Uitslagenlijst 5e Dokkum Bonifatiusloop

Dokkum - Zaterdag 18 maart 2006

HSEN, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Stefan van der Pal
Leeuwarden
1:17:56
1:17:55
2
Tiedo Tinga
Lemmer
1:18:08
1:18:06
3
Marco Wels
Opeinde
1:22:49
1:22:47
4
Harry Wiersma
Marrum
1:22:59
1:22:57
5
Martin Stevens
Zwolle
1:26:46
1:26:37
6
Chris Hamerlinck
Stiens
1:28:31
1:28:08
7
Folkert Fennema
Heerenveen
1:30:25
1:30:16
8
Rienk jan Bouma
Surhuisterveen
1:31:41
1:31:28
9
Menno ter Babs
Groningen
1:32:32
1:32:24
10
Wulfila Wallenburg
Heerenveen
1:36:27
1:36:20
11
Henk Tijdink
Zutphen
1:42:05
1:42:00
12
Rogier den Heyer
Leeuwarden
1:42:46
1:42:26
13
Theo Dijkstra
Assen
1:43:25
1:43:14
14
Kor vd Veen
Dokkum
1:45:54
1:45:33
15
Marko Huizing
Ulrum
1:47:26
1:47:01
16
Peter Braakman
Burgum
1:48:21
1:48:04
17
Sjouke Venema
Harlingen
1:50:46
1:50:33
H35+, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Saher Yousef
Heerenveen
1:13:22
1:13:22
2
Willem Faber
Sint Nicolaasga
1:14:54
1:14:53
3
Jan Boonstra
Sneek
1:16:26
1:16:24
4
Harry Wijnja
Joure
1:19:20
1:19:18
5
Ritske Flootman
Menaldum
1:19:53
1:19:51
6
Harry Jorritsma
Sneek
1:20:09
1:20:07
7
Saco Hemstra
Weidum
1:21:10
1:21:08
8
Harmen Jorritsma
Joure
1:24:02
1:23:59
9
Henk Sikma
Zwaagwesteinde
1:24:05
1:24:01
10
Willem Koet
Heerenveen
1:25:04
1:25:01
11
Niek van der Molen
Westergeest
1:29:02
1:28:54
12
Huib-Jan Imbens
Wirdum Fr
1:29:16
1:29:08
13
Theo Wolfs
Warstiens
1:30:22
1:30:15
14
Edward Pechler
Groningen
1:30:33
1:30:24
15
Henk Ruiter
Berlikum Fr
1:30:47
1:30:38
16
Harm Jan Postmus
Ulrum
1:32:11
1:31:46
17
Marcel Walstra
Joure
1:32:26
1:32:16
18
Kees Visser
De Knipe
1:32:28
1:32:23
19
Daan van der Geest
Stiens
1:33:47
1:33:41
20
Bouwe van de Steeg
Goutum
1:33:51
1:33:43
21
Marten j de Vries
Dokkum
1:34:56
1:34:50
22
Tertius Middeldorp
Arnhem
1:35:44
1:35:37
23
Reitse van der Bij
Damwoude
1:37:17
1:36:59
24
Auke Lenstra
Assen
1:38:37
1:38:03
25
Oeds Stienstra
Sneek
1:38:54
1:38:44
26
Frederik Wilbrenninck
Balk
1:39:00
1:38:51
27
Gerrie Boersma
Twijzel
1:39:27
1:39:03
28
Ruurd Hans de Boer
Oudemirdum
1:40:06
1:39:55
29
Roald van Rossum
Broek Fr
1:42:52
1:42:38
30
Hein Holwerda
Damwoude
1:43:06
1:42:43
31
Rudie Dammer
Wouterswoude
1:44:17
1:44:17
32
Casper van de Kamp
Nes Ameland
1:45:06
1:44:38
33
Jurjen van der Kooi
Ferwert
1:45:13
1:44:53
34
Hans Klünder
Winsum Gn
1:45:13
1:44:51
35
Henk Kamstra
