Uitslagenlijst Franeker triatlon Franeker - Zondag 26 september 2021 ========================================================================== VROUW, 1/8 TRIATLON IN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Fleur Mollema Groningen 1:10:32 2 Liesbeth Hiddema Friesland 1:11:46 3 Corine Visser Leeuwarden 1:12:29 4 Tineke Acda Franeker 1:20:51 5 Marrit Yntema Elst Gld 1:22:38 6 Danny glas Franeker 1:23:05 7 Amelia Veldhuis Heemskerk 1:24:29 8 Jantien Hoekstra Berltsum 1:25:03 9 Alies Prins-Zijlstra Spartacus 1:26:44 10 Miloeska Fennema Leeuwarden 1:31:41 11 Tineke Blaauw Franeker 1:36:09 12 Klaske Bonnema Spartacus 1:36:41 13 Judith Poortman Franeker 1:37:46 14 Patricia Hepkema Franeker 1:44:36 15 Diny Van Van Krimpen Tzummarum 1:46:14 16 Lisa molenaar Franeker 1:46:31 17 Jeske strampel Franeker 1:46:32 18 Nienke Bijlsma Franeker 1:46:32 19 Celine salverda Stiens 1:50:17 20 Rianne salverda Stiens 1:50:18 MAN, 1/8 TRIATLON IN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Stefan de Jong Blije 58:15 2 Menno Altena Triathlon 58:18 3 Ferdinand Oldeman Moordrecht 1:00:22 4 Tsjomme Ozinga AV Heerenveen 1:01:32 5 Hans Hiemstra AV Heerenveen 1:01:33 6 Arjen Bos Bolsward 1:02:25 7 Eelke de Jong Groningen 1:04:35 8 Samme Steenstra Joure 1:05:23 9 Gerk Huisma Nederland 1:05:44 10 Joram van Dijk Utrecht 1:05:59 11 Wytse Hiemstra Goutum 1:06:36 12 Lars van der Meulen Drachten 1:07:57 13 Lambertus Moes Leeuwarden 1:08:11 14 Matthijs van Akker Groningen 1:09:27 15 Hessel Broekstra Wijnaldum 1:09:31 16 Niek Slegt Weesp 1:11:10 17 Denny Douwes Burgum 1:11:20 18 Richard van Nood Goutum 1:11:31 19 Mark van der Veer Franeker 1:12:16 20 Klaas Visser Franeker 1:12:56 21 Mart Menger Utrecht 1:13:11 22 Peter Abma Franeker 1:14:06 23 Jasper Sierdsma Jubbega 1:14:41 24 Siedo v.d Heide Berltsum 1:15:27 25 Freerk Tuinenga Berltsum 1:15:32 26 Jelmer Sietzema Dronryp 1:15:33 27 Jan Visser Impala 1:16:06 28 Niek Knoppert Wolvega 1:16:41 29 Jildert Prins Franeker 1:17:21 30 Sijmen Talhout Franeker 1:17:51 31 Theo Terpstra Stiens 1:18:25 32 Jochum Prins Franeker 1:19:09 33 Piet Alkema Hoogezand 1:20:15 34 Jetze Koning Berltsum 1:21:40 35 Kor Zittema Bitgum 1:22:10 36 Halbe Huitema AV Heerenveen 1:22:58 37 Ate Tjeerdsma Leeuwarden 1:27:31 38 Sytze Tjeerdsma Leeuwarden 1:27:32 39 Durk van der Heide St.-Jacobiparochie 1:28:22 40 Jos Terpstra Franeker 1:28:44 41 Catrinus Kingma Leeuwarden 1:29:34 42 Bouke Fennema Friesland 1:31:41 43 Marcel Veldhuis Heemskerk 1:32:00 44 Hielke Broersma Franeker 1:35:29 45 Sjoerd Fortuin Tzum 1:35:55 46 Henk Blaauw Franeker 1:36:09 47 Leeroy Jellema Franeker 1:36:27 48 Arjan Veltman Dronryp 1:37:46 49 Jouke Faas Berltsum 1:38:59 50 Thimo Van Wieren Marrum 1:39:19 51 Andre Veenstra Franeker 1:40:25 52 Joop Bosma Sneek 1:47:13 53 Ronald Plekkringa Sneek 1:47:14 M/V, 1/8 TEAM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Team Jaap Hengeveld Franeker 1:11:35 2 Team Jan Dijkstra Franeker 1:14:55 3 Team Liesbeth de Ruiter Franeker 1:32:54 ========================================================================== Uitslagen.nl 26-09-2021 14:59