Uitslagenlijst 28e Joustermerkeloop

Joure - Zaterdag 25 september 2010

MAN, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Silvio Theunissen
Bolsward
48:32
2
Wouter Heiligenberg
Heerenveen
49:16
3
Simon Regnerus
Marrum
49:40
4
Henk van der Meer
Gorredijk
49:48
5
Sonny Teunissen
Bolsward
50:45
6
Reinier de Vries
Sneek
50:58
7
Folkert Bouma
Joure
52:22
8
Theo Wolfs
Warstiens
53:55
9
Henk Ruiter
Sneek
55:06
10
Niels Nagelhout
St Nicolaasga
55:34
11
Jurjen Mous
Lemmer
56:19
12
Bert Baanstra
Sneek
56:39
13
Joost Minderhoud
Joure
57:34
14
Sjef Damhuis
Steenwijkerwold
57:40
15
Domien Mulder
Joure
58:06
16
Piet Boskma
Heerenveen
58:09
17
Jan Arie Kooistra
Joure
58:10
18
Johan Zwerver
Leeuwarden
58:42
19
Henk Bonthuis
Apeldoorn
59:10
20
Sytse Jansma
Harlingen
59:51
21
Adrie Hoks
Joure
1:00:23
22
Frans Nijholt
Joure
1:00:55
23
Arie Bruinsma
Sint Nicolaasga
1:01:08
24
Johannes Wiersma
Terkaple
1:01:28
25
Jaap Dijkstra
Franeker
1:01:56
26
Gerben Brouwer
Snits
1:01:57
27
Klaas Bos
Joure
1:02:25
28
Piet Kersholt
Groningen
1:02:31
29
der Hem
Drinrijp
1:02:54
30
Richard Keijzer
Joure
1:02:57
31
Bert van der Kooi
Joure
1:03:47
32
Sido Wartens
Leeuwarden
1:04:58
33
Bart Potma
Joure
1:05:04
34
Jappie Nagelhout
St. Nicolaasga
1:05:34
35
Jan Struikmans
Joure
1:05:34
36
Foppe Gall
De Wilgen
1:05:35
37
Bouke van der Hem
Groningen
1:05:49
38
Pieter Gietema
Joure
1:05:59
39
Jan Zwerver
Dronrijp
1:06:22
40
Marco Mooij
Heerenveen
1:07:12
41
Roel de Jong
oure
1:07:24
42
Andries Oenema
Heerenveen
1:07:40
43
Bert Koopmans
Oudehaske
1:08:01
44
Cor van Suis
Franeker
1:08:28
45
Wijbrand de Groot
Veenwouden
1:08:28
46
Harmen Dijkstra
Joure
1:08:33
47
Hans van Solkema
St. Nicolaasga
1:08:40
48
Frans Braat
Joure
1:09:26
49
Jan van Hien
Joure
1:10:02
50
Marc Lindekens
Heerenveen
1:10:33
51
Ype van Olst
Veenklooster
1:11:58
52
Meindert Roosjen
Leeuwarden
1:12:11
53
Felix van Beek
Joure
1:12:56
54
Jelmer Riemersma
Joure
1:13:08
55
Jelle de Boer
Grou
1:13:56
56
D. Zwaagstra
Heerenveen
1:15:33
57
Thijs Hofstra
Wytgaard
1:16:47
58
Sipke Folkertsma
Joure
1:17:16
59
Jopie Tigchelaar
Heerenveen
1:17:39
60
Henk Elsinga
Heerenveen
1:18:43
61
Jan de Jong
Leeuwarden
1:18:59
62
Gerrit ten Cate
Beetgumermolen
1:19:13
63
Wieger Klijnstra
Heerenveen
1:19:48
64
Patrick Dijkhuizen
Sneek
1:23:29
VROUW, 12 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sanne Tamminga
Heerenveen
53:16
2
Andrea Hofsta-Feenstra
Bolsward
55:46
3
Marjolein Bonthuis
Apeldoorn
56:00
4
Tineke van Berkum
Echtenerbrug
59:50
5
