Uitslagenlijst Running Center Cross Circuit Bakkeveen - Zondag 15 januari 2012 ========================================================================== MAN, RECREANTEN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tom Algera Makkum 11:06 2 Quinten Hartman Makkum 12:08 3 Joey Scholte Bakkeveen 15:44 4 Arjan Biedema Heerenveen 19:31 5 W. van rossum Joure 22:43 6 Sander Miedema Heerenveen 23:55 7 Jan Jorna Harlingen 24:30 8 Louwrens Tolman Lippenhuizen 24:36 9 Hero Polet Sneek 24:48 10 Michiael van der Werff Franeker 26:23 11 Jlikert de Vries Lippenhuizen 26:26 12 Edwin Rinsma Drachten 26:50 13 Lucas de Vroedt Haren Gn 27:15 14 Harro Arkoma Lippenhuizen 28:45 15 Ate Durk Travaille Leeuwarden 29:24 16 B. van der Meer Heerenveen 29:38 17 Martin Hozeman Drachtstercompagnie 29:50 18 Emiel de Wit Drachten 30:04 19 Geert Dantema Leeuwarden 30:17 20 Hans Kerkhoven Leeuwarden 32:13 21 Martin de Jonge Nietap 33:12 22 Jan Wester Drachtsercompagnie 33:57 23 Kevin Kuipers Marum 34:00 24 Sjoerd Edelenbos Leeuwarden 34:01 25 Cor de Groot Minnertsga 34:05 26 Anne Cuperus Hurdegaryp 34:21 27 Girbe Zwaagstra Donkerbroek 34:41 28 Joost Smit Stiens 35:05 29 Hans van der Sluis Schettens 35:16 30 Egbert Smit Stiens 35:24 31 Johan Hiemstra Drachten 35:53 32 Jan Reiffers Groningen 36:26 33 Jouke Andringa Oudehorne 36:46 34 Gonny Beuinsma Drachten 37:31 35 Sije Boskma Hurdegaryp 37:52 36 Robin de vries De Wilp 37:55 37 Eeuwe Aardema De Wilp 37:55 38 Rinke Booi Burgum 38:04 39 Arie de Jong Oosterwolde 38:14 40 Collin Kuipers Marum 38:31 41 Cor Ton Waskermeer 39:33 42 Henk van der Heide Boornbergum 40:12 43 Gertjan Hijstek Berltsum 40:15 44 Sjoerd Tolsma Drachten 40:34 45 Bert van de Vaart Lutjegast 40:37 46 Dennis van der Woude Munnekeburen 41:08 47 Mark Zondervan Leeuwarden 41:50 48 Henk Hoekman Leeuwarden 42:13 49 William Teinsma Stiens 42:29 50 Maurice Tax Sneek 42:57 51 Luutzen Nijdam lippenhuizen 43:27 52 Jelle Jagersma IJlst 43:37 53 Jurjen Jagersma IJlst 43:38 54 Stefan van der Wal Drachten 44:16 55 Anton Stempher Leek 44:26 56 Bernardus Rinsema Berltsum 44:30 57 Ronald Hoekstra Reduzem 44:38 58 Alex van Zurk Leeuwarden 44:38 59 Aise Bouma Kimswerd 44:54 60 Sytze Bouma bakkeveen 44:58 61 Dirk Muizer Leeuwarden 45:04 62 Klaas Jan van der Kooi Burgum 45:08 63 Ome Joop Leeuwarden 45:18 64 Jelle Werfenhof Drachten 45:23 65 Harrie Wetterhahn Leeuwarden 45:32 66 R. Van Rossum Joure 45:40 67 Lambert Sijbring Oosterwolde 45:47 68 Jacco Joustra Oosterwolde 45:54 69 Ben Kok Kampen 45:55 70 Fred hoogenboom Bakkeveen 45:59 71 Rudy Miedema Heerenveen 46:19 72 Menno Steenstra Berlikum 46:24 73 Tjisse Schaap Engelum 46:32 74 Peter Witsmeer Leeuwarden 46:44 75 Robert Oybiagbonhia Drachten 46:50 76 Piet Visser Driesum 46:58 77 Hugo de Jong Franeker 47:04 78 Robert Hoekstra Drachten 47:20 79 Elbe van der Molen Groningen 47:46 80 André Jellema Leeuwarden 47:55 81 Heije Schaper Oude Bildtzijl 48:11 82 Fedde Beijert Ureterp 48:12 83 Jan Woudstra Drachten 48:23 84 Gerard Jansma Goutum 48:44 85 Jan Bosgraaf Drachten 48:45 86 Henk Hoekstra Bakkeveen 48:52 87 peter Bax Drachten 49:18 88 Marcel Copini Leeuwarden 49:20 89 Johan