Uitslagenlijst Oerpolderloop It Heidenskip - Zondag 25 februari 2018 ========================================================================== MSEN, 7,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rob Vijver Lionitas 24:20 2 Hindrik Jagersma Vitalis 27:05 3 Lieuwe Palstra Horror 27:52 4 Gerwin in het Veld Vitalis 28:04 5 Wouter van Gessel Zwolle 28:32 6 Sietse Rozema IJlst 29:35 7 Rik de Graaf Lemmer 30:44 8 Ewoud Eijssen Heemstede 30:52 9 Jan Anne Postma SV Friesland 31:46 10 Jorrit Miedema Workum 33:07 11 Sytse Jansma SV Friesland 33:30 12 Jaldert Sjoerds Workum 34:14 13 Gauke Postma Akkrum 34:37 14 Stefan Kutsch Lojenga Haarlem 36:48 15 Sander Hollander Workum 39:01 16 Floris Zijlstra Hellas 42:02 17 Age Jan Kampen It Heidenskip 52:48 M40, 7,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Richard Aalders Nietap 30:10 2 Ernst Jan Meindersma Loopgroep Aart Stigter 33:00 3 Peter de Haas IJlst 35:54 4 Frank Visser Oppenhuizen 36:11 5 Christian Vessies Koudum 37:34 6 Hendrik-Jan Meulenaar Burgum 37:37 7 Rein Tjeer Postma Koudum 38:42 8 Maarten Oostenveld Workum 39:01 9 Arend Pasma Amersfoort 39:46 10 Rene Miedema Bolsward 42:34 11 Patrick Dijkhuizen SV Friesland 49:14 M50, 7,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klaas Kroese Loopgroep Triple-S 28:20 2 Martin van den Burg SV Friesland 34:55 3 Eeuwe Schot Groningen Atletiek 35:23 4 Jacob Dijkstra SV Friesland 36:30 5 Jan Schaafsma Bolsward 39:09 6 Paul David Meesters Easterein 39:27 7 Gjalt Visser Bolsward 40:57 8 Jamaldo Keulen Sneek 41:00 9 Henk Linde Amsterdam 46:52 10 Harm Jensma Vrouwenparochie 49:19 11 Tjalling Visser Bolsward 55:29 12 Reinder Sinnema SV Friesland 57:35 M60, 7,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Otto de Boer SV Friesland 37:27 2 Sjouke Touber SV Friesland 38:20 3 Gerben Brouwer SV Friesland 39:02 4 Johan Zwerver SV Friesland 41:49 5 Otto de Boer SV Friesland 43:18 6 Klaas Dijkstra Grijpskerk 43:38 7 Jurjen Schrim Aduard 45:04 8 Alle Kampen Koudum 52:48 9 Frits Ottens SV Friesland 53:33 10 Klaas Duits SV Friesland 55:18 11 Jippe Bokma SV Friesland 57:35 12 Jan van der Hoek SV Friesland 58:17 13 Annemarten Groenman Groningen 1:05:50 14 Djurre van der Schaaf SV Friesland 1:06:22 VSEN, 7,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Loïs Oldhoff Vitalis 30:15 2 Bernardine de Vries Horror 35:54 3 Femke Groenhof It Heidenskip 39:56 4 Boukje Wijmans Joure 52:37 V35, 7,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Linda Bennetts-Van Hurck Makkum 32:59 2 Hinke Goemaat Idsegahuizum 33:16 3 Irma Botermans Bolsward 34:31 4 Saskia Smits Horror 35:29 5 Djuke Elzinga Joure 39:07 6 Annemijn Eyssen Bergen110482 39:19 7 Helen de Lange SV Friesland 42:12 8 Ellen Konst Hindeloopen 42:44 9 Johanna Albada Sneek 44:12 10 Nadya Zijlstra Hellas 48:04 11 Annika Bangma Arum 50:13 V45, 7,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sarina Jannes SV Friesland 41:29 2 Catharina Groenland Bolsward 42:34 3 Grytsje