Uitslagenlijst 36e Sneek-Bolsward-Sneek

Sneek - Zaterdag 27 augustus 2005

M SEN, 20 KM KNAU
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Gerrit Kramer
Horror
1:06:15
2
Olfert Molenhuis
Groningen Atletiek
1:06:48
3
Saher Yousef
AV '55
1:07:54
4
Rudi van der Lelie
Athlon Loopgroep Hee
1:10:04
5
Jeroen Koot
Sparta
1:10:24
6
Raymond van Lunzen
Lionitas
1:12:06
7
Jan Albert Veenema
Nestlé Bolsward
1:12:31
8
Douwe Rijpstra
Impala
1:14:28
9
Wabe Roskam
Horror
1:16:36
10
Jan Willem Nieboer
Triathlon
1:17:34
11
Willem Koet
Athlon Loopgroep Hee
1:18:31
12
Harmen Jorritsma
AV '55
1:18:53
13
Sjirk Dotinga
AAC '61
1:19:13
14
Jappie Brandenburg
Horror
1:20:18
15
Marco Verkaik
Groningen Atletiek
1:21:49
16
Foppe van der Heide
Impala
1:24:37
17
Cor de Vries
Lionitas
1:27:55
18
Remco Dijkstra
Horror
1:29:14
19
Raymond Blaeser
Start '78
1:34:20
20
Wim Hospes
Friesland
1:36:58
M 40+, 20 KM KNAU
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Konstantin Poltavets
AV '55
1:11:09
2
René van Kaam
Friesland
1:11:36
3
Jan Boonstra
Friesland
1:12:17
4
Klaas Talma
Impala
1:12:43
5
Dick Gelderblom
Impala
1:15:38
6
Jacob van der Ley
Leeuwarden
1:17:14
7
Nico de Graaf
Veteranen Nederland
1:18:06
8
Hein Keekstra
Horror
1:18:20
9
Harry Jorritsma
Horror
1:19:25
10
Hielke Schaper
Friesland
1:19:47
11
Henri Veldman
Athlon Loopgroep Hee
1:19:48
12
Doeke Otter
Impala
1:20:47
13
Tjalling Westra
Friesland
1:21:41
14
Lars Wudich
Lionitas
1:23:32
15
Cor Wijnja
AV '55
1:24:32
16
Ed van der Steeg
Friesland
1:24:46
17
Kees v.d Wetering
Isala '96
1:28:29
18
Jouke Jorritsma
Impala
1:28:51
19
Francois Flisijn
Sportvereniging Spor
1:29:11
20
Klaas Jan Dijkstra
Friesland
1:30:40
21
Bouwe van der Steeg
Friesland
1:31:34
22
Symen van der Velde
Horror
1:33:15
23
Leo van Herksen
St Annaparochie
1:36:53
M 50+, 20 KM KNAU
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Auke Postma
Lionitas
1:16:34
2
Jan Bijlsma
Friesland
1:19:58
3
Karst Anema
Friesland
1:22:06
4
Ype Bosma
Friesland
1:22:58
5
Lex de Boer
Veteranen Nederland
1:23:05
6
Beke Cnossen
Horror
1:23:22
7
Otto de Boer
Friesland
1:24:09
8
Wim van Winsen
Impala
1:26:33
9
Johan van Noordenbos
AV '55
1:27:49
10
Wiebrand Top
Sportvereniging Spor
1:28:03
11
Ubel Dijk
Impala
1:28:54
12
Johan Leeverink
Friesland
1:29:00
13
Klaas Muller
Lionitas
1:30:54
14
Eppie Oosterhuis
Friesland
1:31:41
15
Marcel Kortehaar
Heerenveen
1:32:13
16
Johannes de Jong
Parthenon
1:33:00
17
Peter Balk
Horror
1:33:34
