:37:23
15
Keimpe de Vries
Gytsjerk
1:37:42
16
Jurjen v.d. Kooi
Ferwert
1:37:42
17
René Swart
Loopgroep Leeuwarden
1:38:20
18
Pieter Kroodsma
Friesland
1:38:46
19
Hielke Nienhuis
Friesland
1:38:55
20
Janke Douma
Lichtaard
1:39:26
21
Hans Breuker
Friesland
1:39:37
22
Pieter Dijkstra
Stiens
1:40:07
23
Uwe Baldamus
Burgum
1:44:05
24
Richard van Lunzen
Lionitas
1:47:09
25
Feike Politiek
Lwdn (16 km gelopen)
1:47:24
26
Jeffreij Robbens
Friesland
1:47:40
27
Bouke Fennema
Friesland
1:48:44
28
Martijn Venema
Veenwouden
1:49:27
29
Hendrik Hiemstra
Friesland
1:49:29
30
Aise Bouma
Friesland
1:50:01
31
Andre Bar
Lionitas
1:56:37
32
Albert v.d. Belt
Friesland
1:58:40
33
Herman van der Geest
Oudebiltzijl
1:58:53
34
Jeen Holwerda
Earnewald
2:04:06
M50, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hendrik Por
Groningen Atletiek
1:21:06
2
Otto de Boer
Friesland
1:25:03
3
Jasper Keizer
Friesland
1:25:09
4
Chris Draijer
Impala
1:26:02
5
Willie Kiewiet
Lionitas
1:27:00
6
Hans van der Steen
Lionitas
1:27:51
7
Beke Cnossen
Horror
1:35:45
8
Hans Nagtegaal
Lionitas
1:37:46
9
Roelof Houttuin
Loopgroep Leeuwarden
1:38:19
10
Frits Feddema
Friesland
1:38:28
11
Julius van der Werf
Loopgroep Leeuwarden
1:38:57
12
Cor Trompetter
Wolvega
1:39:21
13
Laas Bonnema
Friesland
1:39:31
14
Lammert Wolters
Friesland
1:39:46
15
Peter de Jong
Loopgroep Leeuwarden
1:40:10
16
Benn Hoekman
Impala
1:40:18
17
Louis Bakker
Friesland
1:43:22
18
Meindert Mak
Berlikum
1:44:34
19
Herman Wassens
Lionitas
1:45:32
20
Alfons van Vliet
Friesland
1:46:07
21
Hilke Bosma
AV Heerenveen
1:48:36
22
Lieuwe Visser
Franeker
1:48:46
23
Wieger v. Keulen
Friesland
1:49:08
24
Tjeerd Visser
Friesland
1:49:21
25
Hessel de Boer
Loopgroep Leeuwarden
1:49:27
26
Johan Beintema
Friesland
1:49:42
27
Piet van der Heide
Friesland
1:49:59
28
Jacob Dijkstra
Friesland
1:51:30
29
Gerard Hooghiem
Ferwert
1:52:10
30
Chris Fahner
Lionitas
1:53:32
31
Aad v.d.Burg
Friesland
1:54:20
32
Djurre v.d. Schaaf
Friesland
1:54:39
33
Jan Miedema
1:55:58
34
Femme de Bruin
Friesland
2:01:19
M60, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johan de Lange
Munein
1:40:43
2
Peter Glim
Friesland
1:50:08
3
Gerard Houbein
Spartacus
1:51:54
4
Jan de Heer
Loppersum
1:54:50
5
Gijs Honing
avVN
1:59:12
6
Rudy Ten
Friesland
2:03:34
7
Cor Zeemans
Friesland
2:05:20
8
Jippe Bokma
Friesland
2:05:20
VSEN, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yvonne Kassenberg
Lionitas
1:25:08
2
Bertha Bruggenkamp
AAC '61
1:30:01
3
Inge van Schaick
Lionitas
1:32:15
4
Liesbeth Steenbergen
Horror
1:35:45
5
Jantsje Lageveen
Impala
1:37:48
6
Andrea Hofstra Feenstr
Horror
1:39:48
7
Geke Venema
Friesland
1:41:42
8
Betty Osinga
Friesland
1:45:08
9
Inge Wulffelé
Lionitas
1:50:14
