Uitslagenlijst Leijenloop Opeinde - Zaterdag 20 juni 2015 ========================================================================== M5,2, 5,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Richard Hamstra Drachten 18:29 18:28 2 Paul Steen Damwoude 19:19 19:18 3 Jouke-Atze Posthumus Rottevalle 19:25 19:24 4 Jappie Doller Waskemeer 19:31 19:29 5 Theo Borawitz Leeuwarden 20:45 20:45 6 Dennis Gaastra Drachten 20:55 20:54 7 Rienk Schootstra Fit zijn scoort 21:02 21:02 8 Harold Brouwer Heerenveen 21:34 21:29 9 Kevin Plautz Fit zijn scoort 22:08 22:08 10 Pieter Faber Opeinde 22:10 22:10 11 Mark van der Meer Fit zijn scoort 22:35 22:32 12 Albert Wijma Opeinde 22:49 22:49 13 Lennard Feenstra Opeinde 22:52 22:52 14 Hendrik Bijma Fit zijn scoort 23:14 23:02 15 Tjeerd Jan Heidbuurt Drogeham 23:26 23:26 16 Coen Bakker Drachten 23:36 22:57 17 Marc Wijma Fit zijn scoort 24:03 23:51 18 Jan de Jager Opeinde 24:10 24:10 19 Royce de Kock Fit zijn scoort 24:18 24:09 20 Gerben Vaatstra Fit zijn scoort 24:18 24:06 21 Winne van Dam Fit zijn scoort 24:24 24:16 22 Eldert van Vliet Drachten 24:34 24:34 23 Didier Zuidersma Fit zijn scoort 24:38 24:19 24 Goitzen Nicolai Fit zijn scoort 24:40 24:21 25 Paul Akkerman Opeinde 24:41 24:26 26 Jasper Heidstra Twijzel 25:10 24:51 27 Hans de Jongh Fit zijn scoort 25:11 25:00 28 Mark Roseboom Drachten 25:14 25:07 29 Ype Kroos Drogeham 25:26 25:24 30 Jouke Sijtsma Fit zijn scoort 25:28 25:15 31 Jeroen Zuidema Drachten 25:32 25:22 32 Joren van Manen Fit zijn scoort 26:06 25:57 33 Luutsen Koning Fit zijn scoort 26:07 25:58 34 Anne Gosse Damstra pers. Lauwers College 26:14 25:09 35 Pieter van der Bij Jirnsum 26:14 25:59 36 Hielke van Dijk Fit zijn scoort 26:20 26:13 37 Mient Boonstra Sumar 26:40 26:15 38 Ashan Singarajah Fit zijn scoort 26:54 26:34 39 Thieme Brandsma Fit zijn scoort 26:56 26:44 40 Gert van Duinen pers. Lauwers College 27:11 26:06 41 Harry Reitsma Buitenpost 27:19 26:59 42 Ljibbe Kuipers pers. Lauwers College 27:36 26:51 43 Bernd Douma Fit zijn scoort 27:44 27:44 44 Allert Jan Dillema Fit zijn scoort 27:44 27:44 45 Jesse-Joram Stork Fit zijn scoort 27:45 27:37 46 Jan Gaastra Drachten 28:07 28:05 47 Pieter Sipma Opeinde 28:08 27:35 48 Mathijs Heidstra Fit zijn scoort 28:09 27:54 49 Pier Santema Fit zijn scoort 28:10 27:55 50 Foppe de Haan Voorburg 28:16 27:58 51 Jan Durk Sipma Opeinde 28:22 27:49 52 Edzer van der Veen Fit zijn scoort 28:35 28:19 53 Tjipke Bosma Fit zijn scoort 28:36 28:13 54 Jarno de Vries Opeinde 28:45 28:16 55 Sjolke Dupon Opeinde 28:55 28:26 56 Robert de Vries Fit zijn scoort 29:37 