Uitslagenlijst 14e Ronde van Wymbritseradiel

Sneek - Zondag 28 maart 2004

H SEN, 30 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Saher Yousef
AV '55
1:43:27
2
Tiedo Tinga
Friesland
1:54:32
3
René van der Kruk
Phanos
1:54:56
4
Klaas Zijlstra
AV '55
1:58:19
5
Willem Koet
Athlon Loopgroep Hee
2:03:50
6
Bob van der Weg
AV '55
2:06:51
7
Jodi Kremer
Loopgroep Bedum
2:12:13
8
Harmen Jorritsma
AV '55
2:19:58
9
Harry Wiersum
Impala
2:40:17
10
Michel Elian de Krijge
Friesland
2:44:06
H 40+, 30 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Chris van der Neut
Startbaan
1:50:05
2
Harry Wijnja
AV '55
1:53:34
3
Harry Jorritsma
AV '55
1:55:09
4
Jan Boonstra
Horror
1:55:55
5
Freark Kaspersma
Horror
2:02:56
6
Wim Bakker
Friesland
2:03:53
7
Huib-Jan Imbens
Friesland
2:04:19
8
Sietse van der Mei
Athlon Loopgroep Hee
2:10:00
9
Henk Ruiter
Athlon Loopgroep Hee
2:10:18
10
Jasper Keizer
Friesland
2:10:42
11
Klaas Keizer
Friesland
2:13:32
12
Cor Wijnja
AV '55
2:15:22
13
L. Bonnema
Friesland
2:17:24
14
Wietze Jonker
Athlon Loopgroep Hee
2:17:35
15
Jaco van der Merwe
Loopgroep De Drentsc
2:18:37
16
KlaasJan Dijkstra
Friesland
2:18:59
17
Henri Hofman
Friesland
2:21:21
18
Marcel Kortekaas
Athlon Loopgroep Hee
2:23:15
19
Herman Geritz
Friesland
2:24:54
20
Hans Nagtegaal
Athleta
2:34:11
H 50+, 30 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Auke Postma
Lionitas
1:53:14
2
Karst Anema
Friesland
2:02:34
3
Harmen de Hoop
Horror
2:13:17
4
Jan Smit
Friesland
2:16:54
5
Martin de Boer
Lionitas
2:19:34
6
Beke Cnossen
Horror
2:20:28
7
Andrevan der Werf
Lionitas
2:20:32
8
Sytze Wetting
Lionitas
2:20:40
9
Klaas Mulder
Lionitas
2:27:43
10
Sjoerd Slaaf
Friesland
2:30:00
11
Marcel Stein
Loopservice Nederlan
2:30:34
12
Jan Lettinga
Friesland
2:47:06
13
Jan Willem Dijkgraaf
Cialfo
2:51:41
H 60+, 30 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Rudi Ten
Friesland
2:39:10
2
Fedde Mast
AV '55
2:42:14
3
Freek van der Hoek
Friesland
3:08:32
D SEN, 30 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Hella Yntema
Lionitas
2:18:27
2
Lydia Doornbos
Loopgroep Bedum
2:34:28
D 35+, 30 KM KNAU
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Joosje Hamel
Loopgroep De Drentsc
2:18:36
2
Frouke Feenstra
Lionitas
2:19:11
3
Bea van der Mei
Athlon Loopgroep Hee
2:23:30
4
Gerrievan de Meer
AV '55
2:27:03
5
Willy Heidinga
Lionitas
2:30:06
6
Rosa Greydanus
Horror
2:42:20
7
Anna Muijskens
Horror
2:42:27
8
Wilma Sangers
Friesland
2:42:28
HTRIM, 30 KM TRIM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Bouke de Jong
Bolsward
2:00:32
2
Jacob Wieland
Heerenveen
2:11:37
3
Willie Kiewiet
Loopservice Nederlan
2:12:01
4
Ype de Boer
It Heidenskip
2:12:59
5
Egbert Top
Groningen
2:15:45
6
Bertus de Vries
Friesland
2:15:59
7
Piet Miedema
IJlst
2:18:43
8
Ton Visser
Bolsward
2:19:38
9
Piet Klijnstra
Athlon Loopgroep Hee
2:20:15
10
Simon Jellema
Sneek
2:21:16
11
Maarten Offinga
Workum
2:21:50
12
Rien Kors
Friesland
2:22:53
13
George-Jan Blok
