Uitslagenlijst Glazenstadloop

Berlikum Fr - Zaterdag 12 september 2009

J 1-5, 1,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jesper Hoeksma
Berlikum
7:02
2
Mart Baarda
Menaldumadeel
7:33
3
Youri de Groot
Menaldum
7:33
4
Erik Cats
Menaldum
7:33
5
Bart Vink
Beetgum
8:02
6
Gert Baarda
Menaldumadeel
8:03
7
Keimpe Tsang
Bolsward
8:09
8
Bastiaan Ynema
Berlikum
8:26
9
Joost Bazuin
Ijsselmuiden
9:20
10
Mathijs Pietersma
Leeuwarden
9:30
11
Wessel van de Sluis
Leeuwarden
10:57
12
Esben Poelstra
Franeker
12:00
M 1-5, 1,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rianne van der Ziel
Berlikum
8:22
2
Rianne Hoekstra
Menaldum
9:28
3
Jildou de Groot
Menaldum
10:24
4
Marrit de Vries
St. Annaparochie
11:41
5
Yara de Boer
Exmorra
13:23
J 6, 1,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jesse-Jacob Heslinga
St. Annaparochie
8:55
2
Arjen de Vries
St. Annaparochie
8:55
M 6, 1,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Caroline Vink
Beetgum
7:22
2
Esmée Ynema
Berlikum
8:07
3
Marieke Bazuin
Ijsselmuiden
8:32
4
Jorrien de Vries
St. Annaparochie
9:22
5
Nathalie Valma
St. Annaparochie
9:22
6
Elise van Zalinge
Dronrijp
9:29
7
Anneke Reitsma
Wier
9:38
8
Margriet Miedema
Berlikum
9:40
9
Hester Zijlstra
Berlikum
9:54
10
Marijke Plekkringa
Berlikum
9:55
J 7, 1,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Pascal Sinnema
Leeuwarden
5:49
2
Tom Cats
Menaldum
6:20
3
Hein Joostema
Berlikum
6:24
4
Tycho de Groot
Menaldum
6:47
5
Jan van der Ziel
Berlikum
7:01
6
Eise Sjoerd Hoekstra
Berlikum
7:18
7
Sander Stellingwerf
Berlikum
7:27
8
Harmen Stellingwerf
Berlikum
7:47
9
Corné Tuinenga
Berlikum
8:22
M 7, 1,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Veertje Miedema
Berlikum
7:23
2
Antje Jellesma
Berlikum
8:44
J 8, 1,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rense Sybersma
Dronrijp
6:13
2
Jan Christiaan Zwier
Berlikum
6:16
3
Jacob Sybersma
Dronrijp
6:19
4
Jurre Koopmans
Berlikum
6:44
5
Ruben Eijzenga
Berlikum
6:54
6
Brant Sijbesma
Dronrijp
7:28
7
Jarno Feenstra
Berlikum
8:55
8
Jan Andries Herder
Berlikum
10:32
9
Jurjen Ynema
Berlikum
11:03
M 8, 1,5 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rita Mak
Berlikum
7:03
2
Lisanne Vink
Beetgum
7:11
3
Marrit Wassenaar
Berlikum
8:11
4
Nynke Dusselaar
Berlikum
10:57
H-17, 4 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johan Postma
Menaldum
16:17
2
Pieter Dirk Riedstra
Leeuwarden
16:20
3
Thom Tichelaar
Franeker
19:55
4
Johannes Wiersma
Minnertsga
20:03
5
Anton Born
Berlikum
21:24
6
Wijbertha Brouwer
Bolsward
22:38
7
Jan Hilverts
Menaldum
22:40
8
Ina Kleefstra-B...