Abeline Reitsma
Joure
1:00:10
6
Hermine Kroon
Joure
1:01:41
7
Tetsje van Houten
Joure
1:03:48
8
Siska Folkertsma
Heerenveen
1:05:10
9
Jeanine Pelgrum
Goingarijp
1:06:53
10
Helena de Ridder
Terkaple
1:07:25
11
Sandra v.d. Zwan
Heerenveen
1:09:08
12
Annige Meester
Joure
1:09:57
13
Liesbeth Minnema
Joure
1:10:45
14
Roelie Kooistra
Heerenveen
1:11:24
15
Christien Navis
Joure
1:13:16
16
Tineke van de Wal
Oudehaske
1:13:51
17
Aukje Heida
Heerenveen
1:14:10
18
Marleen van Heuveln
Terschelling West
1:14:48
19
Van den Bergs
Heerenveen
1:15:12
20
Ank Cusiel
Heerenveen
1:16:11
21
Lize Ruijgt
Heerenveen
1:17:03
22
Klaaske Folkertsma
Joure
1:17:16
23
Ellie Groot
Heerenveen
1:17:39
24
Samira van der Veer
Heerenveen
1:17:55
25
Antsje S Boersma
Heerenveen
1:17:58
26
Joke Cremer
Gorredijk
1:19:13
27
Yvonne Schengenga
Joure
1:19:16
28
Lies de Vries-groen
Broek Fr
1:19:48
29
Carolien de Vries
Heerenveen
1:26:43
MAN, 16.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jasper van Olst
Drachten
1:03:44
2
Tjeerd Popkema
Tollebeek
1:05:10
3
Harry Jorritsma
Sneek
1:05:32
4
Imre van Hijum
Heerenveen
1:06:21
5
Willie Kiewiet
Mantgum
1:06:43
6
Henk Corporaal
Joure
1:07:15
7
Jack Cöp
S. NIcolaasga
1:08:25
8
Jan Uiterwijk
Eesveen
1:08:58
9
Wolter Bouknegt
Oudehaske
1:09:14
10
Marco Douma
Joure
1:09:38
11
Johan van Noordenburg
Jubbega
1:09:46
12
Johan Meinsma
Leeuwarden
1:09:47
13
Rudolf Das
Leeuwarden
1:09:58
14
Remco Visser
Joure
1:10:36
15
Kees v/d Laan
Heerenveen
1:10:58
16
Jouke Jorritsma
Drachten
1:11:30
17
Martin Jan Visser
Mildam
1:11:44
18
Patrick Vledder
Lemmer
1:12:15
19
Ype de Boer
it Heidenskip
1:13:05
20
Johannes de Boer
it Heidenskip
1:13:05
21
Reitze Kooistra
Oudehaske
1:13:14
22
Wiebe Jongsma
Katlijk
1:13:35
23
Heerenveen
1:13:36
24
Dick Schuurman
Joure
1:13:37
25
Symen van der Velde
Waaksens
1:13:46
26
Sietse van der Mei
Sintjohannesga
1:14:10
27
Oeli Reitsma
Sneek
1:14:20
28
Ton Cusiel
Heerenveen
1:14:25
29
Jacob Munneke
Leeuwarden
1:14:31
30
Sjoerd Wesseling
Hommerts
1:14:35
31
Arend Netjes
1:14:36
32
Aris Leijendekker
Tjalleberd
1:15:07
33
Rudy Miedema
Heerenveen
1:15:12
34
Nolle Lam
Elahuizen
1:15:15
35
André Kort
Heerenveen
1:15:25
36
Martin van den Burg
Sneek
1:15:26
37
Marcel Kortekaas
Heerenveen
1:15:35
38
Eldert Teijema
Heerenveen
1:15:43
39
Henny Berends
1:15:50
40
Jan Tijnseng
St. Nicolaasga
1:15:59
41
Klaas Sikkema
Langweer
1:15:59
42
Dirk Slimmen
Vollenhove
1:16:50
43
Henk Kooij
Joure
1:16:59
44
Mink v/d Weg
st. Nicolaasga
1:18:12
45
Mans Veldsink
Dedemsvaart
1:18:24
