Uitslagenlijst Lus van Akkrum Akkrum - Woensdag 5 juni 2019 ========================================================================== 12MAN, 12 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Jan Sytze Jonker Hemrik 42:29 42:27 2 Marcel Adema Akkrum 42:52 42:50 3 Marten conradie Scharnegoutum 46:41 46:39 4 Michiel Hornstra Luxwoude 47:27 47:24 5 Jetze Reijenga Gorredijk 47:30 47:27 6 Kevin de Kroon Gorredijk 47:40 47:37 7 Dennis Brandenburg Steenwijk 48:30 48:28 8 Henk veenstra Gorredijk 48:32 48:31 9 Ate Bijlsma Garyp 49:17 49:15 10 Sietse-Klaas Rozema Jirnsum 50:44 50:42 11 Gerrit Duits Groningen 51:47 51:44 12 Tsjek-Sake Castelein 51:53 51:48 13 Niels Idsinga Leeuwarden 53:00 52:56 14 Hein Keekstra Boalsert 53:05 53:03 15 Joris Jannink Haaksbergen 53:28 53:26 16 Willem Biemolt Utrecht 53:47 53:43 17 Menno Bakker Franeker 53:49 53:46 18 Sander van Hoorn Leeuwarden 54:50 54:45 19 Rienk de Vries Burgum 54:51 54:46 20 Harm Veenstra Gorredijk 55:05 55:02 21 Nanne Jagersma Joure 55:34 55:32 22 Daniel Engwerda Grou 56:06 56:02 23 Niels Boonstra Wommels 56:09 56:06 24 Roald van Rossum Joure 56:48 56:42 25 Duco Zijlstra Lekkum 57:33 57:30 26 Rudy Miedema Heerenveen 58:32 58:24 27 Douwe Jan Talman Harlingen 58:43 58:36 28 Adrie de Jong Akkrum 59:00 58:53 29 Sytse Kroes Akkrum 59:34 59:27 30 Richard Reitsma Leeuwarden 59:55 59:47 31 Menno Schukking Leeuwarden 1:00:01 59:52 32 Wybren Rozema Jirnsum 1:00:06 59:58 33 Rinke de Jong Leeuwarden 1:00:06 59:57 34 Hessel de Boer Leeuwarden 1:00:16 1:00:07 35 Tjeerd Visser Franeker 1:00:24 1:00:19 36 Gerard Postma Koufurderrige 1:00:42 1:00:38 37 André van der Werf Leeuwarden 1:01:14 1:01:09 38 Pieter van der Bij Jirnsum 1:01:27 1:01:23 39 Johan Beintema Leeuwarden 1:01:45 1:01:34 40 Cor van Sluis Franeker 1:01:51 1:01:45 41 Domien Mulder Joure 1:02:06 1:02:01 42 Anne Sinnema Joure 1:02:26 1:02:19 43 Teije Sikkema Leeuwarden 1:02:50 1:02:40 44 Wieger van Keulen Leeuwarden 1:03:40 1:03:29 45 Tom Vellinga Akkrum 1:03:49 1:03:44 46 Harmen de Boer Heerenveen 1:04:18 1:04:09 47 Yde Haarsma Sneek 1:04:45 1:04:39 48 Gerard Donker Tjalleberd 1:05:24 1:05:18 49 Wim Hiemstra Akkrum 1:05:46 1:05:37 50 Roelof de Vries Grou 1:06:36 1:06:25 51 Alwin Sixma Aldeboarn 1:06:44 1:06:37 52 Wietze Jonker Luxwoude 1:08:19 1:08:15 53 Klaas Peereboom Heerenveen 1:08:22 1:08:13 54 Jan Miedema Joure 1:08:25 1:08:14 55 Bouke Fennema Britsum 1:08:41 1:08:30 56 Piet Runia Stiens 1:09:09 1:09:03 57 Yke Nagel Akkrum 1:10:17 1:10:10 58 Gauke Broekens Nes 1:10:17 1:10:11 59 Jan Barkmeijer Akkrum 1:10:18 1:10:11 60 Wijbren Lok Nes gem Boarnsterhim 1:10:39 1:10:30 61 Robin Nutters Akkrum 1:10:57 1:10:54 62 Hielke Wijbenga Groningen 1:11:25 1:11:08 63 Hans Offermans Akkrum 1:13:04 1:12:56 64 Rutger Oosterveld