Uitslagenlijst Mohammed Farmani Avondloop Leeuwarden - Woensdag 11 augustus 2021 ========================================================================== MAN, 5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Rob Vijver Lionitas 16:31 16:29 2 Roland Vos Assen 17:10 17:08 3 Rutger Duursma Leeuwarden 17:58 17:57 4 Jelmer Stuijt AV '40 18:49 18:48 5 Klaas van Heeringen Lionitas 19:02 19:01 6 Douwe Jan Krol Mantgum 19:07 19:06 7 Jesper Ponstein PAC 19:29 19:26 8 Sjouke Elzinga Leeuwarden 19:57 19:56 9 Jeroen Kuipers Leeuwarden 20:05 19:53 10 Jesse Fennema Leeuwarden 20:07 20:05 11 Jens de Boer Leeuwarden 20:08 20:02 12 Brian van den Bosch Leeuwarden 21:25 21:19 13 Jan Van Der Werf Oentsjerk 21:33 21:31 14 Jordy Weijkamp Leeuwarden 21:48 21:42 15 Dirk Muizer Leeuwarden 21:57 21:55 16 Sten Yedema Leeuwarden 22:19 22:11 17 Ate Tjeerdsma Leeuwarden 22:35 22:32 18 Catrinus Kingma Leeuwarden 22:35 22:32 19 Sytze Tjeerdsma Leeuwarden 22:57 22:55 20 Bob-Joop vd Woude Burgum 23:47 23:36 21 Jan Paulus van der Meulen Leeuwarden 24:10 24:04 22 Merijn Stuijt AV '40 24:16 24:11 23 Marco Vijver Franeker 24:22 24:15 24 Marten van der Laan Leeuwarden 24:27 24:22 25 Cor Wetting Lionitas 24:33 24:32 26 Gerard Schade Lionitas 25:41 25:35 27 Niels balk Leeuwarden 25:50 25:46 28 Johan Huitema Lionitas 26:06 26:01 29 Hans Breuker Leeuwarden 26:50 26:40 30 Roelof Zwart Berltsum 27:04 26:56 31 Niels Dissel Hurdegaryp 27:40 27:33 32 Remmelt K Kootstra Wirdum Fr 27:40 27:27 33 Martin Rijpstra Leeuwarden 27:53 27:41 34 Jouke de Vries Lionitas 28:10 28:01 35 Ties Fennema Leeuwarden 28:17 28:09 36 Bas Visser Leeuwarden 28:43 28:33 37 Uif van Driel Lionitas 28:47 28:43 38 Peter Visser Friesland 28:51 28:42 39 Niels Dorhout Leeuwarden 30:33 30:21 40 Dominicus Mulder Loopgroep Leeuwarden 31:29 31:20 41 Herman Wassens Lionitas 31:38 31:34 42 Marten Kingma Friesland 32:08 31:52 43 Koos de Vetten Leeuwarden 32:58 32:43 44 Ronald Mulder Leeuwarden 33:12 32:54 45 Gerlof Hamersma Leeuwarden 33:39 33:23 46 Femme De Bruin Friesland 33:49 33:30 47 Reinder Sinnema Friesland 34:03 33:48 48 Djurre Joh.van der Schaaf Friesland 34:04 33:49 49 Jan Bosman Loopgroep Leeuwarden 36:16 36:09 50 Jan Panhuis Friesland 42:52 42:41 51 Herman Hoekstra Friesland 55:08 54:50 52 Jan van der Hoek Friesland 55:08 54:49 VROUW, 5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Meike Regeling Stiens 20:51 20:50 2 Sandra van der Meulen Hallum 24:09 24:04 3 Jolien Bandstra St.-Annaparochie 25:02 24:56 4 Erica Verdegaal Lionitas 25:14 25:12 5 Corine de Jong Leeuwarden 25:43 25:34 6 Marianne Kooistra Leeuwarden 25:58 25:50 7 Cobie Heida Leeuwarden 26:27 26:23 8 Kim Dekker St.