Uitslagenlijst Oerpolderloop It Heidenskip - Zondag 24 februari 2013 ========================================================================== MSEN, 14 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Willem de Boer Lionitas 52:34 2 Eelke Boonstra Sneek 54:24 3 Jetze Genee Horror 55:34 4 Wiebe Koopmans Friesland 55:42 5 Walter Schirm Amersfoort 1:01:44 6 Jan Monsma Hindeloopen 1:02:13 7 Saco Bootsma Workum 1:02:14 8 Peter Hoekstra IJlst 1:02:23 9 Jeroen Wels Lionitas 1:02:29 10 Jente Renema It Heidenskip 1:02:33 11 Theunis Wouda Workum 1:02:49 12 Sten Renema It Heidenskip 1:04:40 13 Gerrit Duits Horror 1:05:27 14 Richard Velzen Horror 1:07:56 15 Gerrit Dijkstra Berlikum 1:09:42 16 Jente Schirm Amsterdam 1:09:55 17 Johan Bokma Hindeloopen 1:10:04 18 Harry Werkman Lemmer 1:10:33 19 Jacco Altena Bolsward 1:13:37 20 Raymond Reekers Horror 1:28:06 M40, 14 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Saco Hemstra Friesland 53:33 2 Wabe Roskam Horror 53:34 3 Anko Top Wieringermeer 56:03 4 Gerald Hoogeveen Horror 57:38 5 Fjodor van der Sluijs Gieterveen 57:39 6 Siebolt Haijtema Workum 58:17 7 Klaas Willem Zwaagstra Ylst 58:19 8 Albert van Ramshorst Horror 59:11 9 Egbert Top Tolbert 59:59 10 Syb van der Ploeg Friesland 1:01:10 11 Marten Sjoerds Workum 1:01:20 12 Douwe de Jong Wolsum 1:01:35 13 Luitzen de Vries Friesland 1:01:53 14 Fekke Fekkes Koudum 1:02:29 15 Frank de Ruiter Friesland 1:03:23 16 Willem Biemolt Utrecht 1:03:43 17 Tjitte de Vries Oranjewoud 1:04:54 18 Rene Miedema Bolsward 1:05:11 19 Arnold Huisman 1:05:27 20 Raymond Blaeser Bolsward 1:05:43 21 Henk Wetting Bolsward 1:05:49 22 Adries van Dijk Lemmer 1:06:15 23 Geert Broeksma Loopgroep Hugo Veenk 1:06:29 24 Erik Pepping Zweeloo 1:06:52 25 Jaap Zijlstra Hindeloopen 1:06:54 26 Auke Ykema Friesland 1:07:35 27 Izaak Talsma Achlum 1:07:56 28 Andries Kramer Ijlst 1:08:35 29 Tom Stellingwerf Koudum 1:08:40 30 Peter Weijer Winsum Fr 1:08:52 31 Hendrik Oosterhoff Heerenveen 1:09:23 32 Gertjan Hijstek Friesland 1:09:42 33 Tjerk de Vries Scharnegoutum 1:09:55 34 Jan van Zalinge Dronrijp 1:10:04 35 Ysbrand Valkema Ysbrechtum 1:11:17 36 Geert Slump Warns 1:11:51 37 Eelco van der Werff It Heidenskip 1:12:42 38 Sicco Hylkema Aldega 1:12:47 39 André Siesling Bolsward 1:12:50 40 Klaas van Tricht Sneek 1:12:58 41 Peter Yntema Ypecolsga 1:13:11 42 Bas Brouwer Blauwhuis 1:13:21 43 Ronald Hettinga Bolsward 1:13:24 44 Simon Regnerus Friesland 1:14:25 45 Thony van der Veen Loopclub Burgum 1:14:49 46 Eric Wiersma Amsterdam 1:16:12 47 Hendrik Westerhuis Hilversum 1:16:14 48 Fokke Hoeksma Friesland 1:16:21 49 Albert van Ramshorst Horror 1:16:28 50 Marten van der Wal It Heidenskip 1:16:28 51 Folkert Jellesma Horror 1:17:11 52 Dennis van der Veen Workum 1:18:53 53 Jouke Hoekstra Ylst 1:18:55 54 Anthoon Haagsma Sneek 1:20:29 55 Berhardus Renzema Friesland 1:23:47 56 Alexander Wiersma Bolsward 1:26:39 57 Jelle Breeuwsma Horror 1:26:39 58 Patrick Dijkhuizen Friesland 1:38:39 M50, 14 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hero Polet Horror 55:50 2 Henk Ruiter Horror 59:16 3 Beke Cnossen Horror 1:00:47 4 Jan Uiterwijk Loopgroep Beilen 1:02:41 5 Nolle Lam Friesland 1:02:58 6 Johannes de Boer It Heidenskip 1:03:30 7 Acronius Kramer It Heidenskip 1:03:36 8 Freark Kaspersma Friesland 1:03:55 9 Jaap Baalbergen Loopgroep Dokkum 1:06:35 10 Wiebe Jongsma AV Heerenveen 1:06:54 11 Sjoerd Andela