18
Guns Dirksen
Drachten
1:35:02
19
Wolfgang Roeske
Duisburg
1:36:18
20
S. Herder
NOP
1:38:00
21
Thijs Dijkstra
Horror
1:39:40
22
Appie de Bruin
Friesland
1:45:01
23
Herman Hommen
Wieringermeer
1:49:56
24
Jan van der Hoek
Friesland
1:51:22
M 60+, 20 KM KNAU
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Ko Streumer
Impala
1:29:16
2
Ele Boskma
Friesland
1:30:41
3
Johan Knoester
Athlon Loopgroep Hee
1:35:34
4
Willem Landman
Spirit Lelystad
1:35:35
5
Theo van Vliet
Veteranen Nederland
1:36:02
6
Herman Deiman
Impala
1:41:24
7
Jan Post
Impala
1:43:55
8
Ron de Boer
Loopservice Nederlan
2:04:48
V SEN, 20 KM KNAU
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hella Yntema
Horror
1:31:01
2
Wilma van der Wal
AV '55
1:32:58
V 35+, 20 KM KNAU
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Anne van Schuppen
Epe
1:14:30
2
Janneke noorlander
Horror
1:24:07
3
Tineke van der Vliert
Horror
1:25:36
4
Liesbeth Steenbergen
Horror
1:28:21
5
Erika Roeske
Duisburg
1:35:39
6
Willemien Zandberg
Impala
1:36:04
7
Rennie Talsma
Friesland
1:40:48
8
Bineke IJdema
Horror
1:50:11
9
Lies de Vries - Groen
AV '55
2:11:54
M 70+, 20 KM KNAU
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Piet Deen
Friesland
1:52:59
V 45+, 20 KM KNAU
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rosa Greijdanus
Friesland
1:40:08
TRIM, 20 KM TRIM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Klaas Kroese
Scharnegoutum
58:38
2
Dirk Londema
Sneek
1:16:56
3
Fre Adema
Oranjewoud
1:18:29
4
Douwe Nauta
Gauw
1:20:37
5
Ype de Boer
It Heidenskip
1:20:49
6
Sjoerd boskma
Bolsward
1:22:05
7
Sipke Zeldenrust
Veenstra Transport
1:23:44
8
Gerrit Gerritsma
De Knipe
1:24:07
9
Gerrit Greven
Steenwijk
1:24:35
10
Fokke Hoeksma
onbekend
1:24:35
11
Paul Penneweert
Sneek
1:25:33
12
Harm de Roo
De Friesland Zorgver
1:25:56
13
Peter Westerhof
Sneek
1:26:23
14
S. Dunnink
Arnhem
1:26:29
15
Theo Boorsma
Veenstra transport
1:26:34
16
Jaap Vink
onbekend
1:26:40
17
Theo Wolfs
Warstiens
1:26:44
18
Tentius Middeldorp
Arnhem
1:27:12
19
Hans Wognum
Emmeloord
1:27:27
20
Marcel Dijkstra
Sneek
1:27:33
21
Andrew guest
Sneek
1:27:51
22
Auke Wind
Sneek
1:27:53
23
Ton Visser
Bolsward
1:27:55
24
Silvio Teunissen
Bolsward
1:28:18
25
Siebolt Haytema
Workum
1:28:45
26
Piet Miedema
IJlst
1:28:45
27
Ronald E. Sluyter
Sportcl. F en F Inne
1:29:38
28
Harold Oeverhaus
Emmeloord
1:29:45
29
Bert Barhorst
IJlst
1:30:18
30
Philip de Groen
Luttelgeest
1:30:47
31
Bram Noordhuis