29:28 57 Michiel Poelstra Fit zijn scoort 29:39 29:39 58 Diego Mud Fit zijn scoort 29:40 29:40 59 Alex IJtsma Fit zijn scoort 29:58 29:30 60 Syds van der Veen Fit zijn scoort 30:28 30:09 61 Uilke Koopmans Leeuwarden 30:31 30:02 62 Gerrit Duits Sneek 30:56 30:40 63 Harm de Boer Drachten 31:05 30:08 64 Patrick Vals Leeuwarden 31:09 30:23 65 Bart Postma Groningen 31:40 31:00 66 Robert Nieuwenhuis Drachten 31:43 31:03 67 Jorryt Sietzema Fit zijn scoort 31:45 31:45 68 Peter Kooistra Fit zijn scoort 31:47 31:39 69 Arne Kootstra Fit zijn scoort 31:49 31:40 70 Jesse Welfing Fit zijn scoort 32:13 31:56 71 Douwe Holwerda pers. Lauwers College 33:15 32:31 72 Kornelis Procee Fit zijn scoort 34:05 33:50 73 Anno Nicolai Fit zijn scoort 34:22 34:07 74 Meindert van der Schaaf pers. Lauwers College 34:34 34:01 75 Stefan Krol Fit zijn scoort 34:53 34:43 76 Dennis van Butselaar Fit zijn scoort 34:58 34:47 77 Sake Jansma Opeinde 35:01 34:38 78 Johan Dirk Veenstra Fit zijn scoort 36:14 35:50 79 Tjeerd Bijlsma Fit zijn scoort 36:39 36:39 80 Wytze van Santen Fit zijn scoort 36:40 36:35 81 Paul Althof Opende 36:40 36:40 82 Devin Althof Fit zijn scoort 36:40 36:40 83 Jelke Venema Fit zijn scoort 36:40 36:04 84 Lars Postma Fit zijn scoort 36:42 36:24 85 Douwe Detmar Fit zijn scoort 36:43 36:29 86 Ricardo Kuizenga Fit zijn scoort 37:17 36:37 87 Dennis de Haan Fit zijn scoort 37:17 37:01 88 Siard van der Meer Fit zijn scoort 37:24 37:24 89 Warner Beets Fit zijn scoort 37:30 37:20 90 Lars Hoekstra Fit zijn scoort 38:03 37:48 91 Fincent van der Veen Fit zijn scoort 41:43 41:31 92 Hidde de Vries Fit zijn scoort 42:15 41:54 93 Gertsen Bakker Fit zijn scoort 43:54 43:46 94 Jarno Haijema Fit zijn scoort 43:54 43:47 95 Anno Blom Fit zijn scoort 44:04 43:57 96 Robert Kremer Fit zijn scoort 44:42 44:03 97 Niels de Vries Fit zijn scoort 47:21 47:12 98 Danny Changur Fit zijn scoort 51:40 51:16 99 Lucas Vonk Fit zijn scoort 51:41 51:41 100 Hidde Zondervan Fit zijn scoort 52:14 52:14 101 Aldert van Egmond Fit zijn scoort 52:14 51:50 102 Tjeerd Annema Fit zijn scoort 52:15 51:51 103 Rienk Helder Fit zijn scoort 52:16 51:51 104 Patrick van der Valle Fit zijn scoort 52:53 52:45 105 Henry Kracht Fit zijn scoort 52:54 52:45 106 Haye Postma Fit zijn scoort 54:57 54:31 107 Ruurd van der Veen Fit zijn scoort 54:58 54:58 108 Jonathan de Boer Fit zijn scoort 54:59 54:36 109 Boyen Bram van Seggeren Fit zijn scoort 57:18 56:57 110 Jeffrey van der Meer Fit zijn scoort 1:02:06 1:01:38 111 Jelle Zwaagstra Fit zijn scoort 1:02:13 1:01:51 112 Jarno Dijkstra Fit zijn scoort 1:02:17 1:01:56 113 