Uitslagenlijst 3e crossduathlon Workum - Zondag 19 januari 2020 ========================================================================== INDM, DUATHLON Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bram Smit Haren Gn 1:13:21 2 Johan Bouma Niekerk 1:14:02 3 Thomas Wobma Bolsward 1:15:00 4 Anton Wierma Hallum 1:16:13 5 Sandor Walinga Bolsward 1:17:05 6 Anne Oenema Wolvega 1:17:19 7 Martijn Ettema Bolsward 1:17:45 8 Anne Floris Bottema Nijland 1:17:59 9 Bjorn Rossel Sinderen 1:20:29 10 Hartger Stellinga Workum 1:23:23 11 Samme Steenstra Joure 1:23:43 12 Wiebe Terwisscha van Sche Reahus 1:24:07 13 Theunis Wouda Workum 1:24:53 14 Harold Brouwer Heerenveen 1:27:49 15 Oscar Jong Zandeweer 1:28:21 16 Johan Bekema Bolsward 1:28:55 17 Sjouke Venema Wommels 1:31:29 18 Ronald Risselada Bakhuizen 1:33:47 19 Durk Tigchelaar Harlingen 1:34:59 20 Theo Terpstra Stiens 1:38:35 21 Ruurd van Wieren Heeg 1:38:47 22 Wim Hendriks Borne 1:43:26 23 Jan-Willem Jansen Terherne 1:51:15 24 Jos Terpstra Franeker 2:03:06 INDF, DUATHLON Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Silvia Brouwer Heerenveen 1:30:31 2 Marijke Abma Enschede 1:45:25 3 Liesbeth Hiddema Jirnsum 1:45:41 4 Monique Ketelaar Blauwhuis 1:53:23 5 Monique Jong Goutum 1:53:53 6 Dieuwke Couperus Workum 1:56:40 7 Foekje Kooij Terherne 1:58:48 8 Jeannet Huitema Goutum 2:14:51 DUO, DUATHLON Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hans Hiemstra/Paco van de Heerenveen 1:14:29 2 Gjalt Wester/Sander Hoeks Garyp 1:17:59 3 Theo van der Veen/Gerrit Surhuisterveen 1:19:52 4 Alex de Jong/Dick Heppene Bolsward 1:21:40 5 Sander van der Hoorn/Joop Leeuwarden 1:24:30 6 Mirjam Feenstra/Paulus Fo Workum 1:31:06 7 Marloes Flapper/Peter Zij Workum 1:33:22 8 Edwin Wielinga/Sjoerd Tig Workum 1:34:18 9 Hein Riewald/Mink Riewald Dronryp 1:35:15 10 Wiepke Popkema/Martijn Ag Workum 1:39:43 11 Angelique Altena/Djoke Po Bolsward 1:49:49 ========================================================================== Uitslagen.nl 19-01-2020 14:17