Uitslagenlijst Leijenloop Opeinde - Zaterdag 17 juni 2017 ========================================================================== M5,2, 5,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Henri Harmsen Drachten 18:22 18:20 2 Jetze Genee Makkum 18:34 18:32 3 Stev van der Wal Drachten 21:14 21:12 4 Jente Talsma Leeuwarden 22:40 22:38 5 Arjen Terpstra Groningen 22:52 22:49 6 Mark van der Wijk Houtigehage 23:01 22:56 7 Tjidsger Postmus Drogeham 23:42 23:37 8 Dennis Holtrop Fit zijn scoort 24:06 23:58 9 Marco Plas Fit zijn scoort 24:10 24:02 10 Vincent Beeksma Dokkum 24:30 24:29 11 Rinze Brug Gorredijk 24:54 24:52 12 Jan Buruma Oudwoude 24:56 24:55 13 Hielke v.d. Linde Drachten 25:22 25:20 14 Sjolke Dupon Opeinde 25:29 25:23 15 Sander van der Berg Fit zijn scoort 26:05 25:46 16 Frank van Dam Fit zijn scoort 26:05 25:57 17 Mees Hoekstra Fit zijn scoort 26:09 26:02 18 Jesse Eghuizen Fit zijn scoort 26:13 25:59 19 Piet Hoekstra Stroobos 26:19 25:56 20 A. v.d. Laan Burgum 26:35 26:13 21 Roan Ploegsma Fit zijn scoort 26:39 26:31 22 Pieter Sipma Opeinde 27:22 27:02 23 Twan Terpstra Fit zijn scoort 27:40 27:31 24 Marten Postma Fit zijn scoort 27:46 27:40 25 Egbert Witteveen Fit zijn scoort 27:56 27:47 26 Karel Mulder Groningen 28:19 28:13 27 Dikkie v.d. Werf Bolsward 28:27 28:22 28 Paul Akkerman Opeinde 28:29 28:22 29 Jarno de Vries Opeinde 28:31 28:11 30 Rick Kingma Fit zijn scoort 28:52 28:36 31 Auke Gerben Nijboer Fit zijn scoort 28:52 28:34 32 Remco Dijkstra Fit zijn scoort 28:53 28:37 33 Kornelis Veenstra Fit zijn scoort 28:54 28:36 34 Niels Dijkstra Fit zijn scoort 29:11 28:56 35 Arjan van Duinen Surhuisterveen 29:26 29:10 36 Dirk Bosgraaf Fit zijn scoort 29:30 29:23 37 Gert Jan Verbruggen Fit zijn scoort 29:37 29:21 38 Tristan de Boer Fit zijn scoort 29:46 29:40 39 Sietse van der Linden Fit zijn scoort 29:58 29:52 40 Gosse Fokkens Fit zijn scoort 30:00 29:48 41 Thomas Boersma Fit zijn scoort 30:00 29:48 42 Matthijs van der Laan Fit zijn scoort 30:14 29:57 43 Joop van der Kuur Boelenslaan 30:21 29:59 44 Siepko Scheper Slochteren 30:26 30:21 45 Kevin Spek Fit zijn scoort 30:39 30:31 46 Niels de Vries Fit zijn scoort 31:12 30:57 47 Jan Peter Boorsma Fit zijn scoort 31:15 30:59 48 Han Vo Fit zijn scoort 31:20 31:04 49 Rowan Sijtsma Fit zijn scoort 31:29 31:16 50 Nanne Storm Fit zijn scoort 31:54 31:34 51 Lubbert Kloosterman De Westereen 32:21 32:10 52 Tjesse de Boer Fit zijn scoort 32:26 32:13 53 Remco de Groot Surhuisterveen 32:49 32:28 54 Harm de Boer Drachten 32:54 32:09 55 Auke de Jong Kollumerpomp 33:39 33:17 56 Geert de Jong Twijzelerheide 33:51 33:18 57 