Uitslagenlijst Rûnom Mantgum Mantgum - Zondag 30 juni 2019 ========================================================================== J4-12, 1.0 KM KIDSRUN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Thijs Jansen Mantgum 3:28 3:26 2 Arjen van der Meer Mantgum 3:34 3:31 3 Maurits Krol Mantgum 3:39 3:37 4 Tymen Wiersma Mantgum 3:46 3:43 5 Fynn Elzinga Mantgum 3:46 3:43 6 Herre Terpstra Mantgum 3:55 3:48 7 Jeen Wessels Mantgum 3:56 3:49 8 Matthew Tuinier Easterwierrrum 3:56 3:50 9 Dirk Regeling Winsum Fr 4:01 3:59 10 Kas Wesers Mantgum 4:02 3:55 11 Fince de Wit Kampen 4:08 4:05 12 Siebalt Dijkstra Leeuwarden 4:10 4:07 13 Jens Druit Mantgum 4:13 4:10 14 Oscar Welstra Mantgum 4:18 4:14 15 Zoef de Haas Mantgum 4:25 4:21 16 Melle hoekstra Mantgum 4:25 4:23 17 Jesper van der Gulik Mantgum 4:45 4:41 18 Yde Valk Baard 5:27 5:23 19 Jurre Hof Mantgum 5:35 5:29 20 Beke Regeling Winsum 5:38 5:30 21 Klaas-Jelle Greidanus Winsum 6:03 5:56 22 Jitse de Graaf Mantgum 6:19 6:12 M4-12, 1.0 KM KIDSRUN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Anna-Rika Jansen Mantgum 3:36 3:33 2 Esther Roskam Mantgum 3:59 3:56 3 Froukje Bouma Mantgum 4:04 3:59 4 Benthe Oostra Mantgum 4:08 4:02 5 Roos Jansen Mantgum 4:09 4:06 6 Ilse Spijkstra Wergea 4:10 4:08 7 Max Wrobel Leeuwarden 4:14 4:10 8 Mette Tilma Mantgum 4:16 4:14 9 Eke Kaastra Mantgum 4:17 4:14 10 Berber Kaastra Mantgum 4:21 4:17 11 Silke Smedinga Mantgum 4:36 4:31 12 Lyssa Tuinier Easterwierrum 4:38 4:32 13 Ilva Aden Wiuwert 4:39 4:36 14 Fenne Adema Mantgum 4:43 4:39 15 Henriëtte Jansen Mantgum 4:44 4:37 16 Vajèn Elzinga Mantgum 4:53 4:49 17 Dagmar de Graaf Mantgum 4:55 4:52 18 Minke de Graaf Mantgum 4:59 4:54 19 Yke hoekstra Mantgum 5:12 5:09 20 Ilse Dijkstra Leeuwarden 5:18 5:15 21 Anna-Hieke Scheffer Mantgum 5:22 5:18 22 Mirthe Goodijk Mantgum 5:46 5:42 23 Lieke Seffinga Mantgum 5:46 5:42 24 Ise Bo Reinsma Deinum 6:01 5:55 25 Anne Wietske Valk Baard 6:14 6:10 26 Yinthe Hof Mantgum 6:42 6:37 27 Mara van der Gulik Mantgum 6:44 6:37 28 Yke Klaversma Mantgum 6:49 6:42 29 Brecht Wiersma Mantgum 6:51 6:45 30 Lieke Smedinga Mantgum 6:55 6:49 M, 2.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Pieter Zijlstra Tzum 10:55 10:53 2 Harmen Boonstra Boazum 11:01 10:58 3 Tiemen Boonstra Sneek 11:13 11:11 4 Kars Jansen Mantgum 11:30 11:27 5 Ate Kaastra Mantgum 12:39 12:37 6 Jelke Wijkhuizen Burgum 13:11 13:08 7 Rimmer Kaastra Mantgum 13:46 13:44 8 Christiaan de Ruiter Mantgum 13:57 13:55 9 Olof van den Bergh Leeuwarden 14:52 14:48 10 Ilan van den Bergh Leeuwarden 14:57 14:53 11 Martijn van den Bergh Leeuwarden 14:57 14:53 V, 2.