Uitslagenlijst Walk & Run IJlst IJlst - Zaterdag 7 oktober 2017 ========================================================================== VROUW, LADIES RUN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Immy Auck Kersbergen Wommels 29:56 2 Samantha Hettinga IJlst 34:12 3 Jolien Bandstra St.-Annaparochie 34:49 4 Miriam Brandsma Offingawier 35:46 5 Ingrid van der Feen Nijmegen 37:00 6 Sonja Riesen Sneek 37:16 7 Ilse Hoekstra Sneek 38:36 8 Mascha van der Meer Sneek 38:49 9 Gerdi de Vries IJlst 39:08 10 Grietje Yska Bolsward 40:03 11 Ceciel Homan Sneek 40:04 12 Tekla de Jong Sneek 40:20 13 Lucia Serra Sneek 40:37 14 Hieke Osinga Koufurderrige 41:50 15 Mieke Siemensma Leeuwarden 41:57 16 Mirjam van der Helm Exmorra 42:39 17 Yvonne van Erkelens Sneek 42:45 18 Wietske Hooghiemstra Sneek 43:27 19 Selina Posthuma Zwolle 43:44 20 Bianca Meertens van Meete Sneek 44:00 21 Anja van Riemsdijk IJlst 44:01 22 Evelien Hoekstra Sneek 44:29 23 Marloes Dreunhuizen Sneek 44:29 24 Anouk Vuurman Sneek 44:55 25 Thea Bethlehem Hommerts 45:02 26 Mariska Nijboer Heeg 45:07 27 Piety de Jong Heeg 45:29 28 Jeannette Folkertsma Folsgare 45:31 29 Femke Halbesma Sneek 45:35 30 Renata Zijlstra Sneek 45:36 31 Annie Postma IJlst 45:36 32 Marjan van der Laan Sneek 45:37 33 Lucie-Anna de Jong Nijland 45:37 34 Marjan van der Laan Sneek 45:54 35 Marieke van Drogenbroek Woudsend 45:57 36 Selma Vos Sneek 45:58 37 Griet Cnossen Heeg 45:58 38 Hinke Osinga IJlst 46:10 39 Mirjam Palsma Sneek 46:37 40 Mirjam Miedema Sneek 46:42 41 Henny van der Sluis Sneek 46:57 42 Jetta Postma -de Vries Sneek 47:03 43 Titia Brouwer-Kamstra Sneek 47:13 44 Mirjam Schober Schettens 47:32 45 Tineke Bootsma IJlst 47:58 46 Tineke Kempenaar Bisschop Bergschenhoek 48:24 47 Ellen de Vries IJlst 49:02 48 Femke van Marle-Westbroek IJlst 49:32 49 Tineke Klaver IJlst 49:32 50 Johanna Rozema IJlst 50:18 51 Barbara Bootsma Sneek 55:55 52 Marian Visser Sneek 56:25 53 Geeske Cnossen IJlst 56:30 54 Clara koehoorn-Koenen Sneek 56:35 55 Annemarijke Terpstra Sneek 57:04 MAN, HARDLOPEN HEREN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Oldhoff Leeuwarden 26:20 2 Joost Tijsen Sneek 28:14 3 Reinier Hitzert Hurdegaryp 28:24 4 Hindrik Jagersma Groningen 28:28 5 Mike Hofstra Sneek 29:22 6 Marco van Meerveld Sneek 30:18 7 Timo Schraa St.-Annaparochie 30:34 8 Marten Conradie Scharnegoutum 30:34 9 Mark de Haan Tjedevoorste Sneek 30:41 10 Lars Ravesloot Utrecht 31:22 11 Hans-Jan Jasper Sneek 31:28 12 Peter Hoekstra IJlst 31:31 13 Dennis Smit IJlst 31:38 14 Sietse Rozema IJlst 31:40 15 Klaas Conradie Sneek 32:25 16 Jelmer Albertsma IJlst 32:32 17 Jan van der Zee Oosthem 32:38 18 Jan Siep van den Bos Sneek 33:24 19 Ben van der Feen Oosthem 33:28 20 Hessel Dijkstra IJlst 33:33 21 Jildert Boersma Scharnegoutum 34:08 22 Gerlof Schippers IJlst 34:10 23 Wouter Steenstra Delft 34:16 24 Luuk Naarding Oosthem 34:16 25 Michiel van Blanken Sneek 34:17 26 Jouke Hoekstra IJlst 34:22 27 Henk Olthuis IJlst 34:22 28 Willem Biemolt Utrecht 34:39 29 Ewald Hofstede Groningen 35:28 30 Nick Roskam Sneek 35:47 31 Henk Rypma IJlst 35:53 32 Flip van Doorn IJlst 36:51 33 Marcel Kamstra Sneek 37:15 34 Michiel de Boer IJlst 37:30 35 Laurens van Walraven IJlst 37:46 36 Jan Willem Bouma Workum 38:54 37 Fred de Witte Exmorra 39:25 38 Pieter Poelstra Lemmer 39:32 39 Jop Wielens IJlst 39:43 40 Wiebrand de Boer Sneek 39:43 41 Remco de Vries IJlst 39:43 42 Jelmer Hoekstra Sneek 39:56 43 Edward Plantinga Sneek 41:21 44 Dirk van Terwisga Sneek 41:29 45 Erik Jan Mulder IJlst 42:16 46 Sjouke Miedema Hommerts 42:45 47 Jan Willem Kempenaar Bergschenhoek 42:49 48 Jelle de Haan Haskerhorne 43:14 49 Durk Brouwer Sneek 43:32 50 Rutger Fopma Hilaard 46:07 51 Tjalling Sietsma Hilaard 46:33 52 Hendrik Tamsma IJlst 