Miedema Workum 44:45 4 Hennie Smid-Hooijer Hindelopen 45:19 5 Lida van Sloten SV Friesland 46:52 6 Tini van Vilsteren-Talsma Athleta 55:29 V55, 7,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Janet Werkema Horror 34:55 2 Joukje de Vreeze Oudemirdum 43:09 3 Minke Oord SV Friesland 44:43 4 Jitske Rinsma Glimmen 45:45 5 Aafke Keizer-Zijlstra SV Friesland 45:54 6 Elbrich Witteveen Blauhús 46:20 7 Anneke Sijtsma SV Friesland 48:20 8 Sietske van der Bij SV Friesland 48:52 9 Mariëtte Spierings Amsterdam 49:58 10 Lies de Vries-Groen SV Friesland 57:35 MSEN, 14 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gerrit Wolbers Lionitas 52:56 2 Erik Bouma Lionitas 53:07 3 Martijn Ruis Horror 53:16 4 Siep Nota Horror 53:26 5 Freek Welbedacht Loopgroep Astrea 55:38 6 Saco Bootsma Workum 55:41 7 Sipke Schaap AV Heerenveen 57:30 8 Bernard Winsemius Joure 58:37 9 Folkert Attema Horror 1:00:14 10 Walter Schirm Amersfoort 1:01:36 11 Lourens Koenjer Raalte 1:05:51 12 Bart van der Veen SV Friesland 1:09:57 13 Piet Rienstra Oudemirdum 1:10:14 14 Lourens van den Akker Amsterdam 1:10:55 15 Martin Noppert St. Johannesga 1:13:03 16 Sten Renema Workum 1:13:06 17 Dirk Jan Pasma Utrecht 1:13:49 18 Anne Miedema SV Friesland 1:17:18 19 Theo Stellingwerf Workum 1:29:48 M40, 14 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Kerst Wind AV Heerenveen 55:46 2 Johan Hofstra Witmarsum 58:56 3 Jaap Vink SV Friesland 1:00:36 4 Wiebe Koopmans Loopgroep Triple-S 1:00:49 5 Tjitte de Vries AV Heerenveen 1:01:46 6 Peter Hoekstra Horror 1:01:57 7 Siebolt Haijtema Workum 1:03:17 8 Anne Dijkstra Mantgum 1:03:58 9 Douwe de Jong Wolsum 1:04:53 10 Lars van Bavel Bolsward 1:05:38 11 Herman Westerhuis Workum 1:05:40 12 Sjouke Venema SV Friesland 1:07:16 13 Fekke Fekkes Koudum 1:09:03 14 Martijn Bergsma Balk 1:09:09 15 Klaas Willem Zwaagstra Sneek 1:09:22 16 Gjalt Wijma Gorredijk 1:09:46 17 Eddy Grootemaat Gorredijk 1:09:46 18 Klaas Hiemstra Koudum 1:13:50 19 Steef Haarsma Scharnegoutum 1:16:12 20 Andre Siesling Bolsward 1:16:38 21 Hendrik Westerhuis Hilversum 1:22:09 22 Dave de Jong Horror 1:29:51 M50, 14 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Pieter-Jan Kooi Loppersum 58:17 2 Sieds Wiersma SV Friesland 59:10 3 Menno Cramer Loopgroep Leeuwarden 1:00:55 4 Daan van der Geest SV Friesland 1:01:36 5 Peter van Mourik Makkum 1:04:04 6 Simon Speelman Sneek 1:05:02 7 Henk Reinderink Bolsward 1:05:24 8 Johannes de Boer It Heidenskip 1:05:43 9 Lammert van der Meij SV Friesland 1:06:01 10 Willem Biemolt SV Friesland 1:06:22 11 Frank van der Kant Bovenkarspel 1:07:18 12 Arie Steneker St.Nicolaasga 1:07:54 13 Nico Veninga Wijnjewoude 1:09:52 14 Jaap Baalbergen Loopgroep Dokkum 1:10:52 15 Aise Bouma SV Friesland 1:11:02 16 Tom Stellingwerf Koudum 1:11:34 17 Gerasrd Postma Koufurderige 1:12:10 18 Henk van Vilsteren Athleta 1:12:28 19 Herman Geritz SV Friesland 1:12:32 20 Sikke Witteveen Blauwhuis 1:13:03 21 Wieger van Keulen SV Friesland 1:14:17 22 