Akkrum 1:13:44 1:13:34 65 Henk van Vilsteren Wergea 1:13:45 1:13:34 66 Dirk Riemersma Nes gem Boarnsterhim 1:13:46 1:13:37 67 Pieter van der Mark Nes 1:15:37 1:15:29 68 Frans Scheuneman Hoogezand 1:17:00 1:16:50 69 Rients van Dijk Akkrum 1:17:04 1:16:51 70 Bauke Land Aldeboarn 1:17:30 1:17:23 71 Yannick Blaakmeer Nes 1:33:51 1:33:49 72 Sake Kooistra Akkrum 2:27:09 2:21:24 12VRW, 12 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Sytske Visser Warten 53:52 53:49 2 Jolanda de Vries Akkrum 55:33 55:31 3 Suzan Zuidberg Wolvega 56:18 56:14 4 Anneke Veldman Akkrum 58:59 58:59 5 Miriam Brandsma Sneek 1:00:07 1:00:00 6 Tineke van der meer Heerenveen 1:00:09 1:00:00 7 Janet krooshof Grou 1:00:42 1:00:36 8 Bea Tiemersma Joure 1:02:27 1:02:23 9 Tineke Bijkert Akkrum 1:02:35 1:02:32 10 Coby de Jong Langezwaag 1:03:11 1:03:05 11 Lisanne Faber Oranjewoud 1:04:04 1:04:00 12 Petra Lok Nes gem Boarnsterhim 1:05:20 1:05:13 13 Boukje Efde Jirnsum 1:05:35 1:05:30 14 Susan Pater Nes gem Boarnsterhim 1:05:42 1:05:31 15 Margreet Osinga Oudega 1:05:42 1:05:39 16 Froukje Oosterhoff Drachten 1:05:46 1:05:37 17 Berber Nijholt Tijnje 1:06:04 1:05:56 18 Klary-An Wimmenhove Wergea 1:06:06 1:06:01 19 Sandra Siebenga Akkrum 1:06:26 1:06:17 20 Engrid Bron Marum 1:07:49 1:07:40 21 Aleida Hofstra Aldeboarn 1:09:52 1:09:44 22 Annemarie Groenenberg Akkrum 1:09:52 1:09:47 23 Marijle Stoker Heerenveen 1:10:19 1:10:09 24 Klaske Post Grou 1:10:46 1:10:35 25 Rommy Damstra-Postma Scharnegoutum 1:12:58 1:12:53 26 Sandra Lettinga Nes 1:13:43 1:13:36 27 Els van der Wal Grou 1:13:45 1:13:34 28 Romkje Groothedde Nes gem Boarnsterhim 1:15:12 1:15:02 29 Monique Hijlkema Gorredijk 1:16:38 1:16:28 30 Tiny Veen-Dijksma Wolvega 1:16:46 1:16:39 31 Hiske Hartmans Akkrum 1:17:40 1:17:30 32 Agatha Hofstra Wolvega 1:18:35 1:18:28 33 Femke Kuindersma Akkrum 1:18:49 1:18:39 34 Hester visser Akkrum 1:19:01 1:18:55 35 Tini van Vilsteren-Talsma Wergea 1:19:25 1:19:13 36 Grietsje Annema Warga 1:19:41 1:19:29 37 Annie Bakker Akkrum 1:20:03 1:19:53 38 Paola den Outer Akkrum 1:20:43 1:20:35 39 Frederika Huisman Joure 1:26:37 1:26:31 40 Anita van Dijk Akkrum 1:31:44 1:31:31 41 Aaltsje Nettinga Akkrum 2:08:46 2:08:30 42 Hielkje de Boer Akkrum 2:08:46 2:08:31 43 Marieke Rorije Akkrum 2:15:10 2:13:49 44 Joke Poortman Nes 2:15:12 2:13:46 45 Tineke Hoogland Akkrum 2:25:50 2:20:20 46 Janny Rijks Akkrum 2:25:51 2:20:21 47 Ans Bakker Akkrum 2:27:07 2:21:21 48 Anita Steenstra Akkrum 2:27:08 2:21:23 12JNG, 12 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Mats Goerres Akkrum 55:56 55:53 2 Atse Schotanus Akkrum 1:08:11 1:08:09 7VOLW, 7 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Tymen Bok Akkrum 32:48 32:46 2 Wietske Beenen Gorredijk 33:38 33:37 3 Bianca Koppers Wolvega 