Uitslagenlijst Oudejaarsloop

Marrum - Zaterdag 27 december 2008

MSEN, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Remon van Lunzen
Lionitas
1:11:55
2
Hilbert de Vries
Friesland
1:15:12
3
Jan Albert Veenema
Horror
1:16:54
4
Martin Ketellapper
Lionitas
1:18:18
5
Harry Wiersma
Friesland
1:20:28
6
Hielke Nienhuis
Friesland
1:29:44
7
Geart Sierd v.d. Zee
Lionitas
1:33:45
8
Anton Spinder
Impala
1:37:37
9
Eelco Hoogeveen
Friesland
1:38:15
M40, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Venhuizen
AAC '61
1:14:19
2
Saco Hemstra
Friesland
1:20:55
3
Jappie Doller
Friesland
1:21:16
4
Sieds Wiersma
Impala
1:21:31
5
Ritske Flootman
Lionitas
1:21:55
6
Erik Bakker
Friesland
1:22:51
7
Daan van der Geest
Friesland
1:26:44
8
Jaring de Groot
Lionitas
1:27:19
9
Huib Jan Imbens
Friesland
1:29:22
10
Herman Geritz
Friesland
1:31:19
11
Jouke Jorritsma
Impala
1:32:02
12
Dimitri Ravensbergen
Lionitas
1:32:56
13
Egbert Top
avVN
1:34:26
14
Klaas Jan Dijkstra
Friesland
1:38:37
M50, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Sjoerd Boskma
Horror
1:24:43
2
Willie Kiewiet
Lionitas
1:26:21
3
Jacob van der Ley
Lionitas
1:26:28
4
Hans van der Steen
Lionitas
1:26:38
5
Beke Cnossen
Horror
1:27:01
6
Otto de Boer
Friesland
1:29:44
7
Laas Bonnema
Friesland
1:33:13
8
Lutsen Wijma
Friesland
1:33:25
9
Eppie Oosterhuis
Friesland
1:34:58
10
Jan Remery
Horror
1:45:36
11
Meine Hoitsma
Friesland
1:48:13
M60, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Karst Anema
Friesland
1:28:15
2
Arie Smedinga
Friesland
1:42:54
3
Jacob Visser
AV Heerenveen
1:43:49
4
Rudie Ten
Friesland
1:50:31
5
Jo Knoester
AV Heerenveen
1:51:41
6
Cor Zeemans
Friesland
2:12:12
7
Gijs Honing
avVN
2:15:11
MREC, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaas Kroese
Scharnegoutum
1:23:02
2
Keimpe de Vries
Giekerk
1:31:26
3
Pieter Kroodsma
Lichtaard
1:31:39
4
Eilert Lubbers
Drachten
1:31:44
5
Henk Veenstra
Drachten
1:32:14
6
Klaas van Heeringen
Hurdegarijp
1:34:02
7
Haije Stellingwerf
Berlikum
1:35:46
8
Frits Feddema
Heerenveen
1:37:09
9
Durk Haitsma
Franeker
1:39:10
10
Foppe Gall
De Wilgen
1:39:43
11
Hans Breuker
Leeuwarden
1:39:48
12
Jurjen v.d. Kooi
1:40:22
13
Roelof Houttuin
Leeuwarden
1:40:35
14
Meindert Mak
Berlikum
1:41:06
15
Louis Bakker
Rijpsjerk
1:41:38
16
Yeme de Boer
Nyland
1:41:48
17
Johan de Lange
1:41:49
18
Piet Jetze Faber
St. Annaparochie
1:42:20
19
Jaapsije Bosgraaf
Kollumerzwaag
1:43:08
20
Jappie v.d. Veer
Oude Biltzijl
1:43:27
21
Mark Tolbert
Ternaard
1:43:43
22
Henri Hofman
Sneek
1:43:53
23
Hessel de Boer
Leeuwarden
1:43:57
24
Julius v.d. Werf
Leeuwarden
1:44:09