46
Harrit Winia
St. Nicolaasga
1:18:39
47
Jos Bruin
St. Nicolaasga
1:18:46
48
Wâtte Visser
Langweer
1:18:46
49
Piet Streefkerk
Boelenslaa
1:18:53
50
M. Brouwer
Wolvega
1:19:30
51
Jeroen Tiesma
Bolsward
1:19:31
52
Murk Postma
Nijland
1:20:09
53
Thijs Reitsma
Joure
1:20:17
54
Jasper Kruizinga
Joure
1:20:17
55
Sipke Tjerkstra
Sintjohannesga
1:20:28
56
Minne v. Houten
Drachten
1:20:33
57
Peter Visser
Leeuwarden
1:20:40
58
Dennis Stulp
Joure
1:20:57
59
Marcel Bomas
Leeuwarden
1:21:11
60
Herman Tiekstra
Heerenveen
1:21:14
61
Peter Glim
Hippolytushoef
1:21:20
62
Bart van Dijk
Norg
1:21:41
63
Niels Panman
Groningen
1:21:41
64
Marco List
Joure
1:21:44
65
Peter Londema
Sneek
1:22:01
66
Berend Negerman
Joure
1:22:28
67
Piet Cremer
Gorredijk
1:22:43
68
Djurre van der Schaaf
Oentsjerk
1:22:47
69
Bouke Agricola
Scharsterbrug
1:22:55
70
Nico Sikkes
Nieuwebrug
1:24:01
71
Douwe Sikkes
St. Nicolaasga
1:24:01
72
Arcronices Hettinga
Deinum
1:24:17
73
Jan Koers
Meppel
1:24:30
74
Johan Reevers
Heerenveen
1:24:45
75
Marlon Vrolijk
Heerenveen
1:24:59
76
Jan Schengenga
Joure
1:25:17
77
Wieger v. Keulen
Leeuwarden
1:25:24
78
Edwin Deelstra
Leeuwarden
1:25:46
79
Martin van Ooijen
Drachten
1:25:59
80
Cor Wijnja
Heerenveen
1:26:06
81
Robin de Vries
Heerenveen
1:26:50
82
Jan Remery
Sneek
1:26:58
83
Koos Jacobsen
Sneek
1:26:58
84
Sijtze Overdijk
Hantumhuizen
1:27:19
85
Evert Jongstra
Sint Nicolaasga
1:27:28
86
Rias Zijlstra
Joure
1:27:32
87
Frank Sanders
Lemmer
1:27:35
88
Riekele Heida
Heerenveen
1:28:07
89
Bert Rienstra
Sneek
1:28:19
90
Ger van der Werf
Oranjewoud
1:28:58
91
Aatzen Wijna
Joure
1:29:06
92
Bonne Post
Joure
1:29:06
93
Bart Voorintholt
Drachten
1:29:26
94
Klaas Peereboom
Heerenveen
1:29:31
95
Hindrik Drenth
Sneek
1:30:17
96
Sjouke Veldhuizen
Wovega
1:30:35
97
Jan Jonkman
Emmeloord
1:30:43
98
Martin van de Zee
Sneek
1:30:58
99
Freek Brouwer
Urk
1:31:06
100
Wijbrand de Graaf
Berlikum Fr
1:32:20
101
Wiebe Abma
Joure
1:32:44
102
Koen Kiestra
Leeuwarden
1:33:09
103
Geert Kraak
Luinjeberd
1:33:24
104
Rinse Tichelaar
De Knipe
1:34:17
105
Albert van den Belt
Vledder
1:34:25
106
Joop Boonstra
Leeuwarden
1:34:25
107
Jildert Andringa
Oentsjerk
1:34:25
108
Jan Panhuis
Leeuwarden
1:34:25
109
Erik de Vries
Assen
1:34:25
110
Jouke Andringa
Oudehorne
1:34:45
111
Folkert Idzenga
De Wilgen
1:35:24
112
Febo Perdok
Heerenveen
1:36:53
113
Willem Lenes
Oudehaske
1:36:57
114
Wietse van der Heide
Katlijk
1:36:58
115
Rinze Kootstra
Harlingen
1:37:00
116
Femme de Bruin
Leeuwarden
1:37:13
117
Henk Velkers