34:50 34:50 4 Bram van Veen Noordwolde 34:50 34:50 5 Julius van der Pol Heerenveen 38:24 38:18 6 Mats ter Hart Akkrum 39:32 39:22 7 Daniel Groen de Blesse 39:52 39:43 8 Lex van Gelder Wolvega 40:14 40:06 9 Berber Mollinga Groningen 41:07 40:56 10 Harm Stel Wergea 41:08 40:57 11 Marijke veenstra Leeuwarden 41:09 40:57 12 Jefta Bogaard Leeuwarden 41:21 41:14 13 Kleefstra Akkrum 41:41 41:35 14 Friso Anker Akkrum 41:41 41:36 15 Jisse van der Pol Hempens 42:12 42:04 16 Foekje van der Kooij Terherne 42:16 42:09 17 Alie Numan Leeuwarden 43:09 43:01 18 Feinette Brouwer Gorredijk 43:33 43:19 19 yolanda van der Vegt Akkrum 43:40 43:31 20 Rolien Wijbenga Roden 43:40 43:33 21 Charissa Zijlstra Leeuwarden 46:15 46:11 22 Koos Bonting Heerenveen 47:05 46:19 23 Annet bul Gorredijk 47:07 47:02 24 Niesje hes Gorredijk 47:08 47:03 25 Antje Wimke Ensing Gorredijk 47:13 47:09 26 Nynke bijstra Gorredijk 47:13 47:09 27 Gonnie de Wagt Gorredijk 47:18 47:06 28 Sytske de Jong Heeg 47:27 47:18 29 Sietske van der Bij Jirnsum 48:14 48:14 30 Iewke hoekstra Veendam 48:27 48:10 31 Richt Moen-Faber Nes 48:38 48:27 32 Anita hoekstra Veendam 48:46 48:30 33 Astrid Hoekstra Leeuwarden 48:46 48:30 34 Wil Bijlsma Veenhoop 50:15 50:07 35 Eva Bosma Akkrum 50:15 50:08 36 Astrid Zijlstra Lekkum 50:51 50:48 37 Jildau van Dijk-Wiersma Nes gem Boarnsterhim 51:52 51:42 38 Piety Bleeker Gorredijk 53:05 52:51 39 Jannie Bijma De Knipe 53:05 52:51 40 Klaas Duits Sneek 53:54 53:51 41 Simone Sixma Aldeboarn 54:26 54:15 42 Joep van Rooij Nes gem Boarnsterhim 56:22 55:08 43 Ingrid Bosma Akkrum 58:03 57:57 44 Hendrik van der Veer Akkrum 59:18 59:02 45 Duska Jojic Groningen 59:21 59:05 46 Uilke Bosma Joure 59:26 59:26 47 Alwin Mulder Akkrum 1:00:21 1:00:14 48 Reinder Sinnema Leeuwarden 1:00:38 1:00:32 49 Hiske de Schiffart Akkrum 1:10:11 1:09:51 50 Hans Bijker Akkrum 1:10:12 1:09:52 51 Cor Wijnja heerenveen 1:12:42 1:12:36 52 J. Bron Marum 1:12:43 1:12:26 53 Viggo ter Hart Akkrum 1:13:08 1:12:33 54 Ykerim Krol Akkrum 1:13:38 1:13:32 55 Afelien De Vries Akkrum 1:13:39 1:13:34 56 Petra de Vries Akkrum 1:13:39 1:13:32 57 Mirthe Veenstra Nes 1:14:58 1:14:40 58 Freya Snoek 1:16:50 1:16:48 59 Pytsje Merkus Akkrum 1:16:57 1:16:25 60 Sjoerd Boonstra Akkrum 1:16:57 1:16:25 61 Clautine Koers Nes 1:18:00 1:17:57 62 Frans damstra Aldeboarn 1:18:03 1:17:37 63 Eelco Visser Akkrum 1:18:05 1:17:20 64 Henk spijkerman Akkrum 1:18:05 1:17:24 65 Rosan Visser Akkrum 1:18:07 1:17:23 66 Joyce Ruiter Nes gem Boarnsterhim 1:18:08 1:17:24 67 Pieter-Bas de Jong Nes 1:18:09 1:17:34 68 Ellen Omvlee Nes 1:18:09 1:17:27 69 Baukje Kingma Akkrum 1:18:45 1:18:23 70 Sandra van de Donk Akkrum 1:18:45 1:18:24 71 Grethe Reidinga Nes gem Boarnsterhim 1:19:21 1:18:55 72 Sylvia Beekhuizen Akkrum 1:19:21 