Uitslagenlijst Langste Straatloop St.-Jacobiparochie - Zaterdag 30 mei 2015 ========================================================================== MSEN, 30 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Johan Kooistra Friesland 2:57:30 M40, 30 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Adrie Boermans Friesland 2:15:51 2 Richard van Lunzen Lionitas 2:20:26 3 Rinke de Jong Loopgroep Leeuwarden 2:33:58 4 Fekke Fekkes Koudum 2:35:15 5 Harry Schaafsma 2:41:38 6 Jan-Herman ten Have Leeuwarden 2:47:13 7 Marten Jager Friesland 2:51:59 M50, 30 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Albert van der Ziel Berltsum 2:04:53 2 Jasper Keizer Friesland 2:23:09 3 Rinke de Jong Friesland 2:36:19 4 Gerrit Snijder Stroobos 2:49:41 5 Peter van der Meeren Horror 2:52:04 6 Jan Miedema Friesland 2:53:40 7 Herman van der Donk Loopgroep Nienoord 2:54:34 8 Peter Boersen Friesland 2:54:58 9 Wybe Sierksma Friesland 2:58:00 M60, 30 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Karst Anema Friesland 2:48:23 VSEN, 30 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rosanna van Teijen Lippenhuizen 3:11:30 V35, 30 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jolanda Muizer Loopgroep Leeuwarden 2:38:15 V45, 30 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Maaike Hornstra Friesland 2:41:38 2 Saakje Regnerus Friesland 2:52:32 MSEN, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klaas Sietse van der Wal Buitenpost 1:47:21 2 Ronald Lenters Lionitas 2:03:05 M40, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Willem de Vries Minnertsga 1:37:39 2 Siedo van der Heide Berltsum 1:40:31 3 Johan de Witte Makkum 1:42:40 4 Frans Haitsma Loopgroep Leeuwarden 1:45:15 5 Walter Bruinsma Loopgroep Leeuwarden 1:45:15 6 Henk Depenbrock Zuidhorn 1:53:52 M50, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sieds Wiersma Friesland 1:27:51 2 Jelle Steensma Veenwouden 1:38:29 3 Rienk de Vries Friesland 1:41:13 4 Herman Geritz Friesland 1:42:34 5 Tjerk Bruinsma Friesland 1:42:40 6 Chris Best Suomi 1:47:40 7 Coos Datema Loopgroep Zuidhorn 1:47:40 8 Hans Nagtegaal Friesland 1:52:23 9 André Bär Lionitas 1:54:45 10 Stoffer Havinga Loopgroep Astrea 1:57:04 11 Jeffery Robbers Friesland 2:02:18 12 Reinder Tel Friesland 2:02:18 M60, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Chris Draijer Friesland 1:42:34 2 Benny Bijlsma Friesland 1:50:24 3 Sjouke Touber Friesland 1:50:28 4 Jan Panhuis Friesland 2:12:50 5 Harm Postma Friesland 2:13:33 6 Femme de Bruin Friesland 2:13:42 7 Aad van den Burg Friesland 2:17:30 8 Sipke Glas Leeuwarden 2:32:03 9 Jaap Wit Friesland 2:59:48 VSEN, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Martine van der Galien Lionitas 2:03:46 2 Lisette Kooistra Friesland 2:36:27 V35, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Judith van der Meer Dronrijp 1:35:34 2 Nathalie Oermann Leeuwarden 2:03:04 3 Hikmet Yigit Leeuwarden 2:03:45 4 Tjitske van Lien Leeuwarden 2:04:30 V45, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Yvonne Schots Wommels 1:47:38 2 Annechien van der Veen Friesland 2:03:45 3 Willy de Jong Leeuwarden 2:17:25 V55, 21 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jeannette Clemens Wiuwert 2:04:34 2 Inge Kools Friesland 2:22:04 3 Mattie de Boer Joure 2:22:04 4 Klaske van der West Joure 2:22:04 5 Lidwien Broenink Joure 2:22:04 MSEN, 15.8 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Luuk Kruizinga Loopgroep Zuidhorn 1:13:19 2 Tsjerk-Sake Castelein Athleta 1:13:21 3 Maarten Jan Hiemstra Leeuwarden 1:39:24 M40, 15.8 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Harrie Wetterhahn Lionitas 1:05:45 2 Nanne Pieter van der Kooi St. Annaparochie 1:12:09 3 Andre Jellema Lionitas 1:14:28 4 Willem Biemolt Friesland 1:18:12 5 Heerke Schiphof St.