Sellingen
1:46:41
1:46:19
36
Klaas Kampen
Sneek
1:47:30
1:47:10
37
Jan de Jong
Dokkum
1:47:56
1:47:19
38
Albert Molenaar
Nes Ameland
1:48:59
1:48:29
39
Hemke Rozema
Sneek
1:50:54
1:50:43
40
Aaldert Bodde
Ten Post
1:51:28
1:51:10
41
Bouke Fennema
Britsum
1:52:12
1:51:44
42
Fred Kamp
Rottevalle
1:52:43
1:52:30
43
Koen Ramaker
Zwolle
1:56:59
1:56:43
44
Martin van den Burg
Sneek
1:59:35
1:59:01
45
Ria van den Burg
1:59:35
1:59:02
46
Leo Jousma
Dokkum
1:59:52
1:59:22
47
Rogier Peters
Dokkum
2:02:49
2:02:22
48
Adrie van Dijk
Dokkum
2:02:59
2:02:29
49
Poul Brouwer
Dokkum
2:17:24
2:16:39
50
André van der Schaaf
Dokkum
2:19:03
2:18:41
H45+, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Reinder de Jonge
Assen
1:14:48
1:14:47
2
Heerke Postma
De Blesse
1:16:06
1:16:05
3
Ben Boudjema
1:18:22
1:18:21
4
Jacob vd Leij
Leeuwarden
1:18:56
1:18:54
5
Henk Hoekman
Leeuwarden
1:22:14
1:22:12
6
Jasper Keizer
Sint Annaparochie
1:23:20
1:23:16
7
Hein Keekstra
Bolsward
1:25:14
1:25:11
8
Hielke Klaas Schaper
Leeuwarden
1:25:44
1:25:40
9
Jan Bijlsma
Cornjum
1:26:25
1:26:21
10
Otto de Boer
Leeuwarden
1:27:30
1:27:21
11
Hans van der Steen
Leeuwarden
1:30:03
1:29:46
12
Peter Wolters
Engelum
1:30:07
1:30:01
13
Beke Cnossen
Boazum
1:30:45
1:30:41
14
Klaas de Jong
De Tike
1:31:25
1:31:20
15
Ed van der Steeg
Veenwouden
1:32:31
1:32:28
16
Huub van der Meeren
Paesens
1:32:41
1:32:28
17
Bonnema Laas
Vrouwenparochie
1:32:48
1:32:40
18
Wietse Jonker
Wommels
1:33:44
1:33:39
19
Hugo de Jong
Franeker
1:34:06
1:33:57
20
Anne Miedema
Grou
1:34:22
1:34:11
21
Jaap van der Veer
Roden
1:34:42
1:34:37
22
Martin de Boer
Leeuwarden
1:34:58
1:34:50
23
Freark Kaspersma
Abbega
1:35:54
1:35:50
24
Piet Miedema
IJlst
1:37:09
1:36:59
25
Jappie van der Veer
Oude Bildtzijl
1:38:26
1:38:06
26
Henk Bas
Oudwoude
1:38:33
1:38:12
27
Tsjerk Wiersema
Hommerts
1:38:55
1:38:30
28
Eddy Olthoff
Sappemeer
1:39:43
1:39:29
29
Sietze Hiemstra
Drachten
1:39:54
1:39:20
30
Kees Bangma
Dokkum
1:40:37
1:40:30
31
Johan Beintema
Leeuwarden
1:41:15
1:40:54
32
Pieter van Dijk
Heerenveen
1:42:07
1:41:49
33
Hans Willems
Leeuwarden
1:42:08
1:41:45
34
Hans Menninga
Franeker
1:42:21
1:42:10
35
Pet Jetze Faber
Vrouwenparochie
1:43:36
1:43:28
36
Leo van Herksen
Sint Annaparochie
1:44:29
1:44:17
37
Jacob Dijkstra
Beetgumermolen
1:44:48
1:44:38
38
Lammert Wolters
Drachten
1:45:42
1:45:37
39
Herman Wassens
Leeuwarden
1:45:44