Joure
1:37:45
118
Ale Visser
Joure
1:39:41
119
Hein Nicola
Joure
1:45:05
120
Douwe Bethlehem
Tjalleberd
1:47:22
121
Janwillem Bethlehem
Tjalleberd
1:50:45
122
Laurens Dijkstra
Joure
1:52:24
VROUW, 16.1 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacolien Kapitein
Tollebeek
1:13:37
2
Corine Visser
Leeuwarden
1:14:58
3
Saskia Smits
Jutrijp
1:21:44
4
Itty Speelman
Heerenveen
1:26:00
5
Ellen Biemond
De Knipe
1:26:06
6
Jetty van Delden
Joure
1:26:10
7
Hieke Postma
Oosterstreek
1:26:18
8
Wytske Kok
Joure
1:26:35
9
Hanneke Stam
Heerenveen
1:26:52
10
Ankie Peterson
Leeuwarden
1:26:59
11
Tiny de Jong
Wolvega
1:27:25
12
Tineke Lautenbach
Heerenveen
1:28:03
13
Grietje Dijkstra
Joure
1:28:35
14
Bea Visser
Joure
1:29:42
15
Gemma van Noordenburg
Kuinre
1:30:17
16
Bea Downar
St. Nicolaasga
1:31:33
17
Sarina Jannes
Heerenveen
1:31:48
18
Tinke Algera
Makkun
1:32:02
19
Jildou Siderius
Sneek
1:32:02
20
Ans Agricola
Joure
1:32:32
21
Inge Wulffelé
Leeuwarden
1:33:09
22
Renetta
Kistenmacher
1:34:06
23
Marian van der Schaaf
Oentsjerk
1:34:25
24
Mattie de Boer
1:36:36
25
Neeltje Lefferts
Heerenveen
1:36:57
26
Caroline van der Goot
Heerenveen
1:37:56
27
Karin Boersma
Sint Nicolaasga
1:41:03
28
Colina van der Heide
Katlijk
1:41:23
29
Janny Troelstra
Terband
1:42:54
30
Klaske v.d. West
Joure
1:52:29
31
Lidwien Broenink
Joure
1:59:37
MAN, 5,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marco van Meerveld
Sneek
20:14
2
Harold Brouwer
Heerenveen
21:09
3
Jan Julius Buwalda
Heerenveen
21:11
4
Gerben Harkema
Joure
21:15
5
Deni Rietdijk
St. Jacobiparochie
21:34
6
Hilbert de Haan
Ouwster-Nijega
21:50
7
Mathijs Mulder
Joure
21:55
8
Rene Bosma
Joure
25:11
9
Andre Hoinkis
Joure
25:15
10
Jelmer Bosma
Joure
25:36
11
Reitse Nijland
Groningen
26:25
12
Jan Oud
Joure
26:27
13
Hans Settinga
Joure
26:32
14
Jacky Silvius
Joure
26:52
15
Willem Lantins
Joure
27:56
16
Peter Scheuring
Joure
28:07
17
Kennedy Louisa
Groningen
28:07
18
Ronald van Calker
Heerenveen
28:29
19
Erik Agricola
Joure
28:38
20
Freek Bron
Sonnega
28:54
21
Koos Pietersma
Leeuwarden
29:33
22
Johan Lukkes
Leeuwarden
29:34
23
Wijnand Romkema
Joure
29:48
24
Wim Hunneman
Oosterwolde
30:02
25
Wibe Wassenaar
Joure
30:10
26
Marco Stronkhorst
Joure
31:12
27
Alexander Smit
Joure
31:56
28
Andre Kramer
Bant
32:07
29
Jelmer va Gelderen
Joure
32:07
30
Paul Vd Wolf
Leeuwarden
33:18
31
Edwin Hoogeveen
Heerenveen
33:24
32
Wout de Jong
Oudehaske
33:45
33
Meindert Engwerda
Sneek
34:05
34
Eeltsje Folkertsma
Akkrum
34:44
35
Pieter de Leeuw
Tjalleberd