25
Jan Zondag
Leeuwarden
1:44:26
26
Hans Westra
Leeuwarden
1:44:46
27
Johan Beintema
Leeuwarden
1:44:58
28
Wieger van Keulen
Leeuwarden
1:44:58
29
Jacob de Groot
Leeuwarden
1:45:16
30
Wietse Jonker
Wommels
1:45:34
31
Jan Wiersema
Dokkum
1:45:37
32
Teun v.d. Meij
Tzum
1:47:18
33
Vincent v.d. Horst
Barendrecht
1:47:50
34
Hans Nauta
Kolham
1:47:55
35
Gerard Houbein
Franeker
1:48:35
36
Sjoerd de Vries
Hallum
1:49:26
37
Siebren Bosma
1:49:35
38
Piet Boelens
Kollumer waag
1:49:42
39
Uilke Bosma
Joure
1:50:35
40
Henk Schaafsma
Stiens
1:50:47
41
Klaas Jasper
Berlikum Fr
1:51:13
42
Hessel Turkstra
Oenkerk
1:51:25
43
Peter Witsmeer
Leeuwarden
1:52:37
44
Karel Moojan
Beetsterzwaag
1:53:33
45
Febo Perdok
Heerenveen
1:57:03
46
Fokke Hoeksma
Berlikum
1:58:04
47
Klaas Kroezen
Hoogeveen
1:58:21
48
Yde Haarsma
Sneek
1:59:34
49
Feike Politiek
Leeuwarden
2:01:22
50
Aad van der Burg
Easterlittens
2:02:20
51
Jan W. de Vries
Hallum
2:04:26
52
Aad v. Kleef
2:06:18
53
Tjeerd Visser
Franeker
2:06:18
VSEN, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bertha Bruggenkamp
AAC '61
1:27:02
2
Alletta Wedzinga
Impala
1:37:01
3
Anneke de Boer
Horror
1:41:47
4
Toos van der Vliet
Friesland
1:45:36
5
Jeltsje van der Wal
Lionitas
1:46:27
6
Els Annegarn Greene
Amsterdam
1:47:44
7
Geke Venema
Athleta
1:48:02
8
Anke Peterson
Lionitas
1:53:33
VREC, HALVE MARATHON
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacob Zijlstra
Beetgumermolen
1:56:15
2
Lucia Hollander
Leeuwarden
2:03:21
MSEN, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Alphayo Sambu
Friesland
39:48
2
Ivo van der Meer
Lionitas
44:18
3
Arnoldus v.d. Werff
Rinsumageest
45:42
4
Herman Regnerus
Marrum
47:10
5
Rene Swart
Loopgroep Leeuwarden
51:51
6
Fedde Beisert
Ureterp
52:06
7
Feije v.d. Meulen
AV Heerenveen
56:07
M40, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wilco Berga
Ter Wispel
46:24
2
Dedde de Jong
Friesland
46:50
3
Simon Regnerus
Friesland
47:31
4
Johan de Boer
Rotterdam Atletiek
48:35
5
Feiko de Boer
Lionitas
50:19
6
Klaas-Jan Huizing
Lionitas
50:40
7
Harm Alberts
Friesland
50:50
8
Geert-Jan Bosma
Friesland
50:56
9
Jaap Baalbergen
Dokkum
51:28
10
Sjoerd Holtrop
Lionitas
52:07
11
Wiebe Haisma
Loopgroep Hugo Veenk
53:38
12
Klaas Kempenaar
Zwagerbosch
54:10
13
Jaap Veenstra
Stiens
54:14
14
Peter Nijholt
Leeuwarden
54:44
15
Geert Luinstra
Lionitas
55:29
16
Arjen Bruinsma
Friesland
56:15
17
Lolke Cnossen
Horror
58:56
18
Hendrik Hiemstra
Friesland
1:01:30
19
Herman Wassenaar
Menaldum
1:01:49
20
Hendrik Kingma
Friesland
1:03:23
21
Dries Kalsbeek
Loopgroep Hugo Veenk
1:04:08
22
Jan Hofstra