1:45:36
40
Roelof Elzinga
Dokkum
1:46:03
1:45:48
41
Hessel Boersma
Boksum
1:46:51
1:46:29
42
Minne van Houten
Drachten
1:47:05
1:46:47
43
Hans Westra
Leeuwarden
1:47:42
1:47:17
44
Durk Gros
Damwoude
1:47:54
1:47:41
45
Andries Halbesma
Dokkum
1:48:03
1:47:50
46
Theo de Vries
Leeuwarden
1:48:16
1:48:03
47
Dirk Kooistra
Dokkum
1:48:34
1:47:49
48
Eddy Kooistra
Dokkum
1:48:35
1:47:50
49
Teun vd Meij
Franeker
1:49:14
1:48:48
50
Peter van der Woude
Delfzijl
1:49:49
1:49:34
51
Hein Pols
Dokkum
1:50:02
1:49:50
52
Benny Bijlsma
Marssum
1:50:11
1:49:47
53
Willem Bodde
Dokkum
1:50:33
1:50:08
54
Meindert Spoelstra
Ten Boer
1:51:35
1:51:31
55
Sipke Glas
Leeuwarden
1:51:50
1:51:36
56
Marcel Kuin
Olterterp
1:52:32
1:52:00
57
Marten de Vries
Lutjegast
1:52:51
1:52:15
58
Djurre Joh vd Schaaf
Oentsjerk
1:54:38
1:54:15
59
Ben Wemmers
Gorredijk
1:54:53
1:54:07
60
Gerrit Haanstra
Joure
1:56:03
1:55:44
61
Louke Berretty
Heerenveen
1:57:01
1:56:31
62
Willem Krijn
Steggerda
1:57:50
1:57:23
63
Henk vd Land
Hurdegaryp
1:58:48
1:58:21
64
Sip Boelens
Nes Ameland
2:05:08
2:04:38
65
Meinte Sijbesma
Ubbena
2:05:28
2:05:09
66
Pieter Cremer
Gorredijk
2:26:26
2:25:41
H55+, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Karst Anema
Stiens
1:26:19
1:26:17
2
Sybrand Brouwer
Ballum
1:30:35
1:30:32
3
Ype Bosma
Franeker
1:31:16
1:31:07
4
Sytze Wetting
Leeuwarden
1:34:36
1:34:34
5
Hans de Weerd
Drachten
1:36:02
1:35:53
6
Johan de Lange
Munein
1:38:45
1:38:35
7
Ko Streumer
Drachten
1:39:09
1:39:06
8
Eerde Beulakker
Leeuwarden
1:39:19
1:39:10
9
Klaas van der Kooij
Damwoude
1:45:14
1:45:01
10
J Knoester
Oudehaske
1:46:19
1:46:14
11
Martin den Heijer
Heerenveen
1:46:21
1:46:08
12
Gerard Delis
Schoorl
1:49:04
1:49:03
13
Meindert Dijk
Tytsjerk
1:49:05
1:48:46
14
Loek Mensinga
Zuidhorn
1:50:05
1:49:45
15
Gerard Houbein
Franeker
1:50:11
1:49:44
16
Theo Pijpers
Nes Ameland
1:50:13
1:49:45
17
Jan Sikkens
Heerenveen
1:51:22
1:51:14
18
Jan Feenstra
Leeuwarden
1:51:30
1:51:16
19
Jan Panhuis
Leeuwarden
1:52:40
1:52:14
20
Hendrik van Til
Aduard
1:53:08
1:52:59
21
Peter Glim
Hippolytushoef
1:54:49
1:54:13
22
Joop Boonstra
Leeuwarden
1:56:19
1:55:54
23
Jippe Bokma
Leeuwarden
1:58:08
1:57:44
24
Jan Iedema
Leeuwarden
1:58:48
1:58:22
25
Roelf Nijnoff
Groningen
1:59:40
1:59:25
26
Peter Jonker
Harlingen
2:02:54
2:02:28
27
Horst Schulz
Leeuwarden
2:04:28
2:04:21
28
Dirk van der Meer
Burgum
2:13:50
