Uitslagenlijst Ronde van Wymbritseradiel

Sneek - Zondag 6 april 2008

H SEN, 20600 METER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Uiterwijk
Eesveen
1:28:18
2
Sjors ter Veen
Severijnpaal
1:36:54
3
David van Valkenburg
Horror
1:50:03
H 35, 20600 METER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Tiedo Tinga
Friesland
1:18:43
2
Wabe Roskam
Horror
1:24:16
3
Herman Sibma
Horror
1:38:51
H 45, 20600 METER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jacob Oden
Horror
1:24:02
2
Henk Ruiter
Athlon Loopgroep Hee
1:26:39
3
Eppie Oosterhuis
Friesland
1:28:56
4
Wim Kuipers
Horror
1:30:27
5
Sietse van der Mei
AV '55
1:31:16
6
Marcel Kortekaas
Athlon Loopgroep Hee
1:32:21
7
Frank Troelstra
Horror
1:35:39
8
Andries Koenen
Horror
1:38:11
9
Heine de Vries
Impala
1:54:57
10
Lolke Cnossen
Horror
1:57:37
H 55, 20600 METER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Karst Anema
Friesland
1:27:27
2
Klaas Kooistra
Horror
1:29:33
3
Peter Londema
Horror
1:37:24
4
Andre van der Linden
Horror
1:44:20
5
Jan van der Hoek
Friesland
2:00:30
D SEN, 20600 METER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ylona Kruis
Horror
1:24:15
2
Yvonne Tinga
Friesland
1:28:29
3
Hendrika den Breejen
Friesland
1:55:35
D 35, 20600 METER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Maaike Hornstra
Friesland
1:30:23
2
Liesbeth Steenbergen
Horror
1:31:52
3
Ineke Altenburg
Horror
1:32:24
4
Verony Dusink
PEC 1910
1:35:40
5
Renetta Kistenmacher-F
Horror
1:58:36
6
Marike Altenburg
AAA
2:00:41
D 45, 20600 METER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Janet Tromp
Horror
1:39:15
2
Trudy Sanders
Horror
1:48:47
3
Minke Oord
Friesland
1:51:57
21TR, 20600 METER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Johannes Schilstra
Skearnegoutum
1:26:29
2
Hans Versteeg
Wolvega
1:27:47
3
Albert van Ramshorst
Sneek
1:28:13
4
Auke Bult
Molkwar
1:33:41
5
Jaap Ypma
Hartwerd
1:36:42
6
Rudolf Das
Leeuwarden
1:36:55
7
Simon Jellema
Sneek
1:37:40
8
Meint Lei
Hempens
1:37:57
9
Erik Siemonsma
Sneek
1:38:04
10
Cor Dijkstra
Sneek
1:39:15
11
Ton Visser
bolsward
1:39:16
12
Gerard Ypma
Amsterdam
1:40:05
13
Klaas Hiemstra
Koudum
1:40:39
14
Johan Dijkstra
Oosterwierum
1:40:43
15
Anita Boschma
IJlst
1:47:59
16
Jelle Wolthuizen
Sneek
1:47:59
17
Cor van der Meer
Oppenhuizen
1:48:00
18
Arjen Douma
Sneek
1:49:08
19
Sietze van der Meer
Surhuisterveen
1:49:09
20
Bert Rienstra
Sneek
1:49:44
21
Meinte wesselius
Wommels
1:53:38
22
Johannes Mulder
Lemmer
1:53:40
23
Arnold Veenema
Sneek
1:53:51
24
Dirk van Terwisga
Sneek
1:54:33
25
Gerald Hoogeveen
Bolsward
1:54:58
26
Leo Visscher
Meppel
1:55:18
27
Richt Abma
Wommels
1:55:35
28
Rein Bootsma
Goenga
1:58:49
29
Nelja Kaspersma
Sneek
2:00:29
30
Bert de Groot
Balk
2:00:29
31
Durk van Tuinen
Workum
2:00:31
32
Christina de Haan
Bolsward
2:00:50
33
Joke Heida
Koudum
2:00:54
34
Tine Jellesma
it Heidenskip
2:00:56
35
Michel Niemarkt
?
