Uitslagenlijst 28e Joustermerkeloop Joure - Zaterdag 25 september 2010 ========================================================================== MAN, 12 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Silvio Theunissen Bolsward 48:32 2 Wouter Heiligenberg Heerenveen 49:16 3 Simon Regnerus Marrum 49:40 4 Henk van der Meer Gorredijk 49:48 5 Sonny Teunissen Bolsward 50:45 6 Reinier de Vries Sneek 50:58 7 Folkert Bouma Joure 52:22 8 Theo Wolfs Warstiens 53:55 9 Henk Ruiter Sneek 55:06 10 Niels Nagelhout St Nicolaasga 55:34 11 Jurjen Mous Lemmer 56:19 12 Bert Baanstra Sneek 56:39 13 Joost Minderhoud Joure 57:34 14 Sjef Damhuis Steenwijkerwold 57:40 15 Domien Mulder Joure 58:06 16 Piet Boskma Heerenveen 58:09 17 Jan Arie Kooistra Joure 58:10 18 Johan Zwerver Leeuwarden 58:42 19 Henk Bonthuis Apeldoorn 59:10 20 Sytse Jansma Harlingen 59:51 21 Adrie Hoks Joure 1:00:23 22 Frans Nijholt Joure 1:00:55 23 Arie Bruinsma Sint Nicolaasga 1:01:08 24 Johannes Wiersma Terkaple 1:01:28 25 Jaap Dijkstra Franeker 1:01:56 26 Gerben Brouwer Snits 1:01:57 27 Klaas Bos Joure 1:02:25 28 Piet Kersholt Groningen 1:02:31 29 der Hem Drinrijp 1:02:54 30 Richard Keijzer Joure 1:02:57 31 Bert van der Kooi Joure 1:03:47 32 Sido Wartens Leeuwarden 1:04:58 33 Bart Potma Joure 1:05:04 34 Jappie Nagelhout St. Nicolaasga 1:05:34 35 Jan Struikmans Joure 1:05:34 36 Foppe Gall De Wilgen 1:05:35 37 Bouke van der Hem Groningen 1:05:49 38 Pieter Gietema Joure 1:05:59 39 Jan Zwerver Dronrijp 1:06:22 40 Marco Mooij Heerenveen 1:07:12 41 Roel de Jong oure 1:07:24 42 Andries Oenema Heerenveen 1:07:40 43 Bert Koopmans Oudehaske 1:08:01 44 Cor van Suis Franeker 1:08:28 45 Wijbrand de Groot Veenwouden 1:08:28 46 Harmen Dijkstra Joure 1:08:33 47 Hans van Solkema St. Nicolaasga 1:08:40 48 Frans Braat Joure 1:09:26 49 Jan van Hien Joure 1:10:02 50 Marc Lindekens Heerenveen 1:10:33 51 Ype van Olst Veenklooster 1:11:58 52 Meindert Roosjen Leeuwarden 1:12:11 53 Felix van Beek Joure 1:12:56 54 Jelmer Riemersma Joure 1:13:08 55 Jelle de Boer Grou 1:13:56 56 D. Zwaagstra Heerenveen 1:15:33 57 Thijs Hofstra Wytgaard 1:16:47 58 Sipke Folkertsma Joure 1:17:16 59 Jopie Tigchelaar Heerenveen 1:17:39 60 Henk Elsinga Heerenveen 1:18:43 61 Jan de Jong Leeuwarden 1:18:59 62 Gerrit ten Cate Beetgumermolen 1:19:13 63 Wieger Klijnstra Heerenveen 1:19:48 64 Patrick Dijkhuizen Sneek 1:23:29 VROUW, 12 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Sanne Tamminga Heerenveen 53:16 2 Andrea Hofsta-Feenstra Bolsward 55:46 3 Marjolein Bonthuis Apeldoorn 56:00 4 Tineke van Berkum Echtenerbrug 59:50 5 Abeline Reitsma Joure 1:00:10 6 Hermine Kroon Joure 1:01:41 7 Tetsje van Houten Joure 1:03:48 8 Siska Folkertsma Heerenveen 1:05:10 9 Jeanine Pelgrum Goingarijp 1:06:53 10 Helena de Ridder Terkaple 1:07:25 11 Sandra v.d. Zwan Heerenveen 1:09:08 12 Annige Meester Joure 1:09:57 13 Liesbeth Minnema Joure 1:10:45 14 Roelie