35:35
36
Nico Visser
Joure
35:38
37
Dimitri Feenstra
Heerenveen
35:57
38
Foppe Huitema
Snikzwaag
36:43
39
Mame Douma
Joure
36:48
40
Sil Dijkstra
Terkaple
37:31
41
Berend Schreuder
Zweeloo
44:40
VROUW, 5,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Berardine de Vries
Workum
25:26
2
Renske de Vries
Leeuwarden
25:37
3
Ilse Teitsma
Grou
27:56
4
Annechina de Vries
Sneek
28:10
5
Carolien Hunneman
Oosterwolde
28:20
6
Sandra Hofstra
Emmeloord
29:38
7
Atalja Teunis
Ens
29:52
8
Jaqueline v/d Zee-Wiek
Sneek
30:13
9
Hermanda de Haan
Heerenveen
30:13
10
Rixt Leenstra
Heerenveen
30:24
11
Pyttsje Boersma
Heerenveen
30:26
12
Evelien Mandemaker
Nieuwehorne
30:44
13
Claudia Hak
Joure
30:49
14
Hinke Wierda
Joure
31:08
15
Hiske Kuipers
Akkrum
31:15
16
Agetha Put
Joure
31:20
17
Henriette Wierda
Joure
31:21
18
Anthe Veldhuis
Aldeboarn
31:24
19
Henderika Buma-de Boer
Heerenveen
31:52
20
Karin Nering Bogel
Heerenveen
31:54
21
Jannemieke Bolt
Joure
31:55
22
Marjon Harkema
Joure
32:00
23
Ingrid de Jong
Joure
32:01
24
Jenny Dijkstra
Scharsterbrug
32:11
25
Tineke Teitsma
Leeuwarden
33:08
26
Etelka Strik
Groningen
33:09
27
Renny Kramer
Bant
33:09
28
Esther Poiesz
Oudehaske
33:15
29
Sanne Rijpkema
Joure
33:27
30
Lisa Potma
Joure
33:28
31
Nelly teitsma
Joure
33:33
32
Roxanne Teunissen
Bolsward
33:37
33
Dineke Meester
Jistrum
33:42
34
Sybrech Op de Hoek
Tjerkgaast
33:53
35
Paolo Diekstra
Sneek
33:53
36
Liesbeth de Leeuw
Tjalleberd
33:53
37
Marleen Oosterhuis
Haren
33:53
38
Renie Theunissen
Bolsward
34:14
39
Marleen Hoekstra
Joure
34:23
40
Janstje Visser
Joure
34:27
41
Ella de Regt
Scharsterbrug
34:35
42
Laura Baay
Langweer
34:58
43
Cathrien Noppert
Schasterbrug
34:58
44
Minke Jeeninga
Luxwoude
35:08
45
Pietie van der Meulen
Langweer
35:27
46
Sanne de Ree
Oudehaske
35:28
47
Hiltje Visser
Joure
35:29
48
Jildau de Ree
Heerenveen
35:30
49
Boudina de Boer
Echtenerbrug
35:31
50
Ankie Boschma
Tijnje
35:37
51
Lobke Visser
Joure
35:38
52
Esther Leenes-Beenen
Joure
35:38
53
Anita Kuipers-boel
Langweer
35:46
54
Marijke Terpstra
Nieuwehorne
36:13
55
Janny de Leeuw
de Knipe
36:16
56
Gerda Sinnema
Joure
36:25
57
Yvonne Middelbos
Joure
36:28
58
Roelina Hoekstra
Joure
36:28
59
Miranda Visser
Heerenveen
36:36
60
Judith Goudswaard
Grou
36:47
61
Esther Cornelissen
Joure
36:51
62
Marieke Dijkstra
Terkaple
37:31
63
Gerbrich Hilarides
Joure
37:44
64
Petra Giezen
Heerenveen
38:07
65
Anja Manten-bakker
Akkrum
38:08
66
Afke Brouwer
Sneek
38:43
67
Sandra van Mekeren
Scharsterbrug
40:21
68
Elles Kuiken
Joure