Beintema Leeuwarden 49:22 90 A. de bakker Groningen 49:27 91 Gjalt Weistra Drachten 49:31 92 Fokko Bokster Lippenhuizen 49:57 93 Nico Hooisma Dronryp 50:04 94 John Diepenmaat Leeuwarden 50:12 95 Wietze Westerhuis Marrum 50:14 96 Renaldo Koopman Oldebekoop 50:21 97 Guus Dirksen Drachten 50:32 98 Pascal Wolf Tuk 50:35 99 Martin van Ooijen Drachten 50:50 100 Jorrit Zuidema Groningen 50:50 101 Johannes van Zandberge Bakkeveen 51:11 102 Jan Kempenaar Zwagerbosch 51:14 103 Wieger van Keulen Leeuwarden 51:23 104 Jan van Dalen Bakkeveen 51:58 105 Hans Nagtegaal Grouw 52:07 106 Patrick Derks Drachten 52:09 107 Meinderd de Boor Burgum 52:15 108 Marten van der Kamp Nij Beets 52:28 109 Peter Klokman Ureterp 52:31 110 Jan herdrik Hartman Makkum 52:35 111 Jakob Veenstra Drachten 52:35 112 Sijbe Knol Berlstum 52:39 113 Goos Tuinstra Drachten 52:53 114 Koen Grave Drachten 52:53 115 Raymond v.d. Werff Franeker 52:57 116 Karst Anema Stiens 53:15 117 Remco Visser Oudega 53:17 118 André Tieman Groningen 53:19 119 Meinte Jelsma Leeuwarden 53:24 120 Geart Sierd v.d. Zee Leeuwarden 53:29 121 Herman v.d. Geest Oude Bildtzijl 53:46 122 Wiep van der Heide Drachten 53:52 123 Douwe Dijkstra Oosterwolde 54:00 124 Jo Berger Torsby (Zweden) 54:11 125 Dirk Berger Heerenveen 54:11 126 Hilbert Mast Drachten 54:31 127 W. Tolman Lippenhuizen 54:35 128 Jillard Faber Drachten 54:39 129 Arjo van Lier Hilaard 54:59 130 Marc Kitslaar Leeuwarden 55:08 131 Reint Jonker Stiens 55:34 132 Ian Bal Leeuwarden 55:47 133 Daan Hessels Haulerwijk 55:48 134 Riekend Koopman Bontebok 56:01 135 Kees Versprille Burgum 56:12 136 Jorrit Booi Burgum 56:24 137 Johnannes van der Wal Burgum 56:24 138 Peter Kuiper Marum 56:31 139 Homme Kalma Drachten 57:59 140 Tjeerd Visser Franeker 58:01 141 Jelte Nijhoft Oosterwolde 58:10 142 Klaas Peereboom Heerenveen 58:22 143 berend Schaap Gytsjerk 58:25 144 Lammert van Dijk De Wilp 1:02:19 145 Andries Oenema Heerenveen 1:02:22 146 Henry Westerhof Drachten 1:02:31 VROUW, RECREANTEN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Carmen van de Heide Boornbergum 11:56 2 Jannie Bekkema 12:04 3 Lieke Hartman makkum 12:52 4 Danielle Teinsma Stiens 15:42 5 Werena Tuinstra Drachten 16:37 6 Shannon van der Werff Franeker 16:42 7 Jelly Dantuma Leeuwarden 16:56 8 Nynke Bruinsma Sneek 18:14 9 Yang-Lin Zijlstra Schettens 18:19 10 Marije van der Sluis Schettens 18:20 11 Sonja Tuinstra-Hogerhu Berlikum 21:29 12 Nienke Okkema Beetserzwaag 22:39 13 Christa Aarends Oudwolde 23:25 14 Linda Peereboom Heerenveen 23:25 15 Doutsen Tilstra Tytsjerk 24:00 16 Geke Brader Heerenveen 24:38 17 Fanny Postma Sneek 24:46 18 Hinke Tolman Lippenhuizen 25:05 19 Antje Hoeskma Drachten 25:18 20 Hinke Tjalma Slappeterp 25:28 21 Lisa Keuken Sneek 26:03 22 Andrea Michielsen Ylst 26:32 23 Jeannette Brandsma Lippenhuizen 26:53 24 Brit Janssen Oudwoude 27:01 25 Ank Joner Leeuwarden 27:03 26 Yaslin van der Mei Drachten 27:18 27 Linda Cazemier Stiens 27:23 28 Renny Osinga Marrum 27:47 29 Hiske Schaap Groningen 30:46 30 Janet Osinga Berlikum 31:47 31 Hester Groenveld Bolsward 31:51 32 Esmee Teisma Stiens 32:24 33 Marida Prins Oosterwolde 32:41 34 Jolanda Muizer