Uitslagenlijst Mûzelloop Jirnsum - Woensdag 24 april 2019 ========================================================================== MSEN, 5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Douwe Jan Krol Mantgum 19:39 2 Selmar Pigge Jirnsum 20:43 3 Jeffrey Rietbroek Friesland 22:45 4 Joop Mink Akkrum 23:42 5 Rienk Rodenhuis Grou 24:01 6 Ine van UItert Leeuwarden 24:49 7 Jildert Kuperus Oppenhuizen 26:03 8 Simon Pleune Joure 27:36 9 Wessel Jorna Jirnsum 29:17 10 Maino van Uitert Leeuwarden 29:21 11 Hessel Hijlkema Jirnsum 30:31 12 Tim Schriemer Jirnsum 30:32 13 Bram Riepma Leeuwarden 36:11 14 Ruben Riepma Leeuwarden 36:35 M40, 5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Iwan de Jong Jirnsum 19:31 2 Foppe Boonstra Boazum 31:18 3 Anjo Veenstra Raerd 35:21 M50, 5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ynze Stienstra Wergea 19:47 2 Frank Visser Oppenhuizen 22:39 3 Haije de Vries Drachten 27:42 4 Durk Haagsma Friesland 27:49 5 Rients van Dijk Akkrum 32:42 6 Theo Runia Friesland 33:21 M60, 5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Djurre van der Schaaf Friesland 28:33 2 Piet Kerstholt Friesland 30:21 3 Klaas Duits Friesland 38:49 4 Jippe Bokma Friesland 38:53 VSEN, 5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anniek Boonstra Boazum 31:18 2 Lidewij de Boer Boazum 32:09 V35, 5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jolanda de Vries Akkrum 22:01 2 Margreet Ausma Marum 26:07 3 Selena Ypma Easterwierum 26:42 4 José van der Lijke Joure 27:33 5 Roelina Adema Hommerts 27:33 6 Nienke van Uitert Leeuwarden 29:26 7 Wietske Talsma Eatserwierum 29:52 8 Christina Krol-Zijlstra Mantgum 29:56 9 Naraijsca Cecilia Drachten 30:56 10 Baukje de Vries Jirnsum 31:04 11 Anke Hijlkema Jirnsum 31:04 12 Fokje Greving Leeuwarden 31:10 13 Bregtsje Wiegersma Lippenhuizen 34:45 14 MArjon Witteveen Joure 34:46 15 Geralien Hoekstra Joure 36:33 16 Nyne de Hoop Raerd 38:37 17 Jeltsje Dijkstra Joure 39:32 18 Myja Zijlstra Reduzum 39:49 V45, 5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lieneke de Jong Grou 23:00 2 Annalies Woudstra Friesland 31:42 3 Hiske Hartmans Akkrum 31:57 4 Meriam Reusink Friesland 32:40 5 Aafke Jansen de Vries Grou 34:28 6 Martine Sijtsma Friesland 38:05 7 Anita van Dijk Akkrum 38:34 8 Tineke Koopmans Reduzum 39:48 V55, 5KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke Wester Friesland 26:33 2 Debbie Tuinstra Poppenwier 33:44 3 Jose Meijer Jirnsum 34:09 4 Marijke Jager Scharsterbrug 36:33 5 Astrid Zijlstra Friesland 1:04:00 MSEN, 8KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Dennis Brandenburg Steenwijk 31:36 2 Sander van Hoorn Leeuwarden 32:18 3 Berend Riemersma Jirnsum 38:18 4 Theo Terra Jirnsum 39:56 5 Djurre Zijlstra Mantgum 42:47 M40, 8KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Harold Brouwer Heerenveen 33:48 2 Bert Ausma Marum 34:11 3 Jouke Hoekstra Ijlst 36:14 M50, 8KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Theo van Bergen Hardegarijp 50:17 2 Jan Veenstra Nes 56:28 M60, 8KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tom Cusiel Heerenveen 48:27 2 Henk Koetje Leeuwarden 54:10 3 Jelle Brouwer Joure 56:34 4 Jurjen de Vries Grou 1:00:45 VSEN, 8KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Nynke Brouwer Wommels 48:57 2 Lysanne Kuindersma Joure 50:02 3 Sara Scheffer Leeuwarden 53:02 4 Manon Prose Leeuwarden 53:57 5 Jantine de Boer Bolsward 54:52 6 Britt de Lange Broeksterwald 1:05:10 V35, 8KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Miranda Hornstra Friesland 42:07 2 Marloes vd Meulen Hardegarijp 47:36 3 