2:13:16
DSEN, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Stefanie Bouma
Groningen
1:23:02
1:23:01
2
Yvonne Kassenberg
Bergum
1:29:03
1:29:01
3
Wilma van der Wal
Joure
1:35:00
1:34:54
4
Marjan van der Woude
Ternaard
1:41:38
1:41:22
D35+, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Jacinta Fancel
Leeuwarden
1:33:13
1:33:10
2
Inge van Schaick
Leeuwarden
1:34:41
1:34:38
3
Liesbeth Steenbergen
Sneek
1:39:06
1:38:58
4
Marja Bouma
Appingedam
1:51:24
1:51:21
5
Meranda Ackerman
Burgum
1:56:27
1:56:00
6
Annet Kienstra-Feenstr
Nes Ameland
1:56:27
1:55:58
7
Marja van der Werf
Joure
1:57:53
1:57:42
8
Elzinga Mettje
Hallum
1:59:53
1:59:17
9
Janneke Smitstra
Harlingen
2:02:54
2:02:28
D45+, 21.1 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Toos van der Vliet
Nij Beets
1:37:17
1:37:15
2
Gerrie van der Meer
Heerenveen
1:37:49
1:37:46
3
Jeannemiek Miltenburg
Hilaard
1:41:56
1:41:55
4
Rennie Talsma
Mantgum
1:44:34
1:44:14
5
Wietske Sikkens
Heerenveen
1:47:09
1:47:06
6
Anke Wieringa
Leeuwarden
1:56:03
1:55:42
7
Dieneke de Groot
Leeuwarden
1:59:04
1:58:49
8
Reino Koopmans
IJlst
2:08:18
2:07:43
9
Joke Bakker
Gorredijk
2:26:27
2:25:41
H<16, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Elmar Ruiter
Hurdegaryp
26:07
26:07
2
Chiljen Velvis
Haren Gn
29:07
29:02
3
Patrick Sinnema
Leeuwarden
30:25
30:20
4
Jan Auke Bos
De Valom
30:40
30:11
5
Jan-Lodewijk Boonstra
Akkrum
31:09
30:46
6
Bram Buigel
Warffum
31:55
31:39
7
Yoran Ruiter
Hurdegaryp
32:09
32:04
8
Arjen van der Legt
Goutum
32:18
32:15
9
Jelle Jacob Postma
Kollum
32:49
32:39
10
Rik Bruinsma
Leeuwarden
33:11
33:05
11
Frank Buigel
Warffum
33:51
33:29
12
Gert-Jan Koopmans
Dokkum
34:35
34:20
13
Dennis Veenker
Damwoude
35:02
34:59
14
Pim Christianen
Burdaard
35:13
34:39
15
Hugo Hemmen
35:13
34:39
16
Jappie Jongsma
Dokkum
35:43
35:06
17
Wouter de Wilde
Dokkum
39:13
38:59
18
Remco Land
Dokkum
45:51
45:13
D<16, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Wilmke Boersma
Wommels
28:53
28:51
2
Elsa Mulder
Leeuwarden
31:24
31:18
3
Ydwine van der Veen
Goutum
32:26
32:19
4
Hennie Visser
Damwoude
34:44
34:40
5
Floor Buigel
Warffum
42:06
41:44
6
Annarens Zagema
Damwoude
44:21
43:49
7
Elma Visser
Damwoude
44:22
43:49
M-NEO, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Rene Jaasma
Drachten
24:08
24:07
2
Stefan Postma
De Blesse
24:31
24:31
3
Riekele Kobes
Nij Beets
24:39
24:38
4