Ruben Vlieg Fit zijn scoort 1:05:03 1:05:00 114 Keanu Windsant Fit zijn scoort 1:05:03 1:05:00 115 Dolf Keimpema Fit zijn scoort 1:16:30 1:15:51 116 Wessel van der Horn Fit zijn scoort 1:16:30 1:16:30 117 Hessel Wiersma Fit zijn scoort 1:16:31 1:16:31 V5,2, 5,2 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Charissa Zijlstra Lekkum 22:03 22:03 2 Mirjam Nicolai Groningen 22:04 22:02 3 Janke Douma Lichtaard 23:17 23:17 4 Anneke Ausma De Wilp 24:48 24:45 5 Femke Hoekstra Fit zijn scoort 26:21 26:08 6 Jannah van der Velde Fit zijn scoort 27:19 27:02 7 Nelleke Dijkstra 27:40 27:36 8 Melissa van der Veen Fit zijn scoort 28:02 27:43 9 Ageeth Eefting Drachten 28:06 27:53 10 Marleen Faber Opeinde 28:06 28:02 11 Dieuwke Hettiga pers. Lauwers College 28:25 28:03 12 Wietske Biesma Opeinde 28:42 28:34 13 Grietje Draaistra Opeinde 29:00 28:45 14 Jantsje Veenstra Rottevalle 29:15 29:12 15 Eline Bakker Fit zijn scoort 29:37 29:28 16 Elles Storteboom Fit zijn scoort 29:38 29:17 17 Rianne Huistra Fit zijn scoort 29:39 29:16 18 Marieke de Jong Earnewald 29:58 29:52 19 Alina Leistra Opeinde 29:58 29:24 20 Aukje Zuidersma Fit zijn scoort 30:31 30:13 21 Anneke Bijma Surhuisterveen 30:39 30:33 22 Mayke Pol Buitenpost 31:00 31:00 23 Elise de Jong Twijzel 31:16 31:11 24 Else Kok Fit zijn scoort 31:16 31:05 25 Nathalie Elzinga Fit zijn scoort 31:21 31:09 26 Marieke Faber Opeinde 31:23 30:49 27 Sanne Sangers Fit zijn scoort 31:30 31:11 28 Marije Bakker Wijnjewoude 31:46 31:40 29 Anna Pol Fit zijn scoort 31:46 31:11 30 Elina Sipma Fit zijn scoort 31:51 31:40 31 Jitta Pietersma Fit zijn scoort 32:02 31:56 32 Janny van der Ploeg Oudwoude 32:44 32:19 33 Dilys Vlieger pers. Lauwers College 33:21 32:49 34 Jody Hiemstra Kollum 33:28 32:59 35 Lisette Gerlsma Kollum 33:29 33:29 36 Anneke Sipma Opeinde 33:30 32:58 37 Thirsa Kootstra Fit zijn scoort 33:40 33:29 38 Elisa de Vries Fit zijn scoort 33:49 33:32 39 Ilja Boots Fit zijn scoort 33:53 33:33 40 Elles Dam Drachten 33:54 33:45 41 Tess Boersma Fit zijn scoort 34:45 34:36 42 Siska Hartendorp Fit zijn scoort 34:45 34:36 43 Janne Dijkstra Fit zijn scoort 34:49 34:41 44 Floor Driessen Drachten 35:00 34:38 45 Sanne Hoekstra Fit zijn scoort 35:06 34:48 46 Janneke Dillema Twijzel 35:20 35:13 47 Melissa Hoekstra Fit zijn scoort 35:31 35:25 48 Anna Wietske van der Meer Fit zijn scoort 35:32 35:14 49 Elisabeth Hoekstra Fit zijn scoort 35:33 35:06 50 Antoinette de Boer Fit zijn scoort 35:34 35:22 51 Frida van der Land Fit zijn scoort 35:34 35:13 52 Hanne Jager Drachten 35:48 35:07 53 Naomi de Vegt Ureterp 36:04 36:04 54 