Nieuwehorne
2:23:01
14
Henk Veenstra
Friesland
2:23:04
15
Ulbe Ozinga
Joure
2:23:13
16
Hans Tijsma
Leeuwarden
2:23:26
17
Reitze Kooistra
Oudehaske
2:23:27
18
Ronald van Haastregt
Friesland
2:23:39
19
Jouke Jorritsma
Impala
2:23:52
20
Eeuwke Reidsma
Friesland
2:24:16
21
Bote Yntema
Grouw
2:24:47
22
Lieuwe Dirksma
Friesland
2:25:23
23
Jaap van der Veen
Friesland
2:25:24
24
Silvio Teunissen
Bolsward
2:25:56
25
Fernando Sanchez
Sneek
2:26:49
26
Nico van Ginkel
Athleta
2:27:40
27
Meine Pultrum
Athleta
2:29:45
28
Nico Hooisma
Friesland
2:29:52
29
Cor van der Meer
Oppenhuizen
2:30:06
30
Jan Teernstra
Bolsward
2:30:06
31
Wietse Jonker
Friesland
2:30:33
32
Ype Bosma
Zwolle
2:31:07
33
Gerben Wijnja
AV '55
2:32:43
34
Jan Reitsma
AV '55
2:32:43
35
Bosma Uilke
Joure
2:33:44
36
Sjoerd Boskma
Bolsward
2:36:21
37
Dirk-Jan Bart
PEC 1910
2:38:30
38
Jan Bosgraaf
Impala
2:39:30
39
Edsel Samboro
Athlon Loopgroep Hee
2:40:18
40
Jaap Roosjen
Leeuwarden
2:40:25
41
Leo Visscher
PEC 1910
2:40:32
42
Jeen Schirm
Emmeloord
2:40:51
43
Johannes de Boer
It Heidenskip
2:41:31
44
Roland Dijkstra
Lionitas
2:42:05
45
Klaas Abma
Wommels
2:42:22
46
Chris Zorgdrager
Terschelling Midslan
2:42:27
47
Reijn Buren
Terschelling Hoorn
2:42:32
48
Hans Willems
Lionitas
2:42:38
49
Jan Kalsbeek
Friesland
2:42:45
50
Fokko Fokma
Grouw
2:42:50
51
Broer Feenstra
Winsum Fr
2:43:00
52
Tjitte de Vries
Koudum
2:44:05
53
Nico Kramer
Oudehaske
2:44:35
54
Evert vd Wal
Workum
2:45:17
55
Yntze van den Bergs
AV '55
2:46:33
56
Gatze-Rommert van der
Heerenveen
2:47:40
57
Henri Wolters
Loopservice Nederlan
2:48:29
58
Jan van der Wal
Friesland
2:48:58
59
Fred Boogaard
Heerenveen
2:49:15
60
Jappie Nagelhout
Sint Nicolaasga
2:49:15
61
Pieter Cremer
Friesland
2:50:06
62
Ietsje Wiersma
Friesland
2:50:06
63
Fokke Hoeksma
Friesland
2:51:05
64
Uilke Schotanus
Horror
2:53:01
65
Symen van der Velde
Horror
2:54:19
66
Roel Houttuin
Leeuwarden
2:55:25
67
Samme Overal
Oosterend gem Litten
2:55:31
68
Arjen Douma
Sneek
2:55:31
69
Siebren Bosma
Oudeschoot
2:55:37
70
Appie de Bruin
Friesland
2:57:38
71
Cor van Zwol
Friesland
2:57:38
72
Jouke Andringa
AV '55
3:01:18
73
Febo Perdok
AV '55
3:04:10
74
Otto Hoekstra
Heerenveen
3:06:42
75
Henk van Gennip
Sneek
3:13:12
DTRIM, 30 KM TRIM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Wilma Hemstra
Weidum
2:35:13
2
Verony Dusink
PEC 1910
2:40:31
3
Lindy Hesse
Lionitas
2:44:22
4
Riet de Boer
Bant
2:45:05
5
Ymkje de Groot
Weidum
2:52:49
6
Danielle van der Vijve
AV '55
2:58:25
7
Jeannet Huitema
Lionitas
3:00:55
8
Lies de Vries-Groen
AV '55
3:07:49
9
Gré van den Bergs
AV '55
3:10:53
10
Mienke Huizenga
Vegelinsoord
3:12:08
11
MariJose Bosma
Friesland
3:14:43
12
Lieasbeth Reyenga
Abbega
3:35:58
TR12, 12 KM TRIM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Kosta Poltavets
AV '55
42:24
2
Stefan van der Pal
Leeuwarden
44:26
3
Roel de Jong
AV '55
46:46
4
Samme Steenstra
Joure
47:37
5
Hero Polet
Horror
48:10
6
Jappie Brandenburg
Horror