Pieter Talsma
Warten
25:12
25:09
5
Bram Rolloos
Groningen
25:20
25:19
6
Koen de Jong
De Tike
26:31
26:30
7
Koos Jelmer de Vries
Leeuwarden
26:36
26:34
8
Michael Brantz
Dokkum
28:21
28:09
9
Kevin Damstra
Heerenveen
28:28
28:05
10
Jappie Brandenburg
Oudemirdum
28:52
28:47
11
Henk Boer
Twijzel
29:00
28:55
12
Geale Simon Postma
Kollum
29:43
29:42
13
Michael Verschoor
Leeuwarden
29:46
29:39
14
Jorrit Fokkens
Niawier
31:11
30:59
15
Jacob-Jann Koopmans
Oranjewoud
31:11
30:48
16
Jelle van der Laan
Holwerd
31:12
31:00
17
Tim Eichhorn
Delft
31:33
31:18
18
Tjitze Postma
Groningen
32:34
32:05
19
Willem de Boer
Damwoude
39:50
39:07
20
Erwin Huitinga
Sneek
40:24
39:48
21
Marnix Sterrenburg
Wirdum Fr
42:43
42:02
D-NEO, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Ilona Eichhorn
Utrecht
35:31
35:01
2
Nienke Hoogteijling
Groningen
40:10
39:55
3
Sjoukje Nutma
Dokkum
42:43
42:28
4
Marloes Scheur
Leeuwarden
46:10
45:37
HSEN7, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Herd Polet
Sneek
24:48
24:44
2
Marc Rooding
Goutum
24:59
24:57
3
Jaco van Mourik
Leeuwarden
25:35
25:30
4
Jappie Doller
Appelscha
25:38
25:36
5
Jari Siderius
Leeuwarden
25:47
25:46
6
Jelle Postma
Kollum
26:21
26:19
7
Eelco Hoogeveen
Blije
26:47
26:40
8
Jogchum Dijkstra
Dokkum
27:09
27:03
9
Lammert Odinga
Leeuwarden
27:14
27:12
10
Hielke Nienhuis
Lekkum
27:29
27:27
11
Jacob van de Ploeg
Damwoude
27:42
27:39
12
Lars Wudich
Leeuwarden
28:01
27:57
13
Jaap Visser
Damwoude
28:02
27:58
14
Andrew Guest
Sneek
28:10
28:02
15
Jan Jepma
Leeuwarden
28:11
28:08
16
Nico Jan Hoekstra
Leeuwarden
28:12
27:59
17
Jos van Egmond
Drachten
28:15
28:11
18
Anne Jan Darkmeijer
Tytsjerk
28:21
28:14
19
Cor van Sluis
Franeker
28:24
28:21
20
Dedde de Jong
Dokkum
28:41
28:30
21
Pieter Visser
Driesum
28:53
28:48
22
Ferry Adema
Leeuwarden
28:55
28:48
23
Klaas de Vries
Boornbergum
28:58
28:47
24
Henk Baas
Dokkum
29:00
28:54
25
Erik Schippers
Leeuwarden
29:06
29:03
26
Jacob Tichelaar
Midlum
29:15
29:11
27
Tsjip van der Meij
Dokkum
29:38
29:29
28
Bjorn Kooyenga
Birdaard
29:55
29:37
29
Asmold Wiegersma
Dokkum
30:03
29:58
30
Johannes Bos
De Valom
30:04
29:58
31
Jan Peter Dijkstra
Amsterdam
30:04
29:57
32
Jaap Ypma
Hartwerd
30:33
30:30
33
Folkert Huisma
Drogeham
30:36
30:25
34
Gerrit Jepma
Drachten
30:47
30:30
35
Andries Schaafsma
Dokkum
30:49
30:35
36
Van der Wal
Burgum
30:55
30:47
37
Jelle Pranger
Dokkum
31:03
30:52
38