-Annaparochie 26:42 26:33 9 Siegrid de Vries Lionitas 26:49 26:46 10 Esther Damsteek Lionitas 26:50 26:46 11 Tabitha Dijkman Gytsjerk 27:11 27:03 12 Aukje Hogenes Lekkum 27:40 27:33 13 Diana Garcea Leeuwarden 27:47 27:39 14 Ingrid Visser Burgum 28:08 27:59 15 Corrie Meijer Leeuwarden 28:33 28:20 16 Therese Wester Lionitas 28:37 28:34 17 Corine Visser Leeuwarden 28:50 28:40 18 Tea Busstra Lionitas 29:14 29:00 19 Sharareh Farmani Loopgroep Leeuwarden 29:29 29:10 20 Henny de jong Friesland 29:41 29:33 21 Marjan Van Huizen Leeuwarden 29:54 29:43 22 Marlous Breuker Leeuwarden 30:02 29:51 23 Jeannet Huitema Lionitas 30:13 30:09 24 Annalies Woudstra Friesland 31:13 31:04 25 Tineke Louwenaar Loopgroep Leeuwarden 31:28 31:15 26 Carla Buurman Lionitas 31:38 31:34 27 Geertje de jong Loopgroep Leeuwarden 31:38 31:26 28 Lies de Jong Lionitas 31:39 31:29 29 Inge Kools Friesland 31:46 31:25 30 Annette Dam Leeuwarden 31:46 31:25 31 Anna Witteveen-Volk Loopgroep Leeuwarden 32:00 31:47 32 Chantal de Jongh Lionitas 32:06 31:43 33 Riek van der Meulen Lionitas 32:09 31:58 34 Helena van Doorn Lionitas 32:10 31:59 35 Johanneke Heidstra Burgum 32:19 32:10 36 Margreet Dijkstra Lionitas 32:38 32:24 37 Magreet Wind Leeuwarden 32:51 32:34 38 Karin Woudstra Leeuwarden 33:12 32:54 39 Tineke Brolsma Lionitas 33:42 33:27 40 Jetske Keizer Leeuwarden 34:02 33:46 41 Esther Wijnsma Leeuwarden 34:25 34:14 42 Elly Bär Leeuwarden 34:26 34:13 43 Elske Fijma Loopgroep Leeuwarden 34:49 34:33 44 Tineke van Reenen Leeuwarden 35:28 35:21 45 Tiny Franssen Loopgroep Leeuwarden 36:12 35:59 46 Ellen Versnel Hallum 38:19 37:57 47 Yke Wijbenga Loopgroep Hugo Veenker 38:24 38:07 48 Tea de Boer Gytsjerk 38:32 38:11 49 Catrien Schade-Melein Leeuwarden 39:37 39:30 MAN, 10 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Johannes Postma Lionitas 34:49 34:48 2 Ahmad Ghelichkhani Iphitos 38:32 38:32 3 Douwe Schaafsma Loopgroep Hugo Veenker 39:03 39:01 4 Peter van den Berg Feniks 39:13 39:13 5 Marten-Jan Ernst Friesland 39:59 39:57 6 Redmar Dijkstra Franeker 41:05 41:00 7 Reinier Hitzert Loopgroep Leeuwarden 41:26 41:23 8 Edwin Voorwinde Grou 41:39 41:35 9 Catrinus Vroom Lionitas 42:16 42:14 10 Hugo Reitsma Lionitas 42:56 42:49 11 Otto galema Lionitas 42:57 42:54 12 Arnold Hager Leeuwarden 43:34 43:32 13 Hans van der Steen Lionitas 43:54 43:49 14 Gabriel Ponstein Rotterdam 43:59 43:57 15 Bert Kobus Goutum 44:09 44:05 16 Wouter-Geert Meijer Lionitas 44:16 44:14 17 Menno Bakker Spartacus 44:18 44:14 18 Marlon Jansen Leeuwarden 44:19 44:14 19 Thijs Meinen Leeuwarden 44:45 44:44 20 Siem de Vlas Lionitas 45:20 45:18 21 David Pruijt AV '23 45:29 45:25 22 Arno Miedema Leeuwarden 45:33 45:28 23 Jurrit dijkstra Leeuwarden 45:54 45:50 24 Rick Heida Leeuwarden 46:26 46:14 25 Lammert van der Meij Leeuwarden 46:27 46:24 26 Rick van der Galiën Goutum 46:36 46:35 27 