2:01:05
36
Ben Potma
Hommerts
2:01:05
37
Andre Tennekes
Sneek
2:05:37
38
Maltie Zijlstra
Sneek
2:06:10
39
Eric Kraeger
Scharnegoutum
2:06:18
40
Diederich Zijlstra
Sneek
2:12:39
41
Jenskje van der Wey
Ouwsterhaule
2:14:02
42
Lies de Vries-Groen
Broek Fr
2:14:04
10TR, 9400 METER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Siep Nota
Sneek
32:57
2
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
34:58
3
Willem de Boer
Exmorra
35:06
4
Marco van Meerveld
Sneek
36:15
5
Jouke Jorritsma
Drachten
36:43
6
Wilco Berga
Terwispel
37:42
7
Jeroen Ensing
Sneek
37:58
8
Oeds Stienstra
Sneek
38:56
9
Hella Yntema
Bolsward
39:06
10
Pieter Tolsma
Arum
39:15
11
Joost Bijlsma
Makkum Fr
39:25
12
Baudien de Boer
Sneek
39:55
13
Harm de Hoop
Sneek
39:56
14
Klaas van Kalsbeek
Scharnegoutum
40:28
15
Wietze Nicolai
Sneek
41:13
16
Peter Bil
Sneek
41:18
17
Bram Bakker
Wommels
41:23
18
Jan Gert Medendorp
Heerenveen
41:28
19
Sandra Zijlstra
Leeuwarden
41:29
20
Hemke Rozema
Sneek
42:00
21
Ria Leeverink
Bolsward
43:26
22
Gerben Brouwer
Sneek
43:30
23
Ronnie Wind
IJlst
43:54
24
Hans Feddema
Sneek
44:00
25
Lavina Wind
Sneek
44:03
26
Wim Hospes
Balk
44:20
27
Sandra van Netten
Hommerts
44:26
28
Arie Smedinga
Tzum
44:48
29
Jan Panhuis
Leeuwarden
45:15
30
Marten v.d. Wal
it Heidenskip
46:12
31
Eelco v.d. Werff
Branburren
46:25
32
Peter Faber
Workum
46:30
33
Andrea Feenstra
Bolsward
46:34
34
Martin van den Burg
Sneek
47:26
35
Bauke van der Wijk
Sneek
48:05
36
Marga Zwanenburg
Sneek
48:17
37
Sytze de Witte
Sneek
48:24
38
Jan de Boer
Oppenhuizen
48:40
39
Anske Smit
Sneek
48:54
40
Robert Grakist
Sneek
48:55
41
Monique Witteveen
Blauwhuis
49:08
42
Miriam Keuken
Sneek
49:09
43
Anneke Zijlstra
Sneek
49:21
44
Adri Sluis
Eesveen
49:21
45
Grady Laagland
Sneek
49:28
46
Wybertha Brouwer
Bolsward
49:47
47
Claudia Bootsma
Goenga
49:59
48
Gerrit Koudenburg
Goenga
50:00
49
Lambert Brinks
Sneek
50:12
50
Rixt Langeveld - v Gos
Winsum
50:26
51
Harry Zwanenburg
Sneek
50:34
52
Angelique Vos
Sneek
51:03
53
Reinder Sinnema
Leeuwarden
51:07
54
Immie Boomgaardt
Sneek
51:16
55
Ria van den Burg
Sneek
51:17
56
Meindert Roosjen
Leeuwarden
51:51
57
Ymie Poiesz
Sneek
51:54
58
Douwe van der Wal
IJlst
51:59
59
Jos van der meeren
Sneek
52:51
60
Rein Reinsma
Sneek
53:17
61
Patrick Dijkhuizen
Sneek
53:44
62
Klaas Duits
Sneek
55:16
63
Ton van der Mark
Sneek
56:32
64
Dick Krekelaar
Ysbrechtum
56:32
65
Margot Pot
Sneek
57:47
66
Jannie van der Wal
Sneek
57:51
67
Renske Flokstra
Leeuwarden
58:32
68
Jochem van der Veer
Sneek
1:03:05
30TR, 31500 METER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Jan Albert Veenema
Bolsward
2:04:17
2
Jan Boonstra
Sneek
2:08:36
3
Klaas Kroese
Scharnegoutum
2:12:57
4
Jappie Doller