10
Jeltsje van der Wal
Lionitas
1:51:52
11
Tessa Boot
Horror
1:52:05
12
Anke Peterson
Leeuwarden
1:53:43
13
Ineke Scheffer
Friesland
1:59:12
14
Antsje Boersma
Heerenveen
2:03:51
MSEN, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remco Bijlsma
Friesland
37:41
2
Herman Regnerus
Marrum
44:04
3
Sipke Talsma
Hogebeintem
45:39
4
Jogchum Dijkstra
Friesland
47:06
5
Jelle van der Kooi
Ferwert
48:42
6
Wilco Kok
Marrum
52:35
7
Remco Grijdanus
Marrum
53:24
8
Jan Willem de Vries
Hallum
56:20
9
Eelco Dekkers
Leeuwarden
56:20
10
Ruben de Vries
Hallum
57:35
11
Sjouke Lanting
Stiens
57:35
12
Martin Schoorstra
Dokkum
57:43
13
Hendrik Poelstra
Hallum
1:00:52
14
Durk van der Meij
Leeuwarden
1:01:08
15
Patrick Dijkhuizen
Friesland
1:15:12
M40, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Adwin de Kluyver
Lionitas
42:14
2
Ritske Flootman
Lionitas
42:59
3
Simon Regnerus
Friesland
45:14
4
Johan Meinsma
Lionitas
45:47
5
Geert Luinstra
Lionitas
47:55
6
Harrie Wetterhahn
Lionitas
48:22
7
Syb van der Ploeg
Friesland
49:10
8
Fedde Beijert
Ureterp
50:17
9
KLaas Jan Huizing
Lionitas
50:34
10
Herman Wassenaar
Friesland
53:30
11
Sjoerd Holtrop
Lionitas
54:09
12
Klaas Kempenaar
Zwagerbosch
54:20
13
Nanne Attema
Stiens
55:54
14
Durk Wierstra
Marrum
57:35
15
Jaap Heslinga
Hallum
57:35
16
Marc van Gelder
Lionitas
59:33
17
Pieter Loonstra
Minnertsga
59:41
18
Joep Meloen
Vrouwenparochie
1:01:23
19
Johan Jongsma
Holwerd
1:01:44
20
Gerard van Keulen
Stiens
1:03:08
21
Marianne Waterman
Artemis
1:09:03
22
Stefan Schlieske
Oudeleije
1:18:32
M50, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Bijlsma
Friesland
47:28
2
Douwe Brouwer
Ferwert
50:36
3
Harry Pechler
Friesland
51:56
4
Peter de Vries
Friesland
52:47
5
Domien Mulder
Friesland
53:39
6
Aad van Kleef
Hallum
53:49
7
Jan van de Wal
Friesland
55:03
8
Benny Bijlsma
Friesland
55:47
9
Piet Struiksma
Lionitas
55:48
10
Tieme ten Berge
Leeuwarden
57:58
11
Geert Vogelzang
Leeuwarden
58:14
12
Wybrand de Groot
Friesland
59:03
13
Cor Poelstra
Hallum
1:00:52
14
Piet Runia
Stiens
1:02:09
15
Rense Zwerver
Leeuwarden
1:03:47
16
Jaap Zijlstra
Oudehorne
1:04:27
17
Willem de Beuker
Leeuwarden
1:04:47
18
Reinder Sinnema
Lionitas
1:12:10
19
Herman Hoekstra
Friesland
1:12:46
20
Jan Kuitert
Oudebiltzijl
1:20:10
M60, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Arie Smedinga
Friesland
53:07
2
Ruurd Veenstra
Twijzelerheide
53:26
3
Klaas van der Kooij
Friesland
53:30
4
Johan Zwerver
Friesland
54:01
5
Karst Anema
Friesland
54:59
6
Cor van Sluis
Friesland
55:23
7
Jaap Dijkstra
Friesland
55:27
8
Rinze Kooistra
Friesland
58:21
9
Jacob Schaap
Friesland
59:33
10
Willem Doppenberg
Garijp
1:01:06
11
Jan Beukel
Friesland
1:01:42
12
Lubbert Kloosterman