48:18 53 Jeroen Deen IJlst 49:49 54 Fried Didden Sneek 49:58 55 Dave de Jong Sneek 50:15 56 Sjerp Horjus Sneek 50:56 57 Jan Mulder IJlst 51:22 58 Ate van der Werff IJlst 51:24 59 Hisse Lijklema IJlst 1:02:12 60 Rein Lyklema IJlst 1:02:12 JONGE, JEUGDLOOP 12-16 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jing Oldhoff Leeuwarden 5:37 2 Bauke Zijsling IJlst 6:02 MEISJ, JEUGDLOOP 12-16 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Vera de Vries Sneek 5:52 2 Marene Scholtens Leeuwarden 6:20 3 Alice Stilma IJlst 7:05 JO7-8, 900M (GROEP7-8) Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bram van Doorn IJlst 3:15 2 Sybrand Huisman IJlst 3:15 3 Jorn Dijkstra IJlst 3:18 4 Timo van der Knaap IJlst 3:23 5 Donald van Walraven IJlst 3:34 6 Desley Kienjet Lippenhuizen 3:37 7 Martijn Legendal Tjerkgaast 3:44 8 Thijs Bos IJlst 3:46 9 Tigo van der Meulen IJlst 4:14 10 Robert Keuning IJlst 4:18 11 Stan Halbesma Sneek 4:23 12 Justin Leemtonk Utrecht 5:42 ME7-8, 900M (GROEP7-8) Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Naomi Toonstra IJlst 3:59 2 Judith Jasper Sneek 3:59 3 Lea de Boer IJlst 4:00 4 Marieke Jasper Sneek 4:00 5 Jente van der Meulen IJlst 4:05 6 Nynke Ludemann IJlst 4:10 7 Heleen Klasen IJlst 4:11 8 Inez IJlst 4:12 9 Linde Weistra IJlst 4:13 10 Amerins de Wolff IJlst 4:14 11 Mariam Moufleh IJlst 4:15 12 Anniek Zijlstra IJlst 4:16 13 Hiske Sikma Oosthem 4:17 14 Merle Weistra IJlst 4:18 15 Silke Wiersma IJlst 4:19 16 Nelly Damstra Oosthem 4:27 17 Begeleidster Ida Woudsend 4:28 18 Demi Hoekstra IJlst 4:29 19 Meike Deen IJlst 5:49 JO5-6, 900M (GROEP5-6) Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rick de Bruyn IJlst 3:14 2 Tobias Hoekstra IJlst 3:17 3 Melle Bouma IJlst 3:20 4 Pieter van Walraven IJlst 3:25 5 Jelmer Ludemann IJlst 3:27 6 Naut Krikke Sneek 3:31 7 Koert Velting IJlst 3:36 8 Milan Feenstra IJlst 3:41 9 Hidde Lobstein Oosthem 3:52 10 Jan-Douwe Stedehouder IJlst 3:59 11 Jesse Feenstra IJlst 4:02 12 Rick Visser IJlst 4:03 13 Tieme de Boer IJlst 4:05 14 Tiemen Noordenbos IJlst 4:10 15 Mink Deen IJlst 4:18 16 Sylvano Schippers IJlst 4:45 ME5-6, 900M (GROEP5-6) Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mare Blum IJlst 3:43 2 Ylja Huisman IJlst 4:11 3 Janouk Gietema IJlst 4:13 4 Roos van der Maden Leimuiden 4:14 5 Lieke Nijdam IJlst 4:14 6 Tess Hoekstra IJlst 4:17 7 Ise-May Draaisma Nijland 4:21 8 Silke Lobstein Oosthem 4:21 9 Klaske Feenstra Abbega 4:24 10 Nynke Pot IJlst 4:37 JO3-4, 900M (GROEP3-4) Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Idse Blum IJlst 3:31 2 Ferry Halbesma Sneek 3:57 3 Melle de Boer IJlst 4:26 4 Jelmer van Blanken Sneek 4:28 5 Philippus Feenstra Abbega 4:47 6 Stijn van der Maden Leimuiden 4:49 7 Brent Hoekstra Sneek 4:52 8 Tijn van Marle IJlst 5:08 9 Jouke de Wolff IJlst 5:13 10 Jelmer Legendal Tjerkgaast 5:26 11 Mike van der Maden Leimuiden 6:02 ME3-4, 900M (GROEP3-4) Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Vienne van der Knaap IJlst 3:36 2 Quinty van der Meer Sneek 4:27 3 Silke Albertsma IJlst 4:30 4 Anne Leijenaar IJlst 4:41 5 Benthe Muizelaar IJlst 4:43 6 Fardau Hoekstra Oudega Sudwest-Fryslan 4:46 7 Mirthe van der Zee Nijezijl 4:48 8 Maja Wielens IJlst 4:48 9 Maud Burgstra Sneek 4:53 10 Anne Dijkstra IJlst 4:53 11 Fiene Huijbrechts IJlst 5:05 12 Jildou Pot IJlst 5:08 13 Annr-Rixt de Wolff IJlst 5:11 14 Lieke Hollander IJlst 5:25 15 Isa Krikke Sneek 5:28 16 Floor Lubberts IJlst 5:37 17 Elyza Visser IJlst 5:40 18 Anouk ten Woude IJlst 5:46 19 Maren Bouma IJlst 6:00 20 Chemaine Patje Zuidbroek 6:03 Opmerkingen? Mail uilke@avhorror.nl De tijden van groep 5-6 zijn door computerstoring bij benadering. ========================================================================== Uitslagen.nl 08-10-2017 10:32