Andries Harder Loopgroep Leeuwarden 46:41 46:38 28 Gerko Riedstra Leeuwarden 46:49 46:41 29 Frank Balk Leeuwarden 46:56 46:51 30 Emiel Adema Menaam 47:03 47:00 31 Bouwe Hiddinga Lionitas 47:10 47:03 32 Jasper de Rijke Deinum 47:20 47:14 33 Rikus van Wijk Lionitas 47:34 47:27 34 Sander van hoorn Lionitas 47:34 47:27 35 Harm Stel Wergea 47:36 47:23 36 Klaas de Ruiter Leeuwarden 48:04 47:56 37 Eelco de Groot Assen 48:13 47:54 38 Kees oosterbaan Lionitas 48:20 48:14 39 André Jellema Lionitas 48:26 48:19 40 Chris Vreugdenhil Leeuwarden 48:49 48:40 41 Rinke de Jong Friesland 49:32 49:22 42 Rik Troostheide Leeuwarden 49:46 49:42 43 André Bär Lionitas 49:48 49:38 44 Charles Hamar Leeuwarden 50:00 49:46 45 Ruurd Sinnema Wergea 50:32 50:18 46 Edwin bruinsma Friesland 51:09 50:59 47 Chris Buijtenhuijs Groningen 51:50 51:45 48 Andries Schaafsma Twijzelerheide 52:00 51:55 49 Ruurd Veenstra Friesland 52:00 51:55 50 Floris Koudenburg Leeuwarden 52:05 51:59 51 Peter Boersen Friesland 52:18 52:10 52 Durk Haagsma Friesland 52:18 52:08 53 Henk Betten Leeuwarden 52:24 52:13 54 Johan Beintema Friesland 52:35 52:22 55 Erik Daling Leeuwarden 52:53 52:33 56 Wander Sikkes Loopgroep Leeuwarden 53:36 53:25 57 Erwin Knobbe Leeuwarden 53:36 53:22 58 Anne Zijlstra Leeuwarden 53:52 53:40 59 Jacob Dijkstra Friesland 54:02 53:53 60 Johan van der Leij St.-Annaparochie 54:27 54:18 61 René Wubs Hallum 55:22 55:14 62 Oane Veenstra Leeuwarden 55:43 55:42 63 Bouke Fennema Friesland 56:53 56:43 64 Berend de Jong Leeuwarden 57:13 57:01 65 Sieds Brouwer Lionitas 57:25 57:14 66 Harrie Moerings Leeuwarden 58:36 58:22 67 Eduard Bakker Loopgroep Leeuwarden 59:01 58:44 68 Aad van der Burg Friesland 1:00:59 1:00:47 VROUW, 10 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Samantha Wolfslag Lionitas 40:52 40:49 2 Jacinta Fancel Leeuwarden 50:41 50:33 3 Inge ebbing Tytsjerk 50:44 50:37 4 Ingrid Prins Loopgroep Leeuwarden 51:09 50:57 5 Merel Ekas Groningen 54:59 54:50 6 Annechien van der Veen Lionitas 55:21 55:14 7 Wil Pijl Dronryp 56:42 56:32 8 Trynke Schraa Leeuwarden 58:12 57:57 9 Jeltsje Ottema Friesland 1:00:22 1:00:08 10 Christien ten Hoeve Franeker 1:02:29 1:02:20 11 Afke Brandenburg Friesland 1:02:31 1:02:15 12 Nataschja Palmen Leeuwarden 1:03:36 1:03:21 13 Sandra Wijbenga Leeuwarden 1:03:36 1:03:22 14 Tamara van der Molen-Palm Lionitas 1:03:37 1:03:21 15 Anke Peterson Lionitas 1:04:42 1:04:29 16 Willy de Jong Leeuwarden 1:05:59 1:05:50 17 Anita Bouma Loopgroep Leeuwarden 1:06:03 1:05:46 18 Anneke van der Meer Loopgroep Leeuwarden 1:06:11 1:05:55 19 Annet Stam Loopgroep Leeuwarden 1:06:11 1:05:55 Opmerkingen over de uitslag: wocweg@lionitas.nl ========================================================================== Uitslagen.nl 15-08-2021 15:46