Uitslagenlijst Langste straat van Nederland-loop

Sint Jacobiparochie - Zaterdag 8 mei 2010

M.SEN, 30 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Albert Veenema
Horror
1:52:56
2
Eelco Hoogeveen
SV Friesland
1:59:02
3
Johannes Postma
Lionitas
2:02:18
4
Gerrit Duits
SV Friesland
2:06:03
5
Gerrit Betzema
SV Friesland
2:12:36
6
Ritchie Limaheluw
Loopgroep Leeuwarden
2:17:57
7
Edwin Boes
Franeker
2:21:52
8
Sjouke Venema
SV Friesland
2:27:07
9
Mark Peereboom
Loopgroep Leeuwarden
2:28:10
10
Wiebe Kootstra
Twijzelerheide
2:29:08
11
Peter Weijer
Winsum Fr
2:40:08
12
Albert de Ruiter
Loopgroep Leeuwarden
2:41:09
13
Wieger Boonstra
Twijzelerheide
2:47:54
14
Klaas de Groot
Leeuwarden
2:57:20
M40, 30 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Stefan van der Pols
NSL
1:55:06
2
Albert van der Ziel
SV Friesland
1:57:55
3
Tjerk Bruinsma
SV Friesland
2:04:40
4
Daan van der Geest
SV Friesland
2:07:08
5
Edward Pechler
Loopgroep Bedum
2:07:31
6
Huib Jan Imbens
Wirdum
2:08:19
7
Benno Schippers
Leeuwarden
2:11:34
8
Jacob van der Ploeg
SV Friesland
2:12:14
9
Bouke de Roos
Burgum
2:12:45
10
Ahmad Ghelichkhani
Loopgroep Leeuwarden
2:12:48
11
Reno Papa
Leeuwarden
2:12:54
12
Henk van Eldik
Lionitas
2:13:06
13
Meint Lei
Hempens
2:15:35
14
Paulus Dompeling
Leeuwarden
2:21:24
15
Johannes de Boer
It Heidenskip
2:21:34
16
Marcel Beentjes
Hollandia
2:21:47
17
Jan van der Meij
SV Friesland
2:23:45
18
Piet Visser
Driesum
2:25:42
19
Menno Cramer
Leeuwarden
2:27:17
20
Alex van Zurk
Loopgroep Leeuwarden
2:28:12
21
Karel Vis
Himmelum
2:28:14
22
Broer Sijtsma
Dokkum
2:30:15
23
Hans Breuker
Loopgroep Leeuwarden
2:33:27
24
Jeffery Robbers
SV Friesland
2:34:27
25
Jan Wierstra
SV Friesland
2:37:25
26
Hielke Nienhuis
SV Friesland
2:39:25
27
Guus Hoekstra
SV Friesland
2:39:25
28
Aise Bouma
SV Friesland
2:40:03
29
Feije Jan van der Meul
AV Heerenveen
2:40:45
30
Rene Swart
Loopgroep Leeuwarden
2:41:09
31
Peter Nijholt
Loopgroep Leeuwarden
2:47:24
32
Eric Pronk
Loopgroep Leeuwarden
2:48:17
33
Rene Wijnstra
SV Friesland
2:50:32
34
Bauke Keekstra
SV Friesland
2:50:32
35
Jan van Zalinge
Dronrijp
2:50:35
36
Fan Fai Tsang
Bolsward
3:04:59
M50, 30 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wim Bakker
SV Friesland
2:01:59
2
Jasper Keizer
SV Friesland
2:03:04
3
Jacob van der Leij
Lionitas
2:03:24
4
Otto de Boer
SV Friesland
2:07:58
5
Koen Kiestra
Lionitas
2:13:20
6
Dirk Muizer
SV Friesland
2:13:27
7
Beke Cnossen
Horror
2:14:13
8
Pieter van der Wiel
Hollandia
2:15:03
9
Laas Bonnema
SV Friesland
2:19:12
10
Hendrik Sjoerd de Jong
SV Friesland
2:19:12
11
Piet Scholten
Leeuwarden
2:22:13
12
Herman Geritz
SV Friesland
2:25:05
13
Roelof Houttuin
Loopgroep Leeuwarden
2:28:10
14
Koos Jacobsen
Horror
2:29:35
15
Leo van Herksen
SV Friesland
2:31:10
16
Mink van der Weg
SV Friesland
2:33:27
17
Jochum Roorda
Loopgroep Leeuwarden
2:33:45
18
Johan Kuperus
Loopgroep Leeuwarden
2:33:45
19
Hans Westra
SV Friesland
2:34:35
20
Jelle de Jong
SV Friesland
2:36:44
21
Jappie van der Veer
SV Friesland
2:40:34
22
Herman Euverman
PEC 1910
2:41:01
23
Johan Beintema
SV Friesland
2:41:41
24
Piet Streefkerk
SV Friesland
2:45:49
25
Geert Peereboom
Loopgroep Leeuwarden
2:48:52
26
Rones Spinder
Buitenpost
2:50:10
27
Femme de Bruin
SV Friesland
2:52:39
28