Rijs 1:07:27 12 Symen van der Velde Horror 1:07:34 13 Jitte Roosendaal De Bilt 1:07:51 14 Rj Heida Wergea 1:08:35 15 Sjoerd Fennema Groningen Atletiek 1:08:35 16 Johannes Dijkstra Easterwierrum 1:08:46 17 Nico Veninga Wijnjewoude 1:09:07 18 Loek Smid Hindeloopen 1:10:23 19 Hessel de Boer Loopgroep Leeuwarden 1:10:57 20 Jildert Andringa Friesland 1:11:06 21 Jan Dotinga Horror 1:11:51 22 Epke Wiersma De Sperwers 1:12:18 23 Leo van der Meulen Sneek 1:12:42 24 Gijs de Graaff Almere 1:12:58 25 Sjoerd Hiemstra Ferwoude 1:13:24 26 Gerben Kozijn Sneek 1:13:24 27 Rob Spaans Workum 1:14:21 28 Reinder Tel Surhuizum 1:16:28 29 Koos Jacobsen Horror 1:17:11 30 PD Meesters Amsterdam 1:17:16 31 Yde de Boer Bolsward 1:17:34 32 Nico Sikkes AV Heerenveen 1:18:02 33 Rudolf Botma Franeker 1:18:08 34 Peter van Capelleveen Friesland 1:19:15 35 Paul van Capelleveen Amsterdam 1:19:39 36 Wim Manshande Lionitas 1:20:57 37 Teun van der Meij Friesland 1:21:01 38 Peter Faber Friesland 1:21:26 39 Piet Sikkema Grou 1:22:09 40 Douwe Bokma Hindeloopen 1:22:34 41 Alfons Crijnen Amsterdam 1:24:36 M60, 14 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Peter Londema Horror 1:11:50 2 Karst Anema Friesland 1:12:58 3 Piet Kerstholt Friesland 1:13:24 4 Albert Buwalda Heerenveen 1:13:24 5 Yde Haarsma Friesland 1:13:45 6 Gerben Brouwer Friesland 1:13:52 7 Klaas Peereboom AV Heerenveen 1:16:14 8 Rob Goethals Heerenveen 1:17:44 9 Leo Versteeg Friesland 1:18:46 10 Djurre Joh van der Sch Friesland 1:20:43 11 Klaas Dijkstra Grijpskerk 1:21:11 12 Sijbren Couperus Workum 1:22:36 13 Bokke Haanstra Swifterbant 1:22:52 14 Pé de Jong Workum 1:22:58 15 Henk Bruinenberg Glimmen 1:25:17 16 Greult de Vries Workum 1:27:17 17 Jurjen Schirm Aduard 1:35:40 VSEN, 14 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Andrea Hofstra Horror 1:01:28 2 Nynke Steigenga Friesland 1:07:29 3 Hinke Wijbenga Makkum 1:09:48 4 Miranda Hornstra Friesland 1:10:17 5 Diane Pijl Utrecht 1:10:50 6 Janneke Plaisier Amersfoort 1:11:26 7 Gatske de Jong Horror 1:13:00 8 Annemarie Speerstra Harlingen 1:14:14 9 Regine Postma Horror 1:15:16 10 José Faber Workum 1:21:26 11 Natasja Viersen Workum 1:26:24 12 Anneke Feenstra Deventer 1:27:43 13 Marrit Hoekstra Blauwhuis 1:29:23 V35, 14 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ylona Kruis Horror 58:19 2 Nolina Sjoerds Workum 1:09:55 3 Herma Bakker Workum 1:10:38 4 Marijke de Jong Wolsum 1:13:24 5 Karin Danhof Friesland 1:14:40 6 Gerian Huitema Hoorn Nh 1:15:16 7 Agnes Winia-Heida Elahuizen 1:15:51 8 AnnA Ykema Sexbierum 1:16:52 9 Antje van der Wal IJsbrechtum 1:17:11 10 Roeline Adema Hommerts 1:21:08 11 Renskje van der Weg AV Heerenveen 1:22:56 12 Pietsje Fekkes-vd Goot Koudum 1:24:01 13 Baukje Atsma Horror 1:26:39 14 Jitske Yntema Scharnegoutum 1:30:26 V45, 14 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Liesbeth Steenbergen Horror 1:01:50 2 Jacinta Fancel Lionitas 1:02:36 3 Marjan de Ruiter - Abm Friesland 1:04:15 4 Maaike Hornstra Friesland 1:05:16 5 Janet Werkema Horror 1:08:08 6 Anita Boschma Horror 1:13:21 7 Yvon Spaans Workum 1:14:21 8 Saakje Regnerus Friesland 1:14:25 9 Tineke Bajema Wommels 1:15:11 10 Fokje Lutgendorff Makkum Fr 1:16:14 11 Anne Hilandes Hindeloopen 1:19:36 12 Lysbet Faber Lemmer 1:21:26 13 Annechien van der Veen Lionitas 1:23:20 14 Ida Hylkema It Heidenskip 1:24:01 15 Ilse Bos Amsterdam 1:24:36 16 Mila Tristán Jover Wieringermeer 