1:18:56 73 Roos damstra Aldeboarn 1:20:07 1:19:42 74 Vera pen Akkrum 1:20:45 1:20:10 75 Lieuwe Wijma Akkrum 1:21:39 1:21:26 76 Tjitske Hettinga Akkrum 1:21:40 1:21:35 77 Geertje Dekker Akkrum 1:22:09 1:21:45 78 Sandra Bouwer Nes gem Boarnsterhim 1:22:26 1:22:10 79 Windy Koolwijk Nes 1:22:26 1:22:20 80 Sjorske Akkrum 1:22:28 1:21:49 81 Jitske Popkema Nes gem Boarnsterhim 1:22:37 1:22:29 82 Judith Falkena Nes gem Boarnsterhim 1:22:45 1:22:30 83 Willem Kraaij Nes gem Boarnsterhim 1:22:46 1:22:31 84 Frieda Sybesma Akkrum 1:23:12 1:22:20 85 Siebren Sybesma Akkrum 1:23:12 1:22:19 86 Robert Ruiter Nes gem Boarnsterhim 1:23:48 1:23:07 87 Thijs de Haan Akkrum 1:24:27 1:23:39 88 Wietze de Jong Akkrum 1:24:29 1:23:47 89 Tea Rodenburg Akkrum 1:24:29 1:23:40 90 Nienke Hospes Akkrum 1:24:58 1:24:09 91 Mieke Posthumus Raerd 1:25:23 1:30:11 92 HJ Klijnstra Nes 1:25:24 1:24:32 93 Loes Schippers Nes 1:25:24 1:24:30 94 Elly Tijsma Akkrum 1:25:31 1:25:00 95 Helena Pen-Drost Nes gem Boarnsterhim 1:25:32 1:24:59 96 Annemeieke Riemersma Nes gem Boarnsterhim 1:26:16 1:26:11 97 Nynke Riemersma Nes gem Boarnsterhim 1:26:17 1:26:11 98 Helga Folkerts easterlittens 1:27:48 1:26:56 99 Grietje Veenema Akkrum 1:27:48 1:26:56 100 Hidde Oosterhof Akkrum 1:27:52 1:27:42 101 Renate Kroeze Akkrum 1:27:52 1:27:27 102 Wieke Huisman Goengahuizen 1:27:55 1:27:44 103 Anna Marie Terpstra Akkrum 1:27:55 1:27:30 104 Doutzen Oosterhof Akkrum 1:28:42 1:28:12 105 Hiske Pater Nes gem Boarnsterhim 1:28:44 1:28:35 106 Kim van der Heide Akkrum 1:29:40 1:29:01 107 Marit Oosterhoff Akkrum 1:29:40 1:29:01 108 Nanneke van der Heide Akkrum 1:29:40 1:29:02 109 Arjan Bouknegt Akkrum 1:30:43 1:30:21 110 Jacomien Witteveen Akkrum 1:30:47 1:30:34 111 Sjoerdje Reuzenaar Akkrum 1:30:51 1:30:47 112 Jaco van Mourik Akkrum 1:31:10 1:30:56 113 Anna veldema Akkrum 1:32:20 1:32:11 114 Douwina Terpstra Akkrum 1:32:21 1:32:12 115 Gerhard Groothedde Nes gem Boarnsterhim 1:32:25 1:31:58 116 Jeroen Vogelzang Akkrum 1:32:33 1:31:58 117 Rudolf Doting Akkrum 1:33:30 1:32:43 118 Edwin Galama Nes 1:33:57 1:33:08 119 Tjitske Hospes Akkrum 1:35:25 1:34:26 120 Jan Hospes Akkrum 1:35:26 1:34:27 121 Marcel Hoekstra Akkrum 1:36:23 1:36:02 122 Henk Dam Akkrum 1:36:24 1:36:02 123 Ruud van Doorn Akkrum 1:36:25 1:35:57 124 Ineke de Groot Akkrum 1:36:34 1:36:05 125 Anna Monsma Jirnsum 1:36:34 1:36:04 126 Nick Monsma Jirnsum 1:36:35 1:36:03 127 Mariska Spaanderman Akkrum 1:36:37 1:35:48 128 Saapke Postma Akkrum 1:36:39 1:35:49 129 Hanneke Tuinstra Haskerdijken 1:38:13 1:37:32 130 Roos van Rooij-Pater Nes gem Boarnsterhim 1:38:14 1:37:11 131 Wendy Mulder Haskerdijken 1:38:14 1:37:33 132 Janet Boersma Akkrum 1:38:30 1:37:22 133 Jetske de Blaauw Akkrum 1:38:31 1:37:30 134 Mark Bieleveld Akkrum 1:38:51 