Appingedam
1:30:57
32
Erik Kleppe
Empatec
1:31:10
33
Herman Sibma
Scharnegoutum
1:31:13
34
Benno de Groot
Heerenveen
1:31:18
35
Fekke Fekkes
Koudum
1:31:23
36
Murk Postma
Nijland
1:31:24
37
Giovanni Andriol
Bolsward
1:31:51
38
René Meekma
Witmarsum
1:31:52
39
Cees Boxum
Tuk
1:31:59
40
Reinder Maakma
Ferwert
1:32:00
41
Henk Bremer
Emmeloord
1:32:08
42
Jaap Ypma
Hartwerd
1:32:23
43
Oeli Reitsma
Oppenhuizen
1:32:40
44
Sjouke Meekma
Leeuwarden
1:32:46
45
Piebe v/d Berg
Joure
1:32:59
46
Cor van Sluis
De Friesland Zorgver
1:33:18
47
jouke Hoekstra
koudum
1:33:24
48
Jacob Tichelaar
Midlum
1:33:30
49
Jan Jellema
IJlst
1:33:33
50
Martin Wijnia
Bolsward
1:33:37
51
Henk Nauta
Bolsward
1:33:57
52
Willem de Vries
Heerenveen
1:34:09
53
Frederik Wilbrenninck
Balk
1:34:31
54
Marcel Zwetering
Bennekom
1:34:38
55
Jan Roelof Middeldorp
Sneek
1:34:39
56
Sido de Boer
Hardegarijp
1:34:40
57
Jildert Andringa
Oenkerk
1:34:42
58
Jan van der Zweep
Sneek
1:34:51
59
martinus Dijkstra
Bolsward
1:35:09
60
Liemo de Boer
Amsterdam
1:35:09
61
Dedde de Jong
Dokkum
1:35:12
62
Klaas Miedema
Tzummarum
1:35:13
63
Haijo Cnossen
De Knipe
1:35:31
64
Klaas Hiemstra
Koudum
1:35:32
65
Theo De Groot
Witmarsum
1:35:37
66
gerrit Lageveen
IJlst
1:35:38
67
Wim Wuestenenk
Creil
1:35:40
68
sjoerd kuperus
Sneek
1:35:41
69
Jouke Terpstra
Menaldum
1:35:43
70
Henk Wind
Sneek
1:36:07
71
Wim Potick
Willemsoord
1:36:25
72
Marloes Rottier
Heerhugowaard
1:36:28
73
Patrick Agterberg
Engelum
1:36:28
74
Jappie v.d. Veer
onbekend
1:36:40
75
Oeds Stienstra
Sneek
1:37:17
76
Klaas Abma
Wommels
1:37:33
77
Robbert-Jan Boonstra
Nieuwkoop
1:37:35
78
Huub Rommers
Sneek
1:37:36
79
Piet Bijlsma
Empatec
1:37:54
80
Martijn Takens
Amsterdam
1:37:56
81
Henk Haisma
Groningen
1:38:11
82
tonny Ferwerda
Bolsward
1:38:20
83
Hessel Boersma
Boksum
1:38:27
84
Henny Dijkstra
Sneek
1:38:32
85
Ronnie Wind
Sneek
1:38:48
86
Pedro Bakker
Skettens
1:38:50
87
Harm Andringa
De Friesland Zorgver
1:38:51
88
Nico brandsma
Sneek
1:38:56
89
Tjeerd Visser
Franeker
1:39:04
90
Haye Talsma
Sneek
1:39:06
91
Niels Lanshorst
Sneek
1:39:10
92
Johan Leistra
Franeker
1:39:21
93
Jelco Hovinga
Nestle
1:39:31
94
Sjoerd van Aalzum
Joure
1:39:56
95
Sido van de Wal
Weidum
1:40:00
96
Albert Vaartjes
Willemsoord
1:40:04
97
Nanning Orré
Sneek
1:40:11
98
Peter Piet
Jubbega
1:40:13
99
Cor van de Meer
Openhuizen
1:40:24
100
Klaas van Kalsbeek
Scharnegoutum
1:40:29
101
Peter Smit
Sportcl. F en F Inne
1:40:47
102
Wijtze Mink