-Annaparochie 1:23:40 6 Andre Iedema St.-Annaparochie 1:25:01 7 Theo Runia Friesland 1:41:53 M50, 15.8 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Daan van der Geest Friesland 1:05:20 2 Jan Wierstra Friesland 1:18:36 3 Piet Runia Stiens 1:29:44 4 Marten Kingma Friesland 1:32:55 M60, 15.8 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Johan Zwerver Friesland 1:21:40 2 Frits Lautenbag De Gemzen 1:22:05 3 Oane Rinkema Friesland 1:22:11 4 Louis Bakker Friesland 1:25:23 5 Wietse Jonker Friesland 1:25:31 6 Gerben Brouwer Friesland 1:27:03 7 Willem Reitsma Friesland 1:31:05 8 Wijbren Kingma St.-Annaparochie 1:32:18 9 Wijbrand de Graaf Friesland 1:32:31 10 Wim Zondag 's-Gravenhage 1:35:16 11 Joop Boonstra Friesland 1:50:49 12 Jippe Bokma Friesland 1:50:49 VSEN, 15.8 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Elbrich vd Heide-Lolkema Loopgroep Hugo Veenker 1:27:12 2 Miranda Hornstra Friesland 1:50:24 V35, 15.8 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tracy van der Ploeg Friesland 1:27:24 2 Hanna Schuiling Friesland 1:28:05 V45, 15.8 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Janke Douma Lichtaard 1:21:23 V55, 15.8 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Henny Zijlstra Lionitas 1:36:48 2 Tineke Dijkstra Friesland 1:47:58 3 Aafke Keizer-Zijlstra Friesland 1:50:49 MSEN, 9.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marco Leeverink Horror 36:55 M40, 9.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Simon Regnerus Friesland 36:09 2 Willem Lautenbag St.-Annaparochie 50:12 3 Henk van der Veen Ried 53:13 4 Marc van Gelder Lionitas 53:53 5 Hidzer Groenhof St.-Jacobiparochie 1:03:49 M50, 9.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hans Koeman Loopgroep Hoorn 39:25 2 Hendrie van der Werf Friesland 41:15 3 Duco Zijlstra Friesland 46:20 4 Jacob Dijkstra Friesland 46:28 5 Pieter van der Bij Athleta 48:19 6 Hendrie van der Werf Friesland 48:29 7 Wijbrand de Groot Friesland 55:38 8 Joachim Kirchhof St.-Annaparochie 56:15 M60, 9.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rinze Kootstra Friesland 53:46 2 Djurre Joh van der Schaaf Friesland 54:00 3 Lubbert Kloosterman De Westereen 54:40 4 Jan Kooistra Friesland 54:51 5 Meindert Roosjen Friesland 1:04:50 VSEN, 9.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Kim Dekker St.-Annaparochie 50:12 2 Jessica Bosch-de Vries Peins 51:53 3 Alie Postma Minnertsga 59:05 4 Marijke Braaksma Vrouwenparochie 1:01:02 V35, 9.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Linda de Vries Franeker 51:53 2 Elizabeth Wiersma Loopgroep Berlikum 54:51 3 Nellie Dijkstra St.-Annaparochie 56:48 V45, 9.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ria Leeverink Friesland 48:42 2 Janneke Althuis Vrouwenparochie 56:48 3 Diana de Jong Wierum 58:28 4 Ina Braaksma Vrouwenparochie 1:01:02 5 Martha Boersma Loopgroep Hugo Veenker 1:02:20 6 Wilma van Teijen Lippenhuizen 2:10:41 V55, 9.