1:38:07 135 Britt Cornelder Grou 1:38:53 1:38:08 136 Wilma Hooghiemster Akkrum 1:39:28 1:38:51 137 Bothilda de Boer Akkrum 1:39:28 1:39:01 138 Ida Popkema Haskerdijken 1:39:40 1:38:45 139 Marjan Ronner Nes gem Boarnsterhim 1:39:40 1:38:45 140 Dirkje van Rooij Nes gem Boarnsterhim 1:42:53 1:42:43 141 Sander de Boer Nes gem Boarnsterhim 1:43:11 1:42:27 142 Marjolein Sixma Akkrum 1:43:12 1:42:31 143 Leonie Flinterman-Stronk Nes gem Boarnsterhim 1:43:13 1:42:29 144 Ania de Boer Nes gem Boarnsterhim 1:43:14 1:42:30 145 Martijn Flinterman Nes gem Boarnsterhim 1:43:15 1:42:36 146 Sietske Bos Akkrum 1:43:56 1:43:25 147 Annie Biegel Akkrum 1:43:56 1:43:24 148 Baukje van den Berg Akkrum 1:43:56 1:43:25 149 Evie Bosma - Herder Akkrum 1:43:57 1:43:25 150 Wietse Lemstra Akkrum 1:44:45 1:44:35 151 Hiltsje Hoekstra Akkrum 1:45:00 1:44:31 152 Arianna Hornstra Akkrum 1:45:05 1:44:33 153 Janneke Snijder Akkrum 1:45:05 1:44:37 154 Simon van der Werf Akkrum 1:45:16 1:44:41 155 Lucas Kerremans Akkrum 1:45:16 1:44:48 156 Arno ter Hart Akkrum 1:45:49 1:45:14 157 Fender ter Hart Akkrum 1:45:49 1:44:36 158 Jantina Wiersma Akkrum 1:45:51 1:45:00 159 Arjen Brouwer Akkrum 1:45:51 1:45:41 160 Jesper Boermans Nes gem Boarnsterhim 1:46:05 1:45:42 161 Leo Boermans Nes gem Boarnsterhim 1:46:07 1:45:44 162 Sanne de Boer Akkrum 1:46:07 1:45:45 163 Hilda Mollenhorst Aldeboarn 1:46:29 1:45:53 164 Bernice Bouma Aldeboarn 1:46:30 1:45:53 165 Theun prins Akkrum 1:46:50 1:46:13 166 Peter Scheffer Nes gem Boarnsterhim 1:46:52 1:46:16 167 Marije Scheffer Nes gem Boarnsterhim 1:47:05 1:46:28 168 Fardow van der werf Akkrum 1:47:29 1:46:49 169 Froukje van der Schaar Akkrum 1:48:24 1:47:39 170 Henk Steensma Akkrum 1:48:25 1:47:42 171 Natasja van den Bos Nes 1:48:36 1:48:18 172 Femke Strien Akkrum 1:49:40 1:49:23 173 Jolanda Potze Nes gem Boarnsterhim 1:50:50 1:49:56 174 Frank van der Mark Nes gem Boarnsterhim 1:50:50 1:49:58 175 Freek Taute Akkrum 1:53:20 1:53:10 176 Sjoukje De jong Akkrum 2:06:30 2:06:25 177 Carolien Deinum Nes gem Boarnsterhim 2:24:58 2:24:11 178 Annemarie van der Weerd Akkrum 2:25:12 2:24:25 7JGD, 7 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Joop Mink Akkrum 33:06 33:04 2 Rens Oosterhof Akkrum 33:31 33:29 3 Bjarne Mulder Akkrum 33:33 33:31 4 Gijs Kraaij Nes gem Boarnsterhim 36:57 36:55 5 Bent Weiland Nes gem Boarnsterhim 39:46 39:45 6 Timo Hania Nes 40:14 40:13 7 Jurre Amoraal Nes gem Boarnsterhim 40:46 40:34 8 Fedde Verhoef Akkrum 43:39 43:38 9 Hidde Amoraal Nes gem Boarnsterhim 43:39 43:39 10 Pier Leijenaar Akkrum 43:43 43:42 11 Jesper Arendz Akkrum 43:44 43:43 12 Agema Nes 44:40 44:29 13 Lyenne Simonse Akkrum 46:48 46:47 14 Ynes Barkmeyer Akkrum 46:50 46:48 15 Bas Bouknegt Akkrum 50:20 50:04 16 Dedmer Goerres Akkrum 51:44 51:44 