Jacob Dijkstra
SV Friesland
2:54:27
29
Jan van der Wal
SV Friesland
2:54:27
30
Louis Bakker
SV Friesland
2:57:00
31
Jan van der Hoek
SV Friesland
3:07:12
M60, 30 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lex de Boer
Loopgroep Hoorn
2:24:37
2
Karst Anema
SV Friesland
2:25:48
3
Keimpe Jager
SV Friesland
2:25:48
4
Jacob Visser
AV Heerenveen
2:28:41
5
Johan de Lange
Munein
2:34:49
6
Peter Glim
SV Friesland
2:51:03
7
Yde Haarsma
Sneek
2:52:14
8
Cor Zeemans
SV Friesland
2:57:00
9
Jan Panhuis
SV Friesland
2:57:00
V35, 30 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Yvonne Kassenberg
Lionitas
2:02:28
2
Inge Wulffelé
Lionitas
2:19:12
3
Geke Venema
SV Friesland
2:28:19
4
Patricia Zweers
Loopgroep Leeuwarden
2:33:27
5
Laura Sonnega
Loopgroep Leeuwarden
2:47:24
6
Christina de Haan
Bolsward
3:04:59
7
Liesbeth van Zalinge
SV Friesland
3:07:12
V45, 30 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Inge van Schaick
Lionitas
2:15:47
2
Anke Peterson
SV Friesland
2:52:14
3
Betty Osinga
SV Friesland
2:57:00
4
Jose Baas-Zondag
Athleta
3:07:12
M.SEN, 20,5
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaas Miedema
Franeker
1:32:00
2
Adrie Atsma
Leeuwarden
1:35:51
3
Maarten van der Werff
IJlst
2:14:56
M40, 20,5
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Aede Bakker
Kiel Windeweer
1:37:19
2
Jan Haak
Franeker
1:40:04
3
Jurjen van der Kooi
Ferwert
1:40:11
4
Arjen Bruinsma
Hallum
1:48:42
5
Folkert Sonsma
Leeuwarden
1:56:18
6
Albert van der Belt
vledder
2:02:31
7
Erik de Vries
Assen
2:02:35
M50, 20,5
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Henk Muller
Marssum
1:32:16
2
Hans Nagtegaal
Grou
1:37:19
3
Anne Ottema
Groningen
1:41:15
4
Jan de Boer
Oldeholtpade
1:42:38
5
Lieuwe Dirksma
Wolvega
1:44:14
6
Piet Jetze Faber
St. Annaparochie
1:44:14
7
Acronimus Hettinga
Deinum
1:47:39
8
Piet van der Heide
Engelum
1:47:41
9
Jaap van der meer
Drachten
1:50:48
10
Reinder Tel
Surhuizum
1:54:02
11
Sipke Glas
Leeuwarden
2:00:39
12
Hylke de Jongh
Leeuwarden
2:09:29
13
Wietze Dupon
Drachten
2:14:56
M60, 20,5
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Frits Lautenbag
Hattem
1:45:06
2
Gerben Brouwer
Sneek
1:45:27
3
Gerald Houbein
Franeker
1:49:17
4
Jaap Wit
Slootdorp
1:51:16
5
Wijbrand de Graaf
Berlikum Fr
1:52:20
6
Johan Knoester
Oudehaske
1:52:20
7
Arie Smedinga
Tzum
1:54:51
V35, 20,5
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mirjam Ruiter
Oostwoud
1:38:12
2
Thea van der Meulen
Dokkum
1:51:33
3
Tracy van der Ploeg
Damwoude
1:51:33
4
Walda van Gosliga
Franeker
1:54:51
5
Jelly van der Velde
Franeker
1:54:58
6
Sandra van der Zwan
Heerenveen
1:58:21
V45, 20,5
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaske Veenstra
Franeker
1:51:36
2
Marga Zwanenburg
Sneek
1:54:38
3
Titia Knip
Franeker
1:54:51
4
Sjoerdtje Keizer
Tzum
1:54:51
5
Els Roosma
Franeker
2:31:20
M.SEN, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Harry Wiersma
Blije
1:03:37
2
Richard Kienstra
Dronrijp
1:06:05
3
Rein Spoelhof
St. Annaparochie
1:21:55
4
Nanne Pieter vd Kooi
St. Annaparochie
1:22:08
5
Rene Sjoerdsma
Leeuwarden
1:22:23
6
Simon Visbeek
Sint Annaparochie
1:23:54
7
Rene Sjoerdsma
Leeuwarden
1:26:49
8
Erwin Huitinga
Sneek
1:27:46
M40, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johan Meinsma