Leeuwarden 34:47 35 Janke Dijkstra-Jongedi Oosterwolde 35:00 36 Wybertha Brouwer Bolsward 35:10 37 Jannie Tjassing Bakkeveen 36:51 38 Danielle Teinsma Stiens 37:16 39 Froukje Mulder Drachten 37:33 40 Regina Liekelema Drachten 37:50 41 Kirsten Nienhuis Oosterwolde 38:31 42 Francien Geertsema Eenrum 38:50 43 Marjan Bijlsma-Ruiter Drachten 39:05 44 Hennie van Beek Haren Gn 39:09 45 Alien de Vries Drachten 39:55 46 Ineke Kijstra-Bruinsma Drachten 40:39 47 Helga Manten Groningen 40:53 48 Renny Stolte Drachten 40:56 49 Marlene van der Leeuw 42:03 50 C. Dijnedam Franeker 42:20 51 Esther Hozeman Drachtstercompagnie 42:21 52 Gerarda Teinsma Stiens 42:29 53 Eelkje ven der Sluis Schettens 43:21 54 Willie Muizer Leeuwarden 43:33 55 Helma SChut IJlst 43:54 56 J. J. Poortvliet Donkerbroek 44:31 57 Sjoedtje Veenstra Bergum 44:40 58 Merel Nienhuis Groningen 44:51 59 Tineke Algera Makkum 44:53 60 Rixt van der Sluis Schettens 45:10 61 Alien de Vries Drachten 45:18 62 Henny Veenstra Drachten 45:45 63 Jeltsje van der Wal Leeuwarden 46:37 64 Klaske Schaap- Dijkstr Engelum 47:18 65 Leonie Nienhuis Oosterwolde Fr 47:39 66 Moniek Boskma Hurdegaryp 47:42 67 Erelyre Abeln-arezaat Smalle Ee 48:08 68 Karin Ploeg Drachten 48:15 69 Jeannet Huitema Leeuwarden 49:07 70 Jonna Visser Oudega 49:21 71 Jelly Dantuma Leeuwarden 49:24 72 Fransica Vreeling-Spa Siegerswoude 49:45 73 Ingrid Kuipers Marum 50:22 74 Jenny Tolsma Drachten 51:10 75 Janneke Nienhuis Oosterwolde Fr 52:39 76 Marian Brouwer Drachten 53:03 77 Trees van Veen Wolvega 53:25 78 Liesbeth Faber Drachten 54:39 79 Joke Nicolai Oosterwolde 55:14 80 Wendelien Schalij Leeuwarden 56:19 81 Liset de Groot Roden 56:33 82 berber Rijpstra Stiens 56:57 83 Klaske Veenstra Franeker 58:00 84 Aly Prins Olijve Oosterwolde 58:21 85 Herdrika Posthumus 59:45 86 Mariska Veldman 1:00:02 87 Wytske van der Kooi Burgum 1:00:05 88 Jannet de Vries Drachten 1:01:04 89 Minke Oord Joure 1:01:21 90 Petra Joustra Oosterwolde Fr 1:02:32 91 Gea Huisman Drachten 1:02:37 MPC, MEISJES PUP. C Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Nynke Geerders Start '78 4:15 2 Joukje Kramer Horror 4:38 3 Jorien Spikman Groningen Atletiek 4:41 4 Carian Buisman Groningen Atletiek 4:51 5 Floor Dekker Impala 5:10 6 Julia Rinsma Impala 5:10 7 Jildou Binnema AV Heerenveen 5:19 8 Ellis van Leeuwen Groningen 5:43 JPC, JONGENS PUP. C Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mathijs Mulder Start '78 3:53 2 Pjotr ter Doest Impala 4:01 3 Jesse Kwint Jupiter 4:09 MPB, MEISJES PUP. B Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ilse Meerding Horror 3:58 2 Selma Spikman Groningen Atletiek 4:05 3 Anke Binnema AV Heerenveen 4:08 4 Quinty Martena 4:11 5 Mileen Bruinewoud Start '78 4:13 6 Anneke Grondsma Spartacus 4:17 7 Anna Ooms AV Heerenveen 4:23 8 Eke Tibben Start '78 4:24 9 Agnes Martens Spartacus 4:27 JPB, JONGENS PUP. B Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Milan Spijker Groningen Atletiek 3:34 2 Sietse Drost Groningen Atletiek 3:52 3 Florian van der Dussen Impala 4:14 4 Jelle Otter Impala 4:17 5 Robin Zwager Spartacus 4:17 6 Bjorn Rinsma Impala 4:21 7 Jort Dijkstra Horror 4:28 8 