Leeuwarden
23:48
9
Sander Fennema
Britsum
26:34
V-17, 4 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Charissa Zijlstra
Lekkum
15:58
2
Rose Boogaard
Franeker
21:19
3
Leona Boomsma
Britsum
22:53
4
Sara van Zalinge
Dronrijp
24:00
5
Ilse van der Sluis
Leeuwarden
24:35
6
Jantine Stoffers
Berlikum
30:48
SEN, 4 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jappie Doller
Appelscha
14:30
2
Dennis Rietdijk
St. Jacobiparochie
14:55
3
Vincent Hilgenga
Harlingen
15:58
4
Elzelien van Zwienen-v
Berkel en Rodenrijs
20:31
5
Symon Aartsma
Minnertsga
21:22
6
Catharina Weersma
Dronrijp
22:49
7
Bas van Zwienen
Berkel en Rodenrijs
23:04
8
Liene Ypma
Oosterbierum
23:23
9
Petra Renema
Dronrijp
23:32
10
Dirk van Beelen
Hurdegaryp
23:41
11
Jan van Zalinge
Dronrijp
24:04
12
Marrit Klat
Franeker
24:36
13
Pier vd Sluis
Leeuwarden
24:37
14
Anke Reitsma-Runia
Wier
25:24
15
Miranda Overwijk
Leeuwarden
26:40
16
Henny Schukken
Hitzum
26:43
17
Ineke Wijngaarden
Menaldum
26:48
18
Ida Kruizinga
Herbaijum
28:19
19
Jan Jorna
Harlingen
36:37
MSEN, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Patrick Kuijken
Harderwijk
27:12
2
Remco Bijlsma
Cornjum
27:39
3
Roelof de Roos
Leeuwarden
30:54
4
Herman Regnerus
Marrum
32:08
5
Adrie Hoks
Joure
33:05
6
Patrick Sinnema
Leeuwarden
34:06
7
David van der Gulik
Beetgumermolen
34:15
8
Oebele Boomsma
Britsum
36:25
9
Bram Bakker
Wommels
36:44
10
Marco Pietersma
Leeuwarden
37:15
11
Robert de Boer
Leeuwarden
37:32
12
Jan Joostema
Berlikum
37:53
13
Jon Pietersma
Berlikum
42:11
14
Eelco Algra
Berlikum
42:37
15
Marco Veldman
Stiens
43:46
16
Monk Aukema
Leeuwarden
44:04
17
Halbe Huitema
Dearsum
45:16
18
Johan Miedema
Berlikum
49:55
19
Johannes Sijbesma
Dronrijp
50:13
M40, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Eelco Hoogeveen
Blije
28:26
2
Ritske Flootman
Menaldum
28:53
3
Joop Lusthof
Irnsum
29:56
4
Henk Hoekman
Leeuwarden
30:07
5
Simon Regnerus
Marrum
31:59
6
Cees Dijkstra
Menaldum
32:33
7
Durk Polet
Burgum
33:19
8
Jan Piet Quarree
Berlikum
33:43
9
Richard van Lunzen
Franeker
35:21
10
Geert Luinstra
Leeuwarden
35:53
11
Fokke Hoeksma
Berlikum
36:21
12
Herman Wassenaar
Menaldum
39:27
13
Peter Nijholt
Leeuwarden
40:10
14
Hans Bonnema
Dronrijp
41:05
15
Jelle Luinstra
Dronrijp
41:17
16
Joop Stienstra
Slappeterp
42:03
17
Marten Kingma
Leeuwarden
42:28
18
Frans van der Molen
Herbaijum
43:54
19
Sjoerd Terpstra
Berlikum
44:08
20
Gerrit Fokkema
Franeker
44:24
21
Harm Jensma
Vrouwenparochie
44:49
22
Godfried Struikenkamp
48:31
23
Aldert van der Werk
Stiens
48:41
24
Sijtze Overdijk
Hantumhuizen
51:13
M50, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ed van der Steeg
Veenwouden
29:38
2
Jasper Keizer
St. Annaparochie
32:50
3
G. Veenstra
Beetgum
32:53
4
Hugo de Jong
Franeker
33:37
5
Dikkie van der Werf
Bolsward
35:36
6
Roland Dijkstra
Leeuwarden
40:14
7
Gerard Vroom
Grou
40:21
8
Wim Hunneman
Oosterwolde
41:17
9
Johan van der Werff
Bolsward
43:17
10
Harm Postma
Beetgum
43:49
11
Djurre Johannes vd Sch
Oentsjerk
43:58
12
Arie Spaanderman
Harlingen
45:57
13
Age Vallinga
Wommels
48:45
14
Herman Hoekstra
Leeuwarden
54:09