Leeuwarden
1:08:52
2
Frank Ettes
Blokker
1:10:27
3
Remco Visser
Joure
1:11:04
4
Ronald van Etten
Wieringerwerf
1:11:07
5
Harm Albers
Harlingen
1:11:24
6
Marten Jager
Dronrijp
1:15:36
7
Martin van den Burg
Sneek
1:17:25
8
Harry Pechler
Leeuwarden
1:18:42
9
Herman Wassenaar
Menaldum
1:19:55
10
Alco de Jong
Sint Annaparochie
1:21:59
11
Ralph Ferwerda
Wirdum
1:22:16
12
Bennie Mous
Deinum
1:23:28
13
Jan Dijkstra
Bitgummole
1:26:07
14
Peter van der Meeren
Jutryp
1:26:32
15
Sjoerd Anjema
Dokkum
1:32:59
16
Jeen Holwerda
Earnewald
1:34:47
17
Feike Politiek
Leeuwarden
2:00:15
M50, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Meine Hoitsma
Kollum
1:08:34
2
Dirk Slimmen
Vollenhove
1:19:36
3
Thijs van der Vehgt
Langelille
1:22:34
4
Geert Vogelzang
Leeuwarden
1:26:46
5
Wijbe Sierksma
Makkum
1:26:46
6
Egbert Smit
Stiens
1:31:02
7
Arjen Spijkstra
Leeuwarden
1:31:27
8
Gerard Rietdijk
Leeuwarden
1:31:34
9
Siebe Annema
Leeuwarden
1:31:34
10
Harry Zwanenburg
Sneek
1:33:55
11
Herman Hoekstra
Leeuwarden
1:46:36
M60, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Douwe Sikkes
St. Nyk
1:26:21
2
Inge Wiersma
Dokkum
1:26:48
3
Jan Feenstra
Leeuwarden
1:29:48
4
Jur Lamers
Ee
1:30:57
5
Jaap Vos
Leeuwarden
1:31:00
6
Jan Kalsbeek
Stiens
1:31:34
7
Evert Akkerman
Meppel
1:31:34
8
Hans Berkhof
Veenwouden
1:34:33
9
Wim Zondag
's-Gravenhage
1:37:16
V.SEN, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Vanessa Wuijster
Groningen
1:31:06
V35, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Foekje van der Zee
Kollum
1:19:58
2
Bea Visser
Joure
1:26:46
3
Gretha Waterlander
Bolsward
1:31:27
4
Tineke van Dijk
Wassenaar
1:40:14
5
Carolien de Vries
Heerenveen
1:50:50
V45, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Marian van der Schaaf
Oenkerk
1:24:00
2
Heep Gall
Sint Nicolaasga
1:26:37
3
Matty Zijlstra
Oude Bildtzijl
1:29:29
4
Geke Reitsma
Damwoude
1:30:57
5
Minke Kooistra
Dokkum
1:30:57
6
Geiske Zijlstra
Leeuwarden
1:31:27
7
Froukje Smedes
Garyp
1:40:11
8
Henriette van der Zee
Dokkum
1:46:30
V55, 10 EM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anneke Wester
Spannum
1:24:46
2
Anca Somers
Lemmer
1:34:55
3
Willemien Runia
Lemmer
1:35:41
4
Lies de Vries-Groen
Broek Fr
1:44:38
M.SEN, 10,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remco Bijlsma
Cornjum
37:24
2
Edwin Kooren
Harlingen
43:17
3
Anton Spinder
Drachten
44:10
4
Schelte Bouma
Sint Annaparochie
44:25
5
Alle Sterk
Beetgum
45:55
6
Peter Sinnema
Wergea
45:59
7
Anne Keizer
St. Annaparochie
47:26
8
Arjen de Boer
St. Annaparochie
47:27
9
Klaas Bijlsma
Sint Annaparochie
51:22
10
Oebele Hedzer vd Woude
Burdaard
52:49
11
Germ Steensma
St. Jacob
53:00
12
Denny Vis
St. Jacob
53:00
13
Jon Pietersma
Berlikum
53:09
14
Jelmer van der Bij
St. Annaparochie
54:39
15
Johan Kooistra
St. Jacobiparochie
55:12
16
Harm Jan Dijkstra
St. Annaparochie
55:56
17
Wim van der Graaff
Oude Bildtzijl
57:48
18
Jan Jetze Zandstra
St. Jacob
1:02:45
19
Halbe Huitema
Dearsum
1:03:50
20
Patrick Dijkhuijzen
Sneek
1:12:46
21
Simon van der Werf
Akkrum
1:13:22
M40, 10,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Simon Regnerus
Marrum
45:22
2
Robbert van Meulen
Oostwoud
47:47
3
Sjoerd Holtrop
Leeuwarden
53:39
4
Gerjan Hijstek
Berlikum
56:37
5
Nico van der Werf