Jelte Bouma Spartacus 4:40 MPA1, MEISJES PUP. A1 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marene Scholtens Lionitas 3:32 2 Sofie Bakker Groningen Atletiek 3:36 3 Elle Biemans Groningen Atletiek 3:47 4 Jessica van Weperen LSV Invictus 3:49 5 Evelien Honebecke ATC '75 3:51 6 Sanne Bijlsma Impala 3:55 7 Charlotte Schuurman Impala 3:59 8 Julie Hoekstra Jupiter 4:01 9 Yasmin Nauta Groningen Atletiek 4:22 10 Marieke Brondijk Spartacus 4:25 11 Meike Guikema Jupiter 4:28 12 Anna-Bo van der Wal Impala 4:32 13 Yassine Bulthuis Impala 4:36 14 Emma van Wieren Impala 4:37 15 Leandra Kingma Spartacus 4:39 16 Mare 4:44 MPA2, MEISJES PUP. A2 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Emy Guikema Jupiter 3:34 2 Aukje Vellinga Groningen Atletiek 3:40 3 Elvira Ooms AV Heerenveen 3:56 4 Gytte van Hoeven AV Heerenveen 3:57 5 Terri Talan AV Heerenveen 3:59 6 Vera Derksema Groningen Atletiek 4:10 7 Elina Ettes Groningen Atletiek 4:11 8 Femke van der Galien Impala 4:20 9 Gwen Diepenmaat Lionitas 4:44 10 Berber Otter Impala 5:17 JPA1, JONGENS PUP. A1 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jesper Tolsma Athleta 3:42 2 Jort van Deutekom Lionitas 3:44 3 Marijn de Vroedt ATC '75 3:49 4 Allard Voorwinde Athleta 3:50 5 Luuk Geerders Start '78 3:52 6 Fabian Tros LSV Invictus 3:58 7 Quinten Nauta Groningen Atletiek 3:58 8 Jelle van der Veen Athleta 4:08 9 Tobias Bouma Impala 4:10 10 Harm Jan Kootstra Impala 4:10 11 Jarno Kuiper Start '78 4:12 12 Jing Oldhoff Lionitas 4:12 13 Jorrit Stada Groningen Atletiek 4:14 14 Marnix Wecke Groningen Atletiek 4:25 15 Roy Frederiksz Impala 4:35 16 Ids Bosveld Impala 4:36 17 Devin Mennink 408 Impala 4:36 JPA2, JONGENS PUP. A2 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sjoerd de Boer Horror 3:40 2 Finn van Pijkeren Fivelstreek 3:43 3 Tim Nieland Aquilo 3:45 4 Gijs van de Ploeg Jupiter 3:46 5 Bouwe van Leeuwen Groningen Atletiek 3:53 6 Arnold Hiemstra Sibrandahus 3:55 7 Olaf Tempelman Jupiter 3:57 8 Mitchel Kemkers Jupiter 3:58 9 Rein Kramer Horror 3:58 10 Patrick Philips AAC '61 4:02 11 Moos Bootsman Spartacus 4:18 12 Johan Polet Impala 4:21 MD1, MEISJES D1 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Fanny Spikman Groningen Atletiek 3:41 2 Evelien Kuiper Groningen Atletiek 3:43 3 Marjolein Kuiper Groningen Atletiek 3:47 4 Thirza Kuiper Start '78 3:48 5 Marit van der Schaaf Groningen Atletiek 3:53 6 Mare te Biesebeek Lionitas 3:59 7 Elyne Kingma Spartacus 4:02 8 Laila van der Meer AV Heerenveen 4:05 9 Isabelle Semler Groningen Atletiek 4:07 10 Carlijn Grave Impala 4:13 11 Rosalie Tissingh Start '78 4:15 12 Aaricia Veenstra Spartacus 4:17 13 Noa Knip Spartacus 4:20 14 Merle Louwinger Athleta 4:21 15 Esther van der Pol Impala 4:30 16 Femke van der Veen Athleta 4:36 17 Nanke van den Brink ATC '75 4:47 18 Anna Pruntel LSV Invictus 4:49 19 Ellis de Wit Impala 4:57 20 Mèrcènnè Meijer SV Veendam MD2, MEISJES D2 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Emma Verkaaik Hunzerunners Loopgro 3:40 2 Paola Bakker Lionitas 3:42 3 Milou de Vries ATC '75 3:43 4 Lisa Muizer Lionitas 3:54 5 Rianne Nyenhuis Lionitas 3:59 6 Marinde Schuitema Groningen