Theo Poortinga
Damwoude
31:21
30:58
39
Henk de Vries
Zwaagwesteinde
31:35
31:09
40
Hans Pinkster
Noordhorn
31:40
31:33
41
Johan Zwerver
Leeuwarden
31:44
31:24
42
Joop Bosch
Dokkum
31:48
31:31
43
Marco Eichorn
Dokkum
31:59
31:45
44
Rene Wijnstra
Dokkum
32:09
31:54
45
Harm Andringa
Leeuwarden
32:18
31:59
46
Johannes van der Veen
Goutum
32:26
32:20
47
Wouter Hoogland
Dokkum
32:48
32:32
48
Ruud de Wilde
Dokkum
32:48
32:33
49
Peter Boersen
Leeuwarden
32:57
32:33
50
Gosse Koopmans
Dokkum
33:07
32:51
51
Rommert Glazema
Damwoude
33:24
32:57
52
Willem Huizinga
Hallum
33:27
33:17
53
Henk Koet
Buitenpost
33:29
33:23
54
Johan Steenstra
Groningen
33:34
33:13
55
Albert Huizeling
Nes Ameland
33:37
33:35
56
André van der Linden
IJlst
33:39
33:30
57
Pieter Buigel
Warffum
33:52
33:30
58
William Touber
Stiens
33:54
33:42
59
Jan Albert Rietberg
Sijbrandahuis
33:59
33:31
60
Frank Roffel
Sneek
34:24
34:15
61
Bethlehem Wierd
Dokkum
34:26
34:09
62
Kees Schut
Dokkum
34:38
34:20
63
Dick Bosman
Damwoude
34:38
34:11
64
Jacob Hettinga
Terschelling Midslan
34:46
34:28
65
Mient Lijzenga
Ternaard
35:06
34:48
66
Jan Lettinga
Terschelling West
35:08
34:51
67
Ale Poelstra
Zwaagwesteinde
35:11
34:53
68
Ronald Flapper
Buitenpost
35:16
34:58
69
Dennis van der Zee
Leeuwarden
35:24
34:43
70
Peter van der Logt
Goutum
35:25
35:03
71
Kor Bron
Damwoude
35:37
35:19
72
Meine Pultrum
Nes gem Boarnsterhim
35:38
34:51
73
P Sliedrecht
Raard
35:41
35:21
74
Geert Vogelzang
Leeuwarden
35:52
35:29
75
Dominicus Mulder
Leeuwarden
36:04
35:48
76
Jelke Visser
Twijzelerheide
36:07
35:51
77
Rijk van Elteren
Leeuwarden
36:08
35:48
78
Han Westerhof
Aldtsjerk
36:10
35:37
79
Jan Zwerver
Dronrijp
36:12
35:49
80
Jilles Visser
Dokkum
36:12
35:44
81
Jan van der Wal
Stiens
36:19
35:55
82
Eric Fennema
Leeuwarden
36:53
36:36
83
Frits Jilderda
Damwoude
36:53
36:26
84
Jos Tempelman
Goutum
37:08
36:47
85
Johannes Halbersma
Dokkum
37:14
37:02
86
Femme De Bruin
Leeuwarden
37:25
37:01
87
Johannes Gerbenzon
Leeuwarden
37:59
37:49
88
Jasja de Vries
Dokkum
38:15
38:04
89
Wybrand de Groot
Veenwouden
38:52
38:29
90
Herman Hoekstra
Leeuwarden
38:52
38:29
91
Hans Berkhof
Veenwouden
38:54
38:38
92
Jan willem Feenstra
Dokkum
38:55
38:11
93
Victor Dechesne
Leeuwarden
39:06
38:40
94
Gerd Renkema
Ureterp
39:17
38:49
95
Ab Hummel
Delfzijl
39:20
39:05
96
Willem Geertsma
Burgum
39:30
38:50
97
Ferdinand Kits
Drachten
39:39
39:00
98
