Uitslagenlijst 30ste Strontraceloop Workum - Zaterdag 23 oktober 2021 ========================================================================== 7V, 7KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hella Yntema 33:48 2 Henriet Kuipers-Bremer 35:00 3 Hester Groenveld 36:24 4 Margreet Ausma 36:37 5 Grietje Palstra 39:42 6 Mare Michelle Galema 39:52 7 Irmgard Swart 40:07 8 Akkie van den Akker 40:39 9 Adri Sluis 43:01 10 Ingemaj Niewets 43:22 11 Jildau Haijtema 43:23 12 Djoke de Boer 43:29 13 Antje Breeuwsma 43:33 14 Stipkovits 43:33 15 Hilde van Kalsbeek 43:51 16 Katherina Munniksma 44:40 17 Sabine Quattelbaum 44:53 18 Hennie Smid 45:43 19 Coby Andree 45:59 20 Tineke Bajema 46:20 21 Annemieke de Boer 46:33 22 Vera Ypma 46:33 7M, 7KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ilan Palstra 25:04 2 Merwin Dollison 25:46 3 Gerald Hoogeveen 27:45 4 Annefloris Bottema 28:33 5 Evert Westerhof 29:02 6 Sietse Rozema 31:59 7 Erik Bakker 33:03 8 Hendrie van der Werf 33:23 9 Jelmer Kuipers 33:58 10 Tjitze Rienstra 33:59 11 Raymond Beintema 34:17 12 Pieter van der Bij 34:23 13 Jurjen Faber 34:36 14 Klaas Stienstra 34:54 15 Steef Haarsma 35:55 16 Tjisse Paulesma 36:04 17 Halbe Huitema 36:23 18 Christiaan Vessies 36:33 19 Jan Schaafsma 36:56 20 Andre Siesling 36:56 21 Lasse Mathijs Galema 37:30 22 Robin Quattelbaum 38:16 23 Klaas Jan Dijkstra 38:34 24 Christiaan Pander 38:42 25 Bouke den Otter 38:43 26 Marius den Otter 38:49 27 Rein Tjeerd Postma 39:01 28 Jan Feenstra 39:18 29 Theo Stellingwerf 39:27 30 Dikkie van der Werf 39:44 31 Johan Jorritsma 41:33 32 Udo Quattelbaum 42:07 33 Keimpe Jager 43:33 34 Djurre Joh. van der Schaa 45:38 35 Ype Talsma 46:01 36 Rinze Kootstra 46:41 37 Willem van der Werf 48:07 38 Reinder Sinnema 50:42 39 Jippe Bokma 58:12 40 Herman Hoekstra 1:00:07 41 Folkert Niemantsverdriet 1:00:51 15V, 15KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sofia Houwer 1:13:08 2 Serena Alserda 1:13:55 3 Yvonne Hiemstra 1:15:02 4 Theresia Offringa 1:17:54 5 Liesbeth Andreae 1:19:38 6 Sanne Halma 1:20:44 7 Foekje de Boer 1:20:54 8 Rosanna Borg 1:23:29 9 Esther van Bergen 1:25:46 10 Matty Feenstra 1:25:51 11 Clasien Andela 1:25:59 12 Anja Hofstra 1:26:14 13 Jannie Bijma 1:27:25 14 Amerins Schurer-Feenstra 1:27:33 15 Bettie de Graaf 1:27:33 16 Gyanne Hiemstra 1:27:59 17 Sara van der Staaij 1:28:22 18 Ciske Kroets 1:36:06 19 Gerdien Joustra 1:49:53 15M, 15KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lieuwe Palstra 57:24 2 Roy Vervoort 58:42 3 Jamie Alserda 1:04:34 4 Durk Tigchelaar 1:04:50 5 Paulus Folmer 1:07:00 6 Johan Bekema 1:07:41 7 Arjan Siersma 1:08:25 8 Menno Cramer 1:08:43 9 Alle Jacob Bremer 1:10:33 10 Thomas Lakerveld 1:11:45 11 Ruud van Breukelen 1:12:27 12 Jan Uiterwijk 1:12:29 13 Marcel Beentjes 1:12:47 14 Sytse Samuel de Witte 1:13:54 15 Durk Ozinga 1:14:02 16 Sytze Terwisscha van Sche 1:15:07 17 RIents Kuipers 1:15:50 18 Melle Tilma 1:16:12 19 Wieger