Atletiek 4:00 7 Eef Bosveld Impala 4:21 8 Mara Leistra Spartacus 4:30 9 Nynke Bouma Groningen Atletiek 5:11 10 Marrit van der Heide Impala 6:14 JD1, JONGENS D1 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Thomas Kwint Jupiter 3:28 2 Jeroen van Weperen LSV Invictus 3:29 3 Roman de Boer Horror 3:39 4 Justin Martena 3:41 5 Jarin Hedzer van der K Impala 3:44 6 Remco Mulder Start '78 3:46 7 Jarno Honebecke ATC '75 3:47 8 Gijs van der Wijk Impala 3:49 9 Jord van der Ploeg Jupiter 4:14 10 Twan Pruntel LSV Invictus 4:18 11 Matthijs Bouma Impala 4:28 12 Sieger Wijnsma Lionitas 4:29 13 Jilles van der Heide Impala 5:19 14 Wolter Freerk Nijmeije Start '78 5:27 JD2, JONGENS D2 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lars van Hoeven AV Heerenveen 3:24 2 Amaru Wijman Groningen Atletiek 3:26 3 Niels Visser Jahn II 3:35 4 Eric Stuiver Start '78 3:39 5 Emo Boven Impala 3:43 6 Wesley Hoeksra Start '78 3:48 7 Kars Doedens Spartacus 3:49 8 Chris Wever AV Heerenveen 4:00 9 Niels Bouma Impala 4:08 10 Niels de Jong Drachten 4:09 11 Sven Smeman Impala 4:11 12 Tom Speelman Jahn II 4:12 MB, SPRINTCROSS Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ellen Jansen Start '78 3:26 2 Anke Zonderland Impala 3:36 3 Floor Buigel Groningen Atletiek 3:38 4 Sacha Martini Groningen Atletiek 3:44 5 Birgit Scheffer Impala 3:55 MA, SPRINTCROSS Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Anniek de Jong AV Heerenveen 3:40 2 Getty Dotinga Horror 3:45 3 Susanne lijzinga Impala 3:46 4 Wieke Nijmeijer Start '78 5:15 JB, SPRINTCROSS Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Bram Buigel Groningen Atletiek 2:54 JA, SPRINTCROSS Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Elmor de Jong Start '78 2:57 2 Jesse Buiteveld LSV Invictus 3:00 3 Alger Hiemstra Impala 3:30 MAN, SPRINTCROSS Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Kevin Damstra AV Heerenveen 2:48 2 S.M. Postma AV Heerenveen 2:50 3 Lowie van der Woude Start '78 2:53 4 Douwe Jan Krol Lionitas 2:58 5 Chiljen Velvis Groningen Atletiek 2:59 6 Marco Wels Impala 2:59 7 Joost ter Doest Impala 3:03 8 Arjan Portema AV Heerenveen 3:06 9 Jappie Doller Friesland 3:10 10 Peter Peereboom AV Heerenveen 3:21 VROUW, SPRINTCROSS Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marijke Portema AV Heerenveen 3:33 2 Sandra Sikkema Impala 3:37 3 Harmke Robijns Impala 3:39 4 Jolanda Smedinga AV Heerenveen 4:30 MC, MEISJES C Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Susan van Weperen LSV Invictus 6:47 2 Leonie Glazenborg Aquilo 6:53 3 Silke Jonkman Groningen Atletiek 6:57 4 Ineke van Koldam Groningen Atletiek 7:24 5 Marieke van den Brink ATC '75 7:26 6 Loïs Oldhoff Lionitas 7:27 7 Irma Michielsen Horror 7:43 8 Anneke Kootstra Impala 7:46 9 Dominique Veninga SV Veendam 7:48 10 Aline de Jong Friesland 7:54 11 Henrike Vellinga Groningen Atletiek 8:02 12 Maaike Wiersma Impala 9:17 13 Welmoed Mink Lionitas 9:28 14 Mare van der Weg AV Heerenveen 9:30 15 Edina Fillekes Impala 10:01 MB, MEISJES B Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tessa den Heijer Groningen Atletiek 6:42 2 Claudia Oosterkamp Start '78 7:10 3 Lynn van der Schaaf