40:21
69
Karin de Boer
Joure
40:34
70
Joke Flapper
Heerenveen
40:39
71
Tineke Hilverda
Joure
40:43
72
Nienke Deelstra
Scharsterbrug
40:57
M SEN, 10 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remco Bijlsma
Friesland
33:10
2
Willem de Boer
Horror
34:46
3
Douwe Nauta
Lionitas
36:13
4
Jasper Mulder
AV Heerenveen
36:31
5
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
37:20
6
Gerjan Petter
Start '78
39:01
7
Peter Peereboom
AV Heerenveen
41:57
8
Sybout Wijma
AV Heerenveen
51:22
M 35+, 10 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter Bruinsma
Atletics Nijverdal
32:46
2
Gerrit Kramer
Horror
34:18
3
Jan Albert Veenema
Horror
34:29
4
Rudi van der Lelie
AV Heerenveen
34:32
5
Klaas Hoekstra
AV Heerenveen
37:54
6
Bob van der Weg
AV Heerenveen
38:11
7
Eddy Elsinga
AV Heerenveen
39:06
8
Marcel Hoekstra
Friesland
39:17
9
Rintje Bosma
Friesland
41:36
10
Richard van Lunzen
Lionitas
44:33
11
Johan Jorritsma
Horror
44:58
M 45+, 10 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
André Roukema
AV '23
34:32
2
Klaas Talma
Impala
36:42
3
Jacob van der Ley
Lionitas
36:50
4
Han Versteeg
Friesland
36:52
5
Gerrit van Diepen
Hera
37:00
6
J. van der Veen
Lionitas
37:52
7
Ritske Flootman
Lionitas
38:44
8
Heerke Postma
Start '78
39:31
9
Jan Boonstra
Friesland
39:32
10
eelco de Graaf
Leeuwarden
40:31
11
Dirk Bouma
Friesland
40:35
12
Jelle Wolthuizen
Horror
43:12
13
Lutsen Wijma
Friesland
44:52
14
Koos Bonting
Heerenveen
51:57
M 55+, 10 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Beke Cnossen
Horror
40:03
2
Benn Hoekman
Impala
42:56
3
Wim Kuipers
Horror
43:08
4
Sytze Wetting
Lionitas
44:44
5
Jacob Visser
AV Heerenveen
45:50
6
Anne Miedema
Athleta
46:47
7
Gerrit Kramer
Heerenveen
47:27
V SEN, 10 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Nynke Bruinsma
Itens
43:28
2
Margriet Akkerman
Horror
47:50
V 35+, 10 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yvonne Tinga
Horror
39:31
2
Ylona Kruis
Horror
40:20
3
Anneke de Boer
Horror
42:31
4
Alien Douma
LAAC Twente
44:01
5
Geke Venema
Friesland
45:03
V 45+, 10 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tineke van de Vliert
Horror
43:41
2
Sippie Roukema
AV Heerenveen
51:22
3
Minke Oord
Friesland
54:34
4
Marja van der Werf- Zo
AV Heerenveen
58:21
MAN, 10 KM PRESTATIE
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Fred Dijkstra
Emmeloord
38:55
2
Anne gerben wind
Haskerhorne
39:56
3
Joost Jansen
Lemmer
40:33
4
Teade Rispens
Heerenveen
41:25
5
Gerard Hoogeveen
Bolsward
42:11
6
Klaas Zwaagstra