Mariska Boonstra Frieschepalen 36:12 36:08 55 Astrid Zijlstra Lekkum 36:32 36:32 56 Elisabeth Leenstra pers. Lauwers College 36:42 36:04 57 Marije Bijma pers. Lauwers College 37:43 37:10 58 Rynette Leenstra pers. Lauwers College 37:44 37:14 59 Geertje Mulder pers. Lauwers College 37:46 37:14 60 Lemke Dijkstra Fit zijn scoort 37:47 37:15 61 Filisa Alma Fit zijn scoort 38:04 37:46 62 Nathalie Ampatzidi Fit zijn scoort 38:04 37:52 63 Francien de Boer Fit zijn scoort 38:04 37:19 64 Luna van Dijk Opeinde 38:52 38:47 65 Marije Altena Opeinde 38:53 38:47 66 Amarens Gaikema Drachten 39:09 38:29 67 Johanna Tjepkema Fit zijn scoort 39:38 39:11 68 Liesanne Laanstra Fit zijn scoort 39:39 39:13 69 Marijke Sangers Fit zijn scoort 40:04 39:18 70 Ashley Bergsma Fit zijn scoort 40:05 40:05 71 Suzanne Hamstra Fit zijn scoort 41:20 41:10 72 Tiny Westra Fit zijn scoort 41:30 41:19 73 Aaltsje van der Wal Fit zijn scoort 41:45 41:40 74 Meintje Jeeninga Nijega 42:00 41:44 75 Doetie Jeeninga Nijega 42:00 41:44 76 Gerbrich Steensma Fit zijn scoort 42:22 42:13 77 Ewa Sijpersma Fit zijn scoort 42:22 42:13 78 Hilde de Vries Fit zijn scoort 42:27 41:49 79 Esther Veenstra Fit zijn scoort 42:32 42:21 80 Lies Annema Fit zijn scoort 42:32 42:21 81 Gea ter Veer Fit zijn scoort 42:32 42:25 82 Marijke Veenstra Fit zijn scoort 42:32 42:08 83 Jenny van der Veen Fit zijn scoort 42:32 42:22 84 Wietske de Vries Fit zijn scoort 42:33 42:25 85 Jildou Bosma Fit zijn scoort 43:42 43:25 86 Femke Hoksbergen Fit zijn scoort 43:42 43:26 87 Nynke Plat Fit zijn scoort 43:54 43:47 88 Esmée van der Weij Fit zijn scoort 43:54 43:47 89 Jeltsje Storm Fit zijn scoort 43:54 43:41 90 Myrthe Keizer Fit zijn scoort 43:55 43:42 91 Karin de Vries Fit zijn scoort 44:50 44:30 92 Jeannet van der Wiel Fit zijn scoort 45:24 44:59 93 Demi de Vries Fit zijn scoort 45:29 45:10 94 Lotte Miedema Fit zijn scoort 46:00 46:00 95 Janneke de Vries Fit zijn scoort 46:43 46:16 96 Marthe Pool Fit zijn scoort 47:01 46:50 97 Sam Lijckelama Fit zijn scoort 47:01 46:50 98 Sanne Bouma Fit zijn scoort 47:01 46:41 99 Eline Veenstra Fit zijn scoort 47:01 46:51 100 Nynke Visser Fit zijn scoort 47:02 47:02 101 Marijke Walinga Fit zijn scoort 47:11 47:00 102 Sandra van der Heide Fit zijn scoort 47:11 46:53 103 Hannah Lourens Fit zijn scoort 47:12 46:59 104 Liza Pander Fit zijn scoort 47:35 47:29 105 Tineke Bosklopper Fit zijn scoort 47:37 47:09 106 Sanne Otter Fit zijn scoort 47:37 47:06 107 Boudien Wijnja Fit zijn scoort 47:37 47:26 108 Lianne Waringa Fit zijn scoort 47:39 47:39 109 Esther Meersma Fit zijn scoort 48:07 47:47 