M60, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jaap Dijkstra
Franeker
38:37
2
Bauke van der Hem
Groningen
40:02
3
Klaas Duits
Sneek
42:34
4
Evert Akkerman
Meppel
46:04
5
Foppe Huitema
Snikzwaag
50:04
6
Theo Aukema
Franeker
52:19
VSEN, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jantien Hoekstra
Berlikum
36:37
2
Geke Bakker
Wier
37:49
3
Tetsje van Houten
Joure
37:58
4
Saskia van der Draai
Wijnaldum
41:38
5
Marieke Bakker
Leeuwarden
42:07
6
Carolien Hunneman
Oosterwolde
42:17
7
Maaike Baakman
Sneek
45:17
8
Frouke Rullmann
Leeuwarden
45:20
9
Nynke Scheeper
Groningen
45:36
10
Hilda Herder
St. Annaparochie
47:39
11
Tineke Dijkstra
Marssum
49:17
12
Anneke Regnerus
Marrum
51:49
13
Petri Herder
St. Annaparochie
52:27
14
Rianna Herder
St. Annaparochie
52:28
15
Sabine Bomas
Leeuwarden
54:09
V35, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wilma Hemstra
Weidum
38:26
2
Christina de Haan
Bolsward
40:08
3
Thea Hoekstra
Franeker
44:42
4
Hinke Tjalma
Slappeterp
44:42
5
Aulina Luinstra-de Jon
Leeuwarden
45:26
6
Astrid de Boer
Leeuwarden
46:34
7
Liesbeth van Zalinge
Dronrijp
47:36
8
Anne den Herder
Menaldum
47:38
9
Veronique Heidema
Leeuwarden
47:42
10
Wendy Kuperus
Franeker
47:50
11
Anne Struikenkamp
48:31
12
Wieke Miedema
Hitzum
52:30
13
Brigitta Bruinsma
Engelum
52:47
14
Bianca Renzema
Berlikum
52:48
15
Gerarda Teinsma
Stiens
54:09
16
Machteld Smit
Stiens
54:13
V45, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anneke Breidenbach
Zwolle
36:37
2
Ina Veenstra
St. Nicolaasga
41:28
3
Hilde Brouwer
Leeuwarden
42:30
4
Anneke van der Meer
Leeuwarden
47:29
5
Anja Jongsma
Katlijk
47:30
6
Jannie Hoekstra-Toussa
Berlikum
49:15
7
Rennie Woudwijk
Beetgumermolen
49:45
8
Tineke Dijkstra
Beetgum
50:27
9
Jolanda Nijenhuis
Minnertsga
51:18
10
Marjan Postma
Stiens
52:29
11
Mieke Morssinkhof
Stiens
54:15
12
Aafke Keizer-Zijlstra
St. Annaparochie
55:00
V55, 8 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Lina Pol
Leeuwarden
43:24
2
Hanneke Hoffman
Stiens
50:45
MSEN, 16 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Erik Negerman
Groet
52:29
2
Ben Stellingwerf
Onderdendam
54:47
3
Stefan van der Pal
Leeuwarden
57:46
4
Willem de boer
Exmorra
58:23
5
Ivo van der Meer
Leeuwarden
1:01:30
6
Simon vd Beukel
Beetgum
1:01:43
7
Gerrit Duits
Balkbrug
1:05:15
8
Giorgio Delea
Leeuwarden
1:07:48
9
Jaap Vink
Beetgum
1:08:18
10
Richie Limaheluw
Leeuwarden
1:10:57
11
Klaas Miedema
Franeker
1:11:23
12
Michiel Cornelissen
Berlikum
1:11:30
13
Jacob Jan de Vries
Tytsjerk
1:14:36
14
Marten Jager
Dronrijp
1:15:16
15
Durk Haitsma
Franeker
1:15:38
16
Peter Weijer
Winsum
1:18:46
17
Wietze Dijkstra
Tersoal
1:22:39
18
Gerard Posthumus
Heerenveen
1:22:47
19
Jelmer Abma
Tersoal
1:24:38
20
Jurgen van der Wal
Leeuwarden
1:25:54
21
Johan Kooistra
St. Jacobiparochie
1:26:23
M40, 16 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remon van Lunzen
Leeuwarden
53:02
2
Saco Hemstra
Weidum
59:24
3
Daan van der Geest
Stiens
1:05:57
4
Johnny van Zurk
Leeuwarden
1:07:06
5
Henk van Eldik
Leeuwarden
1:07:06
6
Yeme de Boer
Nijland
1:08:57
7
Haije Stellingwerf
Berlikum
1:09:00
8
Bart Boogaard
Franeker
1:10:24
9
Hans Breuker