IJlst
42:21
7
Floris Hooghiemstra
Almere
42:31
8
Peter Overwijk
Surhuisterveen
42:40
9
Jan Hooghiemstra
Oenkerk
43:50
10
Klaas Jan Miedema
Goutum
44:21
11
Johan Nijland
Ijhorst
46:39
12
Pieter Reinhart
Hilversum
47:07
13
Jan Willem Rengers
Tollebeek
48:35
14
Herman Wassenaar
Menaldum
49:21
15
Wim Krul
Grou
49:35
16
Arnoud Huisman
Sneek
49:58
17
Wolfgang Mauer
Siggen (duitsland)
50:07
18
Albert Buwalda
Heerenveen
50:47
19
Harry Wukman
Lemmer
50:53
20
Rob Goethals
Heerenveen
52:56
21
Jan Akkerman
Nijemirdum
54:04
22
Arwin Westerhuis
Emmeloord
54:06
23
Frank Faber
Joure
56:38
24
Jan Beukel
57:07
25
Joop Hiemstra
Almere
58:21
26
Bertus Faber
Joure
59:59
VROUW, 10 KM PRESTATIE
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Henny Borst-Bok
St-Nicolaasga
46:45
2
Saskia van der Draai
Wijnaldum
47:14
3
Hendrika Schotanus
49:16
4
Marloes v/d Wal
Leeuwarden
52:16
5
Anja Woudstra
Oudehaske
53:59
6
Sissy de Vries
Grou
54:06
7
Sjikkie Schuurman
Sneek
54:41
8
Magriet van de Weg Bra
Sneek
58:29
9
Mirjam Veldman
Grou
59:15
10
Anne-Martien de Kleijn
Rotsterhaule
1:04:04
4-6, 450
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lars Abma
Joure
1:57
2
Anton Veenstra
Heerenveen
2:02
3
Cor Borst
Sint Nicolaasga
2:03
4
Nanne vd.Mei
Joure
2:14
5
Ruben van der Woude
Joure
2:20
6
Kjeld de Jong
Joure
2:25
7
Yarnick Boersma
Joure
2:30
8
Tieme Hylkema
Joure
2:32
9
Folkert Wesseling
Hommerts
2:41
10
Marc Wagenaar
Heerenveen
2:44
4-6, 450
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Roos de Wilde de Ligny
Joure
2:15
2
Eline van der Werf
Heerenveen
2:16
3
Tijn Borst
Sint. Nicolaasga
2:30
4
Veerle Blom
Heerenveen
2:37
5
Hannah van den Berg
Joure
2:38
6
Joyce de Wilde de Lign
Joure
2:42
7
Minke vd.Mei
Joure
2:47
8
Maria Pia Hoinkis
Joure
3:33
7-8, 600
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Edgar Feenstra
Terherne
2:27
2
Lean van der Heide
Joure
2:29
3
Tim Prins
Joure
2:37
4
Milan Haringsma
Joure
2:44
5
Mark Hankel
Joure
2:48
6
Lasse Meesters
Joure
2:51
7
Casper Gallé
Joure
2:55
8
Barth Wijkstra
Haskerdijken
3:11
9
Frank Wijkstra
Haskerdijken
3:28
7-8, 600
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jenda de Boer
Nijland
2:27
2
Serena de Boer
Oudeschoot
2:38
3
Vera de Vries
Sneek
2:38
4
Anniek v/d Woude
Joure
2:44
5
Carmin de Wolff
St. Nicolaasga
2:46
6
Juul Maatman
Joure
2:58
7
Femma Blom
Heerenveen
2:59
8
Klaske Stilma
Sint Johanesga
3:01
9
Doris v/d Werf
Oudeschoot
3:04
10
Phaedra Jeeninga
De Knipe
3:09
9-10, 950
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lammert Ekkers