17 Doutzen Hoekstra Akkrum 51:44 51:33 18 Sjoerd Algra Akkrum 53:42 53:36 19 Tijn de Deugd Nes 53:42 53:41 20 Bowe Leijenaar Akkrum 54:33 54:33 21 Mart de Vries Akkrum 54:58 54:51 22 Tygo Arendz Akkrum 55:03 55:02 23 Jasper wedman Akkrum 55:04 54:57 24 Roan Boersma Akkrum 56:21 55:35 25 Yge van der Werf Akkrum 56:22 55:36 26 Pieter Bergsma Akkrum 56:22 55:13 27 Ivar Swiersema Akkrum 58:01 57:55 28 Dedmer Gildemacher Nes 58:26 58:23 29 Rudmer de Jong Akkrum 58:28 58:25 30 Yago Origel nes 58:28 58:26 31 Benjamin van der Veer Akkrum 58:55 58:41 32 Sverre de Schiffart Akkrum 59:00 58:58 33 Tymen Wesselius Akkrum 59:16 59:15 34 Maeike Snoek Nes gem Boarnsterhim 59:22 59:21 35 Jelmer van der Weide Akkrum 59:28 59:27 36 Maud Boonstra Nes 1:00:21 1:00:19 37 Silke Mulder Akkrum 1:00:21 1:00:19 38 Thijs Bloothoofd Akkrum 1:00:37 1:00:03 39 Jamie de Vries Akkrum 1:00:37 1:00:16 40 Jan Jouke Schootstra Akkrum 1:00:48 1:00:13 41 Robin van der ploeg Akkrum 1:00:48 1:00:15 42 Rixt Sixma Aldeboarn 1:07:01 1:06:40 43 Roan Sixma Akkrum 1:07:02 1:06:40 44 Floris Taute Akkrum 1:09:33 1:09:25 45 Wiard Brouwer Akkrum 1:09:34 1:09:26 46 Niek Bijker Akkrum 1:09:36 1:09:34 47 Lyanne Bouwer Akkrum 1:11:13 1:11:01 48 Marrit Hogenhout Akkrum 1:11:14 1:11:02 49 Chris Hooghiemster Akkrum 1:14:19 1:14:18 50 Djurre kooistra Akkrum 1:14:20 1:14:17 51 Quentin Bonfrere Akkrum 1:14:35 1:14:23 52 Jurre Soepboer Akkrum 1:14:36 1:14:22 53 Femke de Jong Akkrum 1:14:59 1:14:41 54 Pier damstra Aldeboarn 1:15:26 1:15:02 55 Anneroos Visser Akkrum 1:15:28 1:14:47 56 Maaike de Jong Akkrum 1:15:28 1:14:47 57 Stefan wedman Akkrum 1:16:14 1:15:40 58 Thije de Jong Nes 1:16:18 1:15:34 59 Dex Ruiter Nes gem Boarnsterhim 1:16:18 1:15:35 60 Alie Haanstra Nes gem Boarnsterhim 1:16:44 1:16:27 61 Anouk Hoekstra Heerenveen 1:16:44 1:16:27 62 Nine Schuurman Akkrum 1:16:50 1:16:49 63 Milan spijkerman Akkrum 1:16:54 1:16:12 64 Tristan Vogelzang Akkrum 1:17:00 1:16:27 65 Jelmer Klijnstra Nes 1:17:01 1:16:19 66 Rocco Ruiter Nes gem Boarnsterhim 1:17:01 1:16:19 67 Aimee Origel Nes 1:18:00 1:17:58 68 Marrit Pen Nes gem Boarnsterhim 1:19:44 1:19:24 69 Sygrid van der Meer Akkrum 1:19:44 1:19:23 70 Brechtje damstra Aldeboarn 1:20:07 1:19:43 71 Lucas Pen Akkrum 1:20:07 1:20:06 72 Anna-Maj de Jong Akkrum 1:20:10 1:19:49 73 Alieke Wijma Akkrum 1:21:16 1:21:04 74 Marijke Wijma Akkrum 1:21:17 1:21:03 75 Bjorn Jongbloed Akkrum 1:21:17 1:21:12 76 Giedo Pen Akkrum 1:21:18 1:20:45 77 Cas renema Nes gem Boarnsterhim 1:21:19 1:21:14 78 Rianne Kraaij Nes gem Boarnsterhim 1:21:19 1:21:05 79 Senna Blom Akkrum 1:21:19 1:21:05 80 Wester Kamminga Akkrum 1:21:22 1:21:18 81 Jesse Meeten Akkrum 1:21:22 1:21:19 82 Fokelien Wijma Akkrum 1:21:24 1:21:09 83 June Jongbloed Akkrum 1:21:24 1:21:19 84 