Uitslagenlijst Winter Trimloop Makkum Makkum Fr - Zaterdag 18 januari 2020 ========================================================================== 1200M, MEISJES -11 JR Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Amelie Berk Leeuwarden 5:04 2 Noelle Berk Leeuwarden 6:34 3 Marrit Miedema Makkum 6:35 4 Marit Pieters Makkum 8:05 5 Sabien Haitsma Bolsward 8:26 6 Charlotte Tijmers Bolsward 8:27 2550M, MEISJES -15 JR Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Noa de Boer Exmorra 10:22 2 Jara Heppener Bolsward 11:34 1200M, JONGENS -11 JR Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jari Heppener Bolsward 4:55 2 Klaas Dijkstra Makkum 5:22 3 Johan van Dijk Makkum 5:29 4 Wilmer Genee Makkum 5:31 5 Jelte Altena Bolsward 6:00 6 Syb de Witte Skuzum 6:22 7 Jorn Roorda Makkum 6:28 8 Ryan van der Meer Makkum 6:47 9 Caz Bennets Makkum 6:50 10 Dylano Westra Makkum 6:56 11 Selwyn Pritchard Makkum 7:01 12 Fimme Genee Makkum 7:04 13 Jorrit van der Meer Makkum 7:43 14 Jelmer Hoekstra Makkum 7:44 15 Mason Swart Leeuwarden 8:08 16 Thomas van Wijngaarden Drachten 13:32 2550M, JONGENS -15 JR Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hielke Oostenveld Makkum 10:50 2 Jesse Roorda Makkum 11:05 3 Jared Genee Exmorra 12:55 4 Wessel Altena Bolsward 13:32 5 Leyton Genee Exmorra 13:58 6 Thijs Bootsma Makkum 18:50 5000M, HEREN 5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Henri Veldman Bontebok 17:18 2 Dirk Slot IJlst 18:07 3 Sander van Hoorn Leeuwarden 18:12 4 Evan Stienstra Makkum 19:34 5 Rein Kramer Bolsward 19:35 6 Gerald Hoogeveen Bolsward 19:40 7 Reinder de Valk Makkum 20:14 8 Henk Ruiter Boazum 20:37 9 Jouke Hoekstra IJlst 20:55 10 Anske Schotanus Koudum 21:41 11 Wisse Bootsma Makkum 21:50 12 Jan Hindrik Hartman Exmorra 22:00 13 Ingmar Wijma Makkum 22:38 14 Christiaan Vessies Koudum 22:48 15 Feike Dijkstra Makkum 22:52 16 Hidde Bos Bolsward 23:29 17 Jurre Postma Makkum 23:35 18 Ruben Tjeerdema Makkum 23:35 19 Jacaob v/d Berg Harlingen 23:44 20 Sander Weemhoff Makkum 23:50 21 Stan Onrust Makkum 23:52 22 Frank Visser Oppenhuizen 23:52 23 Gert-Jakob Noordhuis Makkum 23:54 24 Rogier Feenstra Bolsward 23:58 25 Willem Bart Noordhuis Makkum 23:58 26 Jan Pieter Kramer Bolsward 23:59 27 Hendrie v/d Werf Bolsward 24:09 28 Piet Siedsma Emmeloord 24:12 29 Klaas Willem Zwaagstra Sneek 24:28 30 Jeffrey Bloemsma Makkum 25:32 31 Duncan Noordergraaf Makkum 25:32 32 Dytmar Postma Makkum 26:21 33 Maarten de Witte Makkum 26:21 34 Dikkie v/d Werf Bolsward 26:36 35 P. Wouda Workum 26:57 36 Joop Tromp Nijland 27:59 37 Klaas Sijbranda Hommerts 28:12 38 Djurre v/d Schaaf Oentsjerk 28:28 39 Klaas Jitze v/d Ploeg Lemmer 29:31 40 Paul Motshagen Amstelveen 30:13 41 Jan Wiersma Sneek 30:43 42 Jeroen Deen IJlst 30:46 43 Brandon Zuidema Stiens 31:05 44 Rein Brouwer Heeg 32:15 45 Marcin Rachula Leeuwarden 32:59 46 Theo Runia Leeuwarden 33:26 47 Steven van Gorssel Makkum 34:35 48 Frits Ottens Leeuwarden 36:11 49 A. Smedinga Tzum 38:39 50 Klaas Duits Sneek 39:24 5000M, DAMES 5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Liesbeth Steenbergen Sneek 21:59 2 Jikke van der Berg Nijbeets 22:18 3 Hinke Goemaat Skuzum 22:28 4 Janet Werkema Sneek 22:56 5 Linda Bennets-van Hurck Makkum 24:19 6 Lucia van der Bijl Bolsward 24:33 7 Marga Zwanenburg Sneek 24:59 8 Riemkje Wiersma Sneek 25:33 9 Tineke v/d Veen Harlingen 25:58 10 Marjan de Jong Ferwoude 26:40 11 Geertje Cats Witmarsum 27:43 12 Hendina van Kalsbeek Ferwoude 28:22 13 Antsje Hornstra Nijhuizum 28:44 14 Ilona Oostenveld Makkum 29:29 15 Douwina Postma Makkum 29:40 16 Amarins Postma Makkum 29:47 17 Angelique Altena Bolsward 29:53 18 Geertje v/d Velde Makkum 29:53 19 Sarina Jannes Gytsjerk 30:01 20 Cindy Leijenaar Makkum 30:37 21 Frederique Geerligs IJlst 30:43 22 Anita Land Makkum 30:48 23 Hester v/d Schaaf Bolsward 30:53 24 Rinet de Jong Scharnegoutum 31:12 25 Sippie de Jong Sneek 31:33 26 Renske Molenwijk Amstelveen 31:33 27 Netty vAARTJES Workum 31:34 28 Mireille Visser Bolsward 31:41 29 Karin Reitsma Scharnegoutum 31:56 30 Wilma Visser Makkum 32:48 31 Greetje Klaren Leeuwarden 33:24 32 Meriam Reusink Leeuwarden 33:30 33 Sjoerdtje Miedema Makkum 33:37 34 Wilma de Vreeze Witmarsum 33:47 35 Marja Haringsma Balk 33:52 36 Klaske van Dijk Makkum 33:55 37 Clarie Waterlander Witmarsum 33:57 38 Henrike Huetink Heeg 34:05 39 Sophia Zeldenrust Sloten 34:35 40 Astrid Zijlstra Lekkum 35:19 41 Marianne Miedema Franeker 37:47 42 Hilda Wesselius Bolsward 40:56 43 Jannie Tromp Nijland 40:56 10500, HEREN 10,5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Wilco Bakker Joure 35:20 2 Erwin de Vries Stiens 37:08 3 Erik Bouma IJlst 38:03 4 Lieuwe Palstra Bolsward 38:20 5 Folkert Visser Burgum 38:43 6 Gerrit Duits Groningen 38:50 7 Jan Albert Veenema Sneek 39:04 8 Jetze Genee Makkum 39:19 9 Ilan Palstra Workum 39:34 10 Freek Jaarsma Sneek 40:42 11 Marten Conradie Scharnegoutum 40:44 12 Jeroen Tiesma Bolsward 41:54 13 Marco Leeverink Bolsward 42:40 14 Wim Douma Leeuwarden 42:44 15 Harmen Jorritsma Joure 43:58 16 Edwin Troost Bolsward 44:17 17 Lars van Bavel Bolsward 44:46 18 Sietze Rozena IJlst 45:28 19 Chris Draijer Oudega Sm. 46:01 20 Wibe Jan Elgersma Harich 46:08 21 Klaas Abma Jersey City 46:10 22 Andre Jellema Leeuwarden 46:24 23 Harrie Wetterhahn Leeuwarden 46:24 24 Wiebe Bakker Bolsward 46:53 25 Bauke v/d Berg Drachten 48:15 26 Bouwe Bruinsma Bolsward 48:23 27 Yke Hoekstra Makkum 48:33 28 Roelof Houttuin Leeuwarden 48:37 29 Symen v/d/ Velde Waaksens 48:43 30 Rudie v/d Leij St. Nicolaasga 48:47 31 Daan Zijlstra Lekkum 49:03 32 Christiaan v/d Logt Makkum 49:20 33 Johannes de Boer it Heidenskip 49:32 34 Loek Smid Hindeloopen 49:53 35 Herman Gietema Makkum 50:22 36 Sytse Jansma Harlingen 50:30 37 Gerard Postma Koufurderrige 50:33 38 Gerke Gerritsma Bolsward 50:58 39 Tjitze Rienstra Nijland 50:58 40 Jouke v/d Zwaag Sneek 50:59 41 Piet Rienstra Oudemirdum 51:10 42 Willem Biemolt Utrecht 51:16 43 Klaas Halma Gaast 51:30 44 Wesley Lammering Heerenveen 51:46 45 Robin Abma Bolsward 52:28 46 Niels de Boer Makkum 53:04 47 Domien Mulder Joure 53:08 48 Steven Koordes Bolsward 53:42 49 Harmen Kruisenga Bolsward 53:46 50 Martin v/d Zee Sneek 53:58 51 Henk Onsman Sneek 54:06 52 Wieger van Keulen Leeuwarden 54:33 53 Tonny Witteveen Bolsward 54:35 54 Edwin Boes Franeker 54:36 55 Pieter v/d Bij Jirnsum 54:38 56 Marius den Otter Bolsward 54:49 57 Bouwe Tichelaar Bolsward 54:52 58 Jelle Wolthuizen Sneek 55:45 59 Willy Adema Makkum 56:03 60 Gert Homsma Nijland 56:06 61 Patrick Born Bolsward 56:10 62 Tjitse Schilstra Allingawier 56:12 63 Johan Jorritsma Sneek 56:14 64 Joost Bijlsma Makkum 56:22 65 Alex Kramer Stiens 56:33 66 Benny Bijlsma Marsum 56:45 67 Ruben v/d Velde Makkum 56:49 68 Yde Haarsma Sneek 57:10 69 Henk Wetting Bolsward 58:36 70 Karst Anema Stiens 59:40 71 Frank Klasen Sneek 59:41 72 Durk van Tuinen Workum 59:44 73 Marcel Bakker Sneek 1:00:25 74 Ton Cusiel Heerenveen 1:00:42 75 Menno Roskam Sneek 1:02:15 76 Tonny Ferwerda Bolsward 1:02:25 77 Daan Plasmeijer Hilaard 1:02:59 78 Jan Miedema Joure 1:03:05 79 Dave de Jong Sneek 1:03:25 80 Kees Vonk Makkum 1:03:33 81 Wim Manshande Sintjacobiparochie 1:04:27 82 Martin Algra Wommels 1:04:28 83 Edwin Al Cornwerd 1:04:35 84 Alex van Tuinen Workum 1:05:14 85 Hobbe Vijver Makkum 1:05:53 86 S. IJdema Bolsward 1:06:48 87 Ton Visser Bolsward 1:07:17 88 Reinder Sinnema Leeuwarden 1:10:31 89 Klaas Westra Makkum 1:11:53 90 Koos Westra Harlingen 1:11:53 91 Gerard Houbein Franeker 1:12:24 92 Jippe Bokma Leeuwarden 1:26:29 93 Herman Hoekstra Goutum 1:26:29 94 K. Jager Dronrijp 1:26:29 95 Otto de Boer Gytsjerk 10500, DAMES 10,5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Regine Postma Akkrum 44:06 2 Lieneke de Jong Grou 47:05 3 Margriet Akkerman Oudemirdum 47:24 4 Marit Houtsma Ried 49:17 5 Nynke Steigenga Exmorra 49:24 6 Hella Yntema Bolsward 49:34 7 Jantsje Haagsma Hindeloopen 49:53 8 Liesbeth Andreae Parrega 51:31 9 Hester Groenveld Bolsward 51:58 10 Nynke de Jong Tzum 52:28 11 Marloes Koordes Bolsward 53:42 12 Ria Leeverink Bolsward 54:45 13 Hendrika v/d Heide Arum 54:59 14 Antje Breeuwsma Bolsward 56:16 15 Marja v/d Werf Joure 57:00 16 Mieke Tilburgs Makkum 57:30 17 Nynke Brouwer Wommels 58:34 18 Suzan Kroontje Bolsward 59:29 19 Wybertha Brouwer Bolsward 59:46 20 Geertina Nota Makkum 1:00:02 21 Jacqueline v/d Zee Sneek 1:00:12 22 Tabitha Kraak Sneek 1:00:16 23 Monica Bruggenkamp Bolsward 1:00:19 24 Marijke Stoker Heerenveen 1:01:31 25 Audrey Eijsberg Exmorra 1:01:32 26 Annet Valentijn IJlst 1:02:17 27 Sylvia Kamstra Sneek 1:02:17 28 Nienke Mulder Sneek 1:02:26 29 Lidwien Broenink Joure 1:03:02 30 Willy Brouwer Arum 1:04:12 31 Titia Lycklama รก Nijehol Winsum 1:04:13 32 Aty Roodenburg Makkum 1:04:14 33 Janneke Algra Wommels 1:04:29 34 Nynke v/d Meer Tjerkwerd 1:04:37 35 Ida Hylkema it Heidenskip 1:04:46 36 Djoke de Boer it Heidenskip 1:04:46 37 Trudy Brouwer Bolsward 1:05:13 38 Tineke Algera Makkum 1:05:38 39 Annelies Bootsma Makkum 1:05:38 40 Amanda de Boer Sneek 1:05:53 41 Nynke Strikwerda Tzum 1:05:56 42 Joukje Atsma Tzum 1:06:27 43 Monique Falkena Bolsward 1:07:15 44 Nynke Arendz Pingjum 1:07:29 45 Conny Reyntjes Sneek 1:08:21 46 Esther Hoekstra Sneek 1:08:39 47 Jantine de Boer Bolsward 1:08:55 48 Alie v/d Meer Bolsward 1:08:55 49 Froukje Zijlstra Makkum 1:08:55 50 Maria Egin Bolsward 1:08:55 51 Welmoed Riemersma Leeuwarden 1:09:29 52 Janny Bulthuis Scharnegoutum 1:10:56 53 Cindy Wagenaar Makkum 1:12:13 54 Geeske Cnossen IJlst 1:13:30 55 Mirjam Uitwellingerga ========================================================================== Uitslagen.nl 19-01-2020 12:45