Steven Kootstra Fit zijn scoort 33:55 33:44 58 Yanco van Loo Fit zijn scoort 34:29 34:20 59 Hylke Bijker Fit zijn scoort 34:30 34:12 60 Sierd Kloosteman Fit zijn scoort 34:30 34:21 61 Lukas Pool Fit zijn scoort 34:34 34:25 62 Michael Dijkstra Fit zijn scoort 34:35 34:26 63 Johan Postmus Fit zijn scoort 35:04 34:52 64 Samir Ahmad Zahir Fit zijn scoort 35:27 35:18 65 Wiebe Smid Fit zijn scoort 35:39 35:21 66 Renze Smid Fit zijn scoort 35:39 35:23 67 Doeke van Dijk Oudwoude 36:19 35:55 68 Jappie Veenstra Fit zijn scoort 36:43 36:28 69 Jorrit Tjepkema Fit zijn scoort 37:45 37:27 70 Allard Vissia Fit zijn scoort 37:46 37:28 71 Jelmer Tillema Fit zijn scoort 38:28 38:22 72 Simon Meindertsma Fit zijn scoort 38:29 38:17 73 Nick Sikkema Fit zijn scoort 40:51 40:44 74 Wiebe Borger Fit zijn scoort 42:33 42:17 75 Tjerk Buruma Fit zijn scoort 42:38 42:19 76 Andre Hoekstra Fit zijn scoort 44:16 44:05 77 Joran v.d. Bij Fit zijn scoort 45:37 45:29 78 Andrys Westra Fit zijn scoort 45:49 45:34 79 Jan-Willem Hoekstra Fit zijn scoort 46:09 45:50 80 Jasper Andringa Fit zijn scoort 46:10 45:51 81 Peter Riemersma Fit zijn scoort 46:20 46:12 82 Wilte Bakker Fit zijn scoort 46:34 46:26 83 Thomas Siegersma Fit zijn scoort 46:55 46:46 84 Jesse Grijpstra Fit zijn scoort 47:11 47:03 85 Jonathan Olde Scheper Fit zijn scoort 47:12 47:12 86 Jorrit de Vries Fit zijn scoort 47:13 46:55 87 Justin Groen Fit zijn scoort 47:43 47:32 88 Douwe Jan Visser Fit zijn scoort 51:49 51:32 89 Wietze Hooijenga Fit zijn scoort 52:13 52:00 90 Jorgio v.d. Goor Fit zijn scoort 53:40 53:32 V5,2, 5,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Liane de Wit Assen 23:09 23:07 2 Myra Hitzert Hurdegaryp 24:33 24:28 3 Nathalie Itsma Fit zijn scoort 26:13 25:59 4 Anneke Ausma Marum 26:14 26:11 5 Pierella Solle Nijega 27:54 27:43 6 Lieke Dam Fit zijn scoort 28:00 27:51 7 Ljibbe Kuipers Fit zijn scoort 28:17 27:51 8 Doetje de Jong Leeuwarden 28:51 28:46 9 Femke de Vries Leeuwarden 28:51 28:46 10 Jantsje Veenstra Rottevalle 28:53 28:41 11 Maaike Tjalma Fit zijn scoort 29:49 29:22 12 Johanna de Boer Kollumerzwaag 29:54 29:51 13 Jessica Steendam Fit zijn scoort 29:55 29:48 14 Ilse Spijksma Fit zijn scoort 30:06 29:41 15 Bianca Visser Drachten 30:11 30:02 16 Anna Kok Fit zijn scoort 30:26 30:17 17 Antje Scheper Slochteren 30:26 30:20 18 Nicole Davenport Fit zijn scoort 30:33 30:20 19 Isa v.d. Meer Fit zijn scoort 30:34 30:15 20 Anouschka Elzinga Fit zijn scoort 30:39 30:31 21 Daniƫlle Spinder Drogeham 31:25 31:21 22 Hilda Broersma Fit zijn scoort 31:48 31:38 23 Geertje Bijlsma Fit zijn scoort 32:04 31:57 24 Akkie v.d. Kooi