48:38
7
Klaas Kooistra
Makkum Fr
50:27
8
Wabe Roskam
Horror
50:33
9
Wim de Vries
Leens
50:43
10
Piet Boskma
AV '55
51:22
11
Bert Barhorst
Horror
51:38
12
Jaap Ypma
Horror
51:50
13
S. Zeldenrust
Woudsend
51:50
14
Hendrie van der Werf
Friesland
52:22
15
Remco Dijkstra
Horror
52:28
16
Jacob Tichelaar
Friesland
52:46
17
Paul Borst
Horror
52:58
18
Peter Bern
Sneek
53:04
19
Meint Lei
Hempens
53:05
20
Sjaco de Waal
Horror
53:14
21
Johannes de Jong
Parthenon
53:30
22
Peter Londema
Horror
53:42
23
Rob de Vries
Leens
54:21
24
Wim de Vries
Leens
54:22
25
Gerard Ypma
Groningen
54:31
26
Folkert Jellesma
Horror
54:37
27
Theo Boorsma
Sneek
54:57
28
Klaas van Kalsbeek
Scharnegoutum
55:56
29
Frank Ypma
Idzega
56:02
30
Gerrit van der Meulen
Friesland
56:35
31
Kees Verspille
Friesland
56:41
32
Theo Gercama
Horror
56:57
33
Oeds Stienstra
Horror
57:14
34
Karel Engelen
Horror
57:56
35
Sietze Hiemstra
Drachten
58:32
36
Douwe Boschma
Sneek
58:42
37
Herre Atsma
Friesland
58:52
38
Martin van den Burg
Sneek
58:53
39
Sjerd Teule
AV '55
58:55
40
Frank Atsma
Woudsend
59:09
41
Rommert de Jong
Heeg
59:15
42
Gerben Brouwer
Sneek
59:20
43
Jan de Boer
Friesland
59:40
44
Jan van der Hoek
Friesland
59:44
45
Aad van der burg
Friesland
59:44
46
Johan Koning
Friesland
1:00:00
47
Roelof de Boer
Horror
1:00:21
48
Harm van Zwol
Drachten
1:00:31
49
Hemke Rozema
Horror
1:00:32
50
Koos Pietersma
Lionitas
1:00:41
51
Epeus Jorritsma
Friesland
1:00:47
52
Lolke Cnossen
Horror
1:02:12
53
Bouke Kroontje
Horror
1:03:37
54
Gerrit ten Cate
Friesland
1:04:04
55
Jan Panhuis
Friesland
1:04:04
56
Berend Schreuder
Friesland
1:04:29
57
Tjaard Raadsveld
Horror
1:09:40
58
Klaas Duits
Horror
1:10:32
59
Jacob Wesselius
Horror
1:11:57
60
Meindert Roosjen
Friesland
1:14:33
61
Wybren Visser
Friesland
1:41:08
62
Alwin Mulder
Heerenveen
2:30:30
TR12, 12 KM TRIM
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Alinda Kiel
AV '55
1:00:23
2
Ineke Altenburg
Horror
1:00:56
3
Nelja Kaspersma
Horror
1:02:03
4
Leny Visser
Horror
1:04:06
5
Marja van der Werf
Joure
1:04:46
6
Ankie Brandsma
Horror
1:06:00
7
Mariëtte Mengrink
Lionitas
1:07:09
8
Simona van den Bergs
AV '55
1:08:43
9
Monique Witteveen
Blauwhuis
1:09:45
10
Fiona Liva
Tjalleberd
1:14:08
11
Agetha Put
Joure
1:15:31
12
Alie Honderd
Friesland
1:16:44
13
Claudia Bleeker
Heerenveen
1:23:55
14
Ineke v.d.Hoek
Friesland
1:29:33
H SK, 30 KM SKEELER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Mark Hobma
Blauwhuis
1:00:22
2
Ruurd Reitsma
Witmarsum
1:00:22
3
Piet de Boer
Jellum
1:02:16
4
Rients de Boer
Woudsend
1:02:17
5
Folkert Hobma
Blauwhuis
1:02:28
6
Gerrit Terpstra
Leeuwarden
1:02:29
7
Piet Ykema
Oudega gem Wymbritse
1:02:30
8
Jan Doornheim
Heeg
1:06:56
9
Nico Brandsma
Sneek
1:06:57
10
Jelle Douma
Sneek
1:06:57
11
Pieter Wouda
Workum
1:06:57
12
Harry Witteveen
Blauwhuis
1:06:58
13
Sikke Witteveen
Blauwhuis
1:07:20
14
Emke de Jong
Sneek
1:07:29
15
Sjoerd Tiesma
Oudega gem Wymbritse
1:08:23
16
Dominicus Reekers