Berber Nijholt Tijnje 47:36 4 Geertje Cats-Feenstra Witmarsum 49:46 5 Mirjam Bos Grou 51:38 6 Wietske Cnossen Easterwierrum 53:57 7 Frieda de Vries Wergea 55:19 8 Jessica Smidt Leeuwarden 59:14 V45, 8KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Afke Brandenburg Friesland 52:01 2 Willy de Jong Leeuwarden 53:11 3 Jolanda Ran Lemmer 53:11 4 Jannie van Vilsteren Grou 53:47 5 Karin Jager Hardegarijp 54:18 6 Dorien Risselade Grou 54:25 7 Mieke Posthumus Raerd 54:53 8 Ingrid Grote Scharnegoutum 55:17 9 Geertje de Jong Westerhui Leeuwarden 55:40 10 Elske Dekker Heerenveen 56:27 11 Fokje Okkinga Aldeboarn 56:46 12 Yda de Boer Grou 56:46 13 Jannet Jouwsma Broek 57:18 14 Elske Fijma Goutum 59:41 15 Marian Kuperus Oppenhuizen 1:00:58 16 Saakje Regnerus Friesland 1:05:10 17 Yke Wijbenga De Falom 1:06:48 V55, 8KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke Kraan Sneek 33:09 2 Mirjam Kuipers Uitwellingerga 33:57 3 Siska Folkertsma Heerenveen 46:42 4 Grietsje Annema Wergea 53:34 5 Ankie Boschma Tynje 53:41 6 Tineke Dijkstra Friesland 55:08 7 Tineke Louwenaar Leeuwarden 58:30 8 Marijk de Jager Nes 58:42 9 Klaske Tolsma-Yntema Joure 1:00:23 10 Aleida Nijholt Joure 1:00:58 11 Tiny Franssen Leeuwarden 1:02:26 MSEN, 10KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hagos Bykane Burgum 32:48 2 Steven Hemstra Friesland 38:05 3 Rutger Wagenaar Friesland 38:31 4 Engbert van der Weide Jirnsum 41:00 5 Sietse Rozema Ijlst 41:13 6 Sytse Jansma Friesland 46:08 7 Johan Bekema Bolsward 46:11 8 Hielke Jonker Jubbega 52:58 9 Raouf Leeraar Raerd 53:24 10 Renze ten Hoeve Heerenveen 56:58 11 Vincent Dijkhof Drachten 58:12 12 Johan Dijkstra Boelenslaan 59:25 13 Feike Doting Jirnsum 1:01:13 M40, 10KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Carlos Fidalgo Langezwaag 40:39 2 Menno Bakker Franeker 41:09 3 Catrinus Vroom Hijum 43:45 4 Hendrik Hoogland Friesland 44:21 5 Bas Kaldenbach Mantgum 45:08 6 Tsjerk-Sake Castelein Grou 45:16 7 Marten Hellinga Burgum 45:28 8 Bouke Woutman Balk 46:54 9 Sjouke Venema Friesland 47:16 10 Rik Troostheide Leeuwarden 49:39 11 Marcel Perdil Leeuwarden 50:07 12 Sander van Lien Leeuwarden 51:20 13 Johan Kenning Raerd 53:26 14 Henk Riepma Leeuwarden 53:59 15 Willem van Kalsbeek Hallum 55:15 16 Edwin Al Cornwerd 58:45 17 Steven Muiser Heeg 1:05:22 M50, 10KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Obe Veldman Jirnsum 46:01 2 Ronald Rauwerda Roodkerk 47:05 3 Klaas Jan Huizing Leeuwarden 49:29 4 Peter Boersen Friesland 49:42 5 Domien Mulder Friesland 52:01 6 Wians Kramer Sneek 52:20 7 Wieger van Keulen Friesland 52:43 8 Rinze Miedema Friesland 53:37 9 Martin Dijkstra Sneek 55:15 10 Gerjan de Groot Joure 56:19 11 Bouke Fennema Friesland 1:01:52 12 Marten Kingma Friesland 1:03:19 M60, 10KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Willem van Zutphen Friesland 47:45 2 Durk Bouma Friesland 48:12 3 Otto de Boer Friesland 50:56 4 Hans Nagtegaal Friesland 51:28 5 Ruurd Veenstra Friesland 51:28 6 Cor van Sluis Friesland 51:56 7 Jan Leijstra Witmarsum 52:14 8 Hessel de Boer Friesland 53:15 9 Uilke Bosma Friesland 53:55 10 Meindert van der Hulst Lemmer 55:11 11 Piet Runia Stiens 56:29 12 Jacob Dijkstra Friesland 56:57 13 Reinder Tel Friesland 58:24 14 Tom Vellinga Akkrum 59:11 15 Wiebe Schotanus Drachten 59:26 16 Willem Reitsma Friesland 59:53 17 Wolfgang Dr. Mayrer Siegen (Duitsland) 1:00:46 18 Johan Zwerver Friesland 1:01:37 19 Rense Zwerver Leeuwarden 1:01:37 20 Jan Panhuis Friesland 1:02:39 21 Harm Postma Friesland 1:02:39 22 Wijbrand de Groot Friesland 1:02:39 VSEN, 10KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hilda Wijnja Sneek 45:20 2 Femke Hemstra Friesland 46:37 3 Rinske v.d. Mark Jirnsum 1:00:28 4 Anselien Bonthuis Joure 1:06:34 V35, 10KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Saskia Smits Jutrijp 51:34 2 Miranda Flapper Berlikum 55:13 3 Anja Hofstra Witmarsum 55:13 4 Tetsje Hoks Joure 56:27 5 Nynke Veldman Akkrum 57:55 6 Cindy de Jager Friesland 58:12 7 Mettje van der Werff Akkrum 58:32 8 Anneke Regnerus Friesland 1:00:04 9 Natasja Laskewitz Leeuwarden 1:01:33 V45, 10KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Annie Zijlstra Sint Nicolaasga 49:48 2 Karin Boersma St. Nyk 53:16 3 Anita de Vreeze Leeuwarden 54:58 4 Verona Fortuin Terherne 55:53 5 Marita Jukema Joure 56:40 6 Bea Tiemersma Joure 57:34 7 Jannet Kruisinga Grou 58:32 8 Annemarie Groenenberg Akkrum 59:11 9 Marianne Haijma Berlikum 1:01:02 10 Trea Walstra Menaam 1:01:02 11 Carin Hoekstra Stiens 1:01:06 12 Thea Methorst Grou 1:01:18 13 Janny Fennema Friesland 1:01:52 14 Janny Bulthuis Scharnegoutum 1:02:32 15 Lida van Sloten Friesland 1:06:39 16 Tini van Vilsteren - Tals Wergea 1:07:51 17 Fetsje Jonker Jubbega 1:12:20 V55, 10KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Harrit Winia St. Nicolaasga 53:11 2 Boukje Efde Jirnsum 56:30 3 Jannie Bijma De Knipe 56:58 4 Ciske Knoets Witmarsum 59:32 5 Minke Oord Friesland 1:00:45 6 Els van der Wal Grou 1:01:17 7 Ida Hoekstra Akkrum 1:01:17 8 Oda Sonsma Grou 1:01:19 9 Inge Kools Friesland 1:01:46 10 Bettie Velting sNEEK 1:05:22 11 Jose Baas-Zondag Grou 1:05:55 12 Anneke Sijtsma Friesland 1:07:03 MSEN, 17KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Eelco de Groot Assen 1:19:48 2 Johannes Althuis Sneek 1:21:33 3 Marco Westdijk Leeuwarden 1:23:33 4 Gerrit Duits Friesland 1:27:59 5 Marceld e Beer Raerd 1:28:43 6 Rudie van der Weij Sint Nicolaasga 1:28:55 7 Wybren Rozema Jirnsum 1:31:56 M40, 17KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jaap Vink Friesland 46:29 2 Ate Bijlsma Garijp 1:13:06 3 Thony van der Veen Burgum 1:17:00 4 Wouter den Dekker Heerenveen 1:17:58 5 Germ Steensma Friesland 1:23:22 6 Willem de Vries Burgum 1:29:53 7 Erik Willekus Friesland 1:32:00 M50, 17KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sieds Wiersma Friesland 1:10:48 2 Albert van Ramshorst Scharnagoutum 1:13:35 3 Daan van der Geest Friesland 1:18:52 4 Willem Biemolt Friesland 1:20:45 5 Herman Geritz Friesland 1:27:59 6 Lammert van der Meij Leeuwarden 1:28:35 7 Jan Post Smilde 1:31:28 8 Henk van Vilsteren Wergea 1:32:12 9 Martin van den Burg Friesland 1:34:45 10 Pier de Roos Heerenveen 1:41:39 11 Kobus Jonker Jubbega 1:42:14 M60, 17KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Duco Zijlstra Friesland 1:05:20 2 Chris Draijer Friesland 1:16:35 3 Wim Krul Grou 1:22:55 4 Lammert Wolters Friesland 1:25:56 5 Douwe Jan Talman Harlingen 1:27:15 6 Tjeerd Visser Friesland 1:30:52 7 Karst Anema Friesland 1:41:09 VSEN, 17KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tessa Boot Friesland 1:28:55 2 Anneke Veldman Akkrum 1:31:06 V35, 17KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Beanne Bakker Drachten 1:34:27 2 Renske Postma Leeuwarden 1:34:54 V45, 17KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ylona Kruis Heeg 1:13:56 2 Jitske Schuurman Jubbega 1:30:51 3 Klaske Veenstra Friesland 1:42:28 V55, 17KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mattie de Boer Appelscha 1:57:44 2 Anke Peterson Friesland 2:03:18 www.ValkEventProductions.com ========================================================================== Uitslagen.nl 07-05-2019 21:33