Schotanus 1:17:19 20 Joost Wink 1:17:44 21 Michiel van Blanken 1:17:56 22 Martin van der Burg 1:18:47 23 Alex van Zurk 1:19:06 24 Anco Visser 1:19:55 25 Roelof Kedde 1:20:30 26 Klaas Halma 1:20:44 27 Jelle Hake 1:20:49 28 Rob Kuipers 1:21:37 29 Gerald Jager 1:23:12 30 Edwin Wielenga 1:23:24 31 Peter Scheffer 1:23:34 32 Johan Beintema 1:23:39 33 Wieger van Keulen 1:23:41 34 Michel Heerschop 1:23:56 35 Durk Postma 1:25:22 36 Jan Nanninga 1:25:28 37 Kees Bot 1:25:39 38 Bas Baan 1:25:48 39 Jaap Harkema 1:26:09 40 John Adema 1:26:47 41 Jan Meindertsma 1:26:47 42 Cor Kort 1:27:25 43 Durk van Tuinen 1:27:42 44 Wim Manshande 1:30:35 45 Yde Haarsma 1:31:17 46 Felix Bongers 1:31:27 47 Karst Anema 1:32:06 48 Egbert Geertsma 1:34:07 49 Sjoerd Hiemstra 1:36:45 50 Hans van Egmond 1:39:35 51 Eddy van der Wal 1:47:39 21V, HALVE Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mireille Baart 1:24:58 2 Olga Eiling 1:37:09 3 Nynke Steigenga 1:42:08 4 Annabell Weinans 1:48:45 5 Dieuwertje van Dalfsen 1:52:30 6 Grytsje Abma 1:52:32 7 Marrit Hoeksta 1:52:42 8 Annechien van der Veen 1:59:56 9 Marieke de Jong 2:01:04 10 Marja van der Werf-Zoer 2:07:31 11 Renske Molenwijk 2:37:47 21M, HALVE Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Willem de Boer 1:17:05 2 Tsjomme Ozinga 1:20:19 3 Richard de Graaf 1:25:04 4 Rick van der Zee 1:28:23 5 Marten Sjoerds 1:31:20 6 Arjan Eiling 1:31:51 7 Jochem Martens 1:32:56 8 Robbie Terpstra 1:35:25 9 Wiebe Terwisscha van Sche 1:35:35 10 Sjouke Venema 1:36:19 11 Johan Laagland 1:37:16 12 Douwe van der Schaaf 1:41:12 13 Willem Biemolt 1:41:38 14 Jeroen Tiesma 1:41:42 15 Gert-Jan Bakker 1:43:32 16 Lars van Bavel 1:44:00 17 Jelmer Sjoerd Stoker 1:44:27 18 A Gitzels 1:45:19 19 Frits Feddema 1:45:52 20 Alex de Lange 1:46:11 21 Frank Ettes 1:47:38 22 Menno Bakker 1:47:51 23 Frans Bekema 1:49:23 24 Loek Smid 1:50:39 25 Teake Boersma 1:51:30 26 Walter Falkena 1:51:36 27 Ronald Gitzels 1:51:40 28 Johan Hylkema 1:52:07 29 Johannes de Boer 1:54:57 30 Marco Krishok 1:56:02 31 Maarten Oostenveld 1:58:45 32 Chris Draijer 2:01:04 33 Herman Geritz 2:01:15 34 Christian Visser 2:01:31 35 Bouke Fennema 2:07:57 36 Rick Visscherrick 2:09:18 37 Reinder Tel 2:13:32 38 Aad van der Burg 2:16:58 JEUGD, JEUGDLOOP Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sijbrand Zorgdrager 4:47 2 Jan Zorgdrager 4:51 3 Jildau Folmer 4:52 4 Liena Folmer 5:03 5 Ridzert Zijlstra 5:04 6 Roan van Asten 5:15 7 Mica Paulusma 5:38 8 Zoe Schurer 5:41 9 Herre Giesing 5:51 10 Abe Schurer 5:56 11 Anne Zorgdrager 6:00 12 Brent Wouda 6:02 13 Thije Wouda 6:16 14 Silke Pronk 6:39 15 Yelmar Adema 6:55 16 Wessel Adema 7:04 17 Jurre Giesling 7:16 18 Felia Houwer 7:19 19 Laurin Houwer 7:29 Uitslag verwerkt. Iedereen bedankt voor de deelname. Zijn er opmerkingen over de uitslag, dan dit graag mailen naar shaijtema@hotmail.nl ========================================================================== Uitslagen.nl 24-10-2021 11:32