Groningen Atletiek 7:15 4 Mathilde Spitzen Start '78 7:39 5 Geesje Nijmeijer Start '78 8:39 JC, JONGENS C Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Mike Meijer AAC '61 6:16 2 Robin Wassens Groningen Atletiek 6:20 3 Justin Postma Impala 6:24 4 Jelmer van der Veen Lionitas 6:29 5 Wouter vd Spek Impala 6:30 6 Peter-Jan de Jong AV Heerenveen 6:31 7 Piet Wiersma SV Veendam 6:32 8 Robin Honebecke ATC '75 7:04 9 Rinse Altena Horror 7:18 10 Jan-Douwe Mooij Aquilo 7:18 11 Corné Dijkstra Impala 7:32 12 Jelmer Kootstra Impala 7:36 13 Rense Negenman Impala 7:38 14 Roan Stienstra Impala 7:56 15 Jeffrey Roseboom Impala 8:05 JB, JONGENS B Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jordi Stam AV Heerenveen 9:13 2 Bram Kielman AV Heerenveen 9:19 3 Maarten Hindriks AAC '61 9:24 4 Tim de Boer Start '78 9:25 5 Wessel van Veenen AAC '61 9:29 6 Geart Jorritsma AV Heerenveen 9:33 7 Vinicius de Nekker 159 Start '78 9:49 8 Patrick Reitsma Impala 9:49 9 Rembert Korrenhorst AV Heerenveen 10:12 10 Folkert Visser Impala 10:13 11 Jari van Ravenstein AV Heerenveen 10:20 12 Jarno van der Weg AV Heerenveen 11:28 MA, MEISJES A Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Ydwine van der Veen Lionitas 18:21 VSEN, WEDSTIJD VROUW Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Stefanie Bouma Impala 23:08 2 Marieke van der Vegt Vitalis 24:53 3 Brenda de Jong Impala 26:50 4 Vera Keidel Lionitas 28:00 V35+, WEDSTIJD VROUW Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Yvonne Kassenberg Lionitas 23:35 2 Geke Venema Friesland 26:33 3 Margreet Wagteveld Start '78 28:56 V45+, WEDSTIJD VROUW Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tineke van de Vliert Horror 24:55 JA, JONGENS A Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 David Hofstee Impala 21:23 2 Gerrit Wolbers Lionitas 22:24 3 Bert Bos Groningen Atletiek 24:53 MSEN, WEDSTRIJD MAN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jan Jouke Vos AV Heerenveen 35:16 2 Riekele Kobes AV Heerenveen 35:55 3 Erwin Akkerman HAC '63 36:43 4 Siep Nota Horror 37:02 5 Rene Jaasma Impala 37:23 6 Jan Sytze Jonker AV Heerenveen 37:25 7 Marwin Iedema Impala 37:28 M35+, WEDSTRIJD MAN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remon van Lunzen Lionitas 34:47 2 Harry Wiersma Friesland 37:02 3 Huub Bots Lionitas 38:12 4 Ralf de Jong Impala 38:33 5 Frank Marks Groningen 39:30 6 Foppe van der Heide Impala 42:26 M45+, WEDSTRIJD MAN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Klaas Talma Impala 38:26 2 Sieds Wiersma Impala 38:55 3 Peter van Ravenswaaij avVN 39:26 4 Adriaan Huisman LSV Invictus 40:14 5 Ritske Flootman Lionitas 40:47 6 Johannes van der Veen Lionitas 41:52 7 Jan Driessen LSV Invictus 43:27 8 Willie Kiewiet Lionitas 43:31 9 Symen van der Velde Horror 44:42 M55+, WEDSTRIJD MAN Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Rink Post LSV Invictus 39:34 2 Chris Draijer Impala 42:02 3 Adrie van Dijk ATC '75 45:58 4 Jan Nijmeijer Start '78 57:46 Voor opmerkingen over de uitslag, kun je mailen naar wcimpala@gmail.com ========================================================================== Uitslagen.nl 25-01-2012 16:50