Vincent Vis Nes 1:21:25 1:21:22 85 Jesse Bouwer Nes gem Boarnsterhim 1:21:26 1:21:09 86 Roan Pater Nes gem Boarnsterhim 1:21:28 1:21:11 87 Tygo Jansen Nes gem Boarnsterhim 1:21:30 1:21:11 88 mare de Jong Akkrum 1:22:09 1:21:45 89 Jelka Kamminga Akkrum 1:22:28 1:21:50 90 Inez Dijkema Akkrum 1:22:37 1:22:29 91 Ids Sybesma Akkrum 1:23:10 1:22:18 92 Gryte Sybesma Akkrum 1:23:12 1:22:20 93 Eva Ruiter Nes gem Boarnsterhim 1:23:47 1:23:29 94 Jesper Abma Akkrum 1:24:41 1:24:17 95 Ruben Kroeze Akkrum 1:24:41 1:24:17 96 Nynke de Nas Akkrum 1:24:55 1:24:35 97 Esmay Blom Akkrum 1:24:55 1:24:35 98 Maarten van Steijn Akkrum 1:24:56 1:24:36 99 Devi Otten Akkrum 1:25:17 1:24:59 100 Wolter Klijnstra Nes 1:25:25 1:24:31 101 Bente Riemersma Nes gem Boarnsterhim 1:25:26 1:25:20 102 Freya Snoek Nes gem Boarnsterhim 1:25:26 1:25:21 103 Felicia de Ruiter Akkrum 1:26:27 1:25:39 104 Haawo Aadam 1:26:28 1:25:40 105 Zoë Ronner Nes gem Boarnsterhim 1:28:07 1:27:51 106 Tess weiland Nes gem Boarnsterhim 1:28:15 1:27:47 107 Tiny Oosterhof Akkrum 1:28:18 1:27:50 108 Jorrit van der Meer Akkrum 1:28:23 1:28:14 109 Jesmar Oosterveld Akkrum 1:28:25 1:28:23 110 Roy Bouknegt Akkrum 1:28:42 1:28:20 111 Maarten Kraaij Nes gem Boarnsterhim 1:28:44 1:28:32 112 Sebastiaan van der Mark Nes gem Boarnsterhim 1:28:44 1:28:35 113 Janne van der Kooij Nes 1:28:45 1:28:34 114 Roan Visser Nes 1:28:45 1:28:33 115 Hanna Sixma Akkrum 1:28:45 1:28:34 116 Norah Schippers Nes gem Boarnsterhim 1:28:45 1:28:35 117 Sjoerd Sixma Aldeboarn 1:28:47 1:28:37 118 Tim Flinterman Nes gem Boarnsterhim 1:28:57 1:28:48 119 Kirsten Lorije Akkrum 1:29:30 1:29:14 120 Fim Sybesma Akkrum 1:29:32 1:29:17 121 Job kalsbeek Akkrum 1:29:39 1:29:37 122 Sven Bootsma Akkrum 1:30:15 1:30:13 123 Elmar de jong Akkrum 1:30:16 1:30:14 124 Thyrza veldema Akkrum 1:30:17 1:30:14 125 Britte van Alphen Nes gem Boarnsterhim 1:30:17 1:30:15 126 Karlijn van Marle Akkrum 1:30:20 1:30:17 127 Rixt Hoekstra Akkrum 1:30:31 1:30:29 128 Indy Terpstra Akkrum 1:30:40 1:30:36 129 Lynn Bouknegt Akkrum 1:30:43 1:30:21 130 Bo Witteveen Akkrum 1:30:47 1:30:34 131 Sophie Reuzenaar Akkrum 1:30:51 1:30:46 132 Harm Wiersma Akkrum 1:31:06 1:30:31 133 Arjen Hooghiemster Akkrum 1:31:06 1:30:32 134 Hameda Curdy Akkrum 1:32:15 1:32:13 135 Fris Nagek Akkrum 1:32:15 1:32:12 136 Froa Dijkstra Akkrum 1:32:16 1:32:13 137 Sumaya Adam Akkrum 1:32:22 1:32:09 138 Eline Kerremans Akkrum 1:32:22 1:32:09 139 Fenna de Jong Nes 1:32:22 1:32:10 140 Marte Groothedde Nes gem Boarnsterhim 1:32:25 1:31:59 141 Fianne Flinterman Nes gem Boarnsterhim 1:32:28 1:31:49 142 Jitte Sixma Akkrum 1:32:31 1:31:51 143 Renske Hallema Akkrum 1:32:42 1:32:19 144 Silke Cuperus Nes gem Boarnsterhim 1:32:42 1:32:19 145 Feline Galama Nes 1:33:12 1:32:24 146 Jean Dunant