leeuwarden
1:10:32
10
Harm Alberts
Harllingen
1:13:05
11
Rudy Miedema
Heerenveen
1:13:20
12
Johan van der Graaf
Berlikum
1:13:36
13
Aise Bouma
Kimswert
1:13:49
14
Meindert Mak
Berlikum
1:13:50
15
Eise Roorda
Menaldum
1:14:04
16
Eelco de Graaf
Leeuwarden
1:14:09
17
Hans Tijsma
Leeuwarden
1:14:40
18
Klaas Abma
Wommels
1:14:44
19
Nico Hooisma
Dronrijp
1:15:53
20
Jacob de Vries
Stiens
1:16:34
21
Jeffery Robbers
Leeuwarden
1:16:34
22
..Kistenmacher
Sneek
1:22:59
23
Wilbert Wensink
Dokkum
1:23:23
24
Erik de Vries
Assen
1:25:58
25
Jan Jaap Dicke
Leeuwarden
1:26:19
26
Auke Galema
Franeker
1:27:05
27
Jan Dijkstra
Beetgumermolen
1:27:43
28
Albert van den Belt
Vledder
1:27:52
29
Bouke Fennema
Britsum
1:28:21
30
Egbert Geertsma
Groningen
1:31:47
31
Matthijs Vleugel
Menaldum
1:32:16
32
Hendrik Hiemstra
Franeker
1:32:33
33
Jan S. Hofstra
Franeker
1:37:39
M50, 16 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Otto de Boer
Leeuwarden
1:02:36
2
Beke Cnossen
Boazum
1:05:39
3
Kees Voogt
Bergschenhoek
1:06:33
4
Willie Kiewiet
Mantgum
1:07:56
5
Reitze Kooistra
Oudehaske
1:09:14
6
Eppie Oosterhuis
Bergum
1:11:11
7
Laas Bonnema
Vrouwenparochie
1:12:29
8
Wietse Jongsma
Katlijk
1:14:27
9
Piet Jetze Faber
St. Annaparochie
1:15:36
10
Ed Velderman
Gytsjerk
1:16:35
11
Jos Bruin
St. Nicolaasga
1:16:37
12
Symen van der Velde
Waaksens
1:17:36
13
Jildert Andringa
Oenkerk
1:19:05
14
Bas Kouwenhoorn
Emmen
1:20:25
15
Antonius Hettinga
Deinum
1:20:44
16
Jan van der Kooi
Franeker
1:21:19
17
Pieter Cremer
Gorredijk
1:21:38
18
Wieger van Keulen
Leeuwarden
1:21:45
19
Peter Londema
Sneek
1:22:28
20
Tsjebbe de Vries
Weidum
1:25:12
21
Gerrit Jousma
Schingen
1:25:54
22
Meinte Jelsma
Leeuwarden
1:26:23
23
Jan Iedema
Leeuwarden
1:27:44
24
Marcel Bomas
Leeuwarden
1:27:56
25
Tjeerd Visser
Franeker
1:32:33
26
Doede Damsma
Leeuwarden
1:37:15
27
Reinder Sinnema
Leeuwarden
1:42:19
M60, 16 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Albert Horsman
Nijverdal
1:07:50
2
Ype Bosma
Franeker
1:14:33
3
Jan Wiersema
Dokkum
1:19:19
4
Tjalling Talsma
Drachten
1:20:25
5
Peter Glim
Hippolytushoef
1:22:15
6
Gerard Houbein
Franeker
1:22:15
7
Piet Kerstholt
Groningen
1:22:54
8
Edwin Deelstra
Leeuwarden
1:23:40
9
Jan Feenstra
Leeuwarden
1:26:35
10
Joop Boonstra
Leeuwarden
1:29:35
11
Herman Erbé
Arum
1:31:32
12
Jan de Jong
Leeuwarden
1:44:59
VSEN, 16 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Astrid Menks
Leeuwarden
1:21:29
V35, 16 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anneke de Boer
Nijland
1:10:33
2
Hester Groenveld
Bolsward
1:19:08
3
Simone Smid
Franeker
1:24:19
4
Lia Haarman
Dronrijp
1:28:29
5
Walda van Gosliga
Franeker
1:29:29
6
Janny Fennema
Britsum
1:36:13
7
Leonie Feenstra
Britsum
1:36:13
8
Monique Medema
Leeuwarden
1:37:10
9
Evelien Vink
Beetgum
1:42:23
10
Jeannette Medema
Leeuwarden
1:46:24
V45, 16 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacinta Fancel
Leeuwarden
1:11:46
2
Jeannette Voogt
Bergschenhoek
1:37:39
V55, 16 KM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rennie Talsma
Mantgum
1:19:19
2
Anke Peterson
Leeuwarden
1:26:19
Uitslagen.nl
13-09-2009 21:32