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Joca Heida Nij Altoenae 50:08 2 Minke Oord Friesland 59:29 3 Anneke Sijtsma Friesland 1:00:01 4 Ingrid Bary Harlingen 1:00:37 MSEN, 4.7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ewold Kooistra Friesland 18:40 2 Rene Wagenaar St. Jacobiparochie 26:11 3 Daryl Zondag GAC Hilversum 27:43 4 Herman Regnerus Friesland 32:57 M40, 4.7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Edwin Bruinsma Friesland 21:30 2 Johan Visser St.-Annaparochie 27:53 M50, 4.7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Joop Lusthof Friesland 19:37 2 Gertjan Hijstek Friesland 21:37 3 Dikkie van der Werf Friesland 21:45 4 Zweitse Rooske Tynaarlo 41:06 M60, 4.7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Arie Smedinga Friesland 29:04 2 Herman Hoekstra Friesland 32:57 VSEN, 4.7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Charissa Zijlstra Friesland 19:50 V35, 4.7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Petra Wieringa Friesland 22:45 2 Roelie van der Ziel Friesland 25:35 3 Cindy de Jager St.-Annaparochie 27:30 4 Ilona Spoelstra St.-Annaparochie 27:49 5 Martine Russchen Hallum 27:54 6 Sjoukje Wierstra Marrum 29:57 7 Attie Kuiken Hallum 30:19 8 Wiesje Atsma Makkum 30:52 9 Marian Frankena Hallum 32:48 10 Doutzen Oppers St.-Annaparochie 41:06 V45, 4.7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Thea de Vries Friesland 29:59 2 Hinke de Vries Makkum 30:52 3 Sietske van der Bij Friesland 32:47 4 Jolanda Nijenhuis Friesland 34:21 V55, 4.7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Syts Wester Wommels 33:28 2 Ankie Jagersma St.-Annaparochie 33:53 MSEN, 36.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Willem de Boer Lionitas 2:20:09 2 Melchior Ram Friesland 2:56:22 3 Arjen Dijkstra Leeuwarden 3:18:36 4 Remco Dijkstra Garyp 3:18:36 M40, 36.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Harry Wiersma Friesland 2:20:09 2 Jacob van der Ploeg Friesland 2:38:56 3 Reno Papa Leeuwarden 3:08:04 4 Theo Zijlstra Lionitas 3:22:39 5 Frank van Zeijl Leeuwarden 3:27:07 6 Andre Kerbof Gorredijk 3:32:16 7 Henk Melker Loopgroep Leeuwarden 3:41:50 8 Rudy Francke Loopgroep Hugo Veenker 3:49:40 M50, 36.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Roelof Houttuin Loopgroep Leeuwarden 2:33:59 2 Huib-Jan Imbens Friesland 2:51:50 3 Hans Breuker Friesland 3:11:31 4 Bas Kalkman Leeuwarden 3:13:31 5 Bert Bor Haren 3:24:17 6 Alco de Jong Friesland 3:28:03 7 Johan Beintema Friesland 3:28:55 8 Peter Nijholt Loopgroep Leeuwarden 3:31:49 9 Wieger van Keulen Friesland 3:37:19 M60, 36.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Menne Brouwer Friesland 3:24:42 2 Carel Harkema Friesland 3:28:55 V35, 36.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Wytske Kok Joure 3:22:37 2 Grietje van der Schaaf Friesland 3:45:00 3 Hilde Koopman Kubaard 3:49:40 V45, 36.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marjan de Ruiter - Abma Friesland 2:54:02 2 Petra Pol Loopgroep Leeuwarden 3:31:49 V55, 36.5 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anneke Wester Friesland 3:28:33 2 Anke Petersom Friesland 4:02:40 ========================================================================== Uitslagen.nl 02-06-2015 19:04