Appelscha
2:13:18
5
Harmen Jorritsma
Joure
2:16:54
6
Otto de Boer
Leeuwarden
2:18:50
7
Gerrie Boersma
Twijzel
2:18:53
8
Beke Cnossen
Bozum
2:19:08
9
Bob van der Weg
Ouwsterhaule
2:19:08
10
Reitze Kooistra
Haskertille
2:19:22
11
Sjoerd Boskma
Bolsward
2:20:38
12
Tjerk Bruinsma
Makkum Fr
2:20:38
13
Piet Boskma
Heerenveen
2:21:02
14
Johan van Noordenburg
Jubbega
2:22:28
15
Freark Kaspersma
Abbega
2:23:23
16
Andrew Guest
Sneek
2:26:21
17
Sytze Wetting
Leeuwarden
2:30:19
18
Piet Miedema
IJlst
2:31:29
19
Wim Bakker
Terschelling West
2:33:43
20
Herman Geritz
Midlum
2:33:45
21
Johannes de Boer
it Heidenskip
2:34:57
22
Anno Zwerver
IJlst
2:42:25
23
Douwe de Jong
Wolsum
2:42:26
24
Edwin Schrotenboer
Emmeloord
2:42:55
25
Inge Wulffelé
Leeuwarden
2:43:38
26
Aise Bouma
Kimswerd
2:43:38
27
Geke Venema
Easterlittens
2:44:10
28
Piet de Jager
Blauwhuis
2:45:02
29
Remco Dijkstra
Sneek
2:49:20
30
Edsel Sambro
Heerenveen
2:57:16
31
Corrie Bouma
Sneek
2:57:16
32
Jaap Roosjen
Leeuwarden
2:57:29
33
Sikke Witteveen
Blauwhuis
2:59:00
34
Jan Teernstra
Bolsward
3:00:36
35
Ronald Hettinga
Bolsward
3:06:34
36
Marijke de Jong
Wolsum
3:14:26
37
Pieter Cremer
Gorredijk
3:27:12
38
Joke Cremer-Bakker
Gorredijk
3:27:13
30SK, SKEELERS
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Peter Nauta
Bolsward
1:02:03
2
Hopman
Blauwhuis
1:02:58
3
G Kruims
Een
1:02:59
4
Catrinus Vroom
Hijum
1:08:06
5
F. Hobma
Blauwhuis
1:08:08
6
Johannes van Raalte
Tersoal
1:10:01
7
Piet de Boer
Jellum
1:10:18
8
Sjoerd Tiesma
Oudega-W
1:10:25
9
Pieter Rypma
Westhem
1:10:52
10
Frank Ypma
Idzega
1:10:53
11
Kees de jong
Heeg
1:14:29
12
Cor Sytzema
Hallum
1:14:30
13
Geert Cnossen
Heeg
1:14:31
14
Siebe Tjalsma
it Heidenskip
1:14:40
15
Jelle Rijpma
Greonterp
1:17:27
16
M. Jongschaap
Oldemarkt
1:18:49
17
M. den Meijer
Heerenveen
1:20:30
18
Bekkema
Itens
1:20:34
19
J. Hogenberg
Scheerwolde
1:20:35
20
Otto Dijkstra
Scharnegoutum
1:24:26
21
Dick Oppedijk
Hoogeveen
1:24:43
22
Dirk Nauta
Uitwellingerga
1:26:44
23
Fedde Bloemhof
Itens
1:27:04
24
Jappie de Jong
Blauwhuis
1:27:31
25
Acronius Ettema
Blauwhuis
1:27:32
26
Hendrik Brouwer
Blauwhuis
1:28:01
27
Beppie Snoek
Zwaagwesteinde
1:28:03
28
Thomas Laxerveld
Sneek
1:29:18
29
Reinold Idzinga
Mantgum
1:29:19
30
Jan Cnossen
Gaastmeer
1:29:20
31
Karin de Kruif
Blauwhuis
1:29:21
32
Bauke Dooper
Blauwhuis
1:29:22
33
Willem Radelaar
Bolsward
1:29:23
34
Yep Ypma
Oudega-W
1:29:24
35
Boyan Bakhuizen
Sneek
1:40:38
36
Janna Sijtsma
Folsgare
1:40:39
37
Sijbe Sijtsma
Folsgare
1:40:41
38
Jan Olthuis
Kolham
1:55:57
39
Bert Gjaltema
Leeuwarden
1:56:06
40
Jaap Bonnema
Tzummarum
2:03:30
41
Michiel Annema
Tzummarum
2:03:34
42
Jelmer Kooistra
Heerenveen
2:18:46
Uitslagen.nl
24-05-2008 11:23