Kooistra Heerenveen 1:11:24 15 Christien Navis Joure 1:13:16 16 Tineke van de Wal Oudehaske 1:13:51 17 Aukje Heida Heerenveen 1:14:10 18 Marleen van Heuveln Terschelling West 1:14:48 19 Van den Bergs Heerenveen 1:15:12 20 Ank Cusiel Heerenveen 1:16:11 21 Lize Ruijgt Heerenveen 1:17:03 22 Klaaske Folkertsma Joure 1:17:16 23 Ellie Groot Heerenveen 1:17:39 24 Samira van der Veer Heerenveen 1:17:55 25 Antsje S Boersma Heerenveen 1:17:58 26 Joke Cremer Gorredijk 1:19:13 27 Yvonne Schengenga Joure 1:19:16 28 Lies de Vries-groen Broek Fr 1:19:48 29 Carolien de Vries Heerenveen 1:26:43 MAN, 16.1 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jasper van Olst Drachten 1:03:44 2 Tjeerd Popkema Tollebeek 1:05:10 3 Harry Jorritsma Sneek 1:05:32 4 Imre van Hijum Heerenveen 1:06:21 5 Willie Kiewiet Mantgum 1:06:43 6 Henk Corporaal Joure 1:07:15 7 Jack Cöp S. NIcolaasga 1:08:25 8 Jan Uiterwijk Eesveen 1:08:58 9 Wolter Bouknegt Oudehaske 1:09:14 10 Marco Douma Joure 1:09:38 11 Johan van Noordenburg Jubbega 1:09:46 12 Johan Meinsma Leeuwarden 1:09:47 13 Rudolf Das Leeuwarden 1:09:58 14 Remco Visser Joure 1:10:36 15 Kees v/d Laan Heerenveen 1:10:58 16 Jouke Jorritsma Drachten 1:11:30 17 Martin Jan Visser Mildam 1:11:44 18 Patrick Vledder Lemmer 1:12:15 19 Ype de Boer it Heidenskip 1:13:05 20 Johannes de Boer it Heidenskip 1:13:05 21 Reitze Kooistra Oudehaske 1:13:14 22 Wiebe Jongsma Katlijk 1:13:35 23 Heerenveen 1:13:36 24 Dick Schuurman Joure 1:13:37 25 Symen van der Velde Waaksens 1:13:46 26 Sietse van der Mei Sintjohannesga 1:14:10 27 Oeli Reitsma Sneek 1:14:20 28 Ton Cusiel Heerenveen 1:14:25 29 Jacob Munneke Leeuwarden 1:14:31 30 Sjoerd Wesseling Hommerts 1:14:35 31 Arend Netjes 1:14:36 32 Aris Leijendekker Tjalleberd 1:15:07 33 Rudy Miedema Heerenveen 1:15:12 34 Nolle Lam Elahuizen 1:15:15 35 André Kort Heerenveen 1:15:25 36 Martin van den Burg Sneek 1:15:26 37 Marcel Kortekaas Heerenveen 1:15:35 38 Eldert Teijema Heerenveen 1:15:43 39 Henny Berends 1:15:50 40 Jan Tijnseng St. Nicolaasga 1:15:59 41 Klaas Sikkema Langweer 1:15:59 42 Dirk Slimmen Vollenhove 1:16:50 43 Henk Kooij Joure 1:16:59 44 Mink v/d Weg st. Nicolaasga 1:18:12 45 Mans Veldsink Dedemsvaart 1:18:24 46 Harrit Winia St. Nicolaasga 1:18:39 47 Jos Bruin St. Nicolaasga 1:18:46 48 Wâtte Visser Langweer 1:18:46 49 Piet Streefkerk Boelenslaa 1:18:53 50 M. Brouwer Wolvega 1:19:30 51 Jeroen Tiesma Bolsward 1:19:31 52 Murk Postma Nijland 1:20:09 53 Thijs Reitsma Joure 1:20:17 54 Jasper Kruizinga Joure 1:20:17 55 Sipke Tjerkstra Sintjohannesga 1:20:28 56 Minne v. Houten Drachten 1:20:33 57 Peter Visser Leeuwarden 1:20:40 58 Dennis Stulp Joure 1:20:57 59 Marcel Bomas Leeuwarden 1:21:11 60 Herman Tiekstra Heerenveen 1:21:14 61 Peter Glim Hippolytushoef 1:21:20 62 Bart van Dijk Norg 1:21:41 63 Niels Panman Groningen 1:21:41 64 Marco List Joure 1:21:44 65 Peter Londema Sneek 1:22:01 66 Berend Negerman