Zwaagwesteinde
1:03:32
VSEN, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Liesbeth Andrea
Lionitas
48:14
2
Marit Houtsma
Lionitas
53:10
3
Rintsje Bosch
Marrum
57:35
4
Karin Danhof
Friesland
58:26
5
Joyra Woltinga
Heerenveen
1:01:17
6
Saakje Regnerus
Br.woude
1:01:28
7
Marianne Verweij
Leeuwarden
1:04:52
8
Fraukje Wierstra
Marrum
1:04:52
9
Anneke Regnerus
Marrum
1:05:41
10
Annigje Bakker
Stiens
1:06:09
11
Henny Zijlstra
Marrum
1:06:09
12
Ida Grijdanus
Nij Altoenae
1:08:25
13
Iriz v.d. Wijk
1:18:32
14
Hanneke Lente
Oudebiltzijl
1:20:10
JONGS, 5,4 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rene v. Dijk
Marrum
27:34
2
Pieter Hoekstra
Marrum
27:34
3
Sybrand Sleen
Marrum
30:08
4
Remco Poelstra
Marrum
30:53
5
Lars Bijlsma
Marrum
30:53
6
Hessel Kingma
Ferwert
35:12
7
Gijsbert Lettinga
35:27
MAN, 5,4 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter Janssen
Stiens
20:16
2
Ronald Dijkstra
Sneek
21:45
3
Cees Lindeboom
Marrum
23:23
4
Mark Folbert
Ternaard
24:19
5
Hendrik Hoogland
Blije
24:36
6
Folkert Visser
Bergum
25:05
7
Stefan Stoop
Suwald
25:36
8
IJntze Pon
Hallum
25:49
9
Jesse Ronner
Ferwert
25:55
10
Gerben Dijkstra
Hallum
25:55
11
Erik Regnerus
Marrum
26:19
12
Job Luinstra
Leeuwarden
27:15
13
Auke Akkerman
27:16
14
Jelle Luinstra
Dronrijp
27:19
15
Wiebe Dijkman
Marrum
27:53
16
Redmer Steen
Marrum
28:07
17
Gerrit Gros
Hallum
28:10
18
Thijs Plantega
Grou
29:22
19
Steven de Boer
Ferwert
30:14
20
Meindert Roosjen
Leeuwarden
30:52
21
Cor Zijlstra
Marrum
30:55
22
Thijs Hofstra
Wytgaard
32:32
23
Huite Morssuikkog
Stiens
32:40
24
Frits Ottens
Leeuwarden
32:43
25
Knillus Oevering
Ferwert
33:21
26
Tineke Halbersma
Leeuwarden
33:48
27
Jurjen Kingma
35:29
28
Klaas Duits
Sneek
35:51
29
Jan van der Hoek
Sint Annaparochie
36:00
30
Fran Prins
Leeuwarden
36:53
MEISJ, 5,4 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Janke v. Slooten
Oude Bildtzijl
35:13
2
Wilmoed Palstra
Leeuwarden
36:09
VROUW, 5,4 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Regine Postma
St.Nicolaasga
24:32
2
Sigrid Postma
Koufuderrige
24:32
3
Lieuwkje Holwerda
Ferwert
26:58
4
Anouk de Vries
Franeker
28:21
5
Geertje van der Hem
Hallum
31:54
6
Alice Beimers
St. Annaparochie
31:58
7
Gelna Beimers
St Annaparochie
31:58
8
Alie van Oosten
Hallum
32:24
9
Martha Boersma
Holwerd
32:53
10
Marion Visser
Marrum
33:07
11
Anneke Roorda
Leeuwarden
33:52
12
Ina Kleefstra-Buis
Leeuwarden
34:09
13
Rinnij Polet
Burgun
34:22
14
Astrid Zijlstra-Edens
Lekkum
34:28
15
Tineke Zijlstra
Marrum
34:43
16
Anke Bos
Dokkum
34:45
17
Itty van Oosten
Dokkum
34:45
18
Margriet de Vries
Marrum
35:13
Voor opmerkingen over de uitslag kun je een
mailtje zenden naar sytze.wetting@hetnet.nl
www.uitslagen.nl
19-12-2010 17:05