110 Renie Offinga Fit zijn scoort 48:08 47:48 111 Tessa Tjoelker Fit zijn scoort 55:38 55:21 112 Noa Stenekes Fit zijn scoort 55:38 55:21 113 Anne Rozema Fit zijn scoort 57:08 57:05 114 Michelle Hoekstra Fit zijn scoort 57:08 57:08 115 Maaike Broos Fit zijn scoort 57:09 57:07 116 Dette Hiemstra Fit zijn scoort 1:02:14 1:01:48 117 Pascalle Rottiné Fit zijn scoort 1:05:04 1:04:43 M12, 12 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Henri Harmsen Drachten 44:13 44:12 2 Harm van Duinen Surhuisterveen 46:59 46:31 3 Hans Hiemstra Harkema 48:27 48:27 4 Robert Feller Zwolle 48:44 48:36 5 Jasper Keizer Sint Annaparochie 49:51 49:48 6 Vincent Houttuin Leeuwarden 50:37 50:35 7 Jan Douwe Zuidema Damwald 51:32 51:27 8 Cor van Sluis Franeker 54:10 54:08 9 Wessel van Vliet Groningen 55:01 54:53 10 Jan de Vries Drachten 55:05 54:22 11 Kees de Vries Fit zijn scoort 55:56 55:36 12 Lútsen Wijma Aldegea 56:21 56:04 13 Willem Bosma Velp 57:54 57:19 14 Gert Koster Assen 58:12 57:27 15 Ruurd Veenstra Twijzelerheide 58:24 58:08 16 Geert Straatsma Drachten 58:31 58:31 17 Oeds de Boer Opeinde 1:00:09 1:00:05 18 Jan Wiersema Dokkum 1:00:24 59:59 19 Roelof Elzinga Dokkum 1:00:26 1:00:03 20 Wiepke Jan Terpstra Fit zijn scoort 1:00:29 1:00:29 21 Gerke van Duinen Surhuisterveen 1:00:53 1:00:24 22 Durk Gros Damwâld 1:01:14 1:00:51 23 Jan Reitsma Eastermar 1:01:55 1:01:51 24 Martin van der Velde Roden 1:02:05 1:01:29 25 Piet Kerstholt Groningen 1:03:30 1:03:15 26 Thom Rijpstra Ureterp 1:04:35 1:04:35 27 Rommert Glazema Damwâld 1:06:01 1:05:37 28 Lars Meindertsma Fit zijn scoort 1:07:16 1:06:55 29 Ritske Kleinhuis Oudega 1:07:31 1:07:25 30 Bart Rinsma Groningen 1:07:52 1:07:16 31 Maarten Jan Hiemstra Leeuwarden 1:09:35 1:09:08 32 Rinze Kootstra Harlingen 1:09:45 1:09:19 33 Ulbe Keegstra Dokkum 1:10:03 1:09:52 34 Rias Zijlstra Joure 1:10:57 1:10:23 35 Steve Minnema Drachten 1:11:53 1:11:16 36 Theo Runia Leeuwarden 1:13:32 1:13:03 37 Jeffrey Poort Gorredijk 1:19:37 1:19:04 38 Jippe Bokma Leeuwarden 1:21:25 1:20:55 V12, 12 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Rianne Harmsen Drachten 49:52 49:50 2 Rosanne Bijl Groningen 57:34 57:26 3 Marian Reitsma Groningen 58:09 58:09 4 Marije Brouwer Drachten 58:34 58:20 5 Grytsje Bijlsma Drachten 1:00:56 1:00:43 6 Esther Buitenhuis Drachten 1:01:07 1:00:55 7 Elske Mientjes Drachten 1:04:05 1:03:23 8 Irene Verbunt Haren 1:04:06 1:03:29 9 Foke Reitsma Eastermar 1:05:04 1:05:01 10 Femke van der Velde Drachten 1:05:27 1:05:20 11 Lisa Kleinhuis Groningen 1:07:08 1:07:02 12 Freke Boonstra Opeinde 1:08:49 1:08:17 