Joure 1:22:28 67 Piet Cremer Gorredijk 1:22:43 68 Djurre van der Schaaf Oentsjerk 1:22:47 69 Bouke Agricola Scharsterbrug 1:22:55 70 Nico Sikkes Nieuwebrug 1:24:01 71 Douwe Sikkes St. Nicolaasga 1:24:01 72 Arcronices Hettinga Deinum 1:24:17 73 Jan Koers Meppel 1:24:30 74 Johan Reevers Heerenveen 1:24:45 75 Marlon Vrolijk Heerenveen 1:24:59 76 Jan Schengenga Joure 1:25:17 77 Wieger v. Keulen Leeuwarden 1:25:24 78 Edwin Deelstra Leeuwarden 1:25:46 79 Martin van Ooijen Drachten 1:25:59 80 Cor Wijnja Heerenveen 1:26:06 81 Robin de Vries Heerenveen 1:26:50 82 Jan Remery Sneek 1:26:58 83 Koos Jacobsen Sneek 1:26:58 84 Sijtze Overdijk Hantumhuizen 1:27:19 85 Evert Jongstra Sint Nicolaasga 1:27:28 86 Rias Zijlstra Joure 1:27:32 87 Frank Sanders Lemmer 1:27:35 88 Riekele Heida Heerenveen 1:28:07 89 Bert Rienstra Sneek 1:28:19 90 Ger van der Werf Oranjewoud 1:28:58 91 Aatzen Wijna Joure 1:29:06 92 Bonne Post Joure 1:29:06 93 Bart Voorintholt Drachten 1:29:26 94 Klaas Peereboom Heerenveen 1:29:31 95 Hindrik Drenth Sneek 1:30:17 96 Sjouke Veldhuizen Wovega 1:30:35 97 Jan Jonkman Emmeloord 1:30:43 98 Martin van de Zee Sneek 1:30:58 99 Freek Brouwer Urk 1:31:06 100 Wijbrand de Graaf Berlikum Fr 1:32:20 101 Wiebe Abma Joure 1:32:44 102 Koen Kiestra Leeuwarden 1:33:09 103 Geert Kraak Luinjeberd 1:33:24 104 Rinse Tichelaar De Knipe 1:34:17 105 Albert van den Belt Vledder 1:34:25 106 Joop Boonstra Leeuwarden 1:34:25 107 Jildert Andringa Oentsjerk 1:34:25 108 Jan Panhuis Leeuwarden 1:34:25 109 Erik de Vries Assen 1:34:25 110 Jouke Andringa Oudehorne 1:34:45 111 Folkert Idzenga De Wilgen 1:35:24 112 Febo Perdok Heerenveen 1:36:53 113 Willem Lenes Oudehaske 1:36:57 114 Wietse van der Heide Katlijk 1:36:58 115 Rinze Kootstra Harlingen 1:37:00 116 Femme de Bruin Leeuwarden 1:37:13 117 Henk Velkers Joure 1:37:45 118 Ale Visser Joure 1:39:41 119 Hein Nicola Joure 1:45:05 120 Douwe Bethlehem Tjalleberd 1:47:22 121 Janwillem Bethlehem Tjalleberd 1:50:45 122 Laurens Dijkstra Joure 1:52:24 VROUW, 16.1 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jacolien Kapitein Tollebeek 1:13:37 2 Corine Visser Leeuwarden 1:14:58 3 Saskia Smits Jutrijp 1:21:44 4 Itty Speelman Heerenveen 1:26:00 5 Ellen Biemond De Knipe 1:26:06 6 Jetty van Delden Joure 1:26:10 7 Hieke Postma Oosterstreek 1:26:18 8 Wytske Kok Joure 1:26:35 9 Hanneke Stam Heerenveen 1:26:52 10 Ankie Peterson Leeuwarden 1:26:59 11 Tiny de Jong Wolvega 1:27:25 12 Tineke Lautenbach Heerenveen 1:28:03 13 Grietje Dijkstra Joure 1:28:35 14 Bea Visser Joure 1:29:42 15 Gemma van Noordenburg Kuinre 1:30:17 16 Bea Downar St. Nicolaasga 1:31:33 17 Sarina Jannes Heerenveen 1:31:48 18 Tinke Algera Makkun 1:32:02 19 Jildou Siderius Sneek 1:32:02 20 Ans Agricola Joure 1:32:32 21 Inge Wulffelé Leeuwarden 1:33:09 22 Renetta Kistenmacher 1:34:06 23 Marian van der Schaaf Oentsjerk 1:34:25 24 Mattie de Boer 1:36:36 25 Neeltje Lefferts Heerenveen 