Friesland
1:07:08
M50, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
J. van der Veen
Lionitas
45:22
2
Jan Bijlsma
Friesland
45:30
3
Teatse Tichelaar
Friesland
46:02
4
Willem Hofman
Friesland
46:39
5
Henk Muller
Loopgroep Leeuwarden
46:50
6
Has Nagtegaal
Lionitas
49:20
7
Jan Hooghiemstra
Oenkerk
51:03
8
Johan Zwerver
Friesland
51:58
9
Roelof Elzinga
Friesland
54:41
10
Wybrand de Groot
Friesland
56:25
11
Cor van Sluis
Friesland
56:26
12
Jelke Visser
Twijzelerheide
56:30
13
Gerben Brouwer
Friesland
57:57
14
Jacob Schaap
Friesland
58:56
15
Jippe Bokma
Friesland
1:00:50
16
Age Vellinga
Friesland
1:04:40
17
Johan van de Werf
Friesland
1:04:46
18
Benne Vellema
Reitsum
1:06:16
19
Herman Hoekstra
Friesland
1:07:08
20
Pieter Oosterhof
Giekerk
1:12:04
M60, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
A.D. Wedringa
Impala
47:20
2
Jaap Dijkstra
Franeker
54:32
3
Klaas v.d. Kooy
Friesland
54:33
4
Piet Kerstholt
Friesland
56:56
5
Bouke v.d. Hem
Groningen
57:38
6
Dirk van Zon
Friesland
57:48
7
Henk Juffer
avVN
58:14
8
Jelte de Jager
Dokkum
58:25
9
Jan Feenstra
Friesland
58:37
10
Joop Boonstra
Friesland
59:34
11
Jan Kooistra
Friesland
1:02:05
12
Klaas Duits
Horror
1:07:00
13
Gerrit ten Kate
Friesland
1:07:08
14
Joop Wagenaar
Friesland
1:15:31
VSEN, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacinta Fancel
Lionitas
50:45
2
Debora Peter
Lionitas
55:44
3
Willemien Runia
Friesland
59:11
4
Tineke Onnes
Friesland
1:00:55
5
Ida Hoektra
Athleta
1:01:53
6
Hanny Laskewitz
Impala
1:03:11
7
Dukke Bosma
Loopgroep Hugo Veenk
1:04:07
8
Aulina Luinstra
Lionitas
1:04:38
9
Jose Baas
Athleta
1:05:45
10
Jildou oosterhof
Leeuwarden
1:06:55
11
Joyra Woltinga
AV Heerenveen
1:09:23
MREC, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Adwin de Kluyver
Leeuwarden
44:24
2
Giorgio Delea
Leeuwarden
45:27
3
Johan Heslinga
Hegebeintum
46:44
4
Johhny v. Zurk
Leeuwarden
47:31
5
Wiebe Kootstra
50:06
6
Piet v.d. Heide
50:33
7
Ed Velderman
Gietsjerk
51:18
8
Gerrie Kloosterman
Stiens
53:47
9
Edo Eisma
Goutum
53:51
10
Marten de Vries
Buitenpost
56:31
11
Sytze Hellema
Dokkum
56:45
12
Rense Zwerver
Leeuwarden
56:53
13
Keimpe Vlietstra
Hallum
57:06
14
Gerard Kort
Leeuwarden
57:31
15
Arie Staal
Leeuwarden
58:13
16
Frank Hoegen
Leeuwarden
58:14
17
J. Visser
Dokkum
58:56
18
Gosse Koopmans
58:56
19
Peter Helius
58:59
20
Piet Runia
Stiens
59:11
21
Patrick van Vals
Leeuwarden
59:51
22
Jan Pieters
Tietjerk
1:00:34
23
Cor Poelstra
Hallum
1:03:24
24
Robert Kloosterman
Ywaagwesteinde
1:03:25
25
Harrie Noppers
Hegebeintum
1:04:53
26
Bert Scheepers
1:05:03
27
Jaap Zijlstra
Oudehorne