Fit zijn scoort 32:05 31:54 25 Julia Pol Fit zijn scoort 32:28 32:22 26 Esmee Schievink Fit zijn scoort 32:28 32:22 27 Korrie van der Kooi Augustinusga 32:30 32:07 28 Sterre Mare Damstra Zuidhorn 32:33 31:57 29 Anne Gosse Damstra Fit zijn scoort 32:35 31:59 30 Gerry Hoekstra Stroolbos 32:58 32:35 31 Femke v.d. Meulen Fit zijn scoort 33:20 33:01 32 Sietske Nicolai Fit zijn scoort 33:25 33:05 33 Sita van der Zee Fit zijn scoort 33:25 33:18 34 Lillian de Jong Kollumerpomp 33:39 33:17 35 Anja Lucy Cazemier Drachten 34:23 34:17 36 Marieke de Reus Drachten 34:29 34:19 37 Jantine Schievink Fit zijn scoort 34:36 34:30 38 Esther Dillema Fit zijn scoort 34:36 34:27 39 Anniek v.d. Heide Fit zijn scoort 34:39 34:29 40 Jantina Boltjes Fit zijn scoort 34:45 34:33 41 Rian Boersma Fit zijn scoort 34:52 34:44 42 Gerda de Vries Fit zijn scoort 34:53 34:44 43 Sanne de Jong Fit zijn scoort 35:10 34:59 44 Dilys Vlieger Fit zijn scoort 35:44 35:19 45 Anna de Lepper Drachten 35:49 35:22 46 Titia Nicolai Drachten 35:49 35:22 47 Xiu Storm Fit zijn scoort 35:53 35:42 48 Femke van Dijk Fit zijn scoort 36:19 35:54 49 Marit Huttema Fit zijn scoort 37:19 37:08 50 Hester Katsma Fit zijn scoort 37:33 36:57 51 Wiktoria Blinda Fit zijn scoort 38:30 38:13 52 Thirza Postma Surhuizum 38:30 38:13 53 Melanie Jansma Fit zijn scoort 38:44 38:34 54 Mirjanna Damstra Fit zijn scoort 38:45 38:33 55 Nathalie de Haan Fit zijn scoort 39:01 38:52 56 Louise Algra Fit zijn scoort 39:01 38:51 57 Marieke van der Slijk Fit zijn scoort 39:05 38:52 58 Andrea de Boer Fit zijn scoort 39:05 38:56 59 Aafke Fokkinga Warfstermolen 39:08 38:56 60 Sietske Grenzenberg Fit zijn scoort 39:14 38:40 61 Anjetta Hamstra Buitenpost 39:22 39:10 62 Gea Veenstra Drachten 39:50 39:23 63 Nynke Douma Fit zijn scoort 39:54 39:31 64 Maudy Zuidema Fit zijn scoort 40:01 39:47 65 Wilma Zuidema Buitenpost 40:01 39:47 66 Gebriƫlla Dijkstra Fit zijn scoort 40:06 39:53 67 Angelika Stoelwinder Leeuwarden 40:17 39:51 68 Margriethe Douma Gerkesklooster 40:19 39:56 69 Lysanne Stoop Fit zijn scoort 41:17 41:10 70 Ilse Noordstra Fit zijn scoort 41:17 41:10 71 Grytsje Veenstra Fit zijn scoort 42:14 42:04 72 Anna van Wijk Fit zijn scoort 42:14 42:04 73 Lianne Kuipers Fit zijn scoort 42:34 42:24 74 Anke Hulshoff Fit zijn scoort 42:36 42:27 75 Brechtje Visser Fit zijn scoort 42:38 42:30 76 Zheng-Xi Zou Fit zijn scoort 42:57 42:40 77 Rianne Bakker Fit zijn scoort 42:58 42:40 78 Julia Postma Fit zijn scoort 42:59 42:41 79 Mirthe de Vries Fit zijn scoort 44:15 44:05 80 Maureen Bannink Fit zijn scoort 44:16 44:05 81 Frederika Atsma Fit zijn scoort 44:16 43:58 