1:36:57 26 Caroline van der Goot Heerenveen 1:37:56 27 Karin Boersma Sint Nicolaasga 1:41:03 28 Colina van der Heide Katlijk 1:41:23 29 Janny Troelstra Terband 1:42:54 30 Klaske v.d. West Joure 1:52:29 31 Lidwien Broenink Joure 1:59:37 MAN, 5,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Marco van Meerveld Sneek 20:14 2 Harold Brouwer Heerenveen 21:09 3 Jan Julius Buwalda Heerenveen 21:11 4 Gerben Harkema Joure 21:15 5 Deni Rietdijk St. Jacobiparochie 21:34 6 Hilbert de Haan Ouwster-Nijega 21:50 7 Mathijs Mulder Joure 21:55 8 Rene Bosma Joure 25:11 9 Andre Hoinkis Joure 25:15 10 Jelmer Bosma Joure 25:36 11 Reitse Nijland Groningen 26:25 12 Jan Oud Joure 26:27 13 Hans Settinga Joure 26:32 14 Jacky Silvius Joure 26:52 15 Willem Lantins Joure 27:56 16 Peter Scheuring Joure 28:07 17 Kennedy Louisa Groningen 28:07 18 Ronald van Calker Heerenveen 28:29 19 Erik Agricola Joure 28:38 20 Freek Bron Sonnega 28:54 21 Koos Pietersma Leeuwarden 29:33 22 Johan Lukkes Leeuwarden 29:34 23 Wijnand Romkema Joure 29:48 24 Wim Hunneman Oosterwolde 30:02 25 Wibe Wassenaar Joure 30:10 26 Marco Stronkhorst Joure 31:12 27 Alexander Smit Joure 31:56 28 Andre Kramer Bant 32:07 29 Jelmer va Gelderen Joure 32:07 30 Paul Vd Wolf Leeuwarden 33:18 31 Edwin Hoogeveen Heerenveen 33:24 32 Wout de Jong Oudehaske 33:45 33 Meindert Engwerda Sneek 34:05 34 Eeltsje Folkertsma Akkrum 34:44 35 Pieter de Leeuw Tjalleberd 35:35 36 Nico Visser Joure 35:38 37 Dimitri Feenstra Heerenveen 35:57 38 Foppe Huitema Snikzwaag 36:43 39 Mame Douma Joure 36:48 40 Sil Dijkstra Terkaple 37:31 41 Berend Schreuder Zweeloo 44:40 VROUW, 5,5 KM Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Berardine de Vries Workum 25:26 2 Renske de Vries Leeuwarden 25:37 3 Ilse Teitsma Grou 27:56 4 Annechina de Vries Sneek 28:10 5 Carolien Hunneman Oosterwolde 28:20 6 Sandra Hofstra Emmeloord 29:38 7 Atalja Teunis Ens 29:52 8 Jaqueline v/d Zee-Wiek Sneek 30:13 9 Hermanda de Haan Heerenveen 30:13 10 Rixt Leenstra Heerenveen 30:24 11 Pyttsje Boersma Heerenveen 30:26 12 Evelien Mandemaker Nieuwehorne 30:44 13 Claudia Hak Joure 30:49 14 Hinke Wierda Joure 31:08 15 Hiske Kuipers Akkrum 31:15 16 Agetha Put Joure 31:20 17 Henriette Wierda Joure 31:21 18 Anthe Veldhuis Aldeboarn 31:24 19 Henderika Buma-de Boer Heerenveen 31:52 20 Karin Nering Bogel Heerenveen 31:54 21 Jannemieke Bolt Joure 31:55 22 Marjon Harkema Joure 32:00 23 Ingrid de Jong Joure 32:01 24 Jenny Dijkstra Scharsterbrug 32:11 25 Tineke Teitsma Leeuwarden 33:08 26 Etelka Strik Groningen 33:09 27 Renny Kramer Bant 33:09 28 Esther Poiesz Oudehaske 33:15 29 Sanne Rijpkema Joure 33:27 30 Lisa Potma Joure 33:28 31 Nelly teitsma Joure 33:33 32 Roxanne Teunissen Bolsward 33:37 33 Dineke Meester Jistrum 33:42 34 Sybrech Op de Hoek Tjerkgaast 33:53 35 Paolo Diekstra Sneek 33:53 36 Liesbeth de Leeuw Tjalleberd 33:53 37 Marleen Oosterhuis Haren 33:53 38 Renie