Uitslagenlijst Marderhoekloop Oudemirdum - Zaterdag 9 november 2019 ========================================================================== MSEN, 4.8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rob Vijver Hichtum 15:41 M40, 4.8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remko Burgstra Sneek 23:52 2 Erik van der Meer Oudemirdum 25:45 3 Klaas Sijbranda Hommerts 26:40 4 Wim Haringsma Balk 32:40 M50, 4.8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Frank Visser Oppenhuizen 21:00 2 Ruurd Hans de Boer Friesland 21:49 3 Ulbe Postma Koudum 22:21 4 Marco Vijver Franeker 23:04 5 KLaas Jitze van der Ploeg Lemmer 26:15 6 Pieter Ros Bolsward 28:45 7 Paul MOtshagen Amstelveen 29:34 8 Johan Jorritsma Sneek 55:21 M60, 4.8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Durk Bouma Friesland 20:40 2 Pieter van der Bij Friesland 22:07 3 Cees Boxum Tuk 22:39 4 Willy Adema Makkum 23:56 5 Dikkie van der Werf Friesland 24:03 6 Joost Bijlsma Makkum 25:16 7 Willem Langendijk Dronten 28:37 8 Rinze Kootstra Friesland 28:40 9 Femme de Bruin Friesland 29:37 10 Rein Brouwer Heeg 30:36 11 Otto de Boer Friesland 30:44 12 Cor Ramea Sneek 31:03 13 Klaas Duits Friesland 36:21 VSEN, 4.8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Margot Vallinga Sneek 25:51 2 Roxanne Teunissen Bakhuizen 26:31 3 Grietsje Schaap Raerd 26:34 4 Trijntsje Schaap Raerd 26:46 5 Desiree Efdee Workum 30:11 6 Andrea Bekkema Workum 30:11 7 Louise Duhoux Raerd 30:11 V35, 4.8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klazien Bijlsma Makkum 22:22 2 Mascha van der Meer Sneek 24:25 3 Rinske Elsinga Sneek 24:35 4 Natasja Bokma Workum 26:36 5 Iftin Burmania Sneek 26:56 6 Hester v.d. Schaaf Friesland 29:01 7 Froukje Smith Raerd 30:11 8 Karin Bekke Raerd 30:11 9 Anjo Veenstra Raerd 30:11 10 Nynke de Hoop Raerd 31:04 V45, 4.8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Audrey v.d. Galien Ylst 29:39 2 Anneke van der Sloot Sneek 29:51 3 Sarina Jannes Friesland 30:44 4 Toriena van der Tuukl Scharnegoutum 31:03 5 Marja Haringsma Balk 31:41 6 Ria Bouma Oudemirdum 33:24 7 Johanna Overdijk Sneek 33:42 V55, 4.8 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Karin Sinnema Sneek 29:51 2 Wilma Feenstra Workum 30:11 3 Mari Smidt Berlikum 32:56 4 Debby de Boer-Tuinstra Poppenwier 33:06 5 Henrike Huetink Heeg 33:30 MSEN, 10.3 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Riekele Kobes Friesland 34:52 2 Kevin de Kroon Gorredijk 38:47 3 Lieuwe Palstra Bolsward 38:53 4 Sipke Schaap Lemmer 40:32 5 Hilbert de Haan Ouwsternijegea 41:06 6 Jappie Brandenburg Oudemirdum 43:01 7 Martin Ettema Bolsward 44:01 8 Gert Koetje Sneek 44:05 9 Martin Bruining Sneek 44:14 10 Jildert Boersma Scharnegoutum 45:19 11 Gerard Posthumus Heerenveen 45:39 12 Anne Koning Balk 47:14 13 Chiel Aaij Groningen 48:01 14 Durk Ozinga Workum 1:00:29 M40, 10.3 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Albert Venema Sneek 38:46 2 Erik Negerman Bolsward 38:56 3 Klaas Muizelaar Balk 44:03 4 Silvio Teunissen Bolsward 44:34 5 Bert van Slooten Urk 45:00 6 Klaas Willem Zwaagstra Sneek 45:38 7 Henk Sijbranda Ureterp 47:11 8 Anco Visser Woudsend 49:39 9 Roelof Stoker Heerenveen 49:43 10 Hein Riewald Dronrijp 49:56 11 Raymond Beintema Boslward 50:21 12 Cornelis Meun Urk 51:08 13 Christian Vessies Koudum 51:26 14 Leo Sijbranda Hommerts 51:27 15 Sander Feenstra Balk 53:35 16 Tjitse Schilstra Allingawier 55:04 17 Gerben de Groot Rijs 1:00:49 18 Louis Herrema Amsterdam 1:00:56 19 Bram Boekema Franeker 1:03:58 20 Willem Brouwer Franeker 1:04:15 M50, 10.3 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Peter Iepsma Marknesse 42:08 2 Gerrit Abma Joure 46:42 3 Steffen Muizelaar Oudemirdum 49:08 4 Johan Feenstra Sneek 49:14 5 Johan Hoogland Sneek 49:15 6 Auke Brouwer Urk 49:58 7 Loek Smid Hindeloopen 50:29 8 Bauke Gietema Heeg 52:07 9 Sjoerd Tolsma Drachten 56:59 10 Jos Wieggers Balk 57:10 11 Roel Kagleer Tijnje 1:00:50 12 Theo Weultjes Rutten 1:01:34 13 Tonnie Bakker Sneek 1:05:29 M60, 10.3 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hein Keekstra Boalsert 46:23 2 Ronald de Lange Sneek 48:40 3 Klaas Halma Gaast 48:41 4 Gerard Postma Koufurderrige 49:33 5 Hendrie van der Werf Friesland 51:22 6 Douwe Attema Heeg 53:42 7 Jan Feenstra Workum 54:36 8 Karst Anema Friesland 56:35 9 Keimpe Jager Friesland 56:35 10 Klaas Smidt Berlikum 56:35 11 Andries Koenen Heeg 56:35 12 Jan Miedema Friesland 58:42 13 Djurre Joh. van der Schaa Friesland 59:31 14 Mink van der Weg St. Nicolaasga 1:00:00 15 Piet Kerstholt Friesland 1:00:16 16 Theo Anjema Indijk 1:01:59 17 Gerben Brouwer Friesland 1:02:15 18 Wim Hospes Friesland 1:03:23 19 Wieger Sinnema Sneek 1:03:39 20 Piet van Mierlo Dronten 1:05:11 21 Eddy Adema Joure 1:05:29 22 Tsjerk Wiersen Hommerts 1:05:33 23 Reinder Sinnema Friesland 1:11:42 24 Johan Zwerver Friesland 1:13:58 25 Herman Hoekstra Friesland 1:28:05 26 Jippe Bokma Friesland 1:28:05 VSEN, 10.3 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hilda Wijnja Sneek 47:22 2 Dauina Schaap Sneek 51:32 3 Susanne Dijkstra Sneek 51:32 4 Minke Nijdam Workum 54:06 5 Marijke Buter Nijemirdum 54:49 6 Amarens Veenstra Oppenhuizen 55:21 7 Mieke Altenburg Sneek 57:51 8 Fardau Anjema Indijk 58:31 9 Marloes Flapper Workum 59:43 10 Hinke Stellingwergff Workum 1:00:29 11 Nynke Regeling-Cnossen Winsum 1:02:37 12 Franke Jager Dronrijp 1:03:27 V35, 10.3 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anske Schotanus Koudum 47:58 2 Marijke Nijdam Workum 48:01 3 Anke Bronili Lemmer 49:28 4 Liesbeth Andreae Parrega 49:47 5 Miranda Flapper Berltsum 54:02 6 Amarins Dijkstra Balk 55:19 7 Suzan Kroontje Bolsward 56:40 8 Erika Broekema Groningen 59:31 9 Amarins Dijkstra Balk 1:00:09 10 Hilly van der Molen Scharnegoutum 1:01:42 11 Ypie Muizelaar Oudemirdum 1:04:18 12 Femke van der Veen Oudemirdum 1:04:25 13 Marije van der Meulen Vegelingsoord 1:05:29 14 Wietske Cnossen Easterwierrum 1:05:41 15 Joanna van Strien Hemelum 1:05:48 16 Marijke Stoker Heerenveen 1:06:48 17 Esther Jorritsma Bolsward 1:07:45 18 Grietje Reinsma Harlingen 1:14:10 V45, 10.3 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Annemat Kikker Sneek 58:53 2 Sylvia Kamstra Sneek 59:38 3 Anneke Wierstra Lemmer 1:01:46 4 Grytsje Miedema Workum 1:03:43 5 Esther Hoekstra Sneek 1:04:10 6 Frederika Rollema IJlst 1:04:23 7 Jessica Brouwer Franeker 1:04:26 8 Gea Gerritsma Bolsward 1:06:16 9 Renie Teunissen Bolsward 1:06:16 10 Renske Molenwijk Amstelveen 1:08:40 11 Wypie Veenstra Franeker 1:14:10 12 Marike Boekema Franeker 1:14:10 13 Yke Wijbenga De FAlom 1:25:02 V55, 10.3 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bettie Koops Leeuwarden 53:11 2 Inge Kools Friesland 1:00:56 3 Adri Sluis Friesland 1:02:09 4 Gina Koudum Nijemirdum 1:05:40 5 Annie Bootsma Nijemirdum 1:05:40 6 Minke Oord Friesland 1:06:22 7 Ankie Boschma Tijnje 1:06:27 8 Anneke Sytsma Friesland 1:13:58 MSEN, 16.1 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hendrik Falkena Ysbrechtum 1:06:11 2 Gerlof Veldstra Mildam 1:08:06 3 Marcel Smidt Berlikum 1:08:55 4 Paul Kromkamp Appelscha 1:09:11 5 Wietse Terwisscha van Sch Reahus 1:11:21 6 Piet Rienstra Oudemirdum 1:17:20 7 Jorn Cnossen Sneek 1:27:35 8 Jilke Folmer Balk 1:36:32 M40, 16.1 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gerrit Duits Friesland 1:03:10 2 Chris Douwsma Leeuwarden 1:05:25 3 Edser Kuiper Dronrijp 1:12:22 4 Marten Jager Friesland 1:24:16 5 Hendrikus Schokker Haskerhorne 1:26:38 6 Fokke Rosier Oudehaske 1:26:38 7 Alex de Lange Balk 1:36:32 M50, 16.1 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Harman Jorritsma Joure 1:07:22 2 Frank de Ruiter Friesland 1:11:17 3 Luitzen de Vries Friesland 1:11:24 4 Simon Speelman Sneek 1:11:39 5 Rene Miedema Bolsward 1:13:13 6 Jan Jacob Altenburg 1:15:49 7 Aise Bouma Friesland 1:16:04 8 Jaap Zijlstra Hindeloopen 1:18:56 9 Peter Boersen Friesland 1:22:23 10 Domien Mulder Friesland 1:23:42 11 Martin van den Burg Friesland 1:24:19 12 Jan Nanninga Leeuwarden 1:24:32 13 John de Jongh Emmeloord 1:25:30 14 Peter Stokje Groningen 1:36:00 15 Nanne van der Veer Elahhuizen 1:36:32 M60, 16.1 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Chris Draijer Friesland 1:10:40 2 Meine Hoitsma Friesland 1:14:27 3 Jan UIterwijk Mildam 1:15:07 4 Bert Barhorst IJlst 1:15:49 5 Beke Cnossen Boazum 1:17:34 6 Murk Postma Oudehaske 1:18:02 7 Peter Londema 1:25:27 8 Yde Haarsma Friesland 1:26:35 9 Johan Beintema Friesland 1:26:44 10 Wieger van Keulen Friesland 1:26:58 11 Leo van der meulen Sneek 1:30:12 12 Pieter Cremer Friesland 1:35:28 13 Benn Hoekman Friesland 1:39:29 VSEN, 16.1 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hester Salverda Workum 1:14:35 V35, 16.1 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sofia Houwer Joure 1:16:35 2 Marit Houtsma Friesland 1:21:16 3 Dieuwke Couperus Workum 1:36:00 V45, 16.1 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Judith van der Meer Dronrijp 1:08:15 2 Marjan de Ruiter Abma Friesland 1:12:21 3 Roely Hoekstra Nijemirdum 1:22:34 4 Mirjam Feenstra Workum 1:31:34 5 Heidi Wesselius Workum 1:31:34 6 Catherina Groenland Bolsward 1:34:02 7 Willy de Jong Leeuwarden 1:47:15 V55, 16.1 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Grietje Dijkstra Joure 1:24:44 2 Jeltje Ferwerda Joure 1:37:01 3 Ans Agricola Joure 1:39:41 4 Anke Peterson Friesland 1:47:15 www.ValkEventProductions.com ========================================================================== Uitslagen.nl 11-11-2019 12:12