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Ypie Wijkhuizen Burgum 13:12 13:08 2 Femke van der Wal Mantgum 13:20 13:18 3 Ilse van der Wal Mantgum 13:46 13:43 4 Sterre Vogelzang Mantgum 14:07 14:05 5 Jet Nijboer Mantgum 15:12 15:08 6 Anke Cnossen Mantgum 15:22 15:18 M, 5.0 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Douwe Jan Krol Mantgum 19:38 19:35 2 Frans Deenen Venray 20:03 20:01 3 Dennis Brandenburg Steenwijk 20:24 20:22 4 Bert Ausma Marum 20:49 20:47 5 Pim Rasing Leeuwarden 21:23 21:21 6 Cornelis Zijlstra Franeker 21:44 21:42 7 Gert-Jan Bakker Hurdegaryp 23:03 22:58 8 Max Burger Appingedam 23:49 23:42 9 Martijn Bakker Hurdegaryp 25:19 25:12 10 Hans Breuker Leeuwarden 25:42 25:38 11 Jurre Kuipers Britswert 26:25 26:22 12 Martin Kuipers Britswert 26:27 26:24 13 Lieuwe Visser Leeuwarden 26:52 26:48 14 Jimte Tilma Mantgum 27:15 27:11 15 Albert Tilma Mantgum 27:31 27:28 16 Bart Huizinga Leeuwarden 28:27 28:23 17 Peter Meelker Leeuwarden 28:59 28:52 18 Aad van der Burg Easterlittens 29:05 28:56 19 Philip Elmendorp Goutum 29:26 29:16 20 Arie Kraak Leeuwarden 31:13 31:13 21 Alex van Woesik Sneek 32:37 32:26 22 Tjalling Sietsma Hilaard 33:54 33:48 23 Femme de Bruin Leeuwarden 34:12 34:02 24 Johan van der Molen Hurdegaryp 38:56 38:50 25 Klaas Duits Sneek 38:59 38:54 26 Nico Hettinga Drylts 42:12 42:02 27 Meindert Roosjen Leeuwarden 42:15 42:09 28 Reinder Sinnema Leeuwarden 42:37 42:25 29 Herman Hoekstra Goutum 42:41 42:29 V, 5.0 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Dorota Eichstaedt Leeuwarden 24:08 24:03 2 Rosanna Borg Leeuwarden 25:24 25:20 3 Samantha Hettinga Drylts 26:03 25:59 4 Nieske Van Kesteren Tzum 26:17 26:12 5 Janine Oosterbos Baaium 27:02 26:58 6 Margreet Ausma Marum 27:05 27:02 7 Riemke Van der Zee Grou 27:29 27:24 8 Gaby de Vos 27:54 27:46 9 Beata Kwiecinska Leeuwarden 28:26 28:21 10 Wieke de Haan Mantgum 29:04 28:58 11 Christina Krol-Zijlstra Mantgum 29:16 29:12 12 Tessa Elzinga Mantgum 29:26 29:22 13 Trynke de Vries Britswerd 29:28 29:20 14 Jeannet Huitema Goutum 29:31 29:27 15 Amber Soepboer Leeuwarden 30:38 30:31 16 Lydia de Jong-Zwart Leeuwarden 30:38 30:32 17 Rolanda Westra Leeuwarden 30:38 30:33 18 Jeltsje Ottema Easterlittens 30:42 30:34 19 Riek van der Meulen Leeuwarden 31:13 31:09 20 Jantine Hettinga Baard 31:14 31:05 21 Mirjam Ottens Wolvega 31:49 31:42 22 Nellie Jansen-Rijpma Boazum 32:04 32:04 23 Lidewij de Boer Boazum 32:04 31:54 24 Kim van den Heuvel Mantgum 32:37 32:26 25 