Theunissen Bolsward 34:14 39 Marleen Hoekstra Joure 34:23 40 Janstje Visser Joure 34:27 41 Ella de Regt Scharsterbrug 34:35 42 Laura Baay Langweer 34:58 43 Cathrien Noppert Schasterbrug 34:58 44 Minke Jeeninga Luxwoude 35:08 45 Pietie van der Meulen Langweer 35:27 46 Sanne de Ree Oudehaske 35:28 47 Hiltje Visser Joure 35:29 48 Jildau de Ree Heerenveen 35:30 49 Boudina de Boer Echtenerbrug 35:31 50 Ankie Boschma Tijnje 35:37 51 Lobke Visser Joure 35:38 52 Esther Leenes-Beenen Joure 35:38 53 Anita Kuipers-boel Langweer 35:46 54 Marijke Terpstra Nieuwehorne 36:13 55 Janny de Leeuw de Knipe 36:16 56 Gerda Sinnema Joure 36:25 57 Yvonne Middelbos Joure 36:28 58 Roelina Hoekstra Joure 36:28 59 Miranda Visser Heerenveen 36:36 60 Judith Goudswaard Grou 36:47 61 Esther Cornelissen Joure 36:51 62 Marieke Dijkstra Terkaple 37:31 63 Gerbrich Hilarides Joure 37:44 64 Petra Giezen Heerenveen 38:07 65 Anja Manten-bakker Akkrum 38:08 66 Afke Brouwer Sneek 38:43 67 Sandra van Mekeren Scharsterbrug 40:21 68 Elles Kuiken Joure 40:21 69 Karin de Boer Joure 40:34 70 Joke Flapper Heerenveen 40:39 71 Tineke Hilverda Joure 40:43 72 Nienke Deelstra Scharsterbrug 40:57 M SEN, 10 KM KNAU Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Remco Bijlsma Friesland 33:10 2 Willem de Boer Horror 34:46 3 Douwe Nauta Lionitas 36:13 4 Jasper Mulder AV Heerenveen 36:31 5 Jappie Brandenburg Oudemirdum 37:20 6 Gerjan Petter Start '78 39:01 7 Peter Peereboom AV Heerenveen 41:57 8 Sybout Wijma AV Heerenveen 51:22 M 35+, 10 KM KNAU Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Peter Bruinsma Atletics Nijverdal 32:46 2 Gerrit Kramer Horror 34:18 3 Jan Albert Veenema Horror 34:29 4 Rudi van der Lelie AV Heerenveen 34:32 5 Klaas Hoekstra AV Heerenveen 37:54 6 Bob van der Weg AV Heerenveen 38:11 7 Eddy Elsinga AV Heerenveen 39:06 8 Marcel Hoekstra Friesland 39:17 9 Rintje Bosma Friesland 41:36 10 Richard van Lunzen Lionitas 44:33 11 Johan Jorritsma Horror 44:58 M 45+, 10 KM KNAU Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 André Roukema AV '23 34:32 2 Klaas Talma Impala 36:42 3 Jacob van der Ley Lionitas 36:50 4 Han Versteeg Friesland 36:52 5 Gerrit van Diepen Hera 37:00 6 J. van der Veen Lionitas 37:52 7 Ritske Flootman Lionitas 38:44 8 Heerke Postma Start '78 39:31 9 Jan Boonstra Friesland 39:32 10 eelco de Graaf Leeuwarden 40:31 11 Dirk Bouma Friesland 40:35 12 Jelle Wolthuizen Horror 43:12 13 Lutsen Wijma Friesland 44:52 14 Koos Bonting Heerenveen 51:57 M 55+, 10 KM KNAU Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Beke Cnossen Horror 40:03 2 Benn Hoekman Impala 42:56 3 Wim Kuipers Horror 43:08 4 Sytze Wetting Lionitas 44:44 5 Jacob Visser AV Heerenveen 45:50 6 Anne Miedema Athleta 46:47 7 Gerrit Kramer Heerenveen 47:27 V SEN, 10 KM KNAU Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Nynke Bruinsma Itens 43:28 2 Margriet Akkerman Horror 47:50 V 35+, 10 KM