Peter TRomp
Paesens
39:42
38:58
99
Harry Leijstra
Hantumhuizen
39:42
38:59
100
Peter van der Wijk
Surhuisterveen
39:42
39:32
101
Klaas-Jan Beers
Stiens
39:45
39:18
102
Johannes C van Egmond
Drachten
39:46
39:06
103
Jaap Vlieg
Dokkum
40:03
39:46
104
Johan Planting
Leeuwarden
40:31
40:01
105
Gerwin van Oene
Burgum
40:36
39:56
106
Ger de Boer
Dokkum
40:45
40:08
107
Peter de Jager
Leeuwarden
41:09
40:52
108
Klaas Duits
Sneek
41:41
41:21
109
Ulbe van der Bij
Burgum
42:05
41:24
110
Jan Minnema
Heerenveen
42:05
41:25
111
Frits Hoogteijling
Dokkum
42:24
42:09
112
Henk Boersma
Zwaagwesteinde
42:31
42:10
113
Sjoek Nutma
Dokkum
42:43
42:00
114
Jaap Tulleken
Oldekerk
42:53
42:18
115
Gerben Huizinga
Damwoude
42:56
42:14
116
Ysbrand Walstra
Aldeboarn
42:58
42:11
117
Hilke Terpstra
Stiens
43:07
43:00
118
Yco Huizinga
Oldekerk
43:26
42:50
119
Wiebren de Vries
Hallum
44:34
44:20
120
Wyger Smits
Damwoude
44:39
43:57
121
Theo Huitinga
Sneek
45:36
45:01
122
Andreas Brantz
Dokkum
45:49
45:14
123
Patrick Dijkhuizen
Sneek
45:56
45:21
124
Atrid van Dijk-Honing
Dokkum
46:25
45:54
125
Lieuwe Huisman
Drachten
47:10
46:31
126
Joan Boelens
De Wilgen
47:10
46:31
127
Jan Jorna
Harlingen
1:06:38
1:06:17
128
Wybren Visser
Harlingen
1:28:47
1:28:25
DSEN7, 7 KILOMETER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Bruto
Netto
1
Jelly van der Kloet
Groningen
29:55
29:47
2
Tracy Wijnsma
Damwoude
32:13
32:06
3
Wieke Bosma
Groningen
33:16
33:05
4
Janet Tromp
IJlst
33:17
32:59
5
Miranda Hornstra
Wergea
33:53
33:42
6
Tiny Wouda
Kollum
34:06
34:00
7
Thea van der Meulen
Dokkum
34:12
34:05
8
Minke Kooistra
Dokkum
34:41
34:25
9
Gaby de Vos
Leeuwarden
35:13
34:55
10
Reina Hes
Dokkum
36:27
35:58
11
Femke Raaijmakers
Waaxens gem Dongerad
36:34
36:06
12
Hilda Walsma
Dokkum
36:42
36:30
13
Jeannet Huitema
Leeuwarden
36:43
36:34
14
Welmoed van Seijen
Leeuwarden
36:56
36:24
15
Wyneke van de Lageweg
Bears Fr
36:59
36:42
16
Inge Wiersma
Dokkum
37:16
36:51
17
Baukje Dijkstra
Dokkum
37:23
37:10
18
Geke Reitsma
Damwoude
37:28
37:13
19
Marijke Galliard
Groningen
37:47
37:39
20
Anneke Sytsma
Leeuwarden
38:11
37:51
21
Doreen Gjaltema de Jon
Leeuwarden
38:16
37:57
22
Anette Klaver
Dokkum
38:49
38:25
23
Wendela Hielema
Burgum
38:57
38:18
24
Jelke Poelstra
Zwaagwesteinde
38:58
38:45
25
Conny Alderhuis
Buitenpost
38:58
38:45
26
Coba Wouda
Kollum
38:58
38:45
27
Charlotte Fiets
Leeuwarden
39:27
38:54