Sportcl. F en F Inne
1:40:47
103
Peter Been
Sneek
1:40:47
104
Piet van Gorkum
Sneek
1:40:53
105
Johannes Agricola
Joure
1:41:02
106
Peter Faber
Workum
1:41:12
107
Frank Troelstra
IJlst
1:41:17
108
Hans Hylkema
Workum
1:41:32
109
Jacoba Marinus
Den Helder
1:41:38
110
Lieuwe Krol
Heerenveen
1:42:24
111
Philip van Donselaar
Apeldoorn
1:42:27
112
Atze van der Bos
Harlingen
1:42:33
113
Karin Smit
Gezondheidscntrm Wat
1:42:50
114
Peter Londema
Sneek
1:42:50
115
Hemke Rozema
Sneek
1:42:52
116
Peter Wortman
Sneek
1:42:57
117
Bert Fleer
Joure
1:43:07
118
Gerrit Kramer
Heerenveen
1:43:29
119
Watze van der Meer
Wirdum
1:43:33
120
Marcel Boonstra
Winsum
1:43:42
121
Anneke de Boer
Nijlan
1:43:44
122
Sietse La Roi
Bolsward
1:43:44
123
Tsjerk Viersen
Hommerts
1:43:47
124
Wijbrand de Groot
De Friesland Zorgver
1:43:48
125
Houbein Gerard
Franeker
1:43:56
126
Marco van der Bos
Sneek
1:44:15
127
Haye Postma
Reahus
1:44:24
128
Nico Janssen
Steenwijk
1:44:28
129
Nico Essing
Noordwolde (frl)
1:44:28
130
Sietze Bergsma
Heerenveen
1:44:40
131
Berend Kouwenhoven
Jutryp
1:44:41
132
Tony Verboom
Nes (Ameland)
1:44:44
133
Jacob Coens
Delft
1:44:46
134
Yde haarsma
Sneek
1:44:47
135
Adriaan Versluys
Alblasserdam
1:44:50
136
Ben Sibon
Hengelo
1:45:09
137
durk gros
Loopgroep Dokkem
1:45:19
138
Teun van der Meij
Franeker
1:45:31
139
Linda Sluyter
Sportcl. F en F Inne
1:45:37
140
Gaatje Westra
Empatec
1:45:42
141
Febo Perdonk
Heerenveen
1:45:55
142
Klaas Kampen
Sneek
1:45:57
143
Toine van Dinkelberg
H.S.C.G.
1:46:00
144
Bouke van der Hem
Groningen
1:46:01
145
Andre Van der Linden
IJlst
1:46:03
146
Fernando Sanchez
Sneek
1:46:05
147
Danny Creteer
Sneek
1:46:46
148
Henk Klompmaker
Joure
1:47:01
149
Frank de Ruiter
Sneek
1:47:20
150
Marja van der Werf-Zoe
Joure
1:47:28
151
Jochem Dreist
harlingen
1:47:29
152
Jan Panhuis
Empatec
1:47:31
153
Femme de Bruin
Leeuwarden
1:47:31
154
Arie Terluin
Joure
1:47:56
155
Gaby de Vos
Leeuwarden
1:48:17
156
Harry Heinsius
Lelystad
1:48:18
157
Jouke Andringa
Oudehorne
1:48:48
158
Jan Voogd
Sneek
1:49:10
159
Pierre Hoekstra
Sneek
1:49:18
160
Theo Elsinga
Sneek
1:49:35
161
Anke Wieringa
Langweer
1:49:35
162
Raymond Evers
Lemmer
1:49:46
163
Mohammed Farmani
Leeuwarden
1:49:53
164
Wim Corbijn
Blokker
1:49:55
165
Djurre v.d. Schaaf
Sneek
1:50:05
166
Tjalling Kuipers
Nestlé
1:50:18
167
Douwe Plantinga
Heerenveen
1:50:34
168
Jan Hoekstra
IJlst
1:50:52
169
willem Aukema
Sloten
1:51:00
170
jan Feenstra
Leeuwarden
1:51:13