Maurits Akkrum 1:33:13 1:32:51 147 Annelie Bos Nes gem Boarnsterhim 1:33:14 1:32:50 148 Janneke Hallema Akkrum 1:33:35 1:33:03 149 Femke Bos Nes 1:33:35 1:33:03 150 Maud van der Meer Nes 1:33:36 1:33:04 151 Inez Doting Akkrum 1:33:38 1:32:50 152 Sophie Doting Akkrum 1:33:38 1:32:52 153 Hidde Zeilstra Akkrum 1:34:15 1:34:13 154 Jorn Efdé Nes 1:34:17 1:34:15 155 Elske Hospes Akkrum 1:35:23 1:34:23 156 Jouke Hospes Akkrum 1:35:26 1:34:26 157 Jildou Dam Akkrum 1:35:43 1:35:22 158 Amarins Hoekstra Akkrum 1:35:43 1:35:22 159 Simone kloen Akkrum 1:36:00 1:35:34 160 Denise bruinsma Akkrum 1:36:01 1:35:35 161 Ammerins Monsma Jirnsum 1:36:01 1:35:34 162 Jasper bruinsma Akkrum 1:36:01 1:35:36 163 Tess Mulder Haskerdijken 1:37:24 1:36:45 164 Lieke Jager Haskerdijken 1:37:24 1:36:44 165 Maud Efdé Nes 1:38:22 1:38:19 166 Berber van Essen Nes 1:38:23 1:38:20 167 Isabelle Meger nes 1:38:34 1:38:15 168 Renske Hooghiemster Akkrum 1:39:12 1:38:36 169 Sanne Hooghiemster Akkrum 1:39:13 1:38:37 170 Jente oosterveld Akkrum 1:39:21 1:38:54 171 Kim Ronner Nes gem Boarnsterhim 1:39:40 1:38:46 172 Famke Waringa Akkrum 1:40:07 1:39:48 173 Rogier van Dikhoorn Akkrum 1:40:07 1:39:48 174 Tjalle Taute Akkrum 1:42:34 1:42:24 175 Sophie de Boer Nes gem Boarnsterhim 1:42:38 1:41:55 176 Maja de Boer Nes gem Boarnsterhim 1:42:38 1:41:56 177 Ninthe Jongbloed Akkrum 1:42:47 1:42:37 178 Dione Pen Akkrum 1:42:50 1:42:40 179 Janne van der Mark Nes 1:42:51 1:42:42 180 Wyb Sybesma Akkrum 1:42:53 1:42:43 181 Yfke Hallema Akkrum 1:42:55 1:42:44 182 Elin Adema Akkrum 1:44:05 1:43:37 183 Marrit de Jong Akkrum 1:44:14 1:43:56 184 Lieke Boermans Nes gem Boarnsterhim 1:44:16 1:43:57 185 Thomas Lemstra Akkrum 1:44:18 1:44:07 186 Mark Lemstra Akkrum 1:44:19 1:44:08 187 Anna van der Werf Akkrum 1:44:24 1:43:51 188 Moniek Wester Akkrum 1:44:24 1:43:57 189 Marit Adema Akkrum 1:44:26 1:43:58 190 Mieke Kerremans Akkrum 1:45:16 1:44:48 191 Lyanne Wiersma Akkrum 1:45:50 1:45:12 192 Jente Brouwer Akkrum 1:45:50 1:45:41 193 Jouke van der Werf Akkrum 1:45:52 1:45:30 194 Hidde Prins Akkrum 1:45:59 1:45:19 195 Niels Cook Akkrum 1:46:07 1:45:44 196 Thomas Bouma Aldeboarn 1:46:28 1:45:51 197 Jonne Scheffer Nes gem Boarnsterhim 1:46:51 1:46:13 198 Sido prins Akkrum 1:46:51 1:46:14 199 Iris zwerver Akkrum 1:46:51 1:46:11 200 Julia Scheffer Nes gem Boarnsterhim 1:46:51 1:46:16 201 Yfke Meyer Nes 1:48:03 1:47:45 202 Fayen Otten Akkrum 1:48:05 1:47:48 203 Nynke binnema Akkrum 1:49:40 1:49:22 204 Jildert Bosma Akkrum 1:49:40 1:49:22 205 Sinne-Mayke Bosma Akkrum 1:49:41 1:49:23 206 Jesse Dekker Nes gem Boarnsterhim 1:50:05 1:49:12 207 Tijn Dekker Nes gem Boarnsterhim 1:50:05 1:49:12 ========================================================================== Uitslagen.nl 05-06-2019 21:30