Franeker
1:03:11
6
Eppie van der Veer
Oudebildtzijl
1:08:26
7
Hendrik Dijkstra
Beetgumermolen
1:14:21
M50, 10,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hendrie van der Werf
Bolsward
46:13
2
Oane Rinkema
Oude Bildtzijl
52:13
3
Tjeerd Visser
Franeker
52:33
4
Wietse Jonker
Wommels
53:00
5
Dikkie van der Werf
Bolsward
53:00
6
Berend Boom
Leeuwarden
54:18
7
Wietze Jonker
Luxwoude
55:56
8
Tjeerd de Jong
Leeuwarden
56:59
9
Johan van der Werf
Bolsward
1:01:07
10
Wijbrand de Groot
Veenwouden
1:01:07
11
Jelle de Boer
Grou
1:04:24
12
Age Vallinga
Wommels
1:06:14
13
Reinder Sinnema
Leeuwarden
1:07:42
14
Lineke Tepper
Zwolle
1:11:21
M60, 10,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sido Martens
Leeuwarden
54:50
2
Rinze Kootstra
Harlingen
56:26
3
Cor van Sluis
Franeker
1:01:07
4
Meindert Roosjen
Leeuwarden
1:01:49
5
Ab Stempher
Tolbert
1:23:33
V.SEN, 10,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Miranda Hornstra
Wergea
52:44
2
Annemiek Wolters
Holwerd
55:53
3
Eveline Adrichem
Leeuwarden
1:00:03
4
Tjarda Bouma
Minnertsga
1:00:05
5
Faber Ilse
Sint Annaparochie
1:03:07
6
Anne Braam
Leeuwarden
1:04:01
7
Suzanne de Boer
Sneek
1:07:37
8
Ida Greydanus
Nij Altoenae
1:09:12
9
Carolien Dijkstra
Holwerd
1:11:39
V35, 10,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anita van der Wal
Harlingen
51:36
2
Karin Danhof
Jirnsum
55:51
3
Wilma Hemstra-Bruinsma
Weidum
56:02
4
Lieneke Mezaan
Vledder
1:06:19
5
Ans Wieggers
Dronrijp
1:07:51
6
Miranda Rozenga
Oude Bildtzijl
1:07:59
7
Machteld Smit-vd Schaa
Stiens
1:09:46
8
Nelly van Kammen
Beetgum
1:12:12
9
Willy de Jong
Leeuwarden
1:13:17
10
Jantina Dijkstra-Dijks
Beetgumermolen
1:14:21
V45, 10,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacinta Fancel
Leeuwarden
48:27
2
Baukje van der Burg
Cornjum
55:39
3
Jetty van Delden
Joure
55:41
4
Minke Oord
Joure
56:48
5
Marijke de Boer
Sneek
1:01:30
6
Alice Beimers
Sint Annaparochie
1:04:55
7
Baukje Zandstra-Steens
St. Jacob
1:05:27
8
Tea paulusma-Ferwerda
Oude Bildtzijl
1:07:37
9
Anne Houttuin
Leeuwarden
1:08:10
10
Jenni de Groot
Leeuwarden
1:11:21
11
Anita Dijker
Terschelling West
1:14:12
12
Janny Lautenbag
Menaldum
1:14:21
13
Annie Peringa
Harlingen
1:14:28
V55, 10,6 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Joke de Vries
Purmerend
1:05:54
2
Anneke Kuiper
Leeuwarden
1:11:21
3
Nancy L Caviet
Dokkum
1:13:17
4
Ineke van der Hoek
Ursem
1:14:28
JONGE, 4,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Alger Hiemstra
Sijbrandahuis
17:39
2
Folkert Visser
Burgum
17:42
M40, 4,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johan Visser
St. Annaparochie
24:31
M50, 4,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hugo Veenker
Damwoude
21:26
M60, 4,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Berend Schreuder
Zweeloo
35:59
2
Wybren Visser
Harlingen
1:07:00
V.SEN, 4,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sandra Bijlsma
Reduzum
22:28
2
Esther Beimers
Sint Annaparochie
28:09
3
Hiltje Feenstra
Zwaagwesteinde
28:13
4
Petra Meuleman
Groningen
28:47
V35, 4,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Monique Machiela
Sint Annaparochie
28:09
V45, 4,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Astrid Zijlstra
Lekkum
25:47
Uitslagen.nl
10-05-2010 21:07