171
Koos Elzinga
Nestle
1:51:20
172
Auke Jan v/d Pal
Nijeholtwolde
1:51:51
173
Jaap van de Winden
Gravenhage
1:51:53
174
Gerrit Haanstra
Joure
1:52:08
175
Hans Feddema
Sneek
1:52:24
176
Marrit Korreweg
Groningen
1:52:56
177
Henk Postma
Sneek
1:53:05
178
Gerrit Haanstra
Joure
1:53:06
179
annet Kienstra
Ameland
1:53:22
180
Johan Dijkstra
Bolsward
1:53:34
181
Wietze van der Schaaf
Elburg
1:53:36
182
Johan Koning
Leeuwarden
1:53:45
183
Renie Plantinga
Heerenveen
1:54:22
184
Henk Sterk
Empatec
1:54:27
185
Jos Schouwenaars
Oosthem
1:54:36
186
Cornelis Wiersma
Gorredijk
1:54:58
187
Cees Kamminga
Leeuwarden
1:55:25
188
Bauke de Jong
Goutum
1:56:26
189
Ria van den Burg-Eijge
Sneek
1:56:42
190
Martin van den Burg
Sneek
1:56:42
191
Douwe Zijlstra
IJlst
1:57:10
192
Karen van Aken
Deventer
1:57:30
193
Bert Rienstra
Sneek
1:59:59
194
Tine Jellesma
Heidenskip
2:00:14
195
Linda Sluyter
Sportcl. F en F Inne
2:05:20
196
Peter Draaisma
Sneek
2:06:15
197
Johannes Wijnja
Oudega
2:06:27
198
Mona Medenblik
IJlst
2:11:12
TRIM, 10 KM TRIM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Geart Sierd
Leeuwarden
35:48
2
Wiebe Pieter Mulder
Burggraaf De Jong
36:41
3
Bob van der Weg
Ouwsterhaule
37:58
4
Roel de Jong
Joure
38:19
5
Dirk Muizer
Leeuwarden
38:46
6
Riekele Kobes
nijbeets
39:23
7
Jan de Groot
Douma Staal
40:16
8
Sietse van der mei
Sint Johannesga
40:18
9
Arnold van der Meulen
Sneek
40:19
10
Janaldo Keulen
Sneek
40:21
11
Bouke de Jong
Bolsward
40:50
12
Nils Ykema
Gaast
40:56
13
Jan Andringa
Heerenveen
40:59
14
Rinze Bootsma
Burggraaf De Jong
41:13
15
Aise Bouma
Kimswert
42:00
16
Ronald de Lange
Sneek
42:28
17
Rene Beetsma
Burggraaf De Jong
42:29
18
Hendrie van de Werf
Bolsward
42:32
19
Jacob van der berg
harlingen
42:35
20
Jacob Oden
Sneek
42:49
21
Sjaco de Waal
Sneek
43:11
22
Bennie Moed
Tuk
43:48
23
bart de ley
Gorredijk
44:02
24
Chris Busser
Sneek
44:15
25
Dikkie v.d. Werf
Bolsward
44:27
26
Wieger Buis
Sneek
44:35
27
Johan Huitema
Leeuwarden
44:45
28
Feye Jan Van der Meule
Joure
44:49
29
Herman Geritz
midlum
45:02
30
Willem Zijlstra
Nijland
45:32
31
Johan Faber
Hoekstra Transport
45:38
32
Geery van Huisstede
Gymnasion
45:45
33
Jaap Ory
Callantsoog
45:54
34
Sido Martens
Leeuwarden
46:08
35
Sytze Kaastra
Aldtsjerk
46:11
36
Jolanda Zwambach
Sportcl. F en F
46:19
37
Sjoerd Holtrop
Leeuwarden
46:24
38
Johan Vogelzang
Sneek
46:37
39
Tom Hoekstra
Amsterdam
46:39
40
Henk Jan Nieuwenweg
Gymnasion
46:58
41
Gerrie van de Meer