28
Jikkie Bonnema
Vrouwenparochie
39:41
39:02
29
Anke van Dijk
Wommels
39:42
39:11
30
Marja Bruin
Gytsjerk
39:45
39:03
31
Eke Mellink
Dokkum
39:46
39:21
32
Liske Koster
Dokkum
39:47
39:21
33
Jannie Jilderda
Damwoude
39:51
39:11
34
Hilde Hoogteijling-Fee
Dokkum
39:57
39:41
35
Tineke de Groot
Dokkum
39:57
39:32
36
Hedwig van den Brink
Leeuwarden
40:00
39:47
37
Juliëtte Vlieg
Zutphen
40:01
39:47
38
Froukje Holwerda
Leeuwarden
40:11
39:52
39
Greet Andringa
Suwald
40:49
40:10
40
Saskia Cordes
Winsum Gn
40:52
40:20
41
TineGriet Boetes
Kollum
40:53
40:22
42
Els de Boer
Leeuwarden
41:20
40:51
43
Marian Dijkstra
Blije
41:30
41:03
44
Renske de Boer
Dokkum
41:31
41:03
45
Corine de Jong-Kramer
Leeuwarden
41:36
41:01
46
Anne-Mieke Wolters
Damwoude
41:38
41:13
47
Alie Haarsma
Dokkum
41:47
41:19
48
Marja Gaasendam
Kollum
42:02
41:38
49
Mirjam Buigel
Warffum
42:07
41:45
50
Pieke Dijkman
Leeuwarden
42:14
41:46
51
Carla Onsman
Stiens
42:32
41:47
52
Gerda Reininga
Snakkerburen
42:35
41:55
53
Ingrid de Boer
Dokkum
42:47
42:11
54
Gelske Jager
Driesum
42:56
42:14
55
R van der Velde
Oosterwolde Fr
42:56
42:14
56
Dukke Bosman
Damwoude
42:56
42:15
57
Inge Kools
Leeuwarden
43:19
42:56
58
Ruth Boersma
Dokkum
44:01
43:20
59
Tinie Talstra
Dokkum
44:13
43:46
60
Ida Veenstra-vd Velde
Burgum
44:22
43:45
61
Nancy L Caviët
Dokkum
44:24
43:51
62
Zamira Cordes
Appingedam
44:25
43:54
63
Thea Feenstra-Wijnsma
Damwoude
44:29
43:52
64
Alie Schokker
Aduard
44:43
43:58
65
Greet Hettema
Dokkum
45:40
44:59
66
Hiltje de Graaf
Leeuwarden
45:48
45:14
67
Geke Wijma
Dokkum
45:51
45:13
68
Annie Krol-Hoekstra
Grootegast
46:08
45:24
69
Patricia Schreur
Leeuwarden
46:10
45:36
70
Simone Roersma
Dokkum
46:13
45:35
71
Frederike Draaisma
Leeuwarden
46:20
45:49
72
Marjon Ottema
Groningen
47:00
46:28
73
Maria Slobbe
Dokkum
47:07
46:28
74
Marijke From
Leeuwarden
47:18
46:47
75
Jannie Idema
Leeuwarden
47:19
46:47
76
Jose Westerhof
Aldtsjerk
47:30
46:52
77
Romana Kramer
Dokkum
47:44
47:13
78
Petra Hoekstra
Dokkum
47:44
47:06
79
Jikke Postma
Dokkum
47:49
47:18
80
Carla Tulleken
Oldekerk
47:51
47:16
81
Emmy van der Henne
Dokkum
48:22
47:45
82
Marjan Bergsma
Winsum Gn
48:32
47:57
83
Helena Perez
Leeuwarden
49:48
49:04
84
Anke Westra
Leeuwarden
49:48
49:05
85
Willeke Bruinsma
Westergeest
51:05
50:27
86
Thea Westerhof
Aldtsjerk
51:05
50:27
87
Alie Honderd
Steggerda
52:29
51:52
Uitslagen.nl
24-03-2006 17:40