1:05:31
28
Reiner Sinnema
Leeuwarden
1:06:55
29
Patrick Dijkhoven
Sneek
1:08:35
30
Hielke Kalwij
Grou
1:08:50
31
Meindert Roosjen
Leeuwarden
1:09:04
32
Aelse Pronk
Leeuwarden
1:09:22
VREC, 10,8 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Froukje v Althuis-Luin
Leeuwarden
59:48
2
Linda Mud
Leeuwarden
1:04:38
3
Jacinta Posthuma
Ferwert
1:06:35
4
Annie Roosjen
Leeuwarden
1:07:00
5
Ria Luinstra
Leeuwarden
1:08:53
6
Maaike Meindertsma
Reitsum
1:09:14
7
Irma Reitsma
Jannum
1:09:14
JONGS, 5,4 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Alger Hiemstra
Sijbrandahuis
24:38
2
Markus Meekma
Drachten
25:22
3
Maarten Postuma
Tilburg
28:22
4
Folkert Visser
Burgum
28:42
5
Job Luinstra
Leeuwarden
31:11
6
Remco Poelstra
Marrum
31:20
7
Hendrik Poelstra
Hallum
31:54
8
Lars Bijlsma
Marrum
32:13
9
Sape v.d. Veen
Ternaard
32:55
10
Rene
Marrum
33:22
11
Derk
Marrum
33:22
12
Menno Sijtsma
Marrum
34:59
13
Wieger Monsma
Marrum
35:03
14
Erik v.d. Ploeg
Ferwert
35:09
15
Wiebe Luinstra
Leeuwarden
40:26
16
Ruben Luinstra
Leeuwarden
45:46
17
Annelies Luinstra
Leeuwarden
45:47
MAN, 5,4 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Meinsma
Leeuwarden
22:46
2
Jaap Bijlstra
Dokkum
22:59
3
Sipke Talsma
Hogebeintum
22:59
4
v. Zutphen
Stiens
23:54
5
Siebren Boersma
Garijp
25:40
6
Dikkie van der Werf
Bolsward
26:11
7
Zntye Ponne
Hallum
26:52
8
Herman Wassens
Leeuwarden
28:22
9
Jilles Bijlstra
Dokkum
29:32
10
Hugo Veenker
Damwoude
29:32
11
Roos Boersma
Garijp
29:43
12
Cor Zijlstra
Marrum
30:42
13
Geert
Keizer
31:19
14
Peter Velt
Stiens
31:54
15
T. Zijlstra
Marrum
33:56
16
Bouke Sijtsma
Marrum
34:59
17
Jaap v.d. Ploeg
Ferwert
35:09
18
Siep Tilstra
Harlingen
35:34
19
Postmus
Leeuwarden
35:49
20
S.J. de Jong
Franeker
36:23
21
F.A. de Vries
Marrum
36:44
22
Johan Luinstra
Leeuwarden
40:26
23
Almuth de Groot
Wunswert
41:46
24
Tsjerk de Groot
Wanswert
41:55
25
J. Jorna
Harlingen
51:58
26
Wiebren Visser
Harlingen
59:00
MEISJ, 5,4 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Fleur Baljet
Oosthem
21:54
2
Charissa Zijlstra
Lekkum
23:45
3
Eva Postuma
Tilburg
28:54
VROUW, 5,4 KM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Liesbeth Voorthuijsen
Den Haag
22:09
2
Ydwine van der Veen
Goutum
22:37
3
Tessa Boot
Bolsward
26:39
4
Korina Hoekstra
Marrum
28:10
5
Silke Visser
Leeuwarden
31:05
6
Henny Zijlstra
Marrum
31:20
7
Marion Postuma
Tilburg
31:54
8
T.Bijlsma
Marrum
32:13
9
Astrid Zijlstra
Lekkum
32:21
10
Tamara Brander
Harlingen
34:29
11
Anneke Regnerus
Marrum
34:40
12
Annette Rozenga
Marrum
35:56
13
Reina de Vries
Tietsjerk
36:46
www.uitslagen.nl
27-12-2008 15:39