Woudsend
1:10:05
17
Kees de Jong
Heeg
1:10:05
18
Siebe Tjalma
It Heidenskip
1:10:06
19
Johannes van Raalte
Deersum
1:10:09
20
Pieter Galama
Heeg
1:11:58
21
Kees Kiestra
Terzool
1:12:34
22
Jappie Bosma
Oudega gem Wymbritse
1:12:35
23
Jan Meester
Kollum
1:13:17
24
Frits van der Wal
Heerenveen
1:13:52
25
Anne Nooitgedagt
Sneek
1:14:40
26
Gerwin Evers
Bemmel
1:14:49
27
Bert Terpstra
Ternaard
1:15:29
28
Jelle Feenstra
IJlst
1:16:01
29
Mart de Bruin
Lelystad
1:17:03
30
Pieter Syperda
Gaastmeer
1:17:03
31
Dick Oppedijk
Hoogeveen
1:17:22
32
Jelle Rijpma
Greonterp
1:17:23
33
Henk de Vries
Sneek
1:18:27
34
Teun Tanja
Berkhout
1:20:11
35
Tjeerd Cnossen
Heeg
1:20:50
36
Bauke Veenstra
Heeg
1:21:04
37
Meint de Vries
Veenwouden
1:21:06
38
Jelle Zijsling
Tjerkwerd
1:21:09
39
Hille Schakel
Tjerkwerd
1:21:10
40
Walter Zijlstra
Twijzel
1:22:08
41
Eberhard Eschauer-Heft
Emden (GER)
1:22:22
42
Bart Bosma
Sneek
1:23:25
43
Arend Paalman
Markelo
1:24:06
44
Meije Gildemacher
Sneek
1:24:11
45
Jochem van der Veer
Sneek
1:24:23
46
Douwe Bruinsma
Itens
1:24:39
47
Gerard Kleinjans
Gramsbergen
1:25:11
48
Yep Ypma
Oudega gem Wymbritse
1:25:15
49
Gerrit van Vliet
Zevenhuizen Zh
1:26:29
50
Teun Lammers
Heeg
1:26:30
51
Herman van de Pol
Heeg
1:26:31
52
Jan Feijes
Voorburg
1:26:31
53
Niels Lammers
Zwolle
1:26:32
54
Steven Rijpkema
Lelystad
1:27:22
55
Peter Jansen
Sneek
1:27:29
56
Fedde Bloemhof
Itens
1:27:31
57
Sietse Reitsma
Beetgum
1:28:56
58
Jan Rijpma
Giekerk
1:32:31
59
Martin Boogers
Almere
1:32:31
60
Arno Diendez
Groningen
1:35:00
61
Lodewijk jan Zwierstra
Leeuwarden
1:35:00
62
Ids Schukken
Tjerkwerd
1:36:35
63
Lex van Houte
Leeuwarden
1:36:47
64
Jan Cnossen
Gaastmeer
1:37:00
65
Leo Landman
Zwolle
1:37:11
66
Jarno Kleinjans
Gramsbergen
1:39:24
67
Gertjan Groendijk
Bedum
1:39:44
68
Nico Groendijk
Bedum
1:39:45
69
Klaas Groendijk
Bedum
1:41:45
70
Richard Faas
Almere
1:42:56
71
Jan Schonewille
Leek
1:44:31
72
Martin Louwingel
Stiens
1:46:21
73
Jasper Stein
Sneek
2:02:34
74
Klaas Piet Ypma
IJlst
2:04:09
75
Jetse de Boer
Irnsum
2:04:10
D SK, 30 KM SKEELER
Plaats
Naam
Woonplaats/Vereniging
Tijd
1
Aukje Wiersma
Kollum
1:08:38
2
Marijke Bekkema
Itens
1:20:49
3
Anita Fokkens
Terzool
1:22:08
4
Pytsje Rypma tjalma
Heeg
1:25:11
5
Aukje Ypma
Heeg
1:25:13
6
Nynke Landman
Oosthem
1:25:39
7
Rigtje van den Berg-Kr
Bantega
1:27:30
8
Jelly Wagenaar
Arum
1:27:31
9
Anneke de Valk
Witmarsum
1:27:33
10
Monica vd Ende
Almere
1:32:32
11
Siemie de Jong
Zwaagwesteinde
1:32:32
12
Beppie Snoek
Zwaagwesteinde
1:34:52
13
Froukje Wiersma
Kollum
1:39:38
14
Marion van Roode
Overveen
1:39:40
15
Ilse van der Wal
Heeg
1:46:35
16
Alisa Alberts
Heeg
1:55:24
17
Sjoukje Haga
Heeg
1:57:25
18
Jolien Scholtens
Marknesse
1:58:19
19
Gina Haisma
Bantega
2:02:32
20
Wilma Visser
Haarlem
2:02:37
21
Yvonne Ysebaart
IJlst
2:03:45
22
Baukje Venema
Sneek
2:06:08
23
Susan Dijkstra
Sneek
2:12:16
hoofdsponsor: Zandstra Sport
sportdranksupplier: MAXIM
Uitslagen.nl
13-04-2004 18:45