KNAU Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Yvonne Tinga Horror 39:31 2 Ylona Kruis Horror 40:20 3 Anneke de Boer Horror 42:31 4 Alien Douma LAAC Twente 44:01 5 Geke Venema Friesland 45:03 V 45+, 10 KM KNAU Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tineke van de Vliert Horror 43:41 2 Sippie Roukema AV Heerenveen 51:22 3 Minke Oord Friesland 54:34 4 Marja van der Werf- Zo AV Heerenveen 58:21 MAN, 10 KM PRESTATIE Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Fred Dijkstra Emmeloord 38:55 2 Anne gerben wind Haskerhorne 39:56 3 Joost Jansen Lemmer 40:33 4 Teade Rispens Heerenveen 41:25 5 Gerard Hoogeveen Bolsward 42:11 6 Klaas Zwaagstra IJlst 42:21 7 Floris Hooghiemstra Almere 42:31 8 Peter Overwijk Surhuisterveen 42:40 9 Jan Hooghiemstra Oenkerk 43:50 10 Klaas Jan Miedema Goutum 44:21 11 Johan Nijland Ijhorst 46:39 12 Pieter Reinhart Hilversum 47:07 13 Jan Willem Rengers Tollebeek 48:35 14 Herman Wassenaar Menaldum 49:21 15 Wim Krul Grou 49:35 16 Arnoud Huisman Sneek 49:58 17 Wolfgang Mauer Siggen (duitsland) 50:07 18 Albert Buwalda Heerenveen 50:47 19 Harry Wukman Lemmer 50:53 20 Rob Goethals Heerenveen 52:56 21 Jan Akkerman Nijemirdum 54:04 22 Arwin Westerhuis Emmeloord 54:06 23 Frank Faber Joure 56:38 24 Jan Beukel 57:07 25 Joop Hiemstra Almere 58:21 26 Bertus Faber Joure 59:59 VROUW, 10 KM PRESTATIE Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Henny Borst-Bok St-Nicolaasga 46:45 2 Saskia van der Draai Wijnaldum 47:14 3 Hendrika Schotanus 49:16 4 Marloes v/d Wal Leeuwarden 52:16 5 Anja Woudstra Oudehaske 53:59 6 Sissy de Vries Grou 54:06 7 Sjikkie Schuurman Sneek 54:41 8 Magriet van de Weg Bra Sneek 58:29 9 Mirjam Veldman Grou 59:15 10 Anne-Martien de Kleijn Rotsterhaule 1:04:04 4-6, 450 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lars Abma Joure 1:57 2 Anton Veenstra Heerenveen 2:02 3 Cor Borst Sint Nicolaasga 2:03 4 Nanne vd.Mei Joure 2:14 5 Ruben van der Woude Joure 2:20 6 Kjeld de Jong Joure 2:25 7 Yarnick Boersma Joure 2:30 8 Tieme Hylkema Joure 2:32 9 Folkert Wesseling Hommerts 2:41 10 Marc Wagenaar Heerenveen 2:44 4-6, 450 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Roos de Wilde de Ligny Joure 2:15 2 Eline van der Werf Heerenveen 2:16 3 Tijn Borst Sint. Nicolaasga 2:30 4 Veerle Blom Heerenveen 2:37 5 Hannah van den Berg Joure 2:38 6 Joyce de Wilde de Lign Joure 2:42 7 Minke vd.Mei Joure 2:47 8 Maria Pia Hoinkis Joure 3:33 7-8, 600 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Edgar Feenstra Terherne 2:27 2 Lean van der Heide Joure 2:29 3 Tim Prins Joure 2:37 4 Milan Haringsma Joure 2:44 5 Mark Hankel Joure 2:48 6 Lasse Meesters Joure 2:51 7 Casper Gallé Joure 2:55 8 Barth Wijkstra Haskerdijken 3:11 9 Frank Wijkstra Haskerdijken 3:28 7-8, 600 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jenda de Boer Nijland 2:27 2 Serena de Boer Oudeschoot 2:38 3 Vera de Vries Sneek 2:38 4 Anniek