Katlijk
3:19
2
Pascal Sinnema
Leeuwarden
3:20
3
Welmer de Boer
Nijland
3:31
4
Sandor Feenstra
Terherne
3:35
5
Niels Wijna
Joure
3:35
6
Sven Roesink
Joure
3:45
7
Jurre Hylkema
Joure
3:47
8
Boas Dede
Oudehaske
3:54
9
Thomas de Boer
Oudeschoot
3:57
10
Vincent Noordbruis
Heerenveen
3:59
11
Bjorn Bosma
Joure
4:04
12
Nick Middelbos
Joure
4:08
13
Jacob Jelmer Hoekstra
Joure
4:10
14
Arnod Hiemstra
Sibrandahûs
4:14
15
Jelle Schotanus
St. Nicolaasga
4:19
16
Sverre Bosgra
Rotsterhaule
4:20
17
Hielke Klaas Stilma
Sintjohannesga
4:21
18
Jake Thijssen
Joure
4:25
19
Jelke van der Heide
Joure
4:25
20
Arthur Ton
Joure
4:32
21
Patrick Welles
Joure
4:36
22
Johannes Boelsma
St. Nicolaasga
4:42
23
Robin Wasenaar
Heerenveen
4:45
24
Remco v/d Siekamp
Joure
4:49
25
Yorick v. Hazendonk
Joure
4:51
9-10, 950
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hilde Noppert
Scharsterbrug
4:01
2
Manon Veenstra
Heerenveen
4:02
3
Elvira Ooms
Heerenveen
4:05
4
Myrthe Blom
Heerenveen
4:06
5
Joline Reitsma
Joure
4:28
6
Jildou Heida
Koudum
4:38
7
Lisanne Bouma
Joure
4:42
8
Ilse Zuijderduin
Joure
4:53
9
Diete de Regt
Joure
4:56
10
Jildou de Regt
Joure
4:56
11
Anneke Heida
Koudum
5:02
12
Laura van der Werf
Heerenveen
5:05
13
Rianne Heikoop
Joure
5:11
11-12, 1250
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jelmer van der Veen
Goutum
3:42
2
Jens Deden
Oudehaske
3:44
3
Lars v. Hoeven
Nes
3:45
4
Gerben Thijs Stilma
Sint Johannesga
3:46
5
Peter Jan de Jong
Joure
3:47
6
Wessel van Rossum
Broek
4:10
7
Eduard Krol
Heerenveen
4:18
8
Gerwin de Haan
Oosterzee
4:26
9
Arjen Velkers
Joure
4:50
11-12, 1250
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerbrich van der Wolf
Snikzwaag
4:01
2
Margo Agricola
Joure
4:03
3
Manon van Aurich
Oudehaske
4:05
4
Annet Noppert
Scharsterbrug
4:17
5
Malissa van den Akker
Nes
4:25
6
Sabine Witteveen
Oudehaske
4:26
7
Femke v/d Siepkamp
Joure
4:31
8
Vera Wijnsma
Joure
4:42
9
Mare van der Weg
Ouwsterhaule
4:44
10
Elske Douma
Enschede
4:44
11
Liesbeth Koopmans
Joure
5:05
12
Savannah Frankenhuis
Joure
5:55
13
Kristel Visser
Joure
5:55
13-15, 1500
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Geart Jorritsma
Sneek
5:11
2
Folkert Visser
Burgum
5:14
13-15, 1500
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tessa de Boer
Heerenveen
4:56
2
Jarno van der Weg
Ouwsterhaulo
5:12
3
Vera van Aurich
Oudehaske
5:47
4
Elske Koelma
Heerenveen
5:50
5
Silke Wildschut
Langweer
6:15
6
Rixt v/d Weg
Ouwsterhaule
6:22
Uitslagen.nl
04-10-2010 17:28