Sjoerdtsje de Groot Hilaard 32:48 32:40 26 Marja Muller Mantgum 33:50 33:45 27 Lian Poelsma Leeuwarden 33:57 33:50 28 Luna Kroodsma Oranjewoud 34:28 34:20 29 Nynke Kroodsma Oranjewoud 34:31 34:23 30 Mieke Tromp Etten-Leur 35:04 34:59 31 Jolanda van der Weide Mantgum 36:01 35:51 32 Ramziè Krol-Hage Hilaard 36:01 35:51 33 Aline Rienstra Mantgum 36:12 36:05 34 Astrid Zijlstra Lekkum 36:35 36:29 35 Elske Fijma Goutum 37:09 36:59 36 Jessica Smidt Leeuwarden 37:09 37:00 37 Janet Tiesma Easterwierrum 37:10 36:58 38 Antina Bakker Tersoal 37:12 37:01 39 Marjan Soepboer Leeuwarden 37:25 37:18 40 Christiena Posthumus Veenwouden 37:56 37:47 41 Ydwine Willemsma Itens 38:09 37:59 42 Fenna Lont Olst 38:46 38:39 M, 10.0 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Jacob Rienstra Mantgum 45:13 45:11 2 Klaas Jan Huizing Leeuwarden 48:28 48:25 3 Mark Dijkhuizen Midsland 48:29 48:25 4 Klaas-Jan Jorna Easterwierum 49:58 49:52 5 Rikus van Wijk Goutum 51:51 51:48 6 Cor van Sluis Franeker 53:10 53:05 7 Skelte Anema Mantgum 54:57 54:51 8 Peter Hoogstra Harlingen 55:09 55:02 9 Jan Will Leeuwarden 55:25 55:17 10 Wieger van Keulen Leeuwarden 55:57 55:50 11 Tjepko Jansen Mantgum 56:11 56:05 12 Hein Reiwald Dronrijp 56:21 56:14 13 Karst Anema Stiens 57:40 57:36 14 Wim Bakker Terschelling 57:41 57:39 15 Cor Kloostra Leeuwarden 58:21 58:14 16 Theo van Bergen Hardegarijp 59:18 59:10 17 Wilco Wiersma Leeuwarden 1:00:15 1:00:06 18 Johan Zwerver Goutum 1:03:53 1:03:49 19 Rense Zwerver Leeuwarden 1:03:53 1:03:49 20 Wijbrand de Groot 1:04:47 1:04:42 21 Jan Panhuis Leeuwarden 1:04:47 1:04:42 22 Jaap Wit Heerhugowaard 1:06:45 1:06:38 23 Willem Schokker Bitgummole 1:07:03 1:06:56 24 Sido van der Leij Leeuwarden 1:07:03 1:06:56 25 Henk Koetje Leeuwarden 1:09:47 1:09:39 26 Jaap Mulder Mantgum 1:11:39 1:11:31 V, 10.0 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Sietske Dijkstra Mantgum 46:39 46:38 2 Lieneke de Jong Grou 47:46 47:44 3 Liesbeth Hiddema Jirnsum 48:35 48:34 4 Anita van Nijen Emmeloord 49:22 49:19 5 Anita van der Wal Harlingen 51:26 51:24 6 Patricia Oostra Mantgum 51:59 51:57 7 Marianne Kooistra Leeuwarden 56:54 56:52 8 Nynke van der Wal Mantgum 56:59 56:55 9 Marijn Neuman-Sjonger Grou 1:02:42 1:02:36 10 Conny Rijtjes Sneek 1:03:47 1:03:43 11 Esther Hoekstra Sneek 1:03:48 1:03:43 12 Wietske Cnossen Easterwierrum 1:06:06 1:06:01 13 Karin Jager Hardegarijp 1:06:15 1:06:07 14 Anke Peterson Leeuwarden 1:06:48 1:06:40 15 Willy de Jong Leeuwarden 1:08:45 1:08:42 16 Anneke Sijtsma Goutum 1:10:02 1:09:58 17 Jessica