Willem de Klerk Bolsward 1:14:50 23 Jan Boon Loopgroep Dokkum 1:15:54 24 Anton Langeberg SV Friesland 1:17:44 25 Reinder Tel SV Friesland 1:17:54 26 Paul Jong Onderdijk 1:19:02 27 Yde de Boer Bolsward 1:19:31 28 Jos Wieggers Horror 1:19:38 29 Acronius Kramer It Heidenskip 1:20:27 30 Jan Bert Kuipers Drylst 1:20:33 31 Corne Kort AV Heerenveen 1:23:05 32 Wim Manshande SV Friesland 1:24:58 33 Ytsen Renema It Heidenskip 1:25:15 34 Eelco van der Werff It Heidenskip 1:25:18 35 Marten van der Wal It Heidenskip 1:25:18 36 Marinus Vlak Purmerend 1:27:34 M60, 14 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Auke Postma Lionitas 1:01:36 2 Chris Draijer SV Friesland 1:01:51 3 Jasper Keizer SV Friesland 1:02:27 4 Symen van der Velde Horror 1:10:06 5 Ad Bergen Aldegea 1:10:16 6 Jos Bruin AV Heerenveen 1:11:46 7 Duco Zijlstra SV Friesland 1:12:16 8 Klaas Halma Gaast 1:13:16 9 Tjeerd Visser SV Friesland 1:14:32 10 Pieter van Dijk AV Heerenveen 1:15:34 11 Yde Haarsma SV Friesland 1:16:37 12 Peter Londema Horror 1:16:47 13 Jan Feenstra Workum 1:17:01 14 Johan Koenjer Heino 1:17:44 15 Ulbe Keegstra Loopgroep Dokkum 1:17:50 16 Leo van der Meulen Sneek 1:19:35 17 Bokke Haanstra Swifterbant 1:20:30 18 Piet Kerstholt SV Friesland 1:21:40 19 Karst Anema SV Friesland 1:22:07 20 Durk van Tuinen Workum 1:22:55 21 Roelof Kedde AV Heerenveen 1:23:05 22 Gerard Houbein Spartacus 1:32:52 23 Tsjerk Viersma Hommerts 1:33:32 VSEN, 14 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Fleur Baljet Horror 55:46 2 Regine Postma Horror 1:02:25 3 Samantha Hettinga Horror 1:11:43 4 Charlotte Pasma Utrecht 1:12:22 5 Nanda Reitsma Ylst 1:13:06 6 Caroline Vink Beetgum 1:19:02 7 Djoke de Boer It Heidenskip 1:20:11 8 Hilde Jansen Heerenveen 1:23:05 V35, 14 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Nynke Steigenga SV Friesland 1:07:51 2 Judit de Vries Nijland 1:11:58 3 Femke de Groot Loopgroep Dokkum 1:24:48 4 Nellie Dijkstra SV Friesland 1:34:58 V45, 14 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Geke Venema SV Friesland 1:07:30 2 Hella Yntema Bolsward 1:09:03 3 Hester Henstra Loopgroep Leeuwarden 1:09:33 4 Anita van der Wal SV Friesland 1:14:03 5 Liesbeth Steenbergen Horror 1:14:32 6 Agnes Winia Elahuizen 1:15:54 7 Marijke de Jong Wolsum 1:17:41 8 Verona Fortuin Horror 1:17:50 9 Monique Ketelaar Blauwhuis 1:20:24 10 Christina Buma Oudega 1:24:48 11 Ida Hylkema It Heidenskip 1:25:10 12 Pietsje Fekkes-vd Goot Koudum 1:27:03 13 Monique Boogmans Amsterdam 1:27:34 14 Joke Bleijerveld Loopgroep Dokkum 1:28:48 15 Alice Fortuin Joure 1:33:37 16 Jolanda Nijenhuis SV Friesland 1:34:58 17 Ingrid Grote Scharnegoutum 1:35:57 V55, 14 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ina Veenstra AV Heerenveen 1:23:49 2 Liesbeth Zegwaard Amsterdam 1:32:25 Fout in uitslagen? Mail naar info@svfriesland.nl Sponsor herinneringen: Bij Folkert, Sneek ========================================================================== Uitslagen.nl 25-02-2018 20:10