82 Lianne Strom Fit zijn scoort 44:16 44:06 83 Nyske Faber Fit zijn scoort 44:51 44:41 84 Lotte van der Steeg Fit zijn scoort 44:51 44:41 85 Femke Schippers Fit zijn scoort 45:49 45:36 86 Marion Bosgraaf Fit zijn scoort 45:49 45:36 87 Jitske Kloosteman Fit zijn scoort 45:49 45:36 88 Hennie de Bruin Fit zijn scoort 45:49 45:33 89 Raisa Murray Fit zijn scoort 46:19 46:05 90 Quirine v.d. Vet Fit zijn scoort 46:21 46:04 91 Anna Tessa van de Veen Fit zijn scoort 46:21 46:07 92 Femke Hoornstra Fit zijn scoort 46:24 46:09 93 Annely Alma Fit zijn scoort 46:25 46:08 94 Marrit Waringa Fit zijn scoort 46:38 46:24 95 Renske van Duinen Fit zijn scoort 47:08 46:53 96 Christine Koop Fit zijn scoort 47:12 47:02 97 Lutske Holthuis Fit zijn scoort 47:15 46:56 98 Tjitske Kuiper Fit zijn scoort 47:15 47:02 99 Amber Miedema Fit zijn scoort 47:15 47:00 100 Robin Bergema Fit zijn scoort 47:15 47:01 101 Janneke v.d. Veen Fit zijn scoort 48:32 48:21 102 Wieteke van Dijk Fit zijn scoort 51:06 50:55 103 Esther v.d. Molen Fit zijn scoort 51:07 50:56 104 Marcilla Monsma Fit zijn scoort 51:23 51:02 105 Jasmijn Korving Fit zijn scoort 51:23 51:02 106 Emma Schievink Fit zijn scoort 51:49 51:34 107 Marinte Vellema Fit zijn scoort 52:24 52:03 108 Wianne Schuitvlot Fit zijn scoort 52:24 52:04 109 Fenna de Weger Fit zijn scoort 52:24 52:04 110 Aukje de Haan Fit zijn scoort 52:24 52:04 111 Myrthe Schat Fit zijn scoort 52:24 52:04 112 May Britt Streefkerk Fit zijn scoort 53:38 53:30 113 Akky van Kammen Fit zijn scoort 53:40 53:32 M12, 12 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Menco Schuurman Drachten 42:53 42:50 2 Johan Hoogeveen Boornbergum 46:12 46:10 3 Marco v.d. Brug Drachten 46:52 46:50 4 Robert Feller Zwolle 47:18 47:17 5 Remco Schraa Hurdegaryp 47:29 47:27 6 Bart van der Veen Zwagerbosch 48:14 48:11 7 Lennard de Groot Groningen 49:54 49:51 8 Dirk Pieter Boersma Houtigehage 50:01 49:58 9 Dick Gelderblom Drachten 50:56 50:53 10 Jan Douwe Zuidema Damwald 54:01 53:58 11 Kornelis Kinderman Opeinde 54:57 54:55 12 Hendrie van der Werf Bolsward 55:39 55:24 13 Klaas Sietse van der Wal Buitenpost 56:28 56:25 14 Andries Reitsma Groningen 57:25 56:58 15 Sijmen Veenema De Knipe 57:52 57:45 16 Pieter Johannes Groos Opeinde 59:40 59:38 17 Peter Boonstra Assen 1:00:16 1:00:12 18 Jan Nanninga Leeuwarden 1:01:08 1:01:02 19 Andries Schaafsma Drachten 1:02:21 1:02:18 20 Misha Omlo Zoetermeer 1:04:02 1:03:43 21 Steffen van der Wal Opeinde 1:04:02 1:03:43 22 Henk v.d. Bij Garijp 1:06:29 1:06:05 23 Piet Kerstholt Groningen 1:06:51 1:06:46 24 Jan de Vries Drachten 1:09:01 1:08:57 25 Peter Velthuis