13 Mirjam Mientjes Drachten 1:10:01 1:09:19 14 Marijke Posthumus Drachten 1:10:49 1:10:19 15 Klasiena Bargerbos Rottevalle 1:11:22 1:10:51 16 Renee de Wit Grou 1:12:38 1:12:12 17 Yvonne Minnema Eelderwolde 1:12:41 1:12:05 18 Ilse Plantinga Drachtstercompagnie 1:12:42 1:12:00 19 Joke Bleijerveld Dokkum 1:15:05 1:14:53 20 Fokje Kootstra Harkema 1:27:37 1:27:32 21 Jesse Versteegh Leeuwarden 1:27:53 1:27:19 M21, 21 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Pieter-Jan Kooi Loppersum 1:21:24 1:21:20 2 Johan Hoogeveen Boornbergum 1:25:04 1:25:04 3 Henk Piek Drachten 1:30:42 1:30:42 4 Ronald van der Haak Aduard 1:31:45 1:31:44 5 Jacob Munneke Leeuwarden 1:33:27 1:33:12 6 Bareld Kootstra Garijp 1:33:44 1:33:42 7 Patrick Hokestra Drachten 1:35:39 1:35:09 8 Iede Lodema Leeuwarden 1:36:06 1:35:59 9 Hermen Grasman Haren 1:36:24 1:36:19 10 Eilert Lubbers 1:40:09 1:40:09 11 Harmen Gelling Groningen 1:40:09 1:40:04 12 Doeke Otter Drachten 1:40:55 1:40:50 13 Jaap Bosma Garijp 1:41:51 1:41:49 14 Wim Mulder Stiens 1:42:45 1:42:44 15 Elko Knoop Tolbert 1:42:57 1:42:21 16 Sierd van der Bij Kaapstad Zuid Afrika 1:43:36 1:43:34 17 Dirk Heun Appingedam 1:44:38 1:44:34 18 Rick Schutz Leeuwarden 1:45:19 1:45:19 19 Anco Bouma Nijega 1:46:03 1:46:00 20 Arie van der Steen Bontebok 1:47:01 1:46:46 21 Henk Hiemstra Leeuwarden 1:47:30 1:47:22 22 Rick Bronsema Haren 1:47:39 1:47:33 23 Bauke van der Loon Franeker 1:47:44 1:47:41 24 Evert Landman Drachten 1:49:46 1:49:40 25 Lammert Wolters Drachten 1:50:33 1:50:30 26 Douwe Kamminga Surhuisterveen 1:53:54 1:53:50 27 Peter Boonstra Assen 1:53:58 1:53:15 28 Aalze Vriezema Opeinde 1:54:16 1:53:44 29 W.E. Jongsma Nijega 1:57:18 1:57:12 30 Rudy van der Meijden Drachten 1:59:29 1:58:54 31 Reinder Tel Surhuizum 2:04:26 2:04:00 32 Johan Teeninga Drachten 2:04:48 2:04:13 33 Haico Taekema Amstelveen 2:10:19 2:09:44 34 Ben Sibon Hengelo 2:13:26 2:13:08 V21, 21 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Bruto Netto ---- ------------------------- ------------------------- -------- -------- 1 Bettie Agricola Goingarijp 1:38:14 1:38:10 2 Wilma van Galen Wolvega 1:46:18 1:46:13 3 Aleida Groothoff Winsum 1:47:07 1:46:56 4 Liesbeth Mulder Leeuwarden 1:50:38 1:50:35 5 Mariska van den Engel Drachten 1:56:53 1:56:49 6 Carla Noor Rottevalle 2:00:39 2:00:08 7 Liza van der Land Damwoude 2:12:25 2:12:20 8 Julia Volbeda Grou 2:14:10 2:13:43 9 Gryt Terpstra Gytsjerk 2:26:29 2:25:59 10 Trienke Hulder Garijp 2:26:29 2:25:59 ========================================================================== Uitslagen.nl 21-06-2015 20:13