v/d Woude Joure 2:44 5 Carmin de Wolff St. Nicolaasga 2:46 6 Juul Maatman Joure 2:58 7 Femma Blom Heerenveen 2:59 8 Klaske Stilma Sint Johanesga 3:01 9 Doris v/d Werf Oudeschoot 3:04 10 Phaedra Jeeninga De Knipe 3:09 9-10, 950 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Lammert Ekkers Katlijk 3:19 2 Pascal Sinnema Leeuwarden 3:20 3 Welmer de Boer Nijland 3:31 4 Sandor Feenstra Terherne 3:35 5 Niels Wijna Joure 3:35 6 Sven Roesink Joure 3:45 7 Jurre Hylkema Joure 3:47 8 Boas Dede Oudehaske 3:54 9 Thomas de Boer Oudeschoot 3:57 10 Vincent Noordbruis Heerenveen 3:59 11 Bjorn Bosma Joure 4:04 12 Nick Middelbos Joure 4:08 13 Jacob Jelmer Hoekstra Joure 4:10 14 Arnod Hiemstra Sibrandahûs 4:14 15 Jelle Schotanus St. Nicolaasga 4:19 16 Sverre Bosgra Rotsterhaule 4:20 17 Hielke Klaas Stilma Sintjohannesga 4:21 18 Jake Thijssen Joure 4:25 19 Jelke van der Heide Joure 4:25 20 Arthur Ton Joure 4:32 21 Patrick Welles Joure 4:36 22 Johannes Boelsma St. Nicolaasga 4:42 23 Robin Wasenaar Heerenveen 4:45 24 Remco v/d Siekamp Joure 4:49 25 Yorick v. Hazendonk Joure 4:51 9-10, 950 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Hilde Noppert Scharsterbrug 4:01 2 Manon Veenstra Heerenveen 4:02 3 Elvira Ooms Heerenveen 4:05 4 Myrthe Blom Heerenveen 4:06 5 Joline Reitsma Joure 4:28 6 Jildou Heida Koudum 4:38 7 Lisanne Bouma Joure 4:42 8 Ilse Zuijderduin Joure 4:53 9 Diete de Regt Joure 4:56 10 Jildou de Regt Joure 4:56 11 Anneke Heida Koudum 5:02 12 Laura van der Werf Heerenveen 5:05 13 Rianne Heikoop Joure 5:11 11-12, 1250 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Jelmer van der Veen Goutum 3:42 2 Jens Deden Oudehaske 3:44 3 Lars v. Hoeven Nes 3:45 4 Gerben Thijs Stilma Sint Johannesga 3:46 5 Peter Jan de Jong Joure 3:47 6 Wessel van Rossum Broek 4:10 7 Eduard Krol Heerenveen 4:18 8 Gerwin de Haan Oosterzee 4:26 9 Arjen Velkers Joure 4:50 11-12, 1250 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Gerbrich van der Wolf Snikzwaag 4:01 2 Margo Agricola Joure 4:03 3 Manon van Aurich Oudehaske 4:05 4 Annet Noppert Scharsterbrug 4:17 5 Malissa van den Akker Nes 4:25 6 Sabine Witteveen Oudehaske 4:26 7 Femke v/d Siepkamp Joure 4:31 8 Vera Wijnsma Joure 4:42 9 Mare van der Weg Ouwsterhaule 4:44 10 Elske Douma Enschede 4:44 11 Liesbeth Koopmans Joure 5:05 12 Savannah Frankenhuis Joure 5:55 13 Kristel Visser Joure 5:55 13-15, 1500 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Geart Jorritsma Sneek 5:11 2 Folkert Visser Burgum 5:14 13-15, 1500 Plaa Naam Woonplaats/Vereniging Tijd ---- ------------------------- ------------------------- -------- 1 Tessa de Boer Heerenveen 4:56 2 Jarno van der Weg Ouwsterhaulo 5:12 3 Vera van Aurich Oudehaske 5:47 4 Elske Koelma Heerenveen 5:50 5 Silke Wildschut Langweer 6:15 6 Rixt v/d Weg Ouwsterhaule 6:22 ========================================================================== Uitslagen.nl 04-10-2010 17:28