Groningen 1:11:23 1:11:19 26 Jan Reitsma Eastermar 1:11:53 1:11:26 27 Siebe Groos Opeinde 1:13:45 1:13:19 28 Jippe Bokma Leeuwarden 1:26:54 1:26:38 29 Joop Boonstra Leeuwarden 1:26:54 1:26:38 V12, 12 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Rianne Harmsen Drachten 57:38 57:35 2 Marian Reitsma Groningen 1:06:22 1:05:55 3 Marian Korving Paesens 1:08:13 1:08:01 4 Willemien Zandberg Drachten 1:09:00 1:08:57 5 Foke Reitsma Eastermar 1:09:14 1:08:47 6 Marianne Eggermont Groningen 1:10:53 1:10:48 7 Wytske van der Kooi Burgum 1:14:26 1:14:21 8 Saakje van der Meulen Drachten 1:16:07 1:16:04 9 Susan de Wijs Made 1:19:31 1:19:26 10 Janny Flipsen Made 1:19:31 1:19:26 11 Maaike Delfsma Fit zijn scoort 1:31:35 1:31:07 12 Ineke Wijnja Augustinusga 1:31:46 1:31:18 M21, 21 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Hagos Berhane Burgum 1:21:23 1:21:20 2 Luuk Kruizinga Aduard 1:45:38 1:45:34 3 Johannes Westra Gaborone (Botswana) 1:46:07 1:46:02 4 Arjan van der Wal Opende 1:46:15 1:46:08 5 Henk Bos Oudwoude 1:47:04 1:47:00 6 Mark Soppe Klazienaveen 1:49:19 1:49:15 7 Hugo Winnubst Drachten 1:58:18 1:58:11 8 Gosse Kamminga Rottevalle 2:14:46 2:14:42 V21, 21 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Hinke Schokker Eastermar 1:30:44 1:30:41 2 Marrit Mulder Leeuwarden 1:50:24 1:50:20 3 Mariska van den Engel Drachten 1:52:40 1:52:36 4 Mirjam Vrieling Oudwoude 1:59:13 1:59:08 5 Liza van der Land Drachten 2:06:19 2:06:13 6 Fetsje Wielstra Eastermar 2:12:14 2:12:10 7 Femke Riemersma De Westereen 2:14:46 2:14:42 MV21, 21 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Foppe van der Heide Drachten 1:22:20 1:22:18 2 Auke Postma Damwald 1:28:16 1:28:14 3 Henk Piek Drachten 1:30:56 1:30:54 4 Catrinus Vroom Hijum 1:36:50 1:36:47 5 Bareld Kootstra Garyp 1:41:06 1:41:04 6 Chris Draijer Oudega 1:41:58 1:41:53 7 Rienk de Vries Burgum 1:41:58 1:41:53 8 Freek Schonewille Drachten 1:42:59 1:42:54 9 Jan v.d. Werf Oenkerk 1:49:40 1:49:35 10 Jouke Posthumus Rottevalle 1:50:39 1:50:35 11 Dirk Heun Appingedam 1:51:30 1:51:25 12 Wim Mulder Stiens 1:51:43 1:51:39 13 Bernard Wilkens Ureterp 1:54:16 1:54:11 14 Willem Eisse Jongsma Nijega 1:54:59 1:54:57 15 Frank van Zeijl Leeuwarden 1:57:31 1:57:23 16 Meine Hoitsma Kollum 1:59:14 1:59:08 17 Douwe Kamminga Surhuisterveen 2:00:39 2:00:36 18 Thony van der Veen Burgum 2:11:15 2:11:12 VV21, 21 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Inge van Schaick Leeuwarden 1:41:58 1:41:54 2 Marion Overmeer Heiloo 1:57:30 1:57:23 ========================================================================== Uitslagen.nl 19-06-2017 11:59