1:24:36 17 Liesbeth Zegwaard Amsterdam 1:29:08 18 Femke E Dijkstra Amsterdam 1:29:09 19 Monique Boogmans Amsterdam 1:38:49 V55, 14 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marga Zwanenburg Horror 1:09:23 2 Christien de Graaff Groningen 1:13:52 3 Reina Wijnia-Kwant avVN 1:14:00 4 Jose Baas-Zondag Athleta 1:23:06 5 Minke Oord Friesland 1:23:23 6 Jitske Rinsma Glimmen 1:25:17 MSEN, 7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Roelof Oostra Friesland 26:44 2 Jappie Brandenburg Horror 28:11 3 Sijmen Bekhof Bolsward 31:21 4 Fons Heida Goutum 33:16 5 Catharinus Schuurmans Wergea 34:45 6 Arjen Bokma Workum 37:24 7 Richard de Graaf Mantgum 37:43 8 Marcel Swart Sneek 37:49 9 Arjen Kemker Koudum 38:05 10 Bernard Brouwer Blauwhuis 39:21 11 Rudolf Bergsma Harlingen 40:10 12 Freark Kramer It Heidenskip 41:00 13 Wisse Renema It Heidenskip 41:09 M40, 7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Erik Oevering Flevo Delta 32:15 2 Pieter Bootsma Hindeloopen 40:53 3 Herman Rouppé Appingedam 42:10 4 Jaap-Jan van der Meer Grou 43:12 M50, 7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gert Jan Zeelen Makkum 30:57 2 Henk Postma Friesland 35:41 3 Carlos Kribben Sneek 37:42 4 Hans Kort Bolsward 38:12 5 Ytzen Renema It Heidenskip 41:28 6 Harry Zwanenburg Horror 42:52 7 Rudie Vallinga Bolsward 43:11 8 Henk Linde Amsterdam 44:52 9 Reinder Sinnema Lionitas 51:59 M60, 7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Kramer Groningen Atletiek 39:45 2 Annemarten Groenman Groningen 48:51 3 Klaas Duits Friesland 48:58 VSEN, 7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Simone van Dijk Makkum Fr 31:02 2 Hester Salverda Oudemirdum 33:45 3 Linda Peereboom Heerenveen 38:40 4 Femke Hemstra Weidum 38:42 5 Diana Lautenbag Hindeloopen 40:01 6 Sara van Zalinge Dronrijp 40:37 7 Ans Booij Oppenhuizen 40:53 8 Esther van der Veen Oppenhuizen 42:07 9 Mariëlle Scheltinga Bolsward 42:30 10 Grietje Roskam Bolsward 42:36 11 Hester Slootjes Bolsward 44:47 12 Maaike Dekker Amsterdam 48:19 13 Brenda grace Dijkstra Koudum 51:24 V35, 7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hester Groenveld Bolsward 35:55 2 Monique Ketelaar Blauwhuis 37:31 3 Diana Venema Hindeloopen 40:29 4 Els Draaisma Sterenbor Bolsward 40:44 5 Jeltsje Venema Koudum 43:30 6 Geertje Brouwer Blauwhuis 44:25 7 Rixt de Jong Bolsward 44:47 8 Nynke Hettinga Bolsward 44:59 9 Rommie Schipper Elahuizen 46:25 10 Judith van der Zee Bolsward 50:24 11 Debby Nota Bolsward 50:37 V45, 7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marga Funk Harlingen 39:24 2 Anja Jongsma AV Heerenveen 39:44 3 Adri Sluis Start '78 40:02 4 Imelda Bootsma Parrega 43:37 5 Inge Kools Friesland 44:59 6 Jitske Cnossen Wommels 44:59 7 Feikje Reekers Bakker Woudsend 45:35 8 Thea de Vries Lionitas 45:54 9 Rieteke Douma It Heidenskip 46:20 10 Liesbeth Reijenga Abbega 51:36 11 Alet Hoeksma Menaldum 51:47 V55, 7 KILOMETER Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Eddy Sterenborg Bolsward 39:02 2 Tecla Sikkes AV Heerenveen 45:50 3 Griet Atsma de Jong Woudsend 47:48 4 Tonnie Roorda Woudsend 48:05 5 Gineke Kuipers-Agricol Woudsend 48:12 6 Mariette Spierings Amsterdam 48:20 7 Pauline Baart Amsterdam 48:27 Koud, gure wind, temp. 2 graden, lichte sneeuwval Sponsor: Bij Folkert - Outdoor & Running ========================================================================== Uitslagen.nl 25-02-2013 19:44