Heerenven
46:59
42
Rinus Rankenberg
wolvega
47:05
43
Menno Bosma
Sneek
47:07
44
Han de Hair
Gymnasion
47:19
45
Gert-Jan Pels
Sportcl. F en F Inne
47:28
46
Freark Kaspersma
VEM
47:37
47
Gerben Brouwer
Sneek
48:00
48
Peter Boersen
Leeuwarden
48:06
49
Janet Tromp
Sneek
48:08
50
Ridzert Postma
Sneek
48:17
51
Joost Breedeveld
Heerhugowaard
48:23
52
Koos Pietersma
Leeuwarden
48:30
53
Peter Glas
St Annaparochie
49:01
54
Jan Lettinga
Terschelling
49:06
55
Harry v.d. Laan
IJsbrechtum
49:08
56
Esther Swart
Sneek
49:14
57
William Reekers
Sneek
49:16
58
Johannes de Boer
Sportcl. F en F Inne
49:23
59
Willie Muizer
Leeuwarden
49:25
60
Deborah de Jong
Heerenveen
49:32
61
Jan Boekema
Sneek
49:33
62
Hester Groenveld
Rabobank
49:55
63
Simon Leeverink
Bolsward
49:56
64
Trudy Postma
Sneek
49:57
65
Rommert de Jong
Heeg
50:11
66
Richard de Jong
Sneek
50:17
67
Jarig Pluister
Schoonoord
50:18
68
Lolke Cnossen
Sneek
50:18
69
Stefan Sluyter
Sportcl. F en F Inne
50:19
70
Maria de Jong
Woudsend
50:22
71
Anny Top-Glas
onbekend
50:43
72
Olaf Kistenmacher
Apotheek v/d Sluis
50:54
73
Ruthger Geurtsen
Heerenveen
51:14
74
René Spaan
Sneek
51:16
75
Dominius Mulder
Leeuwarden
51:54
76
Thijs Sybranda
Sneek
52:15
77
Jan Echten
Wolvega
52:16
78
Peter IJsbrandy
Berkhout
52:23
79
Marilou troelstra
IJlst
52:26
80
Richard Poiesz
Sneek
53:10
81
Stephan Rekker
Rabobank
53:17
82
Idskje Andela Swart
Oudemirdum
53:32
83
Elly Sjollema
Bolsward
53:37
84
Meindert Roosjen
Leeuwarden
53:55
85
Jan Kalsbeek
Stiens
54:12
86
Nelja Kaspersma
Veenema Oliemaatscha
54:13
87
Leng Visser
Sneek
54:16
88
Richard Bergman
Sneek
54:33
89
Belle Smit-Dijkstra
Sportcl. F en F Inne
54:41
90
Harry Zwanenburg
Sneek
54:50
91
Eric Ringma
Lemmer
54:58
92
Eric Nab
Hallum
55:05
93
Ria Leeverink
Bolsward
55:21
94
Bertus van Ruiten
Sneek
55:40
95
Jos van Gend
Weert
55:46
96
Gerrit Hottinga
Sumar
56:34
97
Robin Boonk
Almere
56:40
98
Gerardus Laagland
Sneek
56:49
99
Maltie Zijlstra
Sneek
56:57
100
Diederick Zijlstra
Sneek
56:59
101
Rhea Rekker
Bennekom
56:59
102
Ageeth van Bergen-Jasp
Sneek
57:00
103
Paul Hartog
Sneek
57:04
104
Jettie Negerman
Bolsward
57:08
105
Johanne Noot
Veenwoud
57:32
106
Jose Baas-Zondag
Grouw
57:38
107
Harry Lijzenga
Sneek
57:43
108
Herman Hoenstra
Leeuwarden
57:46
109
Tjaart Raadsveld
Sneek
57:49
110
Pieter van dijk
Nes Boarnsterhim
58:16
111
Ingrid de Jong
Sneek
58:18
112
Klaas Duits
Sneek
58:23
113
jaap koopmans
akkrum
58:26
114
Ritske Flootman
Menaldum
58:27
115
Inge Kools
leeuwarden
58:33
116
Johan Reitsma
Scharnegoutum
58:38
117
Renate Kistenmacher
Apotheek van de Slui
58:54
118
Ienskje v/d Weg
Ouwsterhaule
59:22
119
Anette van Egmond
Sneek
59:25
120
Albert Oudendag
Sneek
59:32
121
Henk Meyer
Sneek
59:57
122
Hannie van der Feer
Bolsward
1:00:00
123
Sidney Mathilda
Amsterdam
1:00:10
124
Margriet van de Weg- b
Sneek
1:00:35
125
Sjikkie de Boer
Sneek
1:00:35
126
Marrit Yntema
Dronrijp
1:00:57
127
Ingrid Sjollema
Bolsward
1:00:59
128
Sita Groenveld
Bolsward
1:01:45
129
Boudien de Boer
Apotheek v/d Sluis
1:02:10
130
Margo Wuestenenk
Creil
1:02:11
131
Steinar de vries
Broek
1:02:20
132
Miny Ensing
Sneek
1:02:57
133
Griet Atsma
Woudsend
1:03:03
134
Frank Atsma
Woudsend
1:03:03
135
Erna Buiter
Drachten
1:03:09
136
Marjet Veltman
Leeuwarden
1:03:22
137
Saskia Van Ruiten
Leeuwarden
1:03:23
138
Gerrit ten Cate
Beetgummermolen
1:04:11
139
Patrick Dijkhuizen
Sneek
1:10:20
TRIM, 5 KM TRIM
Plts
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Louis Herrema
leeuwarden
19:36
2
Paul Borst
SIRO NETWORKS
24:51
3
Bart Remery
Hoekstra Transport
25:20
4
Ton Timmermans
De Friesland Zorgver
26:01
5
Martijn de Vries
grou
26:30
6
Liesbeth Bruinsma
De Friesland Zorgver
26:33
7
Annemieke de Boer
It heidenskip
26:34
8
Peter Nonhof
Sneek
26:43
9
Johan melein
joure
26:47
10
Sharon Marinus
Julianadorp
27:46
11
Marlou Poiesz
Sneek
27:47
12
Anniek de Jong
Joure
28:06
13
Hilbert van der Werf
joure
28:10
14
Robin Sluyter
Sneek
28:19
15
Aukje Bijlsma
De Friesland Zorgver
28:46
16
Tonnie Bakker
Sneek
29:15
17
Anneke Zijlstra
Sneek
29:21
18
Joost Feddema
Sneek
29:55
19
Fenny Postma
Sneek
29:57
20
Pijtsje Melein
joure
30:42
21
Desiree v. Terwisga
Sneek
30:47
22
Annemarie Markies
IJlst
30:49
23
Mariët Janssen
Sneek
30:50
24
Klaas Boonstra
Sneek
30:51
25
Rick Poiesz
Sneek
30:52
26
Marjo van Pommeren
Gezondsh.centr.Water
31:32
27
Thea Jorna
Gezondheidscentrum W
31:33
28
Romy Ysbrandy
Berkhout
33:24
29
Karin Zwerver
IJlst
33:26
30
Johanna IJsbrandy
Berkhout
33:32
31
Truus Moed
Tuk
33:36
32
Sigrid Borst
SIRO NETWORKS
37:15
33
Caren Borst
SIRO NETWORKS
37:17
34
Geertrui Potveer
Sneek
38:13
35
Jeltsje Bangma
Apotheek v/d Sluis
38:18
36
Douwina v/d Zee
Apotheek v/d Sluis
38:19
37
Wybren Visser
Harlingen
49:10
HOOFDSPONSORS: POSTBANK RUNNERSWORLD, DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR
Dank aan alle vrijwilligers, sponsors en iedereen die meegewerkt hebben!
Uitslagen.nl
15-10-2005 21:13