Brouwer Franeker 1:11:06 1:10:55 18 Rikst Mulder Mantgum 1:11:28 1:11:19 19 Tini van Vilsteren-Talsma Wergea 1:12:33 1:12:27 20 Tjibke Muizeboer-Reitsma Franeker 1:12:51 1:12:42 21 Wypie Veenstra Franeker 1:14:26 1:14:17 22 Marika Boekema Franeker 1:14:27 1:14:17 M, 15.0 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Roelof Oostra Mantgum 58:20 58:17 2 Rob de Bos Midsland 58:55 58:53 3 Peter Berghuis West-Terschelling 1:04:40 1:04:38 4 Theo Brouwer Mantgum 1:06:13 1:06:10 5 Ate Bijlsma Garyp 1:06:54 1:06:51 6 Richard de Graaf Mantgum 1:07:04 1:07:00 7 Willem Biemolt Utrecht 1:09:15 1:09:11 8 Gerrit Duits Groningen 1:09:32 1:09:29 9 Eelco de Groot Assen 1:12:48 1:12:41 10 Sander van Hoorn Leeuwarden 1:12:48 1:12:44 11 Andre Jellema Leeuwarden 1:13:13 1:13:09 12 Simon Speelman Sneek 1:13:34 1:13:29 13 Murk Postma Oudehaske 1:13:48 1:13:45 14 Sipke Vellinga Mantgum 1:14:54 1:14:47 15 Duco Zijlstra Lekkum 1:16:00 1:15:57 16 Tjeerd Visser Franeker 1:18:07 1:18:04 17 Henk van Vilsteren Wergea 1:18:23 1:18:18 18 Beke Cnossen Boazum 1:18:32 1:18:29 19 Geert Bleeksma Easterwierrum 1:19:19 1:19:13 20 Jasper de Noord Leeuwarden 1:19:50 1:19:45 21 Teije Sikkema Leeuwarden 1:22:04 1:21:58 22 Gosse van der Ende Britswert 1:22:43 1:22:38 23 Gerard Schade Leeuwarden 1:22:48 1:22:41 24 Klaas Peereboom Heerenveen 1:30:22 1:30:17 25 Sybe de Vries Leeuwarden 1:30:25 1:30:19 26 Jurmy Borawitz Leeuwarden 1:30:25 1:30:19 27 Herman Wassens Leeuwarden 1:34:49 1:34:43 28 Foppe Boonstra Boazum 1:40:38 1:40:34 29 Rik Schaap Leeuwarden 1:44:24 1:44:17 30 Roelof den Hollander Sneek 1:44:24 1:44:17 V, 15.0 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Judith van der Meer Dronrijp 1:07:00 1:06:57 2 Janneke van der Windt Leeuwarden 1:12:47 1:12:43 3 Marcelle van Doorn Aerdenhout 1:16:14 1:16:10 4 Minke Molenaar Balk 1:18:05 1:18:01 5 Tamara van der Molen Leeuwarden 1:18:07 1:18:03 6 Bettie de Graaf Mantgum 1:20:20 1:20:16 7 Annechien van der Veen Leeuwarden 1:29:40 1:29:35 8 Monique de Jong Goutum 1:30:25 1:30:20 J, KIDSRUN 9-12 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Stefan Roskam Mantgum 3:12 3:10 2 Youp Kramer Easterwierrum 3:12 3:11 3 Luuk Zogaj Mantgum 3:23 3:22 4 Ben Tuinier Easterwierrum 3:26 3:25 M, KIDSRUN 9-12 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Emma Bruinsma Mantgum 3:27 3:25 2 Isabeau van Baarle Mantgum 3:31 3:30 3 Vána Krol Mantgum 3:36 3:34 4 Kyra Brouwer Mantgum 4:02 4:01 ========================================================================== Uitslagen.nl 07-07-2019 00:20