Uitslagenlijst 2e AV Horror Winterloop 19 20 Sneek - Zondag 1 december 2019 ========================================================================== MAN, WINTERLOOP 8.9 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Paul Geertsma Goutum 28:27 28:26 2 Erwin de Vries Lionitas 28:50 28:49 3 Marcel Adema Akkrum 31:14 31:13 4 Martijn Ruis Horror 32:18 32:17 5 Thomas Wobma Bolsward 32:30 32:28 6 Siep Nota Horror 32:31 32:29 7 Hendrik de Boer Wiuwerd 33:06 33:04 8 Auke Veldman IJlst 33:11 33:06 9 Dirk Slot Ijlst 33:54 33:50 10 Marco Leeverink Leeuwarden 34:00 33:58 11 Wouter Aben Wageningen 34:08 34:07 12 Freek Jaarsma Sneek 34:09 34:07 13 Marten Conradie Horror 34:09 34:05 14 Evert Westerhof Sneek 34:13 34:11 15 Hendrik Falkena Ysbrechtum 34:18 34:16 16 Gerrit Duits Groningen 34:32 34:29 17 Gerald Hoogeveen Horror 34:49 34:46 18 Murk Keekstra Horror 35:01 35:00 19 Piter Kool Kubaard 35:36 35:29 20 Richard Aalders Nietap 35:39 35:35 21 Sieds Wiersma Drachten 35:41 35:38 22 Marco van Meerveld Sneek 35:57 35:55 23 Martin Ettema Bolsward 36:26 36:24 24 Klaas Conradie Sneek 36:31 36:26 25 Arjen de Jong Heeg 36:35 36:29 26 Sietse Rozema IJlst 36:37 36:34 27 Chris Draaijer Oudega SM 36:40 36:38 28 Jeroen Tiesma Bolsward 36:44 36:40 29 Lars van Bavel Bolsward 36:48 36:42 30 Wiebe Terwisscha van Sche Reahus 36:50 36:47 31 Gert Koetje Zwolle 36:50 36:44 32 Wiebe Palstra Bolsward 37:02 36:58 33 Lieuwe Palstra Bolsward 37:05 37:01 34 Gerben de Hoop Heeg 37:20 37:14 35 Henk Reinderink Bolsward 37:26 37:20 36 Simon Speelman Sneek 37:43 37:39 37 Hein Keekstra Bolsward 37:45 37:44 38 Jouke Hoekstra Horror 37:53 37:50 39 Mark de Haan Sneek 37:55 37:44 40 William Meijer Heeg 37:56 37:47 41 Dirk van der Leij Kollum 37:58 37:46 42 Martin Brouwer Sneek 37:59 37:54 43 Albert Rijpma Sneek 38:06 38:01 44 Henk Ruiter Boazum 38:18 38:15 45 Johan Bekema Bolsward 38:18 38:14 46 Tjalling Paulusma Sneek 38:22 38:07 47 Nanne v/d Meer Elahuizen 38:25 38:17 48 Wabe Roskam Wommels 38:26 38:20 49 Peter van Mourik Makkum 38:27 38:24 50 Van der Zwan Horror 38:37 38:31 51 Peter Theo Hoekstra IJlst 38:50 38:44 52 Robert Kingma Buitenpost 38:56 38:44 53 Emiel van der Knaap Ijlst 39:26 39:18 54 Klaas Jan Wiersma Horror 39:37 39:29 55 Bert Barhorst Horror 39:41 39:36 56 Symen van der Velde Waaksens gem Litt 39:49 39:44 57 Koos Rijpma Sneek 39:57 39:51 58 Peter Westerhof Sneek 40:04 39:44 59 Murk Postma Oudehaske 40:07 40:03 60 Remko Laanstra Sneek 40:10 39:46 61 Patrick Boekema Sneek 40:23 40:16 62 Bouwe Visser Bolsward 40:24 40:19 63 Tjerk Bruinsma Friesland 40:24 40:13 64 Ronald de Lange Horror 40:39 40:30 65 Ruben Oppenhuizen Zwolle 40:39 40:26 66 André de Jager Ouwsterhaule 40:50 40:44 67 Jeroen Cruis Sneek 40:51 40:40 68 Wiebe van Diggelen Nijland 41:04 40:46 69 Gerard Postma Koufurderrige 41:07 41:02 70 Arnoud Koster Sneek 41:10 41:00 71 Beke Cnossen Horror 41:32 41:29 72 Marco de Vries Sneek 41:35 41:23 73 Henk Dijkstra Sneek 41:49 41:38 74 Luut de Jong Woudsend 42:00 41:51 75 Duco Zijlstra Lekkum 42:09 42:04 76 Anco Visser Woudsend 42:18 42:08 77 Eelco de Groot Assen 42:21 41:55 78 John van de Wiel Horror 42:29 42:20 79 Wim de Jong Sneek 42:41 42:33 80 Loek Smit Hindeloopen 42:41 42:36 81 Gert-Jan Jorna Bolsward 42:46 42:42 82 Robin Abma Bolsward 42:46 42:32 83 Wybren Rozema Jirnsum 42:50 42:23 84 Harm lageveen Horror 42:51 42:37 85 Ronald Dantuma Sneek 42:53 42:43 86 Niels van den Akker IJlst 42:54 42:29 87 Johan Adema Loopgroep Sneek 42:56 42:42 88 Johannes van Diggelen Sneek 43:05 42:47 89 Dennis Smit Ijlst 43:10 42:58 90 Leo Sijbranda Hommerts 43:12 43:04 91 Dolf Riks Nagele 43:14 42:52 92 Hemke Rozema Horror 43:18 43:09 93 Meinte Buwalda Schettens 43:27 43:11 94 Bauke Gietema Heeg 43:30 43:24 95 Joop Tromp Nijland 43:32 43:27 96 Peter de Haas IJlst 43:33 43:19 97 Gjalt Visser Bolsward 43:41 43:29 98 Matthijs Beute Sneek 43:43 43:33 99 Yke Atsma Horror 44:06 43:49 100 Michel Vellinga Sneek 44:09 43:48 101 Marius den Otter Bolsward 44:25 44:20 102 Harrie Boonstra Horror 44:26 44:09 103 Andre Meijer Sneek 44:27 44:09 104 Raymond Beintema Bolsward 44:34 44:30 105 Aise Bouma Kimswert 44:37 44:25 106 Marco Vijver Franeker 44:44 44:30 107 Christian Visser Turns 44:45 44:28 108 Erik Hiemstra Sneek 44:50 44:33 109 Peter Rijpma Sneek 44:51 44:40 110 Aaldert van Lingen Heerenveen 44:52 44:44 111 Florian van Velthoven Zwolle 44:53 44:39 112 Domien Mulder Joure 44:58 44:36 113 Ronald Viring Sneek 45:05 44:48 114 M. Kanon Sneek 45:06 44:45 115 Cor Broeders Sneek 45:55 45:31 116 Dick Heppener Bolsward 45:59 45:39 117 Douwe Attema Heeg 45:59 45:48 118 Peter Londema Sneek 46:01 45:48 119 P. Wouda Workum 46:11 45:56 120 Robert Rijpma Sneek 46:16 46:03 121 Freark Kaspersma Horror 46:17 46:10 122 Leo van der Meulen Sneek 46:44 46:24 123 Jeroen Stouthart Sneek 46:52 46:35 124 Huub Rommers Sneek 46:53 46:30 125 Hilda Kuiper Sneek 46:55 46:46 126 Paul van Goor Ijlst 47:04 46:58 127 Jelle Wolthuizen Sneek 47:14 47:00 128 Jan Dotinga Oosthem 47:23 47:16 129 Jos Wieggers Balk 47:33 47:23 130 Patrick Born Bolsward 48:08 47:48 131 Johan Jorritsma Sneek 48:28 48:12 132 Chris Speelman Sneek 48:56 48:40 133 Yde jan van der kooij Sneek 49:14 48:59 134 Henri Hofman Horror 50:19 49:58 135 Koos Jacobsen Horror 50:34 50:20 136 Hessel van der Zee Sneek 50:51 50:33 137 Harry Zwanenburg Horror 51:08 50:53 138 Karst Anema Stiens 51:13 51:01 139 Dave de Jong Sneek 52:09 52:01 140 Theo Weidenaar Sneek 52:25 52:08 141 Tjalling Visser Bolsward 52:51 52:40 142 Ekke de Jager Sneek 53:28 53:21 143 Jan Kars Sneek 54:01 53:55 144 Otto Galema Bolsward 54:22 54:03 145 R. Galema Bolsward 54:23 54:04 146 Jan Schaafsma Bolsward 54:24 54:03 147 Sjoerd IJdema Bolsward 54:27 54:06 148 Cees Visser Sneek 54:54 54:28 149 Ton Visser Bolsward 54:54 54:37 150 Ferry Veenstra Joure 58:55 58:32 151 Jan Veenstra Joure 58:56 58:34 VROUW, WINTERLOOP 8.9 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Wilma Bottema Leeuwarden 37:32 37:30 2 Hilda wijnja Horror 39:39 39:37 3 Hinke Goemaat Idsegahuizum 40:45 40:37 4 Liesbeth Steenbergen Sneek 40:59 40:56 5 Hella Yntema Bolsward 41:10 41:06 6 Rosalien Faber Sneek 41:22 41:11 7 Alie Brouwer Horror 41:46 41:26 8 Anita Fokkens Horror 42:00 41:51 9 Annie Zijlstra Horror 42:00 41:51 10 Christina Nijenhuis Horror 42:22 42:11 11 Sonja Riesen Horror 42:22 42:12 12 Marianne breimer-hoek Sneek 42:44 42:37 13 Tineke Visser Tjerkgaast 42:57 42:38 14 Janet Werkman Boazum 43:00 42:56 15 Hester Groenveld Bolsward 43:00 42:57 16 Ilse Hoekstra Sneek 43:13 43:06 17 Theresia Offinga Nijland 43:32 43:12 18 Lucia van der Bijl Horror 43:39 43:31 19 Lolkje Abma Horror 43:41 43:29 20 Nienke Plantinga Scharsterbrug 44:26 44:10 21 Ingrid Floor Horror 44:26 44:09 22 Anita Boschma Sneek 44:35 44:19 23 Tessa Remery Sneek 44:41 44:17 24 Antje Breeuwsma Bolsward 44:54 44:47 25 Tialda Bakker Ijlst 44:57 44:32 26 Mila Petrosian Bolsward 45:02 45:00 27 Chris Scholten Marknesse 45:04 44:52 28 Ria Leeverinch Bolsward 46:29 46:16 29 Silke Jellesma Sneek 46:36 46:29 30 Gea Elgersma Sneek 46:39 46:32 31 Wietske de Jong Horror 47:04 46:51 32 Wendelin Wielinga Ijlst 47:05 46:52 33 Nienke de Graaf Sneek 47:46 47:33 34 Esther van Bergen Sneek 48:28 48:13 35 Sippie Louwsma Wijnaldum 48:38 48:28 36 Djuke Elzinga Joure 48:45 48:23 37 Nienke Mulder Sneek 48:57 48:38 38 Jolanda Oppenhuizen Sneek 49:26 49:08 39 Annemiek Poelsma Reahus 49:28 49:11 40 Catherina Groenland Bolsward 50:13 50:04 41 Emma Hofman Sneek 50:19 49:58 42 Marga Zwanenburg Horror 51:08 50:54 43 Klaske Falkena IJsbrechtum 51:20 51:12 44 Monique Oudehoven Sneek 52:07 51:59 45 Amanda de Boer Sneek 52:25 52:06 46 Trea Meesters Horror 52:44 52:31 47 Tineke speelman Sneek 52:45 52:24 48 Marielle Palstra Bolsward 53:35 53:26 49 Esther Hoekstra Horror 54:00 53:48 50 Marloes Landman Sneek 54:25 54:03 51 Alie van der Meer Bolsward 57:05 56:45 52 Maria Egin Bolsward 57:05 56:45 53 Agetha Put Joure 57:36 57:14 54 Jolanda Ran Lenmmer 57:39 57:16 55 Klaske Talsma Joure 58:53 58:30 56 Ingrid Grote Scharnegoutum 58:54 58:31 57 Marijke Jager Scharsterbrug 58:55 58:32 58 Annemarie Postma Surhuizum 58:56 58:34 59 Antje Mulder IJlst 59:04 58:45 60 Geeske Cnossen Ijlst 59:09 58:51 61 Joanne Daams Sneek 1:00:13 59:59 62 Nina Tuinman Oudemirdum 1:01:32 1:01:19 MPUPM, JEUGDLOOP 1.3 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Nine van der Veen sneek 6:55 6:52 2 Fenna Ykena Horror 7:29 7:27 3 Laurien Ettema Bolsward 8:22 8:19 JPUPC, JEUGDLOOP 1.3 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Marijn Adema Loopgroep Sneek 5:50 5:48 2 Jordy Ruis Horror 5:52 5:51 3 Jesper ten Bloemendaal Horror 6:29 6:28 4 Tijn de Haan Sneek 6:33 6:32 5 Jorik Ettema Bolsward 6:56 6:54 6 Koen van Blanken Sneek 7:22 7:20 7 Liam Kanon Sneek 7:45 7:43 MPUPC, JEUGDLOOP 1.3 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Juul Sieperda Horror 7:36 7:35 2 Sophia Kroontje Bolsward 7:49 7:47 3 Kayah Pleij Sneek 8:48 8:46 JPUPB, JEUGDLOOP 1.3 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Nigel Punch Lionitas 5:45 5:45 2 Jens Bosma Horror 6:15 6:14 3 Melle de Boer Ijlst 7:01 7:00 4 Niels Meijer Scharsterbrug 7:04 7:01 5 Thomas Kroon Sneek 8:37 8:36 MPUPB, JEUGDLOOP 1.3 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Eden van der Veen sneek 5:57 5:57 JPA1, JEUGDLOOP 1.3 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Thijmen Groenendal Sint Nicolaasga 5:34 5:32 2 Boet van Bavel Bolsward 5:40 5:39 MPA1, JEUGDLOOP 1.3 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Vienne van der Knaap Horror 5:13 5:13 JPA2, JEUGDLOOP 1.3 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Swen Puepen Sneek 5:25 5:25 2 Corneel Algra Heeg 5:29 5:29 3 Jelmer Ludemann IJLst 5:54 5:52 4 Niek IJsbrandij Horror 6:27 6:25 5 Nick Silvius sneek 6:35 6:34 MPA2, JEUGDLOOP 1.3 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Elske Schuurmans sneek 5:58 5:57 2 Rixt Popma Bolsward 6:05 6:05 3 Sterre Ruis Horror 6:09 6:09 4 Suus Efdé Sneek 6:40 6:40 JJUND, JEUGDLOOP 1.3 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Timo van der Knaap Ijlst 5:01 5:00 2 Jorn Dijkstra Ijlst 5:37 5:37 3 Lars Kroontje Bolsward 7:43 7:41 MJUND, JEUGDLOOP 1.3 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Jara Heppener Horror 5:51 5:50 JJUNC, JEUGDLOOP 2.6 K Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Hidde Bos Bolsward 10:58 10:58 2 Jan Pieter Kramer Bolsward 11:07 11:07 3 Rogier Feenstra Bolsward 11:23 11:23 Opmerkingen?: uilke@avhorror